היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח מוצרים בעבודה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | אחריות של עסק | אינטרנט ומחשבים


 

 

ביטוח נזקים למוצרים בתהליך עבודה

 

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

 

 

לא להסתפק בביטוח קלקול סחורה בלבד

אחת הטעויות הנפוצות בביטוח רכוש של המגזר היצרני היא להסתפק בביטוח קלקול סחורה כפתרון יחיד לנזק העלול להיגרם למלאי שלא נגרם ישירות על ידי הסיכונים המבוטחים הרגילים. דיון בכיסוי נזק לרכוש בתהליך עבודה לא בא לידי ביטוי בספר "ביטוח רכוש (אש וסיכונים נלווים)" מפרי עטי שיצא בהוצאת המכללה לביטוח בתחילת שנות התשעים  וכך גם לא זכה להתייחסות בספרו של מר יעקב קהל "ביטוח רכוש בישראל" הוצאת המכללה לביטוח  שנת 2000. אולם כיסוי למלאי בתהליך עבודה מסיכונים שונים אינו רק כורח המציאות אלא שהוא קיים מזה שנים אחדות לפי הפוליסות המיוחדות לביטוחי תעשיה ומוסדות גדולים. כיסוי זה ניתן, בדרך כלל, ללא תוספת פרמיה והוא אינו זהה בכל הפוליסות הנ"ל. במרבית המקרים אין כיסוי לנזקי קלקול מוצרים בתהליך לפי פוליסות החבילה לעסק. לכן חשוב לבדוק את תנאי הפוליסה של המבטח אצלו נערך הביטוח ולפי הצורך לבקש את ההרחבה המתאימה בגבולות האחריות הראויים למבוטח הנדון. להלן סקירת הכיסויים הקיימים בפוליסות המיוחדות תוך הדגמת ההבדלים האפשריים בכיסוי בין פוליסה אחת לשניה.


נזקים אפשריים וכיסוי ביטוחי

 

א.  נזקי פיח -  כיסוי נזקי עשן כולל (במלוא סכום הביטוח) גם נזקי או פיח או אדים בלתי צפויים הנפלטים מאש או מכל תהליך של חימום.

ב.  פריצת מתכת מתנורים הכיסוי כולל פריצה בלתי צפויה של מתכת חמה ו/או חומרים פלסטיים ו/או כל חומר הנמצא בתהליך, כיסוי זה אינו כול בכל מקרה גם כולל נזק למתקן עצמו ואבזריו. אחריותו של המבטח לכיסוי זה מוגבלת לסכום הנקוב לגביו ברשימה או לגבול האחריות הנקוב בפוליסה שיכול לנוע בדרך כלל בין 100,000 ל- 1,000,000 $ לאירוע - על בסיס נזק ראשון.

 

ג. תסיסה והתחממות עצמית הכיסוי כולל (במלוא סכום הביטוח) תסיסה עצמית, למעט של מלאי מוגמר, התחממות עצמית או הדלקות רכוש מעצמו או הידלקותו עקב תהליך של חימום או ייבוש שהם בגדר אירוע בלתי צפוי.

 

ד. חריכה וצריבה יש לשים לב, כי כיסוי זה אינו כולל, בדרך כלל, נזק למלאי ו/או מוצרים בתהליך הייצור.

 

ה.  קלקול מוצרים בתהליך הכיסוי הוא לנזק תוצאתי בשל מקרה ביטוח הנגרם בשל קלקול מוצרים בתהליך ו/או מוצרים מוגמרים ו/או חומרי גלם כתוצאה מנזק לרכוש המבוטח ו/או מדחייה או הפסקת תהליך הייצור ו/או משינוי טמפרטורה שנגרמו כתוצאה מהסיכונים המבוטחים. אחריותו של המבטח לכיסוי זה מוגבלת לסכום הנקוב לגביו ברשימה או לגבול אחריות הנקוב בפוליסה שיכול נוע בין 5% מסכום הביטוח למלאי אך לא יותר מ- 250,000$, או 15% מסכום הביטוח למלאי אך לא יותר מ- 1,000,000$. לגבי מלאי שנמצא לצורך העסק זמנית אצל אחרים, חל הכיסוי לפי הרחבה זו גם באם הקלקול נגרם כתוצאה מנזק כאמור לרכוש של המחזיק במלאי. למניעת ספק קלקול מלאי הנובע ישירות מסיכון מבוטח מכוסה על מלוא סכום הביטוח למלאי. בעת עריכת הביטוח חשוב לבדוק את סייגי ההרחבה לכיסוי השלמה ל"כל הסיכונים" לפי הפוליסה. עצתי לבחור את הכיסוי (ואכן יש כזה) שסייגיו אינם כוללים נזק לרכוש בתהליך עבודה, כך שהרחבת הסיכון המבוטח למוצרים בתהליך תכלול למעשה כל תוצאה של אירוע תאונתי.

 


לסיכום בסיס קביעת סכום הביטוח והשיפוי למוצרים בתהליך שנקבע בפוליסות המיוחדות הוא עלות רכישה מחדש של חומרי גלם בתוספת הוצאות שהושקעו, במועד הקובע. בסיס זה יש להתאים לצרכי המבוטח אם מדובר ברכוש השייך לאחרים המעובד על-ידי המבוטח או חומרי גלם שנמסרו למבוטח על ידי לקוחותיו והוא התחייב בהסכם עמם לפיצוי מוסכם מראש.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright