היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח אקדח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לפוליסת העסק  | ביטוח עסק רכוש |

ביטוח אחריות של עסק  | ביטוח אינטרנט ומחשביםעל ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחים


אקדח להגנה מפני הסכינים - ויכוח בלי ביטוח

 

 

 

ביטוח אקדחים בדירה

 מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

מבוא

ביטוח אקדחים בדירההפוליסות לביטוח חבות חוקית אינן הכיסוי מוגבל בדרך כלל לאקדחים פרטיים ו/או לרובים בעלי קוטר זעיר וניתן על ידי חלק מהמבטחים בדרך כלל במסגרת הרחבות שונות לפי פרקי הפוליסה השונים לביטוח דירה או במסגרת פרק מיוחד לפי אותה פוליסה או לפי פוליסה מיוחדת. הואיל ומדובר בכיסוי שאינו כלול לפי תנאי המינימום לביטוח הדירה ותכולתה, קיימים הבדלים לפי הפוליסות השונות ועל כן חשוב לבדוק ולהשוות את הכיסוי הביטוחי בין התוכניות השונות לפני ההתקשרות בהסכם הביטוח.

 

 


 

ביטוח האקדח במסגרת התכולה

הביטוח לפי הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה אינו כולל כלי נשק, מדובר בסעיף 4.ז. המוציא מכלל ביטוח כלי נשק, תחמושת וחמרי נפץ.

 

חלק מתוכניות הביטוח, אך לא כולן, מרחיבות את הכיסוי לכלול אקדחים פרטיים או גם רובים בעלי קליבר זעיר המוחזקים על ידי המבוטח ברישיון תקף ובמקרה הנדון, יש לכלול את ערכם בסכום הביטוח של תכולת הדירה.  אולם גם במקרים הללו יש לזכור, כי הכיסוי אינו כולל אובדן או נזק הנובע ממקרים של מלחמה ופיגועים חבלניים. כך ששימוש באקדח פרטי לצורך הגנה מפני פיגועים אינו מבוטח!

 

 

 

 

 

 

 


 

תנאים מקובלים לכיסוי

 1. רישיון בר תוקף.
   

 2. שמירה על תנאי בטיחות – כולל מילוי  אחר כל הוראות החוק החלות על אחזקה, שמירה ושימוש בכלי-נשק ובכלל זה הוראות המופיעות ברישיון לנשיאת נשק.
   

 3. פרטי האקדח - במסגרת הכיסוי לפי הפרק המיוחד, בדרך כלל, יש לפרט את פרטי האקדח שבגינו ניתן הביטוח.

 


 

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג'

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג' לפי ביטוח הדירה, אינו כפוף לתנאי מינימום המחייבים על פי חוק אולם מרבית המבטחים, אם לא כולם, מוצאים מכלל כיסוי אחריות בשל כלי נשק, תחמושת וחמרי נפץ.

 

בחלק מתוכניות הביטוח ניתנת הרחבה לכיסוי אחריות בשל שימוש שלא במסגרת שרות בכוחות הביטחון באקדח פרטי (או לפעמים גם ברובה בעל קוטר זעיר) המוחזק על די המבוטח ברישיון תקף. בדרך כלל כולל הכיסוי גם תנאים מיוחדים כמו החזקת התחמושת במקום נפרד וכו'. הכיסוי מוגבל בדרך כלל לתחומי השטח הגיאוגרפי בפוליסה, מדינת ישראל.

 

הכיסוי ניתן בדרך כלל לחבות על-פי פקודת הנזיקין בשל תאונה שבה נפלט פליטת כדור בירייה.

 

סייגים לדוגמא לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי:

 1. חבות בגין וכלפי ובגין עובדי המבוטח.

 2. מעשה מכוון, מעשה רשלנות רבתי.

 3. שימוש בניגוד להוראות החוק, או למטרה שאינה חוקית.

 4. שימוש לצורכי עיסוק או מקצוע .

 5. שימוש למטרות אבטחה, שמירה כולל בעת פעילות מבצעית, במסגרת כוחות הביטחון (משטרה, המשמר האזרחי, צה"ל וזרועותיו).

 6. שימוש תחת השפעה של אלכוהול, סמים וגם או כל חומר אחר המשפיע על ערנות וגם או על שיקול הדעת ושאינו תרופה שנרשמה לו על-ידי רופא מוסמך.

 

הרחבה שניתן לקבל בחלק מתוכניות הביטוח לפי הפרק המיוחד היא ביטוח הוצאות הגנה במשפט פלילי עד לגובה גבול האחריות של המבטח לכיסוי זה לפי הפוליסה.

 


 

כיסוי מסוג  "כל-הסיכונים" לאקדח

במסגרת הפרק המיוחד, ניתן על ידי חלק מהמבטחים כיסוי במתכונת "כל הסיכונים" לאקדח שפרטיו מופיעים ברשימת הפוליסה. הכיסוי מוגבל לסכום הביטוח או לגבול האחריות הנקוב לכיסוי זה ברשימת הפוליסה.

 

להלן סייגים לדוגמא לכיסוי זה:

 1. אקדח המבוטח לפי פוליסת ביטוח אחרת.
   

 2. אקדח המשמש לצורכי עיסוק או מקצוע לרבות שימוש למטרות שמירה או אבטחה.
   

 3. נזקים שנגרמו על-ידי: השחתה הדרגתית, לחות, חלודה, גורמים אטמוספריים או אקלימיים, קלקול מכל סוג שהוא, תהליך של ניקוי, תיקון או חידוש.
   

 4. תנאי מוקדם לכיסוי נזקי גניבה פריצה ושוד יכול להיות חיוב המבוטח בהודעה למשטרת ישראל.

 


ביטוח תאונות אישיות למבוטח

כיסוי לפי הפוליסה לביטוח תאונות אישיות לפגיעה אישית של המבוטח עצמו ובני ביתו אינו כלול בכל תוכניות הביטוח אך הוא חשוב ביותר הואיל וביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי מכסה את אחריותו של המבוטח כלפי הנפגעים אך אינו מקנה פיתרון למקרה של פגיעה עצמית או פגיעה בבני משפחה (אשר עשויים שלא להיות מוגדרים כצד ג' או במצב שאין אחריות חוקית בשל הפגיעה).