ביטוחביטוח -  "מרכז מידע על ביטוח"

 

 עודכן ביום: 17/8/2010

 

 

 

חדשות ביטוח

 

 

 

               

 

 
מערכת האתר שולחת תנחומים לחוה נבות ולילדיו של אודי נבות -  ומשתתפת באבלה של אסתר שריקי מחברת "כלל" עם מותה של אימה.
 
    כתבות ומאמרים

עוד טיפ לחתימה קלה על אישורי ביטוח - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


שתי טעויות של סוכנים בראי המשפט - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


לקוח מסוג  "מגיע לי" ולקוח מסוג "הכל כלול" - טיפ השבוע בלעדי לאתר


השוואת ביטוח סיעודי של קופות החולים ע"י הפיקוח - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


השגיאות בביטוח מתגלות בד"כ כשיש תביעה - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


תנאי מיגון בפוליסה - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


כיסוי אוטומטי גם מחוץ לגבולות המדינה - טיפ השבוע, בלעדי לאתר


אישורי ביטוח - הסיכון של המבטח  - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


אין פוליסה הכי טובה יש הכי מתאימה - טיפ השבוע בלעדי לאתר


פוליסה לביטוח תכולה משנת 1947 - השוואה ל 2010- כתבת השבוע, בלעדי לאתר


מסירת תביעה לסוכן ביטוח -  טיפ השבוע, בלעדי לאתר


ביטוח חסר וביטוח נוסף - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


בין ביטוח חסר לחוסר בסכום ביטוח - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


סוכן הביטוח כשליח ציבור - טיפ השבוע, בלעדי לאתר - לזכרו של זאב וינר


סקרי סיכונים ודרישות מיגון - כתבת השבוע, בלעדי לאתר.


השתתפות עצמית בצד ג' במקרה של טוטל לוס -  טיפ השבוע, בלעדי לאתר


הפיצוי לפי הפלת"ד לעומת פקודת הנזיקין - כתבת השבוע, בלעדי לאתר


 

 

    ארועים כנסים  וספרים

כנס הביטוח השנתי של ארנסט אנד יאנג

כנס הביטוח השנתי של ארנסט אנד יאנג כנס הביטוח השנתי של ארנסט אנד יאנג ישראל בשיתוף עם עיתון העסקים גלובס והמסלול האקדמי של המכללה למנהל  ייערך ביום שני, 7.6.2010  במלון הילטון ת"א.

 

לפרטים נוספים


כנס ביטוח ופיננסים של לשכת סוכני הביטוח

כנס ביטוח ופיננסים של לשכת סוכני הביטוחביום ראשון 14/3/2010 נפתח כנס ביטוח ופיננסים של לשכת סוכני הביטוח בישראל. הכנס כולל הרצאות של מומחים מתחום ביטוח החיים והפנסיה, נציגי מבטחים, סוכנים והפיקוח. הכנס יימשך עד יום 18/3/2010.

 


כנס תל-אביב רי 2010

כנס תל-אביב רי 2010

הכנס הבינלאומי הרביעי לביטוח משנה יערך במלון דן בין התאריכים 14-18 ביוני 2010.

 

לפרטים נוספים


 תערוכת סימני אש בישראל

תערוכת סימני אש בחודש דצמבר 2009התערוכה תיפתח ביום 24/12/2009  במוזיאון לבנקאות של בנק דיסקונט. 

לאתר התערוכה


ספרו של עו"ד ירון אליאס, "דיני ביטוח"

הספר דיני ביטוח מאת עו"ד ירון אליאסהמהדורה החדשה של הספר, יצאה לאור בתחילת 2009 והיא כוללת שני כרכים (בסה"כ כ 2,000 עמוד!). במהדורה החדשה נוספו פרקים שלא נכללו במהדורה הקודמת כמו ביטוחים קבוצתיים ("קולקטיבים"), אמצעי מיגון, חובת הנמקה ועוד. מרבית הפרקים שהיו קיימים שוכתבו מחדש והורחבו.

 

לפרטים נוספים ולמבצע


    חוקים, פסיקה וחוזרים

 מבוטח שסירב לפשרה יישא בהפרש הסכום שחייב בית המשפט

מבוטח שסירב לפשרה ישא בהפרש הסכום שחייב בית המשפטהשופט מנחם (מריו) קליין מבית משפט השלום בתל אביב – יפו חייב את המבוטח לשאת במלוא הסכום  שנפסק לחובתו בניכוי הסכום שהוצא ע"י המבטח כפשרה אשר המבוטח סירה לקבלה.

 ת"א 64658-07 ד"ר דורון ואח' נגד שלמה כץ ואח'

 


והבהרה לענין חישוב נכסים סחירים

הבהרה לענין חישוב נכסים סחיריםהפיקוח על הביטוח פרסם הבהרה לעניין פריסת הרווח שייווצר כתוצאה מחישוב שוויו של נכס לא סחיר על ידי מומחה. ההבהרה מתייחסת לאמור בחוזר הפיקוח מספר 2009-9-16 (סעיף 5.ד.) בעניין ביצוע פריסה של רווח שנוצר כתוצאה מחישוב שוויו של נכס על ידי מומחה.כוונת הפיקוח  לתקן את ההוראה בחוזר בדבר חישוב נכסים לא סחירים ולהתאימה להוראות התקינה החשבונאית הבינלאומית.

 

 


עדכון חוזר הסכמים למתן שרותיםעדכון חוזר הסכמים למתן שרותים

במטרה שלא לפגוע בשירותים אשר ניתנו לעמיתי קופות הגמל טרם כניסתו לתוקף של חוק הייעוץ, הפיקוח על הביטוח בוחן את האופן הראוי להסדר מתן שירותים שונים של חברה מנהלת לעמיתיה. והוא מזמין לשם כך, התייחסויות בכתב מכל המעוניינים להציע דרכים ראויות בעיניהם להסדרת  נושא זה.

בכוונת הפיקוח לפרסם חוזר שיאפשר לחברה מנהלת לספק שירותים שונים לעמיתי קופות גמל גם באמצעות תאגיד בנקאי, כחלק משירותי התפעול הניתנים על ידו, לתקופת ביניים עד ליום 31 בדצמבר 2011.

 


הבהרת הפיקוח לחוזר העברת מידע

הבהרת הפיקוח לחוזר העברת מידע

פי הבהרה זו, על גוף מוסדי חלה חובה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת לאתר את כלל המידע המצוי בידו ביחס למוצרים המפורטים בחוזר, ואשר אותם מנהל הגוף המוסדי עבור הלקוח ולהעבירו לבעל הרשיון. איתור מידע והעברתו, כאמור, נדרשים גם במקרה בו בקשת בעל הרישיון להעברת מידע, על פי החוזר כוללת רק את שמו ומספר תעודת הזהות של הלקוח לגביו מבוקש המידע, ואינה כוללת פרטים בדבר המוצר המסוים המנוהל עבור הלקוח.

 

 


 

לחדשות קודמות

    חדשות

אהוד נבות הלך לעולמו

אהוד נבות הלך לעולמובשבוע השני של חודש אוגוסט 2010, הלך לעולמו אהוד (אודי) נבות לאחר מאבק של 8 שנים במחלה קשה והוא בן 59. נבות,  אשר שימש במשך שנים רבות כמנהלה של המכללה לביטוח שליד אגוד חברות הביטוח, הניח אחריו אישה, חווה העוסקת בהוראה ושלושה ילדים בוגרים (שני עורכי דין וקצינה במודיעין).

 

לפרטים נוספים


סייפר מתנגד להעברת נושא המסלקה בחוק ההסדרים

סייפר מתנגד להעברת נושא המסלקה בחוק ההסדרים

סייפר, מפרט במכתבו סיבות להתנגדות להעברת נושא הקמת המסלקה ב"חוק ההסדרים במשק".

 

לפרטים נוספים


מחקר של דר' פביאן סיקרון, בטיחות בדרכים ברמת הישוב

מחקר של דר' פביאן סיקרון, בטיחות בדרכים ברמת הישובבמדור קרן המחקרים באתר האינטרנט של אגוד חברות הביטוח, מתפרסם המחקר של דר' פביאן סיקרון מביה"ס לבריאות הציבור,תכנון וביצוע מחקרים חברתיים אוניברסיטת חיפהשנערך בתמיכת הקרן בנושא, בטיחות בדרכים ברמת הישוב.

 

 


 תזכיר חוק בעניין המסלקה הפנסיונית

תזכיר חוק בעניין המסלקה הפנסיונית

האוצר פרסם תזכיר לחוק פיקוח על שירותים פיננסיים בנושא המסלקה הפנסיונית.

על פי החלטת הממשלה מיום 15/7/2010, ישולבו הוראות התזכיר במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2010, 2011 ו 2012.

 

 


איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני

איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני

הפיקוח על הביטוח פרסם טיוטת הבהרה לגבי האיסור החל בחוק הפיקוח על יועץ פנסיוני וכל אדם אחר מטעמו או בעבורו לקבלה של טובת הנאה במישרין או בעקיפין בקשר עם ייעוץ פנסיוני. האיסורים נועדו למנוע קשרי גומלין בין יועץ פנסיוני לבין יצרן המוצר הפנסיוני שלגביו הוא מייעץ, וזאת בכדי להבטיח מתן ייעוץ אובייקטיבי וחף מניגודי עניינים.

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright