היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח כספים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

ביטוח כספים בקופה ובהעברה - המדריך

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

   תוכן המדריך

 

צילום אילוסטרציה של שטרות כסףהכיסוי הביטוחי עשוי להיערך לפי פוליסה מיוחדת לביטוח כספים  או לפי פרק מיוחד לפי פוליסת החבילה לביטוח בית העסק.

 

 

הצורך בביטוח כספים

הצורך בביטוח מיוחד לכספי העסק נובע מהעובדה שהכספים אשר אינם מבוטחים לפי פרק התכולה. אפשר לבטח כסף בכספת (כולל נזק לכספת, את הכספת, להבדיל מהכסף נמצא בה, ניתן לבטח גם לפי פרק התכולה של הפוליסה לביטוח בית העסק). כסף בהעברה או ביטוח משולב לכסף בכספת ובהעברה כאשר לפעמים מציינים סכום ביטוח נפרד לביטוח כסף בכספת ולביטוח כסף בהעברה. גם לביטוח הכספת יש לציין את סכום הביטוח ברשימת הפוליסה. להוזלת הפרמיה רצוי לציין סכום ביטוח נפרד לצ'קים, המחאות והוראות תשלום באמצעות כרטיסי אשראי. ברוב הפוליסות סעיף ביטוח חסר מבוטל לגבי ביטוח כספים, אולם בכל מקרה חשוב לבדוק ולוודא שהסעיף אינו מופיע ואם הוא קיים לבקש לבטלו. הכיסוי לכסף בכספת ולכספת הוא בדרך כלל כנגד סיכוני אש, התפוצצות, פריצה ושוד אולם ניתן למצוא גם פוליסות הכוללות כיסוי על בסיס "כל הסיכונים" גם לכספת ולכסף בכספת.


 

הגדרת כספים

הגדרת הכספים אינה אחידה. יש לקחת בחשבון, כי אבנים יקרות ודברי ערך אחרים הנשמרים לפעמים בכספת העסק אינם כלולים בביטוחי ועל מנת לבטחם יש לרכוש ביטוח מיוחד או להרחיב את הביטוח הקיים. להלן בגדרה הקיימת באחת הפוליסות המיוחדות: כסף מזומן בשטרי כסף או במעות, שקים, שטרות, המחאות דואר, בטחונות, תלושי שי, תלושי קניה, תלושי תשלום בכרטיס אשראי, מדליונים, מטבעות, תלושי דלק, שטרי חוב, שטרי חליפין, ניירות ערך, בולי-חשבון דואר והכנסה, אגרות מכל סוג, כרטיסי הגרלה, תעודות מנייה, תעודות מלווה, כרטיס נסיעה טיסה ושיט, וכל נייר בעל ערך כספי - רכושו של המבוטח או באחריותו.

 

 


חשוב לבדוק

את ההגדרות השונות בפוליסה והתאמתן לצרכי המבוטח. בעיקר יש לבדוק את  הגדרת המונח כספת לסוג הכספת המצויה במשרדו של המבוטח ולהתאים את ההגדרה בפוליסה במידת הצורך. (בדרך כלל, קיימת דרישה למשקל מסיום של הכספת או לעובי דפנות). הכיסוי לכסף בהעברה הוא על בסיס "כל הסיכונים" ומכסה נזק עקב אירוע תאונתי שלא הוצא מכלל כיסוי והביטוח מכסה נזק הנגרם בשעת העברה ע"י עובד מעובדי המבוטח. בדרך כלל, אין כיסוי להעברת הכסף ע"י משרדי שליחים, מוניות חברות שמירה וכיוצ"ב.

 


הרחבות לביטוח כספים

ההרחבות שניתן לקבל בביטוח זה אינן זהות בנוסח הכיסוי ובגבולות האחריות בכל חברות הביטוח. קיימים הבדלים ניכרים בין חברות הביטוח השונות. ולא בכל מקרה תסכים חברת הביטוח לתת את כל ההרחבות לכל מבוטח. להלן רשימת הרחבות שניתן לקבל כיום בשוק הביטוח המקומי:

 1. כספים במגירה או בקופה רושמת – הרחבה לביטוח כספים בכספת - כיסוי כספים בעת הימצאם במגירה או בקופה רושמת תחת השגחה מתמדת בשעות העבודה בלבד.

 2. שימוש במפתחות העסק שהושגו שלא כדין - לפי ביטוח כספים בכספת.

 3. כספים בעת הכנה למשלוח וקבלת כספים - הרחבה לביטוח כספים בהעברה- כיסוי  בשעות העבודה בלבד בעת ספירה והכנה לקראת העברתם מהחצרים למקום כלשהו ובעת קבלת כספים בשטח החצרים ממקור כלשהו.

 4. העברה לדירות מנהלים ועובדים  - הרחבה לביטוח כספים בהעברה- כיסוי הכספים בעת העברה על ידי עובד מוסמך אל ומ - דירות של מנהלי המבוטח מחוץ לשעות העבודה.

 5. כספים בדירות פרטיות  - הרחבה לביטוח כספים בהעברה- כיסוי- הרחבה לביטוח כספים בהעברה-  הכספים בעת הימצאם לאחר שעות העבודה בדירותיהם הפרטיות של: מנהלי המבוטח וגם או עובדיו המוסמכים וגם או גובים וגם או סוכניו וכל מי שאחראי על כספים מטעם המבוטח.

 6. כספת הרחבה לביטוח כספים בכספת - כיסוי אובדן או נזק לכספת עד גבול אחריותו של המבטח לכיסוי זה הנקוב בפוליסה.

 7. ממסרים -   הרחבה לביטוח כספים בהעברה- (למעט כסף מזומן) משורטטים, מבוטחים גם בעת העברתם באמצעות: דואר רשום, מוניות, אגד או משרדי שליחויות מוכרים.

 8. כסף מזויף  - הרחבה לביטוח כסף בכספת - קביעה, כי  קבלה בתום לב של כסף מזויף, ובכלל זה המחאות ומסמכים אחרים וגם או מטבע זר (שערכו נמוך מערכו של המטבע המקומי אך צורתו החיצונית דומה לצורתו של המטבע המקומי), תחשב כמקרה של גניבת כסף.

 

 

 


ביטוח כסף בהעברה

נערך בדרך כלל על בסיס "כל הסיכונים" מכסה לפעמים גם כספים בעת ספירה והכנה להעברה, כספים בדירות המבוטח ועובדיו המוסמכים (תנאי - נוכחות אדם מעל גיל 17 בדירה) עד אחוז מסוים מסכום הביטוח לכספים בהעברה ובעת העברת הכסף לדירות ומהדירות לעסק. הביטוח אינו מכסה נזקי מעילה למעט מקרה שעובד המעביר את הכספים בורח עם הכסף שבדרך כלול במרבית הפוליסות אם כי לא בכולן.


 

מקרה הביטוח

מקרה הביטוח אינו אחיד וקיימים הבדלים ניכרים בין חברות הביטוח ותוכניות הביטוח השונות. הכיסוי העדיף הוא ביטוח מסוג "כל הסיכונים" לכסף בכספת ובהעברה המכסה מפני אובדן או נזק מאירוע בלתי צפוי לכספים המבוטחים בעת הימצאם בחצרי המבוטח ובעת העברתם בשטח הגיאוגרפי בתוך תקופת הביטוח הנקובה ברשימת הפוליסה ובתנאי שהאירוע אינו מפורט ברשימת החריגים בפוליסה.


 

שטח גיאוגרפי

הביטוח הסטנדרטי אינו מכסה נזק לכספים מחוץ לגבול הגיאוגרפי הנקוב ברשימת הפוליסה. הכיסוי יכול להיות מוגבל לשטח מדינת ישראל בגבולות הקו הירוק או לכלול את שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים וכן שטחי ישובים ישראליים, שטחי בסיסים וגם או עמדות צה"ל בתחום "האוטונומיה" אשר ייחשבו כשטחים מוחזקים. אם אתם מעבירים כספים מחוץ לגבולות המדינה או מחוץ לגבול הגיאוגרפי הנקוב בפוליסה, יש לערוך שתאמה של הביטוח הקיים בהתאם לצרכים.


 

שעות עבודה

הגדרת שעות העבודה חשובה לביטוח כספים בעת הכנה למשלוח, כספים מחוץ לכספת וקיום מיגון שנדרש בפוליסה כתנאי לביטוח לאחר שעות העבודה. לפיכך יש להקפיד על התאמת ההגדרה של שעות העבודה בפוליסה לצרכי המבוטח. דוגמא להגדרה כזאת: השעות שבהן עסקו של המבוטח תפוס בפועל לצורך ניהול עסקיו וכן בזמן הימצאו של כל אחד מעובדיו שברשותם הכספים המבוטחים בחצרי המבוטח.


 

 

פריצה

הגדרת פריצה חשובה לכיסוי נזקי פריצה לכסף הנמצא בכספת. הואיל ואין הגדרה אחידה עשוי להיווצר מצב של פריצה לכספת לאחר כניסה ללא סימני פריצה למבנה וגם או לחדר בו נמצאת הכספת. לפיכך חשוב לחשוב והתאים את הגדרת המונח פריצה בפוליסה או לחילופין להתאים את נהלי העבודה להגדרת המונח על מנת שביטוח הפריצה יכסה את הנזק שנגרם. דוגמא להגדרה: גניבת הכספים המבוטחים מתוך חצרי המבוטח, בעקבות חדירה באלימות ובכוח לאותם חצרים ובתנאי שנשארו סימנים המעידים על שימוש באלימות או בכוח במקום החדירה או היציאה. חצרי המבוטח  הם חצרים המשמשים את המבוטח לצורך ניהול עסקיו.

 


 

 

הודעה בכתב לעושי/מושכי שטרות

לפעמים קיים בפוליסה תנאי לפיו  מתחייב המבוטח, כי  אחר קרות מקרה הביטוח לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי לצמצם את האובדן או הנזק, לרבות הודעה בכתב למושכי/עושי שטרות, המחאות ומסמכים סחירים מכל מין וסוג (להלן: השטרות"), במידה שניתן לזהותם, וכן במידת הצורך, פרסום ברבים, כפי שידרוש זאת המבטח.


 

הרחבה להוצאות להודעות ופרסום בביטוח כספים

במקביל להתחייבותו של המבוטח להודיע בכתב לשועי מושכי שטרות כנ"ל מתחייב המבטח  לשפות את המבוטח, מעבר לסכומי הביטוח בעבור הוצאות הכרוכות בהודעות ובפרסום כנ"ל, וכן בעבור מתן ערבויות מתאימות למושכי/עושי השטרות וכן הפרשי הצמדה וריבית הנובעים מדחיית פירעון השטרות עקב ביטולם. בדרך כלל, אחריותו של  המבטח לפי סעיף זה מוגבלת לסכום וגם או לאחוז מסכום הביטוח הנקוב לגביה בפוליסה. 


 

חריגים לביטוח כספים

המקרים המפורטים בפוליסה בהם מבטח אינו אחראי לתביעות. הואיל והחריגים אינם זהים יש לבדוק ולבקש התאמה לצרכים המיוחדים שלכם. להלן רשימת חריגים לדוגמא:

 1. חוסר שנרם על-ידי טעות, מחדל או השמטה.

 2. אובדן או נזק שנגרם בעקבות גניבה מתוך כלי-רכב שאינו תחת השגחה.

 3. אובדן או נזק תוצאתי (CONSEQUENTIAL LOSS) מכל סוג שהוא.

 4. תרמית או מעילה באמון מצד עובד המבוטח, למעט עובד המשמש כשליח להעברת כספים אצל המבוטח השולח ידו בכספים ובורח עמם.

 5. אובדן או נזק עקב בלאי, עש, כנימה, חרקים, התבלות הדרגתית כלשהי או תנאי אקלים.

 6. אובדן או נזק לכספים בהיותם בחצרי המבוטח בגין גניבה שלא תוך כדי פריצה לחצרים הנ"ל.

 7. אובדן או נזק לכספים בהיותם מחוץ לחצרי המבוטח שלא תוך כדי העברה, למעט הכיסוי שניתן על-פי ההרחבות דלהלן.

 8. חומר גרעיני כלשהו, קרינה מיינת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי וגם או מבעירת דלק גרעיני. למטרת סעיף זה בלבד, בעירה תכלול תהליך כלשהו של ביקוע גרעיני המכלכל את עצמו.

 9. מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשה איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה (בין אם הוכרזה או בין אם לא הוכרזה), מלחמת אזרחים, פעולות חבלה וטרור, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מרי, מרידה, מהפכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי, משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב של מצור.

 


סוגי הפוליסות השונות לביטוח כספים

הואיל והפוליסות אינן אחידות ניתן למצוא הבדלים בכיסוי הביטוחי שניתן על-ידי חברות הביטוח השונות:

 • הסיכונים המבוטחים: - בחלק מחברות הביטוח הביטוח הוא מסוג "כל הסיכונים" כאשר חברות ביטוח אחרות משווקות ביטוח מסוג "סיכונים מוגדרים" לביטוח כספים בהעברה, נזק לכספת, ואפילו לביטוח כספים בכספת.
   

 • אי קיומו של ביטוח חסר - יש להקפיד על כך שהביטוח יהיה על בסיס של "נזק ראשון" ללא ביטוח חסר.
   

 •  הרחבות - כל כל ההרחבות קיימות בכל הפוליסה, תנאי הביטוח וסכומי ההרחבות אינם זהים בכל החברות וניתן למצוא הבדלים משמעותיים בהשוואה בים חברת ביטוח אחרת לשניה.

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright