סודיות מובטחת

   

 יעוץ  אישי  לתביעת ביטוח


כן מגיע לי או לא מגיע - איך כמה ולמה...        

 

 חוות הדעת תינתן במכתב רשום  וגם בפקס ובאמצעות דואר אלקטרוני

 תאריך ____________

לכבוד אותיות קטנות כסף גדול

 ת.ד. 26379 תל-אביב

 

אבקשכם לשלוח  את  תשובתכם לידי ___________________________ תפקיד ___________

 

¨ פרטי / ¨ חברה ___________ כתובת ______________________________ עיר _____________

 

 טל ____________     קידומת ______  פקס ______________ @ __________________________

 

 


 

¨  מכתב הערכת כיסוי ביטוחי כללי  (1 עמוד):

 

 מצ"ב המחאה במזומן  מספר ________________בשיק מזומן ע"ס 1,500 ש"ח (כולל מ.ע.מ.) בנק _____________  

 


 

¨  מכתב הערכת כיסוי ביטוחי מפורט (לפחות שלושה עמודים, כולל אזכור פסקי דין והנחיות פיקוח (אם יש):

 

מצ"ב המחאה במזומן מספר ________________בשיק מזומן ע"ס 2,850 ש"ח (כולל מ.ע.מ.) בנק _____________  

 


 

 

אני מבקש לקבל חוות הדעת בכתב אותה אוכל להציג לסוכנים ולמבטחים ואשר תישלח אלי לכתובת הנ"ל  בתוך 14 ימי עבודה לאחר קבלת התשלום וכל מסמכי התביעה, לרבות:

 1. מכתב התגובה הראשון שנתקבל מחברת הביטוח.

 2. כל המכתבים האחרים שהגיעו מחברת הביטוח.

 3. מה נאמר בעל פה על-ידי חברת הביטוח?

 4. דוח שמאי, אם יש.

 5. צילומים מהאירוע וצילומי המעורבים, אם יש.

 6. מכתבים מחברת הביטוח.

 7. מכתבים מצד ג'.

 8. מכתבים מסוכן הביטוח.

 9. הפוליסה כולל כל התוספות שהוצאו לה במהלך תקופת הביטוח.

 10. הצעת הביטוח (האחרונה שיש כולל משנים קודמות).

 11. כל מסמך שנמסר בקשר לביטוח מטעם הסוכן וגם חברת הביטוח.

 

השאלה

 

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

 

תיאור המקרה:

 

¨ תאונה ________________________

¨ תאונת דרכים עם נפגעים  ¨ התנגשות   ¨ התהפכות    ¨ פגיעת ברד    ¨ שריפה   ¨ אחר _____________

% _____ הנזק מערך הרכב       ¨ "טוטל לוס" המבטח מבקש להוריד מערך הרכב _____________, כי

________________________

 

¨ גניבה          ¨ שוד      ¨ פריצה              ¨ סערה              ¨ פגיעה בצד ג'           ¨ פגיעה של צד ג'

 

תאור הרכוש שניזוק ______________________________________________

 

 

פירוט תביעת צד ג' נגדכם _________________________________________________

 

 

שם חברת הביטוח שלכם: ____________________________   של צד ג': ___________________________

 

שם סוכן הביטוח שלכם: _____________________________    של צד ג': ___________________________

 

שם השמאי שלכם: ________________________________     של צד ג': ___________________________

 

שם החוקר: __________________________________

 

שם המוסך: __________________________________

 

תאריך המקרה: ___________________________   שעה: _____________________

 

תאריך ההודעה לנציג חברת הביטוח _____________________

 

ההודעה נמסרה ל _________________________________

 

כתובת המקום בו אירע המקרה: _______________________________

 

תיאור המקרה______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

 

 
 

 סגור חלון