היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

פנסיה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

תוכן המדריך 

מהי פנסיה


מי המצאי את הפנסיה ומדוע


דרכים אחרות


גיל הפרישה


הפנסיה בישראל


צו פנסיה חובה לעובדים


הטבות מס


סוכנים ויועצים


 


 

 

אתר ויקיפדיה


  


אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 


 

 

מדריך הפנסיה

 תוכן המדריך

  תוכנית הפנסיה של סין

רשת הפנסיה של קטיה שורצמן

המסלקה הפנסיונית יוצאת לדרך

ייעוץ פנסיוני באמצעות קרובו של הלקוח

מבוטחים בקרן פנסיה? רק נדמה לכם שאתם מכוסים

התיישנות בתקנון הפנסיה בניגוד לחוק

מהי פנסיה?

 

פנסיה היא קצבה המשולמת בדרך כלל אחת לחודש לגמלאי הזכאי לקבלה. הפנסיה נועדה להבטיח את הכנסה לאחר פרישה מעבודה מסיבות שונות כמו פרישה מעבודה, גיל, מצב בריאות, נכות וכו' המוגדרות בתקנון קרן הפנסיה או בהסכם העבודה או בחוק או פטירה (תשלום פנסיה לשאירים(

 

מטרת הפנסיה: להבטיח אמצעים כלכליים על מנת שמור על רמת החיים לאחר יציאה ממעגל העבודה.

 

הפנסיה, היא מכשיר פיננסי המגן עלינו מפני הסיכון של התמשכות החיים מעבר לגיל הפרישה מהעבודה.

 

קרן הפנסיה היא קופה ההדדית, כלומר הקצבה המשולמת ליחיד תלויה בתוצאות התשלומים לשאר החברים, הוצאות הניהול וההשקעה של הכספים המופקדים בקופת הפנסיה לאורך השנים.

 


 מי המציא את הפנסיה מדוע ומתי?

 

אוטו פון ביסמארקהפנסיה, הונהגה לראשונה בשנת 1880 על ידי הקנצלר הראשון של גרמניה, אוטו אדוארד לאופולד פירסט פון ביסמרק, שנודע בכיניו "קנצלר הברזל"

מלבד הפנסיה הנהיג ביסמארק גם חינוך חינם וביטוח רפואי ובכך הניח את היסודות למדינת הרווחה.

 

 

גיל הפרישה נקבע על ידו ל 65 שנה, בתקופה שבה תוחלת החיים הממוצעת לא עלתה על  50 שנה

 

 


דרכים אחרות

הפנסיה נועדה, כאמור, להבטיח מקור הכנסה לעמית לאחר יציאתו ממעגל העבודה. לשם כך מפקיד החוסך מדי חודש כספים בקופת הפנסיה המושקעים על ידי הגוף המנהל את הקופה כך שבעת הפרישה יעמדו לזכותו של העמית.

 

ניתן להבטיח מקור הכנסה לגיל פרישה גם בדרכים אחרות היכולות לבוא במקום החיסכון הפנסיוני או בנוסף אליו, למשל:

 

1.    השקעה בסוגים שונים של ביטוח החיים: ביטוח מנהלים, ביטוח חיים הוני או ביטוח חיים המבטיח תשלום קצבה לאחר שהמבוטח מגיע לגיל הקבוע בפוליסה וכו'
 

2.    השקעה בנדל"ן מניב-במקרה כזה, חשוב לבטח את הנדל"ן בביטוחי רכוש ואחריות
 

3.     צבירת חיסכון בדרכים שונות.

 


גיל הפרישה

גיל הפרישה הוא הגיל המזכה את המבוטח לקבל את התשלום החודשי מקרן הפנסיה. גיל הפרישה נקבע לפי החוק בישראל כגיל 67 לגבר ו- 64 לאישה.

 

במרבית המקרים, הזכות לקבל את התשלומים מקרן הפנסיה מוקנית בהגיע העמית ליום ההולדת או  הפסקת עבודה מסיבה אחרת.

תקנונים של מרבית קרנות הפנסיה, מאפשרים לעמית שהגיע לגיל מסוים או הפסיק את עבודתו במוסד שבמסגרתו היה מבוטח לקבל גמלאות מקרן הפנסיה ולהמשיך לעבוד. דוגמא טובה לכך, הם גמלאי שרות הקבע בצה"ל המקבלים פנסיה תקציבית לאחר שחרורם מהצבא ובנוסף לכך מקבלים משכורת ממקום עבודתם החדש.

 

 


הפנסיה בישראל

מקורות הפנסיה בישראל הם:

 

המוסד לביטוח הלאומי  - המחויב עפ"י חוק לשלם גמלאות במקרים של אבטלה, נכות, זקנה, שאירים ועוד.

 

מעסיקים - שהתחייבו לשלם פנסיה תקציבית לפי הסכמי עבודה או עפ"י חוק.

 

חברות ביטוח - לפי קרנות הפנסיה המנוהלות על ידן ובמסגרת ביטוח חיים המיועד לקצבה.

 

חברות המנהלות קרנות פנסיה -  קרנות פנסיה:  חדשות  ותיקות מאוזנות, ותיקות בניהול מיוחד

 

חברות המנהלות קופות גמל

  

 


צו פנסיה חובה לעובדים מיום 1/1/2008

שר התמ"ת, חתם ביום 30/12/2007 על צו הרחבה המקנה תוקף להסכם הקיבוצי הכללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק שנחתם ביולי 2007 בין לשכת התאום של הארגונים הכלכלים וההסתדרות הכללית. הצו בתוקף מיום 1.1.2008. חל על כמיליון עובדים שאין להם הסדר פנסיוני מכוח הסכם קיבוצי, אישי או צו או פנסיה תקציבית להערכת משרד התמ"ת, הצו אמור לחול על כמיליון עובדים שאין להם הסדר פנסיוני מיטיב מכוח הסכם קיבוצי כללי (ענפי), הסכם קיבוצי מיוחד, הסכם אישי או צו הרחבה או פנסיה תקציבית.

 

 


הטבות מס

מדינת ישראל, מעוניינת לעודד את החיסכון הפנסיוני משום כך זכאים החוסכים לקבל זיכוי (הפחתת התשלום למס הכנסה) וניכוי (הקטנת ההכנסה החייבת במס הכנסה) מתשלומי מס הכנסה.

 

הזיכוי והניכוי מוגבלים בתקרה הקבועה בחוק לעצמאים ולשכירים בהגבלת גובה ההפקדה החודשית לאחוז מסוים מההכנסה עד מכסימום סכום הכנסה חודשי המאפשר קבלת הטבות במס.

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright