היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

70 שנה וביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

גולפית ככלי רכב מנועי החייב ברישיון נהיגה ובביטוח חובה

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

 

 

 

איור אילוסטרציה של גולפיתבפסק דין שניתן ביום 29/4/2018 ע"י שופט העליון ד' מינץ ברע"פ 215/17 אמנון בטיה נ' מדינת ישראל, נקבע, כי גולפית הינה ככלי רכב מנועי אשר הנוהג בה חייב ברישיון נהיגה ובביטוח חובה כחוק.

מהו גולפית?

 

גולפית הוא כלי רכב תפעולי המשמש לצורך ניידות במגרשי גולף, ומכאן שמו. הרכב מאופיין במבנה פתוח (לפעמים מקורה בגג ולפעמים אינו מקורה) והוא משמש בנוסף לניידות במגרשי גולף גם לניידות בתוך מבנים ציבוריים גדולים לצורך ניוד של ציוד או אנשים ממקום למקום.

 

מהות התביעה שנדחתה ע"י בית המשפט העליון:

מדובר על בקשת רשות ערעור על פסיקת המחוזי מרכז-לוד שדחה את ערעורו של המבקש על הכרעת דין וגזר דין שניתנו על ידי בית משפט השלום לתעבורה אשר השית על המבקש קנס בסך של 2,000 ₪, צו שירות לתועלת הציבור בהיקף של 160 שעות, מאסר על תנאי לתקופה של 7 חודשים, פסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 18 חודשים ופסילה על תנאי לתקופה של 3 חודשים.

 

כתב אישום אשר הוגש נגד המבקש לבית משפט השלום היה בגין נהיגתו של מבקש ברכב חשמלי מסוג "גוֹלפית" (שיועד במקורו לנסיעה במגרשי גולף), במושב עזריאל, עד שנעצר על ידי המשטרה. באותה עת היה המבקש במצב של פסילה מלהחזיק או מלקבל רישיון נהיגה. המבקש נהג ב"גולפית" בעוד עונש הפסילה שהושת עליו בתוקף, ללא רישיון נהיגה תקף וללא ביטוח חובה בר תוקף.

 

מתוך החלטת בית המשפט העליון:

" ... אדם שאינו מחזיק ברישיון נהיגה תקף, לא ינהג ב"רכב מנועי", זולת אם קיים פטור בדין מחובת רישיון הנהיגה באשר לסוג הרכב בו הוא נוהג.

 

"רכב מנועי" מוגדר בסעיף 1 לפקודה כ"רכב המונע בכוח מיכני מכל צורה שהיא...". בפסיקה אף נקבע כי פרשנות מונח זה בפקודה הינה "רחבה יחסית בהתאם לתכלית הפקודה" (בש"פ 3363/14 ג'אבר נ' מדינת ישראל, [פורסם בנבו] פסקה 10 (20.05.2014); וראו גם: רע"פ 2171/10 סקוטר סנטר בע"מ נ' מדינת ישראל, [פורסם בנבו] פסקה 9 (7.9.2010) במסגרתו נקבע כי קורקינטים חשמליים בעלי הספק מסוים, קורקינטים המונעים במנוע בנזין, אופניים חשמליים בעלי הספק מסוים ואופניים המונעים במנוע בנזין באים בגדר ההגדרה של רכב מנועי בפקודה). נראה אפוא כי רכב ה"גולפית" עונה על הגדרת "רכב מנועי", והמבקש עצמו אף אינו חולק על כך. לכן, על פי פשוטו של מקרא, יש לדרוש מהנוהג ב"גולפית" קיומו של רישיון נהיגה לפי סעיף 10(א) לפקודה, וזאת כל עוד לא נקבע אחרת במפורש בדין.

 

אכן, תקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן: התקנות) קובעות פטורים שונים מחובת רישיון הנהיגה ביחס לכלי רכב מסוימים, אך הן עושות זאת באמצעות קביעה מפורשת.

...

 

בהיעדר הוראת פטור מפורשת חלה כמובן ברירת המחדל, לפיה כאמור מחויב הנוהג ברכב ברישיון נהיגה. זאת ועוד, ההבחנה שבין רכב ה"גולפית" לבין כלי הרכב המוזכרים בהוראות הפטור מכוונת היא, שכן בצדק קבע בית משפט השלום כי מערכת ההיגוי שברכב ה"גולפית" אינה דומה לזו של "קלנועית" או "רכינוע", ואף מהירותו המרבית עולה על זו שלהם.

 

המסקנה האמורה היא היחידה אשר מתיישבת עם פרשנותו של סעיף 10(א) לפקודה, והיא גם זו העולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי החשוב שבשמירה על הבטיחות בדרכים. פרשנות לפיה הנסיעה ללא רישיון ברכב מנועי, שאינו נכלל בהוראות הפטור שבתקנות, היא מותרת, הינה פרשנות שאין לקבלה.

...

אין בהיעדרן של חובות הרישוי והרישום ביחס לרכב ה"גולפית" כדי ללמד, בהכרח, על פטור מחובת רישיון הנהיגה בעניינו, כטענת המבקש. 

 

נוכח האמור, ומשנמצא כי נהיגה ברכב "גולפית" אינה פטורה מרישיון נהיגה, ומשנקבע כי המבקש נהג ברכב מסוג "גולפית" בהיותו פסול מלנהוג על פי גזר הדין בתת"ע 234-11-12, [פורסם בנבו] הרי שאין מקום להתערב בהרשעתו.

 

לבסוף, גם לא נמצא טעם מספיק להתערב בעונשו של המבקש. כידוע, השגה על חומרת העונש אינה מקימה על דרך הכלל עילה לדיון ב"גלגול שלישי", אלא במקרים חריגים בהם מתגלה סטייה קיצונית ממדיניות הענישה הראויה והמקובלת בעבירות דומות.

... נוכח כל האמור לעיל, הבקשה נדחית."

 

ההשלכה המתבקשת לעניין חובת רישיון הנהיגה והביטוח לאופניים חשמליים שאף לגביהם, כידוע,  אין חובת רישוי ורישום בדומה לגולפית וכמוה אף לא נקבע לגביהם פטור מפורש להבדיל מהקלנועית ומהרכינוע, היא שפסק הדין האמור רק מחזק את ידיהם של הטוענים שיש להחיל את חובת רישיון הנהיגה והביטוח או לפחות את חובת ביטוח החובה גם על בעלי האופניים החשמליים.

 

 

 

פורסם ביום 1/5/2018

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright