היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח בריאות וסיעוד

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

  

תוכן המדריך

 

על המדריך הוירטואלי

החוקים וחוזרי הפיקוח

ביטוח בריאות על-פי חוק

חוק  הבריאות אינו נותן

ביטוח סיעוד על-פי חוק

הסיעוד לפי חוק אינו נותן

חוזר הפיקוח מ 14/4/03

איסור התנית ביטוח סיעוד

המשך סיעוד קבוצתי

חוזר החלפת פוליסות

החלפת תוכנית ביטוח

ביטוח בריאות בישראל

ביטוח בקופות חולים

משלים בקופות החולים

ביטוח בחברת ביטוח

הכיסוי הביטוחי

ביטוח בריאות - הכיסוי הבסיסי

השתלות וטיפול בחו"ל

ביטוח סיעוד  הבסיסי

פעולות בסיסיות ADL

ביטוח סיעודי קבוצתי

פרמית סיעוד קבוצתי

 ביטוח תרופות בפוליסות בריאות

הרפורמה_משנת_2016

בריאות מורחב

בריאות מצומצם

ביטוח עם ערכי פדיון

שילוב ביטוח חיים

תקופת האכשרה

תקופת הביטוח

ביטוחים קולקטיביים

גיל כניסה מרבי

תקופת תגמול

שחרור מפרמיה

השתתפות עצמית

מצב רפואי קיים

מצב רפואי קודם

תקופת ההמתנה

רופא הסכם

ביטוח ניתוחים

שיפוי מול פיצוי

המגבלות

מקרים שאינם מבוטחים

אין אחריות לנותני שרות

ויתור על סודיות רפואית

בדיקה רפואית

הפרמיה

 תשלום הפרמיה

 

 


 

  


אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

מדריך ביטוח בריאות וסיעוד 

 

תוכן המדריך

 

 

חוזר ביטוח שיניים            טיפ - כיסוי למחליף ניתוח

השוואת הביטוח הסיעודי של הקופות     על פיצוי ושיפוי בביטוח השתלות

  מועד גילוי המחלה הוא המועד הקובע

הכרעות הפיקוח בביטוחי בריאות וסיעוד בשנת 2014

הונאות בשיווק ביטוח סיעודי בארה"ב
ביטוח סיעודי משלים לקופות חולים

 

 

 

ביטוח בריאות וביטוח סיעוד על-פי חוק

אדם סיעודי - צילום קטיה שורצמן, כל הזכויות שמורות

 

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מקנה לכל תושבי המדינה את הזכות לקבל את סל שירותי ביטוח הבריאות הבסיסי שניתן על ידי ביטוח הבריאות באמצעות קופות החולים. מי שאינו זכאי לקבל את שרותי הבריאות לפי חוק ביטוח הבריאות  הוא כל מי שאינו תושב וכל מי שזכאי לקבל שירותי בריאות לפי חוק אחר.

 

ביטוח סיעוד ניתן אף הוא על פי חוק הביטוח הלאומי המקנה ביטוח סיעוד בסיסי כאמור להלן.

 

הזכאות לקבלת תרופות לפי חוק ביטוח הבריאות מוגבלת לרשימת התרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות וניתנת כמובן, על-פי מרשם רופא. החוק מאפשר קבלת טיפול רפואי בחו"ל במקרים הדורשים בדיקה, אבחון, טיפול וניתוח ב: מערכת העצבים והמוח, מחלות לב וכלי דם, שאתות (גידולים), השתלות אברים, מומים מולדים. התנאי לקבלת שירותים בחו"ל הוא חוות דעת של קופת החולים לפיה החולה אינו יכול לקבל בישראל את שירות הבריאות או שירות בריאות חלופי או אם נשקפת לחולה סכנת אבדן חיים אם לא יקבל את שירות הבריאות המסוים. או אם לדעת קופת החולים קיימת נסיבה רפואית חריגה. המבוטח רשאי לערער על חוות דעתה של קופת החולים לוועדת ערער. בחוק יש הגבלה של סכום הזכאות לקבלת טיפול רפואי בחו"ל.

 

 


 

ביטוח הבריאות לפי החוק אינו נותן

ביטוח הבריאות על-פי חוק למרות היותו מקיף ביותר אינו נותן את הפתרון למקרים ולצרכים רבים כמו: תרופות יקרות שאינן כלולות ברשימת התרופות של סל הבריאות, התייעצות וטיפול רפואי של רופאים בתי חולים, מעבדות ומכונים שאינם כלולים ברשימה של קופת החולים בה רשום החולה, בחירת מנתח, קבלת טיפול רפואי בחו"ל כאשר ניתן לקבל את הטיפול בארץ או במקרים שאינם כלולים ברשימת המקרים והמחלות המאפשרים קבלת טיפול רפואי בחו"ל על-פי החוק, מקרים בהם קופת החולים לא אישרה קבלת טיפול רפואי בחו"ל, הוצאות שונות לנסיעה ושהיה בחו"ל של החולה ומלוויו, והוצאות רבות אחרות.

 


 

 ביטוח סיעודי על-פי חוק

 

חוק הביטוח הלאומי (פרק י') מקנה לתושבי מדינת ישראל לקבל גמלת סיעוד. הזכות ניתנת מגיל פרישה. התנאי הוא מגורים בקהילה ולא במוסד. הזכות לקבל גמלה נקבעת על פי הערכתה של אחות שירותי הסיעוד הממלכתיים. הזכות לגמלה ושיעורה מותנים במבחן ההכנסה והתלות בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית וכיו"ב) או צורך בהשגחה בבית למען בטיחותו האישית של המבוטח ו/או בטיחות הסובבים אותו.

 

הביטוח לפי חוק מקנה:

 

1. עזרה של מטפלת-בית בפעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית), בניהול משק הבית ובהשגחה על המטופל - למשך מספר השעות השבועיות הקבוע בחוק.

2. אספקת מוצרי ספיגה חד-פעמיים.

3. טיפול במרכז יום לקשישים.

4. שרותי מכבסה.

5. משדר מצוקה.

 

 


הביטוח הסיעודי לפי חוק אינו נותן

 

הביטוח על פי חוק אינו מקנה זכאות למי שמאושפז בבית חולים או במוסד אחד, כן אינו זכאי מי שמקבל קצבה לשירותים מהביטוח הלאומי משום היותו נכה (עבודה או נכה כללי), כן אינו זכאי מי שמקבל קצבה מהמדינה לטיפול אישי או להשגחה (במקרה כזה עליו לבחור בין אחת משתי הקצבאות). הזכאות מוגבלת לשיעור מההכנסה הממוצעת במשק הנקוב בחוק, אין ביטוח לגילאים שמתחת לגיל הקבוע בחוק, למי שמאושפז בבית חולים או במוסד.

 


 

ביטוח הבריאות בישראל

 ביטוח הבריאות בישראל מורכב משלושה נדבכים:

 • הנדבך הראשון, הוא סל שירותי הבריאות שלו זכאים כלל תושבי ישראל, בהתאם להוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.
   

 • הנדבך השני, אלו הם שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן) המוצעים על-ידי קופות החולים, במסגרתם ניתנים (תמורת תוספת תשלום) שירותים שאינם כלולים בסל הבריאות הממלכתי.
   

 • הנדבך השלישי, הוא ביטוח הבריאות הפרטי המוצע על-ידי חברות הביטוח השונות.

 


 

ביטוח משלים בקופות החולים

 

תמורת תשלום מיוחד ניתן לרכוש בקופות החולים שירותי בריאות נוספים - שב"ן - מעבר לשירותים המגיעים לכם לפי חוק הבריאות הממלכתי. קיימים הבדלים ניכרים בין הכיסויים שניתנים על-ידי קופות החולים השונות. מרבית הטיפולים ניתנים על-ידי ספקי שירות שבהסכם עם הקופה. הקופה, מחויבת לצרף לתוכנית כל חבר שמבקש להצטרף ללא קשר למצבו הבריאותי או הכלכלי. התעריף אחיד לכל קבוצת גיל ללא קשר למצבו הבריאותי של המבוטח. הכיסויים אינם אחידים ובמרבית המקרים קיימת הגבלה למספר הטיפולים או הפגישות, הגבלת גיל, הגבלת סכום או אחוז מהעלות ופעמים רבות נקבעת גם השתתפות עצמית לכל טיפול לפי תוכניות הביטוח השונות שאינן אחידות. קופת החולים רשאית לשנות מעת לעת את זכאות העמיתים בתכנית ואת תשלומי העמיתים.

 

הכיסוי הוא, בדרך כלל, עם מגבלות וסכומי ביטוח שאינם גבוהים.

במרבית המקרים עליכם לשלם השתתפות עצמית.

קופת החולים אינה אמורה להציע תשלום כספי במקום שירות רפואי.

 


 

ביטוחי בריאות וסיעוד בחברת ביטוח

 

ביטוח בחברת ביטוח עולה כסף. למעשה מדובר ברובד שני אם לא רכשתם שירותי בריאות משלימים בקופת החולים בה אתם חברים או ברובד שלישי של ביטוח אם אתם מבוטחים בביטוח משלים בקופת החולים. הביטוח בחברת ביטוח בניגוד לביטוח המשלים בקופת חולים הוא לפי תנאי חוזה ביטוח קבועים וידועים מראש למשך כל תקופת הביטוח. הפוליסה כפופה להוראות דיני החוזים ככלי ולהוראות חוק חוזה הביטוח בפרט. ביטוח בריאות בחברת ביטוח מתאפיין בחיתום רפואי בעת קבלתכם לביטוח, בחירה שלכם בתוכנית ביטוח מתוך מגוון גדול של אפשרויות ומחירים ואפשרות לבחור בתוכנית הביטוח שתתן את סוג תגמולי הביטוח הרצוי לכם: פיצוי או שיפוי או קבלת שירות רפואי.

 


 

 

ביטוח בריאות - הכיסוי הבסיסי

 

הכיסוי הבסיסי, בדרך כלל, ניתן במגבלות כל כיסוי של: סכומים, מספר טיפולים או פגישות והשתתפויות עצמיות הנקובות בפוליסה. קיימים הבדלים ניכרים בתוכניות הביטוח השונות המשווקות על-ידי המבטחים. בחלק מתוכניות הביטוח יש הגבלה לנותני שירותים (רופאים, מרפאות, מכונים ובתי חולים) שחתמו על הסכם עם חברת הביטוח.

 

1. השתלות וניתוחים פרטיים בארץ או בחו"ל - הוצאות אשפוז, וניתוח.

2. בחירת מנתח.

3. בחירת המוסד הרפואי - בחלק מהתוכניות.

4. התייעצות רפואית לפני ואחרי ניתוח.

5. מענק בגילוי מחלות קשות.

6. שירותים שלא בעת אשפוז (שירותים אמבולטוריים) - בדרך כלל, בנספח - התייעצות עם רופא מומחה, טיפולים פיזיוטרפיים, רדיוטרפיים וכימותרפיים. וכן תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות.

7. בדיקות רפואיות כמו: בדיקות הריון, בדיקות תקופתיות, בדיקות הדמיה.

8. חוות דעת שניה של רופא מומחה (SECOND OPINION) לפני ניתוח.

 

ההבדל בתוכניות הביטוח עד לרפורמה משנת 2016 עשוי להתבטא בכך שחברת ביטוח מסוימת תכסה ניתוחים בחו"ל רק אם אין אפשרות לבצעם בארץ וזאת כאשר יש צורך בכיסוי זה למקרים בהם יש מנתחים בעלי אחוזי הצלחה גבוהים יותר מאשר בארץ. יש מבטחים הקובעים תנאי שתיאום הניתוח ייעשה באמצעות חברת הביטוח - תנאי זה עשוי לגרום לאובדן זמן מיותר ולכן עדיף לבחור בביטוח שאינו כולל תנאי זה. יש מבטחים שאינם מגבילים את התרופות ואחרים המאפשרים לתת לכם תרופות חלופיות (גנריות) - יותר זולות. רצוי כמובן, ביטוח ללא הגבלת תרופות.

 


הרפורמה בביטוחי בריאות משנת 2016

הרפורמה בביטוח בריאות מיום 1.2.2016 – הפוליסות האחידה

ביום 1.2.2016 נכנסו לתוקפן תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזה ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל), התשע"ה-2015.

 

התקנות נוצרו לצורך הרפורמה בשוק ביטוחי הבריאות הפרטיים באמצעות הנהגת פוליסת ביטוח אחידה בנושא ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בלבד. סוגי ביטוח אחרים כמו למשל ביטוח מחלות קשות, ביטוח השתלות, ביטוח תרופות מחוץ לסל, ביטוח שיניים וביטוחים אחרים, נשארו ללא שינוי.

 

במקביל לתקנות, גובשו ופורסמו במסגרת הרפורמה שלושה חוזרים של הפיקוח על הביטוח שכוללים  הנחיות חדשות בנושא ביטוחי הבריאות הפרטיים, לרבות לעניין אופן ישומן של התקנות.

 

הרפורמה שינתה את המצב שהיה קיים לפניה לפיו היו חברות הביטוח רשאיות להציע חבילות ביטוח בריאות פרטיות המורכבות מפוליסות שונות ומגוונות, ללא הגבלה על שיעור דמי הביטוח, סוגי הכיסויים הביטוחיים, היקפם והחריגים להם. נקבעה פוליסה אחידה שהמבטח אינו רשאי לשנות את תנאיה והתחרות בין המבטחים היא על גובה הפרמיה וטיב השירות בלבד.

 

השינוי נעשה, בין היתר באמצעות הגבלת פוליסת הניתוחים שחברות הביטוח רשאיות לשווק. תקנה 2 לתקנות:

 

"(א) לא יוציא מבטח פוליסה לביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל כולל התייעצות (להלן – פוליסת ניתוחים) אלא לפי תקנות אלה.

(ב) פוליסת ניתוחים תכלול את כל התנאים שבתוספת הראשונה; מבטח לא יהיה רשאי לשנות את נוסח התנאים האמורים וכן לא יהיה רשאי להוסיף או לגרוע כיסוי מפוליסת ניתוחים לפי התוספת הראשונה, אלא אם כן השינוי אושר מראש ובכתב בידי המפקח לאחר תחילתן של תקנות אלה".

 

התוספת הראשונה, אשר המבטחים אינם רשאים לסטות מן האמור בה, מגדירה  שורה של מונחים מרכזיים (כגון 'ניתוח', 'טיפול מחליף ניתוח', 'התייעצות' וכיוצא באלה), מפרשת מה יחשב ל'מקרה ביטוח', קובעת את היקף הכיסוי הביטוחי, החריגים לו ואת אורכה של תקופת האכשרה. תקנה 2 מורה אפוא על הנהגת פוליסת ניתוחים פרטית אחידה ויחידה (להלן: פוליסת הניתוחים האחידה), אשר עליה אין להוסיף, ממנה אין לגרוע ואותה אין לשנות, זולת אם אישרה זאת המפקחת על הביטוח בכתב ומבעוד מועד.

 

הרפורמה בביטוחי הבריאות כוללת בנוסף הגבלה לתקופת ביטוח של שנתיים, כיסוי לרופאי הסדר בלבד, ביטול כתבי שירות, איסור על תלות בין כיסויים ושיווק חבילות, ושנויים נוספים.

 

כל מי שרכש פוליסת ניתוחים פרטית עד ליום 1.2.2016 (מועד כניסתה של הרפורמה לתוקף), רשאי לבחור אם לדבוק בפוליסה הקיימת ברשותו, או לעבור לפוליסת הניתוחים האחידה. לעומת זאת, מי שלא עלה בידו לרכוש פוליסת ניתוחים פרטית עובר לכניסת הרפורמה לתוקף, כי אז זכות הבחירה אינה עומדת לו, והוא רשאי לרכוש את פוליסת הניתוחים האחידה בלבד. 

 

הפוליסה מתייחסת לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל. הפוליסה כוללת בחירת מנתח, בחירת בית חולים וחוות דעת שניה ע"י רופא, בהגבלה של עד 3 חוות דעת לשנה. הפוליסה קובעת מהן הוצאות הניתוח שיכוסו: בית חולים או מרפאה פרטיים, שכר מנתח, שכר מרדים, עד 30 ימי אשפוז, ציוד הנדרש לניתוח כולל שתלים. ניתוחים אסתטיים ועוד מספר ניתוחים אינם מכוסים בפוליסה האחידה.

 

הפרמיה נקבעת  לפי קבוצות גיל אחידות: עד גיל 20, עד גיל 30, עד גיל 40, עד גיל 50, עד גיל 55, עד גיל 60, עד גיל 65 ומעל גיל 65.

 

תקופת הביטוח מוגבלת לשנתיים - הביטוח פוקע  ביוני בכל שנה שניה.

 

תוספת לפרמיה – חברת הביטוח רשאית לשנות את הפרמיה פעם בשנתיים והיא רשאית לחדש אותה אוטומטית ולייקר אותה עד תקרה של 10 ₪ לחודש או עד 20% מהפרמיה האחרונה, ללא קבלת אישור מהמבוטח. ייקור בסכומים גבוהים יותר דורש את הסכמתו של המבוטח. 

 


ביטוח סיעוד - הכיסוי העיקרי

 

תשלום בעבור הוצאות שהוצאו בשל מצבו הגופני הירוד של המבוטח עד גובה סכום הביטוח הנקוב בפוליסה ולמשך התקופה המוסכמת שנקובה בפוליסה בה ישולמו תגמולים למבוטח. התשלום הוא בשל מצב רפואי שארע בתקופת הביטוח ולאחר תום תקופת האכשרה.

 

המצב הגופני הוא אי יכולת לביצוע מספר הפעולות הבסיסיות המפורטות בפוליסה ובחלק מהפוליסות ניתן לקבל תגמולי ביטוח גם כאשר המבוטח נמצא במצב סיעוד ותפקוד ירודים בשל "תשישות הנפש". התשלום הסיעודי נפסק לאחר תום תקופת התשלום הנקובה בפוליסה, שיקומו של המבוטח או פטירתו. בחלק מהפוליסות ניתן תשלום לפי בסיס "שיפוי" כלומר לפי קבלות ובחלק אחר ניתן תשלום לפי בסיס "פיצוי", כלומר סכום קבוע מראש ללא צורך להוכיח לחברת הביטוח את גובה ההוצאה. בחלק מהפוליסות ניתן לקבל כיסוי למקרים של תשישות הנפש ואלצהיימר.


 

הגדרת פעולות בסיסיות ADL בביטוח סיעוד

 

כדי לקבל את תגמולי הביטוח לפי הפוליסה הסיעודית על המבוטח להיות בלתי כשיר. הגדרת אי הכושר שונה בכל תוכנית ביטוח. תוכניות הביטוח מגדירות אי כושר כחוסר אפשרות לבצע את מספר הפעולות הנקוב בפוליסה (בין 4 ל- 2)  מבין הפעולות המפורטות מטה. לפעמים אי-שליטה על הסוגרים היא תנאי בסיסי. כיום יש תוכניות ביטוח שהתנאי לקבלת תגמולי ביטוח היא אי כושר לביצוע שתי פעולות כאשר אחת מהן היא אי שליטה על הסוגרים. כן יש תוכניות ביטוח המגדירות אי כושר כאי יכולת לביצוע שלוש פעולות אפילו אם אחת מהן אינה אי שליטה על הסוגרים. להלן רשימת הפעולות:

 

o   לקום ולשכב.
 

o   להתלבש ולהתפשט.
 

o   להתרחץ.
 

o   לאכול ולשתות.
 

o   ללכת.
 

o   שליטה על הסוגרים.

 

 

 


 

חוזר המפקח על הביטוח מיום 14/4/03

 

החוזר מחייב את חברות הביטוח לשלם תגמולי ביטוח בשל תשישות הנפש לפי הפוליסות הנמכרות החל מיום 1/9/03 בשיעור של 100% מתגמולי הביטוח. הוראות המעבר בחוזר מאפשרות לחברות הביטוח להגביל תשלום בשל תשישות הנפש לכדי 50% מתגמולי הביטוח וזאת בפוליסות ובחידושי פוליסות שיימכרו עד 31.12.04 .

 

בפוליסות הנמכרות החל מיום 1.9.03 מקרה ביטוח הנובע ממצב של אי יכולת לבצע 3 מתוך 6 פעולות מזכה לפחות ב- 50% מתגמול הביטוח החודשי.בפוליסות הנמכרות החל מיום 1.9.03 מקרה ביטוח הנובע ממצב של אי יכולת לבצע 3 מתוך 6 פעולות מזכה לפחות ב- 50% מתגמול הביטוח החודשי.

 

 


 ביטוח בריאות מורחב

 ביטוח הבריאות המורחב ניתן בהגבלות מספר טיפולים או פגישות והשתתפויות עצמיות הנקובות בפוליסה. קיימות תוכניות ביטוח ללא הגבלות סכומים וטיפולים לגבי חלק מהכיסויים, ובכלל, קיימים הבדלים ניכרים בין תוכניות הביטוח השונות המשווקות על-ידי המבטחים. בחלק מתוכניות הביטוח יש הגבלה לנותני שירותים (רופאים, מרפאות, מכונים ובתי חולים) שחתמו על הסכם עם חברת הביטוח.

ביטוח בריאות מורחב יכול לכלול את הכיסויים הבאים:

1. ניתוחים פרטיים, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל.

2. תשלום ליורשים החוקיים במקרה של מוות בעת ביצוע ניתוח.

3. אובדן כושר עבודה כתוצאה מביצוע ניתוח.

4. שרותים רפואיים שונים שלא בעת אשפוז.

5. אובדן כושר עבודה בתקופת שירות מילואים.

6. אובדן כושר לימודים.

7. היעדרות מבחינות.

8. נכות עקב תאונה.

9. טיפולים לאחר אירועים קשים.

10.  חבילת ביטוח לנופש ולמטייל בישראל.

11.  רפואה משלימה (אלטרנטיבית).

12.  מענק חד פעמי במקרה של גילוי איידס או הפטיטס B.

13.  ביקור רופא בבית (בשעות הערב או 24 שעות- לפי התכנית)

14.  שחרור מתשלום פרמיות במקרה של אבדן כושר עבודה ועוד.

 

 


 

ביטוח בריאות מצומצם

קיימות בשוק הביטוח פוליסות מצומצמות לביטוחי בריאות. התנאים אינם אחידים וקיימים הבדלים ניכרים בין חברות הביטוח השונות בתכניות הביטוח, גבולות האחריות, תנאי הביטוח, וההשתתפות העצמית. הפוליסות מכסות רק במקרה של גילוי מחלות קשות שנקבעו בפוליסה וגם או למקרה של ניתוחים לפי רשימת הניתוחים שנקבעה בפוליסה. קיימות פוליסות מיוחדות לנשים, ואפילו לילדים. חלק מהמבטחים הוסיפו לכיסוי המצומצם גם אפשרות לקבל פיצוי בגובה הסכום שנקבע לשם כך בפוליסה בגילוי מחלה קשה שמופיעה ברשימת המחלות הקשות בפוליסה.

 

 


 ביטוח עם ערכי פדיון

בעבר ניתן היה לרכוש פוליסות לביטוחי בריאות עם ערכי פדיון שהקנו אפשרות לקבל סכום כסף כעבור תקופת הביטוח המוסכמת אם לא הוגשה תביעות. ביטוח זה היה, בדרך כלל יקר יותר מהביטוח הרגיל. יש לקחת בחשבון כי לאחר פדיון הפוליסה מסתיים הביטוח והמבוטח נותר ללא כיסוי ביטוחי לפי הפוליסה ולמעשה עליו לרכוש ביטוח בריאות חדש לפי עלותו בגיל הכניסה הגבוה יותר לתוכנית הביטוח החדשה.

 


 שילוב עם ביטוח חיים

 בעבר שווקו פוליסות לביטוח בריאות אשר שילבו בכיסוי ביטוח בריאות לכל החיים (או עד שהמבוטח הגיע לגיל סיום הביטוח שנקבע בפוליסה - בחלק מהתוכניות) עם ביטוח חיים הכולל מרכיב חיסכון וריסק עד גיל 65.

 

כיום ניתן לרכוש הרחבה המכסה קבלת סכום כסף מסוים שנקבע בפוליסה במקרה שמתגלה מחלה קשה, המופיעה ברשימת המחלות בפוליסה הספציפית. לכל חברת ביטוח יש שם מסחרי מיוחד לביטוח זה אשר ניתן לרכוש אותו גם כביטוח בפני עצמו.

 


 

אפשרות תשלום הפרמיה

בבחירת הכיסוי הביטוחי יש לקחת בחשבון את הצרכים שלכם מול עלות הפרמיה. עלות הביטוח היא חודשית. בעלי משפחה יכולים לנצל את היתרונות של תוכניות ביטוח אחדות שמקנות כיסוי ביטוחי תמורת פרמיה חודשית שאינה גבוהה במיוחד. בגלל תוכניות הביטוח השונות והעובדה שהביטוחים המשלימים בקופות החולים אינם אחידים. רצוי להשוות את התנאים ואת הכיסוי הביטוחי לפני ההחלטה על רכישת הביטוח בחברה פרטית.

 

 


 תקופת האכשרה

ביטוחי הבריאות והסיעוד אינם מכסים מקרים שקרו בתקופת האכשרה של החודשים הראשונים לביטוח. הסיבה לכך נועדה למנוע רכישת ביטוח על ידי אנשים הזקוקים לטיפול רפואי באופן דחוף ובכך לגרום הפסדים לחברות הביטוח. תקופת האכשרה המקובלת בביטוחי בריאות היא, בדרך כלל, 90 יום מתחילת הביטוח אולם ניתן להגיע במשא ומתן לתקופות קצרות יותר. במעבר מחברת ביטוח אחת לשניה יש לקחת בכובד ראש שבתקופת האכשרה לא תהיו מבוטחים כלל בחברת הביטוח החדשה ולעמוד על ביטול תקופת ההכשרה בביטוח החדש כאחד התנאים להסכמתכם.

 


 ביטוחים קולקטיביים

ביטוח קולקטיבי נערך , בדרך כלל, באמצעות מקום העבודה. אין הגבלת גיל כניסה ואין דרישה למלא הצהרת בריאות הואיל ומקבלים לביטוח את כל הקבוצה כמקשה אחת. הביטוח מסתיים עם סיום העבודה, פיטורין התפטרות וכו'. במקרים רבים ניתן להמשיך באותה חברת ביטוח בביטוח פרטי לפי תנאי פוליסה לביטוח פרט. הבעיה היא שהחיתום נעשה בעת התביעה כאשר אתם מגלים לפעמים מגבלות הקשורות למצבכם הבריאותי או לגילכם.

 


 

תקופת הביטוח

קיימות פוליסות בריאות שתקופת הביטוח היא למשך כל חיי המבוטח או עד שהמבוטח מבטל את הביטוח. חברת הביטוח אינה רשאית לבטל אותו אלא רק במקרה של השגת ביטוח במרמה או אי תשלום פרמיה. לעומתן יש פוליסות עם תקופת ביטוח של שנים אחדות או עד שהמבוטח מגיע לגיל סיום הביטוח שנקבע בפוליסה.

 


 

גיל כניסה מרבי

בפוליסות נקבע גיל כניסה (הצטרפות) מרבי לתוכנית לביטוח. גיל זה נע בין תוכניות הביטוח השונות בביטוחי בריאות גיל הכניסה יכול להיות 55 שנה ובביטוחי סיעוד גיל 80.

 

 


תקופת תשלום תגמולי הביטוח בביטוח סיעוד

ביטוח סיעודי מקנה זכות לקבלת תגמולי ביטוח כאשר המבוטח נמצא במצב רפואי שמזכה אותו בקבלת התגמולים למשך התקופה שנקבעה לכך פוליסה. תקופה זו יכולה להיות 3 שנים או 5 שנים או ללא הגבלת זמן. בכל מקרה אחריותה של חברת הביטוח מוגבלת לסכום הביטוח החודשי שנקבע בפוליסה.

 


 

 שחרור מהפרמיה בביטוחי סיעוד ואובדן כושר עבודה

בפוליסות רבות לביטוח אובדן כושר עבודה ובחלק מהפוליסות לביטוח סיעוד  יש הרחבה המשחררת את המבוטח מהצורך לשלם פרמיות במועד שהוא זכאי לקבל תגמולי ביטוח.

 

 

 


 

השתתפות עצמית

במועד עריכת הביטוח חשוב לקחת בחשבון את סכומי ההשתתפות העצמית שנקבעו בתוכנית הביטוח להוצאות ולטיפולים שונים. למשל נקבע מראש סכום השתתפות המבוטח לטיפול מסוים או לניתוח שהוגדר בפוליסה. סכומים אלו אינם אחידים ולמעשה ניתן להשיג כיום גם ביטוח ללא השתתפות עצמית. הכל כאמור הוא עניין של עלות מול תועלת.

 

 

 


 

תקופת ההמתנה

תקופת ההמתנה היא למעשה השתתפות עצמית המוגדרת בזמן ממועד קרות מקרה הביטוח עד הזכות לקבל תגמולי ביטוח. תקופה זו יכולה להיות ימים או חודשים אחדים. תקופת ההמתנה תקבע, בדרך כלל, בנספח לביטוח אובדן כושר עבודה מביצוע ניתוח (למשל 60 יום מיום הניתוח) בכל הקשור לקבלת טיפול רפואי - אין תקופת המתנה.

 

 

 


 שיפוי מול פיצוי

בביטוח בריאות יש לבדוק אם הכיסוי הוא מסוג פיצוי שמקנה זכות לקבל את הסכום שנקבע בפוליסה לכל מקרה ללא צורך להציג קבלות לעומת ביטוח מסוג שיפוי שמחייב את המבוטחים לקבל אישור מראש לכל טיפול כאשר התשלום נעשה כהחזר הוצאות תמורת הצגת קבלות על ביצוע הוצאה בפועל. ביטוח מסוג שיפוי מאפשר פעמים רבות לקבל טיפול ושירות כאשר התמורה משולמת יל-ידי חברת הביטוח. בכל מקרה אחריות המבטח מוגבלת לסכום שנקבע בפוליסה לכל מקרה.

 

 


 

רופא הסכם

בחלק מתוכניות ביטוחי הבריאות התנאי לכיסוי הביטוחי הוא שתפנו לאחד מהרופאים המופיעים ברשימת רופאי ההסכם של חברת הביטוח. בדרך כלל, תוכלו לפנות גם לרופא שאינו רופא הסכם אולם במקרה כזה, חברת הביטוח תשלם לכם את הסכום שהיתה משלמת לרופא ההסכם או את הסכום שנקבע לכך בפוליסה (לפעמים יש תוספת באחוזים לסכום שישולם לרופא הסכם). מניסיון בשטח, מומלץ לבקש מחברת הביטוח לתאם מראש את המחיר עם הרופא שבחרתם, גם אינו רופא הסכם וזאת על מנת לצמצם את הסכום שיהיה עליכם להוסיף מכיסם הפרטי.

 

 


 

מצב רפואי קיים (קודם)

מרבית הפוליסות לביטוחי בריאות סיעוד, חיים, תאונות אישיות וכד' כוללות תנאי שמוציא מכלל ביטוח הוצאות רפואיות בשל מצב רפואי שהיה קיים לפני תחילת הביטוח או שהתפתח במהלך תקופת האכשרה. התנאים נתונים למשא ומתן ביניכם לבין נציגי חברת הביטוח שדורשים מכם לחתום על הסכמתכם לכלילת המגבלות המיוחדות בפוליסה שלכם.  המצב שונה לפי תקנה מיוחדת לגבי פוליסות שתחילתן מיום 1/7/04 וביטוח בריאות שהחלו ביום 1/3/04. ראו להלן

 

 


 

הגבלת התקופה לתחולת סייג מצב רפואי קודם

לפי הוראות תקנה לחוק פיקוח על שירותים פיננסיים  (ביטוח) התשמ"א - 1981 קיימת הגבלת זמן לתחולת סייג (חריג) המוציא מכלל כיסוי ביטוחי מקרה הקשור למצב רפואי קיים של מבוטח.

א.       תחולה

תחולת התקנה היא על הסכמי ביטוח שייכרתו החל מיום 1/7/04 וכן על חידוש חוזי ביטוח לקבוצת מבוטחים החל מיום זה. בביטוח סיעוד התחולה היא מיום 1/3/04.

 

ב.       התקנה אינה חלה על ביטוח עובדים זרים ועל ביטוח נוסעים לחו"ל.

ג.        ההגבלה לכיסוי ביטוחי בשל מצב רפואי קודם מוגבלת ל:

 1. למבוטח שגילו במועד תחיל הביטוח פחות מ- 65 שנה – עד שנה אחת מתחילת הביטוח.
   

 2. למבוטח שגילו במועד תחילת הביטוח 65 שנה או יותר – עד חצי שנה מתחילת הביטוח.

 

 


 

ביטוח סיעודי קבוצתי

מדובר במספר מבוטחים המוערך ע"י הפיקוח ביותר מ- 3.5 מיליון כאשר לפני  תחולת הוראות החוזר רק לחלק קטן מהם מובטח רצף ביטוחי במקרה של עזיבת הקבוצה או הפסקת ההתקשרות בין בעל הפוליסה לבין המבטח, כך שלרובם לא ניתנה עד כה הבטחת כיסוי לטווח ארוך.

 

לפי הוראות חוזר  המפקח על הביטוח מספר  2004/11 מיום 29/4/04- החל מיום 1/7/04 יכללו ביטוחי סיעוד קבוצתי חדשים וחידושי פוליסות קיימות אפשרות להמשך הביטוח בשל הפסקת הביטוח הקבוצתי מהסיבות המפורטות מטה באמצעות מתן אפשרות למבוטחים המעוניינים בכך לעבור מהפוליסה הקבוצתית לפוליסת פרט ללא תקופת אכשרה וחיתום מחדש.

 

אפשרות המעבר לפוליסת ההמשך תינתן למבוטח בתוך 60 יום ממועד הפסקת הביטוח ותחילת הביטוח בפוליסת ההמשך תהיה מיום הפסקת הביטוח. ועל המבטח להביא לידיעת המבוטח בכתב, ייתכן שהמעבר לפוליסת המשך יהיה כרוך בהעלאת פרמיה משמעותית.

 

 


 הסיבות המזכות להמשך הביטוח

לפי החוזר תינתן זכות להמשך הביטוח בפוליסת פרט לכל החיים ללא חיתום מחדש וללא תקופת אכשרה וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח (ולפי התנאים להלן) הן:

 

1)   קיום ביטוח קבוצתי ברצף של  שלוש שנים לפחות לפני מועד הפסקת הביטוח.

2)   הביטוח הקבוצתי הופסק בשל: פרישה לגמלאות, עזיבת מקום העבודה או הארגון, מעבר לקופת חולים אחרת, ביטול השב"ן על ידי המבוטח סיום תקופת הביטוח למבוטח מסוים.

3)  איבוד זכויות כבן זוג בשל גירושין או פטירה.

4)   אי חידוש הביטוח הקבוצתי בחברת ביטוח כלשהי לכל המבוטחים או חלקם. המבטח יפנה בכתב לכל מבוטח שביטוחו לא חודש ויציע לו פוליסת המשך בתנאי  שבמועד ההצטרפות לפוליסת ההמשך לא חודש למבוטח הביטוח הקבוצתי אצל מבטח אחר.

 

 


 ביטוח ניתוחים

ביטוח הניתוחים מהווה את הכיסוי הבסיסי של ביטוחי הבריאות. הביטוח הבסיסי והמצומצם ביותר נותן כיסוי לניתוחים לפי רשימת הניתוחים השכיחים בפוליסה. מספר הניתוחים בתוכניות הביטוח השונות, בדרך כלל, נע בין 17 עד 30. במרבית התוכניות יש הרחבה לפרוצדורות כמו צינטור וכו'. הביטוח הרחב ביותר נותן כיסוי לכל הניתוחים כולל בחו"ל. מומלץ לבדוק אם יש השתתפות עצמית בפוליסה ומה שעורה. כמו כן יש תוכניות ביטוח שמאפשרות למבוטחים שקיבלו טיפול ושירות רפואי לפי סל הבריאות לקבל סכום ביטוח שנקבע לכל מקרה ומקרה כפיצוי. חשוב לבדוק אם הזכאות לטיפול מותנית בניצול הזכאות לפי חוק ביטוח הבריאות הממלכתי או לא. בכל מקרה הכיסוי מוגבל עד לסכום שנקבע בפוליסה לכל מקרה ומקרה.

 

 


 

ביטוח השתלות וטיפולים רפואיים בחו"ל

בביטוח השתלות בחו"ל חשוב לבדוק אם המבוטח רשאי לקבל את תגמולי הביטוח גם אם המקרה ניתן לטיפול בארץ והוא זכאי לקבל את הטיפול במסגרת סל הבריאות. הצורך בביטוח בחו"ל במקרה כזה יכול להתעורר כאשר מדובר בניתוח מסובך כמו למשל ניתוח מוח ובחו"ל יש רופא שהתמחה בתחום (או אפילו מספר רופאים) בעלי שיעור הצלחה גבוה בהרבה משיעור ההצלחה של הרופאים בארץ. מומלץ לבדוק גם אם הביטוח הוא מסוג שיפוי או פיצוי, האם הביטוח כולל הטסה לחו"ל ושהיה בחו"ל של מלווים, האם ניתן סכום פיצוי כגמלת החלמה בעקבות הניתוח, האם הביטוח כולל השתלות ועלות האברים להשתלה, האם יש השתתפות עצמית ומה גובהה. למבטחים מסוימים יש קשר עם מאגרי בנק לאברים. היתרון העיקרי של הביטוח הוא שחרור מתלות בחוק ביטוח הבריאות שמחייב וועדות רפואיות וקיצור התהליך לקבלת אישור רפואי מתאים כדי לזכות בתגמולי הביטוח. הכיסוי מוגבל עד לסכום שנקבע בפוליסה לכל מקרה ומקרה. סכום זה שונה בין תוכניות הביטוח השונות וקיימות תוכניות ביטוח ללא הגבלת סכום.

 

 

 


 

מקרים שאינם מבוטחים

ביטוחי הבריאות והסיעוד, בדרך כלל, אינם מקנים כיסוי ביטוחי למקרים המפורטים בפוליסה. להלן דוגמא למספר מקרים שבדרך כלל אינם מבוטחים - בכל מקרה מה שקובע הוא המקרים המפורטים בפוליסה המיוחדת שלכם:

 

1. מקרה ביטוח שקרה לפני תחילת הביטוח או בתקופת האכשרה או לאחר תום תקופת הביטוח.

2. כל מקרה שהוא אם המבוטח קיבל גמלת סיעוד ו/או עזרה בגין מצב סיעודי מהמוסד לביטוח לאומי לפני תחילת הביטוח. האמור בחריג זה לא יחול במקרה שהמבוטח הצהיר על עובדה זו לפני תחילת הביטוח וחברת הביטוח קבלה את כל המידע והסכימה לבטחו.

3. מקרה הביטוח שהוא תוצאה ישירה או עקיפה של תסמונת הכשל החיסוני הנרכש AIDS ו/או מחלות או מצבים שהם מוטציות או וריציות למחלה זו או כל מחלה או תסמונת דומה.

4. מקרה ביטוח שנגרם או הינו תוצאה של תאונת דרכים, תאונת עבודה (אלא אם יש הרחבה מיוחדת לכיסוי זה) וכל אירוע אחר שצד שלישי חייב לשלם בגינו על פי דין או לפי חוזה.

5. מקרה ביטוח שנגרם כתוצאה מהשתתפותו הפעילה של המבוטח בפעולה מלחמתית צבאית, משטרתית, מהפכה, מרד, פרעות, מהומות, מעשה חבלה, שביתה או בפעולה בלתי חוקית.

6. מקרה ביטוח שנגרם או הינו תוצאה של שרות בצבא במסגרת שרות חובה, שרות מילואים, שירות בצבא קבע.

7. מקרה שהוא תוצאה של מהלך רגיל של מחלה או נסיבות רפואיות אשר התגלו למבוטח לפני מועד תחילת הביטוח או בתקופת האכשרה. חריג זה לא יחול לגבי מבוטח שמסר לחברת הביטוח הצהרה לגבי מצב בריאות לקוי ומסר לה את כל המידע לגביו וחברת הביטוח הסכימה לבטחו.

8. אי שפיות, הפרעות נפש או מחלות נפש, ו/או טיפולים נפשיים ו/או טיפולים פסיכולוגיים, התאבדות או נסיון לכך, פגיעה עצמית, אלכוהוליזם, שימוש בסמים שלא לפי הוראות רופא, מקרה שנגרם עקב ספורט מסוכן המפורט,

9. מקרה ביטוח שהינו תוצאה של טיסה בכלי טיס כלשהו למעט כלי טיס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים.

10.  סיבוכי הריון ו/או לידה, פריון ו/או עקרות, מום או מחלה מולדים לרבות מחלות תורשתיות.

11.  מקרה שסיבתו ביקוע גרעיני או היתוך גרעיני או זיהום רדיואקטיבי או פעולה מלחמתית או צבאית.

12.  בדיקות שגרתיות ו/או מעקב רפואי שסיבתו אינה בעיה רפואית פעילה.

13.  אשפוז בבית חולים שאינו בית חולים סיעודי או אשפוז במחלקה שאינה מחלקה סיעודית. חריג זה לא יחול אם המבוטח היה זכאי במשך תקופה העולה על 30 יום לתגמול סיעודי לפני האשפוז.

 

 


  אין אחריות לפעולתם של נותני שרות

במרבית הפוליסות נקבע, כי חברת הביטוח אינה אחראית לפעולתם של נותני השרות (למשל רופא מטפל או מנתח) שנבחרו על ידכם גם אם מדובר בנותני שרות שנבחרו מרשימת ההסכם שנמסרה לכם על-ידי חברת הביטוח.

 

 

 


 ויתור על סודיות רפואית

הפוליסות כוללות, בדרך כלל, תנאי שמחייב אתכם לוותר על הסודיות הרפואית לטובת חברת הביטוח, כלומר לחתום על טופס מיוחד שמאפשר לחברת הביטוח לקבל את התיק הרפואי שלכם מכל גוף או גורם שהוא.

 

 


 

 בדיקה רפואית

בפוליסות נקבע, לפעמים, כי חברת הביטוח זכאית לדרוש מכם לעמוד לבדיקה רפואית על ידי רופא מטעמה של חברת הביטוח ועל חשבונה.

 

 

 


 החלפת תוכנית ביטוח

אתם עשויים לשקול החלפת תוכנית ביטוח, כאשר:
 

 • עליכם לחסוך בפרמיה - צמצום הביטוח.
   

 • לשפר את הביטוח - כאשר אפשר לקבל תנאים טובים יותר אצל חברת הביטוח שלכם.
   

 • בתוכניות חדשות ומשופרות לאחר שכבר רכשתם את הביטוח או אצל מבטח אחר.
   

בכל מקרה כזה רצוי לבדוק: עלות מול תועלת אם הפוליסה שלכם כוללת ערכי פדיון - כמה כסף אתם מפסידים בעלות הביטוח החדש מול הקיים (אם בכלל) והאם ההפסד כדאי לכם מבחינה כלכלית. אם אתם יכולים לקבל לפי התוכנית החדשה מכתב מהמבטח בו הוא מוותר לכם על תקופת האכשרה (מספר החודשים הראשונים לתחילת הביטוח לפי התוכנית החדשה שבהם אינכם מבוטחים) וכי הוא מאשר שתנאי הביטוח לפי התוכנית המוצעת אינם נופלים מתנאי התוכנית הקיימת.

 

טיפ להחלפת ביטוח

 

 

 


 התנאים שנוספו לתנאי פוליסות ההמשך בביטוח בריאות קבוצתי מיום 1/7/04:

 1. אם חל בתקופת הפוליסה הקבוצתית האחרונה שינוי חקיקה, המעניק למבוטחים כיסוי סיעודי הדומה לכיסוי הקיים בפוליסת הביטוח הקבוצתי, תיתן פוליסת ההמשך כיסוי ביטוחי בעד הכיסוי שניתן בפוליסת הביטוח הקבוצתי שאינו ניתן מכוח החוק.
   

 2. הפרמיה – תהיה כנהוג במועד המעבר לכלל המבוטחים אצל המבטח בפוליסה דומה.
   

 3. סכום הביטוח ותקופת תשלום תגמולי הביטוח יהיו על פי הפוליסה לביטוח הסיעודי הקבוצתי.
   

 4. מבוטח יהיה רשאי לרכוש במסגרת פוליסת ההמשך תגמולי ביטוח מופחתים.

 

 

 


 טיפול בבית המבוטח בביטוח סיעוד קבוצתי

לפי הוראות חוזר   המפקח מספר  2004/11 מיום 29/4/04- החל מיום 1/7/04 יכללו ביטוחי סיעוד קבוצתי חדשים וחידושי פוליסות קיימות אפשרות לתגמולי ביטוח עבור טיפול סיעודי בבית המבוטח. תגמולי הביטוח בבית יהיו בסכום מוסכם (פיצוי בלבד) או בדרך של מתן שירות בפועל על ידי המבטח על פי התנאים הקבועים בפוליסה.

 

 

 


שחרור מתשלום פרמיה

לפי הוראות חוזר   המפקח מספר  2004/11 מיום 29/4/04- החל מיום 1/7/04 יכללו ביטוחי סיעוד קבוצתי חדשים וחידושי פוליסות קיימות שחרור מתשלום פרמיות בגין הביטוח הסיעודי במהלך תקופת תשלום תגמולי הביטוח.

 

 


 איסור על התניה על כיסוי לביטוח סיעודי

לפי הוראות חוזר   המפקח מספר  2004/11 מיום 29/4/04- החל מיום 1/7/04 יכללו ביטוחי סיעוד קבוצתי חדשים וחידושי פוליסות קיימות מבטח לא יתנה ביטול של כיסוי ביטוחי כלשהו בביטול של כיסוי לביטוח סיעודי קבוצתי, כלומר פוליסה לביטוח סיעודי תתבטל על ידי המבוטח רק אם ביקש לבטל את הכיסוי הסיעודי.

 


 

ביטוח תרופות לפי פוליסות בריאות

סל שירותי הבריאות לפי חוק הבריאות הממלכתי אינו נותן מענה לכל הצרכים של האוכלוסייה באספקת תרופות הדרושות לטיפול במצב בריאות או במניעה. הביטוח הפרטי בחברות הביטוח מאפשר לרכוש הרחבה לכיסוי עלות התרופות אולם קיימים הבדלים ניכרים בכיסוי הניתן על ידי המבטחים השונים ונמצא, כי למרות רכישת הביטוח, עדיין קיימת האפשרות שהמבוטח ימצא את עצמו ללא כיסוי ביטוחי הולם במקרה הצורך. באתר המפקח על הביטוח מתפרסם חוזר התרופות המחייב את המבטחים ולפיכך מומלץ לתת את הדעת לגורמים הבאים בעת רכישת כיסוי ביטוחי לתרופות לפי פוליסת הבריאות הכללית או הקבוצתית:

 

א. הגדרת תרופה:  חומר כימי או ביולוגי, אשר נועד לטיפול במצב רפואי, מניעת החמרתו (לרבות מניעת התפתחותם של מצבים רפואיים נוספים) או מניעת הישנותו, כתוצאה ממחלה או תאונה.

 

ב. טיפול תרופתי - נטילת תרופה על פי מרשם, באופן חד-פעמי או מתמשך, שלא במהלך אשפוז בבית חולים כללי, למעט טיפול הניתן במסגרת אשפוז יום.

לענין זה, מבטח יהיה רשאי לדרוש בפוליסה כי המרשם יינתן בידי רופא בית חולים או בידי רופא מומחה בתחום הרלוונטי, לפי בחירת המבוטח. דרישה כאמור יכול שתיעשה בתחילת הטיפול ובמועד שלא יפחת מאחת לשלושה חודשים במהלך הטיפול.

 

ג. התרופות הכלולות בביטוח: כולל תרופות שאושרו בחו"ל ותרופות שיש להן תרופה חלופית או טיפול חלופי בסל שירותי הבריאות. וכולל תרופות הכלולות בסל הבריאות שאינן מוגדרות על-פי ההתוויה הרפואית בסל הבריאות כמיועדות לטפל במצבו הבריאותי של המבוטח לגבי רשאי המבטח להטיל הגבלות בהתאם למפורט בחוזר.
 

ד. בביטוחי פרט - תקופת הביטוח למשך כל החיים.
 

ה. ביטוח ניתוחים, השתלות  וטיפולים מיוחדים כולל מתן תרופות שניתנו למבוטח במהלך אותן הפרוצדורות.
 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright