עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 11/9/2011

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

 

תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח

 


 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

כל הטיפים לשנת 2011

 

כתבת השבוע:  המבטחים כן משלמים בגין נזק תוצאתי בביטוחי חבות

 

הבלוג השבועי - פוסט שביעי: העונה של לוחות השנה

 

דחיית תביעה בעליון - כניצחון מסוכן לחברות ביטוח

 

 

דחיית תביעה בעליון - ניצחון מסוכן לחברות ביטוח

העניין הוא שחוקי הביטוח, התקנות, החוזרים ואפילו ההכרעות העקרוניות של הפיקוח על הביטוח, אינן מחייבים את המבטחים המבקשים לדחות תביעה בהסתמך על פרשנות של סייג או תנאי מסוים בפוליסה להצהיר כיצד הם נוהגים לפרש את אותו הסייג או התנאי במקרים אחרים.

 

החוק מאפשר לחברות הביטוח להחליט לפי שיקול דעתן לגבי פירוש כל סייג ותנאי בתנאים האחידים בפוליסה באופן שונה לגבי כל מקרה ביטוח.

 

כלומר, לפי החוק הקיים חברת הביטוח יכולה להחליט לדחות תביעה מסוימת גם אם היא נוהגת לשלם בכל המקרים הדומים או אפילו הזהים תגמולי ביטוח לפי התנאים האחידים של פוליסה ספציפית אותה היא מבקשת לפרש במקרה מסוים כנגד מבוטח מסוים.

 

כיצד זה קורה? פשוט מאוד, כאשר חברת ביטוח דוחה תביעה, היא רואה לנגד עיניה את המקרה הספציפי. כאשר התיק מגיע לטיפולו של עו"ד חיצוני מטעם חברת הביטוח במקרה שבו מוגשת תביעה בבית המשפט כנגד חברת הביטוח, הוא אינו אמור להתייחס לאינטרסים של חברת הביטוח לפי התמונה הכוללת ואין לו כל מחויבות לגבי ההשלכות האפשריות של הצלחה בתביעה על חברת הביטוח וכל מה שעומד למול עיניו הוא הצלחה בתביעה הספציפית.

 

ניצחון של חברת ביטוח בבית משפט דחיית תביעה המבוססת על טיעון הנוגד את פרשנות הפוליסה המקובלת באותה חברת ביטוח וגם או בחברות ביטוח אחרות, עשוי להיות מסוכן לחברת הביטוח (ואפשר גם לחברות ביטוח אחרות) וכך גם לסוכני הביטוח.

 

מקרה לדוגמא: בכתבת השבוע:  המבטחים כן משלמים בגין נזק תוצאתי בביטוחי חבות

 

 

ההשלכות האפשריות לרעת המבטחים והסוכנים:

 

ביטוח משנה - כאשר מדובר בדחיית תביעה בבית המשפט העליון ובעיקר כאשר טענת המבטחים קיבלה חיזוק בדיון נוסף של העליון או בדחיית הבקשה לקיום דיון נוסף בעליון, עשויים מבטחי המשנה, לטעון כלפי המבטח ש"זכה" בתביעה הספציפית, כי בכל המקרים הדומים בהם שילם בעבר תגמולי ביטוח או גם בכל המקרים בעתיד בהם הוא ישלם תגמולי ביטוח במקרים דומים - מדובר בתשלום אקסגרציה - שהוא תשלום בהתנדבות מחוץ לתנאי הפוליסה ואינו מגובה בביטוח משנה המבוסס אך ורק על תשלום תביעות לפי תנאי הפוליסה. כך שחברות הביטוח עשויות למצוא את עצמן נדרשות להשיב תשלומים למבטחי המשנה בשל תביעות שכבר שולמו או למצוא את עצמן מנועות לשלם תביעות שהן כן היו מעוניינות לשלם אותן בשל אילוצי ביטוח משנה.

 

שיתוף בתשלום של מבטחים אחרים וצדי ג' - חוק חוזה הביטוח מאפשר לחברות הביטוח לחלק את תשלום הנזק המבוטח לפי הפוליסה ואפילו להיפרע בשל כל התשלום וההוצאות מחברות ביטוח אחרות ומצדי ג' האחראים לנזק. אפשרות זו קיימת, כמובן אך ורק בפוליסות המבוססות על עיקרון השיפוי הקיים בביטוחי רכוש ואחריות חוקית.

 

כל עוד מדובר בתשלום שהוא במסגרת תנאי הפוליסה חברות הביטוח יכולות לשתף בתשלום הנזק מבטחים אחרים שביטוחו את הסיכון לפי עקרון ביטוח כפל, או לתבוע את כל הנזק או חלקו מהגורם האחראי לנזק לפי עקרון התחלוף.

 

כך למשל, לפי החלטה בתיק בתיק מולרם לא תוכלנה עוד חברות הביטוח להגיש תביעת תחלוף כנגד מבטחי המזיק בביטוח אחריות חוקית בשל תגמולי ביטוח אשר שולמו על ידן לפי הפוליסות לביטוח אובדן רווחים.

 

כאשר קיימת החלטה שיפוטית מחייבת, כי המקרה או הנזק מהסוג לגביו חברת הביטוח תובעת השתתפות או פיצוי לפי עקרונות ביטוח הכפל או התחלוף, אינו נופל בגדר הכיסוי הביטוחי, הרי שחברת הביטוח לא תוכל לקבל השתתפות או פיצוי מחברות ביטוח אחריות או גם מצדי ג' בשל תשלום שהיא ביצעה בהתנדבות.

 

סוכני הביטוח - עשויים להיתבע ע"י מבוטחים שתביעתם תידחה בהפרת חובה מקצועית בשל מתן הסבר המבוסס על הפרשנות המקובלת של חוזי הביטוח באותה חברת ביטוח ובחברות ביטוח אחרות לפיה המקרה היה אמור להיות מבוטח לפי תנאי הפוליסה.

 

כלומר הצלחה של חברת הביטוח בדחיית תביעה בבית המשפט העליון במקרה מהסוג הנדון, יכולה להתברר כניצחון פירוס, לגביו נאמר: אוי למנצחים.

 

 

 

 

 

בברכה,

 

שלכם

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרים

 

הגולשים ומקבלי הטיפ מוזמנים לכתוב תגובות וחוויות

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright