היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 26/6/2008

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 
תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

כל הטיפים לשנת 2008

 

הסכומים בפוליסה ומידת החשיפה של המבטח

 

למדריך עובד חברה

 

בטבלה להלן, נראה, כי בשוק הביטוח הישראלי הסכומים הרשומים בפוליסה כסכומי ביטוח וגם או כבסיס לחישוב הפרמיה, אינם מייצגים בהכרח את מדת החשיפה המרבית של המבטח ובמרבית המקרים יש להוסיף לסכומים אלו את השיפוי הנוסף המתחייב על פי חוק חוזה הביטוח ולפעמים גם את הסכומים הנוספים אשר סוכמו לפי הסכם הביטוח המיוחד שנכרת בין המבוטחים לבין המבטחים.

 

כאשר מדובר בהתחייבות על פי הסכם מעבר לסכום הנקוב בפוליסה, קיימת אפשרות להיעדר רישום נאות בספרי המבטח (ראו דוגמא), דבר העשוי לגרום לכך שבמקרה של נזק המחייב תשלום מעבר לסכום שנרשם בספרי המבטח הוא עשוי  למצוא את עצמו ללא ביטוח משנה ולעשות כמיטב יכולתו על מנת שהתביעה תגיע לדיון משפטי והמבוטח יתפשר בדרך זאת או אחרת לפעמים הדבר עשוי להיעשות בדרך של הפנית ניהול התביעה למקור חיצוני (נושא המצדיק כתבה בפני עצמה).

 

דוגמאות נוספות ניתן לראות בטבלה להלן כאשר יש לקחת בחשבון את עלות המבטח להוצאות בירור וניהול תביעות.

 

מס' סוג ביטוח תוספת לסכום - לפי הוראות חוק תוספת/הפחתה לפי מלל הפוליסה

1

רכוש

הוצאות סבירות למניעת החמרת נזק - סעיף 61 לחוק - לרכוש שאינו מבוטח לפי ערך מוסכם.

בביטוח רכב  יש להפחית גרירה הנעשית בד"כ ע"י מיקור חוץ

תוספת: ביטוח נוסף (בד"כ בין 10%-25% מסכום הביטוח) הוצאות פינוי הריסות (בד"כ בין 10%-20% מסכום הנזק או סכום קבוע בפוליסה), הוצאות מיוחדות, הוצאות שחזור מסמכים (בד"כ לפי סכום קבוע בפוליסה), הוצאות שכר אדריכלים (בד"כ בין 10%-20% מסכום הנזק), הוצאות משפט כאשר הזיקה לרכוש היא אחריות חוקית (כל מה שסוכם עם המבטח), שכ"ד (אם סוכם), הוצאות החשת נזק ועוד

2

מבנה דירה

ראו סעיף 1 לעיל + 10% אובדן שכ"ד - תקנה 10 (ג) 3 (ב)

תוספת: ריהוט גינה, רכוש בחצר צמחיה וכו'.

3

אובדן רווחים

הוצאות סבירות למניעת החמרת נזק - סעיף 61 לחוק - לרכוש שאינו מבוטח לפי ערך מוסכם

תוספת: תקופת שיפוי מעל 12 חודש כאשר בפוליסה צוין רווח גולמי שנתי, ביטוח נוסף (בד"כ בין 10%-25% מסכום הביטוח) הסכום שצוין בפוליסה לכל הרחבה: הכנת תביעה, הפרת חוזה, חובות פתוחים, הוצאות נוספות, מחקר ופיתוח.

הפחתה: בתקופת שיפוי פחות משנה כאשר מדובר בחלוקה שווה של הכנסות לאורך השנה הואיל והבסיס הוא בד"כ רווח גולמי שנתי.

4

חבויות

הוצאות משפט סבירות - סעיף 66 ולפי סעיף 67 גם הוצאות סבירות למניעת החמרת נזק - סעיף 61 בשינוים המחויבים

הוצאות הגנה במשפט פלילי בד"כ בין $50,000 עד 100,000$ לפוליסה, הוצאות איסוף מוצרים פגומים, אם בוטחו לפי הפוליסה לביטוח אחריות המוצר.

5

חבות מעבידים

ראו סעיף 4 לעיל

לא ניתן לדעת הואיל וחישוב הפרמיה מבוסס על שכ"ע שנתי של העובדים או על מספרם.

6

ביטוח הנדסי

הוצאות סבירות למניעת החמרת נזק - סעיף 61 לחוק - לרכוש שאינו מבוטח לפי ערך מוסכם

הפחתה בשל הפרש לשווי שוק הואיל ובסיס הביטוח הוא ערך כחדש אולם השיפוי בנזק טוטאלי במקרים רבים מוגבל לערך השוק.

7

תאונות אישיות

 

בחלק מהפוליסות תשלום הפיצויים בשל אובדן כושר זמני הוא בנוסף לפיצוי שניתן במקרה של נכות או מוות.

 

 

 

בברכה,

שלכם

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרים

 


הגולשים ומקבלי הטיפ מוזמנים לכתוב תגובות וחוויות

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright