היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

קביעת מוטב ומעמדו

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 מוטב - קביעתו ומעמדו

 מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

סעיפים 11 עד 13 בחוק חוזה הביטוח התשמ"א - 1981, עוסקים בנושא המוטב לחוזה הביטוח, קרי, אותו גורם אשר המבטח חייב לשלם לו את תגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח כאמור בסעיף 1 לאותו חוק "מהותו של חוזה הביטוח".

סעיף 11 מגדיר את המוטב (המבוטח הוא גם המוטב אם לא נקבע מוטב זולתו), מנחה לגבי דרך קביעתו (בדרך המאפשרת זיהויו) ומורה על אפשרות להחלפתו במוטב אחר בהודעה בכתב למבטח, כל עוד לא קרה מקרה הביטוח אשר הקביעה אינה בלתי חוזרת.

סעיף זה מאפשר לקבוע מוטב לגבי חלק בלבד מתגמולי הביטוח, כלומר  ניתן לקבוע בחוזה הביטוח יותר ממוטב אחר.

סעיף 12 מגדיר את מעמדו המוטב ומאפשר:

 • למבוטח לתבוע מן המבטח לשלם את תגמולי הביטוח למוטב.
   

 • למבטח  לטעון כלפי המוטב טענה שהוא יכול לטעון כלפי המבוטח ובכלל זה לקזז מתגמולי הביטוח את חוב הפרמיה.
   

סעיף 13 מגדיר את זכויות המבוטח והמוטב וקובע, כי

 • כל עוד לא קרה מקרה הביטוח, קביעת מוטב (שאינו בקביעה בלתי חוזרת) אינה מונעת מהמבוטח את האפשרות להעביר או לשעבד את זכויותיו על פי חוזה הביטוח ואינה מונעת מנושיו את האפשרות לעקל את זכויותיו.
   

 • קביעת מוטב בקביעה בלתי חוזרת מחייבת קבלת הסכמה בכתב מהמוטב להעברה ושעבוד של זכויות המבוטח ונושי המבוטח אינם רשאים לעקל זכויות אלה.
   

 • כל עוד לא קרה מקרה הביטוח, זכותו של המוטב (בקביעה שאינה בלתי חוזרת) אינה ניתנת להעברה, לשעבוד או לעיקול.
   

 • כל עוד לא קרה מקרה הביטוח, זכותו של המוטב (בקביעה בלתי חוזרת) ניתנת להעברה, לשעבוד או לעיקול. 

 

סעיף 44 מגדיר את קביעת המוטבים בביטוחי אדם:

 • אם נקבע כמוטב בן זוגו של המבוטח ללא נקיבת שמו, יזכה בתגמולי הביטוח מי שהיה בן זוגו בקרות מקרה הביטוח, ואם נקבעו קרובים - הקרובים שהיו בחיים בקרות המקרה. אם נקבעו ילדים או צאצאים - גם מאומץ ומי שנולד תוך 300 ימים לאחר קרות מקרה הביטוח.
   

 • אם נקבעו מוטבים אחדים ולא נקבעו חלקו של כל אחד מהם, אזי יחלקו ביניהם את תגמולי הביטוח באופן שווה.
   

 • אם מת מוטב שאינו המבוטח לפני שקרה מקרה הביטוח - יזכו בתגמולי הביטוח בן זוגו או צאצאיו לפי כללי החלוקה שבירושה על פי דין. אם אין שאירים כאלה, או אם ויתר המוטב על זכותו לפני שקרה מקרה הביטוח, תהא הזכות לתגמולי הביטוח לעזבון המבוטח.
   

לפיכך, כאשר מבקשים לקבוע בסעיף ביטוח של הסכם שיעבוד, שכירות, ניהול ומכר, כי גורם מסויים (למשל המשכיר, השוכר או הבעלים וכו') ייקבע כמוטב חשוב להקפיד, כי:

 • להודיע לחברת הביטוח בכתב ולוודא, כי חברת הביטוח רשמה את שם המוטב/ים בפוליסה.
   

 • בביטוח רכוש: קביעה ברורה לגבי סכום הנזק או סוג הרכוש לגביו ייקבע הגורם כמוטב.
   

 • להקפיד על קביעתו כמוטב בקביעה בלתי חוזרת הואיל וקביעתו כמוטב סתם, מאפשרת למבוטח להחליפו בכל עת כל עוד לא קרה מקרה הביטוח במוטב אחר ולמעשה אינה מבטיחה את עניינו.
   

 • קביעת מעמדו של גורם מסוים כ"מוטב נוסף" באופן סתמי ומבלי לציין את האמור לעיל, אינה מועילה לשמירת זכויותיו הואיל ואינה מגדירה באילו מקרים ולגבי אילו סכומים הוא נקבע כמוטב וללא ציון קביעתו כמוטב בלתי חוזר מאפשרת את החלפתו על ידי המבוטח במוטב אחר, כל עוד לא קרה מקרה הביטוח, כאמור לעיל.

 

ראו כתבות:

 

שינוי מוטב - רק בהודעה לחברת הביטוח

 

 השפעתו של המוטב על תגמולי הביטוח

 

זכויות המוטב מול זכויות המעקל בביטוח ריסק

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright