היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח נזקי מלחמה וטרור

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

 

הקדמה

ביטוחי תאונות אישיות

ביטוחי רכב מקיף

ביטוחי בריאות וסיעוד

ביטוחי חיים

פיצוי המוסד לביטוח לאומי

סיכוני מלחמה לבעלי דירות

ביטוחי רכוש

ביטוח טרור לרכוש עסקי
חריגי הפוליסה לביטוח  טרור

ביטוח ימי ואווירי

סיכוני מלחמה וטרור לרכב

ביטוחי כספים וכו'

ביטוח במסגרת מס רכוש

פיגועי טרור  נוסעים לחו"ל

ביטוחי אחריות חוקית

ביטוח לפי פוליסות הדירה

חריג טרור בביטוחי דירה ועסק

התנגדות להינתקות וביטוח רכב ודירה

הצורך בביטוח נזקי טרור לרכוש

חישוב הפרמיה לפי גבול אחריות

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים


 

      כל הטיפים                                          


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לפוליסת עסק  | עסק רכוש |  אחריות של עסק  |  אינטרנט ומחשבים


 

המשמעות הכלכלית של הכרזה על ארגון טרור

 

 מדריך לביטוח נזקי מלחמה וטרור  

                

   מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

                            
 

ביטוח נזקי מלחמה וטרור בכיסוי נפרד   נזקים הקשורים לעמוד ענן וביטוח

כיסוי טרור בפוליסות דירה ועסק, השוואה    ביטוח תאונות אישיות לנפגעי טרור

 

ביטוח טרור הרצאה של קטיה שורצמן בכנס אלמנטר 1990

 

 

לתוכן המדריך

הקדמה

סיכוני מלחמה וטרור נחשבים לסיכונים שאינם ניתנים לאומדן. לפיכך מרבית הביטוחים אינם כוללים אותם בכיסוי הסטנדרטי. למזלנו מדינת ישראל מפצה את אזרחיה במגבלות הקיימות לפי חוקים שונים. נסקור להלן את אפשרויות הכיסוי הביטוחי לפי הפוליסות השונות ואת הפיצוי אותו ניתן לקבל ממדינת ישראל לפי החוקים השונים.

 הצורך בביטוח נזקי טרור לרכוש

הצורך בביטוח נזקי טרור לרכוש נובע בעיקר מהעובדה שהביטוח על פי חוק במדינת ישראל אינו מכסה נזק  עקיף (דהיינו אובדן רווחים) בשל פגיעה ברכוש שאינו נמצא בישוב ספר. הווה אומר, שאובדן הכנסות בתקופת שיקום הרכוש אינו מבוטח ע"י מס רכוש ולגבי עסקים שאינם יכולים להתארגן לפעול ממקום חלופי בתוך זמן קצר לאחר פיגוע הטרור מומלץ לרכוש ביטוח נזקי  טרור בחברת ביטוח פרטית אשר יכסה בנוסף לנזק הישיר לרכוש גם אובדן רווחים בתקופת שיקום העסק. ביטוח אובדן רווחים בשל נזקי טרור ניתן לרכוש לפעמים גם באותם מקרים בהם לא נרכש כיסוי אובדן רווחים בשל נזקי רכוש מסיבות אחרות כמו אש ושובר מכני.

 

ביטוח נזקי טרור ומלחמה במסגרת מס רכוש

חוק מס רכוש מפצה את בעל הרכוש או את מי שהוכיח למנהל קרן הפיצויים שהוא ישא בהוצאות השיקום של הנזק שנגרם. לפי החוק מכוסה רכוש כלשהו אשר נמצא במדינת ישראל ונפגע עקב מלחמה כולל רכוש השייך לאנשים שאינם אזרחי ותושבי מדינת ישראל. בתנאים מיוחדים ניתן לבטח תמורת תשלום גם רכוש ישראלי הנמצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל. שיעור מסוים ממס הרכוש הנגבה בכל שנה מהווים קרן מיוחדת לתשלום פיצויים בעד נזק. הביטוח הוא אוטומטי ואין צורך בבקשה מיוחדת ובתשלום פרמיה עבורו.

החוק מגדיר "נזק מלחמה" כנזק שנגרם לגופו של נכס עקב פעולות מלחמה על-ידי הצבאות הסדירים של האויב או עקב פעולות איבה אחרות נגד ישראל או עקב פעולות מלחמה על-ידי צבא הגנה לישראל. המדינה רשאית להתנות תשלום לפי החוק בשיקום הנזק.

השיפוי לתכולת דירות פרטיות מוגבל לסכומים הנקובים בטבלה המגדירה סכום מרבי אשר ישולם עבור כל פריט או סדרת פריטים. הביטוח הממשלתי אינו כפוף לביטוח חסר ואינו מכסה פריטי תכולה יקרי ערך כגון: עתיקות, דברי אומנות ותכשיטים.

 

 

ביטוח סיכוני טרור לפי פוליסות הדירה

 1. כיסוי מעבר לקו הירוק - אינו ניתן על-ידי כל המבטחים אלא רק ע"י חלק מהם. אולם ברור, כי מבטח שכלל סיכון טרור בביטוח דירה הממוקמת באריאל וקיבל את הפרמיה תמורתו יתקשה להתנער מאחריותו לכיסוי זה.
   

 2. הגדרת מעשה טרור - אינה זהה בכל הפוליסות יש מי שקובע, כי הכיסוי יינתן רק למי שמטרתו הנה או כוללת הפלת השלטון החוקי או השלטון למעשה של הממשלה באלימות בעוד מבטחים אחרים מסתפקים בעוינות למדינת ישראל מצד מבצעי הפיגועים.
   

 3. הגבלת אחריותם של המבטחים - היא בד"כ לסכומי ההפרש שבין סכום הביטוח של הרכוש המבוטח, לפי הפוליסה, לבין סכום הפיצוי אשר המבוטח זכאי לקבל מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 1961 ותקנותיו. אין כיסוי לסכומים שהמבוטח אינו מקבל בשל הפרת הוראות חוק מס רכוש.
   

 4. פיצוי מינימאלי - לפי הנחית משרד המפקח המבטחים כוללים תנאי לפיו בכל מקרה לא יפחתו תגמולי הביטוח בגין נזקי טרור מסכום השווה ל10%- מהסכום אשר שולם בפועל בגין נזקי טרור על-ידי מס רכוש וקרן פיצויים.
   

 5. סייגים - מקרים ונזקים שאינם כלולים בביטוח נזקי טרור בדירה (הסייגים אינם זהים אצל כל המבטחים): נזקי פריצה, או גניבה, או שוד (הכוונה לביזה) נזקים לבולים, כסף מזומן, יצירות אומנות ופסלים, נזקי שבר זכוכית או שמשות בלבד. נזקים בגין פעולות הדומות לצעדי מלחמה (אפילו אם לא הוכרזה) מצד מדינה החברה באו"ם ובעלת זכויות הצבעה באו"ם.
   

 6. תנאי מיוחד – על המבוטח מוטלת חובת ההוכחה, כי לרכוש המבוטח אכן נגרם נזק טרור ע"י הצגת אישור בכתב של המשטרה או משרד הביטחון, או אישור בכתב של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים.

 חריג טרור בפוליסת דירה ובפוליסה לביטוח בתי עסק

כל ביטוחי הדירות במדינת ישראל מבוססים על הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה אשר מהווה תנאי מינימום מחייבים עפ"י חוק (תנאים הניתנים לשינוי לטובת המבוטח בלבד). הביטוח העסקי, אינו מבוסס על תנאי מינימום, כאמור ולפיכך חשוב להשוות לראות את ההבדל המשמעותי בחריגים אלה.

 

החריג בפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה: חריג זה כלול בתוך שני הסייגים הראשונים ברשימת הסיכונים שאינם מכוסים לפי התקנה:

 • מלחמה, פעולת אויב, פיגועים חבלניים:

 • מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפיכה.

 

החריג בפוליסה העסקית כולל אף הוא חריג טרור בתוך חריג סיכוני מלחמה. ולמרות שאין פוליסה מינימאלית ותנאים אחידים לביטוח עסק, הרי בכל זאת, יש דמיון בין החריגים של המבטחים השונים, דמיון הנובע ככל הנראה מדרישות של מבטחי משנה:

מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשה איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה (בין אם הוכרזה או בין אם לא הוכרזה), מלחמת אזרחים, פעולות חבלה וטרור, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מרי, מרידה, מהפכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באופן בלתי חוקי, משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב של מצור.


"טרור" כאמור לעיל משמעו - שימוש באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון עוין כלשהו.

 

כפי שאנו רואים לעיל, הרי שהגדרת טרור לפי הפוליסה העסקית מקנה כיסוי מצומצם יותר לעומת הביטוח לפי הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה. להבטחת כיסוי ביטוחי בימים קשים אלה מומלץ:

 

להשתדל לכלול (עד כמה שניתן) הרחבה לכיסוי סיכוני טרור בביטוחי הדירות והרכוש העסקי (שיכלול גם אובדן רווחים בשל טרור). מומלץ להשתדל להוסיף את הכיסוי אפילו לפני החידוש.

 

להשתדל, כי חידוש ביטוחי הרכוש של עסקים גדולים ואפילו בינוניים, יהיה לפי תנאי ביטוח שאינם כוללים סייג לגבי מהומות, פרעות ונזק בזדון מחד גיסא ומאידך גיסא סייג טרור כולל תנאי לפיו דחיית תביעה ע"י המבטח תתאפשר רק עם המצאת אישור בכתב מהמשטרה או משרד הביטחון או ממס רכוש, כי הנזק נגרם על-ידי מעשה טרור.

 

ביטוח  נזקי טרור לרכוש עסקי

ביטוח נזקי מלחמה לרכוש אינו כיסוי שניתן לרכוש כמוצר מדף בביטוח אלמנטרי (להבדיל מביטוח ימי המאפשר לרכוש כיסוי זה במחירים סבירים בימי שלום).

 

מאידך גיסא, ניתן לרכוש ביטוח כנגד נזקי טרור לרכוש עסקי. תנאי הפוליסות אינם אחידים וניתן למצוא הבדלים ניכרים בין תוכניות הביטוח השונות. להלן סקירה מתומצתת של הפוליסה לביטוח נזקי טרור למעל מס רכוש לפי תנאי ביט 2006 המתפרסמים באתר האינטרנט של חברת "כלל".

 

הכיסוי לפי הפוליסה הוא לנזק לרכוש ו/או אובדן תוצאתי. הכיסוי מוגבל לנזק פיסי מוחשי ואינו כולל פגיעה במאגרי נתונים האגורים במחשב ובתוכנות.

 

בהיעדר קביעה אחרת בתנאי הפוליסה הכיסוי מוגבל לפעולות טרור בתחומי הקו הירוק.

 

פעולת טרור מוגדרת בפוליסה כחבלה או פעולה מזיקה לרכוש המבוטח שבוצעה באלימות למטרות פוליטיות, כולל שימוש באלימות למטרות הפחדת הציבור או חלק ממנו, על-ידי איש או אנשים בין אם הם פועלים בשם או בקשר עם ארגון כלשהו ובין אם לאו, וכולל מעשים שנעשו על מנת לקדם את ההתקוממות הידועה בשם "אינתיפאדה". נזקי טרור המבוטחים לפי הפוליסה כוללים נזק  נובע במישרין מפעולה של רשות חוקית מוסמכת למטרת דיכוי,  הקטנה ו/או מניעת תוצאות של פעולת טרור.

 

חובת ההוכחה על אירוע של מקרה טרור מוטלת על המבוטח, עליו להמציא למבטח אישור מפורש של המשטרה או משרד הביטחון או מנהל מס רכוש וקרן פיצויים. אולם היתרון שבכיסוי שנערך באמצעות המבטח של הרכוש כנגד הסיכונים הרגילים הוא חוסר אפשרות של מבטח הרכוש שלא לשלם את הנזק בכלל בשל הטענה שמדובר בנזקי טרור. במקרה של חשד לטרור, המבטח ישלם את הנזק השאלה היחידה היא לפי איזו פוליסה, הואיל וביטוח נזקי טרור כרוך בדרך כלל בתשלום השתתפות עצמית גבוהה במיוחד או גם בכיסוי מעל מס רכוש. הביטוח מעל מס רכוש מכסה את ההפרש שבין הנזק אשר שולם או אמור להיות משולם ע"י מס רכוש לבין עלות השיקום לפי ערך הכינון של הרכוש. ביטוח נזק תוצאתי מכסה את ההפרש שבין אובדן ההכנסה המכוסה לפי הפרק לביטוח מפני אובדן תוצאתי  לבין התשלום המגיע ממס רכוש וקרן פיצויים. הפוליסה כוללת חריגים החלים על כל הפוליסה וחריגים מיוחדים לביטוח הרכוש ולביטוח אובדן תוצאתי.

 

חריגים לכל הפוליסה הם: חומר גרעיני וכו', מלחמה, פעולות איבה, מהפכה וכו', חומר ביולוגי או כימי למעט נזק פיסי ישיר ממתקן המכיל חומרים אלו, פריצה,גניבה או נזק בזדון שקרה תוך כדי פריצה וגניבה, החרמה, הפקעה ו/או תפיסה של רכוש או המקרקעין בהם הוא נמצא.

 

חריגים לפרק הרכוש: מתכת יקרה שאינה חלק ממכשיר ציוד או מלאי, אבנים יקרות, ניירות ערך, שטרי ערבות, מזומנים והמחאות, כלי רכב מנועי שאינו מלגזה ואינו משמש כמלאי, נזק לרכוש הנמצא מחוץ לחצרים. יצירות אמנות מבוטחות בחצרים בלבד ועד 5,000 $ ליצירה.

 

ביטוח הרכוש אינו כולל את ההרחבה להשבת סכום הביטוח לקדמותו וכיסוי לרכוש בהעברה כן כולל הביטוח חריגים של נזק תוצאתי (אלא אם כן  נכלל בביטוח פרק ב') וביטוח ימי.

 

חריגים לביטוח אובדן תוצאתי הם: אובדן שאינו נובע מנזק מכוסה לפי פרק הרכוש, הוצאות שיפור, שינוי או שיפוץ שנדרשו לראשונה בעת שיקום הנזק. הביטוח אינו כולל את ההרחבות להפסקת שירותים ציבוריים, ספקים ולקוחות, רכוש שאינו בבעלות המבוטח והשבת סכום הביטוח לקדמותו.

 

 

 

 

חריגים לביטוח נזקי טרור

תנאי הפוליסה לביטוח נזקי טרור, כמו כל פוליסה אחרת כוללים חריגים המוציאים מכלל כיסוי ביטוחי מקרים הנופלים בגדר הגדרת המקרה המבוטח אך אינם מכוסים משום החריג המוציא אותם מכלל ביטוח.

בכתבה מיום 27/7/2006, אזכרתי את החריגים אך משום הקיצור המתבקש לא הרחבתי את היריעה. לאור כתבת השער בשבוע האחרון, אני מפרטת עם דוגמאות את חריגי הפוליסה לביטוח סיכוני טרור  לפי תנאי "ביט 2006".

 

הביטוח אינו מכסה נזק שנגרם לרכוש במישרין או בעקיפין ע"י:

 1. חומר גרעיני מלחמתי כלשהו, קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי ו/או מבעירת דלק גרעיני כלשהו כאשר למטרת הסעיף הנדון בעירה תכלול תהליך כלשהו של ביקוע גרעיני המכלכל את עצמו. כלומר,  הכיסוי לנזקי טרור אינו כולל נזק שנגרם ע"י חומר הכולל חומרים רדיואקטיביים.
   

 2. מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשי איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה (בין אם הוכרזה ובין אם לא הוכרזה), מלחמת אזרחים, פעולות חבלה, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מרי מרידה, מהפכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באופן בלתי חוקי, משטר צבא או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של מצב צבאי או מצב של מצור. לפי האמור בסעיף זה, נזקי הטילים של חיזבאללה אינם מבוטחים הואיל ומדובר בפעולות מסוג מלחמה המוצאות מכלל כיסוי ביטוחי לפי סעיף זה.
   

 3. חומר ביולוגי או כימי כלשהו, אך למניעת ספק הנזק הפיסי הישיר מפיצוץ מתקן המכיל חומרים אלו מכוסה. כלומר, במקרה של זיהום ביולוגי או כימי מבוטח רק הנזק הישיר שנגרם ע"י הפיצוץ אולם אין כיסוי ביטוחי להוצאות הנדרשות לטיהור המבנה, פינוי, אכלוס מחדש וכיו"ב.
   

 4. פריצה או גניבה או נזק בזדון תוך כדי פריצה וגניבה. כלומר, נזקי ביזה לאחר קרות מקרה הביטוח אינם מבוטחים.
   

 5. החרמה, הפקעה, מתפיסה או החזקה (חוקית או אחרת) של הרכוש המתואר במפרט ו/או המקרקעין בהם הוא נמצא.
   

 6. פגיעה בנתוני מחשב – הפוליסה כוללת הגבלה לכיסוי רכוש מוחשי המוציאה מכלל ביטוח נזק לתוכנה או למידע, כל שינוי לרעה בנתונים, בתכנה, במידע או בתכנות המחשב שנגרם בשל מחיקה, השחתה או עיוות של המבנה המקורי שלהם. מומלץ לקרוא את הנוסח המלא של הגבלה זו המופיעה מתחת להגדרות בדף 2 של הפוליסה.
   

 7. נזק שנגרם לרכוש מחוץ לחצרים המבוטחים, ולרכוש בהעברה. – ההרחבות הכלולות בביטוח הרכוש אינן חלות לגבי נזקי טרור וכך גם ההרחבה להשבת סכום הביטוח לקדמותו לאחר נזק.
   

 8. כמו כן כולל פרק הרכוש את המגבלות הרגילות של הפוליסה לביטוח אש ומוציא מכלל ביטוח נזק שנגרם ל:
   

 א.      מתכת יקרה שיאנה חלק מציוד או ממלאי, יצירות אמנות בסכום העולה על 5,000 $ ליצירה.

ב.      אבנים יקרות, ניירות ערך, שטרי התחייבויות, בולים, מזומנים, מטבעות והמחאות.

ג.       רכב מנועי שאינו מלאי עסקי או מלגזות.

ד.     נזק תוצאתי – אלא אם כן נרכש ביטוח לאובדן רווחים לפי הפוליסה , אזי הכיסוי יהיה לפי תנאי הפרק שאף הוא כולל חריגים וסייגים לכיסוי.

ה.    ביטוח ימי. אם קיים ביטוח ימי לרכוש הפוליסה מכסה רק את ההפרש שבין הביטוח הימי לבין הנזק שנגרם או את הנזק במלואו למקרה שהביטוח הימי מתבטל בשל קיומו של ביטוח נוסף.

 

 

 

התנגדות להינתקות וביטוח רכב ודירה

אני מקווה בכל לבי, כי האמור בכתבה קצרה זו יישאר בגדר התיאוריה בלבד וחס ושלום לא יהיה עלינו לחזות בהפגנות אלימות הכרוכות בהשחתת רכוש ובפגיעות גוף מצד מתנגדי תוכנית ההתנתקות של שרון.  אם אכן נהיה עדים למאבק מסוג זה, מעניין לראות האם הביטוחים הקיימים מכסים או  עשויים לכסות את הנזק שייגרם לפרט והאם ניתן בכלל לבטח נזקים מסוג זה.

ביטוח רכב - הפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון כוללת שני סייגים הקשורים לנזק אפשרי העשוי להיגרם ע"י מתנגדי ההתנתקות:

 

א.    חריג נזקי שביתות ומהומות הניתן לביטול תמורת תוספת פרמיה.

 

ב.    חריג נזקי מלחמה המוציא מכלל ביטוח גם נזקי התקוממות עממית ואינו ניתן לביטול.

 

כלומר, נזקי רכב יהיו מכוסים רק לגבי אותם מבוטחים שהפוליסה שלהם כוללת נזקי שביתות ומהומות וזאת בתנאי שהאירועים, אם יקרו לא יוגדרו כהתקוממות עממית.

 

הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולה כוללת כיסוי לנזקי התקהלות אסורה והתפרעות. כך שכל מי שביטוח את דירתו יהיה מכוסה מפני נזקי רכוש וגם כאן בתנאי שהאירועים לא כהתקוממות עממית או מרד הואיל וגם הפוליסה לביטוח הדירה ותכולתה מוציאה מכלל ביטוח סיכונים אלו במסגרת חריג נזקי מלחמה.

 

לפי ביטוח הדירה, בניגוד לביטוח הרכב, ניתן לרכוש בחברות ביטוח מסוימות כיסוי לנזקי טרור. הבעיה היא, שבפוליסות שבדקתי, הכיסוי ניתן לפעולות טרור של ארגון העוין את מדינת ישראל ואילו כאן מדובר בקבוצות אנשים הנמנות, לפי דבריהן עם נאמני הארץ והמדינה. כך יוצא, שאם יהיו נזקים בהיקף מצומצם והאירועים לא יגיעו לממדים נרחבים עד כדי הכרזת מרד, יעמוד לטובת המבוטחים הכיסוי הביטוחי הקיים לפי פוליסת הדירה והכיסוי האופציונאלי לפי פוליסת הרכב.

 

לגבי ביטוח רכב חובה הרי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מוציא מכלל הגדרת נפגע מי שנפגע מפגיעת איבה כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970; בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה מוגדרת פגיעה מפעולות איבה כפגיעה של כוחות צבאיים או צבאיים למחצה או בלתי סדירים של מדינה עוינת לישראל או מפעולות איבה של ארגון עוין לישראל. במקרה דנן, הואיל ואין מדובר בארגון או בארגונים העוינים למדינת ישראל, ביטוח החובה יכסה את הנזק אלא אם כן מדובר בנזק כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי – נזק מסוג זה מוצא מכלל הגדרת המונח "תאונת דרכים" לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. כלומר, ביטוח החובה יכסה נזק שנגרם שלא במתכוון ונזק מכוון לא יהיה מבוטח. מכאן אנו רואים, כי הפיצוי לנפגעי פרט (אם חלילה יהיו כאלו) לפי פוליסות הביטוח, אינו מובטח.

 פיצוי נפגעי פעולות איבה, המוסד לביטוח לאומי

ניתן לקבל על-פי החוק גם פיצוי מהממשלה בגין מוות ונזקי גוף שנגרמו על-ידי מלחמה או פעולת איבה אחרת. הפיצוי נעשה על-ידי המוסד לביטוח לאומי מתוקף הוראות חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תש"ל- 1970. החוק מכסה נפגעי פעולת איבה המוגדרת, בין היתר, כפעולה של כוחות צבאיים. מכוסה גם פגיעה בשגגה עקב פעולות איבה ופגיעה מנשק שהיה מיועד לפעולת איבה או נגד פעולת איבה ובתנאי שהרשות המאשרת אישרה שהפגיעה היא פעולת איבה. הזכאות לפיצוי על-פי החוק מוקנית לאזרח או תושב ישראל שנפגע בפעולת איבה בישראל או בחו"ל וכן מי שנכנס לישראל כחוק ונפגע בפעולת איבה בארץ. החוק מכסה גם עובד תושב חוץ המועסק בחו"ל הנפגע תוך כדי ועקב עבודתו אצל מעביד ישראלי.

 

אדם אשר נפגע ונמצא בטיפול רפואי, כל זמן שאינו עובד עקב הפגיעה, זכאי לתגמול מיוחד וזאת כל עוד לא נקבעה דרגת נכותו בתנאי שאינו מקבל באותה תקופה שכר או פיצוי ממקור כלשהו. לפי החוק משלמים תגמול תלויים חודשי לאלמנות ולהורים שכולים שהם שאיריו של אדם שנפטר עקב פעולות איבה. התגמול שווה לתגמול המשולם לפי חוק מערכות החיילים שנספו במערכה. כן משלמים בגין הוצאות שונות שהוצאו עקב פעולות איבה ונותנים מענקים והלוואות לדיור, רכישת רכב ושיקום מקצועי לשאירים.

 

ביטוח סיכוני מלחמה לבעלי דירות

הפוליסה המקובלת לביטוח הדירה ותכולתה מושתת על תנאי מינימום מחויבים על-פי חוק פיקוח על עסקי הביטוח (הפוליסה התקנית) אינה מכסה סיכון זה. בניגוד לביטוח כנגד סיכון טרור אותו ניתן לרכוש במקרים רבים תמורת פרמיה נוספת בתנאים מיוחדים. במקרה של התקפת טילים מדובר בנזקי מלחמה והכתובת היחידה לפיצוי היא קרן הפיצויים של מס רכוש.

מס רכוש נותן כיסוי ביטוחי מלא ללא תשלום פרמיה למבנה הדירה של תושבי המדינה במקרה של נזקי מלחמה או טרור. בכל הקשור לביטוח תכולת הדירה מבוטחים גם החפצים ביתיים של כל תושב שנמצאים בדירת המגורים ללא תשלום פרמיה. כיסוי זה מוגבל לפי טבלה המופיעה גם בערך קרן פיצויים של אתר האינטרנט שלמס רכוש. האתר כולל הנחיות לאזרחים שרכושם נפגע באירוע טרור.

 

הטבלה להלן (כל הסכומים בש"ח) וכן סכומי הפיצויים בדף זה הועתקו מאתר קרן הפיצויים לנוחיותכם. בכל מקרה הסכומים המחייבים הם, כמובן הסכומים התנאים המופיעים באתר של מס רכוש.

למבוגר הגר

 עם זוג או יחיד

לכל ילד

עד גיל 18

לזוג נשוי

או להורה יחיד

 

ליחיד

 

סוגי חפצים

ביתיים

8,633

5,903

29,198

16,884

רהיטים

4,413

1,324

8,827

4,413

בגדים

5,272

673

40,165

33,136

מכשירי חשמל

או אלקטרוניקה

3,137

1,569

17,111

7,130

חפץ ביתי אחר

21,455

9,469

95301

61,563

סה"כ

 

החוק אינו מכסה חפצי אמנות, תכשיטים, עתיקות וכסף מזומן.

 

ניתן להגדיל את הביטוח לחפצים האישיים על-ידי פניה למשרדי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין באזור המגורים, למלא טופס הצהרה לצורך ביטוח חפצים אישיים, לערוך חישוב השווי הנוסף של הנכסים ולשלם פרמיה נוספת בשיעור של 0.3% מהשווי הנוסף. הביטוח הוא לשנה קלנדארית כלומר עד 31/12 של השנה בה נרכש הביטוח ולא נערך בחישוב יחסי לתקופה כלומר אם תרכשו ביטוח בחודש דצמבר תשלמו את אותו המחיר שהייתם משלמים לו רכשתם את הביטוח בתחילת חודש ינואר של אותה השנה. המגבלה היא שהשווי הנוסף לא יעלה בסך הכל על 704,483 ש"ח - כאשר הערכים הם לפי דף אינטרנט של מס רכוש שעודכן לאחרונה ביום 28.09.2004. מקבלים שובר תשלום פרמיה אותו ניתן לשלם בבנק הדואר ובמזומן בלבד. הביטוח תקף מיום התשלום עד 31 בדצמבר באותה שנה. ההמלצות המתבקשות הן:

 • להגדיל את הביטוח במשרדי מס רכוש במידת הצורך.

 • להפקיד את הכסף המזומן בבנקים.

 • לשמור תכשיטים וחפצי אומנות יקרים בחדרי ביטחון בבתים או בבנקים (לבטח תכולת כספות נגד סיכונים אחרים שאינם נזקי מלחמה).

 • להימנע עד כמה שניתן מרכישות חדשות עד שתתבהר התמונה.

לגבי מבנה הדירה אשר שימשה למגורים - הפיצוי (במקום שלא הוגדר כאזור ספר) יהיה לפי הנזק הממשי כלומר, לפי ערך שיפוי ולא כינון, דהיינו בניכוי עבור שימוש ובלאי .

 

הזכאות לדיור חלופי בתקופת השיקום אינה אוטומטית, החוק משאיר נושא זה לשיקול דעתו של מנהל הקרן בהתחשב באפשרויות הדייר להתגורר בדירה שנפגעה.

 

מעניין לראות את הפיצוי שנקבע בתקנות לנזקים שארעו בתקופה שבין 16.1.94 ועד 16.4.91:

(מקור: תקנות מס רכוש עמ' 281) וזאת בכפוף לאישור ראש הרשות המקומית שלא ניתן להתגורר בדירה.

 • שכר דיור חלופי ד 14 יום או יותר באישור המנהל.

 • הוצאות כלכלה.

 • הוצאות נסיעה ממקום הדיור החלופי לדירת המגורים, למקום העבודה ולמקום המגורים של הדייר.

 • הוצאות להקטנת הנזק לרבות הוצאות לסגירת הדירה שניזוקה ולשמירה עליה ולרבות הוצאות לאחסון תכולת הדירה.

 • הוצאות אחרות שיקבע המנהל.

 

 ביטוח סיכוני מלחמה וטרור לבעלי רכב

ביטוח סיכוני מלחמה וטרור לבעלי רכב ניתן על-ידי השלטונות במדינת ישראל לפי חוק מס רכוש. וכן בתנאים המיוחדים לביטוח רכב עובדי מדינה ניתן למצוא הרחבה מסוימת להשלמת ביטוח מקיף בשל נזקי מלחמה וטרור.

 

 

 

 כיסוי פיגועי טרור בביטוח נוסעים לחו"ל

ביטוח נוסעים לחו"ל מושתת על תנאי מינימום המחויבים עפ"י חוק. התנאים פורסמו בסעיף 5 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) התשמ"ב - 1981. כאמור מדובר בסעיף אחד בלבד ולא בפוליסה תקנית שכוללת נוסח מלא כמו הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה או הפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון.

 

מדובר בתנאים מחייבים לגבי ביטוח מטען (כבודה) גם בארץ בדרך מבית המבוטח ואליו. אי כיסוי מחלה שהמבוטח היה בגינה בטיפול או בהשגחה במשך שישה חודשים לפני היציאה לחו"ל. יש הגדרה לכיסוי בסיסי הכולל בעיקר הוצאות אשפוז, ניתוח וטיפול נמרץ וכיסוי רחב הכולל הוצאות נוספות. בשום מקום לא נזכר נושא החריגים, כך שלמרות תנאי המינימום הנוגעים לטיפולים ולהוצאות המבוטחות אין בתקנה אזכור לחריגים ובהחלט קיימת אפשרות למצוא הבדלים בין חברות הביטוח השונות.

לצורך בדיקת כיסוי סיכון טרור בדקתי שתי פוליסות אחת של חברת "כלל" ושניה של חברת "שלוח" שמצורף לכרטיס אשראי מסוג "ויזה".

 

נוסח החריג של "כלל" הוא: המבטח לא יהי אחראי ולא יהיה חייב בתשלום תגמולי הביטוח או חלק מהם הנובעים, במישרין או בעקיפין, מכל אחד או יותר מהמקרים הבאים:

מלחמה, תקיפה, פעולת אויבים זרים או גורמים עונים (בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא), מלחמת אזרחים, הפיכה, מהפכה, הפגנות או מהומות אזרחיות, החרמה, הלאמה, הפקעה על-ידי רשות מקומית, השתתפות במעשה פלילי, למעט היקלעות פסיבית של המבוטח לאחד מהאירועים הנ"ל.

 

החריג של חברת "שלוח" מנוסח באופן שונה: מבלי לפגוע בחריגים הקבועים בכל פרק ובנוסף עליהם, המבטח לא ישלם תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורה/ות ב:

השתתפות פעילה של המוטב בפעולה משטרתית, מחתרתית, מהפיכה, מרד, פרעות, מהומות, חבלה, שביתה או בפעולה בלתי חוקית, איבוד לדעת או ניסיון לכך.

 

בכל הקשור בהוצאות רפואיות ואחרות שהמבוטח זכאי לקבל בגינן פיצוי לפי חוק, חברות הביטוח דורשות בדרך כלל, שהמבוטח ימצה את הזכויות שלו ורק אחר כך משלמות את ההפרש. חוק הפיצויים לנפגעי פעולות איבה מפצה גם בשל פגיעה מחוץ לגבולות המדינה, כך שביטוח נוסעים לחו"ל נותן למעשה את ההפרש.

 

אולם ביטוח תאונות אישיות שניתן ע"י בנוסף לתקנות ואינו כפוף להן וגם אינו כפוף לעקרון השיפוי ולמעשה מדובר בסכום כסף נוסף שמקבל הנפגע. לכן יש לתת את הדעת לכיסוי זה במסגרת ביטוח נוסעים לחו"ל ( K2 מוות ו/או נכות בלבד ללא פיצוי שבועי). כיסוי זה אינו עומד על סכומים גבוהים במיוחד ויכול להגיע לכדי 40,000 $ לפי הפיצוי הרחב בחברת "שלוח".

 

גלשתי באינטרנט ובדקתי את תנאי הביטוח של פרק תאונות אישיות בשתי החברות. בתוכנית "כלל עולמי" נקבע במפורש שהביטוח כולל סיכון מלחמה פסיבי, כלומר פגיעה בפעולת טרור מבוטחת. מאידך גיסא, בתנאי ביטוח תאונות אישיות של חברת "שלוח" למחזיקי ויזה בינלאומי נקבע, כי "הכיסוי לפי פרק זה אינו כולל סיכון מלחמה פסיבי ו/או אקטיבי".

 

אציין, כי בפרק ההגדרות לפוליסה לא מצאתי הגדרה למקרים הכלולים בסיכון מלחמה כך שמבוטח שאינו מצוי בנושא הביטוח יכול להבין שפגיעת טרור אכן מבוטחת או שזאת אכן היתה גם כוונת מנסח הפוליסה - לא אדע. כמו כן לא מצאתי הסבר למשמעותו של סיכון מלחמה פסיבי או אקטיבי, אך כאמור שני המקרים אינם מבוטחים ב"שלוח" (בשיתוף עם סטנדרט). מסקנה מתבקשת לכן היא המלצה חמה לבדוק את נושא כיסוי הטרור בפוליסה, במידת הצורך להתאים או לרכוש ביטוח תאונת אישיות שכולל כיסוי למלחמה פסיבית ברחבי תבל ולחזור בשלום.

 הכיסוי לנזקי מלחמה וטרור בחברות הביטוח

 • ביטוחי רכוש - אינם כוללים סיכוני מלחמה וטרור - כיסוי טרור בלבד ניתן כמוצר מדף תמורת תשלום נוסף בביטוחי הדירות, מקיף לעסקים ואובדן רווחים.  בביטוח רכוש עסקי, במרבית המקרים ביטוח נזקי טרור אינו כולל רכוש שנמצא מחוץ לתחום הקו הירוק - מדינת ישראל לפני מלחמת ששת הימים. קיים הבדל בין המבטחים השונים בכל הקשור לתנאי ביטוח ולמחירים. נזקי מלחמה לרכוש אינם ניתנים בדרך כלל לביטוח. למרות האמור בסעיף זה, קורה שאחת או יותר מחברות הביטוח משווקת ביטוח מיוחד לכיסוי נזקי מלחמה. כך קרה למשל בחודש מרץ 03 כאשר חברת הביטוח מנורה יצאה בתוכנית ביטוח מיוחדת לנזקי מלחמה מעל הכיסוי לפי מס רכוש בהשתתפות עצמית של 10,000 ש"ח תמורת פרמיה של 500 ש"ח.
   

 • ביטוחי כספים, רכוש בהעברה, ביטוחי ציוד מכני הנדסי, ציוד אלקטרוני, עבודות קבלניות - אינם כוללים סיכוני מלחמה וטרור - אצל חלק מהמבטחים ניתן להרחיב תמורת תשלום נוסף  את ביטוח העבודות הקבלניות לכלול סיכוני טרור בלבד בתחומי הקו הירוק. בפוליסות אחרות יש צורך בפניה מיוחדת שלא תמיד תענה בחיוב. נזקי מלחמה אינם ניתנים, בדרך כלל, לביטוח.
   

 • ביטוחי אחריות חוקית - צד ג', חבות מעבידים, אחריות המוצר, אחריות מקצועית, אחריות מנהלים ונושאי משרה - אינם כוללים סיכוני טרור ומלחמה ובדרך כלל אינם ניתנים לביטוח.
   

 • ביטוח רכב מקיף - אינו כולל סיכוני מלחמה וטרור ובדרך כלל, לא ניתן לכלול אותם בביטוח. אולם בתנאים המיוחדים לביטוח רכב עובדי מדינה יש הרחבה מסוימת להשלמת ביטוח מקיף בשל נזקי מלחמה וטרור.
   

 • ביטוחי תאונות אישיות - בדרך כלל אינם כוללים סיכוני מלחמה וטרור - אצל מבטחים רבים  ניתן להרחיב את הביטוח תמורת תשלום נוסף לכלול סיכוני מלחמה פסיבית לביטוח נזקי מלחמה וטרור - כאשר המבוטח אינו משתתף פעיל באירוע ואינו חלק מכוחות הביטחון או המשטרה. בדרך כלל הביטוח הוא למקרי מוות ונכות בלבד ואינו כולל אובדן זמני של כושר עבודה.
   

 • ביטוחי חיים - מרכיב הריסק כולל, בדרך כלל, סיכון של מוות עקב אירוע טרור או מלחמה. אולם ביטוחי הנכות מתאונה ואובדן כושר עבודה בדרך כלל אינם כוללים סיכוני טרור ומלחמה. בחלק מהמקרים ניתן להוסיף סיכון מלחמה פסיבית לביטוח תמורת תוספת תשלום.
   

 • ביטוחי בריאות וסיעוד - בדרך כלל, אינם כוללים מקרים שקרו בשל השתתפותו הפעילה של המבוטח באירוע מלחמתי ופעולות טרור (כחלק מכוחות הביטחון - צבא - סדיר או מילואים או משטרה). כלומר, בדרך כלל, יש כיסוי  ביטוחי למבוטח שנפגע כאזרח שאינו נוטל חלק פעיל באירוע.
   

 • ביטוח ימי ואווירי - יכול לכסות סיכוני מלחמה וטרור לפי כיסויים מיוחדים. קיימים תנאים מיוחדים כל סוג של משלוח: בים, באוויר ובדואר.

 

 

 

 
 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright