היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חידוש אוטומטי

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר


 

על חידוש אוטומטי של פוליסות ביטוח

מאת: קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

חוזר חידוש הביטוח

 

ביטוח אלמנטארי הוא בדרך כלל ביטוח שנתי (למעט ביטוחים מיוחדים הנערכים לתקופות קצרות יותר, כמו ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוח ביטול אירועים או ביטוח לתקופות ארוכות יותר כמו ביטוח עבודות קבלניות).

 

חידוש הביטוח לשנה נוספת בתום התקופה הוא באחריות המבוטח בלבד, למרות העובדה, שסוכני ביטוח רבים נוהגים להנפיק חידוש אוטומטי של הביטוח מבלי התייעץ עם המבוטחים. חידוש ביטוח מסוג זה, מחייב, בדרך כלל את הסוכן והמבטח לשלם נזק אולם אינו מחייב את המבוטח לשלם פרמיה, אם הוא טוען שלא ביקש לחדש את הביטוח באמצעות אותו הסוכן /המבטח.

 

בעניין זה לראות את האמור בהכרעה עקרונית ומפורטת של הפיקוח על הביטוח בנושא חידוש אוטומטי של פוליסת ביטוח, להלן התקציר:

 

 • לפי האמור בהכרעה, חוק חוזה הביטוח אינו מכיר ב"חידוש אוטומטי" של חוזה הביטוח.  ההכרעה מפנה להוראות סעיף 9 לחוק חוזה הביטוח.
   

 • אם לא הוסכם בין הצדדים על הארכת התקופה, האופציה של הארכת חוזה הביטוח  נתונה אך ורק למבוטח.
   

 • נאסר על המבטח או הסוכן הביטוח לחדש את  הביטוח באופן "אוטומטי".
   

 • אין לראות בשתיקתו של מבוטח הסכמה לכריתת חוזה ביטוח חדש.
   

 •  העובדה שמבוטח חתם על הוראת קבע לטובת המבטחת בשנה בה ביטח באמצעותה את רכושו בחוזה ביטוח, אינה מקנה למבטחת או לסוכן זכות להפעיל הוראה זו באופן אוטומטי, ללא קבלת הסכמת המבוטח לכך,  בכל "חידוש אוטומטי" של חוזה הביטוח.
   

 • אין לכלול בפוליסות אלו הוראות לפיהן חוזה יתחדש אם צד אחד לא הודיע למשנהו על רצונו להפסיק את ההתקשרות.
   

 • אם הותנה בין הצדדים על הארכת החוזה במפורש או על דרך נוהג,  משמעות הארכת חוזה הביטוח היא שכל התנאים שהיו קבועים בין הצדדים בחוזה המקורי ימשיכו לחול בתקופה הנוספת. לפיכך, אין הוראת החוק המתירה את הארכת החוזה מהווה פתח להוספות ולשינויים בתנאי החוזה המקורי בתקופה הנוספת.


 

לעניין תקופת הביטוח,  הוראות סעיף 9 לחוק חוזה הביטוח

"(א) באין הסכם אחר מתחילה תקופת הביטוח עם כריתת החוזה והיא מסתיימת בחצות הלילה שבסוף יומה האחרון.
 

(ב) הוסכם על תקופת הביטוח והציע המבוטח למבטח בכתב, לא יאוחר מ-30 ימים לפני תום התקופה, להאריך את הביטוח לתקופה שנקב בהצעתו, רואים את המבטח כמסכים להארכה אם לא הודיע למבוטח בכתב, תוך 15 ימים ממסירת ההצעה, על סירובו.
 

(ג) הותנה שבתום התקופה המוסכמת יוארך הביטוח מאליו - יוארך הביטוח מדי פעם לתקופה שאורכה זהה לזה של תקופת הביטוח המוסכמת.
 

(ד) לא הוסכם על תקופת הביטוח, רשאי כל צד לבטלו בכל עת בהודעה בכתב לצד השני ; המבוטח זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח. "


הודעה על מועד החידוש מחברת הביטוח אינה מחייבת אותה לחדש

כאשר חברת הביטוח שולחת למבוטח הודעה על מועד סיום הביטוח והמבוטח משיב לחברת הביטוח על גבי טופס ההודעה שקיבל מהחברה, כי הוא מעוניין לחדש את הביטוח לשנה נוספת אך הדבר אינו מהווה חידוש אוטומטי של הביטוח ומומלץ, כי המבוטח יקבל אישור בכתב לגבי תוקף החידוש.  אם לא יעשה כן, יהא עלו להוכיח בדרכים שונות (כמו למשל עמידה בתנאי מיגון, תשלום פרמיה ועוד), כי אכן  הביטוח חודש ואפשר, כי לא יעלה בידו בסופו של דבר לשכנע בכך את בית המשפט. ראו פס"ד שניתן בת"א (השלום נצרת) 3864/04 ג'סאן טאטור נגד סהר ציון חברה לביטוח בע"מ
 

 

 

 

 

ראו גם :

 

קביעת מועד אחד לחידוש הביטוח

אישור כיסוי באמצעות המייל

הרעת תנאי ביטוח בחידוש

חידוש ביטוח כשמתנהלת תביעה

קביעת מועד שפוי לחידוש הביטוח

מי מקיים את הוראות חוזר השרברבים?


 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright