היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח תכולת עסק

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 תוכן המדריך:

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

מבנים ונדל"ן    בית משותף ע"י  חב' ניהול    אחריות המוצר ליזם    קביעת סכומי ביטוח

ביטוח נאמנות עובדים            ביטוח כספים         ביטוח אובדן רווחים, נזק תוצאתי

 

ביטוח פריצה   ביטוח רכוש בהעברה       ביטוח נדל"ן        ביטוח מלאי
ביטוח ציוד אלקטרוני      ביטוח עבודות קבלניות       ביטוח ציוד מכני הנדסי   

ביטוח תכולה של עסק - המדריך
מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

מה נכלל בד"כ בביטוח תכולה

 

ביטוח התכולה רצוי שיכלול כל רכוש אינו מוגדר כמקרקעין  ולכלול את כל תכולת העסק המבוטח, לרבות רכוש השייך לאחרים אשר מוחזק על-ידי המבוטח כשומר או כשואל.

 

רצוי לכלול בביטוח כיסוי גם לתכולה הנמצאת באורח זמני או קבוע מחוץ למקום המבוטח (לצרכים שונים כמו: עיבוד, תיקון, חידוש, ניקוי, תצוגה, שיווק וכו').

 

 

 • מכונות מכשירים כלי עבודה מכונות, ציוד (ציוד אלקטרוני נהוג לבטח בנפרד בפוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני), כלי עבודה, וציוד אחר - רכוש המשמש כאמצעי ייצור.
   

 •  חמרי גלם ועזר,אריזות למיניהן, סחורה בתהליך עיבוד, תוצרת מוגמרת מלאי מסחרי. - רכוש המתוקן על ידי המבוטח או הנמכר על ידו.
   

 • ריהוט, שטיחים מונחים, תמונות ודברי אומנות (יש לדאוג לכיסוי מתאים הואיל ובד"כ יש מגבלה לכיסוי זה לפי הפוליסה), ניירת ותכולה כללית.
   

 • שיפורי מבנה וצמודותיו שהוספו ע"י המבוטח כאשר המבנה עצמו אינו כלול בביטוח מהסיבה שבוטח ע"י גורם אחר כמו המשכיר או חברת הניהול וזיקתו של המבוטח נכללה בביטוח.

 


גבולות הכיסוי הביטוחי

 

הביטוח מכסה בד"כ תכולה הנמצאת בגבולות ישראל.

 

אם התכולה שלכם עשויה להימצא בחו"ל יש להרחיב את הביטוח לכסות את הרכוש בחו"ל. בחלק מהפוליסות המיוחדות לביטוח עסקי יש כיסוי לרכוש הנמצא באורח זמני מחוץ לגבולות מדינת ישראל והשטחים המוחזקים למטרות העסק. לפעמים נקבע גבול אחיות מיוחד בפוליסה להרחבה זו, בד"כ על בסיס "נזק ראשון".

 


ההבדל בין "מקיף" ל"כל הסיכונים"

 

ההבדל העיקרי בביטוח תכולת העסק בכיסוי "כל הסיכונים" לעומת כיסוי "מקיף" הוא שכיסוי "כל הסיכונים" מכסה בד"כ גם נזקי שבירה תאונתית של רכוש אשר אינם מכוסים בביטוח "מקיף".

ברם אצל חלק מהמבטחים המכסים את תכולת העסק בביטוח "מקיף" ניתן לרכוש הרחבה לנזק תאונתי אשר מרחיבה את הכיסוי הבסיסי לכיסוי הדומה ל"כל הסיכונים" וכוללת, בין היתר כיסוי לנזקי שבירה תאונתית.

 

הרחבה אחרת מצומצמת יותר לנזקי שבירה היא ההרחבה של "התמוטטות מדפים". הרחבה זו מכסה נזק לרכוש אשר נגרם על ידי התמוטטות מדפים עליהם היה מאוחסן הרכוש המבוטח. בביטוח מסוג "כל הסיכונים" ובביטוח "מקיף" הכולל הרחבה לנזק תאונתי אין צורך בהרחבה זו היות ונזקים אלו כמו נזקי שבירה אחרים (למשל נפילה של מכשיר מהשולחן) - מכוסים.

 

 


סיכוני תכולה וביטוח

 

תכולת העסק חשופה לסיכונים רבים הכיסוי הביטוחי המקיף ניתן בדרך כלל כנגד סיכוני: אש, ברק, עשן מתאונה, נזקי צנרת, התנגשות כלי רכב במבנה, בום על קולי ופגיעת כלי טיס ועוד.

 

חשוב לזכור כי כיסוי רעידת אדמה וכמוהו כיסוי נזקי טבע בביטוח העסק אינו נכלל באופן אוטומטי ועל המבוטח המעונין בביטוח זה לדאוג לכלילתו בביטוח לפי בקשה מיוחדת.

 

שבר תאונתי של זכוכיות מראות ושלטים, הוצאות לשחזור מסמכים עקב מקרה הביטוח (ערך המידע בד"כ אינו מכוסה), קלקול תכולת המקררים עקב נזק למתקן הקירור (חשוב למסעדות וחנויות מזון) - יש מבטחים המכסים גם קלקול תכולה הנובע מנזק של שבר מכני למתקן הקירור!, רכוש עובדים (בד"כ אינו כולל חפצי ערך), רכוש הנמצא מחוץ לבית העסק בשיפוץ תיקון או בעיבוד אצל קבלני משנה, רכוש הנמצא בשטח העסק מחוץ למבנה סגור (הכיסוי בד"כ מוגבל לנזקי אש, ברק, התפוצצות ורעידת אדמה בלבד). הוצאות לפינוי הריסות וחיבור מחדש לרשתות המים והחשמל, אובדן דמי שכירות של המבנה, 10% ביטוח נוסף לכלול תוספות לרכוש ועליית ערך הרכוש כתוצאה משינוי שער המטבע במשך תקופת הביטוח.

 

 

 


 

 

מתי אפשר לוותר על ביטוח התכולה?

 

כאשר מחזיקים תכולה השייכת לאחרים או כאשר תכולת העסק נמצאת בשימוש של אחרים ובחוזה שנחתם בין בעלי הרכוש (או בין המשתמשים) לבין המבוטח  נקבע, כי בכל מקרה המבוטח פטור מאחריות לכל אובדן או נזק שיגרם לרכוש זה, אזי ניתן שלא לכלול את אותו רכוש בביטוח התכולה ולחסוך את דמי-הביטוח בגינו.

 

 

 


ביטוח שיפורי מבנה

באותם מקרים בהם המבוטח מחזיק את המבנה בשכירות ובהסכם השכירות נקבע, כי בעל המבנה אחראי לביטוח המבנה אולם המבוטח הוסיף לנכס המושכר שיפורי מבנה כמו מזגנים, מחיצות גבס, תקרות אקוסטיות, שטיחים מקיר לקיר, תאורה וכו'. במקרים מסוג זה מומלץ לכלול בביטוח התכולה גם את שיפורי המבנה.

 

 


כללים לקביעת סכומי ביטוח לתכולה

 

הכלל המנחה בקביעת סכומי הביטוח לרכוש בכלל ולתכולה בפרט צריך להיות אומדן הסכום שיידרש לו המבוטח על מנת לחדש את רכושו לאחר קרות  נזק.

 

 1. חומרי גלם, חמרי עזר ואריזה - רצוי לבטח לפי הערכת המבוטח את עלות הרכישה מחדש של החומרים ביום הנזק  (יש לקחת בחשבון את עלות היבוא וההובלה ובמדת הצורך לציין נושא זה במפורש בפוליסה).
   

 2.  בגין מלאי מוצרים מוגמרים - יש לבטח לפי ערך מכירה ביום הנזק בניכוי רווח.
   

 3. מכונות, ציוד וכלי עבודה - ניתן לבטח לפי ערך כינון (כלומר, לפי עלות חילופם ברכוש חדש) או לפי ערך שיפוי ( לפי עלות חילופם ברכוש משומש בן-גילו של הרכוש הקיים, קרי, ערך שוק). עלות דמי הביטוח לפי ערך כינון תהיה גבוהה יותר משום שסכום הביטוח לרכוש חדש יהיה גבוה יותר מסכום הביטוח לרכוש משומש. מה שיש לקחת בחשבון הוא את  האפשרויות שיעמדו בפני המבוטח כאשר ירצה לחדש את את רכושו בעקבות נזק. האם המבוטח ירצה בכלל לחדש את רכושו לאחר נזק? האם ניתן יהיה להשיג רכוש משומש בן אותו גיל? יש לזכור, כי התנאי לתשלום תגמולי הביטוח לפי ערך כינון הוא חידוש הרכוש לאחר נזק בתוך התקופה שנקבעה לכך בפוליסה.
   

 4. כאשר המבוטח מחזיק במלאי למטרות השכרה או תיקון רצוי לשקול ביטוח לפי ערכי כינון ולציין עניין זה במפורש בתנאי רשימת הפוליסה.

 

 


ערך כינון לתכולה

 

ביטוח תכולה (למעט מלאי) לפי ערך כינון מאפשר לכם להחליף את הרכוש הניזוק המשומש ברכוש חדש לאחר נזק. ביטוח תכולה לפי ערך כינון, מחייב, לכן לבטחה לפי ערכה כרכוש חדש (להלן: ערך כינון).

 

ערך הכינון משמש הן לקביעת חישוב דמי הביטוח והן לקביעת חישוב תגמולי הביטוח המגיעים לכם בעקבות נזק.

 

ערך הכינון נקבע לפי עלות החילוף של הרכוש המבוטח ברכוש חדש בעל אותם סוג, אופי או טיפוס. אחריותה של חברת הביטוח מוגבלת לסכום הביטוח שנקבע בפוליסה לכל סעיף וסעיף המבוטח לפי ערך כינון. לצורך כך חשוב לכלול בפוליסה הרחבה מיוחדת המאפשרת למבוטח לנייד סכומים מסעיף שנמצא בביטוח יתר לסעיף שנמצא בביטוח חסר באותה הפוליסה.

 

הבסיס לחישוב תגמולי הביטוח הוא:
 

 • כאשר הרכוש  ניזוק -  לפי עלות התיקון במלואה, ללא ניכוי פחת.
   

 • כאשר הרכוש אבד כליל -  לפי עלות החלפתו ברכוש מאותו סוג, טיפוס וכושר ביצוע, ואשר ערכו לא יעלה על ערך הרכוש שאבד בהיותו חדש.
   

לפי מרבית הפוליסות המבוטח רשאי לבצע את עבודת הכינון במקום אחר ובכל צורה ואופן המתאימים לצרכיו, בתנאי שאחריות המבטח לא תגדל על-ידי כך.

 

 


תנאים לכינון
 

 • השלמת ביצוע הכינון בתוך הזמן שנקבע לכך בפוליסה או בתוך תקופה ארוכה יותר אשר תסוכם בין הצדדים.
   

 • כל עוד לא נשא המבוטח (ולפי הרחבות מסוימות  גם אם לא התחייב) בהוצאות הכינון או החילוף של הרכוש שאבד או ניזוק, לא יהא המבטח חייב בכל תשלום העולה על הסכום שהיה מגיע אלמלא סעיף הכינון.

 


חריגים מקובלים לערך כינון - הביטוח לפי ערך כינון, בדרך כלל, לא יחול:

 

 1. לגבי נזק למלאי או למכונות או ציוד שיצאו מכלל שימוש ברשות המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח (בחלק מהפוליסות נוספה הפסקא: ולא היה בכוונת המבוטח לעשות בהם שימוש).
   

 2. אם המבוטח מודיע למבטח בתוך 6 חודשים מיום קרות מקרה הביטוח (או כל תקופה נוספת אחרת באישור המבטח) כי אין בכוונתו לכונן את הרכוש.
   

 3. אם המבוטח אינו יכול מסיבה כלשהי לבצע את הכינון.
   

 4. לגבי מלאי שנועד למכירה המבוטח לפי תנאי הצהרה.

 


הרחבות לביטוח לפי ערך כינון (אצל חלק מהמבטחים)

 1. הזמנת רכוש: הזמנת רכוש או עבודות לצורך כינון הרכוש שאבד או ניזוק ייחשבו כעבודות כינון.
   

 2. רכוש שאינו בייצור שוטף: אם הרכוש שתגמולי הביטוח בגינו יעמדו לתשלום לפי סעיף זה, אינו נמצא בייצור שוטף, יחושבו תגמולי הביטוח לפי עלות כחדש של רכוש מסוג טיפוס וכשרי ביצוע שאינם נופלים מהרכוש שאבד או ניזוק, אשר נמצא בייצור שוטף ובתנאי שאחריותו של המבטח לגבי רכוש כזה לא תעלה על סכום הביטוח לגביו. היה ערך הרכישה של הרכוש החליפי נמוך מערך ההחלפה של הרכוש שאבד או ניזוק תוגבל אחריות המבטח לערך הרכישה של הרכוש החליפי.
   

 3. ביטוח חסר: על סכומי הביטוח הנקובים ברשימה להיות שווים לערך הכינון של הרכוש המבוטח. אם פחתו סכומי הביטוח מערך הכינון יחול סעיף ביטוח חסר בהתאם. רק אם ישולמו תגמולי הביטוח לפי ערך כינון יחושב גם ביטוח חסר לפי ערך כינון.
   

 4. היו עבודות הכינון מותנות בשיפור הרכוש שאבד או ניזוק מחמת הוראת חוק - ישא המבטח אף בעלות השיפורים, אך אחריותו תוגבל לסכום הביטוח הנקוב ברשימה.
   

 5. תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח יחושבו במטבע הפוליסה על-ידי המרת הסכומים שהוצאו למטבע הפוליסה בהתאם ל"שער/ים" החל/ים ביום ההוצאה בפועל על-ידי המבוטח.
   

 6. אם בעת הכינון בפועל עולה ערך עבודות הכינון על ערכן ביום קרות מקרה הביטוח, תגדל אחריות המבטח בהתאם עד לשיעור של 15% מעלות הכינון ליום קרות מקרה הביטוח ובתנאי שתגמולי הביטוח לא יעלו על סכומי הביטוח כמפורט ברשימה.
   

 7. כינון עסק מסוג אחר - אם המבוטח מקים עסק מסוג אחר במקום העסק שנגרם לו אבדן כללי בשל מקרה ביטוח, קיימת אפשרות סבירה לכך שחברת הביטוח לא תמהר לשלם תגמולי ביטוח לפי ערך כינון. אם המבוטח ער לאפשרות כזו בעת עריכת הביטוח- רצוי לקבוע בפוליסה כי המבוטח יהיה זכאי לתגמולי ביטוח לפי ערך כינון אם העסק החדש יהיה בתחום עיסוקו - למשל חברת הביטוח לא תערים קשיים בפיצוי לפי ערך כינון אם המבוטח יקים חנות פלאפל במקום הפיצריה שנשרפה או קולנוע במקום תיאטרון וכו'. 
   

 8. רכוש מבוטח שלא ניזוק ישירות עקב סיכון מבוטח, אולם הוצא לגביו צו הריסה או שנאסר בו השימוש על-ידי הרשויות המוסמכות לכך, בעקבות נזק שארע מסיכון מבוטח בחצרי המבוטח או בשכנותו- יחשב כרכוש שניזוק ישירות מסיכון מבוטח.

 

 


מלאי ציוד להשכרה וכו'

 

בביטוח לפי ערך כינון חשוב להקפיד על כך, כי מלאי המשמש כציוד להשכרה (למשל מלאי מחשבים), או מלאי של רכוש הנמצא בתיקון, עיבוד, שיפוץ, תצוגה וכו'  יהיה מבוטח לפי תנאי ערך כינון - כלומר תבוטל  לגביו ההגבלה בתנאי כינון הקובעת, כח הביטוח לפי ערך כינון לא יחול לגבי מלאי. וזה בכל מקרה בו יהיה תורך לחדש את המלאי לפי ערכו כחדש בעקבות נזק.  

 


תכולה השייכת לאחרים

 

לא פעם מחזיקים בעסק תכולה השייכת לאחרים למטרות שונות כמו: מכירה, תצוגה, עיבוד, תיקון, שיפוץ או שמירה. יש לכלול בביטוח גם תכולה השייכת לאחרים בכל מקרה למעט במקרים בהם יש פטור מוחלט מאחריות לפי הסכמים בכתב עם כל בעלי הרכוש. בכל מקרה אחר, יש צורך בביטוח רכוש תוך הקפדה מלאה שהביטוח יכלול את כל המרכיבים שהמבוטח התחייב לגביהם בהסכם עם בעל הרכוש. במקרים מיוחדים מאוד (בעיקר בביטוח מוסכים) קיימת אפשרות לגלול כיסוי לפי הפוליסה לביטוח אחריות חוקית.  יש לבדוק בקפידה את חידושי הביטוח מדי שנה בשנה. דוגמא להתחייבויות יכולה לכלילת סיכונים שונים בפוליסה כולל סיכונים שיש לשלם בעבורם תוספת מחיר, כלילת בעל הרכוש בשם המבוטח ושיעבוד הביטוח לטובת בנקים, תשלום תגמולי הביטוח לבעל הרכוש במקרה של נזק, ויתור על תחלוף לטובת בעל הרכוש ועוד.

 

 

 

 


תכולה בשימוש אחרים

לא פעם נמסרת תכולת העסק לאחרים למטרות שונות כמו: מכירה, תצוגה, עיבוד, תיקון, שיפוץ או שמירה. יש לכלול בביטוח גם תכולה הנמצאת בשימוש אחרים   למעט במקרים בהם יש פטור מוחלט מאחריות לפי הסכם בכתב עם מי שמחזיק ברכוש.

 

הסכם כזה צריך לחייב את המחזיק לבטח את התכולה כנגד הסיכונים שנהוג לכלול בביטוח רכוש במלוא ערכו (כולל בעת העברה) ולכלול בביטוח את הסיכונים המיוחדים של התכולה שלכם (למשל רכוש שביר מומלץ לבטח בכיסוי מסוג "כל הסיכונים" המכסה סיכוני שבר תאונתי), גניבה, פריצה, שוד, פרעות ונזק בזדון, נזקי טבע ורעידת אדמה. ולפי הצורך לחייב לכלול ביטוח ל"קלקול סחורה" וסיכונים נוספים.

 

יש לוודא ששמכם כלול בשם המבוטח וכי במקרה של נזק לרכוש השייך לכם, אתם תהיו המוטבים בפוליסה (הצ'ק נחברת הביטוח  יגיע אליכם ולא למחזיק) אם הרכוש משועבד, יש לדאוג לסעיפי שיעבוד מתאימים בביטוח. חשוב לוודא שסכום ההשתתפות העצמית בפוליסה יהיה סביר ובכל מקרה המשתמש ברכוש יהיה אחראי כלפיכם בנזקים הנופלים בסכום ההשתתפות העצמית. הפוליסה צריכה לכלול  וויתור על תחלוף (שיבוב) לטובתכם ולטובת כל מי שפועל מטעמכם. יש לבדוק בקפידה את חידושי הביטוח מדי שנה בשנה.

 


 

 

חריגים עיקריים בביטוח תכולה בפוליסת עסק

 

חריגי הפוליסה ובסיס הכיסוי הביטוחי לרכוש אינם זהים בכל חברות הביטוח. בחלק מחברות הביטוח הבסיס הוא ביטוח "מקיף" המכסה אך ורק נזק שנגרם ע"י הסיכונים המפורטים בפוליסה כאשר בחברות ביטוח אחרות הבסיס הוא "כל הסיכונים" המכסה כל נזק תאונתי למעט מקרה שפורט במפורש בחריגים. עד לפני כשנה נתנו כל הפוליסות העסקיות כיסוי מקיף למבנה ומי שנתן כיסוי כל הסיכונים עשה זאת לגבי ביטוח התכולה בלבד. במהלך שנת 2000 השיקה חברת הביטוח מנורה שתי פוליסות עסקיות חדשות המקנות ביטוח כל סיכונים גם למבנה העסק. לפני שנפרט את החריגים יש לקחת בחשבון את הסיכונים לגביהם נדרשת פרמיה מיוחדת ואשר יכללו בכיסוי רק בעקבות בקשה מיוחדת של המבוטח: נזקי טבע ורעידת אדמה, סיכוני פריצה ושוד (הכיסוי אינו כולל בד"כ נזק ע"י עובד ו/או מועסק של המבוטח), קלקול סחורה בקירור – אצל חלק מהחברות יש כיסוי מוגבל לאחוזים אחדים מסכום ביטוח התכולה ללא תוספת פרמיה, שחזור מסמכים אינו כולל אובדן מידע – אצל חלק מהחברות יש כיסוי מוגבל לאחוזים אחדים מסכום ביטוח התכולה ללא תוספת פרמיה.

 

חריגים הכלולים בכל הפוליסות ללא אפשרות הרחבה: סיכוני מלחמה, מרד, מלחמת אזרחים וכו' וכן סיכוני קרינה גרעינית, נזק שנגרם ע"י זיהום שלא בא ישירות בשל מקרה ביטוח, נזק המכוסה בביטוח ימי, אצל חלק מהמבטחים יש חריג של נזקי מהומות. חלק מהמבטחים מוצאים מכלל כיסוי נזקי ירידת ערך.

 

חריגים הניתנים לביטול או להרחבה: סיכוני טרור–אצל מרבית המבטחים אפשר לקבל כיסוי בגבולות הקו הירוק תמורת תוספת פרמיה. נזק תוצאתי למעט אובדן שכ"ד ואובדן רווחים (אם בוטח).

 

חריגים הנכללים בחלק מהפוליסות: השמדת רכוש בפקודת רשות ציבורית (רצוי להגביל לרכוש המבוטח בלבד), נזק לדוודים, חוסכים, כלי לחץ או מכלים אחרים ולתכולת כל אחד מהם מכל סיבה שהיא לרבות עקב התפוצצות עצמית, הימעכות, התבקעות או התמוטטות, נזקי מים ונזקי התבקעות שמקורם ב: התבלות, קורוזיה, חלודה, מרזבים בלתי תקינים, נזקי מים שנגרמו למלאי וגם או לרכוש אחר שלא הונח בגובה מסוים מהרצפה וגם או במרחק מסוים מקירות המבנה, גניבה בעת קרות מקרה הביטוח או לאחריו, מפולת ותזוזת קרקע וסלעים, שקיעה, ירידה או גלישת קרקע וסלעים (רצוי לקבוע, כי החריג לא יחול לגבי נזק שנגרם בשל מקרה מבוטח), נזקים כתוצאה מליקויים באינסטלציה סניטאריות, נזק למתקני זילוף (ובכלל זה תיקונים, הסרתם והרחבתם), נזקי מים לרכוש שאין מטבעו להימצא תחת כיפת השמים, ספיגת מי-גשם בקירות ובתקרות, התנגשות כלי-רכב במבנה השייכים למבוטח או הנהוגים על-ידו.

סוגי רכוש שאינם כלולים בחלק מהפוליסות: חומרי נפץ ותחמושת, אבנים יקרות ומתכות יקרות (רצוי לכלול כיסוי לרכוש המהווה חלק מציוד, מכשיר, מכונה וכד'). יצירות אומנות (אצל חלק מהחברות יש כיסוי עד סכום מסוים), כספים (הניתנים לביטוח בכיסוי מיוחד), כלי רכב מנועי, חיות ובהמות.

 

רשימה חלקית של חריגים מיוחדים לביטוח מסוג "כל הסיכונים": פחת, בלאי, תנאי אטמוספרה, קלקול הדרגתי, קורוזיה, קלקול או שבר מכני (רצוי להגביל לנזק ישיר בלבד), נזק שלא ניתן ליחס לאירוע מסוים, חוסר שנתגלה בעת עריכת מצאי, מרמה, מעילה, אי-יושר עובדים, שריטות של משטחים, פגיעה בציפוי חיצוני, אובדן או נזק לחומרים במהלך עיבודם נזק למלאי כתוצאה מ: התנוונות טבעית, פגמים שהיו קיימים בו לפני אחסונו, מחלות, מזיקים, ריקבון, שינוי טמפרטורה. רצוי לקבוע, כי כל חריג בתנאי ביטוח מסוג "כל-הסיכונים" (למבנה ולתכולה) לא יחול לגבי מקרה אשר יכול להיות מבוטח לפי תנאי "מקיף" – למשל, סייג לגבי נזק לאימום ומבלט שנגרם ע"י שבר לא יחול לגבי נזק שסיבתו הקרובה היא נזק בזדון.

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright