היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח דירה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

תוכן המדריך

על המדריך הוירטואלי

פוליסות וכו' באינטרנט

הכתבה על ביטוח דירה ב"גלובס"

הרחבות

תכולה

מבנה

 כיסוי ועלות

הביטוח הבסיסי

אחריות וביטוח בחוזי שכירות

הירידה בשער הדולר וסכומי הביטוח

מתי יש לבטח מבנה דירה שכורה?

תנאי מינימום לביטוח דירות

ביטוח בתים משותפים בפוליסה אחת

נזקי זדון,  גניבה, פריצה ושוד

ויתור על כיסוי רעידת אדמה בדירות

נזקי טרור

התעריף

אם עלות הביטוח גבוהה

מעבר לדירה חדשה

פרמיה נוספת

 ערך כינון

הפוליסה לא תשלם

ביטוח מקיף למבנה הדירה

ביטוח בתים משותפים

מה כלול בביטוח המבנה?

מה אינו כלול בביטוח המבנה?

הוצאות אדריכלים ופינוי הריסות

נזקי צנרת

חוזר השרברבים

דירה בשיפוצים

ערך הקרקע

ביטוח הבנק דרך המשכנתא

 ביטוח חבויות בביטוח המבנה

אובדן שכר דירה

ביטוח חסר בכיסוי מבנה הדירה

ביטוח תכולת דירה

מה כלול בביטוח תכולה?

מה אינו כלול בביטוח תכולה

הגבלות לפריטים יקרים

ביטוח חסר לתכולה

 אחריות חוקית כלפי צד שלישי

השוואה בין צד ג' דירה לרכב פרטי

מציאת רכוש לאחר תגמולי ביטוח

חבות המעבידים לעובדי משק בית

קצר חשמלי

בני משפחה

מהו חפץ אישי

ביטוח אופניים

"כל הסיכונים"

רכוש מחוץ לדירה

 "כל הסיכונים" לתכולה

הרחבות לביטוח דירה

10% ביטוח נוסף

הרחבות נוספות לתכולה

ביטוח תאונות אישיות

שבר מכשירי חשמל:

שבר תאונתי לשמשות וכו'

הכיסוי המרבי האפשרי

ביטוח סכום נוסף בבית משותף
ביטול הביטוח
ויתור על תחלוף

 

 

על ביטוח | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים

 

 כיצד לקבוע סכומי ביטוח

 ביטוח דירה - ראשי | ביטוח דירה בnet | מדריכים וטיפים נוספים

 

 

ביטוח דירה וביטוח תכולת דירה - המדריך המקיף

   מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

צילום של דירהתוכן המדריך

 

תכולת דירה פוליסה משנת 1947תול

מקיף לדירה למשך 5 שנים - פוליסת מגדל משנת 1960

התקנות החדשות

הפרובלמטיקה שבתקנות החדשות לביטוח דירה

 

סעיפי אחריות וביטוח בחוזי שכירות וביטוח דירה - בדקו היטב לפני החתימה!

הצורך בביטוח מבנה דירה המוחזק בשכירות  קיים גם ללא הוראה מפורשת בהסכם השכירות  המחייבת ביטוח מבנה הדירה. הצורך בביטוח מבנה הדירה נובע מאחריותו של השוכר על פי חוק וגם על פי הסכם השכירות, אם אכן נקבעו בהסכם השכירות הוראות  או תנאים מיוחדים לאחריותו של השוכר וחיובו בביטוח המושכר.

 

פעמים רבות כולל הסכם השכירות הוראה המחייבת את השוכר באופן מפורש לערוך ביטוח לנכס השכור ולפעמים אף לכלול בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וכן פטור מתחלוף לטובת בעל הנכס.

 

בכל מקרה כזה, יש לקחת בחשבון את עלות הביטוח המבוקשת ולצרף אותה לחישוב עלות שכר הדירה. אם החיוב כולל סיכוני רעידת אדמה ופיצוץ צנרת (סיכונים שאינם בדרך כלל באחריותו של הדייר) יש לקחת בחשבון, כי ביטוח סיכונים אלו עולה בתשלום נוסף ובהחלט ניתן להתמקח על העלות עם המשכיר (לפני החתימה על הסכם השכירות) בדרך של הורדת הפרמיה הנוספת מדמי השכירות.

 

המוקש בהתחייבות לביטוח נזקי רעידת אדמה לרכוש המשכיר

 

 

מתי יש לבטח מבנה של דירה שכורה (וכל מבנה אחר המוחזק בשכירות)?

 

 • אם התחייבתם לבטח את המבנה לפי חוזה השכירות.

 • אם נקבע בחוזה השכירות שאתם אחראים לנזקים והמשכיר לא כלל אתכם בביטוח.

 • אם  בעל הבית מתחייב לתקן את נזקי הצנרת אתם יכולים לחסוך את עלות הביטוח נזקי הצנרת למבנה.

 • אם המשכיר ביטח את הנכס ולא כלל את שימכם (זיקתכם) בביטוח, רשאית חברת הביטוח שביטחה אותו לתבוע מכם את הנזק ששילמה לו לפי הפוליסה לפי עקרון התחלוף המאפשר לה לחזור בתביעת שיבוב כלפי גורם הנזק.

 

 

 

תנאי מינימום לביטוח מקיף דירות

ביטוח הדירות בישראל כמו ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון (למעט רכב מנועי דו גלגלי) וביטוח חובה לרכב מבוסס על תנאי מינימום שנקבעו בתקנות לפי חוק פיקוח על שירותים פיננסיים  (ביטוח) התשמ"א - 1981 אותם ניתן לשנות רק אם השינוי הוא לטובתכם בלבד. תנאי המינימום נקראים גם "הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה"

 

כל חברת ביטוח כוללת בפוליסה הרחבות מיוחדות כראות עיניה ולכן אין אחידות בכיסוי הביטוחי שניתנות בחלקן ללא תוספת תשלום.

 

הביטוח המקיף הבסיסי לדירה

תנאי המינימום שנקבעו בחוק מתייחסים לביטוח נזק לרכוש בלבד ולפי התקנות בתוקף מיום 27/7/2015 גם כיסוי צד ג' במסגרת הפרק לביטוח התכולה. ביטוח הרכוש הוא  כנגד סיכונים מפורטים (ביטוח מקיף). הביטוחים שחברות הביטוח מוסיפות לביטוח תכולת הדירה (ללא תשלום נוסף הם: ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח שבר תאונתי של מערכות קול ומכשירי טלוויזיה ווידאו. יש מבטחים שמוסיפים, ביטוח תכשיטים עד 10% מסכום ביטוח התכולה לפי "כל-הסיכונים", ביטוח אופניים מחוץ לדירה והרחבות נוספות.

 

 1. נזקי אש (לרבות אש שהוצתה על-ידכם בטעות או אש שמקורה מחוץ לדירה ובכלל זה נזקי עשן ופיח שסיבתם אש) .
   

 2. ברק (הביטוח כולל גם לנזק שנגרם לגג הבית על-ידי עץ שלכם או של השכנים שנפגע על-ידי ברק ופגע בגג).
   

 3. רעם, עשן כתופעה חד-פעמית יוצאת דופן.
   

 4. התפוצצות, התלקחות
   

 5. סערה (למעט הצטברות של מי גשם ודליפתם מבעד לקירות ולתקרות וספיגתם בהם ונזק לגדרות ולשערים). למרות הגבלה זו ניתן ביום 31/7/00 פסק-דין בת.ק. (שלום רחובות) 1449/00 נאמן בן ציון ואח' נ' הכשרת הישוב לפיו יש לשלם במסגרת ביטוח הדירה גם נזקי דליפת מי גשם אפילו אם לא היתה סערה וזאת משום שהדבר נראה הוגן לשופטת. בניגוד לפוליסת העסק, פוליסת הדירה אינה מגדירה את המונח "סערה" ולפי מילון "אבן -שושן" סערה וסופה הן מילים נרדפות, לפיכך, קיימת אפשרות סבירה שאף נזקי סופה כלולים בביטוח למרות שלא נזכרו בפוליסה במפורש.  הגדרת המונח לפי התקנות מיום 27/7/2015: ״רוח שמהירותה עולה על 30 קשר, לרבות גשם שירד באותה עת, שלג או ברד, ולמעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם״ 

   

 6. נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס.
   

 7. מגע או התנגשות כלי רכב במבנה (כאשר אינו נהוג על-ידכם או על-ידי בן משפחה שמתגורר אתכם בדירה - חלק מחברות הביטוח ביטלו הסתייגות זו והן מבטחות התנגשות כלי-רכב במבנה ללא קשר לזהות הנהג). - שימו לב שאין הגבלה לכלי רכב מנועי, ולכן, גם התנגשות של אופניים בדלת ויטרינה שמהווה חלק מהמבנה - מבוטחת.  כתבה על כיסוי נהיגת רכב הנהוג על ידי המבוטח. לפי התקנות  מיום 27/7/2015 - אין עוד מגבלה וחריג לנהיגה של המבוטח או מי מבני משפחתו.
   

8. התקהלות אסורה, התפרעות.
 

9. רעידת אדמה לפי התקנות  מיום 27/7/2015 הכיסוי כולל נזקי צונאמי רעידות אדמה שאירעו במשך 72 שעות רצופות אחרי התרחשותה של רעידת אדמה ראשונה, ייחשבו כאירוע אחד; (אלא אם ביקשתם שלא לכלול ביטוח זה).
 

10. הצפה ממקור חיצוני ושיטפון.
 

לפי החוק אפשר לא לכלול בביטוח את הסיכונים הבאים שאינם כלולים בכיסוי המצומצם ביותר האפשרי:

 

נזקי זדון, גניבה, פריצה ושוד

ביטוח דירה לפי כיסוי רחב ללא נזקי מים כולל בנוסף לסיכונים הכלולים בכיסוי הבסיסי דלעיל, גם ביטוח מפני נזקי רעידת אדמה, גניבה, פריצה, שוד ונזק בזדון. כל המקרים הנ"ל לא יהיו מבוטחים אם אירעו כאשר לא התגוררו בדירה באופן רצוף מעל 60 יום (אלא אם כן כולל הביטוח הרחבה מיוחדת לשם כך והמבוטח עמד בתנאים שנדרשו ע"י חברת הביטוח לצורך הכיסוי). כן אין ביטוח לפעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו המתגוררים בדירה או בהסכמתם או על-ידי המתגוררים בדירה ברשותכם או בהסכמתכם. לפי התקנות מיום 27/7/2015 אין כיסוי גם לתכולת עסק כאשר הדירה אינה משמשת למגורים בלבד.

 

ביטוח נזקי גניבה, פריצה ושוד לתכולה אינו כולל גם ביטוח ל:
 

 • רכוש הנמצא במרפסת פתוחה. בתקנות מיום 27/7/2015 אין כיסוי ל: תכולה הנמצאת במרפסת פתוחה, בקומת גג או בקומת קרקע ושאין מטבעה להימצא מחוץ לדירה
   

 • נזק כאשר הדירה אינה משמשת למגורים בלבד וביצוע בידי אחד מבני משפחתו של המבוטח או אדם המתגורר בדירה ברשותכם או בהסכמתו. כלומר נזקי גניבה, פריצה ושוד וכן נזק בזדון שנגרמו על-ידי עובד משק הבית יהיו מבוטחים רק אם אותו עובד אינו מתגורר אתכם בדירה.  לפי התקנות מיום 27/7/2015, מוגדר "עובד משק בית" - עובד בשירותו הישיר של המבוטח המתגורר בדירה המבוטחת.

   

 • אם דירתכם משמשת שלא למגורים בלבד (כמו עבודה בבית) נזק גניבה למבנה מבוטח ולתכולה לא. נזקי פריצה ושוד לתכולה מבוטחים רק אצל חלק מחברות הביטוח. פתרון ביטוחי לעסק בדירה תוכלו למצוא בפרק "ביטוח עסק בדירה", להלן. כיסוי זה מקנה לכם ביטוח לפי ההרחבות לתכולה.

 

 

נזקי צנרת

אין כיסוי ל: עלות המים שדלפו, נזקים שמקורם בדירות אחרות בבניין המשותף (אלא אם כן כולל הביטוח הרחבה לעניין זה או אם מדובר בביטוח לפי התקנות מיום 27/7/2015 שכוללות כיסוי גם לנזקי צנרת שמקורם בדירות אחרות בבית המשותף) ובלאי למקור הנזק. הביטוח לא ישלם לפי כיסוי כאשר הדירה פנויה למעלה מ-60 ימים, או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מ-60 ימים רצופים.

 

לפי התקנות מיום 27/7/2015 הכיסוי הוא לנזקי צנרת שהתגלו לראשונה במהלך תקופת הביטוח. כלומר מועד הגילוי הוא הקובע לעניין הכיסוי הביטוחי ולא מועד האירוע!
 

ניתן לבחור שרברב שיבצע את התיקון למבנה רק אם נרכש כיסוי מיוחד בפוליסה, אם לא, יישלח  שרברב מטעם המבטח.

 

יש לשים לב שמדובר בכיסוי אופציונאלי גם מבחינת חברת הביטוח וניתן למצוא תוכניות ביטוח שאינן כוללות כיסוי של נזקי צנרת לתכולה! ראו: תוכנית ביטוח שאינה כוללת כיסוי לנזקי צנרת לתכולת הדירה.

 

ביטוח דירה וחוזר השרברבים

חוזר הפיקוח מספר 1999/4 הדן בדרכי פעולת המבטח בנושא שרברבים, המוכר בשם  "חוזר השרברבים" קובע, כי, ברירת המחדל הראשונה בפוליסה הכוללת כיסוי נזקי צנרת היא שרברב מטעם המבוטח. כלומר, אם הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי צנרת והמבטח לא פעל לפי הוראות חוזר הפיקוח, אזי מרבית הסיכויים שדמי התיקון יוחזרו (בכפוף לכך שהמבוטח עמד בתנאי הביטוח).

 

לפי החוזר, כיסוי הכולל  תיקון ע"י שרברב מטעם המבטח מותנה בקבלת חתימה נפרדת של המבוטח על גבי טופס הצעת הביטוח, בה הוא מאשר כי הוא ידוע לו על הגבלת זכות בחירתו בשרברב הוגבלה וכי למרות זאת הוא מעוניין בפוליסה זו. התנאי להסכמה הוא  שהמבטח הבליט את הגבלת זכות הבחירה בטופס הצעת הביטוח.

 

החוזר עוסק אף בנושא חידוש הביטוח ומאפשר חידוש כיסוי מוגבל ללא חתימה נוספת של המבוטח שחתם על כיסוי מסוג זה ע"ג טופס הצעת הביטוח אולם הוא מחייב את המבטחים להביא לידיעת המבוטחים  בכתב לקראת חידוש הביטוח ולא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד סיום החוזה, תוך פירוט ההבדלים בתנאי הפוליסות ודמי הביטוח, את משמעותה של הפוליסה שברשותם ולהבהיר להם את זכותם לבחור בפוליסה האחרת. הוראה זו חלה לגבי כל פוליסה הכוללת כיסוי לנזקי צנרת, בין אם זו פוליסה מורחבת (שרברב מטעם המבוטח) ובין אם זו פוליסה מוגבלת (שרברב מטעם המבטח).

 

בנוסף לכך, קובע החוזר, כי  אם המבטח מחזיק בעשרים אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחברת שרברבים שבפוליסה המוגבלת עליו לגלות עובדה זו למבוטח בכתב בשלב הצעת הביטוח.  בנוסף לכך כולל החוזר תנאי להתקשרות המבטח בהסכם כובל עם חברת השרברבים.

 

השאלה המתבקשת היא, מה מדת אחריותו של סוכן כלפי המבוטח המקבל פוליסה מוגבלת מבלי שחתם על ויתור על הכיסוי המורחב לפי הוראות החוזר. לדעתי, האחריות אמורה להיות מושת כולה על כתפי המבטחים בכל בקשור בחתימה במועד ההתקשרות בהסכם הביטוח הואיל  והם אלו המנסחים את טפסי הצעות הביטוח וטפסים אחרים עליהם יש להחתים את המבוטחים. לגבי ההודעות בכתב לקראת חידוש הביטוח, המצב פחות ברור, בעיקר לאור העובדה שסוכני הביטוח נוטים לפעמים לחדש את ביטוח הדירה אצל מבטח אחר. בכל מקרה מומלץ לכלול בהודעת החידוש למבוטח (למי שאולי עדיין שולח הודעה כזאת) את ההסבר לגבי כיסוי נזקי צנרת וזאת בנוסף לצורך לעדכן את פרטי וסכומי הביטוח.

 

 בני משפחה לפי ביטוח הדירה

בני משפחה מוגדרים בפרקי ביטוח המבנה והתכולה כ: "בן זוגו, ילדיו, הוריו או קרובים אחרים שלו המתגוררים עמו דרך קבע בדירה". הורים וילדים שאינם מתגוררים אתכם באותה דירה אינם נחשבים לבני משפחה.

רכושם של בני המשפחה הנ"ל כלול בביטוח התכולה.

 

 בדרך כלל אין ביטוח לאחריותו של המבוטח כלפי בני משפחה  לפי ההרחבה לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי.

 

בתקנות שלפני 27/7/2015 הביטוח אינו מכסה נזק שנגרם לדירה בכלי רכב שנהג בו המבוטח או מי מבני משפחתו כמו כן אין ביטוח לנזקי גניבה, פריצה, שוד ונזק בזדון שנגרמו על-ידי בן-משפחה. מגבלה זו בוטלה כאמור, לפי התקנות החדשות.

 

קצר חשמלי וביטוח הדירה

ביטוח הדירה בדרך כלל אינו כולל סיכוני חשמל,  אולם הפוליסה אינה מוציאה מכלל ביטוח נזק שמקורו בקצר חשמלי לכן נזק מסיכונים הכלולים בביטוח (כמו אש ברק או התלקחות) מבוטח  כמו  נזקי ברק לטלוויזיה וקצרים אשר נגרמו על-ידי אש או התלקחות במתקן חשמלי.

 

מה כלול בביטוח מבנה הדירה?

 ביטוח המבנה כולל דירה מרפסות, צנרת, מתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני הסקה ודוודים וכן את החלקים הצמודים למבנה הדירה או המחוברים אליו חיבור של קבע (כמו חלונות, דלתות, דוודים, שטיחים מקיר לקיר, טפטים ועוד), מערכות סולריות ומתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה ואת חלקו היחסי של המבוטח ברכוש המשותף של הבית המשותף. בתקנות מיום 27/7/2015 כוללת הגדרת מבנה הדירה גם צנרת גז ומחסן בבית משותף. לפי התקנות מיום 27/7/2015 הצמדת סכומי הביטוח של פרק המבנה למדד מחירי תשומה בבנייה למגורים מתחילת תקופת הביטוח

 

 

 מה אינו כלול בביטוח המבנה?

ביטוח הדירה אינו כולל את ערך הקרקע (סכום הביטוח למבנה נקבע לפי שטח הדירה כפול עלות הבנייה למ"ר), עצים, שיחים, דשא וצמחיה מסוג אחר, מחסנים, בריכת שחיה ורכוש אחר שאינו צמוד למבנה. ואותם חלקי דירה המשמשים לעסק בלבד.

 

כאשר נדרש ביטוח לחלקי מבנה שאינם כלולים בביטוח הסטנדרטי מומלץ לפנות לחברת הביטוח לקבלת פתרון מיוחד.

 

 

ביטוח חסר בכיסוי מבנה הדירה

לפי התקנות מיום 27/7/2015, ביטוח מבנה הדירה אינו כולל סעיף ביטוח חסר. אולם חברת הביטוח עדיין יכולה להפעיל מנגנון של פיצוי יחסי בשל הפרת חובת הגילוי לפי חוק חוזה הביטוח וזאת אם תדע להציג באופן מתאים את השאלה לגבי שטח הדירה בהצעת הביטוח ולהגדירה כשאלה בעניין מהותי ולציין בפוליסה את נושא הפיצוי היחסי במקרה של הפרת חובת הגילוי לפי ההלכה שנקבעה בתיק סלוצקי. ראו טיפ השבוע:  ביטוח חסר וחובת הגילוי בביטוח דירה.

 

ביטוח סכום נוסף בבית משותף ביטוח ערך קרקע

ניתן לפי התקנות מיום 27/7/2015 ככיסוי אופציונאלי לדירה בבית משותף, אשר נמצאת בבעלות או בחכירה לדורות של המבוטח, כתוצאה מסיכון רעידת אדמה בלבד. בניגוד למקובל לגבי כיסוי זה כיום זכויות המבוטח בקרקע אינן עוברות לידי חברת הביטוח לאחר הפיצוי.

 

מה כלול בביטוח תכולת הדירה?

הפוליסה כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה והנם בבעלותם, בחזקתם או באחריותם של המבוטח או של בני משפחתו (המתגוררים עמו בדירה) ואינם חלק מהמבנה.

 

כלומר, הביטוח מכסה גם רכוש השייך לאחרים ונמצא באחריותכם. (כמובן במגבלות סכום הביטוח והוראות סעיף ביטוח חסר). ביטוח התכולה כולל גם צמחיה כמו עציצים ואדניות הנמצאים בתוך הדירה וגם במרפסת (למעט סיכון גניבה פריצה ושוד ממרפסת פתוחה).

 

מה אינו כלול בביטוח תכולה

ביטוח התכולה אינו כולל כל רכוש אשר נמצא ב: גינה, חדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהנם חלק מהדירה. לפי התקנות מיום 27/7/2015 ביטוח התכולה כולל גם כיסוי גם ל"דברים או חפצים שמטבעם להימצא מחוץ לדירה" בהגבלה של  ל-2% מסכום ביטוח התכולה.

 

כמו כן ביטוח התכולה אינו כולל את פריטי התכולה המנויים להלן:

כלי רכב מנועיים, קארוונים, נגררים, כלי שיט וכלי טיס, בעלי חיים (בדרך כלל יש ביטוח צד שלישי בשל  כלבים וחתולים ביתיים שהמבוטח מקיים לגביהם את הוראות החוק - למעט כלבים מסוכנים אצל חלק מהמבטחים - ביטוח צד שלישי ניתן גם מחוץ לדירה בשטח מדינת ישראל), ניירות ערך, איגרות חוב, תעודות מניה, תעודות מלווה, חוזים, מסמכי התחייבות, שטרי מכר, תעודות ומסמכים למיניהם, זהב, כסף או מתכת יקרה כשהם במצב גולמי, יהלומים ואבנים יקרות שאינם חלק מתכשיט, בולי הכנסה ובולי דואר שאינם חלק מאוסף בולים (הסייג לגבי בולים אינו מופיע בתקנות מיום 27/7/2015), כלי נשק, (חלק מחברות הביטוח כוללות הרחבה לכלי נשק בעלי קליבר זעיר בעת הימצאם בדירה. בדרך כלל יש ביטוח צד שלישי בגינם גם מחוץ לדירה. ביטוח זה כפוף למילוי הוראות החוק ואינו כולל נשק המשמש כוחות ביטחון) תחמושת וחומרי נפץ, כתבי יד, תוכניות, שרטוטים, תרשימים, מדגמים, דפוסי תבניות, פנקסי חשבונות וספרי עסק אחרים, ציוד ומלאי המשמשים לעסק - בתקנות מיום 27/7/2015 מדובר על ציוד ומלאי המשמשים לעסק בלבד, פריטים המוחזקים בקומיסיון סייג פריטים בקומיסיון אינו מופיע בתקנות מיום 27/7/2015), שקים, המחאות נוסעים, המחאות דואר, שטרי חוב ושטרות למיניהם, כרטיסי נסיעה, טיסה והפלגה, כרטיסי אשראי וכרטיסי הגרלה.

 

 

 

הגבלת הביטוח לפריטים יקרי ערך

אחריותה של חברת הביטוח מוגבלת לפריטים יקרים שלא צוינו לגביהם סכומי ביטוח מיוחדים ברשימת הפוליסה:

כסף מזומן - עד 0.5% מסכום ביטוח התכולה (אצל חלק מהחברות עד  או אפילו 2%1%) לפי התקנות מיום 27/7/2015 הכיסוי כולל גם תלושי קניה, כלי כסף - עד 10% מסכום ביטוח התכולה (אצל חלק מהחברות עד 20%) ועד 5% לפריט - לפי התקנות מיום  27/7/2015 אין מגבלה לפריט, פסלים, תמונות, יצירות אמנות, עתיקות ואוספים בעלי ערך היסטורי, מדעי או אומנותי - עד 10% מסכום ביטוח התכולה (אצל חלק מהחברות עד 20%) ועד 5% לפריט - לפי התקנות מיום  27/7/2015 אין מגבלה לפריט, מערכות כלי אוכל - עד 5% מסכום ביטוח התכולה (אצל חלק מהחברות אין הגבלה וכך גם אין הגבלה למערכות כלי אוכל בתקנות מיום 27/7/2015), שטיחים - עד 10% מסכום ביטוח התכולה (אצל חלק מהחברות עד 20%), פרוות - עד 10% מסכום ביטוח התכולה, אוסף בולים - עד 5% מסכום ביטוח התכולה, אוסף מטבעות - עד 5% מסכום ביטוח התכולה, תכשיטים וכלי זהב - עד 10% מסכום ביטוח התכולה (לפי התקנות מיום 27/7/2015 חברת ביטוח לא תוכל לחייב מבוטח לקבל תכשיט באמצעות שובר במקום פיצוי במזומן, אלא רק בהסכמתו) ועד 2% לפריט אחד. - לפי התקנות מיום  27/7/2015 אין מגבלה לפריט, שעוני יד - לפי התקנות מיום 27/7/2015  עד 10% מסכום ביטוח התכולה.

 

לפי התקנות מיום 27/7/2015 - כאשר הכיסוי הוא במגבלות האחוזים המפורטים בתקנות, אין לחשב ביטוח חסר לגבי הפריטים יקרי הערך, כך שהכיסוי לגביהם הוא למעשה לפי בסיס "נזק ראשון".

 

אם ערכי הרכוש המפורט בסעיף זה עולים על המגבלות עליכם לבקש מחברת הביטוח לערוך הערכת תכולה כדי שיבוטלו המגבלות הנ"ל או להמציא הערכות קיימות.

 

ביטוח דירה לפי ערך כינון

אתם רשאים להחליט אם אתם מבטחים את רכושכם לפי ערך כינון (חדש תמורת ישן) או לפי ערך שיפוי (ישן תמורת ישן). בביטוח לפי ערך כינון יש לקבוע את סכומי הביטוח לרכוש לפי ערכו כחדש ובביטוח לפי ערך שיפוי יש לקבוע סכומי ביטוח לפי ערך משומש.

 

אם רכשתם ביטוח לפי ערך כינון אזי תקבלו תשלום עבור רכוש שניזוק לפי ערכו כחדש בתנאי שחידשתם אותו לאחר הנזק או החלפתם אותו ברכוש מסוג ואיכות דומים לרכוש שניזוק.

 

התקופה הקבועה להשלמת הכינון (חידוש הרכוש) לגבי מבנים היא שישה חודשים (אצל חלק מהחברות 12 חודש וכך גם לפי התקנות מיום 27/7/2015) ולגבי תכולה שישים יום (אצל חלק מהחברות 3 חודשים. לפי התקנות מיום 27/7/2015 בתוך 90 יום).

 

לא ישולם ערך כינון עבור נזק שנגרם לבגדים בלבד. אם ניזוקו פריטים נוספים יחד עם הבגדים, למשל נשרף קרש הגיהוץ יחד עם הבגדים, אז כן ישולמו תגמולי הביטוח לפי ערך כינון. אם רכשתם ביטוח לפי ערך כינון. אם לא חידשתם את הרכוש שניזוק תוך הזמן שנקבע לכך בפוליסה באפשרותכם לבקש מחברת הביטוח להאריך את תקופת הכינון. אם לא ביקשתם הארכה או אם ביקשתם הארכת תקופה וחברת הביטוח לא הסכימה, ישולם הנזק לפי ערך שיפוי, כלומר, בניכוי בלאי.

 

מציאת רכוש לאחר ששולמו בעדו תגמולי ביטוח

לפי התקנות מיום 27/7/2015 על המבוטח להודיע למבטח על מציאת רכוש גנוב לאחר ששולמו בעדו תגמולי ביטוח והרכוש עובר לבעלות המבטח אלא אם המבוטח הודיע למבטח בתוך 30 ימים מיום הודעת המבטח או המבוטח, לפי העניין, כי ברצונו לקבל את הרכוש שנמצא בתמורה להחזרת תגמולי הביטוח למבטח

 

שבר תאונתי לשמשות כיורים ומראות

שמשות כיורים ואסלות מהווים חלק ממבנה הדירה. נזק הנגרם על-ידי מקרה ביטוח שמבוטח לפי ביטוח המבנה ישולם על-ידי חברת הביטוח גם ללא הרחבה מיוחדת זו (למשל שבר שמשות שנגרם על-ידי פורצים, מכבי אש או מעשה זדון). ההרחבה נותנת ביטוח נוסף לנזק תאונתי שנגרם על-ידי שבר העובר לכל עוביו של הפריט.

 

הרכוש המבוטח לפי הרחבה מיוחדת זו הוא: זכוכיות קבועות במבנה, דלתות, מראות וזכוכית קבועה ברהיטים, אמבטיות, אסלות, כיורים, הואיל והפוליסות אינן אחידות. יש הכוללים בביטוח  גם משטחי שיש במטבח ובחדר האמבטיה.

 

אחריות חברת הביטוח לפי הרחבה זו מוגבלת אצל מרבית המבטחים ל: פריט אחד - 1% מסכום ביטוח התכולה, כל הפריטים 2% עד 5% מסכום ביטוח התכולה אין ביטוח לשבר מסיבות המפורטות בפוליסה.

 

 

ביטוח דירה, הרחבה לאחריות חוקית כלפי צד ג'

הרחבה זו כלולה בתקנות מיום 27/7/2015 כפרק משנה של ביטוח התכולה והיא מבטחת את אחריותכם האישית כלפי צד שלישי. הביטוח מכסה, אצל מרבית המבטחים, אחריות לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וכך גם לפי תקנות מיום 27/7/2015.

  

הביטוח מכסה אחריות ל: נזקי גוף ונזקי רכוש של צד שלישי בגין מקרים שאירעו במשך תקופת הביטוח (בסיס אירוע), בכתובת הנקובה ברשימה, או בשטח מדינת ישראל. עד גבול האחריות הרשום ברשימת הפוליסה.

 

ונוסף לכך, תשלם לכם החברה הוצאות משפט סבירות.

 

אפשר ומומלץ להגדיל את גבול האחריות הסטנדרטי תמורת תשלום נוסף.

אחד התנאים החשובים לביטוח זה הוא שלא תבטיחו פיצוי ולא תודו באחריותכם לאירוע (בדיוק כמו בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בפוליסת הרכב), כל מה שעליכם לעשות הוא למסור לנפגע את פרטי הביטוח שלכם ולהודיע לחברת הביטוח על המקרה.

 

מקרים שאינם מבוטחים:

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי  לא ישלם בכל מקרה הנובע מ או הקשור למקרים ונסיבות המפורטים ברשימת הסייגים או החריגים המיוחדים לביטוח זה בכל פוליסה ספציפית. בתקנות מיום 27/7/2015, מופיעים החריגים הבאים, המהווים את מקסימום החריגים המותרים לחברת הביטוח לפי פרק צד ג':

(1)  חבות כלפי מועסקים שיש ביניהם ובין המבוטח יחסי עובד-מעביד.

(2)  נזק שנגרם לבני משפחתו של המבוטח או עובד משק ביתו של המבוטח.

(3)  חבות של המבוטח כלפי צד שלישי הקשורה באופן ישיר למקצועו או לעיסוקו של המבוטח, אלא אם כן צוין כיסוי לפעילות זו במפורש במפרט.

(4)  אחריותו המקצועית של המבוטח או אחריות הנובעת ממוצרים המיוצרים, מטופלים, משווקים או מתוחזקים בידי המבוטח במסגרת פעילות עסקית כלשהי.

(5)  רכב כהגדרתו בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, מנוף, מכשיר הרמה, כלי טיס, כלי שיט, כלי ממונע המשמש לנסיעה.

(6)   שימוש בכלי נשק. חלק מהמבטחים מרחיבים את הכיסוי לשימוש בכלי נשק קטנים ברישיון שאינם משמשים את המבוטח לתקפיד בכוחות הביטוח או בעבודתו.

(7)  בעלי חיים שאינם חיות מחמד ביתיות, כלב מסוכן או מגזע מסוכן, כהגדרתם בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים.

(8)  שימוש בבריכת שחייה הכוללת מערכת סינון, ג'קוזי או סאונה חיצוניים למבנה הדירה, אלא אם כן צוין אחרת במפרט.

(9)  ביצוע עבודות בדירה בידי בעל מקצוע ומשך העבודות עולה על שבועיים ימים מיום תחילת העבודה בפועל.

(10) תביעה המוגשת כנגד המבוטח בבית משפט מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

 

לפי הפוליסות שנכנסו לתוקפן לפני 27/7/2015 ניתן למצוא סייגים והגבלות שונים מהאמור לעיל הואיל ולפני כן לא היו תנאי מינימום מחייבים לגבי ביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג' בדירה.

 

השוואה בין תנאי ביטוח צד ג'  דירה לבין רכב פרטי   

בניגוד לדעה הרווחת, ביטוח צד ג' במסגרת פוליסת הדירה אינו כלול בתנאי המינימום המחייבים עפ"י חוק וזאת להבדיל מביטוח צד ג' לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון אשר תנאי המינימום לגביו מפורטים בפרק ב' של הפוליסה התקנית.

על פי החוק הקיים ניתן להנפיק ביטוח תכולת דירה ללא כיסוי צד ג' כאשר לפי הפוליסה התקנית ניתן לוותר על ביטוח הרכב (הרכוש) או על חלק מהכיסויים לגביו אבל לא ניתן לוותר על ביטוח אחריות חוקית בשל נזק לרכוש צד שלישי. עם זאת בכל הקשור לתנאי הפוליסה התקנית, יש לתת את הדעת לאפשרות מבוטחים שבבעלותם לפחות 40 כלי רכב המבוטחים אצל מבטח אחד לוותר על תנאי המינימום הנקובים בתקנה.

 

הטבלה להלן מתייחסת להבדלים המובהקים ביותר. התייחסות מעמיקה עשויה להשתרע על פני ספר הכולל מאות עמודים.

 

 

רכב פרטי

ומסחרי עד 3.5

טון

ביטוח תכולת דירה

תנאי מינימום מחייבים כחוק

כן, חלק מהתקנה

כן אולם רק לפי התקנות מיום 27/7/2015

כיסוי חבות בשל נזקי גוף

לא, יש לרכוש

ביטוח חובה

כן, כלולה

גבול אחריות מינימאלי

אין

אין

אפשרות לביטוח צד ג' בלבד

קיימת ומקובלת

ביותר

לא מקובל

הגבלת החוק לכיסוי חבות

אין הגבלה לחוק

מוגבלת לפקודת הנזיקין

אפשרות לכיסוי רכוש ללא צד ג'

אינה קיימת

אפשרית

כיסוי אחריותם של אחרים

בד"כ מורחב לכיסוי הנוהג

ברשות המבוטח.

לפי התקנות מיום 27/7/2015 הכיסוי כולל את   אחריותם של  עובדי משק הבית

השבת גבול אחריות לקדמותו (כינון) לאחר תביעה

קיים

בדרך כלל אינו קיים

כיסוי בשטחי יהודה שומרון ועזה

קיים

לפי התקנות מיום 27/7/2015 הכיסוי ניתן גם בשטחי "אזור" כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית.

תשלום מלוא הנזק לתובע מעל ההשתתפות העצמית

מחויב עפ"י התקנה, והמבטח גובה מהמבוטח

לפי התקנות מיום 27/7/2015

המבטח מחויב בתשלום הנזק

לצד ג' לאחר מילוי ההוראות

לעניין זה בתקנות ובחוק. .

אולם לא נקבע שהמבטח ישא בהשתתפות העצמית ויגבה אותה מהמבוטח כמו בביטוח רכב.

אחריות בשל נזק לרכוש השייך לעובד

כלולה,

אם אינו נוהג

ברכב

אינה כלולה (אולם יש כיסוי מוגבל במסגרת התכולה).

חריג נזק תוצאתי

קיים

בפוליסה התקנית

קיים בתקנות מיום 27/7/2015

חריג זיהום

אינו כלול

מופיע בחריגים לפרק ב' אשר ביטוח צד ג' מהווה לגביו פרק משנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח הדירה: הרחבה לביטוח חבות המעבידים כלפי עובדי משק הבית

ביטוח חבות מעבידים מבטח את אחריותכם לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) לתשלום פיצויים בגין מוות או חבלה גופנית כתוצאה מתאונה או ממחלה שקרו בתקופת הביטוח לאחד מעובדי משק הבית (כמו עוזרת, מטפלת, גנן) תוך כדי ועקב עבודתו אצלכם.

 

מדובר בהרחבה הנכללת בביטוח תכולת הדירה. הביטוח הוא מעל לסכומים אשר ישולמו על-ידי המוסד לביטוח הלאומי ונערך על בסיס אירוע, כלומר הפוליסה תשלם עבור אחריותכם למקרי ביטוח שקרו בתקופת הביטוח עד גובה גבול אחריות החברה הקבוע בפוליסה.

ביטוח חבות מעבידים אינו מבטח אחריות בגין נזק לרכוש עובדיםביטוח חבות מעבידים אינו בא במקום ביטוח לאומי אלא בנוסף. אם לא שילמתם את דמי הביטוח הלאומי עבור עובדי משק הבית אתם עשויים לשלם מכיסכם הפרטי את הסכום המגיע מהביטוח הלאומי. אחד התנאים העיקריים של ביטוח חבות מעבידים הוא שבמקרה של נזק גוף שנגרם לעובד לא תבטיחו פיצוי ולא תודו באחריותכם לאירוע (בדיוק כמו בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בפוליסת הרכב), כל מה שעליכם לעשות הוא למסור לנפגע את פרטי הביטוח שלכם ולהודיע לחברת הביטוח על המקרה.

ביטוח חבות מעבידים לא ישלם בכל מקרה הנובע מ או הקשור למקרים ונסיבות המפורטים ברשימת הסייגים או החריגים המיוחדים לביטוח זה.

 

כלילת ביטוח חבויות בביטוח מבנה הדירה בלבד

אם אתם מבטחים את המבנה בלבד (למשל אם הדירה מושכרת על ידכם לדיירים) חשוב לכלול תמורת פרמיה נוספת ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מעבידים שאינם כלולים באופן אוטומטי בביטוח המבנה.

 

 

ביטוח "כל הסיכונים"

ביטוח "כל הסיכונים" תקף לגבי פריטים מסוימים בלבד. פריטים אלו יכולים להיות כלולים בסכום הביטוח הניתן לפי פרק התכולה, ואז הביטוח לפי הרחבה זו מקנה ביטוח רחב יותר והופך את הביטוח ל "כל הסיכונים". בתוכניות ביטוח אחריות מדובר בביטוח בפני עצמו ואז אין צורך לכלול את הרכוש גם בסכום הביטוח של פרק התכולה - חשוב ורצוי לברר את סוג הכיסוי הביטוחי לפני עריכת הביטוח.

ביטוח על בסיס "כל הסיכונים" מכסה: אובדן או נזק פיסי מתאונה לרכוש המבוטח מסיבה כלשהי, למעט מקרים אשר הוצאו באופן מפורש מכלל כיסוי. לפי הפוליסה לביטוח כל הסיכונים אין פירוט של מקרים מבוטחים אלא חריגים בלבד וכל מקרה שאינו מופיע ברשימת החריגים - מבוטח.

בביטוח "כל הסיכונים" מבוטחים, בין היתר, נזקי אבידה וגניבה מחוץ לדירה, כתמים, קריעה ונזקים אחרים אשר אינם מבוטחים לפי ביטוח התכולה.

רכוש שנהוג לבטח בביטוח "כל הסיכונים": תכשיטים, כלי זהב, שעונים, פרוות, מצלמות, מסרטות, כלי נגינה, תמונות, פסלים, אוסף בולים, כלי כסף, אוסף מדליות ואוסף מטבעות. התנאי לביטוח הוא בדרך כלל הצאת הערכה של מעריך מומחה לגבי תיאור הרכוש ושוויו.

הביטוח מכסה את הרכוש המבוטח בעת הימצאו בדירה, או באופן זמני בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. ביטוח בחו"ל אינו כלול אלא אם נרכש תמורת פרמיה נוספת!

חברת הביטוח דורשת, כי תיאור של כל הפריטים יופיע בהערכה שאתם מוסרים לידיה לפני תחילת הביטוח.

 • בחלק מחברות הביטוח נהוג לכלול י בביטוח התכולה ללא תוספת פרמיה ביטוח "כל הסיכונים" לתכשיטים עד 10% מסכום ביטוח התכולה. כיסוי לסכום נוסף אפשר לרכוש תמורת פרמיה נוספת. יש חברות הכוללות גם ביטוח לכלי זהב, פרוות ומצלמות.

 • אצל חברות ביטוח אחדות ניתן לערוך ביטוח "כל הסיכונים" לתכשיטים ללא הערכה כאשר מגבילים את אחריות המבטח לתכשיט אחד ל- 1% מסכום ביטוח התכולה. ביטוח כזה רצוי למי שמחזיק בפריטים רבים שערכם אינו גבוה.

ביטוח כל הסיכונים אינו מכסה נזק מסיכונים המפורטים ברשימת החריגים או הסייגים לכיסוי זה.

 

 

ביטוח אופניים בפוליסת דירה

הרחבה לביטוח אופניים מבטחת אובדן או נזק תאונתי (בגבולות סכום הביטוח) אשר נגרם לאופניים תוך כדי שימושו של המבוטח או בני משפחתו מחוץ לדירה בגבולות מדינת ישראל. נזק לאופניים אשר נגרם על-ידי מקרה ביטוח בדירה כלול בכיסוי התכולה הרגיל. לפעמים תנאי לכיסוי גניבה הוא קשירת האופניים או באחסונם במחסן נעול.

ביטוח האופניים אינו כולל:

א. שימוש באופניים למטרות מרוץ, תחרות או השכרה.

ב. שימוש באופניים בשעת חשכה ללא תאורה.

ג. התבלות טבעית, פחת ובלאי או קלקולים.

ד. אופניים עם מנוע עזר.

ה. גניבת חלקים מהאופניים.

הערה: ניתן לבטח תמורת פרמיה נוספת מספר זוגות אופניים.

 

 

פוליסת דירה: ביטוח שבר מכשירי חשמל: טלוויזיה, וידאו, מחשב וסטריאו

לפי הרחבה זו נוהגים לבטח:

 • מקלט טלוויזיה ביתי צבעוני או שחור-לבן נייח הנמצא בדירה והשייך לכם (בדרך כלל אין מבטחים מכשירים ניידים).

 • מכשיר וידאו ביתי נייח הנמצא בדירה השייך לכם.

 • מערכת סטריאופונית ביתית הנמצאת בדירה הכוללת פטפונים (ובכלל זה מכשיר קומפקט דיסק), רמקולים, מגבר ורשמי קול.

 • מחשב ביתי נייח כולל: צג, מקלדת, מערכת עיבוד נתונים ומדפסת, יש הכוללים גם ציוד היקפי בעת היותו מחובר למערכת המחשב.

הביטוח לפי הרחבה זו אינו כולל נזק מסיכונים המפורטים בסייגים או בחריגים לביטוח זה.

יש חברות ביטוח אשר כוללות כיסוי זה במסגרת הכיסוי הבסיסי של ביטוח תכולת הדירה. בדרך כלל מגבילות החברות את אחריותן לערך שיפוי (ישן תמורת ישן) לרכוש ישן (בן 3 עד 5 שנים).

 

ביטוח אובדן שכר דירה

אובדן שכר דירה יכול לקרות בשלושה מצבים שונים:

 • המבוטח הוא הבעלים של הדירה המתגורר בה ובתקופת שיקום הנזק עליו להוציא הוצאות שכר דירה לדיור חליפי.

 • המבוטח הוא שוכר הדירה ובמקרה של נזק אינו יכול לקבל חזרה מבעל הדירה את שכר הדירה אשר שולם מראש.

 • המבוטח הוא בעלים של הדירה אשר מושכרת על ידו לדיירי משנה. בעקבות הנזק לדירה מאבד המבוטח את הכנסתו מדמי שכירות המשולמים לו על-ידי הדיירים.

 

ביטוח מבנה הדירה כולל ללא תוספת תשלום אובדן שכר דירה במסגרת

לפי התקנות מיום 27/7/2015 ניתן כיסוי לאובדן שכר דירה הכולל: פיצוי על אבדן הכנסות משכר דירה של הדירה או הוצאות שכר דירה לצורך מגורים למבוטח ולבני משפחתו, כל עוד אין הדירה מתאימה למגורים על פי קביעת מהנדס רשוי, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים. הפיצוי מחושב לפי שכר דירה מקובל בעבור דירה דומה לדירה המבוטחת בפוליסה זו, לתקופה מרבית של 12 חדשים, החל ביום קרות מקרה הביטוח, ולא יותר מ 15% מסכום ביטוח הדירה. הפיצוי הוא גם מעבר לסכום ביטוח מבנה הדירה בכפוף להמצאת הוכחות של המבוטח בהוכחה סבירה ששכר הדירה למקום מגורים חליפי אכן הוצא בפועל.

 

הוצאות אדריכלים והוצאות לפינוי הריסות

ביטוח מבנה הדירה כולל ללא תוספת תשלום גם הוצאות בשל אדריכלים, שמאים, יועצים, מהנדסים וקבלנים והוצאות משפטיות שהוצאו לשם תיקונה, שיפוצה או בנייתה מחדש של הדירה או חלק ממנה, לפי התקנות מיום 27/7/2015 בתנאי שניתנה הודעה מראש לחברת הביטוח.

 

כן כולל ביטוח המבנה גם הוצאות לפינוי הריסות, ניקוי הדירה, סיודה וחיבורה מחדש לרשתות החשמל, הטלפון, המים והביוב. ולפי התקנות מיום 27/7/2015 - גם לרשת הגז.

 

ביטוח רכוש מחוץ לדירה

ביטוח תכולת הדירה לפי הפוליסה התקנית ללא הרחבות כולל ביטוח מחוץ לדירה של בגדים, תכשיטים וחפצים אישיים עד 5% מסכום ביטוח התכולה למעט מקרים של גניבה, נזק לרכוש מחוץ לרכב ונזק בחו"ל.

דוגמאות לביטוח רכוש מחוץ לדירה (עד מגבלת הסכום הקבוע בפוליסה):

 • שוד תכשיטים מחוץ לדירה.

 • אדם הלך למשחק כדורגל ואוהד את הקבוצה היריבה קרע את חולצתו ושבר את משקפיו (משקפיים מהווים חפץ אישי)

 • אורגן חשמלי (המהווה אף הוא חפץ אישי) שניגנו בו מחוץ לבית ניזוק בסערת גשם.

 • בשריפה שפרצה במלון באילת נשרפו בגדיהם של אורחים שהיו מבוטחים בביטוח מקיף לתכולת דירה. גם נזק זה מבוטח.

יש לשים לב, כי הכיסוי לפי הפוליסה אינו כולל תנאי לפיו החפצים האישיים, הבגדים או התכשיטים יהיו בחזקת המבוטח בעת קרות מקרה הביטוח. כלומר לפי תנאי הפוליסה ניתן כיסוי גם כאשר הנזק אירע כאשר הרכוש המבוטח לפי הרחבה זו הושאל על ידי המבוטח לאנשים אחרים (כמו למשל בני משפחה, חברים, שכנים) וניזוק כאשר היה ברשותם.

 

 

מהו חפץ אישי בביטוח דירה

המונח "חפץ אישי" אינו מוגדר בפוליסה לביטוח תכולת דירה.

 

לא פעם עשוי להתעורר ויכוח לגבי התאמת ההגדרה לגבי רכוש כזה או אחר של המבוטח.

 

ניתן להיעזר בהגדרה המופיעה באנגלית באתר האינטרנט של חברת אליאנס הכוללת בכיסוי  חפצים אישיים" Personal effects" ", רכוש כמו: טלפון נייד, מחשב נייד, בגדים, מצלמות וציוד ספורט".

 

בפסק-דין שניתן בת"א 17324/85 - בני שואף נ. איילון זכה המונח "חפצים אישיים" לניתוח מאלף: "חפץ אישי" לא די לו לעניין זה שיהא בשימושו האישי של המבוטח, קרי - "חפץ פרטי".. אלא שנחוץ שתימצא זיקה הדוקה בין הבעלים לבינו, כגון שטבעי הוא שישאנו עמו בצאתו ובבואו או כגון חפץ מסוג החפצים שבני אדם אינם נוטים בדרך כלל להתיר שימושם של אחרים בו. כרשימה בלתי ממצה מונה היא: משקפיים, בגדים ונעליים, עטים, מחבטי טניס, כלי נגינה ודומיהם... ארגז כלים, שאליבא דכולי עלמא נועד לשימוש בהם לצרכי המכונית ושמשום כך הוחזק בה דרך קבע, אינו נמנה עם "חפצים אישיים" כאמור.

 

 

ביטוח חסר לתכולה - לפי התקנות מיום 27/7/2015

ביטוח חסר לגבי תכולה חל רק כאשר סכום הביטוח של התכולה נמוך לפחות ב 15% משוויה. אלא שבניגוד לנוסחה המקובלת במקרה הנדון לפיה נהוג לחשב ביטוח חסר לפי 85% מערכו של הרכוש, הרי שכאן יחושב ביטוח חסר לפי מלוא ערכו של הרכוש.

 

 

ביטוח "כל הסיכונים לתכולת דירה"

אצל חברות ביטוח אחדות ניתן לרכוש תוכנית ביטוח המבטחת את תכולת הדירה ולפעמים גם את המבנה על בסיס "כל הסיכונים". עלות הביטוח אינה עולה על עלותו של ביטוח המקיף הרגיל אולם ההשתתפות העצמית יותר גבוהה. תמורת פרמיה נוספת ניתן לרכוש ביטוח "כל הסיכונים" לתכשיטים ודברי ערך כמו פרוות, מצלמות, כלי נגינה, אוספי בולים ומטבעות בתנאי, כמובן, שהמבוטח המציא למבטח הערכה של מעריך מוסמך המפרטת את תיאור הפריטים המבוטחים ואת ערכם. לגבי תכשיטים, פרוות ומצלמות ניתן גם לרכוש הרחבה לחו"ל. אצל מבטחים אחדים יש לרכוש באופן מיוחד הרחבה לביטוח שבר תאונתי של מכשירי חשמל.

 

ביטוח נזקי טרור לדירה

אצל חלק מהחברות כוללת הפוליסה הרחבה המכסה נזקי טרור לדירה ולתכולתה. הצורך בכיסוי זה קיים משום שהביטוח הממשלתי הניתן על-ידי מס רכוש מוגבל לפיצוי לפי טבלאות ערכי תכולה ואינו נותן בכל מקרה את הכיסוי המלא. בימים של פיגועים לא תמיד אפשר לרכוש את הכיסוי אצל המבטחים.

 

10% ביטוח נוסף

חלק מחברות הביטוח כוללות בפוליסה לביטוח הדירה הרחבה המקנה כיסוי להגדלות קטנות בסכום הביטוח משך התקופה שמקורן בשינוי הרכוש או בשינוי שער המטבע עד 10% מסכום הביטוח של המבנה או התכולה. הרחבה זו מונעת את הטרדה הנובעת מהגדלת סכום הביטוח כל פעם שאתם רוכשים פריטים חדשים לדירה.

 

הרחבות נוספות לביטוח תכולת דירה

חברות הביטוח כוללות הרחבות בביטוח הדירה ותכולתה. לכל הרחבה נקבע, בדרך כלל, גבול אחריות בפוליסה (גם באותם מקרים בהם לא ציינתי גבול אחריות להלן) אותו ניתן להגדיל תמורת תשלום נוסף. ברשימת ההרחבות המפורטות מטה כללתי את מירב ההרחבות כאשר למעשה אין חברת ביטוח שנותנת את כלן ועליכם לבחור בין החברות השונות לפי ההרחבות הנחוצות לכם ביותר:

 1. ביטוח מבנה ותכולה לפי כיסוי מסוג "כל הסיכונים"

 2. ביטוח תכשיטים "כל הסיכונים" תכשיטים עד 10% מסכום ביטוח התכולה (סעיף זה מייקר, בדרך כלל את עלות ביטוח התכולה).

 3. ביטוח נזקים הנגרמים מנפילה תאונתית של אנטנה ועצים.

 4. כיסוי נזקי מים שמקורם בדירות השכנים.

 5. ביטוח אקדחים מחוץ לדירה.

 6. ביטוח תכולה במבנה סגור מעבר לדלת הדירה.

 7. ביטוח אחריות כדייר.

 8. שיחזור מסמכים כמו כרטיסי אשראי ותעודות שאבדו או נגנבו.

 9. ביטוח נזק שנגרם לבעלי חיים ביתיים.

 10. ביטוח מוות המבוטח עקב אש, פריצה או שוד.

 11. ביטוח פריצה ושוד לתכולת דירה שאינה משמשת למגורים בלבד.

 12. אובדן שכ"ד עד 10% מסכום הביטוח בביטוח התכולה בלבד.

 13. נזק למבנה מהתנגשות רכב הנהוג על-ידי המבוטח או בן-משפחה.

 14. ביטוח עגלת ילדים ועגלת נכים מחוץ לדירה (במסגרת ביטוח האופניים

 15. פריצת מים ממכונת כביסה ומאקווריום.

 16. ביטוח תכשיטים בדירה מעל 10% מסכום הביטוח לפי הערכה ללא פרמיה נוספת.

 17. כסף מזומן עד 1% מסכום ביטוח התכולה (במקום 1/2%).

 18. בגדים וחפצים אישיים עד 10% אחריות חוקית כלפי צד ג' בחו"ל.

 19. ביטוח בריכה, מחסנים, צמחיה בגינה, מדשאות וציוד השקיה - לרוב נגד אש, התפוצצות וברד בלבד.

 20. ביקור בית של רופא (לרוב, חד פעמי) או גם טיפול חירום בשיניים.

 21. קלקול תכול המקפיא.

 22. ביטוח חפצי אורחים.

 23. כלילת שירות לפתיחת דלתות וסתימות של כיורים.

 24. תקופת כינון למבנה 12 חודש ולתכולה 3 (במקום 6 ו- 2).

 25. כלי-כסף, שטיחים ודברי אמנות 20% מסכום התכולה (במקום 10%).

הרחבות אותן ניתן לכלול רק תמורת תשלום נוסף:

 1. ביטוח דירה שאינה תפוסה ברציפות מעל 60 יום.

 2. ביטוח קלקול תכולת המקרר או גם המקפיא.

 3. ביטוח "כל הסיכונים" למשקפי ראיה, מכשירי שמע ועדשות מגע.

 4. כלילת שירות לתיקון קלקולים של מכשירי אלקטרוניקה וחשמל ביתיים כמו מחשב, וידאו, טלוויזיה, מקרר, מכונת כביסה ומייבש.

 5. ביטוח מבנה ותכולה בכיסוי מסוג "כל הסיכונים".

 6. ביטוח ערך הקרקע בבית משותף

 7. ביטוח פעילות עסקית בדירה.

 8. רכוש בכספת בנק, אקדחים, תאונות אישיות ועוד...

 

ביטוח לאחר מעבר לדירה חדשה

אם אתם עוברים לדירה חדשה, יש להודיע לחברת הביטוח ולפי תנאי המינימום מיום 27/7/2015 גם לקבל את הסכמתה של חברת הביטוח בהקדם כדי להעביר את הכיסוי הביטוחי לדירה החדשה. חשוב לעדכן את סכומי הביטוח לפי ערכי המבנה של הדירה החדשה ולהוסיף לביטוח התכולה את הפריטים שרכשתם. ההעברה עצמה אינה מבוטחת. אם אתם מבצעים את ההעברה שלא באמצעות מוביל המתחייב לביטוח יש לדאוג לביטוח העברה מיוחד.

 

ביטוח לדירה בשיפוצים

כדי לעמוד בחובת הגילוי כלפי חברת הביטוח עליכם להודיע לה על עבודות השיפוצים ובעיקר אם עבודות אלה כרוכות בשינוי זמני או קבוע של אמצעי מיגון (למשל הסרת סורגים) כמו כן יש לערוך ביטוח מיוחד לעבודות עצמן ובכלל זה לבטח כלים וחומרים, ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי ולעמוד על כך שביטוח המעבידים של הקבלן וביטוח העבודות והאחריות בגין העבודות יכללו גם את שמכם. אם אתם מעסיקים פועלים ישירות, בטחו אותם במוסד לביטוח לאומי ופנו לסוכן הביטוח לקבלת ביטוח חבות מעבידים מתאים.

לפי התקנות מיום 27/7/2015, ניתן כיסוי לפי פרק צד ג' לאחריות בשל ביצוע עבודות בדירה בידי בעל מקצוע לעבודות עד שבועיים ימים מיום תחילת העבודה בפועל. ככל שמדובר בעבודות הנמשכות זמן ממושך יותר יש לקבל כיסוי ביטוחי לפני תחילת העבודות.

 

ביטוח תאונות אישיות

לא כל חברות הביטוח כוללות ביטוח תאונות אישיות בביטוח הדירה. ביטוח זה ניתן תמורת פרמיה. הפוליסה לביטוח תאונות אשיות היא ביטוח הפרט היחיד שאין לגביו תנאי מינימום שנקבעו בתקנה ולפיכך קיימים הבדלים ניכרים בין הכיסוי אותו ניתן לרכוש אצל חברות הביטוח השונות. ישנן פוליסות לביטוח דירה הכוללות פרק לביטוח תאונות אישיות של בני המשפחה וביניהם אנשים שגילם פחות מ 18 שנה.

 

הפוליסה לא תשלם במקרים הבאים

בנוסף להגבלות ולמקרים שאינם מבוטחים המצוינים בפרקי הפוליסה השונים, כל המקרים הבאים אינם מבוטחים לפי הפוליסה לביטוח הדירה ותכולתה :

 • מלחמה, פעולת אויב זר, פיגועים חבלניים - ביטוח מס רכוש מכסה בגבולות מסוימים נזקי מלחמה וטרור (אפשר להגדיל את הביטוח במשרדי מס רכוש, לפני הנזק כמובן) וכן ניתן לרכוש אצל חלק מהמבטחים ביטוח לנזקי טרור.

 • מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפיכה.

 • קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים, חומר גרעיני או פסולת גרעינית.

 • נזק תוצאתי - כל נזק תוצאתי שייגרם לכם כתוצאה מנזק לרכוש (למשל אובדן שעות עבודה), למעט אובדן שכר דירה אם בוטח מבנה הדירה.

 • תפיסה, הפקעה, החרמה, השמדה או הריסה של רכוש על-ידי הממשלה, הצבא, רשות מקומית או אדם הפועל על-פי דין.

 • מקרה ביטוח לפי פרק שלא צוין ברשימה שהביטוח לגביו תקף. למשל ביטוח תכולת הדירה אינו מכסה מקרה של שבר תאונתי של צלחת או אגרטל יקר ערך הואיל ומקרה של שבר תאונתי אנו נכלל ברשימת המקרים המבוטחים לפי ביטוח הדירה.

 • מקרה המוצא מכלל ביטוח לפי סייגים או בכל דרך אחרת בכל פרק או בכל סעיף של פרק או בהרחבה של פרק וגם או ברשימת הפוליסה.

 

 

התעריף לביטוח דירה

הפרמיה לביטוח הדירה מחושבת על-ידי הכפלת התעריף בסכומי הביטוח.

התעריף לביטוח המבנה זול יותר בערך ב- 90% מהתעריף לביטוח התכולה. לכן משתדלים המבוטחים לכלול פריטים כמו נברשות, ארונות קיר ומטבח, שטיחים מקיר לקיר ועוד בביטוח המבנה.

 

מהתעריף עבור הכיסוי הרחב ניתן לקבל הנחה של כ- 20% אם המבוטח מוותר על כיסוי נזקי מים ונוזלים אחרים.

 

התעריף לכיסוי מצומצם (ללא כיסוי נזקי מים, נזק בזדון, גניבה, פריצה ושוד, צד שלישי, חבות מעבידים, שמשות, כיורים, אסלות ומראות) זול ב- 50% מהתעריף לכיסוי הרחב.

יש מבטחים אשר גובים פרמיה גבוהה יותר, בגלל סיכון פריצה גבוה, עבור ביטוח תכולת דירות הנמצאות בקומת קרקע או בקומה א' על עמודים.

 

 

פרמיה נוספת גובים בגין:

 • כיסוי תכשיטים ודברי ערך כנגד "כל הסיכונים" אצל חלק מחברות הביטוח גובים פרמיה רק עבור ביטוח תכשיטים בסכום העולה על 10% מסכום ביטוח התכולה, אצל מבטחים אחרים גובים פרמיה עבור כיסוי כנגד "כל הסיכונים" מהשקל הראשון.

 • ביטוח תכשיטים ודברי ערך כנגד "כל הסיכונים" בחו"ל.

 • ביטוח אופניים.

 • הרחבת גבולות אחריות לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי.

 • בביטוח מבנה בלבד - ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וגם או ביטוח חבות מעבידים.

 • ביטוח תאונות אישיות.

 • דירה לא מיושבת יותר מ- 60 יום.

 • ביטוח שבר תאונתי של מערכות אורקוליות, מערכות קול ומחשבים ביתיים (אצל אותם מבטחים אשר אינם כוללים כיסוי זה בביטוח התכולה).

 • ביטוח נזקי טרור (רק אצל אותם המבטחים אשר מבטחים כנגד סיכון זה).

 • תוספת שירות של מתקני מכשירי אלקטרוניקה וחשמל ביתיים ופתיחת דלתות וסתימות בכיורים וכו'.

 • תוספת סכום ביטוח לביטוח שבר תאונתי של שמשות, כיורים ומראות או כלילת ביטוח זה בביטוח המבנה בלבד.

 • ביטוח העברה של תכולת דירה.

 • הקטנת השתתפות עצמית בביטוח רעידת אדמה.

 • ביטוח פעילות עסקית בדירה.

 

אם עלות הביטוח גבוהה

אם עלות הביטוח גבוהה מכפי יכולת התשלום שלכם (וזה המצב במרבית המקרים) אפשר להוזיל את ביטוח הדירה לפי אחת או יותר הדרכים הבאות:

 

 1. הגדלת ההשתתפות העצמית - חברות הביטוח נותנות הנחה לפי טבלה מיוחדת.
   

 2. ויתור על ביטוח נזקים קטנים או בינוניים - יש מי שבוחרים לוותר על ביטוח נזקים אשר בעלותם יוכלו לעמוד ללא עזרת הביטוח. מדובר בנזקים כמו נזקי מים למבנה (אם המבנה חדש, בין כה נזקי צנרת למבנה נמצאים באחריות הקבלן) ותיקון מכשירי חשמל הנכלל כתוספת לביטוח הדירה במרבית החברות.
   

 3. הצטרפות לקולקטיב - גם אם אינכם נמנים עם קולקטיב עובדים כזה או אחר אך חברת הביטוח הסכימה לבטח אתכם כחברי קולקטיב, הביטוח תקף.
   

 4. ביטוח בחברות לשיווק ישיר - אם לא הגשתם תביעות נגד חברת ביטוח ואם אינכם חוששים מהעדרו של סוכן הביטוח או התקשרות עם סוכן שאינכם מכירים הרי שביטוח זול יותר באמצעות חברות לביטוח ישיר. בכל מקרה רצוי לבדוק את אפשרות ההתאמה של ביטוח כזה לדירה עם צרכי ביטוח מיוחדים כמו דירה המשמשת גם לפעילות עסקית
  .

 5. ביטוח לפי ערך שיפוי - קביעת סכומי הביטוח לפי ערכו של הרכוש כמשומש.
   

 6. ויתור על ביטוח רעידת אדמה (לא מומלץ).
   

 7. ביטוח מבנה באמצעות משכנתא - (ראה להלן).

 

לכתבה בנושא חיסכון בביטוח הדירה

 

 

ביטוח דירה באמצעות משכנתא

חלק ניכר מהדירות במדינת ישראל מבוטח באמצעות הבנקים למשכנתאות והאיגודים החקלאיים. הבנקים אשר נותנים הלוואות לרכישת הדירה תמורת משכון הנכס לטובתם עורכים ביטוח לדירה במחירים הזולים בהרבה מהמחירים המקובלים אצל חברות הביטוח וזוהי דרך טובה לחסוך בפרמיה. מצד שני יש לקחת בחשבון, כי כאשר הביטוח נערך באמצעות הבנק הרי שבמקרה של נזק שנוי במחלוקת עומדת מול חברת הביטוח עצמתו של הבנק כלקוח גדול. כאשר מבטחים את הדירה באמצעות הבנק חשוב לבדוק את סכומי הביטוח ולהתאימם לערכו המלא של הרכוש המבוטח לפי ערך כינון (הבנקים קובעים את סכום הביטוח לפי שיערוך ערך הרכוש הממושכן לטובתם). כאשר הביטוח נערך באמצעות הבנק או כאשר הפוליסה משועבדת לבנק, אזי במקרה של נזק משולמים תגמולי הביטוח לידי הבנק ולא לידי המבוטח עד שיעור טובת הנאתו של הבנק בנכס. כאשר קיימים כמה מלווים כוללת הפוליסה סעיף שיעבוד לטובת כל אחד מהם ובו נקבע סדר הקדימויות בתשלום תגמולי הביטוח לכל מלווה.

 

 

ביטוח ערך הקרקע בדירה

הצורך בכיסוי זה קיים כאשר המבוטח מתגורר בבית משותף ולא כל הדירות הנמצאות בבנין מבוטחות. כך אפשר ובמקרה של הרס כל הבניין (כתוצאה משריפה גדולה, פיצוץ או רעידת אדמה) לא יתאפשר לדיירים להקים את המבנה מחדש והתשלום אותו תקבלו המבוטח מחברת הביטוח לא יכלול את ערך הקרקע, כך שלא תוכלו גם לרכוש לעצמכם דירה במקום אחר במקום הדירה שנהרסה.

 

הכיסוי הביטוחי ניתן בדרך כלל לסכום ההפרש המתקבל, מהפחתת סכום הביטוח למבנה מערך השוק של הדירה כולל מרכיב הקרקע. הביטוח ניתן לפי התנאים המיוחדים המפורטים בפוליסה ובכפוף לנזקים ונסיבות שאינן מבוטחות כמפורט ברשימת הסייגים או החריגים לביטוח זה.

 

לפי התקנות מיום 27/7/2015 ביטוח סכום נוסף בבית משותף ביטוח ערך קרקע – ניתן ככיסוי אופציונאלי לדירה בבית משותף, אשר נמצאת בבעלות או בחכירה לדורות של המבוטח, כתוצאה מסיכון רעידת אדמה בלבד. בניגוד למקובל לגבי כיסוי זה כיום זכויות המבוטח בקרקע אינן עוברות לידי חברת הביטוח לאחר הפיצוי.

 

הכיסוי המרבי האפשרי לפי ביטוח הדירה

הרשימה אינה מלאה וחלק מהסעיפים יש לראות כהמלצה בלבד

א. ביטוחי הרכוש

 • בסיס הכיסוי לרכוש - "כל הסיכונים למבנה ולתכולה".

 • אי כלילת סעיף "ביטוח חסר".

 • הרחבות - 15% ביטוח נוסף, כינון ואובדן שכ"ד למשך שנה אחת לפחות, כיסוי חפצי אורחים.

 • אי כלילת חריגים - הרחבת הכיסוי הביטוחי לכלול גם נזקי התנגשות כלי רכב נהוג ע"י בן משפחה, חלחול מי גשם מבעד לקירות ולתקרה, נזק לכלי נשק אישי ולבע"ח ביתיים, פריצה בדירה שאינה משמשת למגורים בלבד וכן כל חריג הקשור לעבודה בבית ולעסק בדירה כאשר מדובר בסוג עסק שמקובל לנהל אותו בדירות מגורים.

 • כיסוי לשחזור מסמכים בדירה - כולל מסמכי עסק במסגרת ביטוח עסק בדירה בתשלום עד השיעור שנקבע בפוליסה.

 • נזקי מים ונוזלים -  כיסוי לנזק שמקורו מחוץ לדירה המבוטחת.

 • כיסוי צמחיה בגינה, בריכות שחיה, ריהוט וציוד גינה  ומבני עזר ותכולתם  בכיסוי ובהיקף מוגבל בפוליסה - יש הבדלים בין חברות הביטוח השונות.

 • כיסוי מטען אישי בחו"ל עד השיעור הקבוע בפוליסה. 

 • בהיעדר הערכה - ביטול המגבלה לכלי אוכל, כסף מזומן עד 2% , דברי ערך שאינם תכשיטים ואוספים, תכשיטים, שטיחים פרוות  עד 20% לכל סעיף.

 • כינון בתוך 12 חודש למבנה ולתכולה.

 • חריגים לגבי דירה שאינה מיושבת - לא יחולו במקרה של השגחה מדי שבועיים (למעט גניבה פשוטה ופריצה לדברי ערך)

 • ביטוח "כל הסיכונים" - על בסיס ערך מוסכם בלבד ולבטל מגבלות אחוז מסוים מהקטלוג לבולים ולמטבעות. לכסות אוספים ברחבי המדינה ולא בדירה בלבד כמקובל אצל חלק מהמבטחים.

 • עסק בדירה - כיסוי מבנה, תכולה ובכלל זה מלאי ציוד ושחזור מסמכים למבוטחים העובדים בדירה.

 • כיסוי פריצה ושוד גם לדירה שאינה משמשת למגורים בלבד.

 

ביטוח צד ג'

 • אין  הגבלת גזע וסוג לגבי בעלי חיים ביתיים בתנאי שמידע מסוג זה יימסר למבטח.

 • כלילת אחריות במלוא גבול האחריות בשל עבודות שיפוצים בדירה.

 • אין חריג לגבי מקרקעין שלא בוטחו לפי הפוליסה.

 • כיסוי  אחריות בשל עסק בדירה.

 • אי כלילת חריגים - כלילת כיסוי למקרי: טעינה ופריקה, מתקנים סניטאריים, זיהום תאונתי, אופניים ללא מנוע - שימוש כדין, מעלית, אחריות של בני משפחה הגרים בדירה ושל עובדי משק הבית, אחריות כלפי בני משפחה שאינם גרים בדירה, נשק אישי המוחזק כדין ושאינו משמש לעבודה או לשירות בכוחות הביטחון.

 

ביטוח חבות המעבידים

 • החוק יהיה - כל דין ותכוסה חבות בחו"ל בעת שהיה כתיירים כולל שיפוט ודין זר (גבול האחריות יכלול הוצאות משפט בחו"ל).

 • כיסוי  חבות בשל מקרה ביטוח שקרה מחוץ לדירה - כולל מקרקעין בבעלות המבוטח או בחזקתו שלא בוטחו לפי הפוליסה.

 • כיסוי אחריות מהשקל הראשון כאשר לא שולמו דמי הביטוח הלאומי בשל חוסר אפשרות או אי ידיעה או אי הבנה.

 • כיסוי אחריות כלפי כל עובד ללא הבדל לאום וכולל עובד בלתי חוקי.

 • אי כלילת חריגים לגבי: טעינה ופריקה, כלי טיס וכלי שיט, מחלה מקצועית, זיהום תאונתי ואיידס.

 • כיסוי אחריות כלפי בני נוער שהועסקו בשמרטפות ובמתן עזרה בשיעורי בית - גם אם לא הועסקו עפ"י הנדרש בחוק.

 • כיסוי  אחריות כלפי עובדים בשל עסק בדירה.

 • גבול אחריות מזערי של 5,000,000 לתובע, למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.

 

   

ביטוח בתים משותפים

 

ביטוח המבנה לפי תנאי הפוליסה כולל את חלקו של המבוטח בבית המשותף. בהגדרת בתים משותפים בפוליסה נכללים גם בתי מגורים הכוללים שתי דירות או יותר שאינם רשומים בפנקסי המקרקעין כבית משותף. הסיבה לכך נעוצה בעובדה, כי גם בעלי הדירות בבתים אלו נושאים באותם הסיכונים הנובעים מהבעלות והאחזקה של בית המגורים כמו דיירי הבית המשותף. סיכונים אלו הם סיכוני רכוש כמו נזק לרכוש המשותף (מעליות, חדרי מדרגות, מקלט, חדר כביסה, חניה ועוד) וסיכוני חבות (חבות כלפי עובדים וכלפי צד שלישי כמו אורחים, אנשים מזדמנים, ולפעמים אפילו מסיגי גבול).

 

לפי הפוליסה המיוחדת לביטוח הבית המשותף ניתן לבטח את החלקים המשותפים בלבד (הביטוח הוא לפי הסיכונים המכוסים בפוליסת הדירה) או לכלול גם את הדירות וזאת, בדרך כלל, בתנאי שלפחות 60% מהדיירים ישתתפו בביטוח. הואיל וביטוח מבנה הדירה לפי הפוליסה התקנית כולל גם את חלקו של המבוטח בחלקים המשותפים של הבניין. ביטוח נפרד על-ידי כל דייר עשוי ליצור לעיתים ביטוח כפל ובעיות אחרות הנובעות מביטוח הדירות אצל מבטחים שונים. דוגמא לבעיה יכול להוות נזק אש שפרץ מארון חשמל, כל מבטח אשר שילם תביעה על-פי הפוליסה מעוניין מטבע הדברים לתבוע את הסכום ששילם מהדיירים האחרים או מדייר אחר אשר אשם בנזק. כאשר הביטוח נערך לפי הפוליסה לביטוח בתים משותפים, כל הדיירים כלולים בביטוח אחד הנעשה אצל מבטח אחד. מה גם שתעריף ביטוח מבנה הדירה לפי הפוליסה לביטוח בתים משותפים הוא, בדרך כלל, זול יותר מתעריף ביטוח מבנה המגורים לפי הפוליסה לביטוח הדירה ותכולתה. לפי הפוליסה לביטוח בתים משותפים ניתן לבטח כנגד שבר מכני למעליות ודוודים בחדרי הסקה. בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי כאשר הדיירים נחשבים כצד שלישי כלפי ועד הבית המשותף והפוליסה כוללת ביטוח חבות מעבידים כלפי עובדי הבניין כמו שומר, מנקה וגנן. אם כי יש לקחת בחשבון שההשתתפות העצמית לנזק תהיה גבוהה יותר ואף ההשתתפות העצמית לנזקי רעידת אדמה וטבע תהיה גבוהה יותר. ראו ביטוח בתים משותפים בפוליסה אחת יתרונות וחסרונות.

 

ביטוח בתים משותפים  בפוליסה אחת - יתרונות וחסרונות

 

היתרונות בביטוח בתים משותפים בפוליסה אחת קשור למקרים קשים הגורמים לנזקים בהיקף גדול כמו רעידת אדמה, התנגשות כלי טיס במבנה, וצרות דומות.

 

   במקרה של נזק רחב ממדים כל הבניין מבוטח ואין צורך בביטוח ערך הקרקע במבנה, יש תשלום השתתפות עצמית רק פעם אחת. למרות שסכום ההשתתפות העצמית עשוי להיות גבוה בהרבה מסכום ההשתתפות העצמית בפוליסת הדירה הרגילה. בכל זאת בנזקים גדולים מתמודדים כל הדיירים מול חברת ביטוח אחת ומול שמאי אחד והדבר מאפשר לשקם את הנזק מוקדם יותר לעומת ביטוחים בחברות ביטוח שונות עם מספר שמאים שכל אחד  מהם עשוי לראות את הקף הנזק וסיבתו בצורה אחרת.

 

   תקופת כינון (שיקום המבנה) ואובדן שכר דירה - בפוליסה לביטוח הבית המשותף יכולה להיות ארוכה יותר מתקופת הכינון לפי הביטוח הפרטי ניתן להגיע לתקופת כינון של 24 חודש במקום  12 החודשים בביטוח הפרטי. אולם ניתן לבקש להתאים את התקופות בביטוח הבית הפרטי בהתאם לצרכים המיוחדים שלכם כאשר בחלק מחברות הביטוח תקופות אלו כבר הורחבו בביטוחי דירות.

 

החסרונות הם בכיסוי נזקים בהיקף קטן יותר שהם, למזלנו, בדרך כלל, הנזקים היותר שכיחים.

 

   ההפרש בהשתתפות העצמית למשל 1,000$ או יותר בפוליסה לביטוח הבית המשותף מול 500 שקל או פחות בביטוח הדירה.

 

   תשלום השתתפות עצמית כפולה  אם התכולה והמבנה מבוטחים בפוליסות נפרדות וכתוצאה ממקרה אחד נגרם נזק לשניהם יהיה עליכם לשלם פעמיים השתתפות עצמית בשל אותו המקרה עצמו.

 

   טיפול של חברות שונות בנזק אחד כאשר התכולה והמבנה מבוטחים בפוליסות נפרדות ("תענוג" שמומלץ למזוכיסטים בלבד).

 

   השתתפות עצמית אסטרונומית בנזקי רעידת אדמה - ההשתתפות העצמית בנזקי רעידת אדמה בפוליסת הבית המשותף היא 10% מסכום הביטוח של כל המבנה כולו (מינימום 7,500$). לעומתה ההשתתפות העצמית בביטוח הדירה ותכולה תהיה לפי בחירתכם בין 2% עד 10% לפי בחירתכם מסכום הביטוח לפי הפוליסה שלכם. כלומר אם לצורך הדוגמא סכום ביטוח המבנה הוא 10,000,000$ תהיה ההשתתפות העצמית 100,000$ לפי פוליסת הבית המשותף. לעומת זאת אם נניח שסכום הביטוח של המבנה והתכולה של דירתכם הוא 1,000,000 ש"ח תהיה ההשתתפות העצמית לנזקי רעידת אדמה 10,000 ש"ח בלבד.

 

   השתתפות עצמית מוגדלת לנזקי טבע- לפי ביטוח הבית המשותף יכולה להיות לפי תנאי הפוליסה העסקית: 5% מהנזק מינימום של 2,500$ או 5,000$ (אם ערך המבנה עולה על 3,000,000$) לעומת השתתפות עצמית רגילה שיכולה להיות 500 ש"ח או אפילו פחות בפוליסת הדירה.

 

הפתרון המוצע - ביטוח הבית המשותף נעשה בדרך כלל על-ידי ועד הבית או חברת הניהול. במועד חידוש הבית ראוי לערוך מכרז בין המבטחים השונים באופן שיאפשר לכל דייר לבטח את תכולת דירתו באותה חברת ביטוח כאשר התנאי לביטוח יהיה קביעת השתתפות עצמית כאילו נערכה לכל אחד מהדיירים פוליסה נפרדת לביטוח הדירה ותכולתה וכמובן תשלום השתתפות עצמית רק פעם אחת למקרה אחד. אם אינכם יכולים להשיג ביטוח מהסוג המומלץ (שהוא לדעתי הפתרון האופטימאלי) אני ממליצה לערוך ביטוח המבנה (על בסיס נזק ראשון לדוגמא ע"ס 100,000 ש"ח - ללא ביטוח חסר) אצל מבטח התכולה לאחר שתסבירו לסוכן את המצב בכתב, וזאת על מנת לפתור את מרבית הבעיות הנ"ל. ודאו, כי שם הדיירים נכלל בשם המבוטח בביטוח בתים משותפים ע"י ועד הבית או חברת ניהול.

 

השפעת הירידה בשער הדולר על סכומי הביטוח לדירה

 

בפוליסות לביטוח הדירה ותכולתה נקבעים סכומי הביטוח בדרך כלל בשקלים חדשים. הירידה בשער הדולר אינה יוצרת מצב של ביטוח חסר אלא שקיימת אפילו אפשרות להיווצרות של ביטוח יתר לפיה נמצא המבוטח משלם פרמיה מיותרת. הקטנת סכומי הביטוח אינה כדאית בכל מקרה הואיל והמבוטח נדרש לשלם למבטח דמי פוליסה בשל הוצאותיו לשינוי הביטוח ולכן רצוי לבדוק מה עלות התוספת לעומת החזר הפרמיה המגיע למבוטח בשל הקטנת סכומי הביטוח עקב התאמתם לשער הדולר.

 

גם אם נמצא, כי עדכון סכומי הביטוח עדיין כדאי  להיזהר ממכשול נוסף והוא סיכון ליצירת ביטוח חסר בעקבות עליית שער הדולר לאחר ההקטנה.

הפתרון המוצע לסוגיה זו הוא להוסיף לפוליסה הרחבה של סעיף של 10% או 15% ביטוח נוסף כמקובל בפוליסות מיוחדות לביטוח עסקי ובחלק מהפוליסות לביטוח הדירה ותכולתה (כמו למשל הפוליסות של חברות הפניקס וביטוח חקלאי). הרחבה זו אינה כרוכה בתשלום נוסף והיא מקנה למבוטח כיסוי סכום ביטוח נוסף בשל עליה בערכי רכוש ורכישות נוספות. בכל מקרה על המבוטח לתת את דעתו למגבלות הכיסוי ולשלם את הפרמיה בעבור ההגדלה על מנת להחיל את ההרחבה לרכישות ולעליות ערך נוספות.

להלן נוסח ההרחבה כפי שהיא מופיעה בפוליסות "הפניקס" ו"ביטוח חקלאי"

"סכום ביטוח נוסף בשיעור של 10% מסכום ביטוח הדירה והתכולה

הביטוח לפי פרקים א' (ביטוח הדירה (מבנה)) ו-ב' (ביטוח תכולת הדירה לפי תנאי "מקיף") או ג'- (ביטוח תכולת הדירה לפי תנאי "כל-הסיכונים") כולל סכום נוסף מעל לסכום הביטוח בשיעור של עד 10% לכל פרק. וזאת בתנאי שמקורו של סכום הביטוח הנוסף הוא באחד או יותר מאלה:

(א)      הוספת פריטי רכוש נוספים לתכולת הדירה - לאחר תחילת הביטוח.

(ב)      עליית ערך הדירה וגם או תכולת הדירה - לאחר תחילת הביטוח.

הוראות סעיף זה לא יחולו אם בעת קרות מקרה הביטוח יתברר, כי ערך הרכוש  המבוטח לפי הפרק לפיו מוגשת התביעה, גדול מסכום הביטוח הנקוב לגביו במפרט בשיעור העולה על 10%."

 

ביטול הביטוח לפי התקנות מיום 27/7/2015

חישוב הפרמיה מוחזרת במקרה של ביטול הביטוח ע"י המבוטח ייעשה לפי חישוב יחסי לתקופה, פרו-רטה במקום לפי "תקופה קצרה" כפי שהיה נהוג לפי התקנות הקודמות.

 

ביטול הביטוח בידי המבטח הוגבל לאפשרות ביטול לפי זכויותיו של המבטח על פי דין ובכלל זה למקרים של  הפרת חובת הגילוי ("אי גילוי נאות") ע"י המבוטח לפני ההתקשרות בביטוח.

 

ויתור על תחלוף

לפי התקנות מיום 27/7/2016 נכלל בתנאי הפוליסה סעיף ויתור על תחלוף כולל גם ויתור בשל יחסי שוכר ומשכיר ובתנאי שקיים ויתור הדדי על זכות התחלוף.

 

 

 

 עודכן ביום 7/9/2015

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright