היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח ציוד אלקטרוני

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

מדריך ביטוח ציוד אלקטרוני

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

 ביטוח ציוד אלקטרוני בכיסוי שיורי לביטוח רכוש

 היזהרו בחידוש ביטוח ציוד אלקטרוני

 

 

 

   תוכן המדריך

 

איור אילוסטרציה של מחשבסיווג הביטוח

 

ביטוח ציוד אלקטרוני שייך לענף ביטוח הנדסי אליו משתייכים גם ביטוחי שבר מכני, ביטוח ציוד מכני הנדסי, וביטוח עבודות קבלניות. הפוליסה נועדה לבטח מחשבים וציוד הפועלים במתח נמוך והיא כוללת מספר פרקים, כאשר הפרק הראשון מכסה נזק לרכוש – חומרה על בסיס "כל הסיכונים", הפרק השני מכסה נזק לאמצעי אגירה חיצוניים והוצאות לשחזור נתונים, הפרק השלישי מכסה הוצאות תפעול נוספות ולפי תנאי "ביט" ניתן לכלול בפוליסה גם כיסוי לאובדן רווחים והגנה על קווי הרשת.

 

לביטוח ציוד אלקטרוני אין תנאי מינימום וקיימים הבדלים ניכרים לא רק בתנאי הביטוח המוצעים על ידי המבטחים השונים אלא גם בשיטות הביטוח העשויות להשפיע על הקף הכיסוי, הפרמיה וסכומי ההשתתפות העצמית.

 

 


 

שתי שיטות לביטוח ציוד אלקטרוני

 

 

הכיסוי הביטוחי עשוי להיערך לפי פוליסה מיוחדת לביטוח ציוד אלקטרוני (בנפרד או בנוסף לביטוח הרכוש של העסק, כאמור להלן) או לפי פרק מיוחד לפי פוליסת החבילה לביטוח בית העסק.

 

ביטוח ציוד אלקטרוני מקובל לערוך לפי אחת משתי השיטות המפורטות להלן. במועד קבלת הצעות ממבטחים לביטוח ציוד אלקטרוני יש לוודא את שיטת הכיסוי המוצעת הואיל ואם הצעה היא לפי שיטה ב' (כיסוי השיורי), הרי שיש להוסיף לעלות הביטוח את הפרמיה אותה נדרש המבוטח לשלם בעבור הציוד האלקטרוני לפי פוליסה האש.

 

שיטה א'כיסוי מלא לפי הפוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני. בדומה לביטוח עבודות קבלניות, וכל הנזקים האחרים הכלולים בכיסוי אש מורחב או בכיסוי מסוג "מקיף", מבוטחים לפי הפוליסה, כך שאין צורך לכלול את סכום הביטוח של הציוד האלקטרוני לפי פוליסת ביטוח האש  (הרכוש).

 

שיטה ב' כיסוי משלים (שיורי) לפוליסת הרכוש. למעשה, הכיסוי מפוצל לפי שתי הפוליסות: נזקים  הכלולים בכיסוי "מקיף" (למשל אש) ישולמו לפי פוליסת הרכוש ונזקים אחרים (כמו קצר חשמלי ותקלות בהפעלה) ישולמו לפי הפוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני. וזאת בדומה לביטוח שבר מכני שאינו כולל נזקים שניתן לבטחם לפי פוליסת הרכוש. כך שהמבוטח נדרש לבטח את הציוד המכני לפי שתי פוליסות: האחת לביטוח רכוש והשניה לביטוח שבר מכני. 

 

בהשוואת הצעות מחיר לפי שתי השיטות יש להוסיף לעלות הביטוח לפי שיטה ב' את עלות הפרמיה לפי פוליסת האש ולהשוות את ההשתתפות העצמית לפי הפוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני (לפי שיטה א') עם ההשתתפות העצמית לפי פוליסת האש. למשל, אם מבוטח קיבל הצעת מחיר לביטוח ציוד אלקטרוני לפי שיטה א' בתעריף של 5 פרומיל מערך הרכוש כחדש (בסיסי הביטוח) עם השתתפות עצמית של 1,000$ וקיבל הצעה נוספת לפי שיטה ב'  בתעריף של 4 פרומיל עם השתתפות עצמית של 700$, הרי שההצעה השניה היא יקרה יותר משום שהיא מחייבת לבטח את הציוד גם לפי פוליסת האש ויש להוסיף את עלות הביטוח המקיף (למשל 2.5 פרומיל). כלומר, עלות ביטוח הציוד האלקטרוני לפי שיטה ב' תהיה 6.5 פרומיל מול 5 פרומיל לפי שיטה א': הפרש של 1.5 פרומיל בתעריף. בבדיקת ההשתתפות העצמית אם לפי שיטה א' ההשתתפות העצמית היא 1,000$ בכל מקרה, הרי שלפי שיטה ב' יש לקחת בחשבון גם ההשתתפות העצמית לפי פוליסת האש. כלומר, אם לפי ביטוח האש ההשתתפות העצמית לנזקי אש היא 2,500$ ולנזקי פריצה 5,000$, הרי שלפי שיטה ב' ישא המבוטח בסכומי השתתפות גבוהים באופן ניכר במקרה של נזקי אש או פריצה, שהוא נזק שכיח למדי בכל הקשור לביטוח מחשבים.

 

יש לקחת בחשבון את ההבדל שבחובת הוכחת הנזק. בביטוח מסוג "כל הסיכונים" כל מה שעל המבוטח להוכיח הוא אירוע נזק תאונתי ועל המבטח מוטל נטל ההוכחה לקיומו של חריג. מצד שני בביטוח לסיכונים מוגדרים (ביטוח מסוג "מקיף") על המבוטח להוכיח, כי הנזק קרה בשל אירוע מבוטח. כך שאף חובת ההוכחה עובדת לטובת המבוטח לפי שיטה א'.

 

ביטוח לפי שיטה ב' מאפשר אמנם ביטוח רכוש לפי ערך שיפוי וקביעת בסיס ביטוח נמוך יותר, אשר יכול להיות אטרקטיבי לציוד שניתן להחליף בעקבות נזק ברכוש משומש. מה שמומלץ מאוד בביטוח לפי שיטה ב' הוא לא לחלק את פוליסות הרכוש והציוד האלקטרוני בין מבטחים שונים על מנת שלא ליפול בין הכיסאות במקרה של נזק.

 

יתרון נוסף לשיטה השניה כאשר המבוטח רכש גם ביטוח כנגד אובדן רווחים הוא אפשרות לכיסוי אובדן רווחים ללא תוספת תשלום גם בשל נזק לציוד האלקטרוני עקב סיכונים המבוטחים לפי פוליסת הרכוש כמו למשל אש ונזקי טבע.

 


 

הסיכונים המיוחדים של הציוד האלקטרוני

 

בנוסף לסיכונים הרגילים כמו למשל סיכוני אש, פריצה,ברק, התפוצצות, נזקי מים, גניבה, פריצה, שוד, חבלה, נזק בזדון הציוד האלקטרוני חשוף לסיכונים נוספים. נזקים לרכוש יכולים להגרם בעקבות הפעלה רשלנית או שגויה ולגרום קלקולים. קצר חשמלי, מתח - יתר והפרעות חשמל עלולים לגרום לקלקולים או לשריפה (הפוליסה המקובלת לביטוח סיכוני אש אינה מכסה נזק לאותו חלק של הציוד ממנו פרצה האש בשל מתח יתר ועומס יתר וזאת משום חריג "סיכוני חשמל" המופיע כמעט בכל הפוליסות לביטוח אש מורחב). סיכון נפילה אינו מבוטח לפי כל פוליסות הרכוש אלא רק בחלק מהן במסגרת הרחבות להתמוטטות מדפים (ואז הכיסוי מוגבל לנפילה ממדף שהתמוטט בלבד) או לפי הרחבה לכיסוי על בסיס "כל הסיכונים".

 

הציוד עשוי להינזק אף בשל טעויות בתכנון או בהרכבה (נזקים לגביהם אחראי היצרן). ונזקים נוספים ובנוסף לנזק הישיר לרכוש עצמו עלול העסק לסבול מהפסקה או מהפרעה בייצור בשל הנזק לציוד.

 

לגבי חלק מהפוליסות לביטוח ציוד אלקטרוני לפי שיטה א' יש לשים לב במועד ההתקשרות בביטוח לעניין סיכוני רעידת אדמה ונזקי טבע ולוודא, כי המחיר והכיסוי הביטוחי אכן כוללים סיכונים אלו.

 

 

 

 

 


 

השוואת הכיסוי הביטוחי

 

כאמור, ניתן לבטח את הציוד האלקטרוני בפוליסת אש מורחב  (או פוליסה לביטוח תכולת מפעל על בסיס "כל הסיכונים") או לחילופין או בנוסף לפי פוליסה מיוחדת לביטוח ציוד אלקטרוני כפוליסה בפני עצמה או כיסוי משלים לפוליסת האש לפי אחת משתי השיטות המפורטות לעיל.

 

הטבלה להלן משווה את הכיסוי לפי הפוליסות השונות לפי הכיסוי הבסיסי המקובל בדרך כלל אצל המבטחים השונים כאשר, כאמור, ניתן למצוא הבדלים ניכרים בין הכיסוי הביטוחי לפי הפוליסות השונות והאמור בזה נועד להמחשה בלבד.

 

 

כיסוי/סיכון

אש

ברק

פריצה

נזק טבע

רעידת אדמה

גניבה

פריצה ושוד

נפילה

הפסקת

חשמל

קלקול

הפעלה

מקיף

יש

אין

תמורת

פרמיה

תמורת

פרמיה

 

תמורת

פרמיה

 

בד"כ

אין למעט פול' מסוימות לביטוח משרדים

תמורת

פרמיה

 

אין

אין

אין

כל הסיכונים רכוש

יש

אין

תמורת

פרמיה

 

תמורת

פרמיה

 

תמורת

פרמיה

 

כנ"ל

תמורת

פרמיה

 

יש

אין

אין

ציוד אלקטרוני

כיסוי מלא

יש

יש

יש

לפעמים

תמורת

פרמיה

 

לפעמים

תמורת

פרמיה

 

בד"כ אין

יש

יש

יש

יש

ציוד אלקטרוני

כיסוי חלקי

אין

אין

אין

אין

אין

אין

אין

יש

יש

יש

 

 

 


 

פרקי ההרחבה  2 ו- 3

 

לפי הפוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני אפשר לכלול תוספת כיסוי לפי פרקים 2 ו - 3.

פרק 2 - אובדן מידע (כולל ערך אינפורמטיבי אשר אינו מכוסה לפי ביטוח הרכוש) פרק 3 - ביטוח הוצאות תפעול מוגדלות אשר מכסה בעיקר הוצאות שימוש ברכוש תחליפי בתקופת שיקום הנזק לרכוש.

שתי האופציות אינן מכסות נזק אשר אמור להיות מכוסה לפי חוזה התחזוקה.

 

מקרה הביטוח

אירוע תאונתי שלא הוצא מכלל כיסוי, אשר גרם אובדן או נזק פיסי לרכוש המבוטח בהימצאו במבנה העסק.

 

 

 


 

חריגים מקובלים לפי הפוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני

 

הפוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני היא בדרך כלל פוליסה מסוג "כל הסיכונים", כלומר, מבוטח כל נזק בלתי צפוי למעט נזקים או אירועים אשר הוצאו המפורש מכלל ביטוח לפי חריגי או סייגי הפוליסה. תנאי הביטוח, אינם אחידים ובכל מקרה יש לבדוק את התנאים הספציפיים של הביטוח הקיים או המוצע. להלן לשם המחשה בלבד סייגים הכלולים באחת מתוכניות הביטוח לציוד אלקטרוני לפיהם המבטח לא יהיה אחראי לפי כל הפוליסה בעבור:

 1. מלחמה וטרור (כהגדרתם בפוליסה).
   

 2. קרינה מייננת  (כהגדרתה בפוליסה).
   

 3. מעשה במתכוון או רשלנות רבתי של המבוטח או אחרים בידיעתו.

   

   


חריגים מקובלים לביטוח הרכוש לפי הפוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני

 

בנוסף לחריגים (או הסייגים) החלי על כל פרקי הפוליסה, לביטוח הרכוש קיימים חריגים מיוחדים, אשר אף הם אינן אחידים בכל תוכניות הביטוח וגם כאן, הפרוט הוא למטרות המחשה בלבד.

 1. פגמים או ליקויים אשר היו קיימים במועד תחילת הביטוחבחלק מתוכניות הביטוח, מוגבל החריד לפגמים וליקויים אשר היו ידועים למבוטח באותו מועד וניתן כיסוי ביטוחי לאותם פגמים וליקוייו אשר לא היו ידועים למבוטח במועד ההתקשרות.
   

 2. נזקי בלאי - נזק מבלאי נחשב כנזק צפוי ולפיכך, הכיסוי המקובל אינו כולל נזקי בלאי.

  בביטוח המורחב יותר, החריג מצומצם ל
  אבדן או נזק ישיר של בלאי לרכוש שניזוק וניתן כיסוי ביטוחי לנזק שנגרם בשל כך לחלקים אחרים של הציוד או לציוד אחר המבוטח לפי הפוליסה ומוגבל לנזקים 
  שנגרמו או נבעו באופן טבעי משימוש רגיל או עבודה רגילה,או שסיבתם נעוצה בהרעה הדרגתית.

  חריג זה כולל בדרך כלל גם נזקי
   שיתוך (קורוזיה) וחלודה, של כל חלק מהרכוש המבוטח.
   

 3. הוצאות לתיקון ליקויים תפעוליים ולהרחקתם - למעט ליקויים שנוצרו כתוצאה ממקרה ביטוח.
   

 4. הוצאות אחזקה שוטפת  -  כמו כן הפוליסה אינה מכסה עלות החלפה של חלקים במסגרת פעולות אחזקה.
   

 5.  נזק באחריות היצרן או הספק או המתקן - בפוליסות הרחבות יותר ניתן כיסוי ביטוחי לאותם מקרים בהם היצרן או הספק או המתקן אינו מודה באחריותו בתנאי שהמבוטח מסב לטובת המבטח את זכויותיו.
   

 6.  נזק מסיבה כאשר שהציוד מורכב או נישא בכלי-טיס או בכלי- שיט. מי שנוסע לחו"ח עם מחשב נייד המבוטח בפוליסה לביטוח ציוד לאקטרוני, מן הראוי שיקח עניין זה בחשבון וידאג להסדרת ביטוח ראוי לפני היציאה לחו"ל.
   

 7. נזק תוצאתי מכל סוג שהוא - אלא אם כן בוטח לפי הפרקים האחרים לפי הפוליסה.
   

 8. נזק שנגרם לחלקים מתכלים - כמו למשל נורות, שפופרות, סרטים, רצועות, שמנים וכימיקלים. בפוליסות המורחבות יותר ניתן כיסוי ביטוחי לנזק שנגרם בשל מקרה ביטוח שגרם נזק לחלקים אחרים של הרכוש המבוטח כאשר השיפוי בגין החלקים המתכלים מוגבל לעודף אורך חייהם.
   

 9. פגמים אסטטיים - לפי הביטוח המורחב יותר ניתן כיסוי למקרים שנגרמו בשל מקרה ביטוח לחלקים אחרים של הרכוש המבוטח.
   

 10. גניבה שלא תוך כדי פריצה או שוד כהגדרתם בפוליסה.

 


 

בסיס הביטוח והשיפוי לפרק הרכוש

סכום הביטוח - הבסיס לחישוב הפרמיה וגבול אחריות המבטח  -  סכום הביטוח אמור להיות מחושב לפי  עלות ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש אחר הדומה בביצועיו ותפוקתו ככל האפשר לרכוש שאבד כפי שהיה במצבו כחדש, בתוספת דמי-הובלה, הוצאות הקמה והיטלים שאינם ברי החזרה.

שיפוי בגין נזק הניתן לתיקון (נזק חלקי)  - כל ההוצאות הדרושות על מנת להשיב   את הפריט הניזוק למצבו לפני קרות הנזק ללא ניכוי בשל פחת או שימוש וכן הוצאות פירוק והקמה מחדש, עלות ההובלה וכן היטלים שאינם ברי - החזרה.

כאשר התיקוניםנעשים  בבית-מלאכה של המבוטח - השיפוי הוא בגין עלות החומרים ושכר-העבודה

הביטוח אינו מכסה עלויות בגין שינויים,  תוספות,  שיפורים או שיפוצים כלליים אשר בוצעו במסגרת  התיקונים שלא כתוצאה בלתי-נמנעת של ביצוע התיקונים.

שיפוי בגין נזק שאינו ניתן לתיקון (אבדן מוחלט)  -עלות ההחלפה בפועל של הרכוש שניזוק לפי הפוליסות הרחבות יותר -  ברכוש חדש בעל אותו כושר תפוקה, כולל דמי-הובלה, הוצאות הקמה והיטלים, שינם ברי- החזרה.

לפי הפוליסות המצומצמות יותר ניתן למצוא לפעמים כיסוי המקנה החלפה ברכוש משומש מאותו סוג במקרה של אובדן מוחלט, כלומר, פיצוי לפי ערך שיפוי.

אבדן מוחלט -  הוא מקרה שבו  עלות התיקונים  (כמוגדר בפוליסה) עולה על או שווה לעלות ההחלפה של (המוגדרת בפוליסה) או כאשר הרכוש המבוטח נגנב בעקבות פריצה או שוד או אבד או  הושמד כליל או אינו ניתן לתיקון.

בפוליסות המורחבות יותר קיימת אפשרות, בדרך כלל תמורת פרמיה לכלול בכיסוי סכום נוסף  על בסיס "נזק ראשון"  לכיסוי הוצאות עבור התאמה או החלפה הכרחיים של תכנה  לרכוש המוחלף בשל מקרה הביטוח.

 

 

 


הרחבות אפשריות לביטוח הרכוש

להלן, לדוגמא הרחבות אפשריות להרחבת הכיסוי לפי פרק הרכוש, כאשר מרבית ההרחבות מקובלות בפוליסות אחריות לביטוח רכוש ובעיקר לפי הפוליסה לביטוח סיכוני אש מורחב.

ביטוח עודף או ניוד סכומים – הרחבה המאפשרת העברת סכומי ביטוח מסעיף אחד לשני במקרה שאחד מהם נמצא בביטוח יתר והשני בביטוח חסר –  בד"כ יש מגבלה לשיעור ההעברה (למשל 20% מסכום הביטוח של הסעיף שנמצא בביטוח חסר) כאשר המבוטח מתחייב לתשלים את הפרש הפרמיה במקרה של העברה לסעיף אשר הפרמיה בגינו היא יותר גבוהה.

 ביטוח נוסף – הרחבה לכיסוי סכומים נוספים עד לשיעור הקבוע בפוליסה (בד"כ בין 10% עד 25%) בשל שינוי או תוספות פיזיות לרכוש וכן היטלים ו/או מיסוי ו/או עליות בערך הרכוש בשל  שינויים בלתי צפויים, במהלך תקופת הביטוח. שהמבוטח מקבל על עצמו להודיע למבטח על השינויים בסכומים בהקדם ולשלם בגינם את הפרמיה הנוספת

 נזק לרכוש סמוך – בשל מקרה ביטוח אף אם לא נכלל ברשימת הרכוש המבוטח. אחריות המבטח בד"כ מוגבלת בסכום שנקבע בפוליסה לעניין הרחבה זו על בסיס נזק ראשון.

תיקונים דחופים - כיסוי לתיקונים קטנים ודחופים גם ללא בדיקה מוקדמת של שמאי אולם על המבוטח להודיע מיידית על הנזק לשמאי או למבטח ולשמור על החלקים שהוחלפו.

התנאה על ביטוח חסר – אשר יחושב לפי שיעור נמוך יותר מ 100% מערכו של הרכוש (יכול להיות בין 90% ל 75% או אפילו פחות)

הוצאות התאמה של ציוד שלא ניזוק  - לציוד המוחלף בשל מקרה ביטוח וכן עלות חלקי חילוף שלא ניזוקו אך אינם מתאימים לציוד שהוחלף. אחריות המבטח לפי הרחבה זאת בד"כ מוגבלת לסכום הקבוע בפוליסה על בסיס נזק ראשון.

 


פרק 2-  שחזור מידע

פרק זה תקף רק אם צוין ברשימה ותמורת תשלום פרמיה נוספת. לפי פרק זה מכוסה אובדן או נזק לאמצעי אגירת מידע חיצוניים שסיבתם מכוסה לפי פרק ביטוח הרכוש. כן מכוסות הוצאות לשחזור מידע שאבד בשל אירוע מבוטח בתנאי ששחזור כזה ייעשה תוך 12 חודשים מיום קרות מקרה הביטוח. אחריות המבטח מוגבלת לסכום הביטוח לפרק זה הנקוב ברשימה.

 

הביטוח לפי הרחבה זו הוא בד"כ  על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר.

 

 


 

חריגים מיוחדים לפרק 2

 

החריגים או הסייגים אינם אחידים בכל הפוליסות כמו גם תנאי הביטוח, להלן דוגמא לחריגים המופיעים באחת הפוליסות (תנאי הפוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני 2010)

 

תוכנות ונתונים שלהלן אינם מכוסים:

א. הנתונים האגורים ביחידת הזיכרון של המחשב וכן נתונים  (CPU) שאינם מוגדרים בהגדרות.

 

ב. נתונים שאבדו עקב שימוש בתוכנה שטרם נסתיימה כתיבתה וטרם הושלם שלב תיקון השגיאות שבה.

 

ג. נתונים מתוכנות אשר טרם שווקו או שאינן חוקיות -  גנובות או מועתקות.

 

ד. תוכנות של משחקים.

 

אבדן או נזק שאינם מכוסים:

א. ניקוי לא מספיק וטיפול לא הולם באמצעי אגירת הנתונים או אחסנה לא מתאימה שלהם.

 

ב. יישום שגוי של תוכנות, אשר טרם שווקו או תוכנות שאינן חוקיות- גנובות או מועתקות.

 

עלויות מוחרגות:

א. נתונים או אמצעי אגירת נתונים מבוטחים אשר נעשה בהם שינוי או שיפור מכל סוג שהוא לאחר קרות הנזק.

 

ב. ניקוי תוכנה משגיאות.

 

ג. תיקון נתונים אשר הוזנו ידנית.

 

ד. החלפה שינוי או תיקון תוכנות עקב המעבר לשנת 2000

 

 

מגבלות אחרות לכיסוי:

א. אבדן או נזק אשר היה ידוע למבוטח או נציגיו במועד ההתקשרות בביטוח.

 

ב. נזקים שהתגלו לאחר תום שישה חודשים ממועד תום תקופת הביטוח.

 

ג. אי אחזקת גיבויים לנתונים ולתוכנה בכמות ועל פי נוהלים שיקבע המבטח.

אם לא נקבעו ע"י המבטח נהלים לגיבוי הרי שעל המבוטח לנהוג לפי הנוהל הבא:

על המבוטח להחזיק 2 "דורות" של גיבוי שבועי וחודשי מלאים לנתונים-דהיינו:

העתקי גיבוי של אחת לשבוע ואחת לשבועיים לכל תאריך נתון. העתקי גיבוי של אחת לחודש ואחת לחודשיים לכל תאריך נתון.

 

ד. אבדן או נזק שהיה נמנע ע"י הפעלת תוכנות למניעת חדירה ע"י צדי ג 'ואי הפעלת תוכנות אנטי וירוס  ו/או הפעלת מערכת אל פסק .(U.P.S)

 

 

 


 

 

 

פרק 2- - שחזור מידע, כיסוי מורחב

 

אצל חלק מחברות הביטוח ניתן להשיג כיסוי מורחב להוצאות שחזור מידע בגבולות אחריות מוגבלים. כיסוי זה קיים בגרסאות שונות אצל מרבית המבטחים והוא כלול גם בתנאי הפוליסה לציוד אלקטרוני- תנאי ביט 2010 לפיהם המגבלה לכיסוי זה עומדת על 500,000$.

 

לפי הכיסוי המורחב לתוכנה לפי פרק ב' מורחבת הפוליסה בנוסף לכיסוי הרגיל שמכסה נזק לתוכנה הנובע ממקרה המבוטח לפי פרק א' (המכסה נזק לחומרה) לכסות גם הוצאות שחזור נתונים ותוכנה בשל מקרים שאינם מבוטחים לפי פרק א':

 

ליקוי תקשורת, תופעות אלקטרוסטטיות ו/או אלקטרומגנטיות, נזק מבר, כשל או אי סדירות באספקת החשמל כולל שינויי מתח, התקנה או יישום לקוי של תוכנות, נזקי טבע, נזק מכוון ע"י צדי ג' כולל באמצעות חדירה כלשהי לתוכנה, וירוסים מכל סוג והפעלה לקויה.

 

הביטוח לפי הרחבה זו הוא בד"כ  על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר.

 

 


 

פרק 3 - הוצאות תפעול נוספות

פרק זה תקף רק אם צוין ברשימה ותמורת תשלום פרמיה נוספת. פרק זה מכסה הוצאות תיפעול שנבעו משימוש באמצעים חליפיים עקב נזק מכוסה לפי פרק א'. אחריות המבטח מגבלת לתקופת השיפוי שנקבעה ברשימה וגם או ולסכום הביטוח לפרק זה הנקוב ברשימה. סכום השיפוי נקבע בד"כ ליום עבודה מוכפל במספר ימי העבודה המוגדרים בפוליסה לתקופת השיפוי.

 

בחלק מהפוליסות אין כיסוי להוצאה הנובעת מהגבלות כלשהן או עיכובים ע"י רשות ציבורית.

 

הביטוח לפי הרחבה זו הוא בד"כ  על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר.

 

 


פרקים נוספים - אובדן רווחים והגנה על קווי הרשת

 

בחלק מתוכניות הביטוח ניתן להשיג, תמורת תשלום, כיסוי לפי פרקים נוספים: ביטוח אובדן רווחים הדומה בתנאיו לביטוח אובדן רווחים בשל הנזק הפיסי לרכוש רגיל מפני אש וביטוח  הגנה על קווי הרשת המכסה את המבוטח למשך תקופת השיפוי שנקבעה בפוליסה מפני השבתת פעילות העסק  כתוצאה מאבדן או נזק ו/או קלקול או תקלה לרשתות חיצוניות של תקשורת ו/או מידע ו/או כח או לרשתות של נותני שרותים חיצוניים-  ספקי הרשת מסיבה שהיא שלא הוצאה במפורש מהכיסוי על פי חריגי הפוליסה.

 

חריגים לכיסוי הגנה על קווי הרשת: שביתה אצל ספקי הרשת ,רעידת אדמה, התפרצות, הר געש, טסונמי  וכל שיטפון בעקבותיו, הוריקן טייפון ציקלון ו/או טורנדו,  אבדן או נזק ו/או קלקול או תקלה, לקווי הרשת בשטח חצרי המבוטח, , הפסקות יזומות בקווי הרשת שנמסרה למבוטח הודעה מראש על קיומן , פשיטת רגל ו/או קשיי נזילות אצל ספקי הרשת,  עבודות תיקון ו/או מגבלות תפעוליות שהוטלו על ידי הרשויות בנוגע לקווי הרשת,  ליקויים בקווי הרשת שהיו קיימים טרם תחילת פוליסה זו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright