ביטוח -  "מרכז מידע על ביטוח"

 

 

 

 

 

ליום 25/6/2009

 

חדשות ביטוח

 

 

 

 

 

   

 


  עתיד הסוכן | רישוי | עבודת סוכנים | יועצים ומשווקים פנסיה וחיים |  אחריות מקצועית |  הקרב האלמנטרי של הסוכנים


שיווק ביטוח באינטרנט      עשה ואל תעשה באתרי האינטרנט של הסוכנים

 

הטיוטה השניה של הפוליסה התקנית לביטוח רכב וגורלם של סוכני הביטוח

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

לפי המצב החדש, כאשר מבוטח יטען שלא ביקש לחדש את הביטוח  יהא על חברת הביטוח והסוכן להוכיח את ההפך. לשם כך הם יאלצו לדרוש ולקבל הסכמה מפורשת של המבוטח בכל פעם שיבקשו לחדש את הביטוח או לדאוג להקליט את קולו.

 

 

ביום 29/6/2009 פורסמה הטיוטה השניה של הפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון. טיוטת הפוליסה כוללת שינויים רבים כמתחייב מהזמן הרב שחלף מאז תוקנו התקנות באופן מסיבי (שנת 1986) אולם העדכון האמור להשפיע יותר מכל על מעמדם ועל עתידם של סוכני ביטוח הרכב הוא עדכון התקנה המחייבת הסכמה מפורשת לכל הארכה של תקופת הביטוח הן של המבטח והן של המבוטח. במקום התנאי הקיים כיום לפיו  כל הארכה של תקופת הביטוח על פי פוליסה זו טעונה הסכמה מפורשת בכתב של המבטח.

 

במקרים לא מעטים, עבודת המכירה של סוכן הביטוח נעשית בעיקר בשנה הראשונה שבה הוא רוכש את המבוטח כלקוח ולאחר מכן הביטוח מתחדש מעצמו למעט אותם מקרים בהם המבוטח פונה אליו ומבקש הנחה על סמך הצעה זולה יותר שקיבל מסוכן מתחרה או מביטוח ישיר ולמעט המקרים שבהם מוגשת תביעת ביטוח, סוכן הביטוח יכול לנוח על זרי הדפנה וליהנות מהמכירה שראשונה שעשה במשך שנים רבות.

 

לפי הטיוטה הראשונה, המצב היה חמור יותר מבחינת הסוכנים הואיל והתנאי היה שההסכמה תהיה בכתב ובסמוך לתום תקופת הביטוח המסתיימת.

 

בכל זאת, ההבדל המעשי בין המצב החדש ובין המצב לפי הנוסח המעודכן יהיה כך: נכון להיום כאשר מבוטח מבקש לבטל ביטוח שחודש באופן אוטומטי, חברות הביטוח, בדרך כלל, נענות למבוטח כאשר הפניה באה בסמוך לחידוש כאשר המבוטח מציג ביטוח שערך באמצעות מבטח אחר.  מבוטח הטוען היה מעוניין בביטוח בכלל במועד החידוש, מתקשה במרבית המקרים לקבל את הביטול המבוקש של הביטוח שלא ביקש לערוך.

 

לפי המצב החדש, כאשר מבוטח יטען שלא ביקש לחדש את הביטוח  יהא על חברת הביטוח והסוכן להוכיח את ההפך. לשם כך הם יאלצו לדרוש ולקבל הסכמה מפורשת של המבוטח בכל פעם שיבקשו לחדש את הביטוח או לדאוג להקליט את קולו.

 

ביטוח רכב רכוש, יש לזכור מהווה את החלק הארי של הביטוח האלמנטארי במדינת ישראל וסוכני ביטוח רבים מתפרנסים מתיווך הכולל שיווק פוליסות ביטוח רכב.

 

מצב בו החידוש מחייב הסכמה מפורשת של המבוטח עשוי להניע מבוטחים בעלי אופי אופורטוניסטי במצב של חידוש אוטומטי (כפי שהדבר נעשה לא פעם כיום) לשמור את הפוליסה ולטעון כעבור זמן שבכלל לא רצו לחדש את הביטוח (במקרה של היעדר תביעות) ולדרוש בחברה את כל הפרמיות שנוכו מחשבונם לפי הוראת הקבע, או ינסו להתחמק מתשלום באמתלות שונות.

 

כלומר, אם הפוליסה התקנית לפי הנוסח החדש, תכלול סעיף אשר ישים קץ למצב הקיים כיום לגבי מקרים רבים בהם סוכן הביטוח מחדש את הפוליסה באופן אוטומטי ושולח למבוטח את הפוליסה מבלי לשאול את פיו כאשר חלק לא מבוטל מהמבטחים פשוט שוכחים לדאוג לבדיקת מחירים ותנאים לפני החידוש ונהנים מדאגתו של סוכן הביטוח לחידוש הפוליסה.

 

אם יווצר מצב שבו המבוטחים והמבטחים יאלצו לעשות את ה"חיזור" כל שנה מחדש במועד חידוש הביטוח, הרי שחלק גדול יותר מהמבוטחים ישבור את חוק ההתמד הנוח לכל הצדדים ויחפש לקראת החידוש הצעות אטרקטיביות יותר לביטוח הרכב ובעיקר אותו סוג של לקוחות שהוא הטוב ביותר בעבור המבטחים והסוכנים - לקוחות שאינם מגישים תביעות.

 

אם תחברו לכך את האפשרות הכמעט וודאית של מכירת ביטוח באמצעות האינטרנט של גורם המייצג מספר גדול של מבטחים המסוגל להציע למבוטח 24 שעות ביממה לרכוש את הביטוח הזול ביותר מבלי לצאת מהבית, הרי שחלק לא מבוטל מהמבוטחים עשוי לנסות את מזלם אצל הגורם החדש אשר קרוב לודאי יבחן  בהמשך הדרך לפי רמת השירות שיוכל לספק למבוטחיו.

 

 

 

 

 

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright