ביטוח רכב עובדי מדינה 2006

 

ביטוח רכב עובדי מדינה 2007

 

 

 

הראל ביטוח רכב עובדי מדינה

 1. עלות הביטוח  התעריף שנקבע במכרז עבור דגם רכב מסוים בכל שנת ייצור, הכולל את הפרמיה לביטוח חובה ולביטוח מקיף בסכום אחד, עבור כל נהג מעל גיל 24,  לכל נהג מעל גיל 21 110% מפרמיית הבסיס, לכל נהג, ללא הגבלת גיל   118% מפרמיית הבסיס.

 2.  ביטוח רכב אישי וגמלאים –  יכולים להצטרף לפי התנאים המפורטים בחוזר.

 3. תוקף כל הפוליסות : עד 31/12/2009

 4. חברות הביטוח לפי דגמים:

  "הראל" :  אודי, אלפא, אוטוביאנקי, אולדסמוביל, איווקו, איסוזו, ב.מ.וו, ג'י.אמ.סי, ג'יפ סופה, האמר, יגואר, דייהטסו, דייהו, הונדה, וולוו, יונדאי, לנד, לנצ'יה, לאדה, מוריס אוסטין, מאזדה, מיצובישי, מרצדס, ניסאן, סאאב, סובארו, סמארט, סקודה, סוזוקי, סאנגיונג, פולונז טנדר, פולקסווגן, פונטיאק, פורשה, פיאט, קאדילק, קרייזלר, רובר ושברולט. 

   

  "שירביט" :אופל, ביואיק, דודג', טויוטה, לינקולן, פורד, פג'ו, סיאט, סיטרואן, קיה ורנו.

   

 5. ביטוח חיים ונכות  -  בוטל

 6. השתתפות עצמית    -    במקרה בו נגרם נזק לרכב והוערך על ידי שמאי כי הנו מעל 650 ₪. סכומי ההשתתפות העצמית לא יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.

  מבוטח בכיסוי לכל נהג: עד 1,100 ₪  למוסך שלא בהסדר ועד 800 ₪  למוסך שבהסדר.

   מבוטח בכיסוי לנהגים מגיל 21 : עד  950 ₪  למוסך שלא בהסדר ועד 550 ₪ למוסך שבהסדר.

   מבוטח בכיסוי לנהגים מגיל 24 : עד  800 ₪  למוסך שלא בהסדר ועד 400 ₪  למוסך שבהסדר.

 7. ירידת ערך  - ללא השתתפות עצמית נוספת .

 8. כינון סכום הביטוח, לאחר נזק ללא פרמיה.

 9. אמצעי מיגון נדרשים בהתאם לקבוע בנספח לפי ערך רכב ביום עריכת הביטוח.

 10. כיסוי "ערך כינון" בטוטל לוס לרכב  חדש עד שנתיים מתחילת השימוש בו:  4.5% מפרמיית הביטוח המקיף על חשבונו של המבוטח.

 11. ביטוח אבזרים נלווים לנכים המותקנים ברכב (כגון: מעלון), בפרמיה שלא תעלה על  1.5% מערך האבזר.

 12. תשלום התביעה גניבה או אובדן או נזק מוחלט לא יאוחר מ- 21 ימים - מהגשתה. מניין הימים כולל ימי שישי, שבת וחגים.

 13. במקרה גניבת הרכב או גניבת חפץ אישי מהרכב, חברת הביטוח אינה רשאית לדרוש, כל מסמך שהוא, למעט טופס תלונה למשטרה לעניין אותה גניבה, הכולל פירוט של הפריטים שנגנבו, וכן הצהרה של המבוטח לגבי הפריטים שנגנבו והערכה לעניין שוויים של אותם פריטים.

 14. השתתפות עצמית אחת לנזק אחד.

 15. ביטוח חובה וצד ג' מעניק זכאות לשירותי גרירה ודרך בלבד - אין זכאות ליתר הכיסויים.

 16. עובד בעל רכב אחר -  זכאי לבטח את רכבו על-פי תנאי הביטוח של רכב שירות או אישי, רק כאשר הרכב רשום על שם העובד/ת, או על שם העובד ו/או בן הזוג.

 17. שירותי  חילוץ וגרירה -  ניתן בכל שעות היממה אל מקום התיקון הרגיל של הרכב,  מכונית הגרר אמורה להגיע בתוך שעתיים מקבלת הקריאה.

 18. רכב חלופי - במקרה של גניבה או אובדן או נזק מוחלט - למחרת יום ההודעה עד ליום תשלום התביעה במלואה.

 19. במקרה תאונה כאשר משך התיקון עולה על שלושה ימים - תוך ארבעה ימים מהיום שבו נכנס הרכב למוסך, למשך תקופת התיקון בפועל  או ל 10 ימים, לפי הנמוך מביניהם. מניין הימים כולל ימי שישי, שבת וחגים. סכום ההשתתפות העצמית עבור נזק שנגרם לרכב החלופי לא יעלה על 2,000 ₪.

 20. רדיו לרכב  -  עד  1,500 ₪ למכשיר חלופי מאותו דגם ויצרן או אם לא ניתן, אז מאותו סוג ומאפיינים ואיכות של המכשיר שאבד או ניזוק או אם לא ימצא מכשיר תואם – שיפוי המבוטח בסכום הביטוח בניכוי השתתפות עצמית בשיעור של 15% מערך הרדיו.

 21. שבר שמשות לרכב על בסיס החלפה בתוך שני ימי עבודה לכל היותר.

 22. נזק לצמיגי הרכב – (למעט תקר ובלאי) גם אם לא נגרם נזק לחלק אחר של כלי הרכב.

 23. חפצים אישיים  - עד  450 ₪  לפריט ועד 1,000 ₪ עבור לתקופה. השתתפות עצמית 100 ₪. חברת הביטוח רשאית לא לכלול בכיסוי הביטוחי אך ורק את החפצים הבאים: כספים, המחאות, שטרות, תכשיטים, מצלמות, טלפונים ניידים (למעט טלפונים הקבועים ברכב), אבני חן וניירות ערך.  

 24. הגנה משפטית - עד 20,000  ₪.

 25. מזגנים -  נכללים בביטוח.

 26. חלפים חדשים ומקוריים - לרכב שגילו עד שנתיים ללא תוספת פרמיה.

 27. נזקי מלחמה וטרור - הביטוח כולל כיסוי נוסף להפרש שבין הפיצוי על-פי חוק מס רכוש (נזקי מלחמה) וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 ותקנותיו לבין הנזק הממשי שנגרם לרכב המבוטח.

 28. מבוטח, שרכבו נגנב או הוכרז כאובדן גמור או כאובדן גמור להלכה (להלן - רכב באובדן גמור), יידרש לשלם פרמיית ביטוח מקיף לרכב החדש שרכש ליתרת תקופת הביטוח עד תום שנת 2009, בהתאם להפרש פרמיה חיובי בלבד בין הרכב באובדן גמור לבין הרכב החדש, בחישוב יחסי ליתרת תקופת הביטוח כאמור.

 29. נזק מוחלט – נזק לרכב ששמאי מוסמך קבע כי שיעורו הוא לפחות 50% מערך הרכב.

 30. גבול אחריות צד ג' רכוש- עד 600,000 ₪ למקרה. דמי ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לעלות השתתפות במוסך שלא בהסדר, בהתאם לגיל הנהג.

 31. כיסוי לרעידת אדמה, לנזקי טבע, לשביתות ולפרעות  - כלול

 32. תביעת תחלוף  - חברת הביטוח תיידע את המבוטח על האפשרות ותסייע לו בטיפול ובהגשת תביעה כנגד המזיק בגין נזקיו שלא נכללו תגמולי הביטוח. אם התביעה תועבר לטיפול משפטי, המבוטח לא ישא בעלות כלשהי בגין ניהול התביעה מעבר לאגרת בית משפט בגין חלקו בתביעה ושכר טרחת עו"ד בסכום סביר.

 33. ביטוח לרכבים מתחת לשנת ייצור 1993 -  ביטוח חובה וצד ג' בלבד

 34. תשלום מקדמות  -  חברות הביטוח התחייבו לתשלום מיידי של מקדמות, מתוך הכספים המגיעים למבוטח על-פי הפוליסה, במקרים בהם המבוטח מתבקש לשלם מקדמות למוסכים, עד לסילוק סופי של התביעה

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright