היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

מילון ביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את המילון לפרסמו או לעשות בו כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

מילון מונחי ביטוח

מאת קטיה שורצמן

 

 

 

 

לפי ערך כולל תרגום לאנגלית ורוסית

 

הוועדה למונחי ביטוח סיימה את הכנת מילון הביטוח

 

אבד או לא אבד

מונח בביטוח ימי -  בביטוח ימי ניתן לכלול כיסוי רטרואקטיבי למקרה של רכישת טובין לאחר תחילת המסע כאשר הרוכש (המבוטח) אינו יודע אם כבר נגרם נזק לטובין לפני הרכישה. לכיסוי זה קוראים "אבד או לא אבד".

 

 

אבנר

תחום ביטוח רכב חובה – איגוד לביטוח נפגעי רכב. נועד להבטיח יציבות המבטחים וריכוז הטיפול בביטוח רכב חובה. תאגיד אבנר השתתף בעבר בביטוח משותף עם חברות הביטוח בביטוח רכב חובה. הביטוח המשותף נפסק ביום 1/1/2003.

 

למדריך ביטוח רכב חובה

 

 

אבריה כללית

מונח בביטוח ימי - פעולה שנעשית על מנת להציל את הספינה ואת מטענה במטרה למנוע אובדן כללי. למשל: השלכת מטען לים בעת סערה. כל בעלי המטענים שניצלו משתתפים באופן יחסי בנזק שנגרם לבעלי המטענים שהושלכו לים.

 

 

אובדן כושר עבודה

מונח בביטוח אדם – המתאר מצב בו נגרם למבוטח  אי-כושר לעבודה מסיבה המזכה את המוטב לקבל תגמולי ביטוח לפי הפוליסה (למשל תאונה או אם נרכש כיסוי מיוחד גם במקרה של מחלה).

 

אובדן מלא

מושג בביטוח רכוש (כולל ביטוח רכב  וביטוח ימי ואווירי) - מצב בו הרכוש ניזוק באופן שאינו מאפשר את שיקומו או שהוא נגזל מידי המבוטח (למשל גניבה או שוד). במצב כזה תשלם חברת הביטוח את מלוא סכום הביטוח (בניכוי הסכומים שהיא רשאית לנכות עפ"י חוק – כמו חוב פרמיה). לפי תנאי המינימום המחייבים על-פי חוק (הפוליסה התקנית) באבדן מלא לפי הפוליסה ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון לא תנוכה השתתפות עצמית. שרידי הרכוש (אם קיימים) עוברים לידי חברת הביטוח לאחר התשלום.

 

למדריך ביטוח רכב

 

 

אובדן רווחים

מונח בביטוח רכוש - ביטוח הנלווה לביטוחי רכוש אשר נותן כיסוי לאובדן הרווחים בתקופת השיפוי שנקבעה בפוליסה לירידת רווחי העסק בתקופת שיקום הרכוש כתוצאה מנזק מבוטח. ניתן לרכוש ביטוח אובדן רווחים כביטוח נלווה לביטוחי המקיף, שבר מכני, ולפעמים גם לביטוח ציוד אלקטרוני ועבודת קבלניות.

 

למדריך אובדן רווחים

 

 

אוריינות פיננסית

מונח בביטוחי חיים ופנסיה - מודעות האוכלוסייה לסביבה הפיננסית, הבנה ומעורבות בתחום הנוגע לעתידו של כל אזרח.

 

על אוריינות פיננסית וביטוחית

 

 

אזעקה מרחבית

מונח בביטוח רכוש - מערכת אזעקה המגינה על חלל המקום המבוטח (ביטוח בית עסק או ביטוח רכב  או ביטוח דירה).

 

 

אחריות צולבת, אחריות משולבת

מונח בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי - כאשר בשם המבוטח נכלל יותר ממבוטח אחד, אזי לפי סעיף זה, נחשב הביטוח כאילו הוצא לכל אחד מיחידי המבוטח בנפרד – הביטוח מכסה תביעות של מבוטח אחד כנגד השני. המבטח לא ישלם בסה"כ סכום העולה על מלוא גובל אחריותו לפי הפוליסה (כמובן, בתוספת הוצאות משפט סבירות) והוא מוותר גם על זכות התחלוף כלפי כל אחד מהמבוטחים.

 

סעיף אחריות צולבת, הרחבה או מגבלה?

 

 

איגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר)

בתחום הביטוח הכללי והביטוח הימי - איגוד וולונטרי (אינו מחייב), הפועל כעמותה רשומה המאגדת את מרבית המבטחים במדינת ישראל הפעילים בביטוח כללי וימי. מטרת האיגוד לדאוג לאינטרסים המשותפים של המבטחים ובכלל זה לייצגם כלפי הציבור, סוכני הביטוח והרשויות וליתן שירותים פיננסיים לחבריו. הגופים שליד האיגוד הם: קרן המחקרים ומרכז הסליקה.

 

נכון לשנת 2024 המבטחים שאינם חברים באיגוד הם: חברת הביטוח מגדל, AIG ישראל, ביטוח ישיר (שחברה בהתאחדות בלבד), ליברה ושירביט.

 

לחברות ביטוח חיים קיימת התאחדות נפרדת - חץ - התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ.

 

 

 

איי די אל -( ADL -  (Activities of Daily Living

מונח בביטוח סיעוד - מספר הפעולות הנקוב בפוליסה מבין הפעולות הבאות (לפעמים נקבע, כי כאשר אחת מהן היא אי שליטה על הסוגרים) אשר מקנה למבוטח את הזכות לקבל תגמולי ביטוח לפי הפוליסה הסעודית: לקום ולשכב / להתלבש ולהתפשט / להתרחץ / לאכול ולשתות / ללכת / אי שליטה על הסוגרים.

 

למדריך לביטוח בריאות וסיעוד

 

 

אימובילייזר – משבת

מונח בביטוח רכב רכוש – מערכת למיגון רכב שנועדה למנוע את התנעתו על ידי הגנבים.

 

למדריך ביטוח רכב

 

 

אנטיסלקציה – הטיה

מונח בתחום החיתום – מצב של חוסר הדדיות היוצר יתרון בלתי הוגן לאחד הצדדים על חשבון הצד השני. כמובן, שאף גורם לא יהיה מוכן להימצא במצב בו ההטיה פועלת לרעתו. דוגמא קלאסית היא דרישה מצד המבוטח לבטח את תכולת דירתו ללא הבגדים וכלי האוכל וכל רכוש אחר הנמצא בסיכון נמוך. חברת הביטוח לא תסכים לפניה כזאת הואיל ועלות הביטוח, הפרמיה, נקבעת תוך חישוב ממוצע מקדמי הסיכונים. לאחר שנלקח בחשבון מקדם הסיכון הנמוך של פריט תכולה מסוימים לעומת מקדם סיכון גבוה של פריטים אחרים. ביטוח פריטים שנמצאים בסיכון גבוה יותר לפי תעריף ממוצע עשוי להביא הפסדים לחברת הביטוח.

 

למדריך עובד חברה/ סוכנות

 

 

 

אקטואר

מונח בכל ענפי הביטוח -  מומחה בחישוב הסתברויות לעלויות של סיכונים עתידיים לפי  מודלים  מתמטיים סטטיסטיים וכלכליים. אקטוארים מועסקים בביטוח לקביעת תעריפים, חישוב עתודות והכנת מאזנים אקטוארים בעיקר בתחומי: ביטוחי החיים והפנסיה, הבריאות, בביטוח כללי ובתחום הפיננסי.

אקטוארים מועסקים  גם בבנקים, בחברות פיננסיות, במשרדי הממשלה ובחברות ליעוץ בתחום הכלכלי, בניתוח ובחיזוי מצבים כלכליים.

 

 

 

 

אקסס

מונח בתביעות ביטוח בכל ענפי הביטוח –ראו השתתפות עצמית.

 

 

אקסגרציה

מונח בתביעות ביטוח – הנקרא גם תשלום חסד או תשלום לפנים משורת הדין – מקרה בו חברת הביטוח משלמת תגמולי ביטוח במקרים בהם ברור לכל הצדדים, כי המקרה אינו מבוטח. הסיבה לתשלום זה יכולה להיות שיקול הומאני או מסחרי.

 

למדריך תביעות ביטוח

 

 

 

בונוס מאלוס

מונח מקובל בעיקר בביטוח רכב רכוש וחיים: בחידוש המבוטח זכאי להנחת העדר תביעות (בונוס) אם לא תבע את המבטח בשנת הביטוח. במקרה שהוגשו תביעות עליו לשלם תשלום נוסף (מלוס). מלוס נדרש גם להשלמת סכום הביטוח בביטוח חיים משתתף ברווחים אם היה הפסד בהשקעות המבטח.

 

למדריך ביטוח רכב

 

 

בורדרו

דוחות תקופתיים הכוללים את פירוט העסקים (או גם התביעות) המדווחים ע"י סוכנות החיתום לחברת הביטוח ועל-ידי חברת הביטוח למבטח המשנה.

 

 

ביול הפוליסה

הפוליסה לביטוח היא חוזה לכל דבר. הביול בביטוח כללי (אלמנטארי) היה מחושב בשיעור של 1.5% מהפרמיה נטו וזאת עד ליום 1/1/2006 כאשר בוטל מס בולים במדינת ישראל.

 

 

ביטוח

פיזור הסיכון – נזק שיחיד אינו יכול לעמוד בו ללא עזרת הביטוח מתחלק בין רבים הצפויים לאותו סוג של נזק. הגדרת חוק חוזה הביטוח – הסכם בין לקוח (מבוטח) לבין חברת הביטוח (מבטח) שמחייב את חברת הביטוח תמורת תשלום עלות הביטוח (פרמיה = דמי ביטוח) לשלם בקרות מקרה הביטוח (הנזק) תגמולי ביטוח (פיצוי) למוטב (מי שזכאי לקבל את הפיצוי לפי הפוליסה).

 

למדריך מהו ביטוח?

ביטוח בויקפדיה

 

 

 

ביטוח אחריות המוצר

מונח בביטוח חבויות - ביטוח אחריותו של המבוטח לגבי תביעות שהוגשו כלפיו בתקופת הביטוח (לפי בסיס הגשת תביעה) בשל נזק לגוף וגם או לרכוש שנגרם ע"י מוצריו שחדלו להיות בחזקתו עד לגבה גבול האחריות הנקוב בפוליסה. הנזק למוצר עצמו או אי התאמה של המוצר אינם מבוטחים. לשם כך יש לערוך ביטוח אחרות מקצועית.

 

למדריך ביטוח אחריות המוצר

 

 

ביטוח אחריות המעבידים (חבות מעבידים)

מונח בביטוח חבויות - ביטוח אחריותו של המבוטח כלפי עובדיו בשל פגיעות גופניות (הביטוח אינו מכסה אחריות בשל נזק לרכוש עובדים) בנזיקין אזרחי מעל הסכום המשולם או אשר עשוי להיות משולם בשל הפגיעה ע"י המוסד לביטוח לאומי ועד לגבה גבול האחריות הנקוב בפוליסה. ביטוח זה ניתן לרכוש כפוליסה נפרדת או כפרק במסגרת הביטוחים השונים כמו: ביטוח דירה, עבודות קבלניות וביטוח עסק.

 

מדריך לביטוח חבות המעבידים

 

 

ביטוח אחריות חוקית

מונח בביטוח חבויות - ביטוח אחריותו של המבוטח בנזיקין אזרחי כלפי צד שלישי  (התובע) בשל מקרה שקרה בתקופת הביטוח בגובה גבול אחריותה של חברת הביטוח הנקובה בפוליסה. הפוליסות לביטוח אחריות חוקית הן: ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי, ביטוח חבות המעבידים, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח אחריות המוצר, ביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה.  

ביטוח אחריות חוקית  ניתן לרכוש כפוליסה נפרדת או כפרק במסגרת הביטוחים השונים כמו: ביטוח דירה, ביטוח רכב רכוש , ציוד מכני הנדסי, עבודות קבלניות וביטוח עסק.

 

למדריך ביטוח אחריות של עסק

 

 

 

ביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה

מונח בביטוח חבויות - ביטוח אחריותם המקצועית של מנהלי החברה הנקובים בפוליסה לגבי תביעות שיוגשו כלפיהם בתקופת הביטוח (לפי בסיס הגשת תביעה)  בשל הפרת חובה מקצועית (כהגדרתה בפוליסה)  עד לגבה גבול האחריות הנקוב בפוליסה. הביטוח כפוף למגבלות חוק החברות לגביו.

 

למדריך ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

 

 

 

ביטוח אחריות מקצועית

מונח בביטוח חבויות - ביטוח אחריותו של המבוטח לגבי תביעות שהוגשו כלפיו בתקופת הביטוח (לפי בסיס הגשת תביעה) בשל נזק לגוף וגם או לרכוש שנגרם בשל הפרת חובה מקצועית (כהגדרתה בפוליסה)  עד לגבה גבול האחריות הנקוב בפוליסה.

 

למדריך ביטוח אחריות מקצועית

 

 

ביטוח אלמנטארי - ביטוח כללי

ענף ביטוח הכולל (לפי הגדרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ): ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, ביטוח דירות, ביטוח בתי עסק, ביטוח אובדן רווחים, ביטוח זכוכית, ביטוח סחורה בהעברה, ביטוח כספים בקופה ובהעברה, ביטוח חקלאי, ביטוח הנדסי (שבר מכני, ציוד אלקטרוני, עבודות קבלניות, ציוד מכני הנדסי), ביטוח תאונות אישיות, ביטוח בריאות, סיעוד מחלות ואשפוז, ביטוח נוסעים לחו"ל, ביטוח נאמנות עובדים, ביטוח הונאות על-ידי מחשב וכן ביטוחי אחריות חוקית.

 

 

ביטוח אש מורחב

מונח בביטוח אלמנטארי - ביטוח מסוג אש מורחב כולל כיסוי כנגד סיכונים נוספים לביטוח הבסיסי לרכוש (סיכוני אש וברק). הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב הם: אש, ברק, עשן (מתאונה), התנגשות כלי רכב, פגיעת כלי טיס, פריצה ושוד (בדרך כלל למבנה), התפרעות וסכסוכי עבודה, נזק בזדון, נזקי נוזלים והתבקעות צנרות וסיכונים נוספים. תמורת תוספת תשלום ניתן להוסיף לביטוח כיסוי כנגד סיכוני טבע, רעידת אדמה, פריצה ושוד לתכולה ועוד. 

 

 

ביטוח בריאות משלים

ביטוח בריאות להוצאות מיוחדות שאינן כלולות בחוק הבריאות.

 

למדריך ביטוח בריאות וסיעוד

 

ביטוח בשיווק ישיר

חברות ביטוח הפועלות ללא סוכנים ומשווקות את הביטוחים ישירות למבוטחים.

 

ביטוח הדדי

ביטוח שנעשה על ידי קבוצת חברים שהתאגדה למטרות ביטוח חבריה ולא למטרות רווח. תגמולי הביטוח משולמים מתוך קרנות המנוהלות על-ידי הנהלת הקבוצה.

 

ביטוח הוני

מונח בביטוח חיים - ביטוח חיים (הכולל מרכיב חסכון) המבטיח למבוטח את סכום ערך הפדיון שצברה הפוליסה המשולם למבוטח בתשלום אחד באחת מתחנות היציאה שנקבעו בפוליסה.

 

למדריך ביטוח חיים

 

ביטוח הנדסי

מונח בביטוחי רכוש  - ענפי ביטוח הכלולים בביטוח הנדסי הם: שבר מכני, ציוד אלקטרוני, עבודות קבלניות וציוד מכני הנדסי - צ.מ.ה.

 

 

 

 

 

ביטוח חובה

ביטוח שחובה לעשות אותו לפי הוראות החוק. ביטוחי החובה שנערכים על-ידי חברות ביטוח שאינן ממשלתיות הם: ביטוח רכב חובה, ביטוח תאונות אישיות לתלמידי בתי הספר, ביטוח צלילה וביטוח חברי אגודות ספורט.

 

 

ביטוח חיים

ביטוח מוות או אירוע אחר בחיי אדם. ביטוח זה נועד בדרך כלל לשנים רבות. ניתן לבטח סיכון ריסק בלבד (ללא חיסכון) או ביטוח הכולל מרכיב חסכון (פוליסה עם ערכי פדיון).

 

למדריך ביטוח חיים

 

 

ביטוח חיים צמוד  - חץ
תוכניות ביטוח חיים ישנות אשר שווקו על-ידי המבטחים עד שנת 1992 והבטיחו הצמדה וריבית קבועה וידועה מראש למבוטחים למשך כל חיי הפוליסה. הבטחת ההצמדה התאפשרה כאשר חברות הביטוח יכלו לרכוש מאוצר המדינה אגרות חוב צמודות למדד שגם הבטיחו תשואה והצמדה קבועות וידועות מראש. לאחר שהאוצר לא אפשר לרכוש אגרות חוב החופפות את ההתחייבויות הפסיקו חברות הביטוח לשווק פוליסות חדשות המבטיחות הצמדה ותשואה ידועות מראש.  לפיכך החל משנת 1992 חברות הביטוח משווקות פוליסות "משתתפות ברווחים".

 

מאז 1992 לא ניתן, כאמור, גיבוי ממשלתי של אג"ח חץ לגבי מכירות חדשות. יש חברות ביטוח שמציעות מוצרי ביטוח-בדרך כלל מוצרי השקעה בלבד,ללא מרכיב סיכון-שהם צמודים למדד ומטיחים גם שיעור תשואה ריאלית מסוים ומוגדר.  סיכון ההשקעה הוא כולו של המבטח, אשר אינו זכאי לגיבוי אג"ח ממשלתי חץ בשל סיכון ההשקעה שהוא לוקח על עצמו. המבטח נדרש להעמיד הון עצמי בגין פוליסות שכאלה, על פי דרישות תקנות הפיקוח (הון עצמי של מבטח). 

 

למדריך ביטוח חיים

 

 

 

 

ביטוח חסר, תת ביטוח

מצב בביטוח רכוש בו סכום הביטוח הרשום בפוליסה נמוך מערך הרכוש בפועל. במקרה של נזק מקבל המבוטח רק פיצוי יחסי לפי היחס שבין סכום הביטוח לערך הרכוש. כלומר מי שביטוח את רכושו במחצית מערכו יקבל פיצוי בשיעור חצי מהנזק.

 

למדריך ביטוח חסר באתר

 

 

ביטוח ימי ואווירי

ענף ביטוח הכולל ביטוח כלי שיט וטיס לרבות ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וביטוח מטענים המובלים בהם.

 

 

ביטוח יתר

מונח בביטוח רכוש - מצב בביטוח רכוש בו סכום הביטוח הרשום בפוליסה גבוה מערך הרכוש בפועל. הפרמיה המוחזרת מגיעה למבוטח עפ"י חוק רק ממועד הדרישה לתיקון סכום הביטוח שיכולה לבוא מצד המבטח או מצד המבוטח.

 

ביטוח "כל הסיכונים"

מושג בביטוח רכוש – הכיסוי ניתן מפני כל אירוע תאונתי לגרם נזק פיסי לרכוש המבוטח ובתנאי שהאירוע או סוג הנזק אינם מוצאים מהכיסוי במפורש לפי תנאי הפוליסה. כלומר כל מה שאינו מופיע בשלילת הכיסוי הביטוחי (אינו כלול ברשימת החריגים) מבוטח. בביטוח מסוג "כל הסיכונים" חובת ההוכחה של חריג לביטוח בד"כ מוטלת על המבטח.

 

למדריך ביטוח "כל הסיכונים"

 

ביטוח כללי

ראו ביטוח אלמנטארי.

 

ביטוח כספים

מונח בביטוח רכוש  – הפוליסה לביטוח אש מורחב אינה מכסה נזק שנגרם לכספים ולאמצעי תשלום אחרים. רכוש מסוג זה יש לבטח בפוליסה מיוחדת לביטוח כספים. הכיסוי הביטוחי מתחלק לביטוח כספים בכספת, כספים בהעברה וביטוח נזק לכספת עצמה.

 

למדריך ביטוח כספים

 

 

ביטוח כפל

 מונח בביטוחי רכוש ואחריות חוקית – מתאר מצב בו בוטח רכוש אחד על-ידי יותר מחברת ביטוח אחת מפני אותו סיכון לתקופות ביטוח חופפות (לא בהכרח זהות). במקרה כזה מתחלק הנזק בין חברות הביטוח השונות לפי היחס של סכומי הביטוח. חברת ביטוח שביטחה 10% מסכום הביטוח הכולל תשלם 10% מהנזק.

 

למדריך ביטוח כפל באתר

 

 

 

ביטוח מחלות קשות

מונח בביטוח בריאות וחיים - תשלום סכום הכסף הקבוע בפוליסה להרחבה זו אם המבוטח לוקה באחת או יותר מהמחלות הקשות המפורטות בה לעניין זה.

 

 

ביטוח מנהלים

מונח בביטוח חיים - ביטוח המיועד למנהלים ולעובדים שכירים כאחד. עלויות הביטוח (הפרמיות) משולמות בחלקן על-ידי המבוטח (העובד) ובחלקן על-ידי המעביד. חלק מסכום הפיצויים משמש גם כקופה לתשלום פיצויי פיטורין לעובד. תוכנית הביטוח כוללת כיסוי למקרי מות, נכות, אובדן כושר עבודה, חסכון לגיל פרישה ופיצויי פיטורין (למעביד).ביטוח מנהלים מוכר כקופת ביטוח לפי תקנות מס הכנסה ומאפשר למעביד ולעובד לקבל הקלות (נקודות זיכוי) במס הכנסה.

 

למדריך ביטוח חיים

 

למדריך ביטוח מנהלים

 

 

ביטוח מקיף

 מונח בביטוח רכוש (כולל ביטוח רכב ) – ביטוח המכסה מפני הסיכונים המפורטים בפוליסה. למשל ביטוח מקיף לרכב פרטי ומסחרי עד 4 טון כולל את הסיכונים הבאים: אש, ברק, התפוצצות, התלקחות, התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא, גניבה, שיטפון, סערה והתפרצות הר געש ומעשה זדון שלא על-ידי המבוטח או מטעמו.

 

ביטוח משותף

ביטוח משותף הוא ביטוח שמשתתפות בו שתי חברות ביטוח או יותר. שמה וחתימתה של כל חברה מופיע ברשימת הפוליסה בציון האחוז בו היא משתתפת בביטוח.

 

ביטוח משכנתא

ביטוח שהדרש על-ידי הבנק כתנאי למתן הלוואות למשתכנים הביטוח כולל את ביטוח המבנה המשועבד לבנק וביטוח חיים של כל אחד מהלווים.

 

ביטוח משלים לחובה

מונח בתחום ביטוח רכב  צד ג' – הרחבה לביטוח צד ג' רכוש של רכב הכוללת חבות בשל נזקי גוף שאינה מבוטחת לפי ביטוח החובה לרכב כמו פגעה בצד ג' כאשר הרכב חונה בחניה מותרת, שימוש ברכב שלא למטרות תחבורה ופעולות טעינה ופריקה מרכב חונה. לפי הוראות משרד הפיקוח על הביטוח החל מיום 1/5/04 ניתן לכלול כיסוי משלים לחובה במסגרת ביטוח ציי רכב ולקולקטיבים בלבד. כלומר, לא ניתן לשווק את הכיסוי למבוטחים פרטיים כהרחבה לביטוח רכב אלא רק באמצעות פוליסה נפרדת.

 

למדריך ביטוח רכב חובה

 

ביטוח משנה

אמצעי לפיזור הסיכון של חברת הביטוח המבטחת את עצמה בחברות ביטוח אחרות מפני נזקים גדולים שלא תוכל לעמוד בהם בכוחות עצמה. המבוטחים אינם  מהווים צד לחוזה ביטוח המשנה וברוב המקרים גם אינם מודעים לפרטיו ולעצם קיומו.

 

למדריך ביטוח משנה

 

 

ביטוח משנה אובליגטורי (חוזי)

מבטח המשנה מתחייב בחוזים שנחתמו עם המבטח המוסר (בד"כ בתחילת כל שנה אזרחית) לקבל לביטוח משנה את כל העסקים שיועברו אליו ע"י חברת הביטוח בהתאם לתנאי החוזים. המבטח המוסר, אינו צריך לקבל אישור מיוחד לכל עסק. הדיווח למבטח המשנה נעשה באמצעות דוחות הכוללים את פירוט העסקים - בורדרו.

 

ביטוח משנה יחסי

מבטח המשנה משתתף בסיכון באותו החלק בו הוא משתתף בפרמיה. דוגמא לחוזה ביטוח משנה יחסי הוא חוזה מכסה וחוזה מותר ידות.

 

ביטוח משנה בלתי יחסי

הסיכון של מבטח המשנה המשתתף בסיכון אינו זהה לחלקו בפרמיה.  דוגמא לחוזה ביטוח משנה בלתי יחסי הוא חוזה הפסד יתר וחוזה ערבות לשיעור נזקים.

 

ביטוח משנה פקולטטיבי (רצוני)

הפניה למבטח המשנה נעשית לגבי כל עסק בנפרד מבטח המשנה רשאי לקבל או לדחות כל עסק המוצע לביטוח ולקבוע את התנאים המקובלים עליו ללא כל קשר לעסקים אחרים שנערכו באמצעותו.

 

ביטוח נאמנות עובדים

מונח בביטוח רכוש - בהתאם לבחירת המבוטח, הפוליסה יכולה לכסות מעילות של עובדים נקובים בשם או תפקידים מוגדרים. כן אפשר לכסות מעילות של כל עובדי המבוטח. הכיסוי חל לגבי מקרים שקרו ונתגלו בתקופת הביטוח. אפשר להרחיב את הפוליסה לכסות מקרים שאירעו בתקופת הביטוח ונתגלו גם לאחר תום תקופת הביטוח בתקופת גילוי הנקובה ברשימה. בדרך כלל, הפוליסה אינה מכסה מקרי ביטוח שנתגלו לאחר תום שישה חודשים מהיום שהעובד שמעל הפסיק (מסיבה כלשהי) את עבודתו. סכום הביטוח נקבע לפי גבול אחריות וסעיף ביטוח חסר אינו חל בביטוח זה.

 

למדריך ביטוח נאמנות עובדים

 

 

ביטוח סחורה בהעברה

או מטענים בהעברה - מונח בביטוח רכוש - הביטוח נערך בדרך כלל עם גבול אחריות קבוע להעברה אחת תוך ציון מספרי הרישוי של כלי הרכב המובילים בפוליסה. הכיסוי הוא, בדרך כלל, על בסיס ביטוח "מקיף" או "כל הסיכונים" ומכסה גם סיכוני התהפכות או התנגשות, כיסוי פריצה וגניבת הרכב המוביל אינו כלול באופן אוטומטי ויש להוסיפו לביטוח.

 

למדריך ביטוח סחורה בהעברה

 

 

ביטוח סיעודי

מונח בביטוח סיעוד - ביטוח שמעניק כיסוי להוצאות סיעוד במקרה של אי-כושר לביצוע פעולות יסוד כאשר אחת מהן היא אי שליטה על סוגרים.

 

למדריך לביטוח בריאות וסיעוד

 

 

ביטוח עבודות קבלניות

מונח בביטוח הנדסי  - פוליסה שנועדה לכסות את סיכוני ההקמה של מיזמי בניה. הפוליסה נערכת למשך תקופת ההקמה המשוערת (תקופה זו יכולה להיות קצרה או ארוכה משנה אחת שהיא תקופת הביטוח המקובלת בביטוח כללי), כלומר, תקופת הביטוח אינה בהכרח שנה אחת. הכיסוי כולל נזק לרכוש על בסיס "כל הסיכונים", צד ג' ובחלק מהפוליסות גם ביטוח חבות המעבידים.

 

נהוג להרחיב את הכיסוי לפי הפוליסה למשך תקופת תחזוקה לאחר תום תקופת הביטוח למשך 12 חודשים או 24 חודש, לפי ההתחייבות של המבוטח כלפי הרוכשים.

 

למדריך ביטוח עבודות קבלניות

 

 

ביטוח עדיף

מונח בביטוח חיים - סוג של ביטוח יסוד שמשמש כביטוח פרט וגם כתוכנית לביטוח מנהלים. חלוקת שעורי הפרמיה בין מרכיבי החיסכון למרכיב הריסק נקבעת על-ידי המבוטח. הפרמיה מחושבת בביטוח פרט כפרמיה חודשית קבועה ובביטוח מנהלים כאחוז משכרו של המבוטח ולכן הפרמיה יכולה להיות צמודה לשכר, ולהשתנות לפי תוספת היוקר. סכום הביטוח בביטוח "עדיף" נקבע לפי גילו של המבוטח בכל חודש.

 

למדריך ביטוח חיים

 

 

ביטוח קצבה

מונח בביטוח חיים - ביטוח חיים (הכולל מרכיב חיסכון) המבטיח למבוטח את סכום הקצבה (הגמלה) החודשי שהוסכם מראש מדי חודש בחודשו לאחר שהמבוטח הגיע לגיל הפרישה שנקבע בפוליסה.

 

למדריך ביטוח חיים

 

 

ביטוח ציוד אלקטרוני

מונח בביטוח הנדסי  - פוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני נועדה לבטח נזקים לציוד הפועל במתח נמוך כמו מחשבים, ציוד רפואי וכו'. הכיסוי הביטוחי לרכוש הוא על בסיס "כל הסיכונים" וניתן להרחיב את הכיסוי לכלול הוצאות שחזור נתונים בשל נזק לרכוש המבוטח לפי הפוליסה והוצאות תפעול נוספות בשל הנזק לרכוש. הכיסוי המקובל כולל נזקי אש מורחב אולם קיימת אפשרות אצל חלק מהמבטחים לרכוש את הביטוח כפוליסה משלימה לאש מורחב דוגמת הכיסוי המקובל לפי הפוליסה לביטוח שבר מכני.

 

למדריך ביטוח אינטרנט ומחשבים

 

למדריך ביטוח ציוד אלקטרוני

 

 

 

ביטוח ציוד מכני הנדסי

מונח בביטוח הנדסי  - הפוליסה לביטוח ציוד הנדסי נועדה לכיסוי ציוד נייד כמו: כלים חקלאיים, טרקטורים, מלגזות, מחפרונים, מערבלים, נגררים, קטפות, דחפורים ועגלות. חלק ניכר מהציוד המבוטח לפי פולסה זו, ניתן לבטח לפי פוליסת ביטוח רכב. הביטוח מכסה נזק תאונתי אשר נגרם לציוד על בסיס "כל הסיכונים". החריג העיקרי בביטוח זה הוא נזק אשר ניתן לבטחו לפי הפוליסה לביטוח סיכוני שבר מכני. לפיכך נהוג לא פעם לערוך לכלי אחד (למשל מלגזה או טרקטור חקלאי) שני ביטוחים משלימים: ביטוח ציוד מכני הנדסי וביטוח שבר מכני. לביטוח כלי רכב מנועי מוסיפים גם ביטוח חובה וביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי לפי הפרק השני של פוליסת ביטוח רכב רכוש .

 

 למדריך ביטוח ציוד מכני הנדסי - צ.מ.ה.

 

 

 

ביטוח שבר מכני

מונח בביטוח הנדסי  - פוליסה לביטוח שבר מכני נועדה לבטח נזקים הנובעים מהפעלתם של ציוד ומכונות בבתי מלאכה ובמפעלים. ביטוח זה הוא ביטוח משלים לביטוח הרכוש (נזקים שניתן לבטח בפוליסת אש מורחב, אינם מבוטחים לפי פוליסה זו) הכיסוי הביטוחי, כולל, בין היתר, גם נזק הנובע מקלקולים.

 

למדריך ביטוח שבר מכני

 

 

ביטוח ראשוני

מונח בכל ענפי הביטוח  - סעיף בפוליסה לפיו מוותר המבטח על זכותו לפי חוק חוזה הביטוח להפעיל את מנגנון ביטוח כפל והוא מתחייב שלא לשתף את המבטח/ים הנוספים בתשלום תביעות לפי הפוליסה.

 

 

ביטוח ריסק קולקטיבי

מונח בביטוח חיים - בדרך-כלל מדובר בביטוח ריסק (ביטוח חיים ללא גורם חיסכון) לקבוצה גדולה והומוגנית של 100 מבוטחים לפחות. המחיר בדרך-כלל זול ביותר הואיל וחברת הביטוח חוסכת בהוצאות רכישה ועמלת הסוכן המשולמת בביטוח מסוג זה שמהווה למעשה רכישה קולקטיבית של ביטוח. בביטוח קבוצתי בדרך-כלל מוותרים על הצהרת בריאות כדי למנוע הפליה בין חברי הקבוצה. הביטוח נערך בד"כ לתקופות מוגדרות מראש ובמקרים רבים אינו מכסה מצב רפואי קיים.

 

למדריך ביטוח חיים

 

 

ביטוח תאונות אישיות

מונח בביטוחי אדם - ביטוח מוות או נכות ולפעמים גם אובדן כושר לעבודה בשל פגיעה גופנית בתאונה מסיבה חיצונית למבוטח בתקופת הביטוח.

 

למדריך ביטוח תאונות אישיות

 

 

ביטול הביטוח

מונח בכל ענפי הביטוח – כל ביטוח מתבטל מעצמו - בתום תקופת הביטוח או לפני כן אם חברת הביטוח שילמה את מלוא סכום הביטוח או אם זיקת הביטוח עברה לאחר (הרכוש נמכר או נמסר לאחר), או אם הנזק בלתי אפשרי. חברת הביטוח רשאית לבטל כל ביטוח (כולל חובה) למעט חיים ללא הסבר אך לאחר הודעה מראש ובכתב שתתקבל אצל המבוטח לפחות 15 יום לפני הביטול או המועד שנקבע לכך בפוליסה – לפי המאוחר. המבוטח רשאי לבטל כל ביטוח (לרבות ביטוח חיים) – גם הוא לאחר הודעה מראש ובכתב. במקרה של ביטול זכאי המבוטח להפרש הפרמיה עד תום תקופת הביטוח. חישוב הפרמיה ייעשה באופן שונה בכל מקרה לפי סיבת הביטול. ראו גם האמור בנושא ביטול הביטוח בדף מהו ביטוח.

 

ביטול השתתפות עצמית

מונח בכל ענפי הביטוח – ניתן לפעמים לקבוע בפוליסה, כי ההשתתפות העצמית תבוטל לכיסוי מוגדר מראש או להיקף נזק שנקבע בפוליסה. למשל בפוליסת ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון ניתן לפעמים לרכוש ביטול של השתתפות עצמית בתביעות צד ג' (בדרך כלל למקרה אחד בתקופת הביטוח). כמו כן הכיסוי הבסיסי  לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון לפי תנאי הפוליסה התקנית, קובע כי במקרה של אובדן גמור לא ינכו מתגמולי הביטוח את סכום ההשתתפות העצמית. 

 

 

בסיס אירוע

בביטוח אחריות חוקית ובביטוח חבות מעבידים - הפוליסה מכסה אחריות חוקית בשל מקרה ביטוח אשר ארע בתקופת הביטוח גם אם התביעה מוגשת לאחר שתקופת הביטוח הסתיימה.

 

למדריך ביטוח אחריות של עסק

 

 

 

בסיס הגשת תביעה

מונח בביטוח אחריות מקצועית, אחריות המוצר וביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה - הביטוח מכסה אחריות בשל כל מקרה שארע בתקופת הביטוח או לאחר התאריך הרטרואקטיבי שנקבע ברשימה בתנאי שהתביעה הוגשה נגד המבוטח בתוך תקופת הביטוח. הביטוח אינו מכסה אחריות בשל מקרה אם התביעה נגד המבוטח הוגשה לאחר תום תקופת הביטוח. בביטוח מסוג זה על המבוטח לדאוג לרצף הביטוח (חידושים) על מנת להבטיח כיסוי במקרה של תביעה.

 

למדריך ביטוח אחריות של עסק

 

 

 

 

בעל הפוליסה

מונח בביטוח חיים -  אדם או גוף משפטי שערך את הביטוח והתחייב לתשלום הפרמיה גם אם מקרה הביטוח לפי הפוליסה הוא מותו של אדם אחר. אם לא נקבע מוטב שאינו בעל הפוליסה בקביעה בלתי חוזרת, הרי שבעל הפוליסה הוא גם המוטב לפי הסכם הביטוח. בפוליסות לביטוח חיים שנערכו (עד 1/4/2007) ע"י המעביד, נקבע המעביד כבעל הפוליסה.

 

לפי הקווים המנחים של הפיקוח על הביטוח בפוליסות לביטוח חיים המונפקות החל מיום 1/4/2007 נאסר השימוש במונח "בעל הפוליסה".

 

למדריך ביטוח חיים

 

 

 

 

 

 

ברות ביטוח

מונח בביטוח אדם -  זמינות המשך ביטוח למבוטח ללא חיתום מחדש. למשל בביטוח סיעוד קבוצתי מחויבים המבטחים לפי חוזר של המפקח על הביטוח לאפשר למבוטחים לעבור מפוליסה קבוצתית לפוליסת פרט ללא חיתום מחדש.

 

 

 

 

גבול אחריות

מונח בביטוח אחריות חוקית – סכום שנקבע בהסכמה מראש בין המבטח לבין המבוטח שמציין את הסכום המרבי שישולם על-ידי המבטח לפי הפוליסה במקרה של תביעה שתוגש נגד המבוטח. גובה גבול האחריות בנוסף להיקף הסיכון מהווים בסיס לחישוב הפרמיה. בביטוח אחריות חוקית תשלם חברת הביטוח מעל ובנוסף לגבול האחריות הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בהן בשל חבותו.

 

למדריך ביטוח אחריות של עסק

 

 

גוף מוסדי

מונח בענפי הביטוח, קופות הגמל והפנסיה  - מבטח וחברה מנהלת. הגופים המוסדיים הם חברות הביטוח קופות הגמל וקרנות הפנסיה.

 

 

גורם הפוליסה

מונח בביטוח חיים – סכום הנוסף לפרמיה נטו (עלות הסיכון) שמייצג את עלויות חברת הביטוח בשל הטיפול בפוליסה. גורם הפוליסה בד"כ צמוד למדד.

 

גורם הפוליסה

 

למדריך ביטוח חיים

 

 

גיל כניסה

מונח בביטוחי חיים, בריאות וסיעוד - הגיל שבו היה המבוטח בעת תחילת הביטוח. בדרך כלל, עלות הפרמיה גבוהה יותר ככל שגיל הכניסה הוא יותר גבוה.

 

למדריך ביטוח חיים

 

 

גיל תביעה

 מונח בביטוחי חיים, בריאות וסיעוד - הגיל שבו היה המבוטח בעת קרות מקרה הביטוח.

 

למדריך ביטוח חיים

 

 

גניבה פשוטה

מונח בביטוח רכוש - ההגדרה שונה מהגדרת המונח בחוק הפלילי. הכוונה לגניבת רכוש מבלי להשאיר סימנים על שימוש בכוח ובאלימות בכניסה או ביציאה מהמקום המבוטח. כיסוי גניבה פשוטה בדרך כלל אינו מקובל בבתי עסק אולם כלול בביטוח הדירה ותכולתה אלא אם כן ויתרתם על כיסוי זה).  ביטוח סיכוני פריצה ושוד, בד"כ אינו כולל כיסוי לסיכוני גניבה פשוטה.

 

למדריך ביטוח פריצה

 

 

 

 

דוח תביעות

מונח בכל ענפי הביטוח – דוח לגבי תביעות שהגיש המבוטח ואשר הוגשו נגדו (בביטוח אחריות חוקית) על פי הפוליסה. הדוח ממוצא בדרך כלל על ידי חברת הביטוח למבוטח. במסגרת  ביטוח רכב רכוש וחובה מחויבת חברת הביטוח למסור למבוטח לקראת תום תקופת הביטוח דוח בכתב המשקף את מצב התביעות בפוליסה.

 

דמי אשראי

מונח בכל ענפי הביטוח - סכום כסף אותו נדרש המבוטח לשלם למבטח כאשר הפרמיה אינה משולמת במזומן - לפי החוק, על חברת הביטוח להציג למבוטח כל תשלום וכן את תנאי ההצמדה שחלים עליו ואת שיעור הריבית בחישוב שנתי עפ"י הנוסחה המופיעה בתקנות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח).

 

דמי הביטוח

הפרמיה - מונח בכל ענפי הביטוח - מחיר הביטוח המשולם על ידי המבוטחים לחברת הביטוח תמורת התחייבות חברת הביטוח לפי הפוליסה. הפרמיה אמורה לשקף את עלות הסיכון. לפי חוק פיקוח על שירותים פיננסיים  (ביטוח) התשמ"א - 1981 חל איסור על תיאור מטעה, בין היתר, של דמי הביטוח והתשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם למבטח.

 

למדריך הפרמיה באתר

 

 

דמי הביטוח נטו

פרמיה נטו היא הפרמיה שאינה כוללת את מרכיב הדמים.

 

 

דמי הביטוח ברוטו

פרמיה ברוטו היא הפרמיה שכוללת את מרכיב הדמים אותם נדרש המבוטח לשלם לחברת הביטוח. לפי חוק פיקוח על שירותים פיננסיים  (ביטוח) התשמ"א - 1981 חל איסור על תיאור מטעה, בין היתר, של דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם.

 

 

דמי ניהול

מונח בתחום ביטוח החיים והפנסיה - החלק מהפרמיה המשולם על ידי המבוטח המשמש למימון הוצאות שיווק וניהול תיק הביטוח ואינו נצבר לזכות המבוטח. דמי הניהול מחושבים כאחוז מתוך הסכום המשולם על יד המבוטח ומתוך סכום הצבירה בתיק. שיעור דמי הניהול שונה בין תוכניות הביטוח והפנסיה השונות. בכל מקרה קיים הבדל משמעותי לטובת קרנות הפנסיה בשיעור הנמוך של דמי הניהול לעומת תוכניות ביטוח החיים (בערך מחצית הסכום).

 

למדריך ביטוח חיים

 

 

 

דמים

מונח בכל ענפי הביטוח - סכום כסף הנוסף לפרמיה נטו האמור לכסות את הוצאות המבטח וסוכני הביטוח. בביטוח כללי נהוג לגבות: דמי רישום דמי פוליסה, היטלים, ודמי אשראי. סוכני הביטוח ומבטחי המשנה אינם מקבלים עמלה מרכיב הדמים אלא מהפרמיה נטו בלבד. לפי חוק פיקוח על שירותים פיננסיים  (ביטוח) התשמ"א - 1981חל איסור על תיאור מטעה, בין היתר, של דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם.

 

 

החמרה בסיכון

 מונח בתחום עקרונות הביטוח  - שינוי המגדיל את סיכונו של המבטח שחל  לאחר מתן תשובה לשאלה שהוצגה למבוטח לפני כריתת חוזה הביטוח או לאחר מסירת הפוליסה למבוטח וכן דבר המגלה, כי תשובה לשאלה בעניין מהותי היתה לא נכונה ויש בכך כדי להחמיר את סיכון המבטח החמרה של ממש.

 

למדריך עובד חברה/סוכנות

 

החרגה רפואית

מונח בביטוחי אדם - במקרה של בעיה רפואית או בריאות לקויה של המבוטח לפני כניסתו לביטוח. חברת הביטוח קובעת, כי החמרה במצב הקיים או כל מקרה שנובע ממנו אינו מבוטח.

 

למדריך ביטוח חיים

 

 

הלוואה

מונח בביטוח חיים – פוליסה לביטוח חיים הכוללת מרכיב חיסכון הכוללת ערכי פדיון מאפשרת למבוטח לקבל הלוואה מחברת הביטוח עד שיעור מסוים מגובה ערכי הפדיון שנצברו בפוליסה. הלוואה זו נושאת ריבית שהיא בד"כ ריבית קבועה.

 

למדריך ביטוח חיים

 

 

המאגר לביטוח רכב

מונח בביטוח רכב – ראו הפול.

 

המפקח על הביטוח

גוף הכפוף לשר האוצר שתפקידו, בין היתר, לתת רישוי ולפקח על חברות ביטוח וסוכנים ולטפל בפניות הציבור נגד חברות הביטוח וסוכנים.

 

 

 

 

הנחת העדר תביעות

מונח בכל ענפי הביטוח – הנחה שניתנת על ידי חברת הביטוח למבוטח בחידוש הביטוח (לפי סיכום שנעשה ביניהם מראש) בעת חידוש הביטוח מהפרמיה של השנה החדשה בשל אי הגשת תביעות (או הגשת תביעות שעולה עלה על ההיקף שסוכם). לגבי ביטוח רכב  –ראו בונוס מלוס לעיל.

 

הסיבה הקרובה

מונח מתחום עקרונות הביטוח - מבחן שנזקקים לו כאשר באירוע הנזק יש מעורבות של גורמים אחדים שלא כולם מבוטחים לפי הפוליסה. לפי מבחן הסיבה הקרובה יש לאתר את הסיבה הקרובה לאירוע (לאו דווקא מבחינת זמן ו/או מקום) שפעלה ברציפות וביעילות וללא התערבות של גורם נוסף גרמה למקרה הביטוח שבלעדיה לא היה מתרחש כלל.

 

הפול

מונח מתחום ביטוח רכב  - המאגר לביטוח רכב בישראל עוסק בביטוח סיכונים מיוחדים של רכב. הפול מחויב לבטח כל מי שפונה אליו בבקשה לביטוח רכב חובה. מדובר על ביטוח משותף של כל חברות הביטוח שעוסקות בביטוח חובה לרכב בישראל.

 

 

 

הצעת ביטוח

מונח בכל ענפי הביטוח - טופס שמנוסח ומופק על ידי חברת הביטוח. זהו שאלון המופנה למבוטח שנדרש לענות על כל השאלות בכתב בכנות ובאופן מלוא. הצעת הביטוח כוללת בדרך כלל גם הצהרה לגבי נכונות הפרטים וכן ויתור על סודיות רפואית בביטוח אדם. עצם מילוי הצעת הביטוח אינו הופך את המציע למבוטח, לשם כך עליו לקבל אישור בכתב מסוכן הביטוח או מהחברה.

 

 

הרשעות חמורות

מונח מתחום ביטוח רכב חובה - הרשעות חמורות העשויות להשפיע על עלות ביטוח רכב חובה הן אותן  ההרשעות שהביאו בזכות עצמן לשלילת רישיון (אלא אם כן ביטל בית המשפט שלילה זו). לפי חוזר הפיקוח על הביטוח 2005-1 32, בקביעת מספר ההרשעות החמורות, יכללו כל ההרשעות שאירעו בשלוש השנים שקדמו לתאריך תחילת הפוליסה, לכל הנהגים הנוהגים ברכב בדרך קבע בשל נהיגת רכב מאותו הסוג (הן אם הרכב היה בבעלות פרטית והן אם בבעלות חברה).

 

למדריך ביטוח רכב חובה

 

 

השבה מערכתית

חיוב חברות ביטוח, על ידי הפיקוח על הביטוח, להשיב כספים לכל המבוטחים באופן גורף, כאשר מחלקת פניות הציבור של הפיקוח מוצאת, כי תלונה שהופנתה לפיקוח על הביטוח היא תלונה מוצדקת וכי קיימים מקרים נוספים דומים אשר בהם חברות הביטוח קיפחו מבוטחים בצורה דומה למקרה אשר לגביו הוגשה התלונה.

 

לדוח הפיקוח לשנת 2009

 

השבת סכום הביטוח לקדמותו לאחר נזק

מונח בביטוחי רכוש ואחריות חוקית – כינון הפוליסה (להבדיל מערך כינון!) – לאחר קרות נזק שאינו אובדן מלא – ורק אם המבוטח שיקם את רכושו - כדי לבטח מחדש את הרכוש ששוקם - על המבוטח לשלם בשל כך פרמיה נוספת. בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי לפי פוליסת ביטוח רכב  פרטי ומסחרי עד 4 טון יש לנכות מתגמולי הביטוח בשל נזק חלקי את עלות כינון הפוליסה מתגמולי הביטוח בשל נזק לרכוש ובשל הסכום ששולם לצד ג' (גבול האחרית חוזר לקדמותו).

 

השתתפות עצמית

מונח בתביעות בכל ענפי הביטוח – החלק הראשון מכל נזק אותו נושא המבוטח בעצמו. ההשתתפות העצמית נקבעת במפרט הפוליסה לכל מקרה ומקרה. ההשתתפות יכולה להיקבע, בהתאם למקרה, לפי סכום נקוב מראש, באחוזים מהנזק, מסכום הביטוח או אפילו מהפרמיה וכן בתקופת זמן (בביטוח אי כושר לעבודה). מטרת ההשתתפות העצמית לעודד את המבוטח למנוע נזקים ולחסוך ממנו וחברת הביטוח את העלות והטרחה בטיפול בתביעות קטנות ומטרידות שלא לשמן נועד הביטוח. לא בכל מקרה יש השתתפות עצמית - למשל בביטוח רכב חובה, בביטוח מוות בביטוחי אדם, וטוטל לוס בפוליסת ביטוח רכב  פרטי ומסחרי עד 4 טון - אין השתתפות עצמית.

 

למדריך השתתפות עצמית

 

למדריך תביעות ביטוח

 

 

 

התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ,  ח"ץ

מונח בתחום ביטוח החיים - התאחדות וולונטרית (אינו מחייבת), הפועלת כחברה בע"מ, אשר מאגדת את המבטחים החברים בה שפועלים במדינת ישראל הפעילים בביטוח חיים. מטרת התאחדות לדאוג לאינטרסים המשותפים של המבטחים ובכלל זה לייצגם כלפי הציבור, סוכני הביטוח והרשויות. במסגרת ההתאחדות פועלות הוועדות הבאות: וועדת אקטוארים, ועדת שיווק מבוטחים וסוכנים, וועדת השקעות ומיסוי.

 

נכון לשנת 2017 המבטחים שאינם חברים בהתאחדות הם: חברת הביטוח מגדל, AIG ישראל, ושירביט.

 

למדריך ביטוח חיים

 

 

 

 

התיישנות

 מונח לגבי תביעות המוגשות בבתי משפט – חל בכל ענפי הביטוח - בהגשת תביעות לבית משפט  יש לשים לב לתקופת ההתיישנות שנקבעה לאותו סוג של ביטוח. בית המשפט לא ידון בתביעה אשר הוגשה לבית המשפט לאחר תום תקופת ההתיישנות. תקופות ההתיישנות כנגד המבטחים בישראל לפי הוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981:

 • בביטוח רכוש (למעט פוליסות לביטוח ימי או אווירי) - תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח, היא שלוש שנים מהיום שקרה המקרה המבוטח.

   

 • ביטוח חיים, ביטוח מפני מחלות ואשפוז וביטוח סיעוד  - תקופת ההתיישנות, היא חמש שנים מהיום שקרה מקרה הביטוח.
   

 • במקרה נכות שנגרמה למבוטח ממחלה או מתאונה, מונים את  תקופת ההתיישנות מיום שקמה למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח.
   

 • בביטוח אחריות חוקית – תביעת המבוטח כלפי חברת הביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה על-פי החוק תביעתו של הצד השלישי (הנפגע) כלפי המבוטח. כלומר כל עוד הנפגע זכאי להגיש תביעה כנגד המבוטח בבית-המשפט באפשרות המבוטח לתבוע את חברת הביטוח לשלם לנפגע לפי ביטוח האחריות שבידו בהתאם לסכומיו, תנאיו ומגבלותיו וזאת בכפוף לחובתו של המבוטח להודיע למבטח על התביעה כנגדו בהקדם האפשרי.

בפוליסות אשר חוק הביטוח אינו חל לגביהן (כמו למשל ביטוח ימי ואווירי ופוליסות שנערכו לפני כניסת חוק חוזה הביטוח לתוקפו), תקופת ההתיישנות עשויה להיות שונה.

 

מדריך התיישנות תביעה

ראו לעניין תקופת ההתיישנות בפוליסות שמלפני חוק חוזה הביטוח

 

 

 

 

 

 

ויתור על סודיות רפואית

מונח בביטוחי אדם - המבוטח נדרש לחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית על מנת לאפשר לנציגי המבטח לעיין במסמכיו הרפואיים.

 

 

 

 

ויתור על תחלוף

מונח בביטוחי רכוש ואחריות חוקית - בביטוחים של עסקים גדולים ניתן לפעמים לכלול בפוליסה סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי כל גורם שהמבוטח ויתר לו בכתב  על זכות זו לפני קרות מקרה הביטוח. ויתור זה אינו חל בדרך כלל, לטובת מי שגרם למקרה הביטוח מתוך כוונת זדון (או תוך כדי ביצוע פשע - לפי נוסח של אחד המבטחים).

 

 

 

 

זיקת ביטוח

מונח מתחום עקרונות הביטוח - תנאי ראשוני לקיומו של חוזה ביטוח הוא קיומה של זיקת ביטוח. זיקת הביטוח לנכס מוגדרת כעניין כלכלי של המבוטח בהמשך קיומו של האובייקט המבוטח. לכל אדם יש זיקה ברורה לחייו ולרכוש הנמצא בבעלותו או רכוש שהוא אחראי בעבורו כלפי אחרים.

 

זיקה  למוצר ביטוח חיים או פנסיה

מונח מתחום ביטוח החיים והפנסיה - זכאות לטובת הנאה מאת: חברה מנהלת, מבטח, ועובד של גוף מוסדי.

 

 

חברת ביטוח

מבטח – חברה שקיבלה רישיון מרשות הפיקוח על הביטוח לעסוק כמבטח בישראל. יש להבדיל בין סוכנות ביטוח שהיא למעשה תאגיד של סוכן ביטוח (עוסקת בתיווך) לבין חברת הביטוח שנותנת למבוטח את הכיסוי הביטוחי.

 

למדריך איתור מבטחים

 

 

 

חברה מנהיגה

מונח בתחום הביטוח המשותף -  החברה שהנפיקה את הפוליסה בביטוח משותף שבדרך כלל גם נושאת בחלק הארי של הסיכון.

 

חובת הגילוי

מונח בכל ענפי הביטוח - בעסקת ביטוח, מוטלת חובת הגילוי על המבוטח, חברת הביטוח והסוכן שמתווך בעסקה. המבוטח נדרש לתת תשובה מלאה כנה ובכתב לכל אלה בעניין מהותי (שיכול להשפיע על חברת הביטוח על עצם הסכמתה לבטח ועל תנאי הביטוח) שנשאל עליה בכתב וכן לא להסתיר בכוונת מרמה עניין שידוע לו לגביו, כי הוא עניין מהותי לחברת הביטוח. חובת הגילוי לגבי עובדות מהותיות לעסקת הביטוח חלה על סוכן הביטוח, על חברת הביטוח, וגם על המבוטח. על המבטח והסוכן חל איסור לתיאור מטעה של עסקת ביטוח.

 

חוזה הפסד יתר  -  Excess Of Loss 

מונח בביטוח משנה - סוג של חוזה לביטוח משנה בלתי יחסי לפיו מקבל מבטח המשנה שיעור קבוע מכל הפרמיות בענף אליו מתייחס חוזה ביטוח המשנה תמורת זאת הוא מכסה נזקים מעל סכומים מסוימים (אקסס) עד גובה גבול אחריותו לפי החוזה.

 

חוזה מותר ידות  - Surplus of Line  

מונח בביטוח משנה - סוג של חוזה לביטוח משנה יחסי לפיו  קובעת חברת הביטוח מה יהא חלקו של מבטח המשנה בסיכון (אם בכלל). חברת הביטוח רשאית למסור למבטח המשנה ידות שהן כפולות השייר (חלקה בסיכון) עד למספר המרבי של הכפולות שנקבעו בחושה הביטוח המשנה. למשל חוזה של 10 ידות מאפשר למסור למבטח המשנה 10 כפולות שייר.  

 

חוזה מכסה  -  Quota Share

מונח בביטוח משנה - סוג של חוזה לביטוח משנה יחסי לפיו מקבל מבטח המשנה שיעור קבוע מכל סיכון בענף הביטוח אליו מתייחס החוזה תמורת השתתפותו מקבל מבטח המשנה את אותו השיעור בפרמיה בו הוא נושא בסיכון.

 

חוזה ערבות לשיעור נזקים  -  Stop Loss

מונח בביטוח משנה - סוג של חוזה לביטוח משנה בלתי יחסי לפיו מקבל מבטח המשנה שיעור קבוע מכל הפרמיות בענף אליו מתייחס חוזה ביטוח המשנה תמורת זאת הוא מכסה הפסדים בסוף שנת החיתום בענף אליו מתייחס החוזה. 

 

חוק המספרים הגדולים

מונח מתחום עקרונות הביטוח - חוק המספרים הגדולים הוא הבסיס המאפשר לחברת הביטוח להעריך את תוצאות הנזקים מול פרמיה על מנת לקבוע את עלות הביטוח. הואיל וחברת הביטוח מרכזת מספר גדול של סכנות, פועל העיקרון של חוק המספרים הגדולים אשר אומר: ככל שמספר התופעות הנמדדות עולה יורדת מידת המקריות והתוצאה קרובה יותר להסתברות.

 

 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)

חוק המסדיר את עניני הביטוח במדינת ישראל ונועד להגן על ציבור המבוטחים. החוק, קובע, בין היתר תנאים לרישוי ולפיקוח על חברות ביטוח וסוכנים. חוק זה מחייב, בין השאר, את חברות הביטוח לנהל מערכת נפרדות של חשבונות, ביטוח משנה, והחזקת נכסים לביטוח חיים. החוק אוסר, בין היתר, שימוש מסחרי במילה "ביטוח" ללא התר מפורש מהמפקח על הביטוח. החוק כולל סעיפי עונשין.

 

 

 

חוק חוזה הביטוח

 

חוק החל על חוזי ביטוח שנכרתו בישראל החל מיום 1/1/1982. חוק זה אינו חל על: ביטוח ימי ואווירי (למעט שני סעיפים בחוק), ביטוח משנה (למעט סעיף אחד בחוק), ביטוח אבנים יקרות ומתכות יקרות, חוזי ביטוח שנכרתו לפני שהחוק נכנס לתוקפו, מקרים שיש לגביהם הוראה מיוחדת בפקודה לביטוח רכב מנועי או בחוק אחר. החוק אינו כולל סעיפי עונשין.

 

 

 

חוקר ביטוח

חוקר פרטי שנכר על-ידי חברת הביטוח על מנת לוודא ולאמת את מקרה הביטוח, סיבת הנזק נסיבותיו והיקפו.

 

חידוש הביטוח

מונח בכל ענפי הביטוח - כל ביטוח מסתיים בתאריך הנקוב בפוליסה בתום תקופת הביטוח. לצורך חידוש הביטוח נדרשת הסכמה של המבוטח וחברת הביטוח.

 

למדריך חידוש הביטוח

 

 

חיתום

מונח בכל ענפי הביטוח - תהליך במהלכו מחליט האחראי לנושא מטעם המבטח (החתם) אם להתקשר בהסכם הביטוח עם המבוטח או לא ואם כן באילו תנאים (פרמיה, השתתפות עצמי, הקף הכיסוי, דרישות המיגון וכו').

 

למדריך עובד חברה/ סוכנות

 

 

חריג - סייג

מונח בכל ענפי הביטוח – תנאי הקובע, כי אירוע או סוג נזק מסוים אינם מבוטחים לפי הפוליסה. חוק חוזה הביטוח קובע, כי על מנת שחברת הביטוח תוכל להסתמך על חריג או סייג לכיסוי הביטוחי (כלומר להימנע מתשלום בשל קיומו של חריג) עליה לציינם בפוליסה בהבלטה מיוחדת או לפרטם בסמוך לנושא שאליו הם מתייחסים. בית המשפט קבע, כי הבלטה על ידי קווים ברשימת הפוליסה אינה מהווה הבלטת חריגים כנדרש על-פי חוק.

 

חתם

מונח בכל ענפי הביטוח - נציג מוסמך של המבטח שעוסק בחיתום ומקבל או אינו מקבל  עסקים לביטוח. החתם הוא בדרך כלל עובד שכיר של חברת הביטוח או סוכן ביטוח שקיבל הרשאה מחברת הביטוח לחתום על פוליסות בשמה. סוכן חתם יכול לייצג מספר חברות ביטוח.

 

למדריך עובד חברה/ סוכנות

 

 

 

טוויסטינג

מונח בביטוח חיים - כאשר המבוטח מחליף ביטוח חיים קיים בביטוח חיים חדש או בקרן פנסיה. בדרך כלל מדובר בביטול הביטוח הישן וברכישת ביטוח חדש. לפעמים המבוטח מפסיד זכויות וכספים בתהליך זה.

 

למדריך ביטוח חיים

 

 

טוטל לוס

מונח בביטוחי רכוש -ראו אובדן כללי.

 

 

טופס 17

מונח בביטוחי בריאות וסיעוד - הטופס שמומצא על-ידי קופת חולים המאשר את התשלום בעבור הטיפול למוסד הרפואי. ללא המצאת הטופס יידרש החולה לשלם את עלות הטיפול מכיסוי הפרטי.

 

למדריך לביטוח בריאות וסיעוד

 

 

 

ירידת ערך

מונח בביטוח רכוש (כולל ביטוח רכב) – לאחר קרות מקרה הביטוח, כאשר לרכוש המבוטח נגרם נזק חלקי, יורד ערך הרכוש לאחר תיקונו בעקבות הנזק. בביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון כולל הכיסוי הביטוחי לרכב גם את ירידת הערך שנגרמה לרכב בשל התאונה.

 

למדריך ביטוח רכב

 

 

יועץ ביטוח

מונח בכל ענפי הביטוח – יועץ הביטוח משמש גם בדרך כלל, כיועץ לניהול סיכונים. הוא יועץ למזמין הייעוץ (מבוטחים וגם או סוכנים וגם או חברות ביטוח) לגבי הסיכונים להם קיימת החשיפה ולגבי הדרכים להתמודדות עם הסיכון וביניהם הביטוח. היועץ מעורב בדרך כלל גם בקביעת נהלי עבודה ובניסוח תנאי אחריות וביטוח בחוזים שונים וכן במפרטים ובמכרזים של ביטוח.  על יועץ ביטוח למוצרי פנסיה וגם או ביטוח חיים נאסר לשמש כסוכן וגם או כמשווק.

 

לאתר יועץ לניהול סיכונים

 

 

ייעוץ פנסיוני

מונח בתחום ביטוח החיים והפנסיה –  מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני אשר לנותן הייעוץ אין זיקה למוצר וגם או ליצרן.

 

למדריך יועצי פנסיה

 

 

 

כיסוי

מונח בכל ענפי הביטוח –הקף הביטוח, פרוט המקרים, התנאים והסכומים לתשלום תגמולי הביטוח למוטב.

 

כינון

מונח בביטוחי רכוש - ראו ערך כינון.

 

 

כל הסיכונים

מונח בכל ענפי הביטוח - סוג ביטוח לפיו ניתן כיסוי ביטוחי לכל מקרה שאינו צפוי מראש אשר לא הוגדר כבלתי מבוטח לפי חריגי הפוליסה. כלומר, הצדדים להסכם הביטוח יודעים רק מהם המקרים שאינם מבוטחים, המקרים שלא פורטו בפוליסה מבוטחים. למשל ביטוח מסוג "כל הסיכונים" לתכשיטים, מכסה בדרך כלל, בין היתר, מקרה של אבדן תכשיטים מחוץ לדירה (לרוב בשטח מדינת ישראל אלא אם הביטוח הורחב במיוחד) לא משום שמקרה זה פורט במפורש כמקרה מבוטח לפי הפוליסה אלא דווקא משום שלא פורט כמקרה שאינו מבוטח. בביטוח מסוג "כל הסיכונים בדרך כלל כל מה שעל המבוטח להוכיח הוא שקרה מקרה בלתי צפוי. אם חברת הביטוח הביטוח טוענת שהאירוע אינו מבוטח, עליה מוטלת חובת ההוכחה.

 

למדריך ביטוח כל הסיכונים

 

 

כתב כיסוי זמני

מונח בכל ענפי הביטוח –מסמך המוצא על-ידי המבטח בסמוך לכריתת חוזה הביטוח המפרט את תמצית הכיסוי הביטוחי ותנאיו. תוקף הכיסוי הזמני מתבטל אחר שהמבוטח מקבל פוליסה התואמת את הסיכום עם חברת הביטוח לגבי הכיסוי.

 

כתב קבלה ושחרור

מונח בתביעות ביטוח בכל ענפי הביטוח – מסמך שנלווה בדרך כלל לתשלום תגמולי הביטוח עליו חותם המוטב לאישור קבלת הסכום המגיע בשל מקרה הביטוח.

 

 

 

למדריך תביעות

 

 

 

ללוידס

ללוידס אינה חברת ביטוח אלא תאגיד שנוסד בלונדון בסוף המאה ה- 16. כיום מאגד הארגון אלפי חברים (שמות) המשמשים חתמים המאוגדים בסינדיקטים. כל חתם נושא באחריות אישית בהתאם לשיעור השתתפותו בביטוח. כל סינדיקט מתמחה, בדרך כלל, בתחום מסוים של ביטוח. העסקאות נעשות באמצעות תווכנים (ברוקרים מיוחדים).

 

למדריך ההיסטוריה של הביטוח

 

 

לשכת סוכני הביטוח

איגוד וולונטרי (אין חובה לסוכן להשתייך אליו) המאגד אלפי סוכני ביטוח בישראל. מטרת הלשכה לדאוג לאינטרסים המשותפים של כלל סוכני הביטוח בישראל ולייצג את חבריה כלפי חברות הביטוח, הרשויות והציבור.

 

 

 

 

 

מאמן

לאחר שסוכן הביטוח עמד בבחינות מתמחה, עליו לעבור תקופת התמחות בפיקוח של מאמן. מי שיכול לשמש כמאמן הוא עובד חברה מקצועי או סוכן ביטוח.

 

למדריך סוכן הביטוח

 

 

מבוטח ראשי

מונח בכל ענפי הביטוח - במקרה שבו נקבעו בפוליסה מספר מבוטחים ואחד מהם נקבע כמבוטח ראשי, הוא יהווה מבחינת המבטח הנציג של כל המבוטחים הנוספים לעניין ניהול משא ומתן, הוצאת מסמך מטעם המבטח שיחייב את כל המבוטחים, קבלת  תגמולי ביטוח  שאינם משולמים ישירות לצדדים שלישיים לפי הוראתו וכן יראו בכל הודעה שתשלח לו ע"י המבטח כאילו נשלחה לכל אחד מהמבוטחים הנוספים.

 

 

 

מוטב

מונח בכל ענפי הביטוח - מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח מחברת הביטוח בעקבות הנזק. בביטוח הרכוש המבוטח הוא בדרך כלל גם המוטב, אלא אם כן נקבע אחרת במפרט הפוליסה.

 

מוטב קביעתו ומעמדו

 

מוטב בקביעה בלתי חוזרת

מונח בכל ענפי הביטוח – מוטב שהמבוטח אינו רשאי לקבוע במקומו מוטב אחר במשך כל תקופת הביטוח.

 

מוסך הסדר

מונח בתחום ביטוח רכב  – מוסך שלחברת הביטוח יש עמו הסדר מיוחד. תיקון הרכב במוסך הסדר אינו כרוך בתשלום דמי התיקון על-ידי המבוטח (למעט סכום ההשתתפות העצמית וכו') ואין צורך להפקיד שיק ביטחון לתיקון נזק מבוטח. אצל מרבית המבטחים ניתן לקבל השתתפות עצמית נמוכה יותר בתיקון הרכב במוסך הסדר.

 

למדריך תביעות רכב רכוש

 

 

מוצר פנסיוני

קופת גמל לקצבה (קרן פנסיה/פוליסת קצבה), קופת גמל לתגמולים, פוליסה הונית, ביטוח ריסק, אובדן כושר עבודה, השלובים כאשר בנ"ל, קופת גמל אישית לפיצויים, קרן השתלמות, מוצר נוסף שיקבע שר האוצר.

 

למדריך פנסיה

 

 

מיגון

מונח בעיקר בביטוח אלמנטארי – אמצעים שהמבוטח נוקט – בדרך כלל, כתנאי לקיום הביטוח, על מנת למנוע נזקים ו/או לצמצמם.

 

למדריך מיגון

 

 

מיון

מונח בכל ענפי הביטוח – ראו תעריף.

 

מכה תחת מכה

מונח בתחום ביטוח רכב   – הסכם שהיה בעבר בין חברות הביטוח אשר המסדיר את חלוקת תשלום הנזקים ביניהן כאשר נגרם נזק בו מעורבים מבוטחים של החברות. מטרת ההסדר לחסוך למבטחים את הטורח והוצאות שבתביעות תחלוף הדדיות.

 

 

מנהל הסדרים

מונח בתחום הפנסיה - גורם המרכז את הטיפול בביטוחי החיים, הגמל והפנסיה בעבור מעבידים מול כלל הגופים הפעילים בתחום הפנסיה כמו: קרנות פנסיה, חברות ביטוח, קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות פיצויים וכו'.

 

 

מפרט ביטוח

מונח בכל ענפי הביטוח - מסמך הנערך על ידי המבוטח או יועץ מטעמו הכולל את הגדרת הדרישות המיוחדות של המבוטח בכל הקשור להסכם הביטוח.

 

מפרט הביטוח נערך, בדרך כלל, לקראת חידוש הביטוח במטרה להפיצו בין מבטחים/סוכני ביטוח שונים על מנת לקבל את ההצעה הנוחה והמתאימה ביותר למבוטח.

 

הליך הפצת המפרט יכול להיעשות גם כחלק מהליך מכרז ביטוח שחל עליו חוק המכרזים והוא במרבית המקרים הליך מורכב ממושך ומסובך יותר  מאשר הליך הפצת מפרט שאינו חלק ממכרז ובדרך כלל גם מלווה בייעוץ משפטי.

 

יועץ ביטוח ויועץ ניהול סיכונים בביטוח כללי

 

 

 

 

מפרט הפוליסה

הרשימה – החלק של הפוליסה שמודפס על-ידי המחשב וכולל את הפרטים המיוחדים של חוזה הביטוח כמו שם המבוטח וכתובתו, מספר הפוליסה, תאור הסיכון המבוטח והכיסוי, תנאים מיוחדים לביטוח, פרוט הפרמיה וההשתתפות העצמית, תאריך ההדפסה וחתימת המבטח.

 

 

 מצב רפואי קודם

מונח בביטוחי אדם - (ההגדרה לפי תקנה של חוק הפיקוח): מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה, לעניין זה, "אובחנו במבוטח" – בדרך של אבחנה רפואית מתועדת, או בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח.

 

 

מצג שווא

מושג בכל ענפי הביטוח - הטעיה-  תיאור מטעה של עובדות - חוק חוזה הביטוח מחייב את המבוטחים לא להסתיר בכוונת מרמה כל עניין שידוע להם לגביו שהוא עניין מהותי למבטח וחוק פיקוח על שירותים פיננסיים  (ביטוח) התשמ"א - 1981 אוסר על חברות וסוכני ביטוח תיאור מטעה על עסקת ביטוח בעל-פה, בכתב או בדפוס ואף מפרט דוגמאות ומקרים שאי גילוי נכון לגביהם ייחשב לתיאור מטעה.

 

מציע

מועמד לביטוח - מונח בכל ענפי הביטוח - מי שמציע את עצמו לביטוח - מילוי הצעת הביטוח ומסירתה לסוכן ביטוח עדיין אינה מחייבת את חברת הביטוח. הביטוח אינו תקף עד קבלתו של המועמד לביטוח ע"י נציגי חברת הביטוח, אם בכלל ואפשר, כי בסופו של דבר המציע  לא יתקבל לביטוח.

 

מקבל עסקים

מונח בכל ענפי הביטוח - ראו חתם.

 

מקדם קצבה

מונח בתחום ביטוח חיים - "מקדם קצבה" – או "מקדם גמלא" -  המספר בו יש לחלק את סכום שהצטבר על מנת לדעת את גובה הגמלא החודשית  שיקבל המבוטח. למשל מקדם קצבה של 50 ₪ מבטיח 50 ₪ קצבה חודשית לכל 10,000 ₪ שנצברו בפוליסה. המקדם קבוע מראש לפי גיל המבוטח במועד קבלת הקצבה הראשונה. בחלק מהפוליסות לביטוח חיים מקדם הקצבה קבוע לאורך כל חיי הפוליסות ובחלקן האחר ניתן לשינוי על ידי המבטח בעבור מספר שנים בכפוף לאישור הפיקוח על הביטוח.

 

למדריך ביטוח חיים

 

מקדם קצבה קבוע

מונח בתחום ביטוח חיים - "מקדם קצבה קבוע" – מבטיח את הוודאות לקבל סכום הקצבה החודשי הרצוי במועד היציאה לפנסיה. בביטוח חיים, ניתן לקבל, כאמור מקדם קצבה ידוע מראש למשך מספר שנים או לכל תקופת הביטוח.

 

למדריך ביטוח חיים

 

 

 

מקרה ביטוח

מונח בכל ענפי הביטוח - האירוע הביטוחי - מקרה הביטוח (האירוע שכנגד תוצאותיו מכסה הביטוח) אמור להיות תאונתי (מקרי ובלתי-צפוי) מבחינת המבוטח. יוצא מהכלל לעניין זה הוא, כמובן, ביטוח סיכון מוות בביטוח אדם הוודאות במקרה זה היא לגבי מועד המוות ונסיבותיו.

 

משרד הכרטיס הירוק

מונח בתחום ביטוח רכב   - משרד הכרטיס הירוק עוסק בביטוח חובה לרכב ישראלי בחו"ל ורכב זר המגיע לארץ. פעילות המשרד מוגבלת למדינות החברות במועדון הכרטיס הירוק (מצרים אינה חברה במועדון זה).

 

 

 

 

 

משתנים מפחיתים

מונח בביטוח רכב – משתנים המשפיעים על הפחתת ערכו של הרכב המבוטח לעומת רכבים אחרים הדומים לו, כמו: קילומטראז' גבוה, רכב של חברה, מספר רב של בעלים, רכב שנקנה מחברת השכרה, רכב שעבר תאונה וכו'.

 

למדריך ביטוח רכב

 

 

 

משתנים מעלים

מונח בביטוח רכב - משתנים המשפיעים על עלית ערכו של הרכב המבוטח לעומת רכבים אחרים הדומים לו כמו: קילומטראז' נמוך, מספר מועט של בעלים, העדר תאונות וכו'.

 

למדריך ביטוח רכב

 

 

נזק חלקי

מונח בתביעות לפי ביטוח רכוש (לרבות רכב) – מתאר מצב בו הנזק שנגרם לרכוש המבוטח אינו נזק מלא והרכוש ניתן לתיקון ולשיקום בעקבות הנזק.

 

למדריך ביטוח רכב

 

 

נזק תוצאתי

מונח בכל ענפי הביטוח – מדובר בנזק נוסף שנגרם כתוצאה מהנזק הישיר. למשל אובדן שכר-דירה בשל שרפת הדירה, אובדן רווחים בשל השבתת עסק לאחר הצפה וכיוצא באילו.

 

למדריך ביטוח נזק תוצאתי -  אובדן רווחים

 

 

 

נכות מלאה

מונח בביטוח אדם - מצב של נכות של 100% לפי הגדרתה בפוליסה.

 

 

נכות צמיתה

מונח בביטוח אדם – מצב שבו נגרמה למבוטח נכות תמידית להבדיל מנכות זמנית.

 

 

נכות מקצועית

מונח בביטוח אדם – מצב בו המבוטח אינו מסוגל לעבוד במקצועו בעקבות מקרה הביטוח למרות שיכול להיווצר מקרה בו הוא מסוגל לעסוק במקצועות אחרים. למשל פגיעה במיתרי הקול של זמר שאינה מאפשרת לו לשיר גורמת ל 100% של נכות מקצועית.

 

 

נכות חלקית

מונח בביטוח אדם – מצב של נכות שאינה מלאה, כלומר פחות מ- 100% לפי הגדרתה בפוליסה.

 

נזק ראשון

מונח בביטוחי רכוש - ויתור מראש על הפחתת תגמולי ביטוח בשל ביטוח חסר בביטוח רכוש. המבטח והמבוטח מסכימים מראש לבטח רכוש בסכום הנמוך מתוך הערכה שלא יכול להיגרם  נזק לכל הרכוש במקרה אחד. סכום הביטוח לנזק ראשון מהווה את גבול אחריותו של המבטח אולם בנזק חלקי לא ינוכה, כאמור, ביטוח חסר. אם דמי הביטוח מחושבים לפי מלוא ערך הרכוש נקבע לפעמים כי יחושב ביטוח חסר אם ערך הרכוש בפועל עולה על הבסיס עליו חושבו סכומי הביטוח לפי היחס שביניהם. ביטוח על בסיס נזק ראשון יכול להיקבע לסוג מסוים של רכוש, למשל: חפצי עובדים או לסיכון מסוים, למשל פריצה.

 

נזק ראשון והגבלת נזק בביטוח רכוש - Loss Limit הכתבה השבועית של קטיה שוורצמן- בלעדי לאתר!

 

 

נזק מקסימאלי אפשרי - M.P.L.  - Maximum Possible Loss

מונח בכל ענפי הביטוח - הערכת הנזק המרבי האפשרי מסיכון מסוים ללא התחשבות בנסיבות המיוחדות כמו אמצעי מיגון, מיקום גיאוגרפי, נהלי עבודה וכו'.

 

נזק מקסימאלי משוער - E.M.L. Estimated Maximum Loss

מונח בכל ענפי הביטוח - הערכת הנזק המרבי האפשרי מסיכון מסוים מתוך התחשבות בנסיבות המיוחדות כמו אמצעי מיגון, מיקום גיאוגרפי, נהלי עבודה וכו'.

 

נספח הון

מונח בביטוח חיים - נספח שניתן לצרף לפוליסות שנעשו בתקופה שבין 1/1/92 עד 31/12/99 לפוליסות קצבה מסוג עדיף. נספח זה הופך את הביטוח לביטוח הוני במקום ביטוח קצבה.

 

 

סוכן ביטוח

מי שמתווך בין חברות ביטוח לבין מבוטחים. לפי חוק פיקוח על שירותים פיננסיים  (ביטוח) התשמ"א - 1981 נדרש סוכן הביטוח להחזיק ברישיון ביטוח תקף לכל ענף ביטוח בו הוא מתווך. חידוש הרישיון נעשה מדי שנה.

 

למדריך סוכן הביטוח

 

 

 

 

סיכון

בענף הביטוח מוגדר המונח סיכון כאי-ודאות לנזק. כדי שהביטוח יהיה אפשרי, המבוטח אינו אמור לדעת אם האירוע הביטוחי יקרה או לא, אם יקרה מתי יקרה ובאילו נסיבות ומה תהינה תוצאותיו. יוצא מהכלל הוא מקרה ממות בביטוח אדם – כאן נשאר גורם אי הוודאות רק לגבי מועד המקרה, נסיבותיו ואמדן הנזק הכלכלי שייגרם בעקבותיו.

 

 

סיכון בר-ביטוח

סיכון הניתן לביטוח - מונח מתחום עקרונות הביטוח - על מנת שסיכון טהור ניתן יהיה לביטוח על-ידי חברת הביטוח צריכים להתקיים כל התנאים  הבאים:

 1. הנזק ניתן לאומדן כספי (נזק רגשי אינו בר ביטוח).

 2. חוזה הביטוח אינו נוגד את טובת הציבור (אין מבטחים סחורות גנובות).

 3. מספר יחידות החשיפה גדול דיו כדי שחוק המספרים הגדולים יפעל, לא יגרם בבת אחת נזק למספר גדול של מבוטחים (חלק מנזקי קטסטרופה, כמו רעידת אדמה, ניתן אומנם לבטח אולם אך ורק בשוק הביטוח הבינלאומי).

 4. הנזק שיגרם יהיה בסדר גודל שיכביד על המבוטח.

 5. מחיר הביטוח יהיה כדאי למבוטח.

 

 

סיכון טהור

מונח מתחום עקרונות הביטוח -  סיכון סטטי שאינו יזום על-ידי המבוטח כמו למשל סיכוני אש ופריצה.

 

 

סיכון ספקולטיבי 

מונח מתחום עקרונות הביטוח -   סיכון ספקולטיבי, דינאמי שהוא יזום ע"י המבוטח כמו למשל השקעה כספית בסחורה מסוימת למקרה שלא ימצאו לה קונים. סיכון מסוג זה בדרך כלל אינו ניתן לביטוח.

 

סימני אש - סימני אש Fire Marks

מונח בתחום ההיסטוריה של ביטוח אש. הם שלטים מסחריים יצוקים ממתכת אשר חוברו לקירות המבנים המבוטחים. יש לזכור כי באותה תקופה כאשר רבים מתושבי לונדון לא ידעו קרוא וכתוב היו סימני האש, העדות היחידה על קיום הביטוח ומילאו לא אחת את התפקיד שממלאת היום הפוליסה הכתובה.

 

לאתר סימני אש

למדריך ההיסטוריה של הביטוח

 

סכום ביטוח

מונח בביטוחי רכוש – תאור הסכום בו העריך המבוטח את רכושו. אחריות המבטח מוגבלת לסכום הביטוח המשמש בסיס לחישוב הפרמיה ולפעמים גם בסיסי לחישוב ההשתתפות העצמית (בנזקי רעידת אדמה) וביטוח חסר.

 

למדריך סכום הביטוח

 

 

סכום הפיצויים

מונח בביטוח אדם – הסכום המרבי שנקבע בהסכמה מראש בין המבטח לבין המבוטח או ישלם המבטח למוטב בקרות מקרה הביטוח.

 

סף פיצוי – פרנצ'יסה

סוג מיוחד של השתתפות עצמית שחלה רק אם הנזק אינו עובר את הסכום שנקבע לצורת כך בפוליסה (או שווה אליו – כפי שנקבע). כלומר אם נקבע סף פיצוי של 4,000 $ בפוליסה והנזק היה 4,001 $ או יותר - יקבל המוטב את כל הסכום ללא ניכוי השתתפות עצמית אולם בנזק של 3,999 $ לא ישולם כל סכום שהוא למוטב.

 

 

סכנה שבאישיות

מונח מתחום עקרונות הביטוח - שיקולי חברת הביטוח לגבי עצם ההתקשרות בחוזה הביטוח וקביעת תנאיו מושפעים מאומדן הסכנה שבחומר והסכנה שבאישיות האדם, למשל מבוטח בעל עבר פלילי, מבוטח רשלן שאינו מקפיד על אמצעי הזהירות למניעת נזקים וכד'. מעריכים את הסכנה שבאישיות אדם גם לגבי שכנים, עובדים, בני משפחה ועוברי אורח. אדם חולה בביטוח חיים או תאונות אישיות מהווה סכנה שבחומר ולא סכנה שבאישיות.

 

 

סכנה שבחומר

מונח מתחום עקרונות הביטוח - שיקולי חברת הביטוח לגבי עצם ההתקשרות בחוזה הביטוח וקביעת תנאיו מושפעים מאומדן הסכנה שבאישיות ובחומר, למשל מפעל המאחסן חומרים דליקים, תהליך עבודה מסוכן וכד'. אדם חולה בביטוח חיים או תאונות אישיות מהווה סכנה שבחומר ולא סכנה שבאישיות.

 

 

סוקר הביטוח- סוקר סיכונים

מומחה שנשלח מעם חברת הביטוח (ולפעמים גם מטעם המבוטח) לזהות את הסיכונים לכם חשוף המבוטח, לבדוק את המיגון ולהציע המלצות לשיפורי מיגון.

 

סל בריאות

מונח בביטוחי בריאות וסיעוד - השירותים שקופת החולים חייבת לספק לפי הוראות חוק בריאות ממלכתי.

 

למדריך ביטוח בריאות וסיעוד

 

 

סעיף מנהיגות

מונח בתחום הביטוח המשותף -  סעיף המחייב את החברות המשתתפות בביטוח המשותף לשלם תגמולי ביטוח לפי קביעת החברה המנהיגה שהנפיקה את הפוליסה.

 

 

עלוקה

מונח בביטוח רכב מקיף - יחידה העוקפת את המשבת המקורי של הרכב ומונעת גניבה תוך שימוש במפתח.  העלוקה היא רכיב ניתוק עצמאי, ועשויה לשמש לניתוק אלקטרוני של מערכות הרכב השונות, כמו:  הדלק,  מחשב הרכב, הצתה, נעילת מערכת ההילוכים (בכלי רכב בעלי גיר אוטומטי), משבת המנוע (אמובילייזר). פרטים נוספים באתר חברת קאל סקיוריטי.

 

למדריך ביטוח רכב

 

 

 

 

עמלת סוכן

 שכר טרחתו של סוכן הביטוח. העמלה משולמת לסוכן על ידי חברת הביטוח וקבעת לפי אחוז מוסכם מראש בין הסוכן לחברת הביטוח מהפרמיה שמשולמת לחברת הביטוח על-ידי המבוטח.

 

למדריך סוכן הביטוח

 

 

עניין מהותי

מונח בתחום עקרונות הביטוח - עניין העשוי להשפיע על מבטח סביר אם להתקשר בכלל בחוזה הביטוח ואם כן באילו תנאים (פרמיה, השתתפות עצמית, דרישות מיגון, היקף כיסוי וכו').

 

 

 

ערך כינון

מונח בביטוחי רכוש – חדש תמורת ישן - במקרה זה אין מנכים את שיעור הבלאי מתגמולי הביטוח בתנאי שהמבוטח עומד בתנאי הכינון. בביטוח רכוש לפי ערך כינון, מקבל המוטב במקרה של נזק ערכו של רכוש חדש במקום ישן. התנאי לכך הוא קביעת סכומי הביטוח לפי ערכו של הרכוש כחדש ותיקון או החלפה בחדש של הרכוש שניזוק בתוך התקופה שנקבעה לכך בתנאי הפוליסה. הרכוש המוחלף יהיה מאותם סוג וטיב של הרכוש הניזוק. אם החידוש או ההחלפה לא יבוצעו, תשלם חברת הביטוח תגמולי ביטוח לפי ערך שיפוי (ישן תמורת ישן).

 

למדריך ערך כינון

 

 

 

ערך מוסכם

מונח בביטוח רכוש – חישוב תגמולי הביטוח (הפיצוי) לאחר נזק לפי הסכום שסוכם מראש בין המבטח לבין המבוטח ללא תלות בשיעור הנזק שנגרם. ביטוח לפי "ערך מוסכם" מקובל בדרך כלל, בביטוח דברי אומנות וענתיקות.

 

 

ערך שיפוי

מונח בביטוח רכוש – ישן תמורת ישן - חישוב תגמולי הביטוח (הפיצוי) לאחר נזק לפי ערך השוק של הרכוש שניזוק (עלות המכירה ממוכר ברצון לקונה ברצון בשוק החופשי) רגע לפני קרות מקרה הביטוח (הנזק). כלומר מתגמולי הביטוח מנכים את גורם הבלאי.

 

 

עקרון התחלוף

מונח בביטוחי רכוש ואחריות חוקית – מקרה פרטי של סוברוגציה או שיבוב - לאחר שחברת הביטוח שילמה למוטב את סכום הנזק המבוטח לפי הפוליסה, עוברת זכותו של המבוטח לגבות סכומים המגיעים לו בגלל אותו מקרה ביטוח, שלא לפי פוליסה אחרת, לידי חברת הביטוח. זכות זו מוגבלת לשיעור הסכום ששולם על-ידי חברת הביטוח. על חברת הביטוח להימנע מלעשות כל מעשה אשר יפגע בזכותו של המבוטח לקבל פיצויים מעל לסכום ששולם על ידה. על המבוטח להימנע מעשיית כל מעשה אשר ימנע מחברת הביטוח לממש את זכותה (בדוגמא לעיל, עליו להימנע מלהתחייב בפני השכנים כי לא יגיש נגדם תביעה כלשהי בגין הנזק לדירתו). אם יעשה המבוטח מעשה כזה יהיה עליו לפצות את חברת הביטוח. לפי חוק חוזה הביטוח, עקרון התחלוף אינו חל כאשר מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה על-ידי קרוב משפחה או מעביד או עובד אשר אדם סביר לא היה תובע מהם פיצוי.

 

למדריך עקרון התחלוף

 

 

עקרון השיפוי

מונח בביטוחי רכוש ואחריות חוקית – עקרון שנועד להבטיח שהמוטב לא יקבל מחברת הביטוח במקרה של נזק סכום העולה על ההפסד הממשי שנגרם לו (כדי שהנזק לא יהיה "כדאי" למבוטח). עקרון זה קובע, כי תשלום תגמולי הביטוח (הפיצוי) על ידי חברת הביטוח בעקבות מקרה הביטוח (נזק) ייעשה באופן שיביא את המוטב כל שניתן למצב שהיה נמצא בו אלמלא קרה מקרה הביטוח. מעקרון השיפוי נגזרים עקרון התחלוף וביטוח הכפל. עקרון זה אינו חל בביטוח אדם שם אי אפשר להחזיר את המצב לקדמותו לאחר נזק.

 

ערך מסולק

מונח בביטוחי חיים ובריאות - בפוליסות בהן נקבע, כי קיים ערך מסולק, עומד לזכות המבוטח במקרה של הפסקת תשלומי הפרמיה סכום הערך המסולק לפי הטבלה בפוליסה שמתייחסת לתקופה שבה שולמו הפרמיות. או בביטוח סעודי, זכות לקבל טיפולים בסכום מופחת מהמקורי לפי הפרמיות ששולמו.

 

למדריך ביטוח חיים

 

 

ערך פדיון

מונח בביטוחי חיים וסיעוד - סכום הכסף המגיע למבוטח למשיכה בזמן נתון לפי הפוליסה לביטוח חיים בשל מרכיב החיסכון.

 

למדריך ביטוח חיים

 

 

פוליסה

מונח בכל ענפי הביטוח - מסמך חתום על ידי המבטח המשמש עדות לקיומו של חוזה הביטוח. בפוליסה מפורטים הזכויות והחיובים של הצדדים להסכם הביטוח. לפי חוק חוזה הביטוח יכול להתקיים מצב בו הביטוח יהיה תקף מבלי שהמבוטח יקבל אי-פעם פוליסה לידיו וזאת באותם ביטוחים בהם נהוג שלא למסור פוליסות למבוטחים (כמו למשל בביטוח תאונות אישיות של תלמידים). כאשר הפוליסה לא נמסרה למבוטח יהיו בתוקף תנאי הביטוח המפורטים בפוליסה לדוגמא לאותו סוג של ביטוח שנמסרה על ידי חברת הביטוח למפקח על הביטוח כנדרש בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) .

 

פוליסה - מדריך באתר

 

 

פוליסת הצהרה

מונח בביטוחי רכוש  - פוליסה המוצאת בתחילת תקופת הביטוח לפי סכומי הביטוח המרביים כאשר בתום התקופה נערכת התאמת פרמיה לפי הצהרות המבוטח לגבי ערך הרכוש שהיה בפועל.

 

ביטוח מלאי בתנאי הצהרה

 

 

פוליסה מסולקת

מונח בביטוח חיים – פוליסת ביטוח חיים שיש בה ערכי פדיון אשר המבוטח הפסיק לשלם בעבורה את הפרמיה ולא פדה את ערכיה.

 

למדריך ביטוח חיים

 

 

פוליסה משתתפת ברווחים

"פוליסה משתתפת ברווחים" - מונח בביטוח חיים - אינה מבטיחות תשואה קבועה וידועה מראש והסכום המתקבל בסוף הדרך על-ידי המבוטח נגזר מהתשואות אותן הצליח המבטח להשיג בתיק ההשקעות.

 

למדריך ביטוח חיים

 

 

פוליסה פתוחה

מונח בכל ענפי הביטוח - פוליסה שניתן להוסיף אליה סיכונים במהלך תקופת הביטוח ללא צורך בקבלת אישור מראש של המבטח לגבי כל סיכון וסיכון והכל בתנאי שהוספת הסיכונים נעשית לפי הכללים שנקבעו לכך מראש והוגדרו בפוליסה. למשל פוליסה פתוחה לביטוח עבודות קבלניות מאשפרת כיסוי מיידי של מיזמים (פרויקטים) חדשים העומדים בתנאים שנקבעו בפוליסה בכל הנוגע לסוג והקף כספי של העבודות. המבוטח העסוק בבניה של מיזמים רבים אינו נדרש לקבל אישור מחברת הביטוח לגבי כל עבודה ועבודה אלא פשוט מודיע לחברת הביטוח בכתב  על תחילת עבודה חדשה בתוך המועד שנקבע לכך בפוליסה הפתוחה והכיסוי לגביה נכנס לתוקפו.

 

פוליסה תקנית

מונח בכל ענפי הביטוח - פוליסה המבוססת על תנאי מינימום שנקבעו לגביה עפ"י חוק (תקנות מיוחדות על פי חוק פיקוח על שירותים פיננסיים  (ביטוח) התשמ"א - 1981). על תנאי המינימום ניתן רק להוסיף ואסור לגרוע מהם (אסור להוסיף סייגים וחריגים שאינם כלולים בתקנה). עד כה נקבעו תנאי מינימום לביטוחי פרט בלבד: ביטוח הדירה ותכולתה, ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון וביטוח נוסעים לחו"ל.

 

פנסיה

מונח בענף ביטוח החיים והפנסיה  - קצבה (בד"כ חודשית) שנועדה להבטיח הכנסה למי שפרנסתו אינה מובטחת מסיבות שונות (פרישה מעבודה, גיל, מצב בריאות, נכות) המוגדרות בתקנון קרן הפנסיה או בחוק. הקצבאות המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי ניתנות לפי הסכומים והתנאים לזכאות שנקבעו בחוק הביטוח הלאומי. הקצבאות המשולמות על ידי קרנות הפנסיה ניתנות לפי תנאי הזכאות של העמית בקרן הפנסיה.

 

למדריך פנסיה

 

 

למדריך ביטוח חיים

 

 

פנסיה תקציבית

מונח בענף ביטוח החיים והפנסיה - קצבה חודשית המשולמת לחלק מהעובדים עובדים במגזר הציבורי ובשירות המדינה. התשלום נעשה מתקציב המעביד בדומה למשכורת לפי הזכויות שנצברו על ידי העובד במהלך עבודתו.

 

פרק הפוליסה

חלק הפוליסה – מונח בכל ענפי הביטוח – כיסוי ביטוחי שניתן לבטחו לפי פוליסה נפרדת אולם נכלל בתוך פוליסת "חבילה" כוללת. קיום הכיסוי לכל פרק מפרקי הפוליסה, בדרך כלל, חל רק אם הדבר צוין במפורש במפרט הפוליסה.

 

פוליסה - מדריך באתר

 

 

פרו-רטה

מונח בביטוח אלמנטארי - חישוב הפרמיה בביטוח לתקופה קצרה משנה אחת. החישוב נעשה באופן יחסי לתקופה. הפרמיה השנתית כפול מספר הימים בו הביטוח תקף חלקי 365.

 

 

פרו-סקלה

מונח בביטוח אלמנטארי - חישוב הפרמיה בביטוח לתקופה קצרה משנה אחת. החישוב נעשה לפי טבלה שנקבע בה מקדם (אחוז) לכל תקופת זמן בה היה הביטוח תקף. למשל לתקופת ביטוח עד שבועיים 10% מהפרמיה השנתית לתקופת ביטוח עד חודש 15%.

 

 

פריצה

מונח בביטוחי רכוש - בביטוחי רכוש קיימת בדרך כלל, הגדרה שונה של המונח "פריצה" מהגדרתו בחוק הפלילי. חברות הביטוח דורשות בדרך כלל קיום סימנים של חדירה בכוח או באלימות למקום בו נמצא הרכוש על מנת שהאירוע ייחשב כפריצה. עם זאת ניתן להשיג בדרך כלל כיסוי לגניבת רכוש בשל שימוש במפתחות בית העסק שהושגו שלא כדין. הכיסוי אינו אחיד וקיימים הבדלים בין הפוליסות השונות.

 

למדריך ביטוח פריצה

 

 

 

פרמיה

 מונח בכל ענפי הביטוח –ראו דמי הביטוח

 

למדריך הפרמיה באתר

 

 

 

 

 

 

פרמיה משתנה

מונח בביטוחי חיים, אובדן כושר עבודה, בריאות וסיעוד - ביטוח בפרמיה אשר משתנה בתוך תקופת הביטוח בשל גילו של המבוטח. שינוי נוסף בתקופת הביטוח הטעון אישור של הפיקוח על הביטוח ועליו יש להודיע למבוטחים מראש, הוא שינוי בשל עליה בעלות השירותים המסופקים על-ידי חברת הביטוח. הפרמיה המשתנה צמודה למדד המחירים לצרכן.

 

 

פרמיית פיקדון

מונח בכל ענפי הביטוח - מצב בו הפרמיה הנקובה בפוליסה אינה פרמיה סופית ונערכת התאמה של הפרמיה במהלך תקופת הביטוח או לאחר סיומה. פרמיית פיקדון מקובלת בביטוח מלאי בפוליסות אש לפי תנאי הצהרה, ביטוח עבודות קבלניות בפוליסה פתוחה, ביטוח אחריות מקצועית לפי מחזור הכנסות, ביטוח סחורה בהעברה לפי מחזור הובלות ובמקרים נוספים.

 

 

פרמיה קבועה

מונח בביטוח אובדן כושר עבודה, בריאות וסיעוד - ביטוח בפרמיה שאינה משתנה בתוך תקופת הביטוח. הפרמיה הקבועה צמודה למדד המחירים לצרכן.

 

 

 

 

צד שלישיו צד ג')

מונח בענפי ביטוח רכב  ואחריות חוקית - כל מי שאינו המבטח או המבוטח ואינו צד להסכם הביטוח. ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי מכסה את אחריותו של המבוטח כלפי צד שלישי בשל נזק שהוא גרם לו ואשר מבוטח לפי תנאי הפוליסה.

 

למדריך ביטוח צד ג'

 

 

קבלה לביטוח

מונח בכל ענפי הביטוח - ראו חיתום.

 

קוד דגם

מונח בביטוח רכב - מספר שמופיע בפוליסה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון ובמחירוני רכב המציין את היצרן, הדגם ושנת היצור של הרכב.

 

למדריך ביטוח רכב

 

 

קסקו

מונח בביטוח רכב - ביטוח נזק לרכוש לרכב עצמו או לרכב שהוא רכושו של צד ג'.

 

למדריך ביטוח רכב

 

 

 

קרן פנסיה

מונח בענף ביטוח החיים והפנסיה  - קופת תגמולים  שנועדה לתשלום קצבה (בדרך כלל חודשית) לעמיתים בקרן או לשאיריהם בשל הגיעם לגיל הפרישה או מפאת נכות או בשל מקרים נוספים שנקבעו בתקנון הקרן. התשלומים נעשים לפי זכויות העמית בקרן בהתאם לתקנון והתוכנית שנבחרה לעמית.

 

 

 

קרנית

מונח בתחום ביטוח רכב חובה - קרן שהוקמה לפי הוראות חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. הקרן מפצה נפגעי תאונות דרכים הזכאים לפיצוי לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים  שאינם יכולים לקבל פיצוי מחברת ביטוח מהסיבות הבאות:

 1. נפגעי תאונת "פגע וברח" - כאשר לא ידוע מי הנהג ומי המבטח.

 2. נפגעי תאונות כאשר לנהג אין ביטוח (הנהג אינו זכאי לפיצוי).

 3. נפגעי תאונות כשחברת הביטוח חדלת פירעון (פשטה רגל או נמצאת בפירוק).

המימון לתשלומים נעשה על-ידי אחוז מסוים מפרמיות ביטוח רכב חובה.

 

 

 

רופא הסכם

מונח בביטוח ביטוח בריאות - רופא שחברת הביטוח חתמה עמו על הסכם עבודה שמו מופיע ברשימת רופאי ההסכם שחברת הביטוח מפנה את מבוטחיה לקבל מהם את הטיפול הרפואי כאשר עלות הטיפול (לפעמים בניכוי השתתפות עצמית) משולמת על-ידי חברת הביטוח.

 

 

רפואה משלימה

 מונח בביטוחי בריאות -כיסוי ביטוחי לרפואה אלטרנטיבית כמו דיקור, שיאצו' וכו'.

 

רשימת הפוליסה

מונח בכל ענפי הביטוח - ראו מפרט הפוליסה.

 

שאלה גורפת

מונח בתחום עקרונות הביטוח - שאלה כללית הכורכת יחדיו עניינים שונים ללא קשר ביניהם. למשל: השאלה אם נגרם לך אי פעם נזק לרכוש? תחשב לשאלה גורפת לעומת שאלה שאינה גורפת כמן: האם המהלך שלוש השנים האחרונות נגרם לך או לרכושך נזק שכנגדו אתה מבקש לקבל ביטוח בחברתנו?

 

שב"ן

מונח בביטוח בריאות - שרותי בריאות נוספים מעל לשירותים הכלולים בסל הבריאות הבסיסי שניתן לרכוש בקופות החולים תמורת תשלום נוסף.

 

 שיבוב

תביעה להשבת כספים ששולמו מגורם אשר אמור היה לשאת בהוצאה. תחלוף הוא מקרה פרטי של שיבוב.

 

 

 

 

 שיווק פנסיוני

מונח בתחום ביטוח החיים והפנסיה - מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני כאשר  לנותן הייעוץ קיימת זיקה למוצר וגם או ליצרן.

 

שייר

מונח בתחום ביטוח משנה ומשותף - חלקו של המבטח בסיכון (סכום הביטוח או גבול האחריות) לאחר חלוקת הסיכון לביטוח משנה ומשותף.

 

שיפוי

מונח בביטוחי רכוש ואחריות חוקית - השבת המוטב ככל האפשר למצב שהיה נמצא בו אלמלא קרה מקרה הביטוח. ראו גם ערך שיפוי.

 

שיעבוד פוליסה

מונח בביטוח רכוש ומשכנתא – כאשר רכוש מסוים משמש בטוחה למלווה להחזר הלוואה נוצרת למלווה זיקת ביטוח לגבי גובה ההלוואה שמאפשרת לו לבטח את הרכוש או לחילופין לדרוש שיעבוד הפוליסה לטובתו – כלומר המלווה יהיה המוטב לפי הפוליסה עד גובה ההלוואה וחברת הביטוח מתחייבת שלא לבטל את הביטוח ולא לגרוע מתנאיו ללא הודעה מוקדמת לבעל השעבוד בתוך התקופה שנקבעה (בדרך כלל לא פחות מ- 30 יום).

 

שמאי הביטוח

מונח בענפי ביטוח רכוש (ובכלל זה ביטוח רכב  רכוש) -הגורם המקצועי האמור לבדוק את נסיבות הנזק, שיעורו ואחריות חברת הביטוח לגביו. השמאי אינו מהווה צד להסכם הביטוח והמבוטח רשאי לחלוק על ממצאיו .

 

 

שמאי בית

מונח בתחום ביטוח רכב  - שמאי בית כשמאי אשר עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים עם המבוטח בשל קשר מיוחד עם המבטח. שמאי בית ייחשב, בין היתר, אחד מאלה:

 • שמאי שהוא עובד של קבוצת הביטוח.

 • שמאי שלמעלה מ – 25% מסך כל הכנסותיו משמאות ועסקים אחרים עם מבטחים מקבוצת הביטוח.

 • חברת שמאות אשר קבוצת הביטוח מחזיקה בלמעלה מ- 5% מאמצעי השליטה בה.

 

למדריך תביעות ביטוח רכב

 

 

 

 

 

שמאי חוץ

מונח בתחום ביטוח רכב  - שמאי שאינו שמאי בית המופיע ברשימת השמאים שהגישה חברת הביטוח למבוטח. שמאי חוץ אמור להיות שמאי אובייקטיבי, כלומר חסר פניות לטובת חברת הביטוח. הוא נבחר על-ידי המבוטח אולם שכרו משולם על-ידי חברת הביטוח.

 

למדריך תביעות ביטוח רכב

 

 

 

 

 

שמאי אחר

מונח בתחום ביטוח רכב   - שמאי אחר הוא שמאי שאינו שמאי בית או שמאי חוץ- כלומר, שמאי שאינו כלול ברשימת שמאי החוץ שקיבל מהמבטח ואינו נחשב כשמאי בית.

 

למדריך תביעות ביטוח רכב

 

 

 

שמאי מכריע

מונח בתחום ביטוח רכב - השמאי שנקבע באופן אקראי מתוך רשימת השמאים שהורכבה על-יד איגוד חברות הביטוח ואיגוד השמאים, השמאי המכריע נועד להכריע בכל מקרה של מחלוקת בין שתי הצעות תיקון או שתי שומות. השמאי המכריע אינו שמאי בית או חוץ של המבטח הרלבנטי.

 

למדריך תביעות ביטוח רכב

 

 

שירותים אמבולטוריים

מונח בביטוחי בריאות וסיעוד - שירותים רפואיים שלא בעת אשפוז.

 

 

שר"פ

מונח בביטוח בריאות - שרותי בריאות פרטיים שניתן לרכוש מעל ובנוסף לסל שירותי הבריאות ולשב"ן.

 

תאונה

אירוע פתאומי ובלתי צפוי מראש על ידי המבוטח.

 

 

תאריך רטרואקטיבי

מונח בביטוחי אחריות מקצועית, אחריות המוצר ואחריות מנהלים ונושאי משרה - התאריך הרטרואקטיבי שנקבע ברשימת הפוליסה שהחל ממנו יחול הכיסוי הביטוחי לגבי כל מקרה שקרה ואשר הוגשה לגביו תביעה בתקופת הביטוח (כמובן בשל מקרים שאינם ידועים למבוטח במועד ההתקשרות עם המבטח).

 

 

 

תנאי הביטוח

מונח בכל ענפי הביטוח - תנאי הסכם הביטוח - התנאים שנקבעו בפוליסה ובחוק הקובעים את הנסיבות, הדרך והמועד לתשלום תגמולי ביטוח (הפיצוי) על ידי חברת הביטוח למוטב וכן את חיובי המבוטח כמו ביצוע המיגון, תשלום הפרמיה, צמצום נזקים והודעה למבטח על התרחשותם.

 

תביעה מסולקת

מונח בכל ענפי הביטוח - תביעה שתגמולי הביטוח בגינה כבר שולמו למוטב.

 

תביעה פתוחה

מונח בכל ענפי הביטוח - תביעה שנפתחה אצל חברת הביטוח. תגמולי הביטוח לא שולמו ועדיין לא ידוע אם ישולמו בכלל ומה יהיה שיעורם.

 

תגמולי ביטוח

מונח בכל ענפי הביטוח- (הפיצוי) סכום הכסף שמשולם על-ידי חברת הביטוח למוטב (או תיקון הרכוש שניזוק מטעם חברת הביטוח) בשל מקרה ביטוח.

 

 

תשלום הפרמיה לשיעורין

פריסת תשלום הפרמיה ע"י המבטח לתשלומים כאשר המבוטח נדרש לשלם את דמי האשראי. לפי החוק ניתן לשלם את הפרמיה עד 12 תשלומים כאשר התשלום האחרון ייעשה לפחות 21 יום לפני תום תקופת הביטוח. אין חובה להצמיד את התשלומים למדד או למט"ח מוסכם.

 

תשלום הפרמיה במזומן

תשלום מלוא הפרמיה בתוך התקופה שנקבעה מראש בין המבטח לבין המבוטח ללא חיוב המבוטח בתשלום דמי אשראי הנדרשים בשל תשלום הפרמיה לשיעורין.

 

תקופת הביטוח

התקופה בה הביטוח תקף – תקופה זו מתחילה ביום הראשון לביטוח ומסתיימת ביום האחרון לביטוח לפי הרשום במפרט הפוליסה. יש לשים לב, כי בביטוח אחריות חוקית (כמו צד ג' וחבות המעבידים) הביטוח מכסה מקרים שקרו בתקופת הביטוח גם אם המידע לגביהם הגיע לחברת הביטוח לאחר שתקופת הביטוח כבר הסתיימה. בביטוחי אחריות מקצועית, אחריות המוצר ואחריות דירקטורים (הנערכים על בסיס "תביעה מוגשת" המכסה אחריות רק בשל תביעות שהוגשו נגד המבוטח בתוך תקופת הביטוח) הפוליסה תשלם לפי כיסוי רטרואקטיבי גם בשל מקרים שקרו לפני תחילת הביטוח לאחר התאריך הרטרואקטיבי (ולא היו ידועים למבוטח) כאשר התביעה בגינם הוגשה למבוטח בתוך תקופת הביטוח.

 

תקופה קצרה

מונח בביטוח אלמנטארי - כללי – אופן חישוב הפרמיה לתקופה בה היה הביטוח תקף וזאת לאחר שהמבוטח ביטל את הפוליסה לפני שהגיעה לסיומה או בביטוח לתקופות קצרות משנה אחת כאשר בסיס הפרמיה לתקופה נקבע מראש לפי "תקופה קצרה". למעשה מדובר בפרמיה גבוהה יותר מהחישוב היחסי לתקופה (פרו-רטה). בביטוחי דירה, רכב,עסק וכד' המבוטח ישלם 10% מהפרמיה השנתית עבור כל חודש או חלקו בו היה הביטוח תקף בתוספת 10% מהפרמיה גלובלי, כלומר אם בוטל הביטוח לאחר יומיים (חלק מחודש) ישלם המבוטח עבור ביטוח זה 20% מהפרמיה השנתית. המטרה למנוע מהמבוטחים לבטל את הביטוח כל פעם שיוצא להם ביטוח חליפי בתנאים ובמחירים נוחים יותר. בפועל יתכנו חישובים שונים בפוליסות שונות למשל חישוב הפרמיה לתקופת ביטוח הקצרה משנה בביטוח רכב חובה: עד 7 ימים 5% מהפרמיה השנתית. מעל 7 ימים 5% מהפרמיה השנתית בתוספת 0.3% מהפרמיה השנתית בעד כל יום ביטוח החל ביום השמיני.

 

תעריף- המיון

מונח בכל ענפי הביטוח - הבסיס לחישוב הפרמיה - האחוז (או חלק האחוז) אותו מכפילים בסכום הביטוח או בסכום אחר (כמו הקף המחזור העסקי) על מנת לקבל את סכום הפרמיה נטו. התעריף משתנה ביחס ישר לגובה סיכונו של המבטח.

 

תוספת חיתומית

מונח בביטוחי אדם - במקרה של מקצוע, עיסוק או תחביב בסיכון גבוה, בעיה רפואית או בריאות לקויה של המבוטח לפני כניסתו לביטוח. חברת הביטוח תדרוש, בדרך כלל, תוספת פרמיה בעבור תוספת הסיכון ויכול להיות גם שתגביל את הכיסוי הביטוחי בכל הקשור למצב הקיים.

 

תקופת אכשרה

מונח בביטוחי בריאות וסיעוד - ביטוח הבריאות אינו מכסה מקרים שקרו בתקופת האכשרה של החודשים הראשונים לביטוח.

 

תקופת המתנה

מונח בביטוחי אובדן כושר עבודה, בריאות וסיעוד - התקופה הראשונה שמתחילה ביום קרות מקרה הביטוח ומסתיימת כעבור התקופה הנקובה בפוליסה. בתקופה זו המבוטח אינו זכאי לקבל תגמולי ביטוח

 

תשלום חסד - או תשלום לפנים משורת הדין

מונח כל ענפי הביטוח -ראו אקסגרציה.

עודכן לאחרונה: 2/4/2021

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright