ביטוח -  "מרכז מידע על ביטוח"

 

 עודכן ביום: 17/5/2009

 

 

 

חדשות ביטוח

 

 

 

                

 

 

    כתבות ומאמרים

על הצורך בביטול חריג עבודת נוער בביטוח חבות המעבידים - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


הגבלה לפיצוי שבועי בביטוח תאונות אישיות - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


פרסום חדש של פוליסות ישנות - באדיבות חברת סטאר סופט


על רגולציה בדגש על תחום הביטוח - הרצאתו של רו"ח דורון שורר לשעבר המפקח על הביטוח בכנס של AIG.


הביטוח הוא מקצוע בפני עצמו - טיפ השבוע בעדי לאתר


טיפ לשיווק באמצעות אתרי סוכנים - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


ביטוח שבר מכני- כתבת השבוע בלעדי לאתר


תנאי בטיחות מיוחדים בביטוח רכב - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


ביטוח כלבים וחתולים ביתיים - כתבת השבוע בלעדי לאתר


ביטוח אקדח בדירה - כתבת השבוע בלעדי לאתר


ביטוח עבודות קבלניות אינו כולל - טיפ השבוע בלעדי לאתר


מבוא לביטוח אחריות חוקית - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


צריך לחשוב על תגמול הסוכנים - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


הדוחות הכספיים של המבטחים לשנת 2008 - כתבת השבוע בלעדי לאתר


אפשר לבטח דירה ללא סיכוני גניבה פריצה ושוד - טיפ השבוע בלעדי לאתר


ביטוח אופנועים - כתבת השבוע בלעדי לאתר


הפתרון האלגנטי לביטוח עבודות השוכר - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


ביטוח נזקים למוצרים בתהליך עבודה - כתבת השבוע בלעדי לאתר


דרושים עובדים לחברות ביטוח - טיפ השבוע


הכנה לבחינות הפיקוח ביסודות ובדיני ביטוח - קישורים לחוקים ולמידע באתר


הרעת תנאי ביטוח בחידוש - מחייבת הודעה 30 יום מראש והסכמת מבוטחים- כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


    ארועים וספרים


נותר מספר מצומצם של כרטיסים להופעות של ירון הרמן טריו צרפת/ארה"ב

אומן הג'ז ירון האמן

ההופעות תתקיימנה בחודש מאי בתאריכים 20 (יום רביעי) בזאפה תל-אביב (יום חמישי) 21 בזאפה הרצליה ו-23 (מוצאי שבת) להבות חביבה.

ניתן להזמין כרטיסים:

זאפה: 03-7674646

ברלה: 04-6369993/4


Aon  ישראל מקיימת כנס  בנושא:

משברים בתעשיית המזון – ניהול סיכונים ופתרונות ביטוחיים

פורום AON לחדשנות ביטוחיתהכנס יתקיים ביום 18.5 במלון הילטון בתל-אביב.
מרצים: מר
David Palmer, מומחה בנושא ביטוח ניהול משברים מאיאון העולמית,  ומר Robert Stancombe, נציג RQA מלונדון המתמחה בניהול משברים בענף המזון  
עו"ד רפאל ליבא, ראש מחלקת הליטיגציה במשרד שדות ושות', המתמחה בתובענות ייצוגיות בתחום המזון.


הכנס ה- III של מבטחי משנה בישראל Third Tel-Aviv Re – 2009

כנס תל-אביב רי 2009הכנס יתקיים בין התאריכים 15-19 יוני, 2009 במלון "דן", תל-אביב. ערב גאלה יתקיים ביום  15.6.2009 בטראסק נמל תל-אביב, בחסות "אגוד חברות הביטוח בישראל", "התאחדות החברות לביטוח חיים בע"מ" והמפקח על הביטוח.

 


יום עיון של AIDA ישראל

כנס של אידאביום 23/6/2009 יתקיים יום עיון של AIDA, האיגוד הישראלי לדיני ביטוח במלון קרלטון תל-אביב בשעה 13.00.

 

תוכנית הכנס

 

ניתן להירשם במשרד עו"ד גד נשיץ

 

טלפון: 03-6235013

פקס: 623-5011 - 03


 


יצא לאור ספרו של עו"ד ירון אליאס, "דיני ביטוח" דיני ביטוח ירון אליאס - מהדורת 2009

המהדורה החדשה של הספר, יצאה לאור בתחילת 2009 והיא כוללת שני כרכים (בסה"כ כ 2,000 עמוד!). במהדורה החדשה נוספו פרקים שלא נכללו במהדורה הקודמת כמו ביטוחים קבוצתיים ("קולקטיבים"), אמצעי מיגון, חובת הנמקה ועוד. מרבית הפרקים שהיו קיימים שוכתבו מחדש והורחבו.

 

לפרטים נוספים ולמבצע


 


 

 

 

    פסיקה וחוזרים

נהיגה ברכב עם תיבת הילוכים ידנית

עו"ד שמואל מורדבאתר אגוד חברות הביטוח פורסמה סקירת פס"ד של עו"ד שמואל מורד. הסקירה עוסקת בפס"ד שניתן בנושא נהיגה ברכב עם תיבת הילוכים ידנית ע"י מורשה לנהוג בתיבה אוט' אינה שוללת כיסוי ביטוח חובה 5652-08/07 לוין נ' אבנר.


פורסמו שתי טיוטות חוזרי ביטוח בנושא דמי ניהול

שתי טיוטות בנושא דמי ניהול

המטרה של הפיקוח על הביטוח היא להרחיב את הפירוט הניתן לחוסכים במסגרת הדיווח השנתי לגבי דמי הניהול שגובה הגוף המוסדי, לרבות בדבר שיעור הנחה בדמי ניהול והתנאים לביטול ההנחה כאמור על ידי הגוף המוסדי.

 


טיוטת חוזר בנושא התקשרות מוסדיים עם בעל רישיון

התקשרות עם מוסדיים

המטרה של הפיקוח על הביטוח לפי טיוטת החוזר היא להתאים נהלי עבודה שנקבעו בחוזר ביטוח 2004/14 "התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח" לטיפול בדמי הביטוח המשולמים למבטח באמצעות סוכן ביטוח, לכל הסכם התקשרות בין בעל רשיון וגוף מוסדי .

 

 


אחריותו של הבנק כסוכן ביטוח במסגרת ביטוח משכנתאחוזר העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

נקבע, כי  הבנק היה בגדר "איש ביניים" המוסמך לפעול מטעם המבטחת ואף פעל בפועל להתקשרות המבטחת עם לקוחות הבנק וכי  הלווים זכאים לתגמולי ביטוח לפי פוליסת ביטוחי חיים אשר לטענתם נרכשה אגב הסכם הלוואת משכנתא שנטלו מהבנק. מדובר במקרה בו חתמה המנוחה על טופס הצהרת מועמד לביטוח על מצבה הבריאותי ועל אישור הצטרפות לביטוח חיים ריזיקו קבוצתי אצל החברה שביטחה את הבנק. לאחר מכן הושלם רישום התאריך החסר בטופס ההצטרפות והיא נדרשה להמציא הצהרת בריאות מעודכנת והסברים לבדיקות אותן ביצעה והודיע מספר פעמים, כי ביטוח החיים אינו תקף עד לקבלת אישור על ביטוח. לאחר מכן נפטרה המנוחה מחיידק טורף.

השופט חאג' יחיא, השלום תל אביב-יפו א  025748/06 סמואל מוריס וסמואל דניאל נגד הבנק הבינלאומי ראשון למשכנתאות ואח'

 


קרנית אינה חייבת לפצות תושבת שטחים

קרנית אינה חייבת בפיצוי תושבת שטחיםנקבע, כי קרנית אינה חייבת בפיצוי נפגעת שלא הייתה מעולם תושבת או אזרחית ישראל והיא תושבת הרשות הפלסטינית בתאונה שארעה ברמאללה.

מנימוקי הדחיה:  המקרה הנדון אינו נופל במסגרת אחד החריגים שבהם אפשר לתבוע את קרנית ישראל בגין התאונה, אשר אירעה לתובעת בשטח האחריות האזרחית של הרשות הפלסטינית. היה עליה להגיש את תביעתה נגד הקרן הפלסטינית או נגד קרנית שטחים. פסק הדין כולל סקירה של המקרים החריגים שבהם ניתן לתבוע את קרנית בגין תאונה בשטחים.

השופט משה רביד המחוזי בירושלים ת"א 8486/06 פאדיה מנצור עוויס נגד קרנית ואח'

 

 

    חדשות

באתר הפיקוח על הביטוח עודכנו נתוני חברות הביטוח לשנת 2008

המערכת  באתר הפיקוח על הביטוח מאפשרת ההשוואה בין תוצאות המבטחים לפי ענפים בביטוח כללי ובביטוח חיים לפיף פרמיות, דמי ביטוח כללי, רווח והתחייבויות.

להלן טבלת תוצאות המבטחים ל 2008 ברווח או בהפסד שהושג בביטוח רכב רכוש:

דוח תוצאות רכב רכוש של המבטחים בישראל לשנת 2008

החברה היחידה שרווחיה עלו לעומת השנים הקודמות היא איי איי גי' ישראל.

 


פורסמו נתוני אתגר לחודש אפריל 2009

מצגת אתגר - אפריל 09לפי נתוני המצגת: גניבות כלי רכב שגילם עד 4 שנים:- קטנוע במקום הראשון סאן יאנג טיואן עם 244 גניבות, במקום השני קטנוע עם 197 גניבות

 מצגת אתג"ר גניבות כלי רכב לתקופה ינואר - אפריל  2009 כוללת השוואה בגניבות הרכב בין השנים 2008 – 2009 ובכלל זה ההשוואה מראה על ירידה בגניבות כלי הרכב בכל המחוזות. בהשוואה לחודש אפריל לעומת השנה הקודמת מראה ירידה של -11.1%  בגניבות רכב.

 


המכתב של חוה פרידמן שפירא על המגמות החיוביות של AIG העולמית

ממכתבה של חוה פרידמן שפירא ללקוחות החברה ולשותפים עסקיים ניתן ללמוד על מגמה אופטימית העולה מפרסום תוצאות חברת AIG העולמית לרבעון הראשון של 2009 בחודש מאי. גם תוצאות החברה בישראל לרבעון הראשון של 2009 (שיפורסמו בסוף חודש מאי) מורות על מגמה חיובית.

המכתב סוקר שלושה נושאים: מימוש נכסים, הפחתת החשיפה לנכסים מסוכנים ורה ארגון.

 

למכתב המלא

על AIG


דירוג עם תחזית יציבה לחברת בת של כלל בארה"ב

חברת בת גארד של כלל בארה"בחברת בסט, חברת הדירוג של חברות הביטוח בארה"ב, אישררה את הדירוג הבין לאומי של חברת גארד (חברת הבת של כלל בארה"ב) בדרוג A- עם תחזית יציבה.

 

 


התייחסות ראובן קפלן, מנכ"ל כלל בריאות לזכייה במכרז הסיעודי של קופת חולים לאומית.

ראובן קפלן, מנכ"ל כלל בריאות

ראובן קפלן, מנכ"ל כלל בריאות מציין כי הזכייה של כלל בריאות במכרז הסיעודי של קופת חולים לאומית מחזקת את מנוע הצמיחה המרכזי של החברה בשנים הקרובות וממצבת את כלל בריאות כגוף הסיעוד המתקדם בישראל, אשר בתוך שנה זוכה בפעם השניה ברציפות במכרז סיעודי גדול של מבוטחי קופת חולים.  לדבריו,  מאות אלפי  מבוטחי לאומית מצטרפים מעתה למערך הסיעוד של כלל בריאות אשר בנוסף למבוטחי קופ"ח מכבי מחייבת את החברה להמשיך בגיוס כח אדם ראוי ומקצועי במטרה לתת מענה לנפח הפעילות ושמירה על שירות מקצועי ומתקדם.

 


 

 

חדשות ביטוח קודמות


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright