ביטוח -  "מרכז מידע על ביטוח"

 

 עודכן ביום: 28/6/2009

 

 

 

חדשות ביטוח

 

 

 

                

 

 

    כתבות ומאמרים

ביטוח שבר מכשירי אלקטרוניקה בדירה - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


מייקל ג'קסון וחריג תרופות בביטוח תאונות אישיות - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


התחלוף - מדריך - כתבת השבוע בלעדי לאתר


ביטוח בריאות - הצורך בכיסוי מחליפי ניתוח - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


מדריך ביטוח אחריות מקצועית - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


הצורך בפירוט דרישות מיגון כחלק מהצעת המחיר - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


דודו טופז לא הפנים את השיר שכתב אביו- טיפ השבוע, בלעדי לאתר


ביטוח נזק בזדון  - כתבת השבוע - בלעדי לאתר.


רישיון סוכן הביטוח של מיכאל נחמה משנת 1964 - באדיבות הסוכן שלמה נחמה מנכ"ל מייק ביט


תקופת ביטוח לעבודה קטנה בפוליסה קבלנית פתוחה  - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


טיפים להתקשרות עם עורך דין  - כתבת השבוע - בלעדי לאתר.


שרותי הגישור של עורכי הדין הבכירים  יחזקאל ביניש ודניאלה ירון צולר


הרחבה לנהיגת חיילים בביטוח רכב - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


    ארועים וספרים


יום עיון של AIDA ישראל

כנס של אידאביום 23/6/2009 יתקיים יום עיון של AIDA, האיגוד הישראלי לדיני ביטוח במלון קרלטון תל-אביב בשעה 13.00.

תוכנית הכנס

ניתן להירשם במשרד עו"ד גד נשיץ

 

טלפון: 03-6235013

פקס: 623-5011 - 03


יצא לאור ספרו של עו"ד ירון אליאס, "דיני ביטוח" דיני ביטוח ירון אליאס - מהדורת 2009

המהדורה החדשה של הספר, יצאה לאור בתחילת 2009 והיא כוללת שני כרכים (בסה"כ כ 2,000 עמוד!). במהדורה החדשה נוספו פרקים שלא נכללו במהדורה הקודמת כמו ביטוחים קבוצתיים ("קולקטיבים"), אמצעי מיגון, חובת הנמקה ועוד. מרבית הפרקים שהיו קיימים שוכתבו מחדש והורחבו.

 

לפרטים נוספים ולמבצע


 


 

 

 

    פסיקה וחוזרים

 הגבול לפרשנות כנגד מנסח

הגבול לפרשנות כנגד המנסחבית המשפט המחוזי תל אביב-יפו דחה את התביעה כנגד חברת הביטוח וקבע לעניין כלל הפרשנות כנגד המנסח, כי אינו חסר גבולות וקיבל את טענת המבטח לפיה יש לפרש את התנאי לכיסוי הוצאות משפטיות בארה"ב בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית באופן שאינו כולל כיסוי למקרה של הפרה במודע של החובה כלפי אחרים

פשר 002255/99, בשא 2097/07, ס.א.א.ט יישום טכנולוגיה מתקדמת בע"מ נגד מנורה חברה לביטוח בע"מ, ואח'

 

 


מתי מתקיימת החזקה המרובה בביטוח רכב חובה?

מץי מתקיימת החזקה המרובה בביטוח רכב חובה?בית המשפט העליון העליון קיבל הערעור וקבע, כי החזקה המרובה אינה חלה בניצול הכח המכני לייעוד שאינו מקורי

 רע"א  9996/06 מנורה חברה לביטוח בע"מ ואבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ נגד עזבון המנוח כהן ניסים ז"ל ואחרים

 


פורסם חוזר דיווח שנתי למבוטחים בביטוח בריאות

דיווח שנתי למבוטחים בביטוח חיים

 מטרת החוזר לספק למבוטח דיווח שנתי, אשר יאפשר לו לעקוב אחר הפרמיות והכיסויים הניתנים במסגרת הביטוח שברשותו

 


טיוטת תקנות הון עצמי מינימלי

מינימום ההון הנדרש מהמבטחים לפי התקנותפורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח) (תיקון), התשס"ט-2009. עיקרי השינויים  לעומת טיוטת התקנות שפורסמה ביום 10 באוקטובר 2007,  הם : מתן הקלה כך שמהנכסים הלא מוכרים תנוכה עתודה למס שנוצרה בשלם, תופחת דרישת הון בשל חלקם של מבטחי משנה בסכום החשיפה לאסון טבע, דרישת ההון בשל סיכונים תפעוליים  תשונה ותיקבע בהתאם לנוסחה הסטנדרטית המוצעת ב-4QIS, הקלה באופן חישוב ההון בשל הוצאות לפיתוח מערכת מידע וכן שינויים קלים בשיעור ההון הנדרש בגין נכסים לעומת הטיוטה הראשונה, בין היתר, בכל הנוגע לאגרות חוב ממשלתיות סחירות.

 


טיוטת חוזר: מסירת מידע לבעל פוליסה

מסירת מידע לבעל פוליסה

המטרה לפי הטיוטה: לקבוע הוראות לעניין היקף המידע המינימאלי שעל מבטח למסור לבעל פוליסה והמועדים למסירתו. החוזר אמור לחול על פוליסות לביטוח בריאות קבוצתי, על פוליסות לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי ועל פוליסות לביטוח חיים קבוצתי החל מיום 1 בנובמבר 2009 והוא נועד לקבוע הוראות לעניין היקף המידע המינימאלי שעל מבטח למסור לבעל פוליסה.

 

    חדשות

 הצגת הדוחות הכספיים של המבטחים לשנת 2008
שמואל מלכיס מנהל המחלקה הכלכלית של אגוד והתאחדות המבטחיםהצגת הדוחות הכספיים של המבטחים לשנת 2008 לקראת האסיפה הכללית של אגוד חברות הביטוח ושל התאחדות החברות לביטוח חיים, של  מנהל המחלקה הכלכלית של האגוד ושל ההתאחדות, שמואל מלכיס.

 

בשנת 2008 העמלות בביטוח חיים ירדו ב 0.1% ובביטוח כללי עלו ב 14.7%.

להמשך הכתבה


הפיקוח על הביטוח פרסם נתוני חודש מאי 2009
נתוני הביטוח נטבאתר האינטרנט של הפיקוח על הביטוח פרסמו הנתונים לחודש מאי 2009:


הפיקוח על הביטוח פרסם ריכוז הערכות ל- Solvency II

ריכוז היערכות ל SOLVENCY 2הריכוז כולל קישורים נבחרים לפרסומים באינטרנט של ניירות עמדה והנחיות הפיקוח להיערכות ליישום Solvency II ובהם הצעת הדירקטיבה - Directive Of The European Parliament And Of The Council, European Commission  באתר Solvency 2 Ceiops  באתר (Quantitative Impact Studies) מבחני השפעה כמותית FSA  באתר ה - Solvency 2, נייר עמדה -Solvency II חיזוק דרישות ההון מחברות ביטוח, היערכות לקראת, חוזרים ותקנות, ועדות מקצועיות ושאלות- תשובות: KPMG – Draft Response to the Solvency II Committee - version 2 0

 

 


מחקר IDC  לשוק הכלים האנליטיים:

 מיה מחשבים"SAS מובילה בבירור בשוק העולמי של האנליטיקה המתקדמת"

 

בהודעה לעיתונות מטעם מיה מחשבים נמסר, כי:

SAS מובילה גם במכירות של תוכנות BI

קרי צפ' קרוליינה 15 ביוני - בהצביעם באמצעות תקציב טכנולוגיות המידע, אירגונים בחרו יותר פעמים בפתרונות האנליטיקה של SAS לעומת סך הבחירות בפתרונותיהם של כל 16 ספקי הפתרונות האנליטיים האחרים שצויינו במחקר על התעשייה. SAS הוכרזה כ"מנהיגה מכריעה" באנליטיקה מתקדמת, על פי דו"ח המחקר העולמי החדש של חברתIDC , אודות דפוסי הרכישה בשנת 2008.


 

 

 

חדשות ביטוח קודמות


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright