היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הגבלת ביטול חובה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

תוכן הכתבה:


 


 

 

 

 

אין להעתיק את המדריך/הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחיםטיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק  | עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק  | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

האם יש להגביל אפשרויות ביטול ביטוח רכב חובה?

   מאת: קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

 

הבעיה: היעדר אכיפה של חובת הביטוח

לפי פרסומים בעיתונות, מסתבר, כי משטרת ישראל נמנעת מלרשום דוחות לנהגים הנתפסים בעת נהיגה ללא ביטוח רכב חובה. הסיבה לכך היא היעדר כוח אדם במשטרת ישראל המצריך נוכחות של שוטר בבית המשפט כאשר במשטרה סבורים, כי  נוכחות השוטרים במשפטם של נהגים שנהגו ללא ביטוח תבוא על חשבון דיונים בעבירות חמורות יותר. וזאת כאשר לפי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים נרשמה עליה של 17% במספר ההרוגים בתאונות דרכים לעומת השנה הקודמת.

 


 

יוזמת ח"כ פניאן

ח"כ ציון פניאןלפיכך, יזם ח"כ ציון פיניאן (הליכוד) הצעת חוק לפיה יחויב בעל רכב ללא ביטוח חובה בקנס  של 1,500 ₪  ובשש נקודות חובה - ללא צורך בדיון משפטי. פניאן, סיפר על נהגים רבים הרוכשים ביטוח חובה לקראת מועד חידוש רישיון הרכב, על מנת לעבור את מבחן הרישוי, ולאחר מכן מבטלים את הביטוח.

 

נהיגה ללא ביטוח חובה גורמת להפסד כלכלי גדול גם לבעלי הרכב ולנוהגים בהם בידיעה של היעדר ביטוח וגם לכלל ציבור המבוטחים אשר מסבסדים את העלויות באמצעות החלק מהפרמיות לביטוח רכב חובה המשולם למימון פעילותה של קרנית הנושאת בתשלום עלות נזקי הנפגעים על ידי רכב שנהגו בו ללא ביטוח חובה. קרנית אינה מפצה, כאמור את בעל הרכב ואת הנהג שנהג ברכב בידיעה שאין לגביו ביטוח חובה.

 


 

 

הצעה לשקול הגבלת אפשרויות ביטול הביטוח

על כן הואיל וביטוח החובה מחויב על פי חוק, מן הראוי לשקול הגבלת אפשרות על פי חוק לביטולו של ביטוח החובה לרכב בכל עת לפי רצון המבוטח ללא צורך בנימוק, ולהגביל את אפשרויות הביטול רק לאותם למקרים שיפורטו בתקנות ובכך למנוע את התופעה שצוינה על ח"כ פניאן לפי נהגים רוכשים ביטוח לקראת מבחן הרישוי ומבטלים אותו בתוך זמן קצר לאחריו.


 

אפשרויות  הביטול לפי הפוליסה התקנית החדשה

בעניין זה, יש לשים לב לאפשרויות ביטול ביטוח החובה על ידי המבוטח המפורטות בפוליסה התקנית לביטוח רכב חובה האמורה להיכנס לתוקף החל מיום 1/10/2010:

  1. ביטול במקרה של פטירת בעל הפוליסה – אפשרי רק אם הרכב בוטח לאחר פטירת בעל הפוליסה בפוליסת ביטוח נוספת לפוליסה זו אשר הוצאה לפי דרישות פקודת הביטוח. הביטוח יכנס לתוקפו  ביום תחילתו של הביטוח הנוסף. חישוב הפרמיה הנוספת ייעשה פרו-רטה (יחסי לתקופה שנותרה עד סיומו של הביטוח).
     

  2. ביטול הפוליסה על ידי המבוטח (בעל הפוליסה) – לפי תנאי הפוליסה התקנית, רשאי בעל הפוליסה לבטל פוליסה זו בכל עת אף לפני תום תקופת הביטוח, בהודעה למבטח. כתנאי מוקדם לכניסת הביטול לתוקף יש להחזיר למבטח את תעודת הביטוח המקורית. במקרה של אובדן תעודת הביטוח המקורית (מסיבות שונות כמו למשל גניבה או השחתה) על בעל הפוליסה להמציא למבטח הצהרה בכתב שתיחתם בפניו או בפני סוכן הביטוח לגבי הנסיבות שבהם נגרם אובדן התעודה. על בעל הפוליסה לציין בהצהרתו, כי הרכב נמצא עדיין בבעלותו או בחזקתו והביטול  ייכנס לתוקפו במועד החזרת תעודת הביטוח המקורית או מסירת ההצהרה למבטח.


 

חישוב הפרמיה המוחזרת

לפי הפוליסה התקנית החדשה שתיכנס לתקוף מיום 1/10/2010, חישב הפרמיה המוחזרת המקרה של ביטוח לבקשת המבוטח הוא לפי חישוב תקופה קצרה מיוחד ונוח יותר למבוטחים לפיו מחויב המבוטח בעד תקופה של עד שבעה ימים שבהם היה הביטוח תקף ב 5% מדמי הביטוח השנתיים ובעד תקופה העולה על שבעה ימים שבהם הייתה הפוליסה בתוקף - 5% מדמי הביטוח השנתיים בצירוף 0.3% מדמי הביטוח השנתיים בעד כל יום ביטוח, החל ביום השמיני.

 

במקרים של ביטול הביטוח בשל גניבת הרכב המבוטח, העברת הבעלות על הרכב לאדם אחר, יציאתו מכלל שימוש או עקב פטירת הנהג ששמו נקוב כנהג יחיד בתעודת הביטוח, חישוב הפרמיה המוחזרת ייעשה לפי חישוב פרו-רטה, יחסי לתקופה. כאשר השבת הפרמיה בשל ביטול הביטוח מכל סיבה שהיא תיעשה  זה גם אם הוגשה תביעה לתשלום תגמולי ביטוח בשל מקרה ביטוח שאירע לפני מועד הביטול.

 

 


 

הצעתי לשקול הגבלת אפשרויות ביטול

הצעתי על כן היא לשקול תיקן החוק והפוליסה התקנית כך שביטול הביטוח על ידי המבוטחת יתאפשר רק באותם מקרים בהם חישוב הפרמיה המוחזרת לפי הפוליסה התקנית הוא לפי חישוב פרו-רטה. כלומר רק כאשר:

  1. הבעלות על הרכב עברה לאדם אחר

  2. הרכב יצא מכלל שימוש

  3. נפטר הנהג  היחיד הנקוב בפוליסה.

  4.  בעל הפוליסה נפטר והיורשים ערכו ביטוח חלופי לרכב והמציאו למבטח את פרטי הביטוח החלופי.

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright