היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח סיעודי באתר הפיקוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

תוכן המדריך

 


המדריך לרוכש באתר הפיקוח


נספח ח' ההשוואה בין הקופות


אין הבדל בין הקופות


ההבדלים בין הקופות

 


 

 

 

 

אין להעתיק את המדריך/הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחיםטיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק  | עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק  | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 השוואת ביטוח סיעודי של הקופות באתר הפיקוח

   מאת: קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

המדריך לביטוח בריאות וסיעוד

 

 

 

מדריך ביוטח סיעודי של הפיקוחהמדריך לרוכש ביטוח סיעודי באתר הפיקוח

באתר הפיקוח על הביטוח מתפרסם מדריך לקונה ביטוח סיעודי. המדריך כולל הסבר לגבי מהותו של המצב הסיעודי והביטוח הסיעודי, הערכת עלות הטיפול באדם במצב סיעודי,  מה ניתן לקבל מהמדינה במקרה של מצב סיעודי, הצגת סוגי התכניות הקיימות והכיסוי הניתן ע,י המבטחים לביטוח סיעודי בחברות ביטוח, באילו מקרים זכאי המבוטח לתגמולי סיעוד מחברת ביטוח, מתי מתחילים לקבל את התגמול החודשי מחברת הביטוח ובמשך כמה זמן הוא נמשך, הסבר לגבי מבנה הפרמיות בביטוח סיעודי, הסבר לגבי תקופת הביטוח בביטוח סיעודי, השפעתם של מחלה או מצב רפואי בטרם ההצטרפות לביטוח על היקף הכיסוי הביטוחי,  הסבר אם ניתן לקבל הטבת מס כלשהי בביטוח סיעודי (אין הטבות מס ותגמולי הביטוח פטורים ממס). והחשוב מכל: הדברים אותם יש לבדוק לפני שרוכשים ביטוח סיעודי והשלבים ברכישתו.

 

המדריך מעודכן לחודש מרץ 2006. נספח ביטוח סיעודי באמצעות קופות החולים מעודכן לחודש אוגוסט 2010.

 

עוד במדריך: התנאים לפיצוי על ידי הגורמים השונים: ביטוח לאומי, משרד הבריאות , משרד הרווחה וקופות החולים.

 

 

מצב תפקודי

הגוף המסייע

תנאים עיקריים

אדם במצב סיעודי השוהה בביתו

ביטוח לאומי

מיועד לאנשים מעל גיל הפרישה. עד 15.5

שעות שבועיות של מטפל.

אדם במצב סיעודי השוהה במוסד

משרד הבריאות

עזרה במימון עלות המוסד לפי מבחני

תפקוד והכנסה.

אדם במצב סיעודי מורכב

קופת חולים

לרוב נדרש תשלום השתתפות עצמית

על אשפוז מתמשך בבית חולים כללי.

אדם בתהליך שיקום

קופת חולים

תהליך שיקום באשפוז או בקהילה.

אדם תשוש השוהה במוסד

משרד הרווחה

מוגבלות תפקודית קלה יותר ממצב

סיעודי.

 

לפי המדריך: הסיכוי שאדם לא יוכל לבצע בעצמו לפחות אחת מהפעולות היום-יומיות עולה עם הגיל:  כ- 5% מבני 65- 74 מוגבלים, לעומת כ- 30% מבני 80 +.  מהחולים הסיעודיים – כ- 75% נמצאים  בבית וכ- 25% נמצאים במוסד סיעודי.

 

אחד הטיפים במדריך, מפנה למחקרים משנת 2004 המראים, כי אדם שמתאשפז במוסד סיעודי, נמצא בו בממוצע שלוש שנים. אך לאור העלייה בתוחלת החיים ובמקביל בשיעור האנשים שסובלים מתשישות נפש, נראה כי תקופה זו נמצאת במגמת עליה ועל כן ניתנת המלצה להתייחס למשך הזמן שבגינו תקבל תגמול מחברת הביטוח אם תהיה במצב סיעודי (כלומר, משך תקופת הפיצוי ).

 

לפי הוראות חוזר ביטוח  2006-1-155 מחודש 2006 מחויב כל מבטח החל מיום 1/1/2007 להמציא את המדריך לקונה בביטוח סיעודי:

 1.  להמציא את המדריך לקונה בביטוח סיעודי המצורף במסמך נפרד כנספח לחוזר זה, וכן עדכונים של הנספח ככל שיהיו, כחוברת מודפסת, לכל אדם שממלא טופס הצטרפות לביטוח סיעודי.
   

 2.  להבטיח את זמינות המדריך ויביא לידיעת כל אדם שפונה למבטח או למי מטעמו בנוגע לרכישת ביטוח סיעודי, את דבר קיומו של המדריך ואת האפשרות לקבלו כחוברת מודפסת על פי דרישתו.
   

 3.  להציג את המדריך  באופן מובלט באתר האינטרנט של החברה, בין היתר, בצמוד לקבצים של הפוליסות לביטוח סיעודי.

 

 


 

נספח ח' - השוואה בין ביטוח הקופות 

בתחילת חודש אוגוסט 2010, פרסם הפיקוח על הביטוח נספח ח' למדריך הכולל השוואה בין התוכניות לביטוח סיעודי של ארבע קופות החולים: בריאות כללי באמצעות דיקלה, קופת חולים לאומית באמצעות כלל בריאות, קופת חולים מאוחדת באמצעות הפניקס ומכבי שירותי בריאות באמצעות כלל בריאות.

 

מעניין לראות בהשוואה בעיקר את ההבדלים שבין תוכניות הביטוח שללאומית ומכבי אשר שתיהן מבוטחות באמצעות אותו המבטח, כלל ביטוח בריאות בתנאים שונים כאשר ההבדלים נובעים כנראה משתי סיבות עיקריות והן: מועד ההתקשרות המקורי והבדל בגודל הקופות.

 

ההשוואה עוסקת בהגדרת מקרה הביטוח, תקופת אכשרה ותקופת המתנה, מועד תום תקופת הביטוח הנוכחית, אופן התשלום, המועד הקרוב לשינוי התעריפים או גם התנאים, גובה תגמולי הביטוח לחודש, התקופה לתשלום תגמולי הביטוח, והתחשבות בתגמולים הניתנים על ידי חברות ביטוח או גורמים אחרים.

 

 


 

אין הבדל בין הקופות השונות לגבי:

הגדרת מקרה הביטוח: אי-יכולת של המבוטח לבצע בכוחות עצמו 3 מתוך 6 פעולות יום- יום או מבוטח הסובל מתשישות.

 

אופן התשלום: בבית פיצוי במוסד - שיפוי.

 

התחשבות בתגמולים הניתנים על ידי חברות ביטוח או גורמים אחרים: יש במקרה של שיפוי ממקור אחר (למעט מדינה), אם המבוטח נמצא במוסד.

 

 


 

ההבדלים בין הקופות:

תנאי הביטוח וסכומי הפיצוי והשיפוי אינם זהים וניתן למצוא הבדלים ניכרים בין תוכניות הביטוח השונות.

 

 

המועד הקרוב לאפשרות לשינוי תנאים או תעריפים:

כללית : סוף תקופת הביטוח – יולי 2011

לאומית: סוף תקופת הביטוח יוני 2014

מאוחדת: תנאים החל מאפריל 2010 תעריפים אפריל 2012

מכבי: יולי 2011

 

תקופת אכשרה: אין בכל הקופות למעט לאומית עם תקופת אכשרה של חודשיים.

 

תקופת המתנה: כללית חודשים, לאומית חודשיים, מאוחדת חודש, מכבי חודש.

 

 

מקסימום פיצוי לחודש בבית:

 • כללית: לפי טבלה המבוססת על גיל כניסה ולפי מספר השנים בו נזקק המבוטח לסיעוד-  5,000 ₪ (גם בשנה השישית)

 • לאומית:  לפי טבלה המבוססת על גיל כניסה ולפי מספר השנים בו נזקק המבוטח לסיעוד  4,500 ₪ בשלוש השנים הראשונות (בשנה השישית עד 1,800 ₪ )

 • מאוחדת: לפי שלוש חלופות: מטפל ישראלי (מקס. 36 שעות לשבוע בשלוש השנים הראשונות), מטפל זר ( 6 ימים בשבוע 24 שעות ביממה יום שביעי 4 שעות בשלוש השנים הראשונות) או פיצוי כספי עד גיל 50 – 5,000 ₪ לחודש.

 • מכבי: לפי שלוש חלופות: מטפל ישראלי (מקס. 36 שעות לשבוע סיעודי זהב ו 25 סיעודי כסף), מטפל זר ( 4,500 ₪ לחודש סיעודי זהב ו 3,500 ₪  לחודש סיעודי כסף) או פיצוי כספי 4,000 ₪ לחודש סיעודי זהב ו 3,000 ₪ לחודש סיעודי כסף .

 

מקסימום פיצוי לחודש במוסד:

 • כללית:  בגובה  80% מההוצאה בפועל ומקסימום לפי טבלה המבוססת על גיל כניסה  9,000 ₪

 • לאומית:  בגובה  80% מההוצאה בפועל ומקסימום לפי טבלה לפי גיל כניסה  7,000 ₪

 •  מאוחדת: 7,000 ₪ לפי טבלה המבוססת על גיל המבוטח במועד הקובע1.4.06 )  או במועד הכניסה לביטוח,  המאוחר מביניהם(

 • מכבי:

   

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright