היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

תביעות ביטוח רכב רכוש

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני


 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

תוכן המדריך

 

 

על ביטוח | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים

 

 

ביטוח רכב מדריכים וטיפים של ביטוח רכב   הכרעות הפיקוח על הביטוח  


 יישום הוראות חוזר השמאים בתביעות רכב צד ג'
  מוסכי הסדר, שכר השמאים ותביעות רכב

 

משתמש עיקרי ברכב - האב הבן והפוליסה    גישה מקוממת מאוד בתביעות רכב

 

טביעת רכב כמקרה ביטוח   מדד שירות תביעות המבטחים

 

הכרעות הפיקוח בביטוחי רכב ודירה בשנת 2014

 

תביעות ביטוח רכב רכוש - המדריך המקיף

   מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

תוכן המדריך

 

 

מכוניות במגרש, ציור של שאול נמרי

למה לתבוע את צד ג' במקום את המקיף?       

 מדריך ההשתתפות העצמית

 


 מדריך תביעות ביטוח      

הסיבות האפשריות לעיכוב או דחיית תביעה


 

 

תביעת ביטוח רכב רכוש - הנחיות כלליות

כל פוליסת ביטוח רכב כוללת הנחיות מפורשות לעניין קרות מקרה הביטוח ויש לנהוג לפי האמור בפוליסה. בנוסף לכך יש לתת את הדעת לאמור להלן:

 1. במקרה של פגיעה בצד ג' - לפי הפוליסה נאסר עליכם להודות באשמה או להבטיח פיצוי.
   

 2. רצוי בנוסף להחלפת פרטי ביטוח עם מי שמעורב בתאונה גם לצלם את האירוע כולל המעורבים בו עם תאריך במצלמה וכן ואת הפגיעות ולקחת את פרטי העדים, אם יש.

   

 3. לפני תיקון הרכב יש לקבל דוח של שמאי חוץ שתבחרו על חשבון חברת הביטוח או שמאי מטעמכם (על חשבונכם) אשר ממצאיו אינם מחייבים את חברת הביטוח.
   

 1. הקפידו לקבל בכתב כל כל עצה והצעה הניתנת לכם על ידי סוכני הביטוח, המוסך, החוקר, השמאי וכל גורם אחר המייצג את חברת הביטוח.
   

 2. לפני חתימה על כתב הסילוק, בידקו היטב את המגיע לכם לפי האמור בפוליסה שלכם (תנאי הביטוח אינם אחידים) לאחר שקראתם בקפידה את כל האמור במדריך זה וכן ב:
   

 

ייעוץ אישי בתביעת ביטוח - למיצוי זכויות

 

אם לאחר שקראתם את כל האמור באתר ובקישוריו עדיין אינכם יכולים לקבל החלטה לגבי הסכום המגיע לכם לפי פוליסת הביטוח באפשרותכם לקבל חוות דעת לפי פרטי המקרה המיוחד שלכם להבטחת מיצוי הזכויות המגיעות לכם לפי הביטוח.

 

 זכויות בעל הרכב במקרה תאונה

 

רשימת הזכויות של בעל הרכב במקרה תאונה (כפי שהן מפורטות באתר איגוד המוסכים), בעדכון הסעיפים הרלוונטיים לפי תנאי הפוליסה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון, תיקון עפ"י חוזר משרד התחברותה  והנחיות הסדר השמאים.

 

 1. מוסך - בעל הרכב זכאי להכניס את רכבו לכל מוסך שבחר בו ולא לקבל את המלצת סוכן הביטוח, או חברת הביטוח, או מרכזי שמאות של חברת הביטוח. עם זאת שימו לב, כי לפי חלק מתוכניות הביטוח ניתן לקבל הנחה בסכום ההשתתפות העצמית כאשר הרכב מופנה למוסך הקשור עם חברת הביטוח.
   

 2. הפניה - חברת הביטוח, סוכן הביטוח, שמאי הרכב (שמאי חוץ - ששכרו משולם על-ידי חברת הביטוח), או מרכזי שמאות של חברת הביטוח, או יבואן הרכב – אינם רשאים להפנות רכב למוסך מסוים ובודאי שאינם רשאים לכפות על בעל הרכב להכניס את רכבו למוסך שאינו חפץ בו. כן אינם רשאים להעניק יקבלו עמלה או כל טובת הנאה, לעניין זה, לרבות בדרך של הנחות בהשתתפות עצמית, מתן רכב חלופי וכיו"ב, במסגרת ואגב הליך בחירת שמאי החוץ.
   

 3. חילוקי דעות - במקרה של חילוקי דעות בין שמאי הרכב לבין בעל הרכב בגין עלות החלפים או העבודה, זכאי בעל הרכב להזמין שמאי פרטי (על חשבונו של בעל הרכב), או/לחילופין לבקש מבעל המוסך שהוא חבר באגוד המוסכים בישראל להזמין ועדה טכנית חינם ללא תשלום.
   

 4. ירידת ערך - בעל הרכב זכאי לפיצוי כספי בגין ירידת ערך הרכב ועל פי חוות דעת שמאי מוסמך.
   

 5. רכב ישן שנעשו בו באחרונה תיקונים והורכבו בו חלפים חדשים -  חייב השמאי לאשר חלפים חדשים אם אלה נפגעו בתאונה.
   

 6. רכב שגילו עד שנתיים - בעת עריכת חוות דעת נזק לרכב שגילו עד שנתיים חייב שמאי הרכב לאשר לצורכי התיקון חלקים חדשים בלבד, אין חובה לחלקים מקוריים אלא אם, כן הותנה כך בפוליסה במפורש.
   

 7. חובות השמאי - שמאי רכב חייב למלא את תפקידו בנאמנות, במסירות ובהגינות, ללא משוא פנים ובאופן בלתי תלוי.
   

 8. הוצאות משפט בביטוח צד ג' - בביטוח צד ג' זכאי בעל המבוטח גם להוצאות משפט במקרה של תאונה.
   

 9. חל איסור על שמאי הרכב  - להשפיע בדרך כלשהי על בעל מוסך לרכוש חלפים ממקור ספציפי. בעל הרכב זכאי לעמוד על זכותו לקבל מהשמאי חלקים באיכות טובה.
   

 10. חל איסור על מבטחים -  מבטח, סוכן ביטוח, מבוטח, מוסך או כל גורם רלבנטי אחר לא ישפיעו (מעבר להעברת מידע רלבנטי) על שיקול דעתו המקצועי הבלתי תלוי של שמאי הקובע שומה עבור מבוטח, ובכלל זה לגבי: הגדרת הרכב כ"אובדן גמור", הפניית הרכב למוסכים מסוימים ולמוסכי הסדר, חתימה על טפסים לבדיקת הרכב לאחר תיקון.
   

 11. איסור טובת הנאה -  סוכן ביטוח, מוסך, שמאי או כל גורם אחר לא ישלמו עמלה מכל סוג, לרבות טובת הנאה כלשהי אחד למשנהו בקשר להסדר השמאים.
   

 12. חובה למסור הצעות תיקון -  על המבטח למסור למבוטח, טרם תיקון הרכב, את כל הצעות התיקון שהגיעו לידיו, בנוסף לדוח השמאי הסופי סמוך לאחר השלמת הדוח. דוחות אלה יכללו, על פי העניין, בין היתר: תיאור וזיהוי הרכב, פירוט הנזק הפיזי לרכב, לרבות תיאור מילולי של הנזק, הערכה כספית של הנזק, לרבות ירידת ערך, בשל מקרה הביטוח ואופן חישובם, לרבות: החלפים שבהם יש להשתמש לתיקון הנזק, מחיר וסוג החלפים: חדש מקורי, חדש אחר, משומש מקורי, משומש אחר, מחיר ומספר שעות העבודה הנדרשות לתיקון הנזק, אופן חישוב שווי הרכב לעניין ירידת הערך ואופן חישוב ירידת הערך, אופן חישוב שווי הרכב במקרה של אובדן מוחלט וכל כל מידע עובדתי נוסף עליו מתבססת השומה.

 

 

עשרת כללי הזהב להגשת תביעה כלפי צד ג' ומבטחו

אחד השירותים הניתנים על-ידי סוכני הביטוח ללקוחותיהם, ובד"כ בחינם הוא עזרה בהגשת תביעות כלפי צד ג'. התביעה מוגשת כלפי הפוגע ולפעמים גם כלפי מבטחו ולמעשה אינה אמורה להיכלל בסל שירותי הסוכן. במאמר מוסגר, נציין, כי מוטב היה לקבוע תעריף מנחה לטיפול זה, על מנת שמהמבוטחים  יוכלו לקבל מושג לגבי הערך הכספי של שוויו.
 

גם שירות שנעשה, ללא תמורה מחייב את הסוכנים בהגשת תביעה מסודרת על מנת לחסוך לעצמם ולמבוטחים עגמת נפש ועיכובים מיותרים העשויים להתפתח לכדי אי הבנות וכעסים.  מומלץ לשים לב לדרישות אפשריות מצד מבטחו של הצד הנתבע (ובכלל זה חברות השכרה) ולהמציא את כל הפרטים הדרושים כבר בפניה הראשונה לפני הגשת התביעה על גבי טופס תביעה של מבטח הנתבע. להלן דוגמא לרשימת פרטים העשויים להתבקש ע"י מבטחו של הפוגע:

 

א. תאור האירוע

אמור לכלול תיאור מלא ומדויק במילים של האירוע בצירוף שרטוט ברור המפרט את כיווני הנסיעה (או מיקום ואופן החניה, או הכניסה או הירידה מהרכב), תמרורים, מצבם היחסי של כל כלי הרכב המעורבים מועד האירוע תאריך ושעה, עדים, צילומים (אם יש), פרטי המעורבים באירוע: הנוהגים בכל כלי הרכב המעורבים וכן הנוסעים, הולכי רגל שנפגעו ופרטי עדים. אם הוגשה תביעה בגין פגיעת גוף – יש לצרף אישור משטרה.

 

ב. אישור מבטחי התובע

אישור מקורי של אי הגשת תביעה, או במקרה של תביעה משלימה, פירוט של כל סכומי ההשתתפות העצמית.

 

ג. חוות דעת שמאי

מוסמך בצירוף כל התמונות הנלוות בצבע (לפני ואחרי התיקון). מומלץ לעשות שימוש בשמאי החוץ של מבטח הרכב הפוגע כדי לחסוך בויכוחים לגבי שכ"ט שמאי, הקף הנזק שנגרם לרכב ואמדנו (וזאת בהתאם להוראות חוזר השמאים לגבי תביעות צד ג').

 

ד.חשבוניות מס

הצד הנתבע עשוי לדרוש אישור על ביצוע התיקון בפועל לרבות קבלת חשבונית מס מקור תשלום בעבור שכ"ט השמאי וביצוע התיקונים ברכב- כאן מומלץ להציג הכרעה עקרונית של הפיקוח  מיום 20 ביוני 1999 לפיה זכאי הצד השלישי לקבל פיצוי גם לפני תיקון הרכב בפועל, אלא אם כן יש למבטח הנתבע טענה מבוססת ועניינית כנגד תביעת צד ג'. במקרה של ביצוע התיקון, יש לצרף חשבוניות מס מקוריות וקבלות על מנת להוכיח את ביצוע התשלומים בפועל. ולגבי עוסק מורשה אישור מרואה החשבון שהמ.ע.מ. לא נוכה בהתחשבנות התובע עם השלטונות.

 

ה.רישיון הרכב -  צילום קריא וברור של רישיון  הרכב.

 

ו.לפיצוי בשל ירידת ערך

ידרשו נתוני קילומטראז', גיל הרכב, אבזרים מיוחדים, היסטוריית תיקונים ותאונות וכן פירוט בעלויות קודמות.

 

ז.לפיצוי בשל אובדן הנחת היעדר תביעות

יידרש התובע להציג את הפוליסה הרלוונטית ליום האירוע בצירוף כתב קבלה ושחרור של תגמולי הביטוח לפיה. אם התובע מבוטח לפי תנאי קולקטיב שאינו מתייחס לנושא ניסיון התביעות, או אם לא היה זכאי להנחה בשל תביעות נוספות באותה שנה, קרוב לוודאי שלא יהא זכאי לפיצוי בעבור אובדן ההנחה.

 

ח. לפיצוי בשל הפסד ימי עבודה או הכנסה

יתבקש התובע להציג אישור רו"ח המעיד על אובדן ההכנסה בתקופה בה היה הרכב מושבת בשל האירוע.

 

ט. חתימה - והצהרה של התובע על כך שכל הנתונים שנמסרו הם נכונים.

 

י. פרטי הסוכן – שם וכתובת ומספרי טלפון, פקס ודואר אלקטרוני לתגובה.

 

בחירת שמאי רכב

 

 1. לפי הנחיות חוזר השמאים לאחר קרות מקרה הביטוח עליכם לבחור בשמאי חוץ מתוך רשימה שנקבעה ע"י חברת הביטוח. את רשימת השמאים ניתן למצוא באתרי האינטרנט של חברות הביטוח לפי הכתובת המפורטות להלן. שומה זו תהיה השומה הקובעת לפיצוי ע"י חברת הביטוח.
   

 2. זכותכם לבחור בשמאי אחר לפי רצונכם אולם השומה שיגיש לא תהיה בהכרח השומה הקובעת.
   

 3. על חברת הביטוח למסור לכם לפני תיקון הרכב את כל הצעות התיקון שנתקבלו. ואת השומה בסמוך לאחר השלמתה.
   

 4. דוח השומה הסופי יכלול, בין היתר, פירוט לגבי הנזק שנגרם לרכב, החלפים שנדרשים לתיקונו ומחירם, אופן חישוב ירידת הערך ועוד.
   

 5. במקרה של מחלוקת על הערכת השמאי אתם וגם חברת הביטוח לערער בפני השמאי המכריע. הפניה לשמאי המכריע נעשית באמצעות מוקד הטלפון שמספרו הוא : 03-5117222. לפני הפניה לשמאי המכריע ראו את לוח הזמנים לערעור.

לפי הנחיות המפקח על הביטוח- לפני הפניה למוקד עליכם לוודא, כי:

 • נמצאת בידכם הצעת תיקון או שומה נגדית

 • הודעתם לחברת הביטוח על רצונכם לערער ועל עיכוב תיקון הרכב (אם הערעור הוא על הצעת התיקון).

 • אם בכוונתכם לערער על השומה של שמאי החוץ, דעו, כי ניתן לערער רק על עניינים שלא נקבעו בהצעת התיקון.

 

עלויות הכרוכות בערעור - השמאי המכריע יקבע לפי התוצאה אם המבטח ישלם או אתם:

 • עלות הצעת התיקון או השומה הנגדית.

 • תשלום למוקד 25 ש"ח

 • שכר השמאי המכריע (כולל מ.ע.מ) - בעבור על הצעת תיקון 354 ש"ח ובערעור על שומה 413 ש"ח.

 

 

לוח הזמנים לערעור על השומה כפי שפורסם מטעם המפקח על הביטוח:

 

הצעת תיקון

אומדן נזק ראשוני שמבצע השמאי לפני או במהלך תיקון הרכב

שומה

אומדן נזק סופי  שמבוצע לאחר תיקונו של הרכב

לוח זמנים לערעור המבוטח

עליכם להגיש את הערעור לפני תחילת תיקון הרכב

עליכם להגיש את הערעור לא יאוחר משבוע מיום

לוח זמנים לערעור חברת הביטוח

על חברת הביטוח להגיש את הערעור לא יאוחר מיום עבודה אחד מיום עריכת ההצעה

על חברת הביטוח להגיש את הערעור לא יאוחר משבוע מיום שהועברה לידיה השומה. 

לוח זמנים למתן חוות הדעת של השמאי המכריע

על חברת הביטוח להגיש את הערעור לא יאוחר משבוע מיום שהועברה לידיה השומה. 

השמאי המכריע ייתן את חוות דעתו לא יאוחר משלושה ימי  עבודה לאחר שקיבל את השומה הראשונה והנגדית

 

 

 

 

אי הפעלת אמצעי מיגון ואחריותו של סוכן הביטוח  

אחת הסיבות השכיחות לדחיית תביעה בשל נזקי רכוש בחברת הביטוח היא הטענה שהמבוטח לא עמד בכל דרישות המיגון שנקבעו בפוליסה. על מנת שטענה מסוג זה תעמוד במבחן חוקי הביטוח על חברת הביטוח עצמה לעמוד בתנאים הבאים:

 

קיום התנאי היה ידוע למבוטח ומוסכם עליו כתנאי לביטוח

בהתאם להוראות סעיף 3 לחוק חוזה הביטוח על חברת הביטוח לציין בהבלטה מיוחדת כל תנאי וסייג לביטוח. אם הדבר לא נעשה וחברת הביטוח לא הוכיחה, כי המבוטח ידע על התנאי או הסייג ונתן את הסכמתו, היא לא תוכל להתבסס על הסייג או התנאי. כך נקבע בפסקי דין רבים ואף בחוזר ביטוח כללי 1997/5 המחייב את חברת הביטוח למסור לידי המבוטח את הפוליסה המלאה (גם בחידוש הביטוח) – כולל התנאים הכללים (הז'קט) ולא את הרשימה בלבד. בנוסף לכך מחייב החוזר את המבטח להודיע על כל שינוי מהותי בתנאים למבוטח 30 ימים לפני תחילת הביטוח ולוודא כי הוא הסכים להם. אין להניח משתיקת המבוטח, כי הוא הסכים לתנאים בכפוף לאחריות המוטלת על המבוטח לקרוא את תנאי הפוליסה בתוך זמן סביר לאחר שקיבל אותם מהמבטח. בהמשך לכך נדרש המבטח לפי סעיף 4 לחוק חוזה הביטוח, לצרף לפוליסה העתק של תשובה שנמסרה לו לשאלה שהציג למבוטח והוא אינו יכול להסתמך על תשובה לשאלה שהעתקה לא צורף אלא אם כן אין מחלוקת עם המבוטח לגבי תוכן התשובה.

 

לדוגמא  כאשר אמצעי המיגון הנדרשים מפורטים בתנאים הכללים של הפוליסה שלא נמסרו למבוטח, הרי שהפרתם לא תפגע בכיסוי הביטוח לגבי המבוטח. אם אי מסירת התנאים למבוטח מקורה במחדל של סוכן הביטוח הרי שמדובר בהפרת חובה מקצועית של הסוכן כלפי החברה.

 

לגבי אי צירוף העתקי התשובות לפוליסה, (למשל כאשר המבוטח טען בהצעת הביטוח, כי העסק מוגן במערכת אזעקה המגנה על כל הקומות כאשר בפועל המערכת התקינה הגנה על קומת הקרקע בלבד ולא על הקומה השנייה בה ארעה הפריצה) מקובל שהדבר נמצא באחריות חברת הביטוח המפיקה את הפוליסה אולם כאשר מדובר בסוכנות חיתום או  אם הסוכן הוא זה שמוסר את הפוליסה (כמוקבל) אפשר, כי הטענה לגבי אי צירוף עותק של הצעת הביטוח לפוליסה תופנה אף כנגד כלפי הסוכן.

 

המבטח ידע על הפרת התנאי ולא ביטל את הפוליסה

אם סוכן הביטוח ידע על אי קיום אמצעי המיגון ולא העביר את הדבר לידיעת המבטח, הרי מבחינת המבוטח, לא תוכל חברת הביטוח לדחות את התביעה בשל אי קיום המיגון, כי מבחינת המבוטח, ידיעת סוכן הביטוח כמוה כידיעה של חברת הביטוח (ראו סעיף 33 (ב) לחוק חוזה הביטוח).

סוכן ביטוח שאינו מעביר את המידע חושף את עצמו לסיכון הפרת אחריות מקצועית כלפי חברת הביטוח.

 

לפי האמור בתקנה של חוק הפיקוח, חברת הביטוח, לאחר שנודע לה על אי קיום המיגון רשאית לבטל את הפוליסה בהתראה של 30 יום מראש (ראו תנאים בדבר אמצעי הגנה בתקנה לפי חוק הפיקוח (צורת הפוליסה ותנאיה התש"ם)). בתקנה זו אף  נקבע, כי בפוליסה לביטוח רכוש יפורטו בנוסף לאמצעי ונהלי המיגון גם נוהל הביטול כנ"ל והשפעת אי קיום המיגון על הכיסוי הביטוחי כאשר מקרה הביטוח קרה לאחר שחלפה התקופה שהוסכמה לנקיטת האמצעים וטרם הביטול. ואם אי נקיטת אמצעי המיגון השפיעה על מקרה הביטוח, יוכל המבטח לשלם תגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין הפרמיה המקובלת אצלו בעבור ביטוח אותו רכוש כשאינו מוגן באמצעי ההגנה לבין הפרמיה המוסכמת. (למעט מקרה בו  המבטח לא היה מתקשר אף בפרמיה גבוהה יותר לו ידע על היעדר המיגון). 

 

המבטח לא קבע מועד מוגדר להשלמת המיגון - כאמור באחת מהכרעות הפיקוח לשנת 2005

 

איוש רכב וקשר עין

 

בתקציר הכרעה עקרונית של הפיקוח על הביטוח בנושא "איוש רכב" מיום 20/8/2000  - נדונה דחיית תביעות של מבוטחים ע"י מבטחים בטענה כי לא הפעילו את אמצעי המיגון שעה שהרכב לא היה מאויש. חברת הביטוח חויבה בתשלום ריבית מיוחדת בשל סירוב לשלם לפי הכרעה זו לפי פס"ד בתיק א  094081/00 אדיס מיכאלי נ' ביטוח ישיר.

 

היחידה לפניות הציבור הכריעה כי אסור למבטחת לדחות באופן מלא או חלקי תביעה לקבלת תגמולי ביטוח של מבוטח בהסתמך על עילת פטור מחבות של המבטחת כאשר המבוטח הפר את תנית המיגון שנקבעה בחוזה הספציפי, בדף פרטי הפוליסה. עוד נקבע כי בהיעדר תנית הפטור כאמור של המבטחת על-פי הפוליסה התקנית, אין המבטחת יכולה לבסס את דחיית התביעה בעילה זו אף אם נקבעה בחוזה הספציפי. עם זאת, רשאית חברת הביטוח לדחות את תביעת המבוטח על-פי דיני הביטוח הכלליים, אם תרים את הנטל ותוכיח כי המבוטח התרשל התרשלות המגיעה עד כדי מעשה זדון או עד כדי מעשה במתכוון, וזאת בין אם נקבעה תנית פטור מחבות כזו בחוזה הספציפי ובין אם לא נקבעה.

 

בפסקי דין נקבע, כי כאשר קיים קשר עין עם המכונית, משמעו כמוהו כהימצאות בתוך הרכב. בע"א 156/96 אשר חנן ואח' נגד ג'אן השכרת רכב בע"מ וסהר חברה ישראלית לבטוח בע"מ נקבע כי: "איוש המכונית אין משמעותו דווקא שאדם יימצא בתוך המכונית בכל עת שמערכת הביטכונית אינה מופעלת; די בכך, שהמאייש יהיה נוכח בסמוך למכונית באופן המבהיר כי מצויה היא תחת פיקוחו. וכך גם בת.א. (הרצליה) 558/00 יאלוב שושנה נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ ות"א 13493/94 גנון יצחק נ. סהר חברה ישראלית לביטוח בע"מ.

 

 

פוליגרף

 

לפעמים מבקשת חברת הביטוח, כי המבוטח ייבדק בפוליגרף (מד לחץ נפשי) להוכחת תביעתו. לפי תנאי הפוליסות המבוטח אינו חייב לעשות כן ואם חברת הביטוח מסרבת לשלם, באפשרותו להגיש תביעה נגד חברת הביטוח בבית-משפט. הסיכון בבדיקת פוליגרף גם למבוטח דובר אמת קיים בגלל צורת הבדיקה. הבודק שואל שאלות ועל הנבדק להשיב בתשובות של כן או לא ולפי מידת הלחץ הנפשי מוצאים אם הנבדק דובר אמת או שקר. דוגמה להכשלת נבדק בגלל ניסוח לא זהיר של שאלה יכולה להיות חקירת עוזרת-בית הנשאלת אם גנבה אי פעם מהמעביד. תשובה שלילית יכולה להראות על שקר אבל עדיין אינה מאשרת מעל לכל ספק שהעוזרת היא זו אשר גנבה את התכשיט היקר שנעלם לאחרונה או רק הכניסה לכיסה מטבע של עשרה שקלים שגילתה על רצפת הדירה. לכן, בכל מקרה בו אתם מתבקשים להיבדק בפוליגרף אני ממליצה תחילה להפעיל את סוכן הביטוח שלכם להפר את רוע הגזירה ואם הוא נכשל, להיוועץ עם עורך דין מומחה לביטוח אשר גם יעזור לנסח עבורכם את נוסח ההסכם עם חברת הביטוח במקרה ותסכימו לבדיקה.

 

ערך הרכב ב"טוטל לוס"  - משתנים מפחיתים ומעלים

 

 • הפיצוי בנזק טוטאלי (אבדן גמור או אבדן גמור הלכה למעשה) נקבע לפי שווי הרכב ביום האירוע.
   

 • שווי הרכב נקבע לפי מחירון מוסכם אליו מוסיפים משתנים המעלים את ערכו  כמו קילומטראז'' נמוך, מצב תחזוקה מעולה כו' או משתנים המפחיתים  את ערכו  כמו קילומטראז' גבוה, מספר רב של בעלים, בעלות חברות, תאונות וכו'.
   

 • ניכוי בגין המשתנים המפחיתים  יתאפשר למבטח רק בתנאי שהדבר נמסר למבוטח במעמד עריכת הביטוח, כולל השפעה על הפרמיה וצוין בפוליסה. 
   

 • ציון בפוליסה בלבד אינו מאפשר ניכוי.
   

 • חוזר הפיקוח על הביטוח  בנושא ערך הרכב ב"טוטל לוס" המפרט נושא זה ומחייב את המבטחים.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright