היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אחריות המוצר ליזם

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 ביטוח נדל"ן - אחריות המוצר ליזם

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

   תוכן המדריך

 

 תכולה של עסק   מבנים ונדל"ן       אחריות המוצר ליזם    קביעת סכומי ביטוח

 

ביטוח אחריות המוצר

ביטוח אחריות המוצר למבנים הוא ביטוח שאינו מוכר בחו"ל, שם בניין אינו נחשב למוצר וגם בארץ קבלנים ויזמים רבים אינם עורכים את הביטוח על מנת לחסוך בעלויות כאשר חלק מהיזמים מאמינים, כי דרישה לכלילת זיקתם בביטוחי האחריות המקצועית ואחריות המוצר של הקבלן המבצע מספיקה, בעיקר כאשר מדובר בקבלנים ידועים ומבוססים.

הסיבות לצורך בביטוח בנוסף לביטוח צד ג' של הפרויקט:

 1.  ביטוח צד ג' של הפרויקט מכסה אחריות בשל נזק שקרה תוך כדי ביצוע העבודות. למשל כלי עבודה נשמט ונפל על ראשו של אחד העוברים והשבים ברחוב. במקרה של אירוע יש להודיע לחברת הביטוח מיידית אולם התביעה של המבוטח (במקרה שלא ידע על המקרה) כלפי חברת הביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא תיישנה תביעתו של הצד השלישי כלפי המבוטח.
   

 2. ביטוח צד ג' במסגרת הפוליסה הקבלנית אינו מכסה אחריות בשל מקרה שקרה לאחר תום תקופת הביטוח למעט נזק שארע תוך כדי ביצוע עבודות התחזוקה בתוך תקופת התחזוקה המוגדרת בפוליסה.
   

 3. בביטוח אחריות המוצר יש לכלול את המוצרים המוכנים לפחות עד 13 שנה מיום השלמתם הואיל ולפי חוק האחריות למוצרים פגומים (המטיל אחריות חמורה על היצרן) הסייג לתביעה הוא 10 שנים מהיום שהמוצר יצא מידי היצרן וההתיישנות היא שלוש שנים.
   

 4. נכון להיום מבטחים את האחריות בגין כל המבנים המוכנים ואין צורך לפרט כל מבנה בנפרד.
   

 5. לצורך אומדן סיכון המבטח, ההתייחסות היא לעלות הבניה על ידי הקבלן של הדירות שנמסרו המהוות מקור אפשרי לתביעות. יש לשים לב להבדל שבין עלות המכירה הכוללת את הרווח הקבלני ומרכיב ערך הקרקע שאינם שייכים לאומדן הסיכון לבין עלות הבניה של הקבלן המסתכמת בסכומים נמוכים יותר מעלות המכירה.

 

 


הצורך בביטוח זיקת היזם

 

למרות קיומו של ביטוח אחריות המוצר על ידי הקבלן, חשוב שאף היזם יחזיק בביטוח המכסה את זיקתו מהסיבות הבאות:

 1. מדובר בביטוח על "בסיס הגשת תביעה" - כלומר על הקבלן ועל היזם לדאוג לחידוש הביטוח מדי שנה.
   

 2. ביטוחי אחריות המוצר של הקבלן נערכים, כידוע לכלל העבודות המבוצעות על ידו וייתכן מצב שבו גבול האחריות לפי הפוליסה ימוצה בתביעה או בתביעות אחרות אשר הוגשו כנגדו באותה שנה.
   

 3. קושי לקבל אישורי ביטוח מהקבלן לאחר תום התקופה ולעקוב אחר תנאי הביטוח - ביטוח אחריות המוצר נערך כידוע לאחר סיום הבניה וכך שלקבלן יש פחות מוטיבציה לערוך את הביטוחים כנדרש לאחר שכבר קיבל את הסכומים המגיעים לו מהיזם. המוטיבציה היחידה היא של הקבלן להמציא אישורי ביטוח רצון להמשיך לעבוד עם היזם. קבלן שאינו מקבל פרויקטים חדשים מהיזם מסיבות שונות וכן קבלן הנמצא בפירוק עשוי שלא לחדש את ביטוח אחריות המוצר לשנה נוספת.
   

 4. ביטוח אחריות המוצר של היזם, בניגוד לביטוח הקבלני יכלול במרבית המקרים זכות שיבוב (תחלוף) כלפי הקבלן ולמעשה יהווה, ביטוח שיורי, האמור לכסות את היזם במקרה של היעדר כיסוי ביטוחי לסיכוני לפי ביטוח אחריות המוצר שערך הקבלן.

 

 


 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright