היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

תנאי ביט

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

תוכן המדריך

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

מהם תנאי ביט?

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

   תוכן המדריך

 

קישור לתנאי ביט בראש דף הבית של אתר הביטוחפוליסות הביטוח

 

מבוטחים רבים אינם מודעים לקיומם של תנאי ביט. מדובר בתנאי ביטוח רחבים ביותר המנוסחים על-ידי חברת הביטוח כלל.

 

תנאי "ביט"  מתייחסים לביטוח כללי בלבד והם נכתבו בעבור הביטוחים הבאים: 

 

ביטוח אש מורחב -   ראו המדריך לביטוח רכוש של עסק באתר

ביטוח אובדן תוצאתי - ראו המדריך לביטוח אובדן תוצאתי באתר

ביטוח נזקי טרור - ראו המדריך לביטוח נזקי מלחמה וטרור באתר

ביטוח נזקי טרור (מעל מס רכוש)

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - ראו המדריך ביטוח צד ג' באתר

ביטוח אחריות מעבידים - ראו המדריך לביטוח חבות מעבידים באתר

ביטוח אחריות המוצר -  ראו המדריך לביטוח אחריות המוצר באתר

ביטוח כספים - ראו המדריך לביטוח כספים באתר 

ביטוח סחורות בהעברה - ראו המדריך לביטוח רכוש בהעברה באתר

ביטוח ציוד אלקטרוני - ראו המדריך לביטוח ציוד אלקטרוני באתר

ביטוח מכונות (שבר מכני) ראו מדריך לביטוח שבר מכני באתר

ביטוח עבודות קבלניות - ראו המדריך לביטוח עבודות קבלניות באתר

ביטוח הקמה

ביטוח ציוד מכני הנדסי - ראו המדריך ביטוח ציוד מכני הנדסי באתר

ביטוח נאמנות  עובדים - ראו המדריך לביטוח נאמנות עובדים באתר

 

לביטוחי  אחריות מקצועית, אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה וביטוח תאונות אישיות לא נכתבו תנאי ביט.

תבליט

 

מי שאחראי על ניסוח תנאי ביט בחברת הביטוח כלל הוא החתם הראשי של החברה.

 


 

כיסוי שצריך לכלול במפורש

 

בעת עריכת ביטוח לפי תנאי "ביט" יש לשים לב לכך שכיסויים מסוימים חלים אך ורק אם הדבר צוין במפורש ברשימת הפוליסה: למשל בביטוח אש מורחב כיסוי לסיכוני פריצה ושוד, נזקי טבע, רעידת אדמה, תנאי הצהרה למלאי, גז קירור ועוד.

 

בביטוח אובדן רווחים (אבדן תוצאתי) פיצויים בגין הפרת חוזה, חובות פתוחים, הוצאות נוספות שונות ועוד. פועל יוצא מכך הוא הצורך לבדוק את הצורך בהתאמת התנאים לפני עריכת הביטוח (באתר חברת הביטוח כלל).

 


 


 

שימוש על ידי מבטחים אחרים

 

תנאי ביט נחשבים כתנאי הביטוח משופרים ביותר (אם כי גם כאן, כמו בכל מקרה של פוליסה סטנדרטית, חשוב לבדוק את הכיסוי הביטוחי ולהתאימו לצרכים המיוחדים של כל מבוטח ומבוטח) הנהוגים בביטוח של עסקים גדולים ולא רק על-ידי חברת הביטוח כלל. כמעט כל חברות הביטוח האחרות יכולות לתת ואף נותנות לפי שיוקל דעתן כיסוי לפי תנאי ביט. אפילו מבטחי המשנה מכירים את תנאי ביט ובחוזי ביטוח המשנה של מבטחים מקומיים נקבעת בדרך-כלל אפשרות למתן כיסוי ביטוחי על-פי תנאי ביט.

 

מדי שנה בשנה מחדשת חברת כלל את תנאי ביט ומפרסמת אותם באתר האינטרנט של החברה. החברה המחזיקה גם בגרסאות מיוחדות שאינן מוכרות בשוק הביטוח ומבטחים אחרים מאמצים לעצמם את התנאים ללא שינוי ואפילו רושמים בפוליסות המנפקות על ידם, כי תנאי הביטוח כפופים לתנאי ביט.עניין זה מעורר מספר סימני שאלה:
 

  1. התר מהפיקוח על הביטוח - לפי חוק פיקוח על שירותים פיננסיים  (ביטוח) התשמ"א - 1981 על כל חברת ביטוח לקבל רישוי להנהגת תנאי ביטוח בקרב ציבור המבוטחים. אישור תוכנית לחברה מסוימת אינו מהווה היתר לכל החברות האחרות. השאלה שנשאלת, לגבי כל חברות הביטוח למעט חברת כלל, היא, האם נתקבל אישור מהפיקוח על הביטוח להשתמש בתנאי ביט?
     

  2. זכויות יוצרים וקנין אינטלקטואלי של חברת כלל – חברת הביטוח כלל, למיטב ידיעתי, טרם הגישה תביעה נגד חברת ביטוח אחרת בשל שימוש בתנאי ביט. אולם למיטב ידיעתי מדובר בתנאי ביטוח שמומחי הביטוח של כלל-ביט משקיעים עבודה רבה בהכנתם ונשאלת השאלה אם אין בשימוש בתנאים אלה על-ידי מבטחים אחרים משום פגיעה בזכויות היוצרים של חברת כלל?

 

 


 


 

אזהרה לגבי מבטחים אחרים

כאשר רוכשים ביטוח לפי תנאי "ביט" אצל מבטח אחר (שאינו חברת כלל) יש לשים לב לכך שהמבטחים האחרים נוטים לפעמים לצרף לפוליסות מה שנקרא "נספח התאמה לתנאי ביט". בדרך כלל מדובר בנספח הכולל סעיפים שונים המצמצמים את הכיסוי לפי תנאי ביט, כך שהפוליסה המתקבלת בסופו של דבר היא נחותה יותר מבחינת הקף הכיסוי מהפוליסה שנערכת לפי תנאי ביט בחברת כלל ללא הנספחים.

 


 

השינויים מדי שנה

השינויים בתנאי ביט 2013 לעומת השנה הקודמת

השינויים בתנאי ביט 2012 לעומת השנה הקודמת

השינויים בתנאי ביט 2011 לעומת השנה הקודמת

השינויים בתנאי ביט 2010 לעומת 2009

השינויים בתנאי ביט 2009 לעומת 2008

השינויים בתנאי ביט 2008 לעומת 2007

 

בתנאי "ביט" לשנת 2005 חלו מספר שינויים לעומת 2004. להלן סקירה של שניים מהם, אחד לרעת המבוטחים והשני לטובתם. השינוי לרעה, מופיע בתנאי ביטוח הפריצה בפוליסה. ביטוח פריצה, בפוליסות המיוחדות נעשה בדרך כלל על בסיס נזק ראשון, כאשר נזק שנגרם לרכוש שלא נגנב, נחשב לנזק בזדון, כך שאין צורך לכלול אותו בסכום הנזק הראשון לפריצה ולשלם בגינו פרמיה מיוחדת. כלומר, אין צורך לכלול בכיסוי ולשלם בעבור נזק לרכוש אשר עשוי להינזק תוך כדי פריצה אך סביר להניח, כי לא ייגנב, כמו למשל מכונות כבדות ועד ינואר 2005 גם חלקי מבנה. בתנאי "ביט 2005" נוספה קביעה מפורשת לפיה, נזק פיסי שנגרם למבנה תוך כדי הכניסה או היציאה האלימה ממנו ייחשב לנזק פריצה ולא לנזק בזדון. פועל יוצא מכך הוא הצורך בהגדלת סכום הביטוח לנזק ראשון לפריצה (והגדלת הפרמיה), כך שהביטוח יכלול אף נזק אפשרי לחלקי מבנה. את הסכום שיש להוסיף לגבול האחריות שנקבע עד כה לפי ערך הרכוש שניתן לשינוע, קשה לאמוד הואיל ופריצה מתוחכמת עשויה להיות מלווה בהרס חלקים נכבדים מהמבנה וכמעט לא ניתן לשער גבול אחריות לנזק ראשון מבלי להסתכן בקביעת סכום נמוך מדי. כמו כן קיימת, כמובן, אפשרות לבוא בדברים עם המבטחים ולנסות לשכנע אותם לבטל את רוע הגזירה. שכנוע מסוג זה עשוי להצליח, הואיל והשוק בביטוח אלמנטארי עדיין תחרותי ורך יחסית בעיקר כאשר מדובר במבוטחים ריווחים לחברות הביטוח.

 

השינוי לטובה הוא בתנאי הביטוח של פוליסת צד ג' אשר בשנתיים האחרונות כללו חריג אשר הוציא מכלל כיסוי ביטוחי אחריות לנזק גוף שנגרם על-ידי כלי רכב מנועי שאין חובה לבטחו בביטוח רכב חובה.

 

מגבלה זו הוסרה מהפוליסה החדשה, כך שהחל משנת 2005 תנאי "ביט" כוללים, בין היתר, כיסוי לחבות בשל נזק גוף שאינו כלול בביטוח רכב חובה.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright