היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

שבר מוצרי אלקטרוניקה בדירה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח שבר מוצרי אלקטרוניקה בדירה - המדריך

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 ביטוח דירה - ראשי | ביטוח דירה בnet | מדריכים וטיפים נוספים

 

 

  

 

 

הצורך בכיסוי הביטוחי

ביטוח דירה בישראל ובכלל זה ביטוח של תכולת הדירה (וכך גם ביטוח מבנה הדירה) במדינת ישראל, מבוסס על תנאי מינימום המחייבים על פי חוק

 

תנאי המינימום מחייבים ביטוח כנגד הסיכונים המוגדרים בפוליסה כגון : אש, סערה וסופה, שיטפון, נזק בזדון, גניבה, פריצה ושוד וכו' ואינם כוללים כיסוי כנגד סיכון שבר מתאונה (למשל בעקבות נפילה) העשוי לגרום לנזק למוצרי חשמל כמו מקרני טלוויזיה ומערכות שמע.

 

מסיבה זו נוהגים המבטחים להרחיב את הכיסוי הביטוחי לפי תכולת הדירה לכלול כיסוי משלים לשבר מתאונה שנגרם לציוד אלקטרוני ביתי וזאת באותם מקרים בהם כיסוי התכולה מושתת על תנאי המינימום כמפורט לעיל.


 

 

ביטוח על בסיס "כל הסיכונים"

במקרים בהם הכיסוי הבסיס לתכולת הדירה הוא כיסוי רחב המבוסס על "כל הסיכונים", אשר כולל במרבית המקרים כיסוי גם כנגד שבר מתאונה הפוליסה לביטוח תכולת הדירה לא תכלול את ההרחבה הואיל והכיסוי יהיה כלול ממילא בכיסוי הבסיסי. עם זאת,  אפשר, כי הכיסוי לפי הפוליסה המורחבת יציג סייגים וחריגים מיוחדים לכיסוי שבר מתאונה למכשירי חשמל  בדומה לסייגים והחריגים המופיעים בהרחבה המיוחדת של הפוליסות המבוססות על הכיסוי הבסיסי.

 

הואיל ומדובר בהרחבה שאינה כלולה בתנאי המינימום, קיימים הבדלים ניכרים בין תוכניות הביטוח השונות ועל כן חשוב לבדוק ולראות לפני ההתקשרות את הגדרת הרכוש המבוטח, תנאים המיוחדים והסייגים לכיסוי במקום להיות מופתעים לאחר שקורה נזק.


 

סכום הביטוח והפרמיה

הכיסוי ניתן בדרך כלל במסגרת התעריף הבסיסי לביטוח תכולת הדירה.

 

כאשר מדובר בהרחבה לכלול רכוש יקר ערך במסגרת הרחבה זו, אפשר שהמבטח ידרוש תשלום של פרמיה נוספת בשל הגדלת הסיכון.

 

סכום ביטוח הואיל ומדובר בהרחבה לביטוח התכולה, יש לכלול את ערכם של מכשירי החשמל כחדשים בתוך סכום הביטוח של התכולה.


הגבלת כיסוי לרכוש לשימוש מקצועי

 

הגבלת כיסוי לרכוש המשמש למקצוע – יכולה להופיע בחלק מהפוליסות.

 

מי שעובד בביתו באמצעות מחשב, מן הראוי שירחיב את הכיסוי הביטוחי לכלול את המחשב הואיל והמגבלה לכיסוי ציוד  המשמש למקצוע מופיעה בדרך כלל לגבי הכיסוי הרגיל של התכולה ומן הראוי לבטלה לגבי מחשב במקרה של עבודה מהבית.


 

כיסוי מוגבל בתחום הדירה

הקף הכיסוי: הכיסוי ניתן במרבית המקרים לשבר מתאונה בתוך הדירה עצמה ואינו כולל כיסוי לנזק שנגרם מחוץ לדירה.


הגדרת הרכוש המבוטח

 

הגדרת הרכוש המבוטח: אינה זהה בכל הפוליסות. ההמלצה הטובה ביותר, היא לציין, כי הכיסוי הוא למכשירי החשמל המפורטים בדוח הערכת התכולה שנעשה למבוטח מטעם המבטח, אם נעשה ולוודא, כי הסכומים בדוח נכונים ומתאימים לרמת המחירים בשוק במועד חידוש הביטוח. אם לא נערכה הערכה, רצוי לציין בפוליסה את מספרם של המכשירים וסוגם.

 

מכשירי טלוויזיה ומקרנים: יש להקפיד ולוודא, כי הכיסוי למקרני  הטלוויזיה כולל את המקרנים מהסוג המצוי בבית המבוטח ובכלל זה מקרני פלסמה ואל סי די וללא הגבלת סכום העולה על שווי המכשיר הקיים (במקרה הצורך יש לקבל בכתב אישור על הגדלת הכיסוי לפי הפוליסה). יש לוודא, כי הכיסוי כולל את האבזרים השונים כמו שלטים, ממירים ומשחקי מחשב.

 

מערכות קול, וידאו ודי.וי.דוי: מערכות קול ביתית מכשירי וידאו ודי. וי די: יש לוודאי כי הכיסוי כולל את כל המכשירים לרבות המכשירים המיוחדים (אם קיימים כאלו)  שבבית המבוטח.

 

מחשבים: הכיסוי מוגבל במרבית המקרים למחשב נייח ואינו כולל נזק למחשבים ניידים. לגבי מכשירים ניידים, יש לזכור, כי הכיסוי הבסיסי לתכולת הדירה (שהם מהווים חלק ממנה) כולל כיסוי לחפצים אישיים, בגדים ותכשיטים של המבוטח עד 5% מסכום ביטוח התכולה גם בעת הימצאם מחוץ לדירה בשטח מדינת ישראל אך לא בכלי רכב ולא כנגד סיכון גניבה. כך שאם מישהו פרץ לחדרו של המבוטח במלון וגנב את מחשבו האישי או מישהו שבר בזדון את המחשב האישי, הרי שהכיסוי יהיה תקף כפי שהוא תקף לגבי כל פריטי התכולה האחרים, לפי הסיכונים המבוטחים בפרק תכולת הדירה.

 


חריגים מקובלים לכיסוי

הכיסוי הביטוחי אינו אחיד ועל כן גם אפשר למצוא הבדלים בחריגים שבין תוכניות הביטוח השונות.

הכיסוי כאמור, מוגבל בדרך כלל , ל:

  1. מחשבים נייחים - הכיסוי אינו כולל בדרך כלל נזק למחשבים ניידים

  2. רכוש הנמצא בדירת המבוטח - הכיסוי אינו כולל בדרך כלל נזק לרכוש שנמצא מחוץ לדירה

 


רכוש שאינו מבוטח

ראשים מגנטיים של מכשיר הוידיאו, תקליטים, סרטים מגנטיים,תקליטים, מחט של פטיפון (מקול) ותקליטורים.

אמצעי אגירת מידע מכל סוג (דיסקים, דיסקטים, אמצעי גיבוי), והמידע האגור בהם.

 


מקרים שאינם מבוטחים:

קלקול מכשירים שלא בעקבות שבר תאונתי. כלומר, אם מכשיר טלוויזיה מתקלקל בשל נפילה, הפוליסה משלמת אולם במקרה של קלקול סתם הפוליסה לא תשלם, אולם המרבית המקרים ניתן לרכוש כיסוי לשירות תיקונים למכשירי חשמל הנותן פתרון לעניין זה.

 


רכוש ישן:

במרבית המקרים הכיסוי לפי הרחבה זו יוגבל לרכוש שגילו אינו עולה על מספר השנים הקבוע בהרחבה, כמו למשל 5 או 8 או 10 שנים או שהכיסוי לרכוש שגילו עולה על מספר השנים הקבוע בהרחבה יהיה על בסיס ערך שיפוי (בניכוי בלאי) ולא על בסיס ערך  כינון (חדש תמורת חדש).

 


הגבלת פיצוי:

ניתן למצוא בתוכניות הביטוח השונות אף הגבלת פיצוי להרחבה זו באחוזים בודדים מסכום הביטוח לתכולה או גם בהגבלת סכום לפריט אחד.

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright