ביטוח -  "מרכז מידע על ביטוח"

 

 עודכן ביום: 21/6/2009

 

 

 

חדשות ביטוח

 

 

 

                

 

 

    כתבות ומאמרים

התחלוף - מדריך - כתבת השבוע בלעדי לאתר


ביטוח בריאות - הצורך בכיסוי מחליפי ניתוח - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


מדריך ביטוח אחריות מקצועית - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


הצורך בפירוט דרישות מיגון כחלק מהצעת המחיר - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


דודו טופז לא הפנים את השיר שכתב אביו- טיפ השבוע, בלעדי לאתר


ביטוח נזק בזדון  - כתבת השבוע - בלעדי לאתר.


רישיון סוכן הביטוח של מיכאל נחמה משנת 1964 - באדיבות הסוכן שלמה נחמה מנכ"ל מייק ביט


תקופת ביטוח לעבודה קטנה בפוליסה קבלנית פתוחה  - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


טיפים להתקשרות עם עורך דין  - כתבת השבוע - בלעדי לאתר.


שרותי הגישור של עורכי הדין הבכירים  יחזקאל ביניש ודניאלה ירון צולר


הרחבה לנהיגת חיילים בביטוח רכב - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


    ארועים וספרים


יום עיון של AIDA ישראל

כנס של אידאביום 23/6/2009 יתקיים יום עיון של AIDA, האיגוד הישראלי לדיני ביטוח במלון קרלטון תל-אביב בשעה 13.00.

תוכנית הכנס

ניתן להירשם במשרד עו"ד גד נשיץ

 

טלפון: 03-6235013

פקס: 623-5011 - 03


יצא לאור ספרו של עו"ד ירון אליאס, "דיני ביטוח"

המהדורה החדשה של הספר, יצאה לאור בתחילת 2009 והיא כוללת שני כרכים (בסה"כ כ 2,000 עמוד!). במהדורה החדשה נוספו פרקים שלא נכללו במהדורה הקודמת כמו ביטוחים קבוצתיים ("קולקטיבים"), אמצעי מיגון, חובת הנמקה ועוד. מרבית הפרקים שהיו קיימים שוכתבו מחדש והורחבו.

 

לפרטים נוספים ולמבצע


 

 

 

    פסיקה וחוזרים

 פורסם חוזר : הגילוי הנדרש בדיווחים הנלווים של המבטחים - עדכון

עדכון חוזר הגילוי הנדרש בדוחות הנילווים של המבטחים

מטרת החוזר היא עדכון חוזר ביטוח 2009-1-6 בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדיווחים הנלווים של חברות הביטוח.

החוזר כולל עדכון טופס 14 טופס 15וטופס 2  וכן חיוב בדיווח על ההתחייבויות הביטוחיות בחלוקה לקבוצות השונות: עתודות ביטוחיות, פרמיה שטרם הרווחה ותביעות תלויות לרבות הפרשה בגין הוצאות עקיפות, פרמיה בחסר בענפי חבויות,    IBNR (מקרים שקרו ולא דווחו) ועודף הכנסות על הוצאות.

 


פס"ד: תוקף תעודת ביטוח חובה זמנית

תוקף תעודת ביטוח זמנית

 בית המשפט העליון קיבל את הערעור וקבע, כי לא היה מקום לפנות לחוק הפרשנות והתעודה לא הייתה בתוקף במועד התאונה.

 רע"א  941/09 המגן חברה לביטוח בע"מ ואבנר איגוד לנפגעי רכב בע"מנגד חיים חימו,חיה חימו, קרנית הקרן לנפגעי תאונות דרכים, קמור רכב בע"מ, ר.י.ו החברה המרכזית להפצת רכב בע"מ

המשיב, חיים חימו נפגע בתאונת דרכים שארעה ביום 7.7.2002. כאשר נהג ברכב חלופי של המוסך שטיפל ברכבו שיה מבוטח בביטוח זמני שנקבע כי "מועד תחילת הביטוח: מועד התשלום בבנק אך לא לפני 30.6.02" וכי "מועד פקיעת הביטוח – תוך 7 יום ממועד תחילת הביטוח אך לא אחרי 6.7.02 (בחצות)".

 


השבת תגמולים בשל הונאת ביטוח

השבת תגמולים בשל הונאת ביטוח

בית המשפט קיבל את טענתה של חברת הראל וחייב את חברת האחים שליין להשיב את תגמולי הביטוח ואת הוצאות המשפט

א  024290/07 אחים שליין בע"מ נגד הראל חברה לביטוח בע"מ

הדיבור "בכוונת מרמה" כולל שלושת היסודות הבאים:

 א. מסירת עובדות בלתי נכונות או כוזבות;

ב. מודעות של המבוטח לאי הנכונות או לכזב של העובדות שנמסרו;

ג. כוונה להוציא כספים שלא כדין על יסוד העובדות הבלתי נכונות."

 

    חדשות

 ביום שני הקרוב - ה22 ביוני 2009 -  האסיפה הכללית של אגוד והתאחדות המבטחים

אגוד והתאחדות המבטחים ביום שני הקרוב ה 22/6/2009 תתקיים האסיפה הכללית ה 57 של אגוד חברות הביטוח והאספה הכללית ה 57 של התאחדות החברות לביטוח חיים.

יונל כהן, מנכ"ל חברת מגדל אמור להיבחר כיו"ר החדש של ההתאחדות במקומו של היו"ר היוצא, רו"ח יהלי שפי.

 

 


ביטוח משווה - סוכנות מזרח המשווקת את ביטוח המשווה לרכב באמצעות רשות הדואר עומדת לצרף את מוצרי איילון ושלמה ביטוח.

מזרח שרות לביטוח

למערכת "על - ביטוח", נמסר, כי בתוך החודשים הקרובים ישווקו גם ביטוחי הרכב של חברת איילון - מסלול "אוטו דיל" וביטוח רכב של חברת שלמה ביטוח.

סוכנות הביטוח משווקת באמצעות רשות הדואר גם ביטוח נוסעים לחו"ל של חברת AIG.

השיווק מבוסס על תוכנת מחשב ייחודית ובלעדית של סוכנות הביטוח העורכת השוואה בין תעריפי הביטוח המיועדים לתוכנית של חברות הביטוח ובוחרת לכל מבוטח את התוכנית הזולה ביותר לפי הפרטים שנמסרו על ידו.

לפרטים נוספים


גדעון המבורגר בערב גאלה חגיגי בפתיחת הכנס השלישי של תל-אביב רי שהתקיים במועדון טראסק בנמל תל-אביב:

מר גדעון המבורגרמשק הביטוח הישראלי מייצר כיום פרמיה בכל ענפי הביטוח (חיים כללי וימי) בשיעור העולה על 8 ביליון דולר לשנה.

כאשר לוקחים בחשבון את מספר אזרחי המדינה העומד על כ 7.5 מיליון תושבים, משמעות הדבר, שישראל מייצרת פרמיה שנתית  בשיעור העולה על 1,000$ לראש.

 


 

 

 

חדשות ביטוח קודמות


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright