היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

נזק בזדון

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

תוכן המדריך

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

מדריך ביטוח נזק בזדון

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

   תוכן המדריך

מהו מעשה זדון?

מעשה זדון, אינו מוגדר במרבית המקרים בפוליסה. משמעות המקובלת היא למקרה אשר נגרם במתכוון במטרה להסב נזק.

 

נזק שנגרם על ידי המבוטח או המוטב במתכוון

חוק חוזה הביטוח שולל את  הכיסוי הביטוח כאשר מקרה הביטוח נגרן על ידי המבוטח או המוטב במתכוון.

"סעיף  26. מקרה שנגרם בכוונה - נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח או בידי המוטב במתכוון, פטור המבטח מחבותו. "

היוצא מהכלל היחיד לעניין זה הוא כיסוי התאבדות במסגרת ביטוח חיים, לפי סעיף 50 לאותו חוק המכסה במסגרת ביטוח חיים התאבדות של מבוטח לאחר שחלפה שנה או יותר ממועד ההתקשרות בהסכם הביטוח.

 

הכיסוי הביטוחי לסיכוני נזק בזדון - malicious damage

 

הכיסוי הביטוחי לפי פוליסות הרכוש המקובלות מבדיל את הכיסוי המיוחד לנזק בזדון  לאותם נזקים שאינם נופלים בתוך ההגדרות של מקרי הביטוח או גם החריגים הבאים:

 • נזקי מלחמה וטרור

 • נזקי גניבה פריצה ושוד

 • נזקי התפרעות

 • נזקי מהומות

עם זאת, ניתן למצוא בחלק מהפוליסות הרחבות יותר לביטוח רכוש הגדרות או הרחבות מיוחדות לפיהן נזק שנגרם תוך כדי פריצה לרכוש שלא נגנב ייחשב לנזק בזדון. בתנאי פוליסות ביט, לביטוח סיכוני אש מורחב, בשנים האחרונות כיסוי פריצה כולל גם נזק שנגרם תוך כדי פריצה למבנה דבר המחייב להגדיל את סכום הביטוח לפריצה בהתאם על מנת שיכלול בנוסף לנזק לתכולה גן נזק שנגרם תוך כדי פריצה למבנה כמו הרס מערכות מיגון, שבירת קירות וכו'.

 

 

 

 


 

הכיסוי לנזק בזדון לפי פוליסות רכוש – פרט

 

ביטוח דירה ותכולתה וכך גם ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון מבוססים על תנאי מינימום המחויבים על פי חוק , נכלל כיסוי לנזק בזדון לפי ביטוח המקיף לרכב פרטי ולמבנה ולתכולת דירה.

 

יש לשים לב למגבלות הכיסוי הביטוחי לפי שתי הפוליסות: ביטוח רכב וביטוח דירה.

 

 


 

ביטוח דירה מבנה ותכולה

תנאי המינימום כוללים כיסוי נזקי זדון עליהם רשאי המבוטח  לוותר (כמו גם על ביטוח כנגד סיכוני גניבה פריצה ושוד) בבקשה מיוחדת בהצעת הביטוח שתירשם בפוליסה.

 

ביטוח דירה מבנה ותכולה אינו כולל כיסוי לפעולות זדון שנעשו:

(1) כאשר  שהדירה היתה פנויה - למעלה מששים ימים רצופים או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מששים ימים רצופים.- כלומר, אין כיסוי לביטוחי למעשי זדון אשר קרו כאשר המבוטח נוסע והשאיר את דירתו פנויה יותר מ 60 ימים רצופים ובכלל זה כאשר מדובר בדירה נוספת או דירת נופש הנשארת פנויה יותר מ 60 ימים רצופים.

הפתרון הוא לבקש ולקבל הרחבה מיוחדת לעניין זה שתרשם בפוליסה כאשר התנאי, קרוב לודאי, יהיה שהמבוטח יתחייב, כי הדירה תבוקר על ידי אדם מטעמו אחת לשבועיים לפחות.

 

 (2) בידי המבוטח או בני משפחתו, או בהסכמתם – נזק בזדון שייגרם על ידי אחד מבני המשפחה המתגוררים בדירה כמו למשל במהלך ריב משפחתי או אינו מבוטח לפי הפוליסה.

 

(3) בידי בני אדם המתגוררים בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו - נזק בזדון שייגרם על ידי אחד מבני אנשים שאינם בני משפחה המתגוררים בדירה ברשות המבוטח אינו מבוטח לפי הפוליסה.

 

כן יש לשים לב, כי:

 • נזקי מלחמה, מהפכה וטרור אינם מבוטחים לפי הפוליסה.

 • נזקי גניבה פריצה ושוד כלולים בביטוח לפי סעיף נפרד.

 


 

ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון

ביטוח המקיף לפי סעיף 1.6. כולל כיסוי למעשה זדון (שלא נגרם בידי המבוטח או בידי מי מטעמו במתכוון).

 

 גם כאן יש לשים לב, כי  

 • נזקי מלחמה, מהפכה וטרור אינם מבוטחים לפי הפוליסה.

 • נזקי גניבה כלולים בביטוח לפי סעיף נפרד והכיסוי לגביהם תלוי במרבית המקרים בקיומם של אמצעי מיגון וזהירות (והמבוטח רשאי לוותר על הכיסוי הביטוחי לגביהם)

 • לביטוח מפני מהומות ושביתות – נדרש כיסוי מפורש אשר במרבית המקרים כרוך בתשלום פרמיה נוספת.

כמו כן יש לשים לב לחריג נוסף לפוליסה המוציא מכלל ביטוח  נזק שנגרם לצמיגים בלבד מבלי שניזוקו חלקים נוספים מהרכב – כלומר נזק בזדון הנגרם בדרך של השחת הצמיגים בלבד, אינו מבוטח.

 

 

 


  

הכיסוי לפי ביטוחי הרכוש לעסק

 

הכיסוי לפי ביטוחי הרכוש לעסק אינו מבוסס על תנאי מינימום המחויבים על פי חוק ועל כן ניתן למצוא הבדלים ניכרים בין תוכניות הביטוח השונות. יש לשים לב, כי לפי חלק מתוכניות הביטוח עשוי המבוטח להידרש לכיסוי מיוחד לסיכון זה תמורת תשלום פרמיה נוספת (אפילו בביטוח מבנה ותכולה של בית עסק, בתוכניות ביטוח מסוימות)  או אף לשאת בהשתתפות עצמית גבוהה יותר לסיכון זה.

 

כך למשל ניתן למצוא בחלק מהפוליסות לביטוח עבודות קבלניות וציוד מכני הנדסי השתתפות עצמית מוגדלת לסיכון נזק בזדון הדומה או זהה להשתתפות העצמית לביטוח נזקי  גניבה פריצה ושוד כמו כן עשוי המבוטח להידרש לקיומם של אמצעי מיגון מיוחדים כתנאי לכיסוי זה במסגרת ביטוחים שונים, כמו למשל ביטוח עבודות קבלניות וכך גם בביטוח ציוד מכני הנדסי.

 

ביטוח רכוש העסק כולל ביטוח לפי הפוליסות הבאות או פרקי הפוליסה בביטוח חבילה לבית עסק:

 • ביטוח מבנה של עסק

 • ביטוח תכולה של עסק

 • ביטוח אובדן רווחים

 • ביטוח רכוש בהעברה

 • ביטוח כספי העסק

 • ביטוח ציוד אלקטרוני

 • ביטוח ציוד מכני הנדסי

 • וביטוח עבודות קבלניות.

 

בכל מקרה, רצוי וחשוב לבדוק את הכיסוי לפי הפוליסה הספציפית בשלב ההצעה ולבדוק ולוודא את עמדת המבטח (חשוב לקבל התייחסות בכתב) לגבי:

 • תנאי הכיסוי

 • החריגים המיוחדים, אם יש

 • המיגון הנדרש כתנאי לביטוח (אם נדרש)

 • ההשתתפות המיוחדת (אם נדרשת כזאת)

 • הפרמיה הנוספת (אם נדרשת לכיסוי זה)

 

בכל אחד מהסעיפים המפורטים לעיל ניתן למצוא הבדלים משמעותיים בין המבטחים השונים העשויים להשפיע לא רק על עלות הביטוח אלא על עצם הכיסוי הביטוחי.

 

 


 

הכיסוי לרכוש העסק לפי תנאי ביטוח אש מורחב - ביט 09

 

נזק לרכוש שלא נגנב בעת פריצה, נחשב כנזק בזדון לפי כיסוי הפריצה בפוליסות ביט 2009. כלומר, כאשר עלות הסיכון לביטוח נזק בזדון כלולה בתעריף הכולל לביטוח הרכוש והכיסוי לביטוח כנגד סיכון פריצה עולה בפרמיה נוספת (כפי שמקובל במרבית המקרים), אזי יש לקחת בחשבון בקביעת סכום הביטוח או גבול האחריות לסיכון פריצה רק את ערכו של הרכוש אשר עשוי להיגנב (אם מדובר בגבול אחריות) וכן את עלות הנזק העלול להיגרם למבנה הואיל ונזק פריצה למבנה אינו מוגדר כנזק בזדון.

 

הכיסוי כולל נזק בזדון שנגרם על-ידי פעולת זדון של אדם כלשהו בין אם הפעולה נעשתה בשעת הפרעה של שלום הציבור ובין אם לאו למעט אירוע הנזכר בחריג המוציא מכלל ביטוח נזקי מלחמה, מהפכה, טרור וכו' וכן נזק המבוטח לפי כיסוי פריצה או מוצא מכלל ביטוח לפי סיגיו.

 

 

ויתור על תחלוף לפי תנאי ביטוח אש מורחב - ביט 2009

סעיף ויתור על תחלוף בתנאי ביט, קובע, כי הויתור לפי הפוליסה לפיו המבטח מוותר על זכותו לתחלוף שעלולה להתעורר נגד כל עובד של המבוטח,  מועצת הדירקטוריון,  בעלי מניותיו של המבוטח וכן בני משפחותיהם וכן נגד כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח ויתר על זכות התביעה כלפיהם או התחייב לשפותם בכתב לפני הנזק, לא במקרה של ביצוע פשע. כלומר הויתור על תחלוף אינו חל לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright