היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חריג עבודת נוער בביטוח אחריות מעבידים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

יש לבטל חריג עבודת נוער בביטוח אחריות מעבידים

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

  

 

צילום אילוסטרציה של נערהחריג המופיע רק בחלק מהפוליסות

בחלק מהפוליסות לביטוח חבות המעבידים (או הפרק המתייחס לביטוח חבות המעבידים)  קיים חריג המוציא מכלל כיסוי אחריות הקשורה בהעסקת נוער בניגוד לחוק.

 

נוסח החריגים בפוליסות השונות אינו זהה וחריג  בנושא העסקת נוער אינו מופיע בכלל בתנאי  פוליסת "ביט"  לביטוח חבות המעבידים.

 

ביטוח חבות המעבידים, יש לזכור עשוי להיערך בפוליסה נפרדת או כפרק במסגרת פוליסה לביטוח תכולת דירה, ביטוח בית עסק וביטוח עבודות קבלניות.

 

 


מדוע רצוי לבטל את החריג?

כפי שניתן לראות להלן, אחת התוצאות האפשריות בשל קיומו של החריג היא אמונה של המבטח בשלילת כיסוי לאחריות כלפי נוער שהועסק שלא כדין (למשל תוגמל בסכום נמוך מהמתחייב על פי דין או שלא נבדק לפני העסקתו על ידי רופא).

 

עניין זה עשוי לגרור את כל הצדדים להתדיינות משפטית לגבי משמעותו של החריג.

 

העניין הוא שבפרקטיקה של הפסיקה  המודרנית, בית המשפט מעדיף את הפרשנות המסייגת את תחולת הסעיף אך ורק לנזק שנגרם בשל הפרת הוראות בחיקוקי הנוער כך שאחריות נזיקית שאינה קשורה בחוקים העוסקים בעבודת נוער, מחוסה לפי הביטוח.

 

כך למשל נקבע גם ע"י בית המשפט המחוזי בנצרת  בעא 000231/09 וערעור שכנגד הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ נגד אחמד אמארה ואח'.

 

בית המשפט, לקח כנראה בחשבון את העובדה, כי בהיעדר כיסוי ביטוחי אפשר להניח שלמעסיק לא יהיו מקורות כספיים לפיצוי הנפגע (הנער שהועסק שלא כדין או לפי חלק מהפוליסות גם עובדים אחרים בנפגעו בגין נוער שהועסק שלא כדין) ובשל כך תפגע אפשרות הנפגע או הנפגעים לקבל את מלוא הפיצוי המגיע להם על-פי חוק.

 

תארו לעצמכם אבסורד בביטוח חבות המעבידים לפי פוליסת הדירה, כאשר מהבוטחים נעזרים בשירותיה של בייביסיטר (שמרטף) - אם לא שלחו את הנערה לבדיקה רפואית כמתחייב על פי חוק, ביטוח חבות המעבידים לא יכסה את אחריותם כלפיה בשל פגיעה שאין בינה לבין הוראות החוק דבר וחצי דבר (כמו למשל החלקה ומעידה בשל רצפה חלקה מדי).

 

העניין נדון גם בבית המשפט העליון המ' 538/62 החברה הלאומית בע"מ נגד לייטפוס בית מלאכה לקירור בע"מ (פורסם בנבו).

 

 


הנוסחים השונים

באותם מקרים בהם הפוליסה כוללת את החריג, ניתן למצוא נוסחים שונים המורים על היקף כיסוי שונה לפי כל פוליסה. להלן שלוש דוגמאות:

 

פוליסה א' - "חבות כלשהי כלפי נער או נערה שהועסקו בניגוד להוראות החוקים וגם או תקנות בדבר העסקת נוער, או שלא בהתאם להם." - כאן החריג הוא לגבי חבות כלפי מי שהועסק שלא כדין אולם אחריות כלפי עובדים אחרים בגין אירוע שנגרם ע"י נוער שהועסק שלא כדין - מבוטחת ואין כיסוי לאחריות כלפי נוער שהועסק שלא כדין גם אם מקרה הביטוח אינו קשור לנסיבות העסקתו.

 

פוליסה ב' - "חבות כלשהי בגין נער המועסק בניגוד להוראה או הוראות החוקים ו/או התקנות בדבר העסקת נוער או שלא בהתאם להם" - כאן החריג הוא למקרה שנגרם בגין העסקת נוער שלא כדין ואין חריג לחבות כלפי הנוער שהועסק שלא כדין אם עילת החבות אינה בגין אותו נוער שהועסק שלא כדין.

 

פוליסה ג' - "חבות כלשהי בגין נער המועסק בניגוד להוראה או הוראות החוקים ו/או התקנות בדבר העסקת נוער או שלא בהתאם להן, בין אם עילת התביעה בהיפר חובה שבחוק ובין אם עילתה רשלנות" - גם כאן כבמקרה הקודם, כאן החריג הוא למקרה שנגרם בגין העסקת נוער שלא כדין ואין חריג לחבות כלפי הנוער שהועסק שלא כדין אם עילת החבות אינה אם עילת החבות אינה בגין אותו נוער שהועסק שלא כדין.

 

 

 


מה אומר החוק?

 1. גיל העסקה מינימאלי – 15 שנים, ובחופשת הקיץ – 14 שנים למעט בהופעות ציבוריות ובסרטוני פרסומת, שם ניתן להעסיק ילדים שטרם מלאו להם 15 שנים עפ"י היתר מיוחד.
   

 2. בדיקה רפואית - אין להעסיק נוער מבלי שעבר בדיקה רפואית ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעסקתו. בעבודות מסוימות, יש צורך לקבל אישור רופא תעסוקתי בטרם העסקת הנער.
   

 3. פנקס עבודה בשירות התעסוקה לנוער - אין להעסיק נער אלא עם פנקס עבודה שהוצא על שמו ע"י שירות התעסוקה לנוער. פנקס העבודה חייב להימצא במקום עבודת הנער.
   

 4. כן קובע החוק הוראות לגבי שעות עבודה ומנוחה ותעריפי שכר מינימום לנוער.
   

 5. עבירה על החוק עשויה להביא להטלת קנסות  ולמאסר.

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright