היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח כל הסיכונים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים


 ביטוח דירה - ראשי | ביטוח דירה בnet | מדריכים וטיפים נוספים

 

                  

המדריך לביטוח כל הסיכונים

   מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

למדריך המקיף לביטוח דירה       לכתבה על ביטוח תכשיטים       כיצד לקבוע סכומי ביטוח

 

 

מדריך לביטוח כל הסיכונים

ביטוח "כל הסיכונים"

לביטוח מסוג "כל הסיכונים" אין תנאי מינימום המחויבים על פי חוק. כלומר, אין פוליסה תקנית וקיימים הבדלים ניכרים בין תוכניות הביטוח השונות

 

ומסיבה זו חשוב לבדוק את תנאי הביטוח לפני ההתקשרות בביטוח חדש או בעת חידוש הביטוח.למעשה מדובר בשיטת ביטוח מיוחדת שאינה בלעדית לביטוח תכשיטים ודברי ערך בלבד והיא משמשת בסיס לפוליסות עסקיות כמו ביטוח תכולת בית העסק לפי פוליסות מסוימות וגם לביטוח ציוד אלקטרוני ועבודות קבלניות וביטוחים נוספים.

 

ביטוח "כל הסיכונים" לגבי פריטים הכלולים בתכולת דירה, תקף לגבי פריטים מסוימים בלבד. פריטים אלו יכולים להיות כלולים בסכום הביטוח הניתן לפי פרק התכולה, ואז הביטוח לפי הרחבה זו מקנה ביטוח רחב יותר והופך את הביטוח ל "כל הסיכונים". בתוכניות ביטוח אחריות מדובר בביטוח העומד בפני עצמו ואז אין צורך לכלול את הרכוש גם בסכום הביטוח של פרק התכולה - חשוב ורצוי לברר את סוג הכיסוי הביטוחי לפני עריכת הביטוח.

 

ביטוח על בסיס "כל הסיכונים" מכסה:

אובדן או נזק פיסי מתאונה לרכוש המבוטח מסיבה כלשהי, למעט מקרים אשר הוצאו באופן מפורש מכלל כיסוי. לפי הפוליסה לביטוח כל הסיכונים אין פירוט של מקרים מבוטחים אלא חריגים בלבד וכל מקרה שאינו מופיע ברשימת החריגים - מבוטח.

 

הנזקים הכלולים בביטוח מסוג  "כל הסיכונים"

כוללים בדרך כלל, נזקי אבידה וגניבה מחוץ לדירה, כתמים, קריעה ונזקים אחרים אשר אינם מבוטחים לפי ביטוח התכולה.

 

רכוש שנהוג לבטח בביטוח "כל הסיכונים":

 תכשיטים, כלי זהב, שעונים, פרוות, מצלמות, מסרטות, כלי נגינה, תמונות, פסלים, אוסף בולים, כלי כסף, אוסף מדליות ואוסף מטבעות.

 

הערכה כתנאי לביטוח "כל הסיכונים"

חברת הביטוח דורשת, בדרך כלל, המצאת הערכה של מעריך מומחה הכוללת תיאור וערך של כל פריט מבוטח לפני תחילת הביטוח. לפעמים מוותר המבטח על הערכה בכיסוי תכשיטים באחוזים מוגבלים מסכום ביטוח התכולה לפי הפוליסה לביטוח התכולה.

 

ביטוח "כל הסיכונים" חל בארץ

הביטוח מכסה את הרכוש המבוטח בעת הימצאו בדירה, או באופן זמני בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. ביטוח בחו"ל אינו כלול אלא אם נרכש תמורת פרמיה נוספת!

 

  • בחלק מחברות הביטוח נהוג לכלול בביטוח התכולה ללא תוספת פרמיה ביטוח "כל הסיכונים" לתכשיטים עד 10% מסכום ביטוח התכולה. כיסוי לסכום נוסף אפשר לרכוש תמורת פרמיה נוספת. יש חברות הכוללות גם ביטוח לכלי זהב, פרוות ומצלמות.


  •  
  • אצל חברות ביטוח אחדות ניתן לערוך ביטוח "כל הסיכונים" לתכשיטים ללא הערכה כאשר מגבילים את אחריות המבטח לתכשיט אחד ל- 1% מסכום ביטוח התכולה. ביטוח כזה רצוי למי שמחזיק בפריטים רבים שערכם אינו גבוה.

 

סייגים לביטוח "כל הסיכונים"

ביטוח כל הסיכונים אינו מכסה נזק מסיכונים המפורטים ברשימת החריגים או הסייגים לכיסוי זה. ובכלל זה רכוש הנמצא ברכב ללא השגחה, רכוש המשמש למטרות עסק (אלא אם הפוליסה הורחבה במיוחד) וסייגים נוספים.

 

 


ביטוח "כל הסיכונים" אינו מכסה כל נזק מסיבה שהיא

 

כך נקבע ע"י שופט העליון, יצחק עמית, בתקופת כהונתו כשופט בית המשפט המחוזי בחיפה בעניין תא (חי') 10432/97 מ.ג.מ.נ. חברה לעבודות הנדסיות בע"מ נ' הכשרת הישוב חברה לבטוח בע"מ. השופטת ע' ערבל מבית המשפט העליון קבעה, בערעור שהוגש על פסק הדין של המחוזי (ע"א  7439/06 מ.ג.מ.נ חברה לעבודות הנדסיות בע"מ נ. הכשרת הישוב חברה לביטוח), כי בית המשפט המחוזי צדק בקביעתו שביטוח מסוג "כל הסיכונים" על אף שמו, אינו מכסה נזק מכל סיבה שהיא:

 

"בית המשפט עמד על כך שהפוליסה נשוא דיוננו היא מסוג "כל הסיכונים", אולם שמה אינו מעיד בהכרח על תוכנה. זאת משום שהיא אינה מכסה את מלוא הסיכונים האפשריים, אלא רק את הסיכונים שהוגדרו בפוליסה. על המבוטח להוכיח את התרחשותו של נזק או אובדן, אשר נופלים בגדר הכיסוי הכללי של הפוליסה, ונבעו מאירוע התאונה. בנקודה זו, על-פי פסיקת בית המשפט, כשלו המערערות, שכן לא הוכיחו את אחד מהיסודות הנדרשים בפוליסה, בדבר "נזק או אובדן פיזיים". בנוסף, בית המשפט עמד על כך שהמקרה דנן נמנה על אחד החריגים לפוליסה, שעניינו הוצאות או תיקונים הנובעים מעבודה או חומרים לקויים, ולכן ממילא אינו בר כיסוי.


 

ביטוח "כל הסיכונים לתכולת דירה"

 

אצל חברות ביטוח אחדות ניתן לרכוש תוכנית ביטוח המבטחת את תכולת הדירה ולפעמים גם את המבנה על בסיס "כל הסיכונים".

 

עלות הביטוח עשויה שלא לעלות על עלותו של ביטוח המקיף הרגיל אולם ההשתתפות העצמית תהיה יותר גבוהה.

 

תמורת פרמיה נוספת ניתן לרכוש ביטוח "כל הסיכונים" לתכשיטים ודברי ערך כמו פרוות, מצלמות, כלי נגינה, אוספי בולים ומטבעות בתנאי, כמובן, שהמבוטח המציא למבטח הערכה של מעריך מוסמך המפרטת את תיאור הפריטים המבוטחים ואת ערכם. לגבי תכשיטים, פרוות ומצלמות ניתן גם לרכוש הרחבה לחו"ל.

 

אצל מבטחים אחדים יש לרכוש באופן מיוחד הרחבה לביטוח שבר תאונתי של מכשירי חשמל.

עודכן ביום 20/6/2023

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright