פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח רכב חובה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.

 

 

תוכן המדריך

על המדריך הוירטואלי

ביטוח רכב צד ג' ומקיף  

עבודת הסוכן בביטוח רכב חובה
החוק
חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
סעיף 6ב לחוק - השופט ג'מיל מאסר

ביטוח חובה על-פי חוק

מתי נכנס הביטוח לתוקפו?

מי זכאי לפיצוי לפי ביטוח חובה?
שכר טרחת עורך-דין

מהו שימוש ברכב מנועי

מהי תאונת דרכים

ביטוח חובה בשטחי האוטונומיה

יחוד עילה

מהו רכב מנועי?

עו"ד מורד קורא לביטול  ייחוד העילה

רכישת רכב עם ביטוח

ביטוח משלים לביטוח חובה

חובת המבטח למסור דוח תביעות

רכב מושבת

סוכני ביטוח

מוסדות

הפול לביטוח

אבנר

קרנית 

חוקרים פרטיים

משרד הכרטיס הירוק

מגבלות

מי אינו זכאי לפיצוי עפ"י חוק?

מה אינו נחשב לרכב מנועי?

הגבלות שאין להן תוקף בביטוח חובה

מה אינו נחשב כתאונת דרכים

הגבלות תקפות בביטוח

רישום משתנים בספח לתעודה

הלכת שנים האבודות בביטוח חובה

תאונת דרכים כתאונת עבודה

תעריף

השוואת כיסוי ועלויות

אין תעריף אחיד לרכב פרטי
טבלת הפרמטרים של החברות
תעריף לתקופה קצרה משנה ועוד
התעריף לביטוח רכב פרטי

החזר פרמיית עקב ביטול הביטוח

חיוב  בשל הוצאת תעודה חליפית

ביטוח בחברה פלשתינאית

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

  

 

 

על ביטוח  | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים

 

החשמליים אינם רכב מנועי פסיקה ברב דעות בעליון

 

הלכת אלסוחה - נזק נפשי בשל תאונת דרכים

 

עדכון תקנות ביטוח חובה לרכב

 

ביטוח רכב חובה - המדריך

   מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

תוכן המדריך

 

 

תעודת ביטוח רכב חובה של הפניקס משנת 1951ביטוח רכב ראשי
 

מדריכים וטיפים  


הוזלה לאופנועים

מניעת תאונות

 

האם יש לאפשר ביטולו של ביטוח חובה?  

פוליסה תקנית    

 

 

 

 

ביטוח רכב חובה על-פי חוק

 

 1. ביטוח רכב חובה מחויב על פי חוק  - (פקודת ביטוח רכב מנועי) לכל  מי שמחזיק ו/או נוהג בכלי רכב מנועי במדינת ישראל חייב לשאת תעודת ביטוח רכב חובה תקפה אותה הוא חייב להציג לביקורת השלטונות בהתאם לדרישה.
   

 2. סוכן הביטוח אינו רשאי לדרוש עריכת  ביטוח רכב רכוש (מקיף או צד ג') כתנאי לביטוח רכב חובה. ביטוח נזקי רכוש לרכב עצמו וביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בשל נזק לרכוש הם ביטוחי רשות (הנערכים בפוליסה אחת) שאינם מחויבים על-פי חוק. חברות ביטוח נוהגות להעניק הנחה משמעותית בביטוח מקיף לרכב למי שעורך באמצעותן גם את ביטוח החובה - אופציה שכדאי לבדוק.
   

 3. ביטוח רכב חובה מבוסס על תנאי מינימום - פוליסה תקנית - המחויבים על פי חוק לביטוחי חובה המתחילים או המתחדשים מיום 1/10/2010 ואילך.

   
  ראו באתר: פוליסה תקנית לביטוח רכב חובה
   

 


 

מתי נכנס ביטוח החובה לתוקפו?

 

בניגוד למקובל לגבי ביטוח רכב רכוש, ביטוח החובה מתחיל במועד בו הוחתמה תעודת ביטוח החובה בחותמת הבנק אך לא לפני התאריך הנקוב בתעודה ומסתיים במועד הנקוב בה. הביטוח נכנס לתוקף רק לאחר שתעודת הביטוח הוחתמה בחותמת בנק. נהיגה ללא ביטוח חובה מהווה עבירה פלילית.  חברת הביטוח וסוכן הביטוח אינם חייבים לבטח אתכם בביטוח חובה, במקרה כזה הפתרון הוא ביטוח בחברת הפול בתעריפים גבוהים יותר.

 

 


  

מי זכאי לפיצוי לפי ביטוח רכב חובה?

הזכאות לפיצוי מוגדרת בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. לפי חוק זה זכאים לפיצוי:

 

א. הנהג שנפגע.

 

ב. נוסעי הרכב.

 

ג. הולכי רגל.

 

ד. בנסיבות מיוחדות: עדים לתאונה שנפגעו נפשית, ת"א  29084/03 , בן מוחא דולי נ` גורבאן מחמוד בן איסמעיל, אריה ואבנר.

 

ה. קרוב משפחה שלא נכח בתאונה ונפגע נפשית, ראו ת"א (י-ם) 428/92 אסתר נ. "הדר".

 


 

מי אינו זכאי לפיצוי על-פי חוק?

 

כל המנויים להלן אינם זכאים לפיצוי על-פי חוק:

 1. מי שגרם לתאונה במתכוון.
   

 2. מי שהשתמש ברכב ללא רשות (גנב רכב)
   

 3. מי שנמצא ברכב בידיעה שמשתמשים בו ללא רשות.
   

 4. מי שנהג ברכב ללא רישיון לנהוג בו (אולם הגבלה זו אינה חלה על מי שרישיונו פקע בשל אי תשלום אגרה).
   

 5. מי שהרכב שימש לו או סייע לו לביצוע פשע.
   

 6. מי שנהג ברכב ללא ביטוח או שהביטוח לא כיסה את שימושו ברכב (כמו למשל נסיעה לצורך תחרות מרוצים כאשר הביטוח מכסה שימוש למטרות פרטיות בלבד).
   

 7. בעל או מחזיק רכב שנפגע על-ידי הרכב כאשר נהג בו אדם אחר ברשות בעל הרכב כאשר לבעל הרכב אין ביטוח או שהביטוח אינו מכסה את השימוש.

האמור לעיל אינו פוגע בזכותם של התלויים לתבוע לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

 


  שימוש ברכב מנועי

 

שימוש ברכב מנועי כולל: נסיעה, כניסה וירידה מהרכב, החנייה, דחיפה או גרירה, טיפול או תיקון דרך שנעשה על-ידי המשתמש או אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, התהפכות הרכב או הינתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה או בעת חניה אך לא טיפול של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולא פריקה וטעינה כשהרכב עומד.

 

ביטוח חובה אינו מכסה תאונה שאירעה בעת תחרות מירוצי מכוניות על פי  חוק הנהיגה הספורטיבית תשס"ו 2005 שהביא  לתיקון בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] התש"ל 1970 , תיקון מס' 16 המוסיף את ס' 51א' קובע כי הוראות הפקודה לא יחולו לגבי שימוש בכלי תחרותי בנהיגה ספורטיבית, כמשמעותם בחוק הנהיגה הספורטיבית  תשס"ו 2005. כמו כן תוקן החוק לפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה 1975, תיקון מס' 19 שהוסיף את ס' 15 ב' הקובע שהוראות החוק לא יחולו על נהיגה ספורטיבית בכלי תחרותי כמשמעותו בחוק הנהיגה הספורטיבית  תשס"ו 2005. שתיקונים שהם  בתוקף מיום 29.12.05

 

 


מהו רכב מנועי?

 

החוק מגדיר רכב כ"רכב הנע בכוח מכני על פני הקרקע ועיקר ייעודו לשמש לתחבורה יבשתית ... לרבות רכב הנגרר או נתמך על-ידי רכב מנועי" על-פי הגדרה רחבה כל כך נחשב לרכב כל כלי רכב הנע בכוח מכני על פני הקרקע ועיקר ייעודו לשמש לתחבורה יבשתית לרבות רכבת, טרקטור, מכונה ניידת הכשירה לנוע בכוח מכני בכביש ורכב נגרר או נתמך על-ידי רכב מנועי.

תיקון 4 לחוק הפלת"ד – החשמליים הם רכב מנועי

 

 

 


  

מה אינו נחשב לרכב מנועי?

החוק קובע, כי כסא גלגלים, עגלת נכים ומדרגות נעות אינם נחשבים לרכב מנועי. גם כלי שיט וכלי טיס אינם נחשבים לרכב מנועי הואיל ואינם מיועדים לתעבורה יבשתית.

 

 

העליון: קורקינט אינו רכב מנועי

העליון: גולפית הוא רכב מנועי

 


 

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 

ביטוח רכב חובהחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה - 1975 נכנס לתוקפו ביום 25.9.76. לפני חיקוקו נעשה הטיפול בנפגעי תאונות דרכים לפי דיני הנזיקין שלפיהם היה רשאי אדם שנפגע בתאונת דרכים לתבוע פיצויים מהמזיק (הנהג הפוגע). נזקי תאונת דרכים עשויים להתבטא בהוצאות כספיות כמו הוצאות אשפוז ושיקום, אובדן הכנסות כמו אובדן השתכרות בגין תאונה ונזק נפשי כמו כאב צער וסבל שנגרמו לנפגע. החוק הישראלי מספק לנפגע הגנה רחבה ביותר אף מעבר למקובל בארצות אחרות.

 

 


 

ייחוד עילה

 

למי שנפגע בתאונת דרכים והוא בעל זכות תביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים אין זכות לתבוע את הפוגע לפי כל חוק אחר למעט אם התאונה נגרמה על-ידי אדם אחר במתכוון. מי שאין לו עילת תביעה על-פי חוק פיצויים יכול לתבוע את המזיק בנזיקין.

 

 

 

עו"ד שמואל מורד קורא לביטול הוראת "ייחוד העילה"

 

במאמר שהתפרסם בביטאון המקצועי "הפרקליט", היוצא לאור על ידי לשכת עורכי הדין בישראל, קורא עו"ד מורד, מרצה במכללה האקדמית בנתניה ומנהל מחלקת התביעות ב"אבנר", לבטל את הוראת "ייחוד העילה" המצויה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

 

הוראה זו המצויה בס' 8 לחוק, משחררת את כל הגורמים האפשריים האחראים לתאונות דרכים מחובת תשלום הפיצויים לנפגעים, לרבות הרופאים ומוסדות הרפואה האחראים ברשלנות רפואית במסגרת הטיפול שנתנו לנפגעים, ומייחדת את עילת התביעה כנגד מבטח הרכב לבדו, הן על הנזק הישיר שנבע מהתאונה, והן על החמרת הנזק, או אף יצירת נזק חדש, כתוצאה מהטיפול הרשלני שניתן.

 

במאמרו המקיף בשם "נזק גוף שראשיתו בתאונת דרכים וסופו ברשלנות רפואית" (הפרקליט, כרך מח' תשס"ה) מביא המחבר אסמכתאות משפטיות ותקדימים של בית המשפט העליון, המיישמים הוראה מרחיקת לכת זו בחוק. בין היתר הוא סוקר פסקי דין המראים כיצד מחסנת הוראה זו גופים האחראים על תחזוקה רשלנית של תשתית הכבישים, בוני גשרים שקרסו וגרמו לתאונות דרכים, יצרנים או יבואנים של כלי רכב פגומים, מוסכים שנכשלו בתיקון בלמי הרכב וגרמו בכך במישרין לתאונת דרכים, וכן רופאים ובתי חולים שנכשלו ברשלנות רפואית גסה תוך טיפול בנפגעי תאונות דרכים.

 

המאמר מדגיש, כי לא רק אותם "מזיקים" חסינים, אלא גם מבטחיהם בביטוחי החבות השונים, ולא רק מתביעתו של הנפגע בתאונה, אלא שהם חסינים גם מתביעת שיבוב של מבטח הרכב, הנושא כאמור במלוא נטל הפיצוי לבדו.

עו"ד מורד כותב, כי לדעתו הרחיק לכת בית המשפט העליון כאשר שיחרר מאחריות אזרחית רופאים ומוסדות רפואיים שטיפלו בנפגע, לאחר תאונה, בצורה רשלנית, מבלי להתחשב בחומרתה של הרשלנות, או במועד המאוחר ביחס לתאונה, בו ניתן הטיפול הרפואי.

 

בסוף המאמר קורא המחבר לביטול הוראת "ייחוד העילה", שאינה עולה לדעתו בקנה אחד עם עקרונות יסוד בדיני הנזיקין, לרבות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. כדוגמא הוא מזכיר את עקרון "ריחוק הנזק", עקרון "הסיבתיות", העיקרון, כי "אין המזיק אחראי אלא לנזק שהוא גרם" ואת הכלל הבסיסי של "המזיקים במשותף". הוא גם מוצא, כי הוראה זו חותרת תחת מטרות וערכים משפטיים חשובים, כמו מניעת התעשרות שלא כדין, הרתעת גורמי נזק רשלניים, שיווין בפני החוק ועוד. לדעתו, ניתן לעשות הביטול בחקיקה זהירה, אף שמדובר בחוק המבוסס על אחריות מוחלטת, מבלי לפגוע בתפיסה בסיסית זו, או באספקטים הסוציאליים שבו.

 

לדעת המחבר, במקורה באה הוראת "ייחוד העילה" לפשט את ההליכים המשפטיים בעבור הנפגע ולמנוע ריבוי צדדים למשפט, אלא שבמשך השנים היא הביאה לתוצאות הפוכות. האחראים לנזקים עקב רשלנותם בגרימת התאונות השונות נוטים להתדיין כדי להוכיח, כי בתאונה נשוא ההתדיינות היה מעורב רכב, וכי משום כך התאונה היא כביכול "תאונת דרכים". באופן כזה הם מקווים להנות מאותה חסינות, ולהדוף החיוב לעבר מבטח הרכב. התדיינויות רבות צדדים אלה נמשכות זמן רב, מעמיסות עבודה על בתי המשפט ומעכבות הפיצוי המגיע לנפגעים.

 

ביטול הוראת "ייחוד העילה" יביא, על פי המאמר, גם לחלוקה צודקת יותר בין הפרמיות לכיסוי החבויות בפוליסות השונות המונפקות לטובת הגופים העדויים להיות אחראים ברשלנותם לאירוע תאונות הדרכים, לבין הפרמיה של הפוליסה לביטוח חובה, הרובצת לדעת המחבר, כאבן ריחיים על צווארם של מיעוטי היכולת, כמו סטודנטים וזוגות צעירים המחזיקים לעיתים בשני כלי רכב משומשים, מכורח הנסיבות והצרכים שלהם, ותעלה לעומת זאת את הפרמיה לכיסוי חבויותיהם המשפטיות של המזיקים האחרים, שהם בדרך כלל בעלי יכולת כלכלית גדולה יותר, כמו יצרני ויבואני רכב, רשויות מקומיות וחברות קבלניות העוסקות בתשתיות כבישים, מעבידים, בעלי מוסכים, מוסדות רפואיים ועוד.

 

ראה עוד באתר: ביטול ייחוד העילה לפי חוק הפלת"ד

 

 


הגבלות שאין להן תוקף בביטוח חובה

 

חברות הביטוח יכולות לקבוע בפוליסה הגבלות לביטוח חובה, אולם לפי פקודת ביטוח רכב מנועי להגבלות הבאות לא יהא כל תוקף כלפי צד שלישי (נוסעים והלכי רגל) ולפי פרשנות גם כלפי הנהג עצמו:

 • תנאי בפוליסה הקובע  מעשה או אי מעשה הקבוע באותו תנאי  לאחר קרות מקרה הביטוח כתנאי לחבות המבטח.
   

 • הגיל או המצב הגופני או הנפשי של הנוהגים ברכב או משך היותם בעלי רישיון.
   

 • מצב הרכב, מספר האנשים המוסעים ברכב, משקלם וטיבם הפיסי של הטובין המובלים ברכב.
   

 • הזמנים והשטחים שבהם משתמשים ברכב (בגבולות מדינת ישראל הואיל והחוק אינו חל מחוץ לגבולות המדינה).
   

 • כוחות הסוס של הרכב או שוויו, מכשיר מיוחד המובל ברכב.
   

 • מציאותם של סימני זיהוי מיוחדים על הרכב שאינם סימני הזיהוי שמציאותם חובה.

 


 

 

הגבלות שיש להן תוקף בביטוח חובה

 

מגבלות שאינן מבוטלות עפ"י חוק ולפיכך אפשר ויחולו בביטוח רכב חובה אם צוינו בפוליסה:

 • מטרת השימוש.

 • זהות הנוהג או הנוהגים ברכב.

 • מין הנוהג ברכב.

 • כריות אויר המותקנות ברכב.

 • תביעות קודמות.

 • מספר שלילות הרישיון של הרכב.

 • נפח המנוע של הרכב.

 


 

רכישת רכב יחד עם ביטוח החובה

אם אתם מתכוונים לרכוש רכב משומש. אנא אל תפלו בפח ואל תקנו יחד עם הרכב את ביטוח החובה. חברת הביטוח זכאית שלא להכיר בהעברה כזאת ואתם תישארו ללא ביטוח. החוק קובע, כי חברת הביטוח רשאית שלא לשלם את הנזק אם תוכיח שלא ידעה על העברת הבעלות והיתה נמנעת מנימוקים סבירים (כמו למשל תאונות קודמות) לבטח את הבעלים החדש. לכן, מומלץ לרכוש ביטוח חדש לפני תחילת השימוש ברכב, או לקבל אישור בכתב מחברת הביטוח המאשר את הביטוח על שימכם בהיותכם הבעלים החדש כמבוטח.

 

 


 

מהי תאונת דרכים

 

תאונת דרכים היא "מאורע שבו נגרם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי בין בנסיעת הרכב בין בעמידתו". הכיסוי תקף בכל מקום ולאו דווקא ב"דרך ציבורית" כך שתאונה בתוך מחסן של מפעל תיחשב אף היא לתאונת דרכים. הולך רגל גם אם ייפול על כלי רכב כזה כאשר הוא חונה בחניה אסורה (ראה להלן) זכאי אף הוא לפיצויים לפי החוק.

 

 


 

מה אינו נחשב כתאונת דרכים

 

החוק הישראלי חל בגבולות מדינת ישראל בלבד ואינו מכסה מקרה של תאונת דרכים בחו"ל לרבות במצרים ובלבנון.

בשנת 1990 התקבל בכנסת תיקון לחוק לפיו ביטוח חובה אינו כולל אף את המקרים הבאים:

 • נפגעי פעולות איבה - קורבנות פיגועי הטרור באוטובוסים אינם נחשבים כנפגעי תאונות דרכים.

 • פגיעה ברכב חונה בחנייה מותרת אינה נחשבת תאונת דרכים.

 • מעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו ולרכושו של אדם והנזק נגרם על-ידי המעשה עצמו ולא על-ידי השפעתו על השימוש ברכב. (למשל רצח יחזקאל אסלן אינו נחשב לתאונת דרכים).

 • טעינה ופריקה כאשר הרכב עומד אינה נחשבת לשימוש ברכב מנועי ולפיכך, אין כיסוי לנזק גוף בשעת טעינה ופריקה.

 • טיפול של אדם ברכב במסגרת עבודתו אינו נחשב לשימוש ברכב ולכן לא ישולמו פיצויים על-פי החוק לאדם הנפגע במסגרת עבודתו (למשל גורר או עובד מוסך).

 

 


 

שכר טרחת עורך-דין

 

שיעור שכר הטרחה של עורכי-הדין נקבע בחוק והוא אמור להיות משולם על-ידי חברות הביטוח במסגרת הסדר הפיצויים. לכן כל שיקול של העדר אמצעים כספיים לתשלום שכר טרחת עורך-דין אינו צריך להשפיע על מי שנפגע בתאונת דרכים.

 

 

 


 

סוכני ביטוח

 

מהסיבה הנדונה בסעיפים הנ"ל מומלץ שלא למסור את הטיפול בתביעה לפי ביטוח חובה לטיפולו של סוכן ביטוח.

 


 

 חוקרים פרטיים

 

חברות הביטוח נעזרות לפעמים בחוקרים פרטיים בבירור חומרת הפגיעה ובאימותה. לפעמים, חוקרי הביטוח מסכמים עם המבוטחים לגבי הסכומים המגיעים להם בשל התאונה. היות ושכר עורך הדין ישולם על-ידי חברת הביטוח בכל מקרה, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי לפני חתימה על כל מסמך מחייב.

 

ראו באתר: הונאות ביטוח רכב חובה

 

 


 

תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה

 

לפעמים קורה, כי תאונת הדרכים אשר נפגע בה המבוטח מהווה גם תאונת עבודה לפי חוק הביטוח הלאומי. זאת כאשר המבוטח נפגע בהיותו נוסע או הולך רגל לצורכי עבודתו או בדרכו אל העבודה או ממנה. במקרים אלו על הנפגע למצות תחילה את זכויותיו לפי חוק הביטוח הלאומי לפני שיוכל לקבל תגמולי ביטוח לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. עניין זה נקבע בע.א.714/80 גולדברג נגד בסה ואליהו חברה לביטוח בע"מ. נקבע, כי על המבוטח לפעול לצמצום הנזק ולפיכך עליו למצות תחילה את זכויותיו לפי חוק הביטוח הלאומי.

 

 


 

 אבנר

 

אבנר - הוא שמו של "איגוד ביטוח נפגעי רכב" שהוקם על-ידי איגוד חברות הביטוח בישראל במטרה להשתתף בביטוח משותף בביטוחי רכב חובה. משנת 2003 בעקבות הרפורמה בביטוח חובה הפסיק התאגיד לפעול בענף הביטוח.

 


 

 

הפול לביטוח

 

המאגר לביטוח רכב בישראל עוסק בביטוח סיכונים מיוחדים של רכב. הפול חייב לקבל כל בוטח שפונה אליו בבקשה לביטוח רכב אולם הוא גובה מחירים גבוהים יותר מהמחירים המקובלים בחברות הביטוח.

 


 

קרנית

 

חברה המפצה נפגעי תאונות דרכים שאינם יכולים לקבל פיצוי מחברת ביטוח מהסיבות הבאות:

 • נפגעי תאונת "פגע וברח" - כאשר לא ידוע מי הנהג ומי המבטח.

 • נפגעי תאונות כאשר לנהג אין ביטוח (הנהג אינו זכאי לפיצוי).

 • נפגעי תאונות כשחברת הביטוח חדלת פירעון (פשטה רגל או נמצאת בפירוק).

הקרן ממומנת מהפרשה מכלל הפרמיות של ביטוח החובה.

 

 

 

 


 

משרד הכרטיס הירוק

 

משרד הכרטיס הירוק עסק בעבר בביטוח רכב ישראלי בחו"ל ורכב זר המגיע לארץ. פעילות המשרד מוגבלת למדינות החברות במועדון הכרטיס הירוק (מצרים אינה חברה במועדון זה).

 

 


 

ביטוח חובה בשטחי האוטונומיה

 

בפקודה לביטוח רכב מנועי נקבע, כי ביטוח חובה לרכב שהוצא על-ידי מבטח ישראלי בר-תוקף גם בתחומי האוטונומיה לפיכך בנסיעה לשטחי האוטונומיה אינכם צריכים לרכוש ביטוח חובה נוסף. הסדר זה דומה להסדר "מועדון הכרטיס הירוק" המקובל בין מדינות אירופה. החוק הישראלי עודכן בהתאם להסכם. לפי החוק, ביטוח החובה מכסה אתכם גם ב"אזורים" הכלולים בהסכם השלום עם הממלכה ההאשמית וכן בשטח נמל עקבה. הכיסוי הביטוחי יהיה לפי הדין החל במקום התאונה.

 

 


 

 

ביטוח בחברה פלשתינאית

 

ביטוח חובה תקף רק אם תעודת הביטוח הוצאה על-ידי חברה בעלת רישיון לפעול בישראל. לכן ביטוח חובה בחברה שמושבה בשטח האוטונומיה לא יהא תקף בארץ אם לחברת הביטוח אין רישיון מבטח ישראלי.

 

 


 

הצורך בביטוח משלים לביטוח חובה

 

בעקבות צמצום החוק בשנת 1990, החלו חברות הביטוח לשווק ביטוח משלים לביטוח חובה. ביטוח זה מכסה אחריות חוקית לנזקי גוף בשל מקרה הקשור בשימוש ברכב מנועי אך אינו נכלל בביטוח חובה. למשל אם פרקתם סחורה מרכב עומד ותוך כדי כך נפגע בן-אדם. חברות הביטוח מאפשרות לרכוש ביטוח זה בגבולות אחריות שאינם גבוהים יחסית אולם ניתן לרכוש הגדלת גבולות אחריות תמורת פרמיה נוספת. כדי לכסות נזק לנהג הרכב מומלץ לערוך ביטוח תאונות אישיות. במסגרת הרפורמה בפוליסות ביטוח הרכב בעקבות שינוי הפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון, ביטל הפיקוח על הביטוח את אפשרות רכישת ביטוח משלים לחובה וכן ביטל את האפשרות לכלילתו בביטוחי קולקטיבים. הואיל והמפקח נוטה שלא להתערב בביטוח צי רכב (מבוטח שבבעלותו לפחות 40 כלי רכב המבוטחים אצל מבטח אחד), אזי החל מיום 1/5/04 ניתן לכלול את הכיסוי במסגרת ביטוח ציי רכב וקולקטיבים בלבד או באמצעות פוליסה נפרדת.

 

ראו באתר: האמת על ביטוח משלים לחובה

 


 

חובת המבטח למסור דוח תביעות

 

כל חברת הביטוח חייבת למסור למבוטחיה דוח תביעות לגבי ביטוח רכב חובה חודש לפני תום תקופת הביטוח, או מיד בתום תקופת הביטוח כאשר פוליסת הביטוח מסתיימת באופן בלתי צפוי. בדוח יש לפרט כל מקרה ביטוח שבשלו הוגשה תביעה. הפירוט יינתן לתקופה של שלוש השנים שקדמו למועד הדוח או בתקופה שבה היה הביטוח תקף חברת הביטוח, לפי התקופה הקצרה ביניהם. אם הוגשה תביעה במהלך החודש שלפני תום תקופת הביטוח, על חברת הביטוח לשלוח למבוטח דוח מתקן מיד עם הגשתה.

 

 


 

התעריף לביטוח רכב פרטי

 

בתחילת יולי 2003 נכנסו לתוקף תעריפי ביטוח החובה הדיפרנצייאלייים כלי רכב פרטיים - למעט אופנועים - שאינם מבוטחים בפול  המושתתים על הוראות חוזר המפקח על הביטוח מס' 2003/6.  התעריף הדיפרנציאלי אינו חל לגבי אופנועים.

 

תעריפי הביטוח אינם זהים בשל כוונת המפקח בהוראות החוזר היתה לעודד את התחרות בין חברות הביטוח בינן לבין עצמן ובמקביל לעודד יצירת תעריף ביטוח המפלה לטובה נהגים טובים.

 

לא  כל המבטחים משמשים בחישוב התעריף שלהם בכל הפרמטרים - להלן המשתנים שהותרו ע"י הפיקוח למבטחים לצורך קביעת התעריף לביטוח חובה וציון השימוש:

 • נפח מנוע של הרכב בסמ"ק - אצל חלק מהמבטחים העושים שימוש בפרמטרים- ככל שנפח המנוע יותר קטן, כך הפרמיה יותר גבוהה. החישוב נעשה לפי טבלה.

 • מין וגיל (לפי יום ההולדת האחרון) של הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב באופן קבוע -אצל כל המבטחים  העושים שימוש בפרמטרים-- פרמיה נמוכה יותר ככל שהגיל גבוה יותר ופרמיה נמוכה יותר לגבי נשים.

 • מספר שנות הרישוי של הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב באופן קבוע לנהוג ברכב מאותו הסוג של הרכב המבוטח -  אצל חלק מהמבטחים  העושים שימוש בפרמטרים-. תעריף יורד ככל שעולה ותק הנהיגה.

 • מספר תאונות הדרכים ב- 3 השנים הקודמות לתחילת הביטוח שנגרמו ע"י כל הנוהגים הקבועים ברכב -  אצל חלק מהמבטחים  העושים שימוש בפרמטרים-פרמיה נמוכה יותר לנהגים שלא היו מעורבים בתאונות.

 • מספר הרשעות חמורות שהביאו לשלילת רישיון (שלא בוטל ע"י בית המשפט) ב- 3 השנים הקודמות לתחילת הביטוח של כל אחד מהנוהגים הקבועים ברכב. כל המבטחים מעוניינים לקבל מידע לגבי סיכון הנהג הקבוע ברכב. סיכון זה עשוי להביא ל פרמיה גבוהה יותר למי שרישיונו נשלל  אצל חלק מהמבטחים  העושים שימוש בפרמטרים-או במקרה של סיכון חמור -  אצל כל המבטחים לאי הסכמה לביטוח והפניה לפול.

 • הימצאות כריות אויר ברכב

 • הימצאותן של טכנולוגיות מתקדמות למניעת תאונות דרכים ברכב כגון מובילייזר, מוביל איי ועוד.

מובהר בחוזר, כי אדם ששואל את הרכב באורח חד-פעמי או לעיתים רחוקות, אינו אדם המשתמש הרכב בדרך קבע.

 

 


 

 אין תעריף אחיד לכל חברות הביטוח

 

התעריף שנקבע לביטוח רכב פרטי אינו אחיד וקיימים הבדלים בין החברות השונות. לפיכך מומלץ להשוות מחירים באתר המפקח על הביטוח לפני רכישה או חידוש של ביטוח חובה לרכב.

 


 

 טבלת הפרמטרים של החברות

 

התעריף בביטוח חובה של רכב פרטי כאמור אינו אחיד וקיימים הבדלים בין החברות השונות.

לפי נתונים שפורסמו ע"י המפקח על הביטוח חברות הביטוח שמבססות את התעריף לפי הפרמטרים המפורטים בטבלה בה (טבלה זו אינה מתייחסת כמובן לחברות הנוהגות בתעריף אחיד) ניתן לראות כי כל החברות מייחסות חשיבות רבה בתעריף למין ולגיל הנהג, כאשר התעריף יורד ככל שהגיל עולה ותעריף נמוך יותר לנהגות. חברות הביטוח משתמשות בפרמטרים נוספים בהם נפח מנוע, ותק רישיון, תביעות קודמות, שלילת רישיון, והימצאות כרית אוויר. אולם עקב משקלם הנמוך של הפרמטרים הנוספים בקביעת התעריף, חברות הביטוח בחרו לעשות שימוש בחלק מהפרמטרים.

 

לפי חוזר המפקח על הביטוח מס' 2003/8 מיום 14/4/03 רשאית חברת ביטוח לרשום בספח לתעודת ביטוח לרכב שנמצא בבעלות פרטית את הפרטים (הפרמטרים)  המשמשים אותה לקביעת הפרמיה.

 

 


 

הלכת השנים האבודות - חלה גם בביטוח חובה

 

פס"ד של בית המשפט העליון המקנה זכות פיצוי לעיזבונו של נפטר בגין אובדן הכנסה בשנים האבודות בשל הפגיעה וזכות דומה גם לנפגע שנותר בחיים על קיצור תוחלת חייו,  ניתן במרץ 2004 ע"י בית המשפט העליון בתיק עיזבון המנוח מיכאל אטינגר ז"ל ואח' נגד החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בירושלים ואח' (ע"א 140/00 ו- 550/01) והכה בתדהמה את שוק הביטוח. מקריאת פס"ד מסתבר, שניתן היה לצפות לפסיקה ברוח זו ההופכת פסיקה בנושא דומה של העליון מלפני 20 שנה (עיזבון המנוח שרון גבריאל נ. גבריאל ע"א 295/81) וזאת לאור העובדה שפסק הדין, דאז ניתן בניגוד לדעת המיעוט של השופט אהרון ברק, נשיא בית המשפט, דהיום.

 

הלכת השנים האבודות ניתנה בתיק שאינו עוסק בנפגע תאונת דרכים אלא בילד שנפטר בעקבות נפילה לבור. ההלכה קובעת, בין היתר, כי יש לנכות מפיצוי בשל אובדן ההשתכרות בשנים האבודות את הוצאות המחיה שהיה מוציא הנפגע אילו היה בחיים. תוך סקירת חוקים, הלכות משפטיות ופסקי דין ממדינות דוברות אנגלית ברחבי תבל, מובאות שיטות חישוב שונות לאומדן הפסד ההכנסה כאשר הקו המנחה הוא השבת המצב לקדמותו ככל הניתן ע"י פיצוי כספי. כן כלולה בפס"ד אפשרות לניכוי וקיזוז סכומים המגיעים לתלויים מהעיזבון ואף ההפך כאשר סכום הפיצוי אמור לשקף בסופו של דבר את סכום החיסכון שהיה חוסך הנפגע עד יציאתו לגמלאות, לו  נותר בחיים.

 

כשנתיים מאוחר יותר בפברואר 2006, קבע בית המשפט העליון ברע"א 8925/04, כי ניתן להחיל את ההלכה רטרואקטיבית לגבי מקרים שהדיון בהם החל לפני שנקבעה ההלכה בהנחה שחברות הביטוח יכולות לשאת בנטל.

 

במציאות הכלכלית שבה אנו מצויים כיום כאשר משקי בית רבים נמצאים במשיכת יתר ואנשים נפלטים ממעגל העבודה מדי יום ביומו זמן רב לפני הגיעם לגיל הפנסיה וגם או מגיעים אליו עם חובות כבדים, הרי ברור שהלכה מסוג זה עשויה להביא את הנתבעים בנזיקין לעשות כמיטב יכולתם על מנת להוכיח, כי לו הנפגע נותר בחיים היה צובר הפסדים במקום חסכונות (למשל ע"י דוגמאות של בני משפחה, או תושבי המקום בו התגורר) וכך אפשר, כי נראה מקרים בהם יביא יישום ההלכה להפחתה בתשלום הפיצויים שהיו משולמים לעיזבונות הנפגעים אלמלא הפסיקה החדשה.

 

בשתי החלטות שניתנו לאחר מכן, קבעו השופטים ד"ר דרורה פלפל מבית המשפט המחוזי בתל אביב והשופט חננאל שרעבי מבית משפט השלום בחדרה, כי הלכת השנים האבודות חלה גם בביטוח רכב חובה.

 

 


 

החזר פרמיית ביטוח חובה עקב ביטול הביטוח

 

ביטול הפוליסה על ידי בעל הפוליסה - בעל  הפוליסה רשאי, לבטלה בהודעה למבטח ועליו להחזיר למבטח את תעודת הביטוח המקורית כתנאי מוקדם לביטול שיכנס לתוקפו במועד השבת התעודה או מסירת הצהרה במקרה של אובדן תעודת הביטוח המקורית (בשל אבידה, גניבה או השחתה). הצהרה בכתב בדבר נסיבות אובדן התעודה תימסר על ידי  בעל הפוליסה למבטח ותיחתם בפני המבטח או סוכן הביטוח ויצוין בה, כי הרכב עדיין נמצא בבעלותו או בחזקתו של בעל הפוליסה.

 

המבטח יחזיר לבעל הפוליסה בתוך 14 יום ממועד הביטוח פרמיה מוחזרת שתחושב לפי הפרמיה ששולמה בהפחתה של  5% מדמי הביטוח השנתיים בעד תקופה של עד שבעה ימים שבהם הייתה הפוליסה בתוקף, ובהפחתה נוספת בשיעור של 0.3% מדמי הביטוח השנתיים בעד כל יום ביטוח, החל ביום השמיני.

 

אם הביטול הוא בשל גניבת הרכב, העברת הבעלות על הרכב לאדם אחר, יציאתו מכלל שימוש או עקב פטירת הנהג ששמו נקוב כנהג יחיד בתעודת הביטוח, על המבטח להחזיר לבעל הפוליסה את הפרמיה ששילם לפי חישוב פרו-רטה, יחסי לתקופה.

 

בעל הפוליסה יהיה זכאי להחזר דמי ביטוח גם אם הוגשה תביעה לתשלום תגמולי ביטוח בשל מקרה ביטוח שאירע לפני מועד הביטול.

 

ביטול הפוליסה על ידי המבטח חברת הביטוח רשאית  לבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח בשל מרמה מצד בעל הפוליסה או בשל אי גילוי נאות של פרטים שנשאל עליהם טרם הוצאת הפוליסה. הפוליסה תבוטל בהודעה בכתב אשר תכלול את הנימוקים לביטול ותימסר לבעל הפוליסה ביד כנגד אישור מסירה או שתישלח לבעל הפוליסה בדואר רשום, בהודעה מראש של  21 ימים לפחות לפני מועד הביטול. אם הודעת הביטול שלחה בדואר רשום, יראו את תאריך חתימת בעל הפוליסה על גבי אישור המסירה כתאריך מתן ההודעה. על בעל הפוליסה להחזיר למבטח את תעודת הביטוח המקורית מיד עם כניסת הביטול לתוקף, ואולם אין באי החזרת התעודה כדי למנוע את כניסת הביטול לתוקפו.

 

הפרמיה המוחזרת תחושב לפי פרו-רטה חסית לתקופה, והיא תוחזר לבעל הפוליסה בתוך 14 ימים מהמועד שבו החזיר את תעודת הביטוח המקורית למבטח או מסר למבטח הצהרה בכתב על אובדנה.

 

אם הבעלות על הרכב הועברה לאדם אחר, לפני מועד משלוח הודעת הביטול על ידי המבטח והמבטח ידע על ההעברה לפני משלוח הודעת הביטול, לא תבוטל הפוליסה אלא אם כן תישלח ההודעה על הביטול הן לבעל הפוליסה והן לבעלים החדש.

 

בעל הפוליסה יהיה זכאי להחזר דמי ביטוח גם אם הוגשה תביעה לתשלום תגמולי ביטוח בשל מקרה ביטוח שארע לפני מועד ביטול הפוליסה

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright