היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

סכום ביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | אחריות של עסק | אינטרנט ומחשבים


 

 

מדריך סכום ביטוח

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

 

ביטוח חסר                                            ביטוח נזקים למוצרים בתהליך עבודה
 

טבלת עזר לחישוב סכום ביטוח תכולת דירה             הסכומים בפוליסה ומדת החשיפה של המבטח

 

תוכן המדריך

מהו סכום ביטוח

 

סכום הביטוח הוא מונח בתחום ביטוח הרכוש והוא נרשם בדרך כלל ברשימת הפוליסה בהתבסס על בקשת המבוטח שיכולה להיות על גבי הצעת ביטוח, הוראת חידוש או מסמך אחר שנמסר מטעמו למבטח ואפילו בעל פה.

 

לפי האמור בסעיף 56 לחוק חוזה הביטוח, סכום הביטוח לרכוש אמור להוות  גבול להיקף חובת השיפוי של המבטח:

 

"חובת השיפוי של המבטח תהיה כשיעור הנזק שנגרם ובלבד שלא תעלה על הסכום שנתחייב בו בחוזה (להלן - סכום הביטוח)..."

 

אולם כבר בסעיף 61 שבא אחריו אנו רואים שהמבטח מחויב (בביטוח שאינו לפי ערך מוסכם) בתשלום הוצאות סבירות שהוציא המבוטח או התחייב בהם בקרות מקרה הביטוח על מנת למנוע או לצמצם נזקים נוספים וניתן למצוא עוד מקרים רבים בהם ישלם המבטח סכומים ניכרים מעבר ובנוסף לסכום הביטוח ואף מספר מועט של מקרים בהם הסכום הנרשם בפוליסה (בין אם הוא מוגדר כסכום ביטוח ובין אם הוא מוגדר בהגדרה שונה, למשל בסיס הביטוח) אינו מהווה את גבול אחריות המבטח לפי הפוליסה ובמקרה של אובדן כללי  ישולם למבוטח סכום פחות.

 

ראו פרוט בטיפ 26/6/2008

 

סכום הביטוח נרשם בדרך כלל ברשימת הפוליסה - החלק של הפוליסה המודפס באמצעות המחשב.

 


 

למה משמש סכום הביטוח?

 

כאמור לעיל, סכום הביטוח אמור לציין את גבול אחריות המבטח לשיפוי על פי הפוליסה, אך לא הדבר, בכל המקרים בנוסף לכך משמש סכום הביטוח למטרות הבאות:

 1. בסיס לחישוב דמי הביטוח (הפרמיה) למכפלת מקדם הסיכון (התעריף או המיון).

  כך למשל הפרמיה לביטוח מבנה שערכו 8,000,000 ש"ח בתעריף של 1 פרומיל תהיה 8,000 ש"ח.
   

 2. בסיס לחישוב ביטוח חסר - בעת יישוב תביעת ביטוח באותם מקרים סכום הביטוח נמוך מערך הרכוש ולפי התנאים לחישוב ביטוח חסר בפוליסה הספציפית.

  כך למשל אם לפי הדוגמא לעיל סכום הביטוח היה צ"ל 12,000,000 ש"ח ונגרם נזק של 900,000 ש"ח, הרי שלפי חישוב ביטוח חסר על פי הנוסחה בחוק חוזה הביטוח, המבוטח ביטוח רק 2/3 מרכושו ועל כן יהיה השיפוי באותו שיעור, כלומר הוא יקבל רק 600,000 ש"ח.
   

 3. בסיס לחישוב ההשתתפות העצמית - כיום נכון לביטוח רעידת אדמה  כאשר ההשתתפות העצמית המקובלת למקרה אחד לרכוש של עסק עומדת על 10% מסכום הביטוח לאתר ( מינימום 7,500$ ומקסימום 1,250,000$) ובביטוח הדירה ותכולתה בדרך כלל בין 2% עד 15% (לפי בחירת המבוטח ואפשרויות תוכנית הביטוח) ללא סכום מינימום או מקסימום לניכוי.
   

 4. בסיס לחישוב רזרבות של המבטח וחלוקה לביטוח משנה.

 


 

מי אחראי לקביעת סכום הביטוח?

 

מי שאחראי לקביעת סכום הביטוח בפוליסה הוא בדרך כלל המבוטח. ועל קביעה שאינה נכונה "נענש" המבוטח בקבלת תגמולים בסכום פחות מערך הנזק כאשר ביטוח את רכוש בסכום נמוך מערכו בשל קיומו של ביטוח חסר או בתשלום דמי ביטוח (פרמיה) בסכום גבוה מדי אם ביטוח את רכושו בסכום העולה על ערכו ולא עדכן את סכום הביטוח בפוליסה (ביטוח יתר).

 

אולם במקרים מסוימים, נעזר המבוטח במבטח לצורך קביעת סכום הביטוח, כמו למשל הערכת רכוש (בדרך כלל מבנה ותכולה של דירה ולפעמים גם רכוש עסקי) הנעשית על ידי המבטח ועל חשבונו או כאשר המבטח מחדש את הביטוח באופן אוטומטי מבלי לוודא עם המבוטח את סכום הביטוח הרצוי.

 

באותם מקרים שסכום הביטוח נקבע על ידי המבטח או מטעמו, אפשר והמבטח ימצא אחראי לקביעת סכום הביטוח, בעיקר באותם מקרים בהם הנזק אירע בסמוך למועד שבו קיבל המבוטח את הפוליסה  וטרם הספיק להגיב.

 


 

כיצד נקבע סכום הביטוח?

 

את סכום הביטוח ניתן לקבוע כסכום כולל למבנים ולתכולה או בסעיפים שונים למבנה ותכולה ולפעמים אף לחלק את הסכום הביטוח לתכולה לפי תתי סעיפים כמו: ציוד, ריהוט, מלאי וכו'.

 

כאשר סכום הביטוח נקבע לרכוש מסוים בסעיף נפרד, הרי שחישוב הביטוח החסר, אם קיים לאותו רכוש ייעשה בנפרד ולכן רצוי לקבוע סכום כולל אם הדבר אפשרי ובעיקר כאשר התעריף לסעיפי הרכוש השונים הוא תעריף זהה, כפי שהדבר קורה לפעמים בביטוחי רכוש עסקי.

 

בביטוח הדירה ותכולתה, נקבע בדרך כלל סכום ביטוח שונה לתכולה ולמבנה וזאת משום ההבדל הניכר בסיכון ובתעריף לביטוח התכולה שהוא גבוה יותר מהתעריף לביטוח המבנה בעיקר בשל סיכון הפריצה לתכולה. פעמים רבות ניתן להיעזר במעריך מטעם ועל חשבון המבטח. באתר תוכלו למצוא טבלה עזר לחישוב סכום ביטוח התכולה.

 

הכללים המקובלים לקביעת סכום הביטוח הם לפי צרכי המבוטח לקבל השיפוי במקרה של נזק. אם המבוטח מתכוון לחלף את רכושו בעקבות נזק ברכוש חדש מאותו סוג וטיב, יש לקבוע את סכום הביטוח של הרכוש לפי ערך כינון, דהיינו חדש תמורת ישן.

 

אם מדובר בכוונה לחלף ציוד בעקבות נזק בציוד משומש, ניתן לקבוע את סכום הביטוח לגביו לפי ערך שיפוי, כלומר ישן תמורת ישן.

 

סכום הביטוח למבנים ולנדל"ן - נקבע בדרך כלל באמצעות הכפלת השטח (מ"ר) במחיר עלות הבניה מחדש ובתוספת שיפורים שונים. במדריך ביטוח נדל"ן שבאתר, טיפים לרכוש אותו רצוי לכלול בסכום ביטוח המבנים.

 

סכום הביטוח לתכולה של עסק - יש לשים לב, כי ביטוח מלאי בדרך כלל לא ניתן לערוך לפי ערך כינון (הואיל וסיכון בלאי למלאי מהווה סיכון מסחרי שבד"כ אינו ניתן לביטוח)  ולגביו קיימים עקרונות שונים לקביעת סכום ביטוח. במדריך ביטוח תכולה של טיפים.

 

 


 

הבסיסים לקביעת סכום הביטוח לרכוש

 

הבסיסים לקביעת סכום הביטוח לרכוש - אפשר לקבוע בפוליסה בסיסים שונים לכל סוג של רכוש - הם:

 1. ערך כינון - חדש תמורת ישן - סכום הביטוח נקבע לפי ערכו של הרכוש כחדש.
   

 2. ערך שיפוי - ישן תמורת ישן סכום הביטוח נקבע לפי ערכו של הרכוש כמשומש.
   

 3. ערך מוסכם - לפי הסכום המוסכם בין המבטח והמבוטח מראש לתשלום במקרה של אובדן גמור של הרכוש ללא כל קשר לערך השוק של הרכוש (מקובל בד"כ בביטוח תכשיטים, רכוש אספנים, דברי אומנות וכד') .

הקו המנחה בקביעת סכום הביטוח צ"ל הסכום אותו אמור המוטב לקבל במקרה  של נזק על מנת שיחזיר אותו עד כמה שניתן למצב שהיה נמצא בו אלמלא קרה מקרה הביטוח.


 

מתי יש לקבוע ולבדוק את סכומי הביטוח?

 

הטעות הנפוצה ביותר בקביעת סכומי ביטוח היא לקבוע אותם במועד ההתקשרות בהסכם הביטוח ולאחר מכן להמשיך ולחדש את הפוליסה ללא שינוי בסכומי הביטוח למעט הוספת גורם ההצמדה.

 

מה שנכון לעשות הוא לעדכן את סכומי הביטוח לקראת כל חידוש וכן לאמת את נכונותם של סכומי הביטוח במהלך תקופת הביטוח בעיקר כאשר נעשית רכישה או מכירה או מסירה של רכוש במהלך תקופת הביטוח או במקרה של שינוי ניכר בשער החליפין במטבע הפוליסה.

 


 

אחריותה של חברת הביטוח לקביעת סכום הביטוח

 

קורה, כי חברת הביטוח קובעת את סכום הביטוח בפוליסה (בעת ההתקשרות הראשונית או בעת החידוש) וכאשר קורה מקרה הביטוח, היא טוענת, כי ערך הרכוש המבוטח נמול יותר מסכום הביטוח בפוליסה ומבקשת לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בסכום שהוא נמוך מערך הרכוש. בית המשפט העליון, אמר את דברו בעניין אחריותה של חברת הביטוח לתשלום תגמולי ביטוח ההולמים את קביעתה לגבי סכום הביטוח בפוליסה. כך נאמר בע"א 196/88, כלל חברה לביטוח בע"מ נגד  הפועלים ליסינג בע"מ ועלי סלימאן אלגרנאוי:
 

אשר חברת הביטוח קובעת את סכום הביטוח וגובה את פרמיית הביטוח על פי סכום זה, חזקה עליה שזהו ערכו הממשי והנכון של הנכס לאותו מועד. מכאן, לדעתי, על חברת הביטוח להראות במועד הגניבה כי שווי הנכס המבוטח שנגנב הינו נמוך יותר ביחס לסכום הביטוח שנקבע עם כריתת החוזה וכי הפחתה זו אירעה במהלך תקופת הביטוח. או לחילופין לפעול מבעוד מועד להפחתת סכום הביטוח והפרמיה כפי שמאפשר סעיף 58 לחוק."
 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright