היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח רכב מקיף

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

הפוליסה אינה מכסה

הגבלות השימוש

השתתפות עצמית

פרטי ומסחרי עד 3.5 טון

ירידת ערך

אפשרויות מקיף

הנזקים המבוטחים

המקרה המבוטח

קלקולים ונזק לצמיגים בלבד

מסחרי מעל  3.5 טון

ההבדל בין עד ל מעל 3.5 טון

פרטי עד 3.5 טון -  ללא סכומי ביטוח

כלי רכב ישנים

סיכונים

גבול אחריות בביטוח צד ג'

כינון סכום ביטוח

ערך כינון

שרידי הרכב

נזק חלקי

 מה נכלל בביטוח עד  3.5 טון)?

אובדן כללי – טוטל לוס

אובדן כללי הלכה למעשה

העברת הרכב למוסך

אילו פריטים יש לבטח במיוחד?

השבתת רכב

אופן הפיצוי

שיעבוד הרכב

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים


 

תנאי התקנות החדשות לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון מיום 3/10/2012                   

ביטוח רכב מקיף - המדריך

   מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

תוכן המדריך

 

 

המדריך לביטוח רכבמדריכים וטיפים        ביטוח רכב מקיף
ביטוח רכב צד ג'             הרחבות ביטוח רכב
ביטוח רכב חובה  

 

 

 

 

 

המבוטח יכול לוותר על אחד או יותר מהכיסויים הבאים (דבר שאינו מקובל בפרקטיקה):

 

 • כיסוי לאמצעי המיגון שהותקנו ברכב לפי דרישת המבטח.
   

 • ביטוח לאבזרים הצמודים לרכב או הנמצאים בו מכוח דין.
   

 • כיסוי למקרה של התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא.
   

 • כיסוי למקרה גניבה.
   

 • כיסוי לפרק א' (ביטוח רכוש) כולו - עד התיקון לפי לשון הפוליסה התקנית לא ניתן היה לוותר על ביטוח הרכוש ולערוך ביטוח צד ג' בלבד וזאת למרות שבפרקטיקה הדבר נעשה.

 

בשנת 2004 בוטלה האפשרות לרכישת ההרחבה (או כלילתה בביטוחי קולקטיב) לכיסוי אחריות חוקית לנזקי גוף שאינם כלולים בביטוח חובה (משלים לחובה). עודכנו נוסחאות חישוב הפרמיה בשל השבת סכום הביטוח לקדמותו בעקבות נזק ובוטלו חריגים שונים כמו ההגבלה ל"יד ראשונה" בביטוח לפי ההרחבה של ערך כינון (חדש תמורת ישן).

 

בביטוח מקיף לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון רשאי מבוטח שבבעלותו צי רכב -  40 כלי רכב פרטיים לפחות המבוטחים אצל מבטח אחד לוותר על תחולת הפוליסה התקנית כולה, כך שניתן להוסיף לביטוח מקיף של צי רכב  וקולקטיבים גם כיסוי משלים לחובה או לערוך את הביטוח באמצעות פוליסה נפרדת.

 

 

 


 

סיכוני הרכב השכיחים ביותר הם:

 

 • גניבה או נזק תוך כדי ניסיון גניבה.

 • נזק תוך כדי תאונת דרכים.

 • שריפה.

 • נזקי הצפה.

 • נזקי השחתה (נזק בזדון).

 • תביעה של צד ג'.

 

 


 

המבטחים אינם מעוניינים, בדרך כלל, לבטח בכיסוי מקיף רכבים שיוצרו לפני יותר מעשר שנים בגלל ערכם הנמוך ועלות התיקונים הגבוהה, ההופכת כמעט כל נזק בינוני לאובדן מוחלט. לפיכך, קשה להשיג בעבור רכבים אלו כיסוי מקיף ובדרך כלל ניתן לבטחם בכיסוי צד ג' בלבד.

 


 

 

תנאי הפוליסה לפרטי ומסחרי עד 3.5 טון נקבעו בחוק  תנאים אלה הם מינימום שחברת הביטוח אינה רשאית לגרוע מהם אלא להוסיף עליהם ולשפרם בלבד.

 

לכן הכיסוי הבסיסי הוא אחיד ולגביו אין הבדל בין חברות הביטוח השונות.

 

ההבדלים קיימים בכיסויים ובהרחבות אותם הוסיפו חברות הביטוח לבסיס.

 

אופנוע ורכב מנועי דו גלגלי אינם נחשבים לרכב פרטי למטרת ביטוח לפי תנאי המינימום הקבועים בחוק.

 

 

 


 

פוליסה זו אינה מחויבת לתנאי מינימום על-פי החוק ולכן קיימים הבדלים ניכרים בין הכיסויים המקובלים בין המבטחים השונים.

 

לכן מומלץ  לבדוק היטב את תנאי הפוליסה לפני ההתקשרות.

 

 


 

ברשימת הפוליסה למסחרי עד 3.5 טון אין מציינים סכומי ביטוח ובתנאי הפוליסה אין סעיף ביטוח יתר או סעיף ביטוח חסר.

 

לפי פוליסות לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון

 • פירוט רכיבים המשפיעים של שווי הרכב – יפורטו במפרט הפוליסה אם ברכב כלולות תוספות או אבזרים צמודים אפשריים שאינם כלולים במחירון הרכב של דגם הרכב במפרט היבואן, כאשר הם משפיעים על שווי הרכב.
   

 • שווי רכב שאינו נכלל במחירון – ייקבע לפי הערכת שווי שתצורף למפרט.

 

הפוליסה לביטוח רכב מסחרי מעל 3.5 טון מבוססת על סכום ביטוח אשר מצוין ברשימת הפוליסה. תנאי הפוליסה כוללים סעיף ביטוח חסר.

 

את גבול אחריות המבטח לפי פרק ב' בפוליסה - אחריות חוקית כלפי צד ג', מציינים ברשימת הפוליסה.

 

 


 

גבול האחריות בביטוח רכב בפרק אחריות חוקית כלפי צד שלישי (צד ג') אינו אחיד וניתן למצוא הבדלים שיכולים להגיע  למאות אלפי שקלים ואפילו למיליונים בין המבטחים השונים.

 

במקרה של נזק גדול לרכוש צד שלישי ההבדל עשוי להיות משמעותי. לכן חשוב לבדוק את ההבדל בין גבולות האחריות בין ההצעות השונות שמוגשות לכם לפני בדיקת מחיר הביטוח.

 

עוד על ביטוח צד ג'  רכב- במדריך לביטוח צד ג' רכב

 


 

הכיסוי המקיף לפרטי ומסחרי עד  3.5 טון כולל גם מזגן ואביזרים אשר צמודים אליו,  אמצעי המיגון שהותקנו לפי דרישת המבטח  או אביזרים הנמצאים בו מכוח דין (כמו דיבורית, כסא תינוק ומשולש אזהרה).

 

המבוטח רשאי  לוותר על כיסוי לאמצעי המיגון ואבזרים הצמודים לרכב או הנמצאים ברכב מכוח דין.

 

לפי פוליסות לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון

הביטוח כולל את האבזרים והמכלולים שבחבילה הבסיסית של דגם הרכב הקבועים במפרט היבואן ושלא ניתן לרכוש רכב בלעדיה, למזגן האוויר שבו, לאמצעי המיגון שהותקנו בו לפי דרישת המבטח, לאבזרים הנמצאים בו מכוח דין או לאבזרים הצמודים אליו שננקבו במפרט.

 

הגדרת הרכב לפי הפוליסה למסחרי מעל  3.5 טון, בדרך כלל, אינה כוללת מזגן.

 

 

 


 

רכוש אותו יש לבטח במיוחד  הם אותם פריטים המותקנים ברכב כמו:

מקלט רדיו, רשם קול, מכשיר קשר, אנטנה, טלוויזיה וטלפון.

 

 • בפוליסות למסחרי מעל  3.5 טון יש לבטח גם מזגן. כן אין ביטוח לכל רכוש אחר הנמצא ברכב שלא בוטח במיוחד.

 • ביטוח לחפצים אישיים  אפשר להשיג רק אצל מבטחים מעטים.

 • ביטוח רכוש המשמש לעסק בעת הימצאו ברכב למטרות העברה אפשר לבטח במרבית המקרים בביטוח סחורות בהעברה.

 

 

 

הפוליסה לפרטי ומסחרי עד 3.5 טון מבטחת נזקים ל שנגרמו מהסיבות הבאות:

 

אש, ברק, התפוצצות, התלקחות, התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא, גניבה, כל נזק שנגרם עקב גניבה תוך כדי גניבה ובעת ניסיון גניבה, שיטפון, סערה, שלג וברד, התפרצות הר געש, מעשה זדון שלא נעשה בידי המבוטח או מי מטעמו במתכוון.

 

לפי פוליסות לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון שתחילתן מיום 3/10/2012 ואילך: הכיסוי הוא לשלג או ברד.

 

 


 

קלקולים מכאניים וחשמליים אינם מבוטחים אלא אם נגרמו במהלך מקרה מבוטח או בעקבותיו.

 

לפי פוליסות לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון אין כיסוי גם לקלקולים אלקטרוניים.

 

נזק לצמיגים אינו מבוטח אלא אם באותו מקרה נגרם נזק או אובדן גם לחלקים אחרים של הרכב.

 


 

הפוליסה למסחרי מעל 3.5 טון אינה מכסה, בדרך כלל, נזק שנגרם לכלי וכן לצד שלישי עקב העמסת יתר של הרכב בניגוד לקביעה של רשויות הרישוי.

 

 

 

אופן הפיצוי במקרה של נזק לרכב  לפי תנאי הפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון, נתון לשיקול דעתו של המבטח. הוא רשאי להחליט על אחת, או יותר, מהדרכים הבאות:

 

1) תשלום ערך הנזק במזומן.
2) תיקון - (למשל במסגרת הסדר המוסכים).
3) החלפה ברכב מסוג ואיכות דומים.

4) החלפת חלקים (למשל במסגרת הסדר המוסכים).

 

במקרה של פיצוי כספי לפי תנאי הפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון, יש לחשב את התגמולים לפי הערך ביום שקרה המקרה המבוטח.

 

לפי פוליסות לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון: תגמולי הביטוח יחושבו וישולמו לפי האבדן או הנזק לרכב ביום קרות מקרה הביטוח, לרבות בשל ירידת ערך ויהיו בצירוף מ.ע.מ. למעט לזכאי בניכוי תשומות מ.ע.מ.

 

 

 


 

לגבי פוליסות פרטי ומסחרי עד  3.5 טון קובע החוק, כי:

 • כאשר אירע נזק והרכב אינו ניתן לשיקום או אם נגנב ולא נמצא תוך 30 יום, ייחשב הנזק כ "אובדן גמור" (אובדן כללי -TOTAL LOSS ).
   

 • מבטחים מסוימים וקולקטיבים גדולים מרחיבים לתקופה קצרה יותר למשל 21 או אפילו 14 יום במקום 30.
   

 • חברת הביטוח צריכה לשלם את מלוא ערך הרכב ביום קרות הנזק ללא ניכוי השתתפות עצמית.
   

 • בפוליסות פרטי ורכב מסחרי עד 3.5 טון (ולפי הפוליסות שתוקפן מיום 3/10/12 עד 3.5 טון) נקבע, כי כאשר הנזק הישיר הוא לפחות 60% מערכו, ייחשב הנזק  כ"אובדן גמור".
   

 • אובדן כללי הלכה למעשה - אם הנזק שנגרם הוא לפחות 50% מערך הרכב רשאי המבטח להכריז על אובדן כללי הלכה למעשה.
   

 • לעניין ניכוי בגין משתנים מפחיתים והוספה בגין משתנים מעלים - ראו במדריך לתביעות רכב באתר

 

 

 


 

אצל חברות ביטוח אחדות אפשר לרכוש הרחבה (בדרך כלל לרכבים חדישים) לפיה גם נזק בשיעורים נמוכים (55% ואפילו 45%) ייחשב לאובדן כללי המזכה את המבוטח במלוא ערכם כחדש.
 

בביטוח מסחרי מעל 3.5 טון נקבע, כי במקרה של "אובדן כללי" תשלם החברה את שווי האובדן או הנזק, אולם לא יותר מהסכום המבוטח וחברות הביטוח קובעות לפעמים השתתפות עצמית.

 

 


 

בפוליסות לפרטי  ומסחרי עד 3.5 טון קובע החוק, כי כאם הנזק שנגרם לרכב הוא:

 

 50% מערכו לפחות רשאי המבטח להכריז עליו כעל אובדן כללי הלכה למעשה.

 

 


 

 

לאחר שחברת הביטוח שילמה למבוטח תגמולי ביטוח בגין אובדן גמור, עוברת לידיה הזכות לשימוש בשרידים.

 

 

 


 

בפוליסה לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון נקבע, כי במקרים בהם התיקון מחייב החלפת המרכב או חלקים ממנו או פנס, המבטח ישא במלוא עלות החלפה זו, ללא תלות בגיל הרכב.
 

לגבי נזקים אחרים נקבע, כי מתגמולי הביטוח לרכב שגילו עד 9 שנים לא ינוכה בלאי והחברה תשא בעלות החלפה של החלק שניזוק לפי עלותו של חלק דומה לו בתכונותיו ובתיאורו כולל הוצאות ההתקנה.
 

בשל עלותם הגבוהה של חלקים אוריגינליים, חברות הביטוח מעדיפות לפעמים להחליף את החלק שנפגע בחלק תואם משומש ולפעמים אפילו לא מאותו יצרן. עניין זה מעורר לא אחת ויכוחים בין המבטח לבין הלקוחות. לפי חוק חוזה הביטוח על המבטח להחזיר את הרכב ככל האפשר למצב בו היה לפני קרות המקרה ולכן אפשר להתנגד לכל תיקון הגורע ממצבו.

 

מתגמולי הביטוח לרכב שגילו מעל 9 שנים מנכים בלאי.

 

בפוליסה לביטוח מסחרי מעל 3.5 טון נקבע, בדרך כלל, כי:

במקרה של החלפה של חלק שאבד או ניזוק ברכב, ישלם המבטח  את ערכו הממשי של החלק שאבד (דהיינו בניכוי בלאי) ובצירוף הוצאות התקנה. הפיצוי ייעשה בגבולות סכום הביטוח ובכפוף לסעיף ביטוח חסר.

 

לפי פוליסות לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון:

 • בתיקון הרכב - יעשה שימוש בחלפים המתאימים לחלק המוחלף באיכות, בתכונות ובתיאור בצרוף הוצאות התקנה.

 • רכב שגילו עד שנתיים - יתוקן בחלפים מקוריים או חדשים בלבד.

 • אם בעת התיקון הוחלף חלק שלא בהתאם לתנאים באחריות היצרן והאחריות הוסרה בגין ההחלפה, חברת הביטוח תהיה אחראית לאותו פגם.

 

 


 

ביטוח המקיף לפרטי ומסחרי עד 3.5 טון מכסה גם ירידת ערך הנגרמת עקב תאונה שמהווה חלק בלתי נפרד מהנזק.

המבטחים נוהגים לקבוע השתתפות עצמית לכיסוי זה קיים הבדל בין המבטחים השונים ומומלץ להשוות.

 

 

 


 

אצל מבטחים אחדים ניתן לרכוש תמורת פרמיה נוספת ביטוח לפי "ערך כינון" (חדש תמורת ישן) לרכב חדיש, כלומר, במקרה של אובדן מוחלט המבטח ישלם לכם את מלוא עלות ההחלפה בהגבלת תוספת האחוזים מערך הרכב הקיים הנקובה בפוליסה, למשל תוספת ערך של 10% - 15% לכל היותר.

 

 

 


 

הפוליסה לפרטי ומסחרי עד 3.5 טון מבטחת גם הוצאות סבירות הנדרשות לאחר קרות המקרה המבוטח לשמירתו של המכונית והעברתה למקום התיקון הקרוב ביותר.

 

תשלום ההוצאות הנוספות הוא מעל לערך המכונית. הפוליסה למסחרי מעל 3.5 טון מגבילה, אצל מבטחים מסוימים, את הכיסוי להוצאות הנוספות ל- 20% מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח.

 

 


 

כאשר המבוטח מחליף את רכבו במשך תקופת הביטוח, זכותו להעביר את הפוליסה לרכב החדש לאחר מתן הודעה לחברה.

 

בביטוח פרטי ומסחרי עד 3.5 טון לא נדרשת הסכמת המבטח מראש. המבוטח זכאי להחזר פרמיה או עליו לשלם פרמיה נוספת, לפי סוג וגיל הרכב החדש.

 

בביטוח מסחרי מעל 3.5 טון תיעשה התאמה של סכומים והמבטחים עשויים  לקבוע בפוליסה, כי ההחלפה בביטוח טעונה בקבלת הסכמתם מראש.

 

 

 אזהרה!!! - לפני שמחליפים מבטח במועד החלפת הרכב

כאשר אתם מבקשים לקבל הצעת מחיר מגורמים שונים בעבור הרכב החדש אותו רכשתם במהלך תקופת הביטוח, קחו בחשבון את תנאי הפוליסה לפיהם יהיה עליכם לשלם קנס, אם תבטלו את הפוליסה הקיימת לפני תום תקופת הביטוח. בביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון הביטול הוא מיידי מיום הבקשה והחזר הפרמיה הוא בתוך 14 יום מיום ביטול הביטוח.

 

לדוגמא אם אתם מחליפים רכב במהלך תקופת הביטוח ולאחר בדיקת מחירים אתם מגלים, כי עלות הביטוח בעבור הרכב החדש יקרה יותר אצל המבטח הקיים לעומת הצעה של מבטח אחר. לא בכל מקרה כדאי לכם להחליף מבטח.

 

למשל: אם ההפרש בפרמיה לרכב החדש מראה של חיסכון של 600 ש"ח במעבר למבטח חדש, שימו לב לחישוב לפי הדוגמא הבאה:

 

הפרמיה לשנה בעבור הרכב הישן שהחולף : 4,000 ש"ח.

הרכב החדש נרכש כעבור שלושה חודשים מיום תחילת הביטוח ואתם מניחים שבסופו של דבר תחויבו ב 1/4 מהפרמיה הואיל והייתם מבוטחים במשך 1/4 שנה, כלומר תחויבו ב 1,000 ש"ח וחברת הביטוח תחזיר לכם 3,000 ש"ח.

דבר זה יתכן, אם חברת הביטוח באה לקראתכם ו"עוצמת עין" מתנאי פוליסה המאפשרים לה לחייב אתכם לפי החישוב הבא:

תקופת ביטוח 3 חודשים + 21 יום (הודעה מראש) = חיוב לפי תקופה קצרה ב50% מהפרמיה השנתית (10% לכל חודש או חלקו X = 40% בתוספת 10% תשלום גלובלי= חיוב ב 50% מהפרמיה השנתית) = החזר של 2,000 ש"ח ולא 1,000 ש"ח אותו תקבלו רק כעבור 30 יום מיום ביטול הביטוח ( החל 21  יום מיום הודעה), כלומר 51 רק כעבור  יום מיום ההודעה על הביטול!

 

בפוליסות לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5  טון הביטול הוא מיידי מיום הבקשה והחזר הפרמיה הוא בתוך 14 יום מיום ביטול הביטוח, חישוב הפרמיה המוחזרת הוא יותר נח למבוטח:  לתקופה של עד 7 ימים 5% מדמי הביטוח השנתיים. לתקופה העולה על 7 ימים 5% מדמי הביטוח השנתיים + 3% מדמי הביטוח השנתיים בעד כל יום ביטוח החל ביום השמיני.)

 

לכן לפני שמבטלים את הביטוח הקיים רצוי לוודא את אופן החיוב אצל המבטח הקיים בעבור ביטול הביטוח לפני תום התקופה ואז להחליט.

 

במאמר מוסגר, אציין, כי חברות ביטוח העובדות באמצעות סוכנים נוטות לוותר על זכותן לגבות את הפרמיה לפי החישוב הנ"ל במקרים בהם לא הוגשו תביעות לפי הפוליסה במהלך תקופת הביטוח. לעומת זאת,  לפי מידע שנמסר, יש חברות לביטוח ישיר אינן מוותרות על זכותן לחיוב יתר בשל ביטול הביטוח לפני תום התקופה, דבר המתאפשר לפי הוראות הפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון המבוססת על תנאי מינימום המחויבים על פי חוק.

 

לפי הפוליסות שתוקפן מיום 3/10/12 לרכב פרטי ולמסחרי עד 3.5 טון במקרה של ביטול הביטוח בשל העברת בעלות הרכב, החזרת רישיון הרכב למשרד הרישוי או פטירת הנהג הנקוב כנהג יחיד, תחושב הפרמיה המוחזרת לפי חישוב פרו-רטה – יחסי לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח.

 


 

אם המכונית משועבדת המבוטחת לפי הפוליסה משועבד לבנק ומשמש כבטוחה להלוואה, דורש הבנק שנתן את ההלוואה כי הרכב יבוטח בביטוח מקיף והביטוח ישועבד לטובת הבנק אשר נקבע כמוטב בפוליסה עד לשיעור טובת הנאתו בנכס.

 

הבנק מקבל העתק חתום ונאמן למקור של הפוליסה הכוללת סעיף השעבוד לטובתו.

 

לפי הפוליסות שתוקפן מיום 3/10/12 לרכב פרטי ולמסחרי עד 3.5 טון פוליסה משועבדת תבוטל לאחר 30 ימים לאחר שניתנה התראה על הביטול לבעל השעבוד.

 

 


 

 

הכיסוי המקיף אינו כולל נזקי רעידת אדמה באופן אוטומטי  אלא בחלק מהפוליסות בלבד, כמו למשל בביטוח עובדי מדינה ותוכניות ביטוח מיוחדות לקהלים מועדפים (אשר עשוי להיות גם זול יותר מהביטוח הרגיל שאינו כולל סיכון זה). במקרה של נזק ממשלת ישראל לא התחייבה לפצות את אזרחיה והפתרון היחיד, למי שאינו מבוטח לפי תוכנית מיוחדת הכוללת כיסוי זה הוא  הוספת הסיכון.

 

במקרה של נזק ממשלת ישראל לא התחייבה לפצות את אזרחיה והפתרון היחיד האפשרי כיום הוא הרחבת הפוליסה לכלילת הסיכון.

 

לכן רצוי ומומלץ להרחיב את הביטוח המקיף תמורת פרמיה נוספת לכלול גם נזקי רעידת אדמה .

 

לפי הפוליסות שתוקפן מיום 3/10/12 לרכב פרטי ולמסחרי עד 3.5 טון - כאשר הכיסוי נוסף לביטוח, הדבר יירשם במפרט כולל ההשתתפות העצמית שנבחרה ע"י המבוטח והתעריף יוצג בנפרד בהצעת הביטוח

 

הביטוח המקיף של הרכב ללא כל הרחבה מיוחדת ישלם לכם נזקי שבר לשמשות  שנגרמו על-ידי פורצים או על-ידי מעשה זדון אולם אז יהא עליכם לשאת בסכום ההשתתפות העצמית שבמקרים רבים יעלה על עלות תיקון הנזק לשמשות.

 

חלק מהמבטחים מכסים גם שבר תאונתי של שמשות המכונית בהשתתפות עצמית נמוכה יחסית. שבר לשמשות המכונית מוגדר כשבר העובר לכל עובייה של השמשה. אחריותה של החברה מוגבלת לסכום הביטוח הרשום בפוליסה לשבר שמשות.

 

כיסוי זה נכלל בפרמיה של ביטוח המקיף ואין צורך בתשלום פרמיה נוספת. תביעה לפי סעיף זה בלבד אינה משפיעה על הנחת העדר התביעות.

 

המבטחים שאינם משווקים כיסוי זה בד"כ מאפשרים למבוטחים לרכוש מינוי להחלפת שמשות אצל זגגים.

 

 


 

 

תמורת תשלום פרמיה נוספת, אפשר להרחיב את הפוליסה לכסות אובדן או נזק על-ידי מקרה מבוטח למכשיר חשמלי המותקן התקנה של קבע ברכב המבוטח אשר בוטח לפי הרחבה זו עד לסכום הביטוח לגביה הנקוב ברשימה.  בחלק לא מבוטל מהפוליסות ניתן לקבל כיסוי למכשירים חשמליים עד לסכום מוגבל ללא תוספת תשלום בעיקר כאשר הכיסוי הביטוחי ניתן על בסיס של החלפת המכשיר במכשיר אחר.

 

הכיסוי המיוחד בדרך כלל אינו כולל: אנטנות, תקליטורים, מכשירים אור-קוליים וקלטות.

 

גם ללא קשר לביטוח, בעלי רכב רבים מצאו דרך להתגונן מפני גניבת מכשירי הרדיו-טייפ על-ידי התקנה של מכשיר רדיו-דיסק שחלקו החיצוני נשלף.

 

 

 


 

 

כיסוי זה כמעט ולא ניתן להשיג כיום  אולם בעקרון כיסוי חפצים אישיים (בהשתתפות עצמית נמוכה יחסית) נועד לכלול אובדן או נזק,  על-ידי הסיכונים המבוטחים בפוליסה לחפצים אישיים של המבוטח, או של בני משפחתו הגרים עמו בקביעות, עד הסכום הנקוב לגביהם ברשימה.
 

כיסוי מיוחד זה אינו כולל: כסף מזומן, ניירות ערך, בולים, שטרות, תכשיטים, כלי עבודה או מכשירים, מכשירים חשמליים לרבות תקליטים וקלטות.

 


 

 

 

הכיסוי המקיף אינו כולל באופן אוטומטי כיסוי לנזקי שביתות ומהומות אלא בחלק מהפוליסות בלבד, כמו למשל בביטוח עובדי מדינה ותוכניות ביטוח מיוחדות לקהלים מועדפים (אשר עשוי להיות גם זול יותר מהביטוח הרגיל שאינו כולל סיכון זה). במקרה של נזק ממשלת ישראל לא התחייבה לפצות את אזרחיה והפתרון היחיד, למי שאינו מבוטח לפי תוכנית מיוחדת הכוללת כיסוי זה הוא  הוספת הסיכון תמורת פרמיה נוספת.

 

 

 

כמעט אצל כל המבטחים ניתן לרכוש כתוספת לביטוח המקיף כתב שירות לקבלת רכב חליפי, לכיסוי זה אין תנאים אחידים, והתנאים להלן מהווים דוגמא לכיסוי אפשרי בביטוח מקיף של רכב פרטי שגילו אינו עולה על 4 שנים.
 

זהו כתב שירות שניתן על-ידי חברת השכרה פרטית באמצעות חברת הביטוח, או עם הסוכן.

 

 

 


 

 • סה"כ כיסוי למשך התקופה הנקובה בכתב השרות.

 • במקרה של תאונה - לתקופה המתחילה לאחר היום שנקבע בכתב השירות (למשל 4 ימים) מיום התאונה ומסתיימת בתום מספר הימים שנקבעו בכתב השירות (למשל 11 ימים) מיום קבלת הרכב.

 • במקרה של גניבה - לתקופה המתחילה מהיום שנקבע בכתב השרות ומסתיימת כעבור מספר הימים שנקבעו בו.
   

מבוטח חייב לשמור על תקינות הרכב החלופי ולנהוג לגביו בהתאם לתנאים המפורטים בכתב השירות.

 

 

 

 


 

כמעט תמיד ניתן לרכוש במסגרת הכיסוי המקיף (ולפעמים אפילו צד ג') כתב שירות של חברה פרטית הנותנת שירותי גרירה. הכיסוי הוא לכל ימות השנה, למעט יום הכיפורים במשך 24 שעות ביממה. השירות כולל:

 • גרירה - כתוצאה מתאונת דרכים, תקלה מכאנית או גניבה.

 • התנעה.

 • תיקוני דרך קלים - החלפים על חשבון המנוי.

 •  חילוץ  - ממקומות סמוכים לדרך כתוצאה מתאונת דרכים או מתקלה מכאנית.

 

 

 


 

בתקנות הפיקוח  נקבע, כי המבטח ימסור למבוטח דו"ח תביעות המשקף את העבר הביטוחי של המבוטח אצל המבטח, כדי שהמבוטח יוכל לקבל את הנחת התביעות המגיעה לו אם יפנה למבטח אחר.

 

 


 

להלן ריכוז מרבית ההרחבות המקובלות אצל המבטחים. ההרחבות להלן מוגבלות בסכום הקבוע בפוליסה לגביהן וחלקן ניתן רק במסגרת תנאי קולקטיב כזה או אחר והתשלום עבורן נכלל בתעריף הבסיסי או ניתן תמורת תוספת פרמיה:

 

 1. ערכי כינון לרכב שגילו עד שנתיים.

 2. נזק טוטאלי 45%.

 3. הפיכת המגבלות לנהג מעל גיל 24 לנהג מעל גיל 21.

 4. השלמה לחובה.

 5. ריסק לנהג 80 אלף ש"ח או בסכום אחר.

 6. תאונות אישיות לנהג 80 אלף ש"ח או בסכום אחר.

 7. ביטוח השתלות אברים בחו"ל.

 8. תיקוני דרך וגרירה.

 9. רדיו/דיסק.

 10. טלפון ומכשירים אלקטרוניים אחרים.

 11. חפצים אישיים.

 12. ביטוח שמשות.

 13. רכב חליפי.

 14. הגנה במשפט פלילי.

 15. שביתות ופרעות, רעידת אדמה.

 16. חישוב השתתפות עצמית רק פעם אחת (לפי הסכום הגבוה) במקרה של מספר תביעות עקב מקרה אחד - למשל צד ג' ומקיף.

 17. ביטול השתתפות עצמית בתביעות צד ג בתביעות העולות על סכום ההשתתפות העצמית של המבוטח.

 18. כינון הפוליסה לאחר נזק ללא ניכוי מהתביעה.

 19. ויתור על חישוב לפי "תקופה קצרה" בביטול  ע"י המבוטח.

 20. טיפול עו"ד בתביעות צד ג' אשר מגיש המבוטח.

 21. כיסוי לנזקי טרור.

 22. כיסוי לנהיגת אקראי של נהג צעיר.

 23. כיסוי נהיגת אקראי של בני משפחה צעירים המשרתים בזרועות הביטחון.

 24. הקטנת השתתפות עצמית או ביטולה במקרה של תיקון הרכב המוסך הסדר.

 25. הסעה של המבוטח ממקום התאונה.

 26. כלילת מערכת ההגנה של הרכב בכיסוי מקיף ללא פרמיה.

 27. הגדלת גבול אחריות כלפי צד ג' עד כדי   1,000,000 ש"ח ללא תוספת פרמיה.

 

 


 

 

 

ברשימת הפוליסה מציינים את הרשאים לנהוג ברכב המבוטח. רשימה זו עשויה לכלול אחד, או יותר, מהמנויים להלן:

 

המבוטח, אדם ששמו נקוב במפרט, אדם הנוהג לפי הוראת המבוטח או ברשותו, אדם הנמצא בשירות המבוטח הנוהג לפי הוראתו או ברשותו, אדם הנוהג ברשות המבוטח ובלוויית אדם אחר מהמנויים להלן, אדם חסר רישיון נהיגה, בתנאי שהוא מלווה בידי מורה נהיגה מוסמך בעל רישיון להוראת נהיגה, או בעת מבחן נהיגה רשמי מטעם משרד התחבורה, בתנאי שהאדם מלווה בבוחן מטעם משרד התחבורה.
 

תנאי לביטוח הוא שכל אדם הנוהג ברכב יהיה בעלי רישיון נהיגה תקף ברכב מסוג כלי הרכב המבוטח, או שהיה בעל רישיון כזה במשך 24 חדשים שקדמו לנהיגה ברכב ולא נפסל לנהיגה ברכב על-ידי בית משפט או כל רשות מוסמכת.

 

 

 

המקרים הבאים אינם מבוטחים לפי הפוליסה :

 1. אובדן, נזק או חבות עקב מקרה ביטוח שאירע מחוץ לשטח מדינת ישראל, איזור יהודה ושומרון ואיזור חבל עזה.


 2.  
 3. נזק תוצאתי.
   

 4. אובדן או נזק שנגרמו בעת שהרכב היה מגויס לצה"ל.
   

 5. נזק שנגרם על-ידי שביתות או מהומות, אם לא בוטח במפורש.
   

 6. תביעה הנובעת מחבות שבחוזה.
   

 7. מקרה ביטוח שנגרם בשל היות הנהג נתון בהשפעת סמים וברכב מסחרי מעל 3.5 טון המונח סמים פירושו סמים מסוכנים כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג – 1973.)  בביטוח רכב מסחרי מעל 4 או 3.5 טון (לפי מועד תחילת הביטוח) החריג יכלול בדרך כלל גם נהיגה תחת השפעת אלכוהול.
   

 8. נזקי מלחמה, פיגועים חבלניים, פעולות אויב, התקוממות צבאית או עממית, מהפיכה.
   

 9. נזקי קרינה רדיואקטיבית.
   

 10. נזקי רעידת אדמה אם לא בוטחו במפורש.
   

 11. בביטוח רכב מסחרי מעל 3.5 טון שימוש ברכב למטרות גרירה, למעט גרירה ללא תמורה של רכב ממונע אשר יצא מכלל שימוש.
   

 12. בפוליסות למסחרי מעל  3.5 טון נזק שנגרם לנגרר אשר לא בוטח לפי הפוליסה, ניצוצות, נזק לגשרים וכל נקרה נוסף שיכלל בפוליסה כמקרה שאינו מבוטח בהסכמת הפיקוח על הביטוח.

 

 

 


 

 

בכל מקרה של תשלום תגמולי ביטוח בגין מקרה מבוטח לפי ביטוח הרכוש, ינוכה מתביעתו של המבוטח סכום ההשתתפות העצמית הקבוע ברשימת הפוליסה בהתאם לסוג הנזק שנגרם.
 

אין מנכים השתתפות עצמית במקרה של אובדן גמור או אובדן גמור, הלכה למעשה, לפרטי ומסחרי עד 3.5 טון בכל מקרה של תשלום לצד ג', משלם המבטח בשמכם את הסכומים שאתם חייבים בתשלומם על-פי חוק וגובה מכם את סכום ההשתתפות העצמית (המבטח אינו מנכה את ההשתתפות העצמית מהסכום שישולם לצד שלישי).

אם הסכום המגיע לצד השלישי נמוך או שווה לסכום ההשתתפות העצמית המבטח אינו חייב בתשלום סכום כלשהו לצד השלישי.

 

לפי הפוליסות שתוקפן מיום 3/10/12 לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון - תנוכה השתתפות עצמית אחת למקרה ביטוח אחד – לפי הסכום הגבוה מביניהם - גם אם מדובר בכיסוי לפי פרק המקיף ופרק ביטוח צד ג'. כלומר, תיאסר גביית השתתפות עצמית כפולה במקרה של נזק עצמי ונזק לצד שלישי.

 

 


 

 

לאחר תשלום בשל נזק עצמי או תביעת צד ג' בשל מקרה מבוטח, מחזיר המבטח את  סכומי הביטוח וגבולות האחריות לקדמותם כפי שהיו לפני שקרה המקרה. את הפרמיה שעליכם לשלם בעד השבה זו מנכים, בדרך כלל, מתגמולי הפוליסה.

 

לפי הפוליסות לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון - מחויבים המבטחים בפירוט חישוב דמי הביטוח בעבור השבת סכום הביטוח לקדמותו לאחר נזק. הפירוט יבוא בסמוך לפירוט סכום ההשתתפות העצמית. המבטח רשאי, אך אינו חייב לגבות דמי ביטוח נוספים בעבור כינון הפוליסה.

 


 

 

 

 

 לפי הפוליסות לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון - נוסף סעיף המאפשר למבוטח להודיע על השבתה למשך תקופה של 30 ימים לפחות שבה לא ינהג המבוטח או מי מטעמו ברכב. במשך תקופת ההשבתה לא יהיה כיסוי לנזקי התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא ובתום תקופת ההשבתה יוחזר למבוטח החלק היחסי של דמי הביטוח בעבור כיסוי התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא.

 


 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright