היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיוטה שניה של התקנית לרכב

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

ביטוח רכב מקיף

ביטוח רכב צד ג'

הרחבות ביטוח רכב

ביטוח רכב חובה  

 

מדריכים וטיפים של ביטוח רכב

 

ביטוח רכב - למדריך

טיוטה שניה לפוליסה התקנית לביטוח רכב

מאת קטיה שורצמן

 

טיוטה השלישית של הפוליסה התקנית

 

הביטוח אמור לכלול כיסוי קלקול אלקטרוני בשל פגיעת ברק של מערכת שמע המסופקת עם הרכב באופן אוטומטי הנחשבת לפי האמור בטיוטת התקנות  כחלק מהרכב...

 

לפי התקנות במקרה של נזק טוטאלי אין לנכות השתתפות עצמית, כך שנהג שיכור יחייב בתשלום השתתפות עצמית מוגדלת פי חמש רק אם לא הרס את כל הרכב!

 

ביום 29 ביוני 2009 פורסמה הטיוטה השניה של הפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון. הטיוטה הראשונה פורסמה ביום 2/9/2008.

 

 

הרקע לשינוי התקנות הוא הצורך להתאים את התקנות לשינויים שחלו בענף ביטוח הרכב לאור פסקי דין רבים שניתנו לגבי הפוליסה התקנית והכרעות של מחלקת פניות הציבור של הפיקוח על הביטוח.

 

הערה לגבי סדר ההצגה של התקנות - סדר התקנות דומה מאוד לתקנות הקיימות וללא סדר הגיוני המחייב למשל להציג את נושא התביעות לפני תשלום דמי ההשתתפות העצמית והשבת סכום הביטוח לקדמותו ולהעביר את התנאי לגבי איסור הודאה מהתנאים הכלליים לפרק צד ג' , שם מקומו ועוד.

 

מה לא נכלל:

 1. חוזר השמאים – לעניין זכותו של המבוטח לבחור בשמאי חוץ ע"ח המבטח, גם בתביעת צד ג', הסכות לקבל את דוח השמאי, מנגנון שמאי מכריע ועוד. ובכך גם חסרה הגדרה לתפקידם של הסוכנים בנושא ההתקשרות בביטוח והתביעות.
   

 2. חוזר לחישוב תגמולי ביטוח במקרה של אובדן גמור - התקף מיום 1.1.01 וענינו חיוב המבטח בניכוי או בזיכוי המבוטח בשל משתנים המעלים או המפחיתים את ערך הרכב בחישוב תגמולי הביטוח בשל אובדן גמור.
   

 3. חיוב המבטחים לפרט בהצעות המחיר למבוטחים: סכומי ההשתתפות העצמית (החיוב הוא רק לפרט את ההשתתפות העצמית בנזקי רעידת אדמה), השתתפות עצמית מוגדלת לנהיגת נהג צעיר ו/או חדש, גבולות האחריות לביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג'.
   

 4.  התייחסות לסוגית מכירת הרכב יחד עם הביטוח.
   

 5. אי הגבלת חריג נזק תוצאתי לפרק הרכוש בלבד.
   

 6. הרכב עצמו מוגדר כיחידת הסיכון ולא הנהג - כך למשל, בעל רישיון נהיגה שאינו בעל רכב אינו יכול לרכוש לעצמו ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בשל נהיגה ברכב. אחריותו של הנוהג ברשות ו/או אחריותו של המבוטח כאשר הוא נוהג בכלי רכב של אחרים.
   

 7. סנקציות בהפרת חובת גילוי של עניין מהותי – דילוג על האופציה לפיה המבטח עשוי להיות פטור מחובתו – הפוליסה מציינת שתי חלופות בלבד  ביטול הביטוח או הקטנת תגמולי הביטוח.
   

 8. חריג של נהיגה מודעת של המבוטח ברכב שאינו תקין.
   

 9. הגדרות למונחים כמו רעידת אדמה, סערה, שיטפון, נזק תאונתי, גניבה ועוד.
   

 10. נוסח מוסכם לתנאי מיגון והפעלתם -  לרבות "קשר עין" השארת המפתחות ברכב וכו'.
   

 11. התייחסות לנזק גלובלי.
   

 12. תנאי הרחבות שונות שנכללות ע"י המבטחים -  כמו למשל כיסוי הוצאות ניהול תביעה נגד צד שלישי, ביטוח רכב חדש תמורת ישן - יש מבטחים הנותנים כיסוי עד 10% מערך הרכב ויש מבטחים שמכסים עד 15% וכו'.

 


 

השינויים:

 1.  הגדרת רכב מסחרי – עד  3.5 טון במקום 4 על מנת להתאים לשינוי דרגות הרישיון שנעשה על ידי משרד התחבורה.
   

 2.  הרחבות הפוליסה לא יכללו נזקי גוף – כלומר, הכוונה כנראה היתה לשלול אפשרות להרחבת הכיסוי לביטוח משלים לחובה (ובכך לקבע פחות או יותר את המצב הקיים).

  ניתן למצוא כיום מבטחים ותוכניות ביטוח הכוללים כהרחבה לכיסוי גם הוצאות ביקור רופא, וכן כיסוי לתאונות אישיות ולהשתלות (כמו למשל ביטוח רכב של עובדי המדינה)  - כך פשוט חבל, כי האפשרות להרחבות אלו ישלל לפי התקנה החדשה, כאשר נראה שלא לכך היתה הכוונה.
   

 3. השבה לקדמות של סכום הביטוח לאחר תשלום בגין מקרה ביטוח – כינון הפוליסה – המבטח יוכל לא לגבות פרמיה ובמקרה של גבית פרמיה, יהא עליו לפרט את הנוסחה לחישובה בסמוך לפירוט סכומי ההשתתפות העצמית. הפרקטיקה המקובלת כיום, היא שבמקרים רבים המבטח מוותר מראש על גבית הפרמיה בעיקר בכל הקשור בתביעות צד ג'.

  החידוש הוא בכך שהמבטח חייב בפירוט הנוסחה לחישוב הפרמיה בשל השבת סכום הביטוח לקדמותו לאחר נזק.
   

 4. פירוט הרכיבים המשפיעים על שווי הרכב – המבטח יהיה חייב לברר עם המבוטח בשלב הצעת הביטוח, מהן התוספות או האביזרים הצמודים שאינם נמצאים ברכב כפי שהוא מגיע מהיבואן, העשויים להשפיע על שוויו הרכב ולשמור את תיעוד הבירור.
   

 5.  הגדרת המושג - "מחירון": קובץ מחירים וכללים שיטתי, מקצועי ובלתי תלוי המשמש לקביעת ערך שוק כלי רכב מכל הדגמים, בין קונה מרצון ומוכר מרצון, אשר מתפרסם ומתעדכן באופן סדיר ושניתן לעיין בו בכל עת.
   

 6. כיסוי רעידת אדמה - מבטח יהיה רשאי להציע למבוטח כיסוי כנגד רעידת אדמה. התעריף יוצג בהצעת הביטוח בנפרד על פי רמות שונות של השתתפות עצמית כפי שיאשר המפקח על הביטוח. מה שחבל הוא המבטח אינו מחויב להציג בהצעת הביטוח את סכומי ההשתתפות העצמית לכיסויים הרגילים של הפוליסה.

  מה שחסר כאן הוא הגדרת מספר השעות ממועד קרות רעידת האדמה הראשונה שיחשבו כאירוע אחד והתייחסות מפורשת לנושא הבולענים.

   

 7.  כלילת אביזרים – הביטוח יכסה את האביזרים שנמצאים ברכב כפי שהוא מתואר במפרט היבואן ושלא ניתן לרכוש את הרכב בלעדיהם (לרבות מערכת שמע), אמצעי המיגון שהותקנו לפי דרישת המבטח, אביזרים הצמודים לרכב, אביזרים הנמצאים בו מכוח הדין (כגון, כיסא תינוק) או לאביזרים שהוסכם עליהם בשלב כריתת חוזה הביטוח. העדכון מייתר את הצורך בסעיף פריטים שאינם מכוסים.
   

 8. קלקולים אלקטרוניים -  יתווספו לסעיף קלקולים מכאניים וחשמליים בחריג הפוליסה לעניין זה.

  פועל יוצא מכך הוא שהביטוח אמור לכלול כיסוי לקלקול אלקטרוני בשל פגיעת ברק של מערכת שמע המסופקת עם הרכב באופן אוט
  ומטי הנחשבת לפי האמור בסעיף 7 לעיל כחלק מהרכב?! וזאת משום הכיסוי לקלקולים מכניים, חשמליים ואלקטרוניים שנגרמו במהלך ועקב מקרה ביטוח.
   

 9. תגמולי הביטוח בגין נזק לרכב - ישולמו לפי שווי האבדן או הנזק לרכב ביום קרות מקרה הביטוח, לרבות נזק בשל ירידת ערך ויהיו בצרוף מס ערך מוסף, למעט לגבי מבוטח הזכאי לנכות מס תשומות.
   

 10. רכב באבדן - רכב שנגנב ולא נמצא, יוגדר כאבדן גמור לאחר שעברו 30 יום ממועד הגניבה ולא ע"י קביעת שמאי,  שווי הרכב יקבע לפי שוויו ביום קרות מקרה הביטוח.

  תיווסף הבהרה, כי הנזק מירידת ערך אינו נלקח בחשבון לקביעת אבדן גמור להלכה במטרה לסייע למבוטחים שאינם מעוניינים שרכבם יוכרז כאבדן גמור להלכה (למשל בעלי רכבי אספנות).

  מרבית כלי הרכב אינם מיועדים לאספנות וחלק לא מבוטל מבעלי הרכב עשוי להיות מעוניין שירידת הערך כן תחושב לצורך אובדן כללי הואיל ומרבית הויכוחים במקרה של נזק טוטאלי הם דווקא כאשר המבוטח מעוניין להכריז על רכב כאובדן כללי.
   

 11. אבדן גמור לרכב שלא שילמו בעדו מסים - תשלום מע"מ באבדן גמור בגין רכב שלא שילמו בעדו מסים ייעשה בדומה לטיפול ברכב נרכש בפטור ממסים.


 12.  
 13.  נזק חלקי : הגיל יקבע לפי התאריך הראשון הרשום ברישיון הרכב, רכב שגילו עד שנתיים יתוקן בחלפים חדשים בלבד בהתאמה לקבוע בתקנות הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות)(ניהול יומן ורישום בו, דיווח על גניבת חלק והגבלת השימוש בחלקי רכב),  כי "לא יתקין אדם חלק משומש ברכב שניזוק וטרם חלפו שנתיים ממועד רישומו ברישיון רכב".,מבוטח יהיה רשאי לתקן את הרכב  בהתאם לתנאי האחריות וזאת בכדי שלא לפגוע באחריות של רכב שנמצא באחריות של יצרן או יבואן כאשר האחריות מותנית בתיקון בתנאים מסוימים.
   

 14. השבתה – על המבוטח להודיע על השבתת הרכב לתקופה מסוימת. כאשר הרכב לא  יהיה בשימוש והסיכון לתאונה יקטן ניתן יהיה לבטל בתקופת ההשבתה את הכיסוי לנזק תאונתי ולהחזיר למבוטח את החלק היחסי מדמי הביטוח.
   

 15. טיפול בתביעות צד שלישי -. על המבטח להודיע למבוטח בתוך 7 ימים מיום הגשת התביעה על כך שאם המבוטח  לא יודיע לו על התנגדותו לתשלום התביעה בתוך 30 ימים ישלם המבטח לצד השלישי את תגמולי הביטוח.

 


 

חריגים כלליים לחבות המבטח

 1. חריג מהומות יופרד מחריג שביתות, וזאת כדי שיהיה ניתן לרכוש כל אחד מהחריגים בנפרד.
   

 2. הגדרת המונח "סמים" - חומרים שהמדינה הכירה בהם כסם אסור, כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.
   

 3. נהיגה תחת השפעת אלכוהול אינה חריג - אולם ההשתתפות העצמית תהיה פי חמש - עם זאת יש לשים לב לכך, כי לפי התקנות במקרה של נזק טוטאלי לא מנכים בכלל השתתפות עצמית, כך שנהג שיכור יחייב בתשלום השתתפות עצמית מוגדלת רק אם לא הרס את כל הרכב!
   

 4. חריג נזק תוצאתי - עדיין חל על פרק צד ג' - דבר שאינו מקובל בכל ביטח האחריות האחרים.

 


 

גילוי ושינוי בעניין מהותי

 1. לרשימת העניינים המהותיים יוספו גם אמצעי מיגון של הרכב וגם נזקים שאירעו לרכב של צד שלישי.
   

 2. מרשימת העניינים המהותיים ימחקו המילים "דרישות מיוחדות שדרשו מבטחים קודמים" .
   

 3. דוח התביעות יימסר למבטח רק על פי דרישתו ולא תהיה חובת מסירה ללא בקשה מפורשת של המבטח.
   

 4. תבוטל  הדרישה לתיעוד בכתב והדרישה תהיה לתיעוד המידע אצל המבטח.

 


 

 ביטוח כפל

הודעת המבוטח אינה חייבת להיות בכתב ויובהר, כי בביטוח כפל אחריות המבטחים כלפי המבוטח היא לחוד, ובינם לבין עצמם ישאו הם בתשלום תגמולי הביטוח לפי היחס שבין סכומי הביטוח.

הואיל ומדובר בביטוח רכב שערכו נקבע לפי  מחירון וקיימת אפשרות לכך שהערך של הרכב לפי הפוליסות השונות תיקבע לפי שני מחירונים שונים, הרי שמן הראוי היה לקבוע, כי ערך הרכב יקבע לפי קוד הדגם בהתאם למחירון הפוליסה.

 

 


 

הארכת הביטוח – ייקבע, כי כל הארכה של תקופת הביטוח טעונה הסכמה מפורשת הן של המבטח והן של המבוטח.

 

ראו כתבה לעניין זה

 

 


 

השתתפות עצמית

 1. תאונה שנגרמה כאשר הנהג היה נתון תחת השפעת אלכוהול -  תגבה השתתפות עצמית גבוהה פי חמש מסכומי ההשתתפות כאשר הנטל להוכחה על כך שהמבוטח היה נתון תחת השפעת אלכוהול חל על חברת הביטוח.

  עם זאת יש לשים לב לכך, כי לפי התקנות במקרה של נזק טוטאלי לא מנכים בכלל השתתפות עצמית, כך שנהג שיכור יחייב בתשלום השתתפות עצמית מוגדלת רק אם לא הרס את כל הרכב!
   

 2. לא יהיה כפל השתתפות עצמית בנזק עצמי ובנזק צד שלישי, כאשר המבוטח לא היה נתון תחת השפעת אלכוהול. כלומר, המבוטח ישלם השתתפות עצמית אחת, שלא תעלה על הגבוה מבין הסכומים הקבועים במפרט עבור פרק א' ופרק ב' בפוליסה.
   

 3. ביטול השתתפות עצמית לנזק של ירידת ערך.
   

 4. ביטול הצמדת סכום ההשתתפות העצמית
   

 5. החזרת היקף הכיסוי לקדמותו - נוסחת הכינון (אם תגבה הפרמיה בגינו) והגדרת הנוסחה בפוליסה, תגמולי הביטוח ששולמו בניכוי השתתפות עצמית חלקי ערך הרכב, מוכפל בסכום הפרמיה ששילם המבוטח בניכוי העמלות (שהועברו לסוכן) ורכיב ההוצאות שמהווים כ- 80% מהפרמיה, מוכפל ביחס בין מספר הימים שנותרו ממועד מקרה הביטוח עד לתום תקופת הביטוח המקורית ובין סך הימים שנכללים בכל תקופת הביטוח המקורית.

 

 


 

ביטול הביטוח – וחישוב הפרמיה המוחזרת

 1. כאשר הפוליסה מבוטלת על ידי המבוטח, החישוב יהיה בהתאם למנגנון הקבוע בחוזר ביטוח 2005-1-32 "דמי ביטוח בענף רכב חובה": עבור תקופה של שבעה ימים ופחות בהם הייתה הפוליסה בתוקף, וגם אם לא הייתה בתוקף, יוחזרו 5% מדמי הביטוח השנתיים ועבור תקופה העולה על שבעה ימים, 5% מדמי הביטוח השנתיים ובנוסף, 0.3% מדמי הביטוח השנתיים החל מהיום השמיני.
   

 2. יקוצר מספר הימים ממועד ההודעה למבטח ועד לכניסת הביטול לתוקף מ- 21 ימים שקבועים בתקנות, למועד שבו נמסרה ההודעה על הביטול למבטח, וכן לקבוע כי החזרת דמי הביטוח תהיה לא יאוחר מ-14 יום ממועד כניסת הביטול לתוקף.
   

 3. הביטול יהיה לפי חישוב פרו-רטה, יחסי לתקופה, כאשר הביטול יהיה בגין העברת הבעלות על הרכב, בשל החזרת רישיון הרכב למשרד הרישוי, או שבעליו שהיה נהג נקוב נפטר.
   

 4. אם המבטח מבטל את הפוליסה, עליו לוודא מסירה של הודעת הביטול למבוטח, 21 ימים לפני תאריך הביטול. חישוב הפרמיה שהמבטח יחזיר למבוטח יהיה לפי  הסכום הגבוה מבין השניים: סכום יחסי לתקופה שנשארה או סכום שהיה נגבה ממבוטח דומה לאותה תקופה נכון ליום הביטול.  
   

 5. החזר דמי הביטוח יהיה לא יאוחר מ-14 יום ממועד הביטול.
   

 6. אם דמי הביטוח שולמו בתשלומים אזי כל תשלום יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם סמוך למועד התשלום שלו.
   

 7. פוליסה משועבדת יכולה להתבטל תוך 21 ימים מהיום שניתנה הודעה על כך לבעל השיעבוד.

 

 


 

 

תביעה לתגמולי ביטוח

 1. תבוטל הדרישה להגיש בכתב את התביעה והמבטח יחויב בתיעוד הבקשה.
   

 2. על תגמולי הביטוח לצד שלישי או ה למבוטח יתווספו הפרשי הצמדה וריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי סעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה מתום 30 ימים מיום מסירת התביעה. אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכות בית המשפט לפי החוק האמור.
   

 3. המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח בשל נזק לרכב המבוטח, כל סכום קצוב שהמבוטח חייב לו בגין הפוליסה או בגין פוליסה אחרת, למעט חיוב שטרם הגיע מועד קיומו.

  העניין אינו הוגן כלפי המבטחים במקרה של נזק טוטאלי כאשר המבוטח מקבל לידיו את מלוא ערך הרכב והפוליסה מבוטלת.
   

 4. תגמולי ביטוח לא יכללו מס ערך מוסף אם המבוטח זכאי לקזז מס תשומות

 

התיישנות -  התיישנות תביעה בשל נזק לרכב היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח, או תקופה אחרת (אם תקבע) לפי חוק חוזה הביטוח.

 

תחלוף - יקבע, כי המבטח חייב להודיע למבוטח אם קיבל פיצוי מצד שלישי. מה שחסר לעניין סעיף זה הוא מתן אפשרות למבוטח לוותר על זכות התחלוף לפני קרות מקרה הביטוח, כמקובל בפוליסות רכוש ואחריות לפי תנאי ביט.

העניין חשוב בעיקר בביטוח רכב הנמצא בבעלות חברות או המשמש לצרכי עסק כאשר המבוטח נדרש על פי בהסכמים שונים לוותר על זכות התחלוף לטובת הצד המתקשר עמו בהסכם.

 

דו"ח תביעות - הגילוי למבוטח יורחב ודו"ח התביעות יכלול גם פרטים לעניין מספר הרכב המבוטח, היקף הכיסוי, מועד מקרה הביטוח, סכום הפיצויים ששולם בגינם, שיעור ירידת הערך שנקבע, מהות התביעה והאם שובבו הפיצויים מצד שלישי.

 

 הודעות – הודעת המבוטח למבטח אינה חייבת להיות בכתב

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright