היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח רכוש וחבויות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 


על ביטוח | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים


    

ביטוח נאמנות עובדים            ביטוח כספים         ביטוח אובדן רווחים, נזק תוצאתי

 

ביטוח פריצה   ביטוח רכוש בהעברה       ביטוח נדל"ן       


ביטוח ציוד אלקטרוני      ביטוח עבודות קבלניות       ביטוח ציוד מכני הנדסי   

 

טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לפוליסת העסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק |  אינטרנט

 

ההבדל בין ביטוח רכוש לביטוח חבות

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

ביטוח חפצי עובדים כרכוש וביטוח אחריות בגינם בצד ג'

נזק תוצאתי בביטוח אחריות חוקית

 

 

דבר הנראה ברור על פניו עשוי להיות מקור לחוסר הבנה ובלבול אשר בסופו של דבר עשויים לעלות למבוטח בסכומי כסף גדולים שיהא עליו לשלם בעבור פרמיה לביטוח או בשל אירוע נזקים שאינם מבוטחים כראוי או אפילו אינם מבוטחים כלל בשל ביטוח לקוי שנערך עקב אי הבנת מהות הכיסוי הביטוחי הנדרש לסיכון.

 

ניקח את הדוגמא הפשוטה ביותר והיא ביטוח דירה. בעל הדירה או השוכר חשופים לסיכונים משני סוגים שונים:

  1. סיכוני רכוש לדירה ולתכולתה כמו: אש, רעידת אדמה, פריצה וכו'
     

  2. תביעה נזיקית העשויה להיות מוגשת כנגדם בשל נזק רכוש שאירע לדירות שכנים וגם או לרכוש אורחים בבניין בשל מקרה שמקורו בדירתם כמו למשל אש שפרצה מדירתם וגרמה נזק לדירות השכנים, עציץ שנפל מהמרפסת על ראשו של ילד שעבר ברחוב וכו'.

הפתרון לסיכון מספר 1 לעיל הוא עריכת פוליסה לביטוח רכוש.

 

הפתרון לסיכון מספר 2 הוא עריכת ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי לא ביטוח רוכש לכל הדירות בבניין וביטוח תאונות אישיות לכל מי שמתגורר בו.

 

מן הראוי לערוך את ביטוח האחריות בגבולות אחריות ראויים (כיסוי הכלול בדרך כלל באופן אוטומטי במסגרת ביטוח דירה לפי פרק התכולה  אולם יש לבחון  את גבולות האחריות והתנאים לביטוח זה ולהתאים אותם לפי הסיכון).

 

בטבלה להן נראה את ההבדלים שבין שני הכיסויים:

 

 הנושא  ביטוח רכוש  ביטוח חבות

כיסוי לפגיעת גוף או מוות בנוסף לנזק לרכוש

בלתי אפשרי

בדרך כלל הביטוח כולל את אחריותו החוקית של המבוטח גם בשל הפגיעה הגופנית בנוסף לביטוח האחריות בשל הבזק נזק לרכוש

הגבלת אחריות המבטח לרכוש שפורט בפוליסה

 

קיימת

אין

הסיכונים המבוטחים

            

הסיכונים נקובים (כיסוי מקיף)או כיסוי במתכונת "כל הסיכונים"

 

כיסוי במתכונת "כל הסיכונים" בלבד

כיסוי נזק כאשר המבוטח אינו אחראי לגביו עפ"י חוק

אפשרי ובתנאי שבעל הרכוש נכלל בפוליסה כמבוטח נוסף או כמוטב

אינו אפשרי

בסיס השיפוי

            

לפי הבסיס שהוגדר בפוליסה: ערך הרכוש כחדש- כינון או ערך ערך שוק - שיפוי

 

לפי מידת אחריותו החוקית של המבוטח כלפי התובע

נזק תוצאתי

רק אם בוטח במפורש כמו אובדן שכר דירה וגם או אובדן רווחים

מבוטח (לתובע), אלא אם כן הוצא במפורש מכלל ביטוח לפי חריגי הפוליסה. עד שמגיע לעליון...

דחיית תביעה בעליון - כניצחון מסוכן למבטח


העליון דחה דיון נוסף בתיק מולרם

 

המבטחים כן משלמים בגין נזק תוצאתי בביטוחי חבות

נזק תוצאתי בביטוח אחריות חוקית

 

הקף הפיצוי לפריט בודד

כפוף לסכום שנקבע לגביו וכן לסעיף ביטוח חסר (אלא אם כן בוטח לפי "נזק ראשון")

 

אין מגבלה לפריט בודד אלא קיים גבול אחריות המבטח למקרה ולתקופה (ולפעמים גם לתובע בודד).

התיישנות תביעה כלפי חברת ביטוח

3 שנים אלא אם כן קיימת הרחבה לגבי רכוש באחריות כמו למשל לפי תנאי תנאי ביט

אין התיישנות כל עוד לא התיישנה אחריותו של המבוטח כלפי הצד השלישי

 

 

 

מקרה לדוגמא: כתבתו של אריה הרמן על ביטוח רכוש בהשגחה באתר האינטרנט של אגוד חברות הביטוח.

 

 

בביליוגרפיה:

"דיני ביטוח" מאת דוד מ' ששון, הוצאת שוקן/ירושלים ותל-אביב 1988

"ביטוח חבויות בישראל" מאת י.קיהל, הוצאת המכללה לביטוח ע"ש יעקב שריר ליד איגוד חברות הביטוח בישראל - 1991

"ביטוח רכוש (אש וסיכונים נלווים)", מאת קטיה שורצמן  הוצאת המכללה לביטוח ע"ש יעקב שריר ליד איגוד חברות הביטוח בישראל

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright