היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח ידידים על ארבע

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 


הפוליסה של שירביט


שי לידיד הפניקס - הסוכן שלמה בן-ארי 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


טיפים   |  ניהול סיכונים לעסק  | ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק  | ביטוח אינטרנט ומחשביםעל ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחים


 

ביטוח כלבים וחתולים ביתיים

 מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

ילדה אוחזת בחתולהכיסוי ומגבלותיו 

ביטוח כלבים וחתולים ביתיים אינו ניתן באופן אוטומטי על ידי כל המבטחים וקיימים הבדלים ניכרים בין תוכניות הביטוח השונות.

 

הסיבה לכך, היא שביטוח תכולת דירה לפי הפוליסה התקנית מוציא מכלל כיסוי נזק שנגרם לבעלי חיים (אשר אינם מוגדרים כתכולה לעניין הביטוח) וביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג' (שאינו נכלל בתנאי  הפוליסה התקנית) מוציא בדרך כלל מכלל ביטוח אחריות בקשר לבעלי חיים למעט חתולים וכלבים ביתיים אשר המבוטח מקיים לגביהם את הוראות החוק כולל חיסונים כאשר במרבית המקרים הכיסוי אינו חל לגבי כלבים מגזע מסוכן כמו דוברמן, אמסטף, פיטבול, וכו'.

 

כאשר מדובר בכיסוי מיוחד לכלבים ולחתולים ביתיים אשר אין לגביו תנאים אחים או אפילו דומים, יש לסקור את הכיסויים אשר שווקו בעבר וחלקם עדיים משווקים בשוק הביטוח הישראלי.

 

מוגבל לבעלי חיים שגילם מעל מספר חודשים למשל 5 חודשים ואינו עולה על גיל מסוים למשל 7 וכפוף למצב בריאות תקין של בעל החייים במועד הכניסה לביטוח.

הכיסוי כפוף לתקופת המתנה שנקבעה בפוליסה ממועד תקופת הביטוח הראשונה. המבוטח ממלא לגבי בעלי החיים את הוראות  החוק והרשויות.

 

הכיסוי ניתן בד"כ בגבולות מדינת ישראל

 


 

כיסוי להוצאות רפואיות

 

הכיסוי להוצאות רפואיות ניתן בדרך כלל בשל מחלה או תאונה עד לסכום הנקוב בפוליסה לכיסוי זה לטיפולים רפואיים, ניתוחים, בדיקות מעבדה ואשפוז לפני או אחרי ניתוח.

הכיסוי עשוי להיות מוגבל למחירי המינימום של האיגוד הישראלי לרפואת חיות קטנות שליד ההסתדרות הרפואית של הרופאים הוטרינריים בישראל.

 

חריגים לדוגמא: מחלות שנהוג לחסן בגינן, ניתוחי עיקור/סירוס וכד' למעט בשל גידולים סרטניים, טיפול מונע, ביקר בית למעט במקרה חירום, השתתפות במרוצי כלבים, הריון המלטה, ניתוח קיסרי ועוד.

 

 


 

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בגין חיות-מחמד

הכיסוי הוא לפי פקודת הנזיקין עד לגבול האחריות הנקוב בפוליסה.

אחריות בשל כלב מוגדרת בפרק ד'1 לפקודת הנזיקין, כלהלן:

 

"היזק על־ידי כלב - נזקים שנגרמו על ידי כלב (תיקון התשנ"ב)

41 א. בתובענה בשל נזק לגוף שנגרם על ידי כלב, חייב בעליו של הכלב או מי שמחזיק בכלב דרך קבע (להלן - הבעלים) לפצות את הניזוק, ואין נפקא מינה אם היתה או לא היתה התרשלות מצדו של הבעלים.

הגנות

41 ב. בתובענה לפי סימן זה לא תהא הגנה לבעלים, אלא אם כן הנזק נגרם עקב אחד מאלה :

( 1) התגרות של הניזוק בכלב,

( 2) תקיפת הניזוק את הבעלים, את בן זוגו, הורו או ילדו,

( 3) הסגת גבול של הניזוק במקרקעין של הבעלים."

 

סייגים לדוגמא  -בנוסף לסייגים הרגילים של ביטוח צד ג' בדירה:

אחריות בשל  בעלי-חיים השייכים למבוטח או הנמצאים בשליטתו שאינם מפורטים ברשימה.

חבות כלפי עובדים

חבות בגין שימוש בחית-המחמד לצורכי עיסוק או מקצוע לרבות שימוש למטרות שמירה בעסק.

חבות בשל  אי-מתן חיסון לחית-המחמד, המתחייב בהתאם להוראות החוק

חבות בגין השתתפות במרוצי כלבים.

חבות  עקב מעשה מכוון, מעשה בזדון, מעשה בלתי חוקי, או רשלנות רבתי של המבוטח.

 

 


פיצוי בשל מוות מתאונה של בעל חיים

מגבלה אפשרית: תנאי ש מצבם הבריאותי של בעלי החיים במועד תחילת הביטוח היה תקין והם לא נפגעו בעבר.

 

סייגים לדוגמא:

  1. המתה של בעל החיים ללא אישורו של המבטח למעט המתת חסד מידית בעקבות אירוע תאונתי.

  2. השמדה או הסגר ע"י רשות עירונית או ארצית.

  3. אפשרות להגבלת פיצוי לבעלי חיים גזעיים שיש לגביהם תעודת יוחסין

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright