היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הכשרת סוכנים בפרקטיקה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

תוכן הכתבה

 


גביית הפרמיה במועדה


השוואת מוצרי ביטוח


הסבר מלא בהגשת ההצעה
 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


טיפים   |  ניהול סיכונים לעסק  | ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק  | ביטוח אינטרנט ומחשביםעל ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחים


 

הכשרת סוכנים בפרקטיקה של הביטוח

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

הנושאים אותם נדרשים  סוכני הביטוח ללמוד מקיפים ביותר וכוללים הבנת הפעילות הכלכלית במציאות של משק גלובלי, לרבות נושאים במדיניות פיסקאלית ומוניטארית,  הכרת מבנה שוק ההון בישראל ובעולם.

 

מה שחסר, לדעת הכותבת, הוא לימוד והטמעה של נושאים הקשורים בהכרת הפרקטיקה היומיומית בעבודתו של סוכן הביטוח, כמו למשל גביית הפרמיה במועדה, השוואת מוצרי ביטוח מקבילים והסבר מלא במעמד הגשת הצעת המחיר ובכלל זה הסבר עלות מכלול הביטוח הכולל התייחסות גם למחיר המיגון, סכומי ההשתתפות העצמית ועוד.

 

ראו טיפ באתר: הביטוח מקצוע בפני עצמו

 


 

גביית הפרמיה במועדה

גביית הפרמיה במועדהבביטוח כללי מאפשרים המבטחים פריסת תשלומי הפרמיה למספר תשלומים מוסכם מראש אשר ייחשבו כתשלום במזומן. כלומר, המבוטח חוסך את תשלום דמי האשראי המגיעים לכדי מספר אחוזים מסכום הפרמיה.

 

איחור בתשלום גורם לתשלום מיותר של דמי אשראי המייקרים את הביטוח שלא לצורך, כאשר אחת הסיבות לתשלום המיותר היא המצאת החשבון לתשלום הפרמיה באיחור על ידי סוכן הביטוח שלפעמים ממתין לקבלת הפוליסה מחברת הביטוח כאשר הסכומים לתשלום ידועים מראש וגורם בכך נזק כלכלי למבוטחיו ואולי גם לחברת הביטוח בתקופות בהן הרווחים בבורסה עולים על ההכנסה מדמי האשראי.

 

אחד הטיפים שקיבלתי מסוכן ביטוח (דור שני בביטוח) הוא: לבדוק מדי שבוע את דוחות הנפרעים והחייבים של חברות הביטוח השונות עמן הוא עובד ולא לסכם כיסוי ביטוחי מבלי לקבל את אישורו של המבוטח בכתב לגבי תשלום הפרמיה בעבורו.

 

 


 

השוואת מוצרי ביטוח מקבילים

אחת התלונות הנפוצות ביותר של סוכני הביטוח כלפי המבוטחים היא שכל מה שמעניין אותם בביטוח הוא עלות הפרמיה בלבד.

 

אולם מבדיקת הצעות הביטוח המוגשות על ידי סוכני הביטוח למבוטחים ומהתוכן המוצג באתרי הביטוח של סוכני הביטוח עצמם, קשה מאוד להאשים את המבוטחים שאינם מקבלים את המידע הראוי לגבי ההבדלים הניכרים שבין מוצרי הביטוח באותו תחום שאינם מוצרים אחידים. להלן מספר קטן של דוגמאות להבדלים הקיימים בין מוצרי הביטוח השונים:

 

כך למשל הטיפ מיום 11/10/2009 התייחס לשיווק ביטוח רכב באמצעות אתר זאפ ללא ציון שם המבטח שלא לדבר על שמה של תוכנית הביטוח ופירוט מרכיביה.

 

ביטוח רכבביטוח רכב, אינו מוצר אחיד- קיימות תוכניות ביטוח המקנות כיסוי מורחב הכולל ללא תוספת פרמיה כיסוי לערך כינון לרכבים חדשים, ביטוח סיכוני מהומות, התפרעות ורעידת אדמה, תוכנית מיוחדת לביטוח רכב של עובדי מדינה הכוללת בנוסף לכך גם הרחבות רבות ומגוונות וביניהן השלמה לכיסוי נזקי טרור לרכב. כמו כן יש לשים לב להבדלים בגבולות האחריות בכיסוי צד ג' לפי הפוליסות השונות המגיע לפעמים לכדי מאות אלפי שקלים ואף יותר, הבדלים בסכומי ההשתתפות העצמית לכיסויים השונים בפוליסה, ויתור על דרישות מיגון בביטוח דגמים מסוימים ועוד.

 

ביטוח הדירה ותכולתהגם ביטוח דירה אינו ביטוח אחיד - בחלק מהפוליסות ניתן למצוא הרחבה לכיסי פריצה ושוד גם כאשר הדירה אינה משמשת למגורים בלבד, חלק מהפוליסות מקנות כיסוי על בסיס "כל הסיכונים" במקום כיסוי מקיף המקובל, בחלק מהפוליסות ניתן כיסי להתנגשות כלי רכב הנהוג בידי המבוטח או מי מבני ביתו, כיסוי לנזקי צנרת שמקורם מחוץ לדירה המבוטחת, כיסוי צד ג' בגבולות אחריות היכולים להגיע לכדי 1 מיליון דולר בעבור תוספת פרמיה סמלית ביותר, כיסוי תכשיטים עד 20% מסכום ביטוח התכולה במקום 10%, כיסוי כסף מזומן בשיעור של 1% או יותר מסכום ביטוח התכולה במקום 1/2% ועוד.

 

ביטוח עסקבביטוח עסק ההבדלים ניכרים עוד יותר - קיימות פוליסות המכסות את תכולת העסק בכיסוי מסוג "כל הסיכונים" כאשר הפוליסות האחרות מקנות כיסוי על בסיס מקיף בלבד.

 

קיימים הבדלים ניכרים בין תנאי הכיסוי הביטוחי לסיכונים השונים (כמו למשל ביטוח סיכוני פריצה), בתנאי ההרחבות השונות לביטוח והגדרת הרכוש המבוטח. וכן בסיכונים השונים אותם ניתן לכלול בפרקי הפוליסה.

 

בביטוח אלמנטארי, חשוב מאוד, שסוכן הביטוח יכיר את כל המוצרים הקיימים בשוק הביטוח ולא רק את המוצרים המשווקים על ידו וזאת על מנת שלא יגרום למבוטחים לעבור לביטוח מצומצם ומסוכן יותר לעומת הביטוח העומד לחידוש כאשר המניע העיקרי או לפעמים הבלעדי להחלפת הביטוח הוא סכום הפרמיה בלבד.

 

 

 


 

הסבר מלא במעמד הגשת הצעת המחיר

חשוב להציג את עלות דרישות המיגון במועד הגשת הצעת הביטוחחוזרי הביטוח השונים מחייבים את המבטחים (הפועלים באמצעות סוכני ביטוח) הסברים שונים בעת הגשת הצעת הביטוח או החידוש. כך למשל בביטוח רכב, על המבטחים להציג בפני המציע את הלוח לפיו יחושבו תגמולי הביטוח במקרה של אובדן מלא (טוטל לוס) ובכלל זה את הגורמים המפחתים מערך הרכב  ראו חוזר הוראות חוזר פיקוח בנושא טוטל לוס .

 

כפי שתוכלו לראות באמצעות הקישורים של הטיפ בנושא שיווק ביטוח רכב באמצעות אתר זאפ, חברות הביטוח המשווקות באמצעות האינטרנט, אינן מביאות עניין זה לידיעת המבוטחים במועד הצעת הביטוח כנדרש לפי הוראות החוזר.

 

בעת הצעת מחיר או חידוש ביטוח דירה  על סוכן הביטוח להחתים את המבוטחים על הסכמה לויתור על ביטוח מפני רעידת אדמה כנדרש לפי הוראות תנאי המינימום לביטוח הדירה ותכולתה (הפוליסה התקנית) ועל בחירה בשרברב מעם המבטח ולא בשרברב מטעמם כנדרש לפי הוראות חוזר השרברבים.

 

גם נושא הרעת התנאים בחידוש הביטוח המחייב עפ"י חוזר של הפיקוח על הביטוח הודעה של 30 יום מראש למבוטחים וקבלת הסכמתם מראש, אינו זוכה לתשומת הלב הראויה.

 

ההסבר לגבי העלות הכוללת של הביטוח הוא חיוני לא פחות מהצעת המחיר הואיל ועלות דרישות המיגון של המבטח עשויה לעלות במקרים לא מעטים על עלות הפרמיה לביטוח ומעבר לביטוח שנראה על פני זול יותר באמצאות סוכן הביטוח  עשוי להתגלות כביטוח יקר בהרבה יותר בשל העלות הנוספת של אמצעי המיגון. בעניין זה חשוב לראות לדוגמא את האמור לגבי ויתור על דרישות מיגון בביטוח דגמים מסוימים בסעיף הקודם לעיל.

 

 


 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright