היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 
 

אובדן הכנסות מול אובדן רווחים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


כיתוב "בלעדי לאתר"

 

 

ביטוח אובדן הכנסות מול ביטוח אובדן רווחים

מאת:  מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

 

צילום אילוסטרציה של שטרות כסף ומטבעות שוקולד

ביטוח אובדן הכנסות הוא סוג של ביטוח נזק תוצאתי ומקנה כיסוי שבחלקו משיק לכיסוי שניתן לפי הפוליסה לביטוח אובדן רווחים (או אובדן תוצאתי, כפי שהיא נקראת כיום).

 

 

מדובר על כיסוי מצומצם וחלקי שמיועד למבוטחים שהם:

  • בעלי הכנסה חודשית קבועה ויציבה מדי חודש בחודשו,

  • יכולים לשקם את העסק בשל נזק מבוטח בתוך תקופה של 100 ימים.

  • אינם נדרשים לפי הסכמים עם גורמים אחרים (כגון: מחלקת ההלוואות של בנק, משכיר או חברת אם וכו') לערוך ביטוח אובדן רווחים (נזק תוצאתי) שמטבע הדברים כרוך בתשלום דמי ביטוח גבוהים יותר מאשר ביטוח אובדן הכנסות

לפני ההשוואה בין שתי הפוליסות חשוב שנתעכב על האמור לעיל לגבי הכנסה חודשית קבועה ויציבה. למה הכוונה?

 

התנאי לפיצוי לפי ביטוח אובדן ההכנסות הוא: אימות אובדן ההכנסות באמצעות אישור בכתב על ידי רואה החשבון של המבוטח, המאשר כי תקבוליו הממוצעים היומיים בשלושת החודשים שקדמו לאישור רואה החשבון לחודש הנזק לא פחתו מסכום הפיצוי היומי.

 

כלומר, לפי נוסח הפוליסה, מבוטח שתקבוליו היומיים הממוצעים בשלושת החודשים שקדמו למקרה הביטוח היו נמוכים מסכום הפיצוי היומי, לא יהא זכאי לקבל כל תגמולי ביטוח שהם למרות ששילם עבור הכיסוי הביטוח את הפרמיה לפי הסכום העולה על הכנסותיו ממיטב כספו.

 

כלומר: הכיסוי לביטוח אובדן הכנסות אינו מתאים לעסק עונתי או עסק שהכנסותיו החודשיות אינן קבועות ויציבות.

 

דווקא עכשיו בתקופת הקורונה כאשר קיימת ירידה רוחבית בהכנסות של מבוטחים רבים, ההמלצה היא לבדוק באופן גורף את כל הפוליסות שכוללות ביטוח אובדן הכנסות וככל שהפוליסה כוללת את המגבלה המפורטת לעיל, פשוט להקטין את סכום הפיצוי היומי לסכום הממצע בשלושת החודשים האחרונים (או לפי הצורך להגדיל את הסכום) או לחילופין לבור בדברים עם הנהלת חברת הביטוח בנדון ולקבל ממנה אישור בכתב לפיו תגמולי הביטוח ישולמו למבוטח בכל מקרה, לפי הממצע בשלושת החודשים האחרונים, גם אם מדובר בסכום שהוא נמוך מהסכום שנקבע בפוליסה.

 

על מנת להמחיש את ההבדלים שבין הפוליסה לביטוח אובדן תוצאתי לבין הכיסוי לאובדן הכנסות העסק על בסיס יומי, ערכתי השוואה המבוססת על תנאי הפוליסה לביטוח אובדן תוצאתי מהדורת ביט לבין תנאי הפרק לביטוח אובדן הכנסות של הפוליסה אקסטרא למשרדים של חברת הפניקס. בנוסף, ניתן למצוא הרחבות שונות בתנאי ביט (כגון ויתור על תחלוף, מקדמות וכו') שאינן כלולות בפוליסה של הפניקס.

 

הערה: המונח "סכום ביטוח" להלן משמעו "רווח גולמי"

 

המקרה

אובדן תוצאתי

אובדן הכנסות

השבתה חלקית של בית העסק

יש כיסוי

אין כיסוי

השבתה בשל נזק לרכוש בגבול ההשתתפות העצמית

יש כיסוי

לא ברור

מבוטח שתקבוליו החודשיים אינם שווים

יש כיסוי

אפשר שאין

ביטוח חסר בגבולות ה 90%

קיים

אין ביטוח חסר

התאמת פרמיה לפי מחזור בפועל

קיימת

אינה קיימת

הגדלת הוצאות התפעול לצמצום הנזק

יש כיסוי

אין כיסוי

אפשרות לביטוח שכר עבודה

אין

יש

אפשרות לביטוח שכר רואה חשבון

קיימת

אינה קיימת

כיסוי לתקופת שיפוי מעבר ל 100 ימים

קיימת

אינה קיימת

כיסוי לאובדן הכנסות בתקופת השבעה  בשל אבל במשפחה

יש כיסוי

אין כיסוי

מינימום השתתפות עצמית

5 ימי עבודה

4 ימי עבודה

הוצאות נוספות למניעת נזק – עד לסכום הפיצוי שנחסך

יש כיסוי

יש כיסוי

כיסוי מניעת גישה בשל מקרה ביטוח לשכנים

עד 10% מסכום הביטוח מקסימום 8 מ' ₪

עד 10 ימי עבודה כניכוי 4 ימי השתתפות עצמית

סכום ביטוח נוסף

יש כיסוי עד 25% מסכום הביטוח מקס. 20 מ' ₪

אין כיסוי

הוצאות לשחזור מחקר ופיתוח

ניתן לכסות

לא ניתן לכסות

הוצאות נוספות שונות

ניתן לכסות עד 10% מסכום הביטוח מקס. 1 מ' ₪

לא ניתן לכסות

חובות פתוחים בשל נזק למאגר מידע

ניתן לכסות

לא ניתן לכסות

פיצויים בגין הפרת חוזה בשל מקרה ביטוח

ניתן לכסות

לא ניתן לכסות

עיכוב בשיקום עקב איסורים ו/או דרישות של הרשויות

מבוטח עד 10%  מסכום הביטוח מקס. 8 מ' ₪

לא ניתן לכסות

הוצאות משתנות

מבוטחות עד 10%  מסכום הביטוח מקס. 4 מ' ₪

כלולות

שיפורים בציוד בשיקום באישור שמאי

יש כיסוי

אין כיסוי

הפסד עקב התמוטטות מבנים

מבוטח עד 10%  מסכום הביטוח מקס. 4 מ' ₪

אין כיסוי

אובדן רווחים בשל נזק לרכוש בהעברה

מבוטח עד 10%  מסכום הביטוח מקס. 4 מ' ₪

אין כיסוי

אובדן רווחים בשל נזק לרכוש בהקמה

מבוטח עד 1 מ' ₪

אין כיסוי

מכירה מתוך מלאי

יש כיסוי

אין כיסוי

אובדן רווחים בשל נזק לרכוש שאינו בבעלות המבוטח שמבוטח לפי פוליסת רכוש אחרת

יש כיסוי

אין כיסוי

הרחבת ספקים/לקוחות שמידת השפעתם על המחזור אינה עולה על 25%

מבוטח עד 10%  מסכום הביטוח מקס. 8 מ' ₪

אין כיסוי

הפסקת שירותים ציבוריים

מבוטח עד 10%  מסכום הביטוח מקס. 20 מ' ₪

אין כיסוי

השפעה בין עסקית

יש כיסוי

אין כיסוי

 

 

 

כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

 

פורסם ביום 6/10/2020

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright