היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

רפורמת ביטוחי הרכב - טיוטת חוזר

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


כיתוב "בלעדי לאתר"

 

 

רפורמה מהפכנית בביטוח רכב רכוש – טיוטת חוזר

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים וחברה בוועדה למונחי ביטוח שליד האקדמיה ללשון העברית

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

באמצעות אתר "תשובה ביטוחית" תוכלו לקבל מידע על דרכים

נוספות למחיקת טענות הגנה של חברת ביטוח

 

 

אילוסטרציה של רכב העומד באלכסוןהפיקוח על הביטוח פרסם ביום 21/5/2019 טיוטת חוזר העוסקת באופן מקיף ביותר בשורת הבעיות בענף ביטוח רכב  רכוש בהתמקדות לכיסוי שניתן לפי הפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון ובכלל זה ביטול נושא "מוסכי הסדר" ותיקון הוראות חוזר השמאים באופן שמבטל את מושג "שמאי חוץ".

 

ניתן להגיב על הטיוטה לפיקוח על הביטוח עד ליום 20/6/2019.

 

הרפורמה גובשה ע"י הפיקוח על הביטוח לאור ממצאים המעידים על עליית מחירי החלפים לרכב ומחירי תיקון רכב במסגרת תביעות ביטוח, כאשר סך התביעות ששולמו על ידי חברות הביטוח בענף רכב רכוש נאמדות בכ-6 מיליארד ש"ח בשנה. בשנים האחרונות הפרמיה הממוצעת עלתה לאור הזינוק בעלויות התביעות.

 

הפיקוח על הביטוח מתכנן לאפשר, בין היתר, שיווק של פוליסות low cost ופוליסות המציעות תיקון תאונות קלות ללא רישום תביעה ומעריך את ההוזלה הצפויה למבוטחים בעקבות הרפורמה ב 300  מיליון ₪ בשנה, לפחות.

 


לפני הסקירה של השינויים המהפכניים והחשובים מאוד מהבחינה הצרכנית לציבור מבוטחי הרכב בישראל, אציין את הנושאים החשובים, לדעתי, שלא נכללו בטיוטה הראשונה של הרפורמה וחבל:

 

ציון גבול לאחריות

חיוב המבטחים והסוכנים לפרט באתרי האינטרנט שלהם ובהצעות הביטוח למבוטחים את גובה סכום גבול האחריות בביטוח צד ג' לפי כל תוכנית ביטוח. כך למשל גבולות האחריות לפי ביטוח צד ג' של ביטוח ישיר הם 1 מיליון ₪ ואילו לפי פוליסות אחרות למשל, הפניקס זהיר,  הם 2 מיליון ₪. הבדל של מיליון ₪ בכיסוי הביטוחי, חשוב וראוי ורצוי שיובא לידיעת המבוטחים לפני הבחירה בתוכנית ביטוח.

 

צעיר וזהיר

לאפשר למבוטחים לכלול בפוליסת הרכב נהג צעיר/חדש נקוב בשם, כך שהפרמיה הנוספת בעבור גיל הנהג כמו גם ההשתתפות העצמית המוגדלת תתבטל ביום הולדתו של הנהג או גם במלאת שנה אחת ליום קבלת רישיון הנהיגה.

 

נהג צעיר וחדש בתקופת הליווי – אינו אמור לשלם פרמיה נוספת או גם לשאת בהשתתפות עצמית מוגדלת. גם עניין זה ניתן לעגן בחוזר.  

 

כך גם חשוב לאפשר למבוטחים שרכשו ביטוח שמאפשר נהיגה של נהג צעיר או חדש להוכיח באופן חד משמעי שמי שנהג ברכב במועד קרות האירוע לא היה נהג צעיר (למשל כאשר הנהג הצעיר הנקוב בשם בפוליסה שהה בחו"ל) לשלם השתתפות עצמית רגילה ולא את ההשתתפות העצמית המוגדלת בשל נהיגתו של נהג צעיר או חדש.

 

נושא חשוב לא פחות הוא תגמול באמצעות הנחה נהגים צעירים חדשים שעברו בהצלחה קורס לנהיגה מתקדמת.


עיקר השינויים

 

ביטול מנגנון "שמאי חוץ". כלומר, לא תהיה יותר רשימות שמאי חוץ לכל חברת ביטוח הנתונים למרותה. במקום זאת יקבל המבוטח שמות של שלושה שמאים לבחירתו שיעלו באופן אקראי. חברת הביטוח עדיין תמשיך לשלם את שכרו של השמאי שיבחר על ידי המבטח מבין הרשימה אולם המבוטח רשאי לבחור גם שמאי רכב מטעמו אשר גם שכרו ישולם על ידי החברה עד גובה השכר הסביר. מנגנו השמאי המכריע נותר ללא שינוי.

 

השמאי יעביר את הצעת התיקון לחברת הביטוח לפני תחילת תיקון הרכב ולא יאוחר מיום עבודה אחד מיום בדיקת הרכב.

 

אם המבוטח או צד ג' בחר בשמאי פרטי תהיה חברת הביטוח רשאית להתנות בחירה כאמור בכך שהמבוטח יאפשר לשמאי מטעמה לבדוק את הרכב  לפני התיקון.

 

חברות הביטוח יחויבו לשקף למבוטחים הן בעת רכישת הביטוח ובעת הגשת תביעה, את המשמעויות הכלכליות של הגשת תביעה על השינוי הצפוי בעלות הביטוח ועל האפשרות לרכישה עתידית של פוליסה באותה החברה.

 

חברת הביטוח תידרש, בין היתר שלא לעכב את אישור תיקון הרכב מטעמים שאינם סבירים, להעביר את הנתונים הנדרשים למוסך המוסכם על מנת לטפל ברכב ולא יאוחר מיום עבודה אחד מרגע הגשת התביעה ולאשר את תיקון הרכב, בהתאם להצעת תיקון נזק לרכב, או להתנגד לה, תוך יום עבודה אחד מקבלתה של הצעת התיקון לרכב.

 

לא עוד מוסכי הסדר אלא מוסכים מוסכמים. בטיוטה מוצעים עקרונות שיחייבו את חברות הביטוח ואת המוסכים המוסכמים. ההסכם שבין חברת ביטוח לבין מוסך אמור לכלול מנגנונים מאזנים בין האינטרס של חברת הביטוח לזה של המוסך המוסכם.

 

המוסכים ידורגו על פי סולם ציונים המודד את רמת שביעות הרצון של כל המבוטחים שקיבלו שירות בכל מוסך. הדירוג יאפשר שקיפות מלאה לכלל הציבור ויסייע לשפר את רמת השירות הניתנת על ידי חברות הביטוח ועל ידי המוסכים. הדירוג יפורסם באתר האינטרנט של חברת הביטוח ויעודכן אחת לחודש.

 

נאסר על המוסכים ליתן כל תמורה או כל טובת הנאה אחרת לסוכן ביטוח או לחברת ביטוח (מלבד הנחות), בין במישרין ובין בעקיפין.

 

מוסך יהיה רשאי לפנות בתלונה נגד חברת הביטוח אם יהיה סבור כי חברת ביטוח הפרה הוראה  מהוראות החוזר.

 

ייאסר על חברת ביטוח להגביל  את המוסך המוסכם בסכום תיקון הרכב או בממוצע עלות תיקון רכב.

 

לאחר שחברת ביטוח תחתום עם מוסך מוסכם על הסכם התקשרות, תאפשר לכל מוסך אחר בעל מאפיינים דומים למוסך המוסכם שיסכים לחתום עמה על הסכם בנוסח זהה להתקשר עמה.

 

חברת ביטוח, תציע תכנית בה רשאי המבוטח לבחור כל מוסך וזאת ללא השפעה על גובה ההשתתפות העצמית.

 

חברת הביטוח תיידע את המבוטחים לגבי ההשלכות הכלכליות החזויות של תביעה טרם כריתת חוזה הביטוח ובכך לשפר את יכולת ההשוואה בין חברות הביטוח. בנוסף מוצע לקבוע כללים בנוגע לגילוי שיינתן בעת שיווקן של פוליסות ביטוח אשר מספקות כיסוי מצומצם לצד חסכון משמעותי בפרמיה.


הערה:

למרות שטובתם סוכני הביטוח קרוב לודאי שלא עמדה מול עיניו של הפיקוח על הביטוח, הרי שמתן אפשרות לפצל את הביטוח לסוגים שונים תפעל קרוב לודאי לטובתם של סוכני הביטוח כאשר המבוטחים יבקשו לקבל הסבר מגורם מקצועי לגבי משמעות הכיסוי מבחינתם (עלות מול תועלת) בבחירה של כל כיסוי.

מה גם שהטלפנים והבוטים לא יוכלו לענות לשאלות ספציפיות של מבוטחים שלא יהיו לפי התכנות או הלימוד שניתן להם לגבי הפוליסה אותם הם משווקים. 


 

לא להסתפק ברכישת ביטוח ברמת הכותרת בלבד ובוודאי שלא לחפש ולהתעקש על קבלת טיפים וייעוץ בחינם.

 

כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

פורסם ביום 22/5/2019

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright