דין וביטוח הוצאה לאור בע"מ

חסידוף 6 ירושלים 96409

טל. 02-6414170

טל. 050-6535174

פקס. 02-5605803


 

המהדורה החדשה של הספר דיני ביטוח מפרי עטו של עו"ד ירון אליאס

 

עו"ד ירון אליאס

עו"ד ירון אליאס הוא אחד המומחים המובילים בישראל בתחום דיני הביטוח. את מומחיותו זו רכש הן במסגרת עבודתו באגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, שם כיהן בין השנים 1997-2007, והן במסגרת עבודתו בשוק הפרטי, בין היתר, כיועץ למשרד עורכי הדין מ. פירון ושות', המייצג את ארגוני הביטוח הגדולים, ובכללם את איגוד חברות הביטוח ואת התאחדות החברות לביטוח חיים.


 

 

 

 

דיני ביטוח – מהדורת 2016

 מהדורה שלישית של הספר "דיני ביטוח" מאת עו"ד ירון אליאס, הכוללת התייחסות מקיפה ושיטתית לכל חידושי הפסיקה, החקיקה והרגולציה של שבע השנים האחרונות.

 

 

  דיני ביטוח מאת ירון אליאסהמהדורה החדשה:

כוללת שני כרכים
אשר כל אחד מהם מחזיק כאלף עמודים:

 

* שופכת אור על התיקונים שנערכו בשנים האחרונות בחוק חוזה הביטוח, לרבות התיקונים בסעיף 10 לחוק (ביטול החוזה), בסעיף 28א לחוק (ריבית עונשית) ובסעיף 31 לחוק (התיישנות).

 

* בוחנת את הפוליסות התקניות החדשות שהותקנו על-ידי שר האוצר בתחום ביטוח החובה לרכב (2010), בתחום הביטוח המקיף לרכב (2012) ובתחום ביטוח הדירות ותכולתן (2015).

 

* סוקרת את החוזרים החשובים בתחום המשפט הפרטי שפורסמו על-ידי הפיקוח על הביטוח, ובכלל זה, החוזר המסדיר את הליך בירורה של תביעת הביטוח ויישובה, החוזר המסדיר את הליכי כריתתו של חוזה הביטוח, החוזר המסדיר את הליכי חידושו של חוזה הביטוח, והחוזר המגדיר את "המותר והאסור" בניסוחם של חוזי ביטוח.

 

* מנתחת את כל חידושי פסיקת הביטוח של השנים האחרונות, לרבות ההלכות החדשות של בית המשפט העליון בנושאים הבאים: חובת הגילוי של המבוטח, חובת הגילוי של המבטחת, כללי הפרשנות החלים על חוזה הביטוח, אמצעים להקלת הסיכון, נטלי הוכחה בתביעות ביטוח, חובת הנמקה של דחיית התביעה, תרופות המבוטח בגין הפרת החובה לשלם את תגמולי הביטוח, ביטול חוזה הביטוח, כינון הנזק תביעות תחלוף (שיבוב), חלוקת אחריות בין מבטח המזיק לבין מבטח הניזוק, תובענות ייצוגיות, התיישנות, ועוד ועוד.

 

הספר, דיני ביטוח, צוטט במאות פסקי דין, ובכללם עשרות פסקי דין של בית המשפט העליון, ונתפס על-ידי רבים כ-text book של משפט הביטוח.  מחיר מיוחד לרגל ההשקה – 1,490 ₪ (עבור שני הכרכים והוא כולל מע"מ ודמי משלוח)   במקום 1,890 ₪  - חיסכון של 400 ₪! להזמנות התקשרו: טל. 02-6414170 או טל. 050-6535174 או מלאו הספח המצורף ושלחו בפקס 02-5605803

 

.........................................טופס הזמנה........................................................................................................

 

לכבוד:

דין וביטוח הוצאה לאור בע"מ, חסידוף 6 ירושלים

 

 הריני מזמינ/ה בזה את הספר "דיני ביטוח" (שני כרכים) במחיר השקה של 1,490  במקום 1,890

 

מחיר מבצע לגולשי אתר www.albit.co.il

את הזמנתי נא לשלוח: שם המזמינ/ה _______________________________,

טלפון _________, פקס __________, כתובת _________________________,

עיר ___________, מיקוד _________

 

למשלמים בכרטיס אשראי:

מס' הכרטיס  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ , תוקף _ _ / _ _ , ת.ז. _ _ _ _ _

 

תאריך____________      חתימה____________