היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח נדל"ן

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 תוכן המדריך:

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

תכולה של עסק   מבנים ונדל"ן    בית משותף ע"י  חב' ניהול    אחריות המוצר ליזם    קביעת סכומי ביטוח

 

ביטוח מבנים ונדל"ן - המדריך

  מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

תצלום של מבנים בתל-אביבהצורך בביטוח מבנה
חשוב לשים לב כי הצורך בביטוח המבנה קיים גם באותם מקרים בהם המבוטח אינו בעל המבנה אלא שוכר או שואל. גם אם בעל המבנה ביטח את הרכוש עדיין יש צורך בביטוח זיקתו של הדייר כי במקרה של נזק יכולה חברת הביטוח אשר ביטחה את בעל הדירה לחזור למבוטח בתביעת שיבוב (תחלוף). לפעמים ניתן להגיע להסדר עם בעל הדירה לביטוח בפוליסה אחת אשר יכלול את שתי הזיקות או שהפוליסה תכלול סעיף לפיו מוותרת חברת הביטוח על זכויותיה לשיבוב נזקים מהמבוטח (הדייר).

ללא הסדר כזה - יש לבטח את המבנה. הכיסוי למבנה בית העסק הוא בד"כ "מקיף" חשוב גם כאן להתאים את סכומי הביטוח לפי ערך כחדש אם סעיף "כינון" בתוקף. אצל מבטחים מסוימים כולל ביטוח המבנה ללא תוספת פרמיה גם כיסוי לנזקים הנגרמים ללוחות פיקוד ולאינסטלציה החשמלית של המבנה - מזגני אויר ומערכות קירור בד"כ יש לבטח בנפרד. מבטחים רבים כוללים אובדן דמי שכירות של המבנה בעקבות מקרה ביטוח וגם כאן חשוב לבדוק אם סכומי הביטוח להרחבה זו מתאימים לצרכי המבוטח ואם לאו - לבקש הגדלה. כל שנאמר בקטע הקודם - ביטוח התכולה, לגבי ביטוח נזקי טרור ונזקי רעידת אדמה - נכון גם לגבי ביטוח המבנה. יש מבטחים הכוללים בביטוח המבנה כיסוי לשבר תאונתי של שמשות ללא פרמיה נוספת.

כמו כן, יש לשים לב לצורך לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי הנובעת מהבעלות וגם או אחזקת המבנה והשימוש בו. אפשר להקטין את גבול האחריות כלפי צד שלישי ולחסוך בתשלום הפרמיה באופן ניכר אם כל הדיירים ובעלי הנכסים במבנה מסכימים ביניהם (רצוי בכתב) על ויתור הדדי על זכות השיבוב במקרה של נזק ודואגים כי ביטוחי המבנה, התכולה והרכב שלהם יכללו סעיף ויתור הדדי לטובת הדיירים ובעלי הנכסים במבנה.

 

 


 

מה יש לכלול בביטוח מבנים וקביעת סכום הביטוח

 

בסעיף המבנים בפוליסה כוללים את המבנים המבוטחים וכל רכוש המחובר אליהם חיבור של קבע כמו: אינסטלציה חשמלית, ורשת תקשורת טפטים, ארונות קיר מתקנים סניטאריים, שטיחים מקיר לקיר ועוד.

 

מאחר והתעריף לביטוח המבנה בדרך כלל נמוך מזה של ביטוח התכולה, המבוטח הנבון ישתדל

לוודא שבתכנון הביטוח אמנם יכללו פריטים כאלה בפירוט המבנה ולא בתכולה.

 

ערך הקרקע אינו נכלל בד"כ בביטוח משום ההסתברות הנמוכה שייגרם לה נזק מאש.

 

משום סכום הביטוח הגבוה והסיכון הנמוך לנזק אש שייגרם לתשתית וליסודות מבנים, נוהגים לפעמים לבטחם על בסיס נזק ראשון.

 

תשתית המבנים כוללת לפעמים: משטחי אספלט, תעלות, גדרות, חומות, מעבירי מים, ואינסטלציה תת קרקעית ועילית.

 

סכום הביטוח למבנים נקבע בדרך כלל באמצעות הכפלת השטח (מ"ר) במחיר עלות הבניה מחדש ובתוספת שיפורים שונים.

 

בביטוח מבנים שנבנו לפי התקן הישן בכלל ובביטוח מבנים לשימור בפרט יש לדאוג לביטוח ההגבלה של 10% בגין דרישות הרשויות בעת שיקום הנזק כאשר סכום הביטוח למבנה אמור לשקף את עלות ההקמה מחדש לפי דרישות השימור והרשויות שהיא גבוהה יותר מזו של הקמתו מחדש של המבנה המבוטח כפי שהוא.

 

 


 

 

ביטוח מבנה הבית משותף

אחד הדברים החשובים ביותר במועד עריכת הביטוח לבית משותף וגם או חידושו אינו מסתכם רק בקביעת סכומים מתאימים. אלא לא פעם צריך להחליט אם מבטחים בפוליסה אחת את כל המבנה או שכל דייר מבטח (אם בכלל) את דירתו הפרטית וועד הבית מבטח את החלקים המשותפים בלבד.

 

כדי להבטיח שליטה על ביטוח נכון, חידושים וריכוז הטיפול במקרה של נזק בהיקף גדול, וחשוב מזה, ניכוי השתתפות עצמית אחת בלבד לכל נזק – רצוי שוועד הבית יבטח את כל הבניין כאשר שם בעלי הדירות ייכלל בשם המבוטח בפוליסה וכל דייר ישא בחלק היחסי של העלויות.

 

לגבי ההשתתפות העצמית בביטוח נזקי רעידת אדמה אפשר לקבל הסכמה בפוליסה (מניסיוני, של חלק מהמבטחים לפחות) לפיה תחשב ההשתתפות העצמית כאילו הוצאה לכל דירה פוליסה נפרדת. כלומר אחוזי ההשתתפות יחושבו מערך כל דירה ולא מערכו של המבנה כולו. אחת המכשלות של ביטוח לפי ערך כינון (חדש תמורת ישן) הוא ניכוי במקרה נזק בשל שיפורים על-ידי חלק מהמבטחים.

 

לפיכך, חשוב לקבוע בפוליסה כי בביטוח לפי ערכי כינון ייעשה התשלום במקרה של נזק על בסיס חדש תמורת ישן במסגרת סכום הביטוח, ובכל מקרה לא ינכה המבטח מהתביעה סכום כלשהו בשל שיפורים. ביטוח המבנה כולו על-ידי ועד הבית עשוי לפתור גם בעיה נוספת בביטוח מבנים והיא העובדה שהביטוח אינו כולל את ערך הקרקע. בביטוח פרטני של מבנה משותף מבלי שכל הדיירים ביטחו את חלקי המבנה השייכים להם, הרי שבמקרה שכל המבנה ייהרס ולא כל הדיירים יסכימו לבנות את הנכס מחדש (או יהיו בידם האמצעים הדרושים), עשוי המבוטח להינזק הואיל ובסכום שיקבל (שאינו כולל כאמור את ערך הקרקע) לא יוכל לרכוש נכס חדש. פתרון למקרה כזה אפשר לקבל אצל חברות הביטוח לפי כיסוי הכולל את ערך הקרקע לפי תנאים מיוחדים הקובעים, כי במקרה שהמובטח מקבל עקב קרות הנזק את מלוא ערך הנכס (כולל ערך הקרקע) עוברת זכותו של המבוטח בקרקע לידי חברת הביטוח. לעניין הקף הכיסוי הביטוחי חשוב לשים לב, כי מספר חברות ביטוח (למשל מנורה וסהר) מציעות תכניות ביטוח המבטחות את המבנה בכיסוי מסוג "כל הסיכונים".

 


 

 

חריגים עיקריים בביטוח מבנה בפוליסה עסקית

חריגי הפוליסה ובסיס הכיסוי הביטוחי לרכוש אינם זהים בכל חברות הביטוח. בחלק מחברות הביטוח הבסיס הוא ביטוח "מקיף" המכסה אך ורק נזק שנגרם ע"י הסיכונים המפורטים בפוליסה כאשר בחברות ביטוח אחרות הבסיס הוא "כל הסיכונים" המכסה כל נזק תאונתי למעט מקרה שפורט במפורש בחריגים. עד לפני כשנה נתנו כל הפוליסות העסקיות כיסוי מקיף למבנה ומי שנתן כיסוי כל הסיכונים עשה זאת לגבי ביטוח התכולה בלבד. לחברת הביטוח מנורה מבטחים שתי פוליסות עסקיות המקנות ביטוח כל סיכונים גם למבנה העסק. לפני שנפרט את החריגים יש לקחת בחשבון את הסיכונים לגביהם נדרשת פרמיה מיוחדת ואשר יכללו בכיסוי רק בעקבות בקשה מיוחדת של המבוטח: נזקי טבע ורעידת אדמה, סיכוני פריצה ושוד (הכיסוי אינו כולל בד"כ נזק ע"י עובד ו/או מועסק של המבוטח), קלקול סחורה בקירור – אצל חלק מהחברות יש כיסוי מוגבל לאחוזים אחדים מסכום ביטוח התכולה ללא תוספת פרמיה, שחזור מסמכים אינו כולל אובדן מידע – אצל חלק מהחברות יש כיסוי מוגבל לאחוזים אחדים מסכום ביטוח התכולה ללא תוספת פרמיה.

 

חריגים הכלולים בכל הפוליסות ללא אפשרות הרחבה: סיכוני מלחמה, מרד, מלחמת אזרחים וכו' וכן סיכוני קרינה גרעינית, נזק שנגרם ע"י זיהום שלא בא ישירות בשל מקרה ביטוח, נזק המכוסה בביטוח ימי, אצל חלק מהמבטחים יש חריג של נזקי מהומות. חלק מהמבטחים מוצאים מכלל כיסוי נזקי ירידת ערך.

 

חריגים הניתנים לביטול או להרחבה: סיכוני טרור–אצל מרבית המבטחים אפשר לקבל כיסוי בגבולות הקו הירוק תמורת תוספת פרמיה. נזק תוצאתי למעט אובדן שכ"ד ואובדן רווחים (אם בוטח).

 

חריגים הנכללים בחלק מהפוליסות: השמדת רכוש בפקודת רשות ציבורית (רצוי להגביל לרכוש המבוטח בלבד), נזק לדוודים, חוסכים, כלי לחץ או מכלים אחרים ולתכולת כל אחד מהם מכל סיבה שהיא לרבות עקב התפוצצות עצמית, הימעכות, התבקעות או התמוטטות, נזקי מים ונזקי התבקעות שמקורם ב: התבלות, קורוזיה, חלודה, מרזבים בלתי תקינים, נזקי מים שנגרמו למלאי וגם או לרכוש אחר שלא הונח בגובה מסוים מהרצפה וגם או במרחק מסוים מקירות המבנה, גניבה בעת קרות מקרה הביטוח או לאחריו, מפולת ותזוזת קרקע וסלעים, שקיעה, ירידה או גלישת קרקע וסלעים (רצוי לקבוע, כי החריג לא יחול לגבי נזק שנגרם בשל מקרה מבוטח), נזקים כתוצאה מליקויים באינסטלציה סניטאריות, נזק למתקני זילוף (ובכלל זה תיקונים, הסרתם והרחבתם), נזקי מים לרכוש שאין מטבעו להימצא תחת כיפת השמים, ספיגת מי-גשם בקירות ובתקרות, התנגשות כלי-רכב במבנה השייכים למבוטח או הנהוגים על-ידו.

 

רשימה חלקית של סייגים מיוחדים לביטוח מסוג "כל הסיכונים": פחת, בלאי, תנאי אטמוספרה, קלקול הדרגתי, קורוזיה, קלקול או שבר מכני (רצוי להגביל לנזק ישיר בלבד), נזק שלא ניתן ליחס לאירוע מסוים, חוסר שנתגלה בעת עריכת מצאי, מרמה, מעילה, אי-יושר עובדים, שריטות של משטחים, פגיעה בציפוי חיצוני, אובדן או נזק לחומרים במהלך עיבודם נזק למלאי כתוצאה מ: התנוונות טבעית, פגמים שהיו קיימים בו לפני אחסונו, מחלות, מזיקים, ריקבון, שינוי טמפרטורה. רצוי לקבוע, כי כל חריג בתנאי ביטוח מסוג "כל-הסיכונים" (למבנה ולתכולה) לא יחול לגבי מקרה אשר יכול להיות מבוטח לפי תנאי "מקיף" – למשל, סייג לגבי נזק לאימום ומבלט שנגרם ע"י שבר לא יחול לגבי נזק שסיבתו הקרובה היא נזק בזדון.

 

 

 


נזק ללוחות חשמל

הרחבה חשובה לביטוח מבנה ולפעמים גם לתכולת העסק היא ההרחבה לביטוח נזקי חשמל הנגרמים ללוחות החשמל של המבנה. חשוב להתאים את סכום הביטוח לערכו של הלוח היקר ביותר שנמצא בבית העסק.

 

הכיסוי למבנה בית העסק הוא בד"כ "מקיף" חשוב גם כאן להתאים את סכומי הביטוח לפי ערך כחדש אם סעיף "כינון" בתוקף. אצל מבטחים מסוימים כולל ביטוח המבנה ללא תוספת פרמיה גם כיסוי לנזקים הנגרמים ללוחות פיקוד ולאינסטלציה החשמלית של המבנה - מזגני אויר ומערכות קירור בד"כ יש לבטח בנפרד. מבטחים רבים כוללים אובדן דמי שכירות של המבנה בעקבות מקרה ביטוח וגם כאן חשוב לבדוק אם סכומי הביטוח להרחבה זו מתאימים לצרכי המבוטח ואם לאו - לבקש הגדלה. כל שנאמר בקטע הקודם - ביטוח התכולה, לגבי ביטוח נזקי טרור ונזקי רעידת אדמה - נכון גם לגבי ביטוח המבנה. יש מבטחים הכוללים בביטוח המבנה כיסוי לשבר תאונתי של שמשות ללא פרמיה נוספת.

 

 


 

 

ביטוח מבנה שכור

חשוב לשים לב כי הצורך בביטוח המבנה קיים גם באותם מקרים בהם המבוטח אינו בעל המבנה אלא שוכר או שואל. גם אם בעל המבנה ביטח את הרכוש עדיין יש צורך בביטוח זיקתו של הדייר כי במקרה של נזק יכולה חברת הביטוח אשר ביטחה את בעל הדירה לחזור למבוטח בתביעת שיבוב. לפעמים ניתן להגיע להסדר עם בעל הדירה לביטוח בפוליסה אחת אשר יכלול את שתי הזיקות או שהפוליסה תכלול סעיף לפיו מוותרת חברת הביטוח על זכויותיה לשיבוב (תחלוף) נזקים מהמבוטח (הדייר). ללא הסדר כזה - יש לבטח את המבנה.

 

 


 

ביטוח זכוכיות ושלטים

הכיסוי לפי פרק זה ניתן כהשלמה לכיסוי הרכוש לפי פרק המבנה או התכולה. למשל אם שמשות המבנה נשברו ע"י פורצים, נחשב הנזק לנזק פריצה והוא מכוסה לפי ביטוח המקיף של המבנה. אם המראה בעסק נשברה על ידי מכבי אש, נחשב הנזק לנזק אש והוא מכוסה במסגרת ביטוח המקיף של תכולת העסק. פרק זה מכסה נזק שבר תאונתי שאינו מכוסה לפי ביטוח המקיף כמו שבירה שלא בכוונה ע"י המבוטח, אורח או עובד. המונח שבר מוגדר לפי ביטוח זה כשבר העובר דרך כל עוביו של הפריט הניזוק. ביטוח זכוכית כלול בחלק מהפוליסות כפרק נפרד ובפוליסות אחרות נכלל בכיסוי המבנה או התכולה ללא תוספת פרמיה. הרכוש המבוטח לפי פרק זה יכול לכלול: לוחות זכוכית בדלתות, חלונות ומראות. ניתן לבטח גם נזק לשלטים כולל שלטים מוארים. המבטחים, בדרך כלל, מוצאים מכלל כיסוי נזק לזכוכית סדוקה או לקויה. בביטוח זכוכית חשוב לבדוק ולוודא שסכום הביטוח הוא על בסיס נזק ראשון ללא ביטוח חסר וכי הכיסוי כולל הוצאות הובלה הרכבה והוצאות פירוק של הזכוכית המוחלפת.

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright