היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח סחורה בהעברה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

תוכן המדריך

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

ביטוח סחורה בהעברה - המדריך

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

   תוכן המדריך

 

אפשרויות לביטוח רכוש בהעברה

ביטוח לרכוש בהעברה ניתן לרכוש לפי שלוש אפשרויות שונות ולמעשה קיימת אפשרות לקיומו של ביטוח כפל לרכוש. האפשרויות הן:

א. הרחבה לפי הכיסוי המורחב לביטוח אש מורחב.

ב. פוליסה או פרק בפוליסה העסקית לביטוח רכוש בהעברה.

ג. כיסוי במסגרת הפוליסה לביטוח ימי.

ד. ביטוח אחריות המוביל

 

 


 

הכיסוי והפרמיה לפי מספר כלי הרכב

הכיסוי ניתן לרכוש המועבר בכל כלי רכב שתיאורו (כולל מספר רישוי) מפורטים ברשימת הפוליסה (לעיתים נדירות ניתן לקבל כיסוי גם להעברה בכלי רכב כלשהו).

 

הפרמיה מחושבת לכלי רכב אחד ומוכפלת במספר כלי הרכב המפורטים ברשימה. אצל מבטחים אחדים אפשר לקבל כיסוי גם לאותם מקרים בהם הרכוש מועבר במונית ברכבת או על גבי אופניים. אחריות המבטח מוגבלת לגבול אחריות הנקוב ברשימת הפוליסה להובלה אחת ולסכום כללי לכל ההעברות שייעשו במשך תקופת הביטוח.

 


לוודא שאין סעיף ביטוח חסר

במרבית הפוליסות סעיף ביטוח חסר מבוטל לגבי ביטוח רכוש בהעברה, אולם בכל מקרה חשוב לבדוק ולוודא שהסעיף אינו מופיע ואם הוא קיים לבקש לבטלו.

 


הסיכונים המבוטחים

הכיסוי שהיה מקובל בעבר היה, בדרך כלל, על בסיס ביטוח "מקיף" וכיסה את הרכוש כנגד סיכוני אש, ברק, התפוצצות, התהפכות או התנגשות של הרכב המעביר, ולפעמים גם נזק הנגרם בעת פריקה וטעינה.

 

הכיסוי המקובל כיום הוא, בדרך כלל, כיסוי מסוג "כל הסיכונים".

 

חברות ביטוח רבות מגבילות את הכיסוי לסיכוני פריצה ושוד לשעות האור בלבד (מזריחת החמה ועד שקיעתה). למי שמעביר את רכושו בשעות הלילה או מחנה את הרכב על הסחורות שבו בשעות החשכה, חשוב לקבל ביטוח פריצה ושוד למשך 24 שעות ביממה. יש מבטחים המכסים גם סיכון של גניבת הרכב עם הסחורה. הרחבות נוספות אותן ניתן לכלול בפוליסה הן סיכוני סערה וסופה ונזקים אחרים הנגרמים ע"י מים כולל מי גשם לרכוש הנמצא בתא מטען סגור וסיכון של נזק הנגרם ע"י עצירה פתאומית או נפילה של חבילה שלמה (בדרך כלל, המבטח מתנה כיסוי זה באריזה נכונה ובקשירה נאותה של הרכוש המובל לדפנות תא המטען).

 


סחורות שאינן מבוטחות

הביטוח, בדרך כלל, אינו מכסה נזק לסחורות רגישות כמו: חומרי נפץ. חומרים דליקים וחומרים אחרים הנוטים להתפוצץ עקב טלטולם. מבטחים רבים אינם כוללים בכיסוי נזק לסחורות כמו זכוכית, ביצים ודומיהן אלא אם בוטחו במפורש. הביטוח אינו מכסה, בדרך כלל, גם נזקי נזילה ממיכל העשוי חומר שביר וכן מוצא מכלל ביטוח נזק הנגרם כאשר נהג ברכב אדם שלא היה מורשה לנהוג בו או נהג שהיה במצב של שיכרות או תחת השפעת סמים. הביטוח אינו חל כאשר הרכב אינו תקין או אינו מתאים להובלת הרכוש המבוטח או שהרכב הוטען מעל למותר עפ"י רישיון הרכב. יש מבטחים המוציאים מכלל כיסוי נזק שנגרם כאשר הרכב נמצא בשימוש למטרות שאינן מטרות עסקיות.

 


 

הקשר לביטוח ימי

לגבי ביטוח זה נוצר לפעמים מצב בו הרכוש המבוטח לפי הפוליסה מכוסה גם ע"י ביטוח ימי (כאשר הביטוח הימי מכסה גם את ההובלה היבשתית בכיסוי ממחסן למחסן). קיים גם ביטוח אחריות המוביל שנועד לכסות את אחריותו החוקית של המוביל היבשתי.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright