היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

לקבל תנאי יועץ מחברת ביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


כיתוב "בלעדי לאתר"

 

 

כיצד לקבל תנאי יועץ מחברת ביטוח?

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים וחברה בוועדה למונחי ביטוח שליד האקדמיה ללשון העברית

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

באמצעות אתר "תשובה ביטוחית" תוכלו לקבל מידע על דרכים

נוספות למחיקת טענות הגנה של חברת ביטוח

 

 

איור של תנאי יועץ מצויירים על ענן

לאחרונה נתקלתי שוב בתופעה המוכרת והיא סירוב של סוכנים ומבטחים למסור למבוטחים את התנאים המיוחדים (בדרך כלל תנאי יועצים) שמהווים חלק מהפוליסה.

 

רשימת הפוליסה אכן מציינת שהביטוח כולל הרחבות לפי נספח מיוחד לפוליסה שכולל תנאים של יועץ ביטוח או סוכן ביטוח מסוים אבל כאשר המבוטח מבקש מחברת הביטוח או מסוכן הביטוח לקבל את אותם התנאים במרבית המקרים הוא נתקל בחוסר תגובה.

 

ההסבר לכך פשוט, חברת הביטוח והסוכן שומרים לעצמם "קלפים בתוך השרוול" כך שסוכן וחברה שמתחרים בהם ככל שיגישו הצעה מתחרה למבוטח לא יוכלו להתמודד עם המבטח והסוכן במישור של תנאי הביטוח מהסיבה הפשוטה שתנאי הביטוח אינם ידועים למבוטח, כך שהוא אינו יכול למסור אותם לסוכן/חברה לצורך קבלת הצעה מתחרה. כך שלמעשה, חברת הביטוח "סוגרת" את המבוטח בתוך החברה ומונעת תחרות.

 

יותר מכך נוצר מצב שבו המבוטח במקרה של דחיית תביעתו על ידי חברת הביטוח אינו יכול לבדוק אם אותה תביעה אכן מבוטחת לפי אחת ההרחבות של נספח הביטוח שלא נמסר לעיונו, כך שהוא נמצא למעשה כבול לרצונם הטוב של סוכן הביטוח והחברה.

 

יכול להיות מבחינה זו שמדובר על עבירה לפי חוק הגבלים עסקיים, הוא חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988. נושא שלפי מיטב ידיעתי, טרם נבדק לגבי הנושא שבנדון.

 

וכך מוגדר לפי החוק "הסדר כובל": "הסדר כובל הוא הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים, לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר."

 

מבחינת חוק חוזה הביטוח, לפי סעיף 2 (א) לחוק חברת הביטוח מחויבת למסור פוליסה למבוטח לאחר שנכרת חוזה הביטוח: " נכרת חוזה ביטוח, על המבטח למסור למבוטח מסמך חתום בידי המבטח המפרט את זכויות הצדדים וחיוביהם (להלן – פוליסה), זולת אם נהג באותו סוג ביטוח שלא להוציא פוליסה."

 

סעיף זה בחוק חוזה הביטוח זכה בשנת 2018 להתייחסות מקיפה של בית המשפט העליון בפסק הדין המפורסם שניתן בתיק רע"א  4032/17 הפניקס חברה לביטוח בע"מ ומאיר רמות סוכנות ביטוח בע"מ נ' חברת ס.א.ל  שיווק ביצים בע"מ ואח'..

 

כלומר, בפועל נוצר מצב שבו המבוטח לא קיבל לידיו לאחר שנכרת חוזה הביטוח את הפרוט המלא של כל זכויותיו לפי הפוליסה.

 

לפי חוזר של הפיקוח על הביטוח בנושא אי המצאת הפוליסה המלאה למבוטח (חוזר פיקוח 1997/5)  עשוי המבטח מצד אחד להיות חייב לפצות את המבוטח בגין הרחבות מיוחדות שנכללו בנספח ההרחבות של הפוליסה אבל מצד שני לא יוכל המבטח להסתמך על חריגים, מגבלות ותנאים לכיסוי מהסיבה הפשוטה שהם לא נמסרו למבוטח.

 

כלומר חברת הביטוח עשויה להפסיד במקרה של בירור תביעת ביטוח וגם מסתכנת במקרה שבו יחליט מי מהמבוטחים לפנות לרשות הגבלים עסקיים.

 

אם כך, מה בכל זאת יכול המבוטח לעשות?

 

הדבר הקל והפשוט ביותר הוא למנות יועץ ביטוח אשר בשלב הראשון יתבקש לפעול במיוחד למען מטרה זו.

 

גם אם מדובר במבוטח שהוא חלק מקבוצת מבוטחים לפי הפוליסה, למשל קבלן משנה שנכלל בביטוח עבודות קבלניות כאשר הביטוח נערך על ידי המזמין או הקבלן הראשי והמבוטח שלנו כלול בתוך קבוצת קבלני המשנה בפוליסה ללא פירוט שמי, עדיין זכותו של קבלן המשנה לקבל את הפוליסה המלאה מחברת הביטוח בהיותו מבוטח!

 

מבוטח שאינו חושש להתנהל לבדו מול חברת הביטוח יכול לפעול בדרך נוספת באמצעות תכתובת מודרכת מול מחלקת פניות הציבור של חברת הביטוח.

 

 


 

לא להסתפק ברכישת ביטוח ברמת הכותרת בלבד ובוודאי שלא לחפש ולהתעקש על קבלת טיפים וייעוץ בחינם.

 

כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

פורסם ביום 7/7/2019

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright