היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

רכב מעל 3.5 טון

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 פוליסות וכו' באינטרנט

הכתבה על ביטוח רכב ב"גלובס"

תנאי V.I.P לרכב חברות

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

ביטוח רכב מעל 3.5 טון - ביטוח מקיף וביטוח צד ג'

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת תביעות בביטוח כללי

 

 

ביטוח רכב ראשי    מדריכים וטיפים של ביטוח רכב

 

 

ביטוח רכב מסחרי מעל 3.5 טון

 

צילום אלוסטרציה של משאיתבניגוד לפוליסת ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון וביטוח רכב מנועי דו גלגלי, פוליסה זו אינה מחויבת לתנאי מינימום על-פי החוק ולכן קיימים הבדלים ניכרים בין הכיסויים המקובלים בין המבטחים השונים. לכן מומלץ  לבדוק היטב את תנאי הפוליסה לפני ההתקשרות.

 

 

 

ביטוח רכב מסחרי מעל 3.5 טון

 

לפי הפוליסה לביטוח רכב מסחרי מעל ל 3.5 טון נוהגים לבטח, בין היתר, את כלי הרכב הבאים: משאיות, חנויות וקנטינות ניידות, יחידות זילוף, רכב לטאטוא כבישים, יחידות בתי מלאכה ניידות, אמבולנסים, מכוניות מכבי אש, מכוניות להלוויות, מכליות, גרורים ונתמכים, וכלי רכב מיוחדים כמו טרקטורים לחקלאות ולייעור, קומביינים, כובשי קש או חציר, גוזמי עשב, מכבשי כבישים ושבילים, מלגזות, מכונות לחפירה מכאנית, יחידות ניקוי וישור שטחים, מפילי עצים וכו'.

 

בביטוח רכב מסחרי מעל 3.5 טון קובעים סכום ביטוח בפוליסה. הפרמיה הבסיסית מחושבת לפי מכפלת התעריף בסכום הביטוח.

 

קביעת ערך הרכב לביטוח נעשית בעזרת חוברות מיוחדות המונפקות על-ידי שמאי ביטוח רכב מדי חודש בחודשו. בחוברות מפורטים מחירי רכבים חדשים ומשומשים. אם יש חילוקי דעות בין המבוטח למבטח לגבי שווי הרכב, נהוג לשלוח שמאי ביטוח רכב לצורך הערכת שוויו של הרכב המבוטח. כן נהוג לשלוח שמאי לצורך בדיקת תקינות הרכב וגיבוש המלצות לביצוע הגנות מפני סיכון פריצה.

 

התעריף בביטוח רכב מסחרי מעל 3.5 טון נקבע בהתאם למטרת השימוש וביחס ישר לגיל הרכב, כלומר, ככל שגיל הרכב הוא יותר גבוה כן גבוה יותר התעריף.  ההשתתפות העצמית נקבעת באחוזים מסכום ביטוח הרכב ואם הנהג הוא בעל ותק נהיגה של פחות משנה אחת או למטה מגיל 23.5 - מוסיפים 50% להשתתפות העצמית.

 


 

תוספת פרמיה לרכב מסחרי

 

בביטוח רכב מסחרי מעל 3.5 טון גובים פרמיה נוספת בגין: הגדלת גבול האחריות כלפי צד שלישי, לימוד נהיגה, רכינה או מנוף, הובלת דלק, גז, חומרים דליקים או מתפוצצים, השכרה, זכות גרירה של נגרר בלתי מסוים.

 


 

הנחה בביטוח מקיף לרכב מסחרי

 

הנחה בפרמיה לביטוח מקיף של רכב מסחרי מעל 3.5 טון ניתן לקבל בביטוח מקיף בלבד עבור: צי רכב הכולל בבעלות אחת כלי רכב רבים והנחת העדר תביעות.

 


 

ביטוח סחר רכב

 

הפוליסה נועדה לבטח כלי רכב המוחזקים על-ידי המבוטח למטרת סחר בכלי רכב או תיקון רכב אשר אינם בבעלותו. תנאי לתשלום תגמולי הביטוח לפי הפוליסה שהנזק ייגרם בנסיעה אל או מהמקום השייך למבוטח או המוחזק על ידו לצורך ניהול עסקו. ניתן להרחיב את הביטוח לכלול נסיעה למטרות פרטיות ושימוש לתצוגה תמורת תשלום פרמיה נוספת. הפרמיה לביטוח סחר רכב מחושבת עבור כל נהג או כל שלט.

 


 

ביטוח אופנועים

 

למרות שאופנוע נחשב לרכב פרטי לפי פקודת התעבורה, הכיסוי לפי תנאי הפוליסה לביטוח רכב פרטי ורכב מסחרי עד 3.5 טון אינו חל לגביו. לביטוח אופנועים קיימים תנאים מיוחדים שנקבעו משום הסיכון המיוחד הכרוך בהם. למשל, ביטוח מקיף לאופנועים כולל, אומנם, כיסוי גניבה אולם שיעור השתתפותו של המבוטח בנזקי הגניבה מגיעה לפעמים ל- 50% מסכום הנזק, או סכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה, הגבוה מביניהם. כמו כן, אין הביטוח מכסה בדרך כלל נזקים הנגרמים על-ידי גניבת חלקים מהאופנוע. הביטוח אינו כולל בלאי.

 

התעריף לביטוח המקיף עולה ביחס ישר לגיל האופנוע והוא עולה ככל שהאופנוע הוא יותר ישן. התעריף מתייחס לביטוח של נהג יחיד והוא מחושב לפי אחוז מסוים מערך האופנוע.

 

ביטוח נהג מתחת לגיל 21 עולה בדרך כלל בפרמיה נוספת.

 


 

ביטוח מוניות

 

ביטוח מוניות לפי הביטוח המקיף אינו כולל בלאי באופן אוטומטי בכל המקרים. התעריף נקבע לפי גיל הרכב והוא עולה ככל שהרכב יותר ישן.

 


 

ביטוח רכב להשכרה

 

ביטוח של רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון המיועד להשכרה נערך, בדרך כלל, לפי תנאי הפוליסה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון בתוספת פרמיה.

 


 

ביטוח ציוד כבד

 

כלי רכב מיוחדים כמו טרקטורים ומלגזות נוהגים לבטח בביטוח צד שלישי בלבד. את הנזק לכלי עצמו מבטחים לפי פוליסה מיוחדת לביטוח ציוד מכני הנדסי - צ.מ.ה. המבטחת את הציוד על בסיס "כל הסיכונים" (שמוציא מכלל ביטוח נזקים הנגרמים על-ידי שבר מכני או חשמלי וקלקולים).  בגלל העלות הגבוהה של פוליסת צ.מ.ה. יש מבוטחים המבקשים לבטח גם כלים אלו בביטוח מקיף לפי הפוליסה לביטוח רכב מסחרי מעל 3.5 טון.

 


 

הגדלת צד ג' לרכב מסחרי לפי ביטוח העסק

 

גבולות האחריות לפי הפוליסה לביטוח רכב אינם מספיקים לכיסוי  נזק רציני לכן יש להגדיל את גבולות האחריות בפוליסה מעל לגבול האחריות הסטנדרטי. כיום נוטים יועצי הביטוח לייעץ ללקוחותיהם לעשות את ההגדלה לפי הפרק לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי של הפוליסה העסקית. הביטוח כולל, אומנם, חריג של שימוש בכלי רכב אולם חריג זה ניתן לביטול לגבי נזקי רכוש מעל לסכום המבוטח לפי הפוליסה לביטוח רכב וכיום ניתן לכסות אחריות עד גובה של $300,000.

 

היתרונות בביטוח לפי הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי ברורים, התעריף הוא, בדרך כלל, נמוך יותר מהתעריף לביטוח הרכב ולפעמים נכלל בפרמיה הכללית ללא תוספת מיוחדת (למשל בפוליסות מסוג "ביט" של חברת "כלל" המקובלות גם אצל מבטחים אחרים. בכל מקרה יש להתאים את גבול האחריות לפי פוליסת הרכב לסכום ההשתתפות העצמית לפי פוליסת צד ג' לרכב על-מנת למנוע פער בגבולות האחריות. בביטוח הרכב מחשבים פרמיה עבור כל רכב בנפרד ואילו לפי הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי כלולים כל הרכבים של המבוטח (או כל הרכבים המבוטחים אצל חברת הביטוח שבטחה את העסק).

 

 אם אתם רוכשים רכב נוסף במשך תקופת הביטוח תהיה הרחבת גבולות האחריות לגביו תקפה באופן מיידי ללא צורך בהודעה למבטח או תשלום פרמיה נוספת כלשהי.

 


 

עצות לביטוח רכב מסחרי מעל 3.5 טון

 

הפוליסה לביטוח רכב מסחרי מעל 3.5 טון אינה פוליסה תקנית ולכן קיים הבדל ניכר בין תנאי הפוליסה המקובלים אצל המבטחים השונים.

 

לפיכך, מומלץ לבדוק ולהשוות את תנאי הביטוח המקובלים אצל המבטחים השונים לפני ההתקשרות בביטוח בד בבד עם בדיקת התעריף. בעיקר כדאי לשים לב לפרטים הבאים:

 

תאונה מכל סוג שהוא - כלולה במקרה הביטוח של הפוליסה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון, מבטחים רבים לא כללו סיכון זה (אשר למעשה הופך את הפוליסה לביטוח מסוג "כל הסיכונים") בפוליסות לביטוח רכב מסחרי מעל 3.5 טון. אולם, בכל זאת, ניתן למצוא מבטחים שכללו את הסיכון בפוליסה לביטוח רכב מסחרי מעל 3.5 טון - כיסוי שכדאי לרכוש.

 

ביטוח הוצאות גרירה וחילוץ -  עקב מקרה ביטוח כלול בפוליסה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון, ללא הגבלת סכום. גם במקרה זה מומלץ לבדוק את תנאי הפוליסה לפני עריכת הביטוח הואיל ומבטחים מסוימים מגבילים את הכיסוי להוצאות גרירה וחילוץ לשיעור מסוים מתגמולי הביטוח כאשר מבטחים אחרים אינם מגבילים הוצאות אלו בסכום.

 

בלאי מלא - הפוליסה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון מקנה ביטוח בלאי מלא לחלקי המרכב או פנס. כן אין מנכים בלאי בגין תיקון רכב שגילו עד 9 שנים. בביטוח רכב מסחרי מעל 3.5 טון מומלץ לבדוק את תנאי הפוליסה ובמידת הצורך לכלול ביטוח בלאי במפורש.

 

מזגן - יש לשים לב כי ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון כולל גם את ביטוח המזגן. ביטוח רכב מסחרי מעל 3.5 טון בדרך כלל אינו כולל את המזגן. לכן, בביטוח מקיף, יש לבדוק את תנאי הפוליסה ולכלול בביטוח גם את המזגן.

 


 

כיצד לחסוך פרמיה בביטוח רכב מסחרי

 

ניתן לחסוך פרמיה כאשר מבטחים מספר כלי רכב אצל מבטח אחד. עלות הביטוח של כל פוליסה כוללים בנוסף לפרמיה נטו גם דמי רישום ודמי פוליסה. דמי הפוליסה מחושבים כאחוז מסוים (שונה ממבטח אחד לשני אולם בדרך כלל לא יותר מ- 10%) מהפרמיה נטו. בביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון כלולים דמי הפוליסה בתעריף הבסיסי, אולם ניתן להפרידו (כפי שהמבטחים עושים לצורך חישוב עמלת הסוכן). אולם, יש גבול לסכום דמי הפוליסה שאותם גובה החברה בפוליסה אחת.

 

לכן, בביטוח קבוצה גדולה של כלי רכב ניתן להתנות עם החברה, כי ביטוח כל הרכבים ייחשב כאילו בוטח לפי פוליסה אחת ודמי הפוליסה לכל הקבוצה לא יעלו על דמי הפוליסה המרביים המקובלים אצל המבטח לפוליסה אחת.

 

 
 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright