ביטוח -  "מרכז מידע על ביטוח"

 

 עודכן ביום: 10/5/2009

 

 

 

חדשות ביטוח

 

 

 

לזאב ושרה אבן חן - ברכות לנישואי הבת טופז עם ב"ל עמית - מקטיה שורצמן ומערכת האתר

לעו"ד עידו בלרשטיין, ממשרד אורי אורלנד ברכות חמות להולדת הבן עומר - מקטיה שורצמן ומערכת האתר                

 

 

    כתבות ומאמרים

על רגולציה בדגש על תחום הביטוח - הרצאתו של רו"ח דורון שורר לשעבר המפקח על הביטוח בכנס של AIG.


הביטוח הוא מקצוע בפני עצמו - טיפ השבוע בעדי לאתר


טיפ לשיווק באמצעות אתרי סוכנים - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


ביטוח שבר מכני- כתבת השבוע בלעדי לאתר


תנאי בטיחות מיוחדים בביטוח רכב - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


ביטוח כלבים וחתולים ביתיים - כתבת השבוע בלעדי לאתר


ביטוח אקדח בדירה - כתבת השבוע בלעדי לאתר


ביטוח עבודות קבלניות אינו כולל - טיפ השבוע בלעדי לאתר


מבוא לביטוח אחריות חוקית - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


צריך לחשוב על תגמול הסוכנים - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


הדוחות הכספיים של המבטחים לשנת 2008 - כתבת השבוע בלעדי לאתר


אפשר לבטח דירה ללא סיכוני גניבה פריצה ושוד - טיפ השבוע בלעדי לאתר


ביטוח אופנועים - כתבת השבוע בלעדי לאתר


הפתרון האלגנטי לביטוח עבודות השוכר - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


ביטוח נזקים למוצרים בתהליך עבודה - כתבת השבוע בלעדי לאתר


דרושים עובדים לחברות ביטוח - טיפ השבוע


הכנה לבחינות הפיקוח ביסודות ובדיני ביטוח - קישורים לחוקים ולמידע באתר


הרעת תנאי ביטוח בחידוש - מחייבת הודעה 30 יום מראש והסכמת מבוטחים- כתבת השבוע מאת קטיה שורצמן, בלעדי לאתר


 

    ארועים וספרים


Aon  ישראל מקיימת כנס  בנושא:
משברים בתעשיית המזון – ניהול סיכונים ופתרונות ביטוחיים

פורום AON לחדשנות ביטוחיתהכנס יתקיים ביום 18.5 במלון הילטון בתל-אביב.
מרצים: מר
David Palmer, מומחה בנושא ביטוח ניהול משברים מאיאון העולמית,  ומר Robert Stancombe, נציג RQA מלונדון המתמחה בניהול משברים בענף המזון  
עו"ד רפאל ליבא, ראש מחלקת הליטיגציה במשרד שדות ושות', המתמחה בתובענות ייצוגיות בתחום המזון.


הכנס ה- III של מבטחי משנה בישראל Third Tel-Aviv Re – 2009

כנס תל-אביב רי 2009הכנס יתקיים בין התאריכים 15-19 יוני, 2009 במלון "דן", תל-אביב. ערב גאלה יתקיים ביום  15.6.2009 בטראסק נמל תל-אביב, בחסות "אגוד חברות הביטוח בישראל", "התאחדות החברות לביטוח חיים בע"מ" והמפקח על הביטוח.


יום עיון של AIDA ישראל

כנס של אידאביום 23/6/2009 יתקיים יום עיון של AIDA, האיגוד הישראלי לדיני ביטוח במלון קרלטון תל-אביב בשעה 13.00.

 

תוכנית הכנס

 

ניתן להירשם במשרד עו"ד גד נשיץ

 

טלפון: 03-6235013

פקס: 623-5011 - 03


 


יצא לאור ספרו של עו"ד ירון אליאס, "דיני ביטוח" דיני ביטוח ירון אליאס - מהדורת 2009

המהדורה החדשה של הספר, יצאה לאור בתחילת 2009 והיא כוללת שני כרכים (בסה"כ כ 2,000 עמוד!). במהדורה החדשה נוספו פרקים שלא נכללו במהדורה הקודמת כמו ביטוחים קבוצתיים ("קולקטיבים"), אמצעי מיגון, חובת הנמקה ועוד. מרבית הפרקים שהיו קיימים שוכתבו מחדש והורחבו.

 

לפרטים נוספים ולמבצע


 

 

 

    פסיקה וחוזרים

פגיעה ביד מידית המושב הוכרה כתאונת דרכים

מהי תאונת דרכים?

חברת הביטוח כלל חויבה לשלם תגמולי ביטוח לנוסע שנפגע בידו כאשר משך את ידית המושב האחורי של רכבו. הפגיעה הוכרה כתאונת דרכים לפי חוק הפלת"ד.

ת"א 1000/03/07 פנחס איילון נגד כלל חברה לביטוח

 

 


אחריותו של הרוכב על סוס אינה אוטומטית

אחריותו של רוכב הסוס אינה מוחלטת

השופט אברהם קסירר מבית משפט השלום תל אביב-יפו קבע, כי רכיבה על סוס אין פירושה אחריות מוחלטת למעשי הסוס. אין היא כשלעצמה מקימה חובת זהירות הרוכב להתנהגות הסוס. בכך התביעה נדחתה תביעת בעל הסוס שנפגע והומת בשל הפגיעה כנגד הרוכב ומבטחו.

א  039890/06 יאמין יוסי נגד שירביט חברה לביטוח בע"מ וג'רבי רפי

 


מבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים (ביניים) של חברות הביטוח בהתאם לתקני הדיווח הבינלאומיים (IFRS)

הדוחות הכספיים

החוזר החדש שפורסם ביום 4 במאי 2009 מציג הנחיות בדבר אימוץ תקני הדיווח המפורטות בדוח לדוגמא המצורף לחוזר. הדוחות יכללו לפחות הסעיפים המפורטים .

 החוזר יחול  מוים פרסומו על כל חברות הביטוח, לרבות התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה בע"מ ("הפול") ולמעט קרנית – קרן לפיצויי נפגעי תאונות דרכים. חברות הכוללות בדוחות המאוחדים פעילות של חברת ביטוח, מחויבות לצרף לנספח א' (דוחות כספיים נפרדים של החברה ("סולו")) פירוט על מגזרי הפעילות כנדרש בנספח סולו לדוח השנתי.

 

 


חוזר העברת זכויות עמיתים שלא במזומןחוזר העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

החוזר חדש מיום 7/5/2009 קובע את התנאים להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן,אופן קביעת הכללים להעברה, בחינת ההעברה ופרסום .

החוזר חל מיום פרסומו על כל הגופים המוסדיים ומטרתו להסדיר את התנאים להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן כאשר התנאים להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן - רק אם סך הסכומים המועברים באותו יום עסקים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת או ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר בקופת גמל מסלולית עולים על 5 מיליון ש"ח או מעל ל- 1% מסך נכסי הקופה המעבירה או המסלול המעביר, לפי הנמוך מביניהם.

 

    חדשות

נותר מספר מצומצם של כרטיסים להופעות של ירון הרמן טריו צרפת/ארה"ב

אומן הג'ז ירון האמן

ההופעות תתקיימנה בחודש מאי בתאריכים 20 (יום רביעי) בזאפה תל-אביב (יום חמישי) 21 בזאפה הרצליה ו-23 (מוצאי שבת) להבות חביבה.

ניתן להזמין כרטיסים:

זאפה: 03-7674646

ברלה: 04-6369993/4

 


סקירת כנס AIG שהתקיים ביום 4/5/2009 במתחם נובה נמל תל-אביב

AIG ישראלבכנס נכחו יותר ממאה מוזמנים ביניהם סוכנים ויועצי ביטוח. מנכ"לית החברה, חוה פרידמן שפירא, ציינה בדברי הפתיחה, כי החברה הישראלית צלחה את המשבר של חברת האחזקות העולמית בכך  שהצליחה לשמור על הלקוחות הקיימים, להרוויח יפה ואפילו להגדיל את המכירות בחודשי האחרונים. עו"ד ליאת הר-טוב, סמנכ"ל הביטוח המסחרי ציינה את רווחי החברה בשנת 2008 (אחת משתי החברות היחידות שהצליחו להרוויח בשנה זו) ואת העובדה שההון העצמי של החברה עומד על  244 מיליון שקל, למעלה מ- 100 מליון שקלים מעל הנדרש על ידי הפיקוח על הביטוח.

 


פורסמה מצגת המפקח: נושאים על הפרק
מצגת המפקח על הביטוח: נושאים על הפרק
פורסמה מצגת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, רו"ח ידין ענתבי.

המצגת של המפקח על הביטוח דנה בנושאי שוק ההון בישראל ביחס לשוקי ההון בעולם, שיתופי פעולה בין גופים מוסדיים ודרישות הון. 

 


איכות הסביבה - האחריות משתלמת

עו"ד עידית רייטר

בכתבה מאת עו"ד עידית רייטר ועו"ד מיכל שנהב המתפרסמת באתר אגוד והתאחדות חברות הביטוח. על  הימנעות מהשקעה בחברות שאינן עומדות בתקנים מצמצמת עד מאוד את סכנת החשיפה לתביעות ייצוגיות ואחרות ועל הדימוי הרווח של הקפיטליזם מקשר את עולם העסקים עם רדיפה עיוורת אחר כסף, ונוטה להציב באופן אוטומטי את השאיפה לרווח כשיקול העליון והיחיד אשר מנחה את מדיניותם של גופים פיננסיים, חברות ואנשי עסקים. יתרה מכך, אצל רובנו מתקיים בתודעה זיק עמום של תחושה אינסטינקטיבית, המציבה כמעט תמיד את הגורמים העסקיים.


 

 

חדשות ביטוח קודמות


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright