היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

חדשות הביטוח ליום 17/7/2019

 

  חדשות     

  

חוקים פסיקה חוזרים

  

כתבות ומאמרים

       

תנאי ביט 2019

איור של תנאי ביט 2019מסמך השינויים מתפרסם באתר כלל, מקור השינויים במהדורה החדשה לעומת מהדורת ביט 2016 הוא בהוראות חוזר הממונה "עקרונות לניסוח תכניות ביטוח". חלק נכבד מהשינויים עוסקים בענייני שפה ותחביר ואינם כלולים בסקירה. תמצית השינויים העיקריים בפוליסות ביט של חברת כלל. השינויים מסומנים בצבע אדום.
 

עוד על תנאי ביט 2019ן


ידיעת כזב בעניין פינוי איחוד והצלה

אמבולנס"בימים האחרונים נפוצו ברשתות החברתיות הודעות בהן נכתב כי איחוד הצלה מפנה חולים לבתי חולים בחינם או במחירים נמוכים. אנו מבקשים להבהיר כי איחוד הצלה אינו מפנה חולים לבתי חולים וכי האמבולנסים של הארגון משמשים להשתלמויות בלבד. במקרים חריגים, במצב סכנת חיים ובמקרים בהם אין אמבולנס אחר במקום לצוות ניתן אישור חריג לפנות לבית חולים."
 

עוד על פינוי איחוד והצלה


מכרז ביטוח לשירותי כבאות

כיבוי אש על אופנועהיועץ שיבחר יידרש לקיום פגישות ולניתוח רמת הסיכון של העובדים ולהמליץ לגבי השלמת כיסוי בהתאם לנהוג בענף הביטוח בהתייחסות לממצאי המיפוי של המצב הקיים. היועץ יידרש להמציא דו"ח רמת סיכון והמלצות כאמור להשלמות ברמת כל עובד. על היועץ יהיה להמליץ על פתרון ביטוחי כולל לעובדי היחידה וללוות מכרז ביטוחי לרכישת הביטוח.
.

עוד על מכרז ביטוח כבאות


העליון דחה עתירת סוכני הנסיעות

איור של נסיעות לחו"לפעולתם של סוכני הנסיעות – הכוללות בדרך כלל, בין היתר, הצגת הצעה לרכישת פוליסת ביטוח, סיוע במילוי הטפסים הרלוונטיים וגביית דמי ביטוח והעברתם לחברות הביטוח או לסוכני ביטוח – היא בגדר "תיווך" אסור לפי סעיף 24 לחוק. לכל היותר הוראות החוזר מפרשות את הוראות האיסור שבחוק, ומבהירות מהן הפעולות שהמפקח על הביטוח לא יראה כתיווך לעניין ביטוח שהוא אסור לפי החוק, על מנת להבטיח ודאות, שקיפות ובהירות בכל הנוגע לפעולות האכיפה שמוסמך המפקח על הביטוח לבצע מכוח החוק. בכך לא ניתן למצוא כל פגם.
 

עוד על סוכני הנסיעות בעליון


בלוג השבוע: סוכן ביטוח לא בכל מחיר


 

אחריות בנזיקין של הרשות החמאס לפיגועים

פטיש שופטים משה דרורי סגן נשיא המחוזי בירושלים קיבל את התביעות 17 תביעות נזיקין שהוגשו כנגד הרשות הפלסטינית, העוסקות בפיגועים שבהם נרצחו יהודים וישראלים. השופט דרורי התייחס לארבעה ממדים של אחריות הרש"פ ואש"ף: האידיאולוגי, הכספי, המעשי, והתקשורתי. בימ"ש הכריע כי ביחס לשלושת הממדים הראשונים יש אחריות, ואילו ביחס למישור התקשורתי, הכולל הסתה לאלימות, גם אם היתה כזו, לא הוכח קשר סיבתי בינה לבין הפיגועים נשוא התיקים.

ת"א 2538/00 נורז'ץ ליטבק ואח' נ' הרשות הפלשתינית (המועצה הפלסטינית") ואח'+ 16 תיקים נוספים 8/7/19


העליון: אין כיסוי ביטוחי למתח נפשי בגין תביעות ביטוח

 

פטיש שופטיםי' עמית שופט העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת המחוזי שדחה בקשה לתקן כתב תביעה ולהוסיף לו עילות נוספות וחוות דעת רפואית בנוגע להן. "הפסיקה אמנם הכירה בזכותו של מבוטח לפיצויים העולים על תגמולי הביטוח, מכוח סעיף 10 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, בגין נזק תוצאתי כלכלי שנגרם למבוטח בשל אי-תשלום תגמולי ביטוח במועד (ע"א 7298/10 הדר חברה לביטוח בע"מ נ' אחד העם מזון והשקעות בע"מ, ... וראו גם פסק דיני בת"א (מחוזי חי') 270-00 סקאי קלאב בע"מ נ' סוכנויות פלתורס ביטוח בע"מ ... טרם הוכרה וטרם הורחבה זכות לפיצויים בגין נזקים נפשיים, או נזקים בריאותיים שהתפתחו כתוצאה מנזק נפשי – לא כל שכן בנוגע לנזקים שנגרמו למי שאינו המבוטח בפוליסה. משלא הציגו המבקשים בבקשתם תימוכין כלשהו לטענתם, לא מצאתי מקום להידרש לה במסגרת הבקשה דנן.

 

רע"א  1774/19 פלוני ואח' נ' מנורה  8/7/2019


הסתלקות מייצוגית בשל פרמיה לרכב עובדי מדינה שאינה לוקחת בחשבון היעדר תביעות

תצלום רכב עם כיתוב: ביטוח רכב רכושיחזקאל קינר  שופט המחוזי מרכז-לוד אישר בקשה מוסכמת להסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד חברות ביטוח שזכו במכרז ביטוח רכב לעובדי מדינה והתעלמו מהעבר הביטוחי לצורך חישוב פרמיית הביטוח. "אני סבור כי עילת תביעה הייתה קיימת למבקשים, גם אם בדוחק ועם סיכויים שאינם נראים טובים, מבלי לקבוע מסמרות.. אני מסכים כי השינוי במכרז החשכ"ל לביטוח רכב לעובדי מדינה החל משנת 2018, הוא שינוי מיטיב, שכן הוא מאפשר למי שאינו בעל עבר תאונתי או שהוא בעל עבר תאונתי מינורי יותר, ליהנות מתעריפים נמוכים יותר ... לאחר דברים אלה ולאורם, אני סבור כי אין לחייב את המבקשים לשלם למשיבות הוצאות הבקשה, וכי יש לזכות אותם ואת באת כוחם בגמול ובשכר טרחה, אם כי בשיעורים נמוכים יחסית."

ת"צ 13585-05-17 פיינברג ואח' נ' מגדל  7/7/2019


לחדשות קודמות

הפיצוי לאובדן גמור ולפי הבסיס לחישוב הפרמיה

תצלום רכב עם כיתוב: ביטוח רכב רכושמרים קראוס שופטת השלום בפתח תקווה דחתה את תביעתה של חברת ביטוח שטענה כי שלמה למבוטח תגמולי ביטוח בסכום העולה על ערך הרכב. "לאחר שחברת הביטוח הסבה את תשומת ליבו של שמאי התובעת למחירון לוי יצחק, שמאי התובעת הבהיר כי הוטעה על ידי חברת הביטוח וחישב את ערך הרכב לפיצוי לפי דגם שגוי. למעשה, המקור לטעות נעוץ בהתנהלות התובעת. במהלך תקופת הביטוח, התובעת חייבה את הנתבעת בפוליסת הביטוח בפרמיה בהתאם לקוד דגם שגוי – ומן הצדק שעל בסיס הפרמיה ששילמה, ייגזר סך הפיצוי המגיע לה. לו ביקשה התובעת – חברה בע"מ, לנהוג בתום לב מול הנתבעת-המבוטחת, הייתה, לכאורה, צריכה להשיב למבוטחת את הפרמיה שנגבתה ביתר, על פי קוד הדגם השגוי. – וזאת, קודם לדרישת ההשבה דנן."

תא"מ 20836-09-17 איי די איי  נ' גזית 10/7/2019


ההוכחה הדרושה להוכחת  זהות נהג המלגזה לצורך פיצוי עובד שנפגע

צילום של רכב עם כיתוב: ביטוח חובהמיקה בנקי שופטת השלום בירושלים קיבלה תביעה נגד הכשרה, מבטחת המלגזה בביטוח חובה, ודחתה את התביעה נגד קרנית וההודעה לצד ג'. האירוע נשוא התביעה הוא פגיעה ברגלו של עובד במחסן הקירור במפעל המאפייה, על ידי מלגזה שעבדה בסמוך לו, הזיזה משטח של סחורה שפגע ברגלו. " בפסיקה נקבע כי כאשר הרכב המעורב בתאונה ידוע והוא מבוטח בביטוח חובה, הרי שככל שמבטחת הרכב כופרת בטענת המבוטח באשר לזהות הנהג וטוענת כי נהג ברכב אדם שלא היה ברשותו רישיון נהיגה בתוקף – מוטל עליה נטל ההוכחה להוכיח את זהות הנהג 'האחר', ולא על קרנית. כאשר כפות המאזניים לגבי זהות הנהג מעויינות – חלה חובת הפיצוי על המבטחת ולא על קרנית (ע"א 9096/11 קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות נ' אבראהים מוסטפא ג'בארין, ... בענייננו לא רק שאין בידי לומר כי כפות המאזניים מעויינות, אלא שיש לקבוע כי הנתבע 4 הרים את הנטל במאזן ההסתברויות להוכיח כי הוא שנהג במלגזה בעת האירוע."      

ת"א 54548-11-13 פלוני נ' הכשרה  ואח' 10/7/2019


העליון: קיזוז ריבית הוצאות ושכר טרחה מחוב המבוטח לחברת ביטוח

 

פטיש שופטים

י' וילנר שופטת העליון קיבלה את ערעורה של חברת ביטוח על פסיקת המחוזי שדחה את בקשתה לקיזוז ריבית, שכר טרחה והוצאות אשר התווספו לחוב המשיב 1 כלפיה, מפוליסת ביטוח המנהלים של המשיב המנוהלת בחברה. " אני סבורה כי בדין בחרה הפניקס להקדים הליך הוצאה לפועל לקיזוז חובו של המשיב מכספי הפוליסה, וזאת הן נוכח חובת תום הלב המוטלת עליה כלפי המשיב, והן נוכח הוראתו המפורשת של הממונה. לא היה, אפוא, מקום "להענישה" בגין בחירה מוצדקת זו, ולגרוע מזכותה, כנושה מובטחת, לקזז את מלוא חובו של המשיב כלפיה מכספי הפוליסה – לרבות ריבית, שכר טרחה והוצאות כדין."

 

רע"א  1514/19 הפניקס נ' סלטי ח'אלד ואח' 16/7/2019

 


תדמית ענף הביטוח בישראל בשנת 1977 – חלק I  - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


"היסטוריה" באתר לשכת סוכני הביטוח - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


כיצד לקבל תנאי יועץ מחברת ביטוח? - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


נזקי מהומות לרכב - בחלק מהפוליסות כלול - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


האזרח גואטה תקוע בצנרת – ובינתיים..- כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


טיפ בעניין פיקאלי – לא כדאי לשקר - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


60 הימים הגורליים לפדיון כספי הפוליסה - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


תושבי מבוא מודיעין והשריפה הגדולה בלונדון - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


ממ"ש – מוצר, מחיר, שירות – הם מרכיבי הביטוח  - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


טיפ לסוכנים – התמודדות עם מדד השירות - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


שיפוץ הבית המשותף - סוגיית הביטוח - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר 


אבחון בסיסי מול מרכז מימוש זכויות - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


בעקבות גל השריפות – לחייב ביטוח אש בסיסי לדירות - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


ראוי ורצוי שהפיקוח יגיב לעיתונות  - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר 


רפורמה מהפכנית בביטוח רכב רכוש – טיוטת חוזר  - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


מהו עובד לפי פוליסה לביטוח רכוש? - טיפ השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר 


הסיפור של למונייד – מה ניתן ללמוד על כך בישראל - כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright