היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

מבנה ותכולה של דירה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

על המדריך הוירטואלי

פוליסות וכו' באינטרנט

ביטוח  "כל הסיכונים"

ביטוח דירה שכורה - מושכרת

ביטוח הבנק דרך המשכנתא

כתבות על ביטוח דירה ב"גלובס"

השפעת ירידת שער הדולר

הרחבות

תכולה

מבנה

 כיסוי ועלות

הביטוח הבסיסי

אחריות וביטוח בחוזי שכירות

מתי יש לבטח מבנה דירה שכורה?

תנאי מינימום לביטוח דירות

נזקי זדון,  גניבה, פריצה ושוד

פגיעת כלי רכב במבנה

ויתור על כיסוי רעידת אדמה בדירות

נזקי טרור

התעריף

אם עלות הביטוח גבוהה

מעבר לדירה חדשה

פרמיה נוספת

 ערך כינון

הפוליסה לא תשלם

ביטוח מקיף למבנה הדירה

מה כלול בביטוח המבנה?

מה אינו כלול בביטוח המבנה?

הוצאות אדריכלים ופינוי הריסות

נזקי צנרת

חוזר השרברבים

דירה בשיפוצים

ערך הקרקע

ביטוח בתים משותפים
פוליסת בתים משותפים: יתרונות וחסרונות

 ביטוח חבויות בביטוח המבנה

אובדן שכר דירה

ביטוח תכולת דירה

מה כלול בביטוח תכולה?

מה אינו כלול בביטוח תכולה

הגבלות לפריטים יקרים

 אחריות חוקית כלפי צד שלישי

השוואה בין צד ג' דירה לרכב פרטי

חבות המעבידים לעובדי משק בית

קצר חשמלי

בני משפחה

מהו חפץ אישי

ביטוח אופניים

"כל הסיכונים"

רכוש מחוץ לדירה

הרחבות לביטוח דירה

10% ביטוח נוסף

הרחבות נוספות לתכולה

ביטוח תאונות אישיות

שבר מכשירי חשמל:

שבר תאונתי לשמשות וכו'

הכיסוי המרבי האפשרי

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח מבנה ותכולה של דירה

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

תוכן המדריך

 מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים


דירה ראשי | דירה בגלובס |ביטוח משכנתא | דירה בnet | ביטוח כל הסיכונים | ביטוח דירה שכורה ומושכרת | לבונה משפץ


 

סעיפי אחריות וביטוח בחוזי שכירות וביטוח דירה - בדקו היטב לפני החתימה!

 

הצורך בביטוח מבנה בית שכור קיים גם ללא הוראה מפורשת בהסכם השכירות  המחייבת ביטוח. הצורך נובע מאחריותו של השוכר על פי חוק וגם על פי הסכם השכירות, אם אכן נקבעו בהסכם השכירות הוראות  או תנאים מיוחדים לאחריותו של השוכר וחיובו בביטוח המושכר.

 

פעמים רבות כולל הסכם השכירות הוראה המחייבת את השוכר באופן מפורש לערוך ביטוח לנכס השכור ולפעמים אף לכלול בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וכן פטור מתחלוף לטובת בעל הנכס. בכל מקרה כזה, יש לקחת בחשבון את עלות הביטוח המבוקשת ולצרף אותה לחישוב עלות שכר הדירה. אם החיוב כולל סיכוני רעידת אדמה ופיצוץ צנרת (סיכונים שאינם בדרך כלל באחריותו של הדייר) יש לקחת בחשבון, כי ביטוח סיכונים אלו עולה בתשלום נוסף ובהחלט ניתן להתמקח על העלות עם המשכיר (לפני החתימה על הסכם השכירות) בדרך של הורדת הפרמיה הנוספת מדמי השכירות.

 

המוקש בהתחייבות לביטוח נזקי רעידת אדמה לרכוש המשכיר

 

מתי יש לבטח מבנה של דירה שכורה (וכל מבנה אחר המוחזק בשכירות)?

 

 • אם התחייבתם לבטח את המבנה לפי חוזה השכירות.

 • אם נקבע בחוזה השכירות שאתם אחראים לנזקים והמשכיר לא כלל אתכם בביטוח.

 • אם  בעל הבית מתחייב לתקן את נזקי הצנרת אתם יכולים לחסוך את עלות הביטוח נזקי הצנרת למבנה.

 • אם המשכיר ביטח את הנכס ולא כלל את שימכם (זיקתכם) בביטוח, רשאית חברת הביטוח שביטחה אותו לתבוע מכם את הנזק ששילמה לו לפי הפוליסה לפי עקרון התחלוף המאפשר לה לחזור בתביעת שיבוב כלפי גורם הנזק.

 

 

תנאי מינימום לביטוח מקיף דירות

 

ביטוח הדירות בישראל כמו ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון (למעט רכב מנועי דו גלגלי) מבוסס על תנאי מינימום שנקבעו בתקנות לפי חוק פיקוח על שירותים פיננסיים  (ביטוח) התשמ"א - 1981 אותם ניתן לשנות רק אם השינוי הוא לטובתכם בלבד. תנאי המינימום נקראים גם "הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה"

כל חברת ביטוח כוללת בפוליסה הרחבות מיוחדות כראות עיניה ולכן אין אחידות בכיסוי הביטוחי שניתנות בחלקן ללא תוספת תשלום.

 

 

הביטוח המקיף הבסיסי לדירה

 

תנאי המינימום לביטוח הדירה ותכולתה מתייחסים לביטוח נזק לרכוש בלבד כנגד סיכונים מפורטים (ביטוח מקיף). הביטוחים שחברות הביטוח מוסיפות לביטוח תכולת הדירה (ללא תשלום נוסף הם: ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח שבר תאונתי של מערכות קול ומכשירי טלוויזיה ווידאו. יש מבטחים שמוסיפים, ביטוח תכשיטים עד 10% מסכום ביטוח התכולה לפי "כל-הסיכונים", ביטוח אופניים מחוץ לדירה והרחבות נוספות.

 

 1. נזקי אש (לרבות אש שהוצתה על-ידכם בטעות או אש שמקורה מחוץ לדירה ובכלל זה נזקי עשן ופיח שסיבתם אש) .
 2. ברק (הביטוח כולל גם לנזק שנגרם לגג הבית על-ידי עץ שלכם או של השכנים שנפגע על-ידי ברק ופגע בגג).
 3. רעם, עשן כתופעה חד-פעמית יוצאת דופן.
 4. התפוצצות, התלקחות
 5. סערה (למעט הצטברות של מי גשם ודליפתם מבעד לקירות ולתקרות וספיגתם בהם ונזק לגדרות ולשערים). למרות הגבלה זו ניתן ביום 31/7/00 פסק-דין בת.ק. (שלום רחובות) 1449/00 נאמן בן ציון ואח' נ' הכשרת הישוב לפיו יש לשלם במסגרת ביטוח הדירה גם נזקי דליפת מי גשם אפילו אם לא היתה סערה וזאת משום שהדבר נראה הוגן לשופטת. בניגוד לפוליסת העסק, פוליסת הדירה אינה מגדירה את המונח "סערה" ולפי מילון "אבן -שושן" סערה וסופה הן מילים נרדפות, לפיכך, קיימת אפשרות סבירה שאף נזקי סופה כלולים בביטוח למרות שלא נזכרו בפוליסה במפורש.
 6. כלי טיס, מגע או התנגשות כלי רכב במבנה (כאשר אינו נהוג על-ידכם או על-ידי בן משפחה שמתגורר אתכם בדירה - חלק מחברות הביטוח ביטלו הסתייגות זו והן מבטחות התנגשות כלי-רכב במבנה ללא קשר לזהות הנהג). - שימו לב שאין הגבלה לכלי רכב מנועי, ולכן, גם התנגשות של אופניים בדלת ויטרינה שמהווה חלק מהמבנה - מבוטחת.
 7. התקהלות אסורה, התפרעות.
 8. רעידת אדמה (אלא אם ביקשתם שלא לכלול ביטוח זה).
 9. הצפה ממקור חיצוני ושיטפון.

לפי החוק אפשר לא לכלול בביטוח את הסיכונים הבאים שאינם כלולים בכיסוי המצומצם ביותר האפשרי:

 • סיכוני רעידת אדמה (לא מומלץ לוותר על כיסוי זה, כי נכון להיום חוקי המדינה אינם מכסים אתכם כנגד נזקי רעידת אדמה).

 • סיכוני גניבה, שוד, פריצה ופעולות זדון.

 • נזקי צנרת.

 

 

נזקי זדון, גניבה, פריצה ושוד

 

ביטוח דירה לפי כיסוי רחב ללא נזקי מים כולל בנוסף לסיכונים הכלולים בכיסוי הבסיסי דלעיל, גם ביטוח מפני נזקי רעידת אדמה, גניבה, פריצה, שוד ונזק בזדון. כל המקרים הנ"ל לא יהיו מבוטחים אם אירעו כאשר לא התגוררו בדירה באופן רצוף מעל 60 יום (אלא אם כן כולל הביטוח הרחבה מיוחדת לשם כך והמבוטח עמד בתנאים שנדרשו ע"י חברת הביטוח לצורך הכיסוי). כן אין ביטוח לפעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו המתגוררים בדירה או בהסכמתם או על-ידי המתגוררים בדירה ברשותכם או בהסכמתכם.

 

ביטוח נזקי גניבה, פריצה ושוד לתכולה אינו כולל גם ביטוח ל:

 • רכוש הנמצא במרפסת פתוחה.

 • נזק כאשר הדירה אינה משמשת למגורים בלבד וביצוע בידי אחד מבני משפחתו של המבוטח או אדם המתגורר בדירה ברשותכם או בהסכמתו. כלומר נזקי גניבה, פריצה ושוד וכן נזק בזדון שנגרמו על-ידי עובד משק הבית יהיו מבוטחים רק אם אותו עובד אינו מתגורר אתכם בדירה.

 • אם דירתכם משמשת שלא למגורים בלבד (כמו עבודה בבית) נזק גניבה למבנה מבוטח ולתכולה לא. נזקי פריצה ושוד לתכולה מבוטחים רק אצל חלק מחברות הביטוח. פתרון ביטוחי לעסק בדירה תוכלו למצוא בפרק "ביטוח עסק בדירה", להלן. כיסוי זה מקנה לכם ביטוח לפי ההרחבות לתכולה.

 

נזקי צנרת

 

הביטוח הבסיסי לדירה מכסה נזק שמקורו בצנרת הדירה בלבד.

 

אין כיסוי ל: עלות המים שדלפו, נזקים שמקורם בדירות אחרות בבניין המשותף (אלא אם כן כולל הביטוח הרחבה מיוחדת לעניין זה) ובלאי למקור הנזק.

 

ניתן לבחור שרברב שיבצע את התיקון למבנה רק אם נרכש כיסוי מיוחד בפוליסה, אם לא, יישלח  שרברב מטעם המבטח.

 

 

ביטוח דירה וחוזר השרברבים

 

חוזר הפיקוח מספר 1999/4 הדן בדרכי פעולת המבטח בנושא שרברבים, המוכר בשם: חוזר השרברבים קובע, כי, ברירת המחדל הראשונה בפוליסה הכוללת כיסוי נזקי צנרת היא שרברב מטעם המבוטח. כלומר, אם הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי צנרת והמבטח לא פעל לפי הוראות חוזר הפיקוח, אזי מרבית הסיכויים שדמי התיקון יוחזרו (בכפוף לכך שהמבוטח עמד בתנאי הביטוח).

 

לפי החוזר, כיסוי הכולל  תיקון ע"י שרברב מטעם המבטח מותנה בקבלת חתימה נפרדת של המבוטח על גבי טופס הצעת הביטוח, בה הוא מאשר כי הוא ידוע לו על הגבלת זכות בחירתו בשרברב הוגבלה וכי למרות זאת הוא מעוניין בפוליסה זו. התנאי להסכמה הוא  שהמבטח הבליט את הגבלת זכות הבחירה בטופס הצעת הביטוח.

 

החוזר עוסק אף בנושא חידוש הביטוח ומאפשר חידוש כיסוי מוגבל ללא חתימה נוספת של המבוטח שחתם על כיסוי מסוג זה ע"ג טופס הצעת הביטוח אולם הוא מחייב את המבטחים להביא לידיעת המבוטחים  בכתב לקראת חידוש הביטוח ולא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד סיום החוזה, תוך פירוט ההבדלים בתנאי הפוליסות ודמי הביטוח, את משמעותה של הפוליסה שברשותם ולהבהיר להם את זכותם לבחור בפוליסה האחרת. הוראה זו חלה לגבי כל פוליסה הכוללת כיסוי לנזקי צנרת, בין אם זו פוליסה מורחבת (שרברב מטעם המבוטח) ובין אם זו פוליסה מוגבלת (שרברב מטעם המבטח).

 

בנוסף לכך, קובע החוזר, כי  אם המבטח מחזיק בעשרים אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחברת שרברבים שבפוליסה המוגבלת עליו לגלות עובדה זו למבוטח בכתב בשלב הצעת הביטוח.  בנוסף לכך כולל החוזר תנאי להתקשרות המבטח בהסכם כובל עם חברת השרברבים.

 

השאלה המתבקשת היא, מה מדת אחריותו של סוכן כלפי המבוטח המקבל פוליסה מוגבלת מבלי שחתם על ויתור על הכיסוי המורחב לפי הוראות החוזר. לדעתי, האחריות אמורה להיות מושת כולה על כתפי המבטחים בכל בקשור בחתימה במועד ההתקשרות בהסכם הביטוח הואיל  והם אלו המנסחים את טפסי הצעות הביטוח וטפסים אחרים עליהם יש להחתים את המבוטחים. לגבי ההודעות בכתב לקראת חידוש הביטוח, המצב פחות ברור, בעיקר לאור העובדה שסוכני הביטוח נוטים לפעמים לחדש את ביטוח הדירה אצל מבטח אחר. בכל מקרה מומלץ לכלול בהודעת החידוש למבוטח (למי שאולי עדיין שולח הודעה כזאת) את ההסבר לגבי כיסוי נזקי צנרת וזאת בנוסף לצורך לעדכן את פרטי וסכומי הביטוח.

 

בני משפחה לפי ביטוח הדירה

 

בני משפחה מוגדרים בבביטוח המבנה והתכולה כ: "בן זוגו, ילדיו, הוריו או קרובים אחרים שלו המתגוררים עמו דרך קבע בדירה". הורים וילדים שאינם מתגוררים אתכם באותה דירה אינם נחשבים לבני משפחה.

 

רכושם של בני המשפחה הנ"ל כלול בביטוח התכולה.

 

בדרך כלל אין ביטוח לאחריותו של המבוטח כלפי בני משפחה  לפי ההרחבה לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי.

 

הביטוח אינו מכסה נזק שנגרם לדירה בכלי רכב שנהג בו המבוטח או מי מבני משפחתו כמו כן אין ביטוח לנזקי גניבה, פריצה, שוד ונזק בזדון שנגרמו על-ידי בן-משפחה.

 

 

קצר חשמלי וביטוח הדירה

 

ביטוח הדירה בדרך כלל אינו כולל סיכוני חשמל,  אולם הפוליסה אינה מוציאה מכלל ביטוח נזק שמקורו בקצר חשמלי לכן נזק מסיכונים הכלולים בביטוח (כמו אש ברק או התלקחות) מבוטח  כמו  נזקי ברק לטלוויזיה וקצרים אשר נגרמו על-ידי אש או התלקחות במתקן חשמלי.

 

 

מה כלול בביטוח מבנה הדירה?

 

 ביטוח המבנה כולל דירה מרפסות, צנרת, מתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני הסקה ודוודים וכן את החלקים הצמודים למבנה הדירה או המחוברים אליו חיבור של קבע (כמו חלונות, דלתות, דוודים, שטיחים מקיר לקיר, טפטים ועוד), מערכות סולריות ומתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה ואת חלקו היחסי של המבוטח ברכוש המשותף של הבית המשותף.

 

 

מה אינו כלול בביטוח המבנה?

 

ביטוח הדירה אינו כולל את ערך הקרקע (סכום הביטוח למבנה נקבע לפי שטח הדירה כפול עלות הבנייה למ"ר), עצים, שיחים, דשא וצמחיה מסוג אחר, מחסנים, בריכת שחיה ורכוש אחר שאינו צמוד למבנה. ואותם חלקי דירה המשמשים לעסק בלבד.

כאשר נדרש ביטוח לחלקי מבנה שאינם כלולים בביטוח הסטנדרטי מומלץ לפנות לחברת הביטוח לקבלת פתרון מיוחד.

 

 

מה כלול בביטוח תכולת הדירה?

 

הפוליסה כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה והנם בבעלותם, בחזקתם או באחריותם של המבוטח או של בני משפחתו (המתגוררים עמו בדירה) ואינם חלק מהמבנה.

 

כלומר, הביטוח מכסה גם רכוש השייך לאחרים ונמצא באחריותכם. (כמובן במגבלות סכום הביטוח והוראות סעיף ביטוח חסר). ביטוח התכולה כולל גם צמחיה כמו עציצים ואדניות הנמצאים בתוך הדירה וגם במרפסת (למעט סיכון גניבה פריצה ושוד ממרפסת פתוחה).

 

 

מה אינו כלול בביטוח תכולה

 

ביטוח התכולה אינו כולל כל רכוש אשר נמצא ב: גינה, חדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהנם חלק מהדירה.

 

כמו כן ביטוח התכולה אינו כולל את פריטי התכולה המנויים להלן:

כלי רכב מנועיים, קארוונים, נגררים, כלי שיט וכלי טיס, בעלי חיים (בדרך כלל יש ביטוח צד שלישי בשל  כלבים וחתולים ביתיים שהמבוטח מקיים לגביהם את הוראות החוק - למעט כלבים מסוכנים אצל חלק מהמבטחים - ביטוח צד שלישי ניתן גם מחוץ לדירה בשטח מדינת ישראל), ניירות ערך, איגרות חוב, תעודות מניה, תעודות מלווה, חוזים, מסמכי התחייבות, שטרי מכר, תעודות ומסמכים למיניהם, זהב, כסף או מתכת יקרה כשהם במצב גולמי, יהלומים ואבנים יקרות שאינם חלק מתכשיט, בולי הכנסה ובולי דואר שאינם חלק מאוסף בולים, כלי נשק, (חלק מחברות הביטוח כוללות הרחבה לכלי נשק בעלי קליבר זעיר בעת הימצאם בדירה. בדרך כלל יש ביטוח צד שלישי בגינם גם מחוץ לדירה. ביטוח זה פוף למילוי הוראות החוק ואינו כולל נשק המשמש כוחות ביטחון) תחמושת וחומרי נפץ, כתבי יד, תוכניות, שרטוטים, תרשימים, מדגמים, דפוסי תבניות, פנקסי חשבונות וספרי עסק אחרים, ציוד ומלאי המשמשים לעסק, פריטים המוחזקים בקומיסיון, שקים, המחאות נוסעים, המחאות דואר, שטרי חוב ושטרות למיניהם, כרטיסי נסיעה, טיסה והפלגה, כרטיסי אשראי וכרטיסי הגרלה.

 

 

הגבלת הביטוח לפריטים יקרי ערך

 

אחריותה של חברת הביטוח מוגבלת לפריטים יקרים שלא צוינו לגביהם סכומי ביטוח מיוחדים ברשימת הפוליסה:

 

כסף מזומן - עד 0.5% מסכום ביטוח התכולה (אצל חלק מהחברות עד  או אפילו 2%1%), כלי כסף - עד 10% מסכום ביטוח התכולה (אצל חלק מהחברות עד 20%) ועד 5% לפריט, פסלים, תמונות, יצירות אמנות, עתיקות ואוספים בעלי ערך היסטורי, מדעי או אומנותי - עד 10% מסכום ביטוח התכולה (אצל חלק מהחברות עד 20%) ועד 5% לפריט, מערכות כלי אוכל - עד 5% מסכום ביטוח התכולה (אצל חלק מהחברות אין הגבלה), שטיחים - עד 10% מסכום ביטוח התכולה (אצל חלק מהחברות עד 20%), פרוות - עד 10% מסכום ביטוח התכולה, אוסף בולים - עד 5% מסכום ביטוח התכולה, אוסף מטבעות - עד 5% מסכום ביטוח התכולה, תכשיטים וכלי זהב  (אצל חלק מהסוכנים עד 20%)- עד 10% מסכום ביטוח התכולה ועד 2% לפריט אחד.

 

אם ערכי הרכוש המפורט בסעיף זה עולים על המגבלות עליכם לבקש מחברת הביטוח לערוך הערכת תכולה כדי שיבוטלו המגבלות הנ"ל או להמציא הערכות קיימות.

 

 

ביטוח דירה לפי ערך כינון

 

אתם רשאים להחליט אם אתם מבטחים את רכושכם לפי ערך כינון (חדש תמורת ישן) או לפי ערך שיפוי (ישן תמורת ישן). בביטוח לפי ערך כינון יש לקבוע את סכומי הביטוח לרכוש לפי ערכו כחדש ובביטוח לפי ערך שיפוי יש לקבוע סכומי ביטוח לפי ערך משומש.

אם רכשתם ביטוח לפי ערך כינון אזי תקבלו תשלום עבור רכוש שניזוק לפי ערכו כחדש בתנאי שחידשתם אותו לאחר הנזק או החלפתם אותו ברכוש מסוג ואיכות דומים לרכוש שניזוק.

 

התקופה הקבועה להשלמת הכינון (חידוש הרכוש) לגבי מבנים היא שישה חודשים (אצל חלק מהחברות 12 חודש) ולגבי תכולה שישים יום (אצל חלק מהחברות 3 חודשים).

 

 לא ישולם ערך כינון עבור נזק שנגרם לבגדים בלבד. אם ניזוקו פריטים נוספים יחד עם הבגדים, למשל נשרף קרש הגיהוץ יחד עם הבגדים, אז כן ישולמו תגמולי הביטוח לפי ערך כינון. אם רכשתם ביטוח לפי ערך כינון. אם לא חידשתם את הרכוש שניזוק תוך הזמן שנקבע לכך בפוליסה באפשרותכם לבקש מחברת הביטוח להאריך את תקופת הכינון. אם לא ביקשתם הארכה או אם ביקשתם הארכת תקופה וחברת הביטוח לא הסכימה, ישולם הנזק לפי ערך שיפוי, כלומר, בניכוי בלאי.

 

שבר תאונתי לשמשות כיורים ומראות

 

שמשות כיורים ואסלות מהווים חלק ממבנה הדירה. נזק הנגרם על-ידי מקרה ביטוח שמבוטח לפי ביטוח המבנה ישולם על-ידי חברת הביטוח גם ללא הרחבה מיוחדת זו (למשל שבר שמשות שנגרם על-ידי פורצים, מכבי אש או מעשה זדון). ההרחבה נותנת ביטוח נוסף לנזק תאונתי שנגרם על-ידי שבר העובר לכל עוביו של הפריט.

 

הרכוש המבוטח לפי הרחבה מיוחדת זו הוא: זכוכיות קבועות במבנה, דלתות, מראות וזכוכית קבועה ברהיטים, אמבטיות, אסלות, כיורים, הואיל והפוליסות אינן אחידות. יש הכוללים בביטוח  גם משטחי שיש במטבח ובחדר האמבטיה.

 

אחריות חברת הביטוח לפי הרחבה זו מוגבלת אצל מרבית המבטחים ל: פריט אחד - 1% מסכום ביטוח התכולה, כל הפריטים 2% עד 5% מסכום ביטוח התכולה אין ביטוח לשבר מסיבות המפורטות בפוליסה.

 

ביטוח דירה, הרחבה לאחריות חוקית כלפי צד ג'

 

הרחבה זו מבטחת את אחריותכם האישית כלפי צד שלישי. הביטוח מכסה, אצל מרבית המבטחים, אחריות לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש).  

 

הביטוח מכסה אחריות ל: נזקי גוף ונזקי רכוש של צד שלישי בגין מקרים שאירעו במשך תקופת הביטוח (בסיס אירוע), בכתובת הנקובה ברשימה, או בשטח מדינת ישראל. עד גבול האחריות הרשום ברשימת הפוליסה.

 

אצל מבטחים מסוימים כולל הביטוח גם אחריות בגין אנטנה מרכזית ואחריות בגין כלי ירייה לשימוש פרטי אשר מוחזק על-ידי המבוטח ברישיון וכאשר השימוש נעשה בהתאם לתנאי הרישיון.

ונוסף לכך, תשלם לכם החברה הוצאות משפט סבירות.

אפשר ומומלץ להגדיל את גבול האחריות הסטנדרטי תמורת תשלום נוסף.

אחד התנאים החשובים לביטוח זה הוא שלא תבטיחו פיצוי ולא תודו באחריותכם לאירוע (בדיוק כמו בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בפוליסת הרכב), כל מה שעליכם לעשות הוא למסור לנפגע את פרטי הביטוח שלכם ולהודיע לחברת הביטוח על המקרה.

 

נזק שאינו מבוטח:

 אין ביטוח לנזקים הבאים: נזק לרכוש השייך או נמצא בפיקוח, או נתון לאחריותו של המבוטח, או עובדיו, או באי-כוחו (נזק לרכוש באחריותכם מבוטח לפי ביטוח התכולה), וכן נזק לרכוש שהמבוטח או כל איש בשירותו או בא -כוחו פועלים בו.

 

מקרים שאינם מבוטחים:

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי  לא ישלם בכל מקרה הנובע מ או הקשור למקרים ונסיבות המפורטים ברשימת הסייגים או החריגים המיוחדים לביטוח זה.

 

 

השוואה בין תנאי ביטוח צד ג'  דירה לבין רכב פרטי   

 

בניגוד לדעה הרווחת, ביטוח צד ג' במסגרת פוליסת הדירה אינו כלול בתנאי המינימום המחייבים עפ"י חוק וזאת להבדיל מביטוח צד ג' לרכב פרטי ומסחרי עד 4 טון אשר תנאי המינימום לגביו מפורטים בפרק ב' של הפוליסה התקנית.

 

על פי החוק הקיים ניתן להנפיק ביטוח תכולת דירה ללא כיסוי צד ג' כאשר לפי הפוליסה התקנית ניתן לוותר על ביטוח הרכב (הרכוש) או על חלק מהכיסויים לגביו אבל לא ניתן לוותר על ביטוח אחריות חוקית בשל נזק לרכוש צד שלישי. עם זאת בכל הקשור לתנאי הפוליסה התקנית, יש לתת את הדעת לאפשרות מבוטחים שבבעלותם לפחות 40 כלי רכב המבוטחים אצל מבטח אחד לוותר על תנאי המינימום הנקובים בתקנה.

 

הטבלה להלן מתייחסת להבדלים המובהקים ביותר. התייחסות מעמיקה עשויה להשתרע על פני ספר הכולל מאות עמודים.

 

רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון

ביטוח תכולת דירה

תנאי מינימום מחייבים כחוק

כן, חלק מהתקנה

לא, אבל נהוג לכלול במסגרת ביטוח התכולה

כיסוי חבות בשל נזקי גוף

לא, יש לרכוש ביטוח חובה

כן, כלולה

גבול אחריות מינימאלי

אין

אין

אפשרות לביטוח צד ג' בלבד

קיימת ומקובלת ביותר

לא מקובל

הגבלת החוק לכיסוי חבות

אין הגבלה לחוק

בד"כ מוגבל לפקודת הנזיקין

אפשרות לכיסוי רכוש ללא צד ג'

אינה קיימת

אפשרית

כיסוי אחריותם של אחרים

בד"כ מורחב לכיסוי הנוהג

ברשות המבוטח.

לפעמים מורחב לכסות אחריות עובדים למקרה בדירה.

השבת גבול אחריות לקדמותו (כינון) לאחר תביעה

קיים

בדרך כלל אינו קיים

כיסוי בשטחי יהודה שומרון ועזה

קיים

בד"כ מוגבל לשטח מדינת ישראל. בחלק מהפוליסות כולל שטחים מוחזקים.

תשלום מלוא הנזק לתובע מעל ההשתתפות העצמית

מחויב עפ"י התקנה, והמבטח גובה מהמבוטח

בד"כ אינו מקובל

אחריות בשל נזק לרכוש השייך לעובד

כלולה, אם אינו נוהג ברכב

בד"כ אינה כלולה (אולם יש כיסוי מוגבל במסגרת התכולה).

חריג נזק תוצאתי

קיים בפוליסה התקנית

בד"כ אינו קיים (עדיין) בביטוח צד ג' בדירה.

חריג זיהום

אינו כלול

בד"כ כלול אך כולל כיסוי לאירוע תאונתי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח הדירה: הרחבה לביטוח חבות המעבידים כלפי עובדי משק הבית

 

ביטוח חבות מעבידים מבטח את אחריותכם לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) לתשלום פיצויים בגין מוות או חבלה גופנית כתוצאה מתאונה או ממחלה שקרו בתקופת הביטוח לאחד מעובדי משק הבית (כמו עוזרת, מטפלת, גנן) תוך כדי ועקב עבודתו אצלכם.

הביטוח הוא מעל לסכומים אשר ישולמו על-ידי המוסד לביטוח הלאומי ונערך על בסיס אירוע, כלומר הפוליסה תשלם עבור אחריותכם למקרי ביטוח שקרו בתקופת הביטוח עד גובה גבול אחריות החברה הקבוע בפוליסה.

ביטוח חבות מעבידים אינו מבטח אחריות בגין נזק לרכוש עובדיםביטוח חבות מעבידים אינו בא במקום ביטוח לאומי אלא בנוסף. אם לא שילמתם את דמי הביטוח הלאומי עבור עובדי משק הבית אתם עשויים לשלם מכיסכם הפרטי את הסכום המגיע מהביטוח הלאומי. אחד התנאים העיקריים של ביטוח חבות מעבידים הוא שבמקרה של נזק גוף שנגרם לעובד לא תבטיחו פיצוי ולא תודו באחריותכם לאירוע (בדיוק כמו בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בפוליסת הרכב), כל מה שעליכם לעשות הוא למסור לנפגע את פרטי הביטוח שלכם ולהודיע לחברת הביטוח על המקרה.

 

ביטוח חבות מעבידים לא ישלם בכל מקרה הנובע מ או הקשור למקרים ונסיבות המפורטים ברשימת הסייגים או החריגים המיוחדים לביטוח זה.

 

 

כלילת ביטוח חבויות בביטוח מבנה הדירה בלבד

 

אם אתם מבטחים את המבנה בלבד (למשל אם הדירה מושכרת על ידכם לדיירים) חשוב לכלול תמורת פרמיה נוספת ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מעבידים שאינם כלולים באופן אוטומטי בביטוח המבנה.

 

 

ביטוח אופניים בפוליסת דירה

 

הרחבה לביטוח אופניים מבטחת אובדן או נזק תאונתי (בגבולות סכום הביטוח) אשר נגרם לאופניים תוך כדי שימושו של המבוטח או בני משפחתו מחוץ לדירה בגבולות מדינת ישראל. נזק לאופניים אשר נגרם על-ידי מקרה ביטוח בדירה כלול בכיסוי התכולה הרגיל. לפעמים תנאי לכיסוי גניבה הוא קשירת האופניים או באחסונם במחסן נעול.

ביטוח האופניים אינו כולל:

א. שימוש באופניים למטרות מרוץ, תחרות או השכרה.

ב. שימוש באופניים בשעת חשכה ללא תאורה.

ג. התבלות טבעית, פחת ובלאי או קלקולים.

ד. אופניים עם מנוע עזר.

ה. גניבת חלקים מהאופניים.

הערה: ניתן לבטח תמורת פרמיה נוספת מספר זוגות אופניים.

 

פוליסת דירה: ביטוח שבר מכשירי חשמל: טלוויזיה, וידאו, מחשב וסטריאו

לפי הרחבה זו נוהגים לבטח:

 • מקלט טלוויזיה ביתי צבעוני או שחור-לבן נייח הנמצא בדירה והשייך לכם (בדרך כלל אין מבטחים מכשירים ניידים).

 • מכשיר וידאו ביתי נייח הנמצא בדירה השייך לכם.

 • מערכת סטריאופונית ביתית הנמצאת בדירה הכוללת פטפונים (ובכלל זה מכשיר קומפקט דיסק), רמקולים, מגבר ורשמי קול.

 • מחשב ביתי נייח כולל: צג, מקלדת, מערכת עיבוד נתונים ומדפסת, יש הכוללים גם ציוד היקפי בעת היותו מחובר למערכת המחשב.

הביטוח לפי הרחבה זו אינו כולל נזק מסיכונים המפורטים בסייגים או בחריגים לביטוח זה.

יש חברות ביטוח אשר כוללות כיסוי זה במסגרת הכיסוי הבסיסי של ביטוח תכולת הדירה. בדרך כלל מגבילות החברות את אחריותן לערך שיפוי (ישן תמורת ישן) לרכוש ישן (בן 3 עד 5 שנים).

 

 

ביטוח אובדן שכר דירה

 

אובדן שכר דירה יכול לקרות בשלושה מצבים שונים:

 

 • המבוטח הוא הבעלים של הדירה המתגורר בה ובתקופת שיקום הנזק עליו להוציא הוצאות שכר דירה לדיור חליפי.

 • המבוטח הוא שוכר הדירה ובמקרה של נזק אינו יכול לקבל חזרה מבעל הדירה את שכר הדירה אשר שולם מראש.

 • המבוטח הוא בעלים של הדירה אשר מושכרת על ידו לדיירי משנה. בעקבות הנזק לדירה מאבד המבוטח את הכנסתו מדמי שכירות המשולמים לו על-ידי הדיירים.

ביטוח מבנה הדירה כולל ללא תוספת תשלום אובדן שכר דירה במסגרת ביטוח המבנה עד 15% מסכום הביטוח למבנה למשך תקופה שלא תעלה על  12 חודשים. הכיסוי הוא למשך התקופה בה נעשה השיפוץ של הדירה. הביטוח לפי סעיף זה אינו תקף אם לא משפצים את הדירה. הכיסוי הוא אף מעבר לסכום הביטוח של המבנה.

 

 

הוצאות אדריכלים והוצאות לפינוי הריסות

 

ביטוח מבנה הדירה כולל ללא תוספת תשלום גם הוצאות בשל אדריכלים, שמאים, יועצים, מהנדסים וקבלנים והוצאות משפטיות שהוצאו לשם תיקונה, שיפוצה או בנייתה מחדש של הדירה או חלק ממנה, בתנאי שניתנה מראש הסכמת חברת הביטוח בכתב לסוג ההוצאה האמורה ולסכומה.

 

כן כולל ביטוח המבנה גם הוצאות לפינוי הריסות, ניקוי הדירה, סיודה וחיבורה מחדש לרשתות החשמל, הטלפון, המים והביוב.

 

 

ביטוח רכוש מחוץ לדירה

 

ביטוח תכולת הדירה לפי הפוליסה התקנית ללא הרחבות כולל ביטוח מחוץ לדירה של בגדים, תכשיטים וחפצים אישיים עד 5% מסכום ביטוח התכולה למעט מקרים של גניבה, נזק לרכוש מחוץ לרכב ונזק בחו"ל.

דוגמאות לביטוח רכוש מחוץ לדירה (עד מגבלת הסכום הקבוע בפוליסה):

 • שוד תכשיטים מחוץ לדירה.

 • אדם הלך למשחק כדורגל ואוהד את הקבוצה היריבה קרע את חולצתו ושבר את משקפיו (משקפיים מהווים חפץ אישי)

 • אורגן חשמלי (המהווה אף הוא חפץ אישי) שניגנו בו מחוץ לבית ניזוק בסערת גשם.

 • בשריפה שפרצה במלון באילת נשרפו בגדיהם של אורחים שהיו מבוטחים בביטוח מקיף לתכולת דירה. גם נזק זה מבוטח.

 

מהו חפץ אישי בביטוח דירה

 

בפסק-דין שניתן בת"א 17324/85 - בני שואף נ. איילון זכה המונח "חפצים אישיים" לניתוח מאלף: "חפץ אישי" לא די לו לעניין זה שיהא בשימושו האישי של המבוטח, קרי - "חפץ פרטי".. אלא שנחוץ שתימצא זיקה הדוקה בין הבעלים לבינו, כגון שטבעי הוא שישאנו עמו בצאתו ובבואו או כגון חפץ מסוג החפצים שבני אדם אינם נוטים בדרך כלל להתיר שימושם של אחרים בו. כרשימה בלתי ממצה מונה היא: משקפיים, בגדים ונעליים, עטים, מחבטי טניס, כלי נגינה ודומיהם... ארגז כלים, שאליבא דכולי עלמא נועד לשימוש בהם לצרכי המכונית ושמשום כך הוחזק בה דרך קבע, אינו נמנה עם "חפצים אישיים" כאמור.

 

 

ביטוח נזקי טרור לדירה

 

אצל חלק מהחברות כוללת הפוליסה הרחבה המכסה נזקי טרור לדירה ולתכולתה. הצורך בכיסוי זה קיים משום שהביטוח הממשלתי הניתן על-ידי מס רכוש מוגבל לפיצוי לפי טבלאות ערכי תכולה ואינו נותן בכל מקרה את הכיסוי המלא. בימים של פיגועים לא תמיד אפשר לרכוש את הכיסוי אצל המבטחים.

 

 

 

10% ביטוח נוסף

 

חלק מחברות הביטוח כוללות בפוליסה לביטוח הדירה הרחבה המקנה כיסוי להגדלות קטנות בסכום הביטוח משך התקופה שמקורן בשינוי הרכוש או בשינוי שער המטבע עד 10% מסכום הביטוח של המבנה או התכולה. הרחבה זו מונעת את הטרדה הנובעת מהגדלת סכום הביטוח כל פעם שאתם רוכשים פריטים חדשים לדירה.

 

 

הרחבות נוספות לביטוח תכולת דירה

 

חברות הביטוח כוללות הרחבות בביטוח הדירה ותכולתה. לכל הרחבה נקבע, בדרך כלל, גבול אחריות בפוליסה (גם באותם מקרים בהם לא ציינתי גבול אחריות להלן) אותו ניתן להגדיל תמורת תשלום נוסף. ברשימת ההרחבות המפורטות מטה כללתי את מירב ההרחבות כאשר למעשה אין חברת ביטוח שנותנת את כלן ועליכם לבחור בין החברות השונות לפי ההרחבות הנחוצות לכם ביותר:

 1. ביטוח מבנה ותכולה לפי כיסוי מסוג "כל הסיכונים"

 2. ביטוח תכשיטים "כל הסיכונים" תכשיטים עד 10% מסכום ביטוח התכולה (סעיף זה מייקר, בדרך כלל את עלות ביטוח התכולה).

 3. ביטוח נזקים הנגרמים מנפילה תאונתית של אנטנה ועצים.

 4. כיסוי נזקי מים שמקורם בדירות השכנים.

 5. ביטוח אקדחים מחוץ לדירה.

 6. ביטוח תכולה במבנה סגור מעבר לדלת הדירה.

 7. ביטוח אחריות כדייר.

 8. שיחזור מסמכים כמו כרטיסי אשראי ותעודות שאבדו או נגנבו.

 9. ביטוח נזק שנגרם לבעלי חיים ביתיים.

 10. ביטוח מוות המבוטח עקב אש, פריצה או שוד.

 11. ביטוח פריצה ושוד לתכולת דירה שאינה משמשת למגורים בלבד.

 12. אובדן שכ"ד עד 10% מסכום הביטוח בביטוח התכולה בלבד.

 13. נזק למבנה מהתנגשות רכב הנהוג על-ידי המבוטח או בן-משפחה.

 14. ביטוח עגלת ילדים ועגלת נכים מחוץ לדירה (במסגרת ביטוח האופניים).

 15. פריצת מים ממכונת כביסה ומאקווריום.

 16. ביטוח תכשיטים בדירה מעל 10% מסכום הביטוח לפי הערכה ללא פרמיה נוספת.

 17. כסף מזומן עד 1% מסכום ביטוח התכולה (במקום 1/2%).

 18. בגדים וחפצים אישיים עד 10% אחריות חוקית כלפי צד ג' בחו"ל.

 19. ביטוח בריכה, מחסנים, צמחיה בגינה, מדשאות וציוד השקיה - לרוב נגד אש, התפוצצות וברד בלבד.

 20. ביקור בית של רופא (לרוב, חד פעמי) או גם טיפול חירום בשיניים.

 21. קלקול תכול המקפיא.

 22. ביטוח חפצי אורחים.

 23. כלילת שירות לפתיחת דלתות וסתימות של כיורים.

 24. תקופת כינון למבנה 12 חודש ולתכולה 3 (במקום 6 ו- 2).

 25. אובדן שכר דירה למבנה למשך 12 חודש (במקום 6).

 26. כלי-כסף, שטיחים ודברי אמנות 20% מסכום התכולה (במקום 10%).

  הרחבות אותן ניתן לכלול רק תמורת תשלום נוסף:

 27. ביטוח דירה שאינה תפוסה ברציפות מעל 60 יום.

 28. ביטוח קלקול תכולת המקרר או גם המקפיא.

 29. ביטוח "כל הסיכונים" למשקפי ראיה, מכשירי שמע ועדשות מגע.

 30. כלילת שירות לתיקון קלקולים של מכשירי אלקטרוניקה וחשמל ביתיים כמו מחשב, וידאו, טלוויזיה, מקרר, מכונת כביסה ומייבש.

 31. ביטוח מבנה ותכולה בכיסוי מסוג "כל הסיכונים".

 32. ביטוח ערך הקרקע בבית משותף

 33. ביטוח פעילות עסקית בדירה.

 34. רכוש בכספת בנק, אקדחים, תאונות אישיות ועוד...

 

ביטוח לאחר מעבר לדירה חדשה

 

אם אתם עוברים לדירה חדשה, יש להודיע לחברת הביטוח בהקדם כדי להעביר את הביטוח לדירה החדשה. לפי תנאי המינימום אינכם חייבים לקבל הסכמה של חברת הביטוח אולם החברה רשאית לבטל את הביטוח במתן הודעה מראש (אם תנאי המיגון או הסביבה החדשה אינם נראים לה). חשוב לעדכן את סכומי הביטוח לפי ערכי המבנה של הדירה החדשה ולהוסיף לביטוח התכולה את הפריטים שרכשתם. ההעברה עצמה אינה מבוטחת. אם אתם מבצעים את ההעברה שלא באמצעות מוביל המתחייב לביטוח יש לדאוג לביטוח העברה מיוחד.

 

ביטוח לדירה בשיפוצים

 

כדי לעמוד בחובת הגילוי כלפי חברת הביטוח עליכם להודיע לה על עבודות השיפוצים ובעיקר אם עבודות אלה כרוכות בשינוי זמני או קבוע של אמצעי מיגון (למשל הסרת סורגים) כמו כן יש לערוך ביטוח מיוחד לעבודות עצמן ובכלל זה לבטח כלים וחומרים, ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי ולעמוד על כך שביטוח המעבידים של הקבלן וביטוח העבודות והאחריות בגין העבודות יכללו גם את שמכם. אם אתם מעסיקים פועלים ישירות, בטחו אותם במוסד לביטוח לאומי ופנו לסוכן הביטוח לקבלת ביטוח חבות מעבידים מתאים.

 

תנאי הביטוח לפי ההרחבה לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי (צד ג') אינם אחידים בין המבטחים ואין לגביהם תנאי מינימום המחייבים על-פי חוק. בחלק מהפוליסות יש ביטוח אחריות לעבודות בהיקף קטן ובחלקן אין כל ביטוח אחריות בשל עבודות בדירה. לכן, ממש חיוני לקרוא את האמור בפרק לביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג' לפני תחילת העבודות ולדאוג לביטוח הולם שיכלול גם נזק לרכוש ואחריות כלפי העובדים.

 

ביטוח תאונות אישיות

לא כל חברות הביטוח כוללות ביטוח תאונות אישיות בביטוח הדירה. ביטוח זה ניתן תמורת פרמיה. הפוליסה לביטוח תאונות אשיות היא ביטוח הפרט היחיד שאין לגביו תנאי מינימום שנקבעו בתקנה ולפיכך קיימים הבדלים ניכרים בין הכיסוי אותו ניתן לרכוש אצל חברות הביטוח השונות. ישנן פוליסות לביטוח דירה הכוללות פרק לביטוח תאונות אישיות של בני המשפחה וביניהם אנשים שגילם פחות מ18- שנה.

 

 

הפוליסה לא תשלם במקרים הבאים

 

בנוסף להגבלות ולמקרים שאינם מבוטחים המצוינים בפרקי הפוליסה השונים, כל המקרים הבאים אינם מבוטחים לפי הפוליסה לביטוח הדירה ותכולתה :

 

 • מלחמה, פעולת אויב זר, פיגועים חבלניים - ביטוח מס רכוש מכסה בגבולות מסוימים נזקי מלחמה וטרור (אפשר להגדיל את הביטוח במשרדי מס רכוש, לפני הנזק כמובן) וכן ניתן לרכוש אצל חלק מהמבטחים ביטוח לנזקי טרור.

 • מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפיכה.

 • קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים, חומר גרעיני או פסולת גרעינית.

 • נזק תוצאתי - כל נזק תוצאתי שייגרם לכם כתוצאה מנזק לרכוש (למשל אובדן שעות עבודה), למעט אובדן שכר דירה אם בוטח מבנה הדירה.

 • תפיסה, הפקעה, החרמה, השמדה או הריסה של רכוש על-ידי הממשלה, הצבא, רשות מקומית או אדם הפועל על-פי דין.

 • מקרה ביטוח לפי פרק שלא צוין ברשימה שהביטוח לגביו תקף. למשל ביטוח תכולת הדירה אינו מכסה מקרה של שבר תאונתי של צלחת או אגרטל יקר ערך הואיל ומקרה של שבר תאונתי אנו נכלל ברשימת המקרים המבוטחים לפי ביטוח הדירה.

 • מקרה המוצא מכלל ביטוח לפי סייגים או בכל דרך אחרת בכל פרק או בכל סעיף של פרק או בהרחבה של פרק וגם או ברשימת הפוליסה.

 

 

התעריף לביטוח דירה

 

הפרמיה לביטוח הדירה מחושבת על-ידי הכפלת התעריף בסכומי הביטוח.

 

התעריף לביטוח המבנה זול יותר בערך ב- 90% מהתעריף לביטוח התכולה. לכן משתדלים המבוטחים לכלול פריטים כמו נברשות, ארונות קיר ומטבח, שטיחים מקיר לקיר ועוד בביטוח המבנה.

 

מהתעריף עבור הכיסוי הרחב ניתן לקבל הנחה של כ- 20% אם המבוטח מוותר על כיסוי נזקי מים ונוזלים אחרים.

 

התעריף לכיסוי מצומצם (ללא כיסוי נזקי מים, נזק בזדון, גניבה, פריצה ושוד, צד שלישי, חבות מעבידים, שמשות, כיורים, אסלות ומראות) זול ב- 50% מהתעריף לכיסוי הרחב.

 

יש מבטחים אשר גובים פרמיה גבוהה יותר, בגלל סיכון פריצה גבוה, עבור ביטוח תכולת דירות הנמצאות בקומת קרקע או בקומה א' על עמודים.

 

 

פרמיה נוספת גובים בגין:

 

 1. כיסוי תכשיטים ודברי ערך כנגד "כל הסיכונים" אצל חלק מחברות הביטוח גובים פרמיה רק עבור ביטוח תכשיטים בסכום העולה על 10% מסכום ביטוח התכולה, אצל מבטחים אחרים גובים פרמיה עבור כיסוי כנגד "כל הסיכונים" מהשקל הראשון.

 2. ביטוח תכשיטים ודברי ערך כנגד "כל הסיכונים" בחו"ל.

 3. ביטוח אופניים.

 4. הרחבת גבולות אחריות לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי.

 5. בביטוח מבנה בלבד - ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וגם או ביטוח חבות מעבידים.

 6. ביטוח תאונות אישיות.

 7. דירה לא מיושבת יותר מ- 60 יום.

 8. ביטוח שבר תאונתי של מערכות אורקוליות, מערכות קול ומחשבים ביתיים (אצל אותם מבטחים אשר אינם כוללים כיסוי זה בביטוח התכולה).

 9. ביטוח נזקי טרור (רק אצל אותם המבטחים אשר מבטחים כנגד סיכון זה).

 10. תוספת שירות של מתקני מכשירי אלקטרוניקה וחשמל ביתיים ופתיחת דלתות וסתימות בכיורים וכו'.

 11. תוספת סכום ביטוח לביטוח שבר תאונתי של שמשות, כיורים ומראות או כלילת ביטוח זה בביטוח המבנה בלבד.

 12. ביטוח העברה של תכולת דירה.

 13. הקטנת השתתפות עצמית בביטוח רעידת אדמה.

 14. ביטוח פעילות עסקית בדירה.

 

 

אם עלות הביטוח גבוהה

 

אם עלות הביטוח גבוהה מכפי יכולת התשלום שלכם (וזה המצב במרבית המקרים) אפשר להוזיל את ביטוח הדירה לפי אחת או יותר הדרכים הבאות:

 

 1. הגדלת ההשתתפות העצמית - חברות הביטוח נותנות הנחה לפי טבלה מיוחדת.

 2. ויתור על ביטוח נזקים קטנים או בינוניים - יש מי שבוחרים לוותר על ביטוח נזקים אשר בעלותם יוכלו לעמוד ללא עזרת הביטוח. מדובר בנזקים כמו נזקי מים למבנה (אם המבנה חדש, בין כה נזקי צנרת למבנה נמצאים באחריות הקבלן) ותיקון מכשירי חשמל הנכלל כתוספת לביטוח הדירה במרבית החברות.

 3. הצטרפות לקולקטיב - גם אם אינכם נמנים עם קולקטיב עובדים כזה או אחר אך חברת הביטוח הסכימה לבטח אתכם כחברי קולקטיב, הביטוח תקף.

 4. ביטוח בחברות לשיווק ישיר - אם לא הגשתם תביעות נגד חברת ביטוח ואם אינכם חוששים מהעדרו של סוכן הביטוח או התקשרות עם סוכן שאינכם מכירים הרי שביטוח זול יותר באמצעות חברות לביטוח ישיר. בכל מקרה רצוי לבדוק את אפשרות ההתאמה של ביטוח כזה לדירה עם צרכי ביטוח מיוחדים כמו דירה המשמשת גם לפעילות עסקית.

 5. ביטוח לפי ערך שיפוי - קביעת סכומי הביטוח לפי ערכו של הרכוש כמשומש.

 6. ויתור על ביטוח רעידת אדמה (לא מומלץ).

 7. ביטוח מבנה באמצעות משכנתא - (ראה להלן).

 

ביטוח בתים משותפים

 

ביטוח המבנה לפי תנאי הפוליסה כולל את חלקו של המבוטח בבית המשותף. בהגדרת בתים משותפים בפוליסה נכללים גם בתי מגורים הכוללים שתי דירות או יותר שאינם רשומים בפנקסי המקרקעין כבית משותף. הסיבה לכך נעוצה בעובדה, כי גם בעלי הדירות בבתים אלו נושאים באותם הסיכונים הנובעים מהבעלות והאחזקה של בית המגורים כמו דיירי הבית המשותף. סיכונים אלו הם סיכוני רכוש כמו נזק לרכוש המשותף (מעליות, חדרי מדרגות, מקלט, חדר כביסה, חניה ועוד) וסיכוני חבות (חבות כלפי עובדים וכלפי צד שלישי כמו אורחים, אנשים מזדמנים, ולפעמים אפילו מסיגי גבול).

 

לפי הפוליסה המיוחדת לביטוח הבית המשותף ניתן לבטח את החלקים המשותפים בלבד (הביטוח הוא לפי הסיכונים המכוסים בפוליסת הדירה) או לכלול גם את הדירות וזאת, בדרך כלל, בתנאי שלפחות 60% מהדיירים ישתתפו בביטוח. הואיל וביטוח מבנה הדירה לפי הפוליסה התקנית כולל גם את חלקו של המבוטח בחלקים המשותפים של הבניין. ביטוח נפרד על-ידי כל דייר עשוי ליצור לעיתים ביטוח כפל ובעיות אחרות הנובעות מביטוח הדירות אצל מבטחים שונים. דוגמא לבעיה יכול להוות נזק אש שפרץ מארון חשמל, כל מבטח אשר שילם תביעה על-פי הפוליסה מעוניין מטבע הדברים לתבוע את הסכום ששילם מהדיירים האחרים או מדייר אחר אשר אשם בנזק. כאשר הביטוח נערך לפי הפוליסה לביטוח בתים משותפים, כל הדיירים כלולים בביטוח אחד הנעשה אצל מבטח אחד. מה גם שתעריף ביטוח מבנה הדירה לפי הפוליסה לביטוח בתים משותפים הוא, בדרך כלל, זול יותר מתעריף ביטוח מבנה המגורים לפי הפוליסה לביטוח הדירה ותכולתה. לפי הפוליסה לביטוח בתים משותפים ניתן לבטח כנגד שבר מכני למעליות ודוודים בחדרי הסקה. בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי כאשר הדיירים נחשבים כצד שלישי כלפי ועד הבית המשותף והפוליסה כוללת ביטוח חבות מעבידים כלפי עובדי הבניין כמו שומר, מנקה וגנן. אם כי יש לקחת בחשבון שההשתתפות העצמית לנזק תהיה גבוהה יותר ואף ההשתתפות העצמית לנזקי רעידת אדמה וטבע תהיה גבוהה יותר. ראו ביטוח בתים משותפים בפוליסה אחת יתרונות וחסרונות.

 

הכיסוי המרבי האפשרי לפי ביטוח הדירה

 

הרשימה אינה מלאה וחלק מהסעיפים יש לראות כהמלצה בלבד

 

א. ביטוחי הרכוש

 • בסיס הכיסוי לרכוש - "כל הסיכונים למבנה ולתכולה".

 • אי כלילת סעיף "ביטוח חסר".

 • הרחבות - 15% ביטוח נוסף, כינון ואובדן שכ"ד למשך שנה אחת לפחות, כיסוי חפצי אורחים.

 • אי כלילת חריגים - הרחבת הכיסוי הביטוחי לכלול גם נזקי התנגשות כלי רכב נהוג ע"י בן משפחה, חלחול מי גשם מבעד לקירות ולתקרה, נזק לכלי נשק אישי ולבע"ח ביתיים, פריצה בדירה שאינה משמשת למגורים בלבד וכן כל חריג הקשור לעבודה בבית ולעסק בדירה כאשר מדובר בסוג עסק שמקובל לנהל אותו בדירות מגורים.

 • כיסוי לשחזור מסמכים בדירה - כולל מסמכי עסק במסגרת ביטוח עסק בדירה בתשלום עד השיעור שנקבע בפוליסה.

 • נזקי מים ונוזלים -  כיסוי לנזק שמקורו מחוץ לדירה המבוטחת.

 • כיסוי צמחיה בגינה, בריכות שחיה, ריהוט וציוד גינה  ומבני עזר ותכולתם  בכיסוי ובהיקף מוגבל בפוליסה - יש הבדלים בין חברות הביטוח השונות.

 • כיסוי מטען אישי בחו"ל עד השיעור הקבוע בפוליסה. 

 • בהיעדר הערכה - ביטול המגבלה לכלי אוכל, כסף מזומן עד 2% , דברי ערך שאינם תכשיטים ואוספים, תכשיטים, שטיחים פרוות  עד 20% לכל סעיף.

 • כינון בתוך 12 חודש למבנה ולתכולה.

 • חריגים לגבי דירה שאינה מיושבת - לא יחולו במקרה של השגחה מדי שבועיים (למעט גניבה פשוטה ופריצה לדברי ערך)

 • ביטוח "כל הסיכונים" - על בסיס ערך מוסכם בלבד ולבטל מגבלות אחוז מסוים מהקטלוג לבולים ולמטבעות. לכסות אוספים ברחבי המדינה ולא בדירה בלבד כמקובל אצל חלק מהמבטחים.

 • עסק בדירה - כיסוי מבנה, תכולה ובכלל זה מלאי ציוד ושחזור מסמכים למבוטחים העובדים בדירה.

 • כיסוי פריצה ושוד גם לדירה שאינה משמשת למגורים בלבד.

 

ביטוח צד ג'

 • אין  הגבלת גזע וסוג לגבי בעלי חיים ביתיים בתנאי שמידע מסוג זה יימסר למבטח.

 • כלילת אחריות במלוא גבול האחריות בשל עבודות שיפוצים בדירה.

 • אין חריג לגבי מקרקעין שלא בוטחו לפי הפוליסה.

 • כיסוי  אחריות בשל עסק בדירה.

 • אי כלילת חריגים - כלילת כיסוי למקרי: טעינה ופריקה, מתקנים סניטאריים, זיהום תאונתי, אופניים ללא מנוע - שימוש כדין, מעלית, אחריות של בני משפחה הגרים בדירה ושל עובדי משק הבית, אחריות כלפי בני משפחה שאינם גרים בדירה, נשק אישי המוחזק כדין ושאינו משמש לעבודה או לשירות בכוחות הביטחון.

 

ביטוח חבות המעבידים

 • החוק יהיה - כל דין ותכוסה חבות בחו"ל בעת שהיה כתיירים כולל שיפוט ודין זר (גבול האחריות יכלול הוצאות משפט בחו"ל).

 • כיסוי  חבות בשל מקרה ביטוח שקרה מחוץ לדירה - כולל מקרקעין בבעלות המבוטח או בחזקתו שלא בוטחו לפי הפוליסה.

 • כיסוי אחריות מהשקל הראשון כאשר לא שולמו דמי הביטוח הלאומי בשל חוסר אפשרות או אי ידיעה או אי הבנה.

 • כיסוי אחריות כלפי כל עובד ללא הבדל לאום וכולל עובד בלתי חוקי.

 • אי כלילת חריגים לגבי: טעינה ופריקה, כלי טיס וכלי שיט, מחלה מקצועית, זיהום תאונתי ואיידס.

 • כיסוי אחריות כלפי בני נוער שהועסקו בשמרטפות ובמתן עזרה בשיעורי בית - גם אם לא הועסקו עפ"י הנדרש בחוק.

 • כיסוי  אחריות כלפי עובדים בשל עסק בדירה.

 • גבול אחריות מזערי של 5,000,000 לתובע, למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.

 

   

 

השפעת הירידה בשער הדולר על סכומי הביטוח לדירה

 

בפוליסות לביטוח הדירה ותכולתה נקבעים סכומי הביטוח בדרך כלל בשקלים חדשים. הירידה בשער הדולר אינה יוצרת מצב של ביטוח חסר אלא שקיימת אפילו אפשרות להיווצרות של ביטוח יתר לפיה נמצא המבוטח משלם פרמיה מיותרת. הקטנת סכומי הביטוח אינה כדאית בכל מקרה הואיל והמבוטח נדרש לשלם למבטח דמי פוליסה בשל הוצאותיו לשינוי הביטוח ולכן רצוי לבדוק מה עלות התוספת לעומת החזר הפרמיה המגיע למבוטח בשל הקטנת סכומי הביטוח עקב התאמתם לשער הדולר.

 

גם אם נמצא, כי עדכון סכומי הביטוח עדיין כדאי  להיזהר ממכשול נוסף והוא סיכון ליצירת ביטוח חסר בעקבות עליית שער הדולר לאחר ההקטנה.

הפתרון המוצע לסוגיה זו הוא להוסיף לפוליסה הרחבה של סעיף של 10% או 15% ביטוח נוסף כמקובל בפוליסות מיוחדות לביטוח עסקי ובחלק מהפוליסות לביטוח הדירה ותכולתה (כמו למשל הפוליסות של חברות הפניקס וביטוח חקלאי). הרחבה זו אינה כרוכה בתשלום נוסף והיא מקנה למבוטח כיסוי סכום ביטוח נוסף בשל עליה בערכי רכוש ורכישות נוספות. בכל מקרה על המבוטח לתת את דעתו למגבלות הכיסוי ולשלם את הפרמיה בעבור ההגדלה על מנת להחיל את ההרחבה לרכישות ולעליות ערך נוספות.

להלן נוסח ההרחבה כפי שהיא מופיעה בפוליסות "הפניקס" ו"ביטוח חקלאי"

"סכום ביטוח נוסף בשיעור של 10% מסכום ביטוח הדירה והתכולה

הביטוח לפי פרקים א' (ביטוח הדירה (מבנה)) ו-ב' (ביטוח תכולת הדירה לפי תנאי "מקיף") או ג'- (ביטוח תכולת הדירה לפי תנאי "כל-הסיכונים") כולל סכום נוסף מעל לסכום הביטוח בשיעור של עד 10% לכל פרק. וזאת בתנאי שמקורו של סכום הביטוח הנוסף הוא באחד או יותר מאלה:

(א)      הוספת פריטי רכוש נוספים לתכולת הדירה - לאחר תחילת הביטוח.

(ב)      עליית ערך הדירה וגם או תכולת הדירה - לאחר תחילת הביטוח.

הוראות סעיף זה לא יחולו אם בעת קרות מקרה הביטוח יתברר, כי ערך הרכוש  המבוטח לפי הפרק לפיו מוגשת התביעה, גדול מסכום הביטוח הנקוב לגביו במפרט בשיעור העולה על 10%."

 

ביטוח בתים משותפים  בפוליסה אחת - יתרונות וחסרונות

 

היתרונות בביטוח בתים משותפים בפוליסה אחת קשור למקרים קשים הגורמים לנזקים בהיקף גדול כמו רעידת אדמה, התנגשות כלי טיס במבנה, וצרות דומות.

 

§      במקרה של נזק רחב ממדים כל הבניין מבוטח ואין צורך בביטוח ערך הקרקע במבנה, יש תשלום השתתפות עצמית רק פעם אחת. למרות שסכום ההשתתפות העצמית עשוי להיות גבוה בהרבה מסכום ההשתתפות העצמית בפוליסת הדירה הרגילה. בכל זאת בנזקים גדולים מתמודדים כל הדיירים מול חברת ביטוח אחת ומול שמאי אחד והדבר מאפשר לשקם את הנזק מוקדם יותר לעומת ביטוחים בחברות ביטוח שונות עם מספר שמאים שכל אחד  מהם עשוי לראות את הקף הנזק וסיבתו בצורה אחרת.

 

§        תקופת כינון (שיקום המבנה) ואובדן שכר דירה - בפוליסה לביטוח הבית המשותף יכולה להיות ארוכה יותר מתקופת הכינון לפי הביטוח הפרטי ניתן להגיע לתקופת כינון של 24 חודש במקום 6 חודשים בביטוח הפרטי ולאובדן שכר דירה של 12 חודש ויותר במקום 6 חודשים בביטוח הפרטי. אולם ניתן לבקש להתאים את התקופות בביטוח הבית הפרטי בהתאם לצרכים המיוחדים שלכם כאשר בחלק מחברות הביטוח תקופות אלו כבר הורחבו בביטוחי דירות.

 

החסרונות הם בכיסוי נזקים בהיקף קטן יותר שהם, למזלנו, בדרך כלל, הנזקים היותר שכיחים.

 

 §      ההפרש בהשתתפות העצמית למשל 1,000$ או יותר בפוליסה לביטוח הבית המשותף מול 500 שקל או פחות בביטוח הדירה.

 

 §   תשלום השתתפות עצמית כפולה  אם התכולה והמבנה מבוטחים בפוליסות נפרדות וכתוצאה ממקרה אחד נגרם נזק לשניהם יהיה עליכם לשלם פעמיים השתתפות עצמית בשל אותו המקרה עצמו.

 

 §      טיפול של חברות שונות בנזק אחד כאשר התכולה והמבנה מבוטחים בפוליסות נפרדות ("תענוג" שמומלץ למזוכיסטים בלבד).

 

 §      השתתפות עצמית אסטרונומית בנזקי רעידת אדמה - ההשתתפות העצמית בנזקי רעידת אדמה בפוליסת הבית המשותף היא 10% מסכום הביטוח של כל המבנה כולו (מינימום 7,500$). לעומתה ההשתתפות העצמית בביטוח הדירה ותכולה תהיה לפי בחירתכם בין 2% עד 10% לפי בחירתכם מסכום הביטוח לפי הפוליסה שלכם. כלומר אם לצורך הדוגמא סכום ביטוח המבנה הוא 10,000,000$ תהיה ההשתתפות העצמית 100,000$ לפי פוליסת הבית המשותף. לעומת זאת אם נניח שסכום הביטוח של המבנה והתכולה של דירתכם הוא 1,000,000 ש"ח תהיה ההשתתפות העצמית לנזקי רעידת אדמה 10,000 ש"ח בלבד.

 

 §      השתתפות עצמית מוגדלת לנזקי טבע- לפי ביטוח הבית המשותף יכולה להיות לפי תנאי הפוליסה העסקית: 5% מהנזק מינימום של 2,500$ או 5,000$ (אם ערך המבנה עולה על 3,000,000$) לעומת השתתפות עצמית רגילה שיכולה להיות 500 ש"ח או אפילו פחות בפוליסת הדירה.

 

הפתרון המוצע - ביטוח הבית המשותף נעשה בדרך כלל על-ידי ועד הבית או חברת הניהול. במועד חידוש הבית ראוי לערוך מכרז בין המבטחים השונים באופן שיאפשר לכל דייר לבטח את תכולת דירתו באותה חברת ביטוח כאשר התנאי לביטוח יהיה קביעת השתתפות עצמית כאילו נערכה לכל אחד מהדיירים פוליסה נפרדת לביטוח הדירה ותכולתה וכמובן תשלום השתתפות עצמית רק פעם אחת למקרה אחד. אם אינכם יכולים להשיג ביטוח מהסוג המומלץ (שהוא לדעתי הפתרון האופטימאלי) אני ממליצה לערוך ביטוח המבנה (על בסיס נזק ראשון לדוגמא ע"ס 100,000 ש"ח - ללא ביטוח חסר) אצל מבטח התכולה לאחר שתסבירו לסוכן את המצב בכתב, וזאת על מנת לפתור את מרבית הבעיות הנ"ל. ודאו, כי שם הדיירים נכלל בשם המבוטח בביטוח בתים משותפים ע"י ועד הבית או חברת ניהול.

 

 

 

כיסוי לפגיעת רכב הנהוג ע"י המבוטח

ביטוח הדירות והרכב הפרטי במדינת ישראל מבוסס על תנאי מינימום המחויבים על-פי חוק. מטרת המחוקק, היתה, מן הסתם, להגן על המבוטח בקביעת תנאי ביטוח בסיסיים אשר יבטיחו את זכויותיו לפי הסכם הביטוח מול המבטחים. לביטוח עסקים (ואפילו עסקים זעירים המתנהלים מתוך דירה) ורכב פרטי מעל 4 טון לא נקבעו תנאי מינימום אולי מתוך הנחה, כי בעל עסק ידע לעמוד על זכויותיו ולדרוש את תנאי הביטוח הראויים במשא ומתן מול מבטח.

 

לאור האמור לעיל, ניתן לצפות, כי תנאי הפתיחה לביטוח רכוש פרטי לפי פוליסת הדירה יהיו  רחבים יותר מאלו של ביטוח העסק. ואכן ניתן למצוא כיסוי רחב יותר בכל הקשור לסיכוני גניבה פשוטה (אשר אינם כלולים בדרך כלל לפי הפוליסה העסקית, למעט משרדים בחלק מתוכניות הביטוח) וסיכוני טבע (הכלולים בכיסוי הבסיסי לפי השתתפות עצמית רגילה) ועוד.

עם זאת, ניתן למצוא מקרים פרטיים, כמו למשל ביטוח נזקי התנגשות של רכב במבנה הדירה כאשר הכיסוי לפי הפוליסה התקנית נמצא פחות יותר מהכיסוי אותו ניתן לקבל בביטוח רכוש עסקי לפי חלק מהפוליסות העסקיות המקובלות.

למה הכוונה? הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה מכסה אבדן או נזק למבנה או גם לתכולה בשל  מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה. יש לשים לב, כי ההגדרה אינה מייחדת את הכיסוי לכלי רכב מנועי אלא מקנה כיסוי ביטוחי אף בשל התנגשות של כלי רכב שאינו מנועי, כמו למשל, אופניים ללא מנוע עזר. אולם, לפי תנאי הפוליסה התקנית, הכיסוי אינו חל כאשר הנזק נגרם בעת שכלי הרכב היה נהוג בידי המבוטח או מי מבני משפחתו. הגדרת בני המשפחה לפי הפוליסה התקנית כוללת בנוסף למבוטח עצמו אף את בן זוגו, ילדיו, הוריו או קרובים אחרים שלו המתגוררים עמו דרך קבע בדירה.

 

מכאן יוצא, כי לפי הפוליסה התקנית אין כיסוי להתנגשות לנזק שנגרם ע"י  כלי רכב בדירה הנהוג ע"י המבוטח או בני משפחתו. כיסוי לאחריות בשל נזק מסוג זה אינו ניתן אף לפי ביטוח צד ג' של פוליסת הרכב הואיל ולפי הפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון, רואים, כי הפוליסה מוציאה מכלל כיסוי ביטוחי אחריות בשל נזק לרכוש שנמצא בבעלותו, בפיקוחו או בשמירתו של המבוטח או של נהג הרכב, או של אחד מבני ביתם.

 

לעומת זאת, כאשר בודקים את תנאי הכיסוי לסיכון התנגשות כלי רכב במבנה IMPACT, רואים, כי רב הפוליסות העסקיות (התנאים אינם אחידים וניתן למצוא הבדלים ניכרים בין תוכניות הביטוח השונות) הכיסוי הביטוח אינו מוצאי מכלל ביטוח נזק שנגרם כאשר כלי הרכב נהוג ע"י המבוטח או בני משפחתו (כהגדרתם לעיל). כך למשל, הפוליסה לביטוח משרדים של חברת "כלל", "מטריה משולבת למשרדים", מכסה בכיסוי "התנגשות", נזק לרכוש המבוטח הנגרם בחצרי המבוטח מפגיעה של: כלי רכב, ציוד נייד ומכשירי הרמה כלשהם, לרבות נפילה מהם, עצים, עמודי חשמל ובהמות. הכיסוי הוא רחב יותר לא רק בשל כך שאין חריג לנזק שנגרם בעת נהיגת המבוטח ובני משפחתו אלא גם משום כלילתם של מקרים נוספים והיעדר התנאי לפגיעה במבנה בהגדרת הכיסוי, כך שגם פגיעת כלי רכב בתכולה הנמצאת בחצרי המבוטח מחוץ למבנה תמצא מבוטחת.

 

כיסוי לסיכוני פגיעה של כלי רכב הנהוג ע"י המבוטח, הוא בעל משמעות בעיקר בביטוח בתים פרטיים ודירות בקומות קרקע הנמצאות בסמוך למגרש החניה של המבנה. תנאי הפוליסה התקנית, הם כאמור, תנאי מינימום ובהחלט ניתן ורצוי להרחיבם כפי שעשו למשל חברות הפניקס הישראלי (פוליסת הבית שלי) וחברת ביטוח חקלאי (ביטוח דירה) אשר לא כללו את הסייג לנהיגת המבוטח או בן משפחה בתנאי הביטוח.

 

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright