היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אישור ביטוח - סיכון המבטח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | אחריות של עסק | אינטרנט ומחשבים


 

אישורי ביטוח – הסיכון של המבטח

 

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

 

 הערות לטיוטת האישור של הלשכה

נגד טופס סטנדרטי של אישור ביטוח

 בעד טופס סטנדרטי - רפי יוספזון

הערות לטיוטת האישור

לרשום את השם הנכון באישור הביטוח

"נזק עציץ" באישור ביטוח

הערות לאישורי ביטוח - מעידות חתמים

ניסוח חסר משמעות בחלק מאישורי הביטוח

 

 

 

אישור ביטוחאישורי הביטוח, או יותר נכון השגת חתימת המבטחים על אישורי הביטוח אותם מתבקשים סוכני הביטוח להמציא למבוטחים, אינה בעיתם של סוכני הביטוח בלבד העושים כמיטב יכולתם מול המערכת של המבטחים אשר לא פעם מחזירה להם את האישורים מלאים בתוספות ומחיקות אשר ברוב המקרים אינן מאושרות ע"י יועצי הביטוח של הצד המקבל ועליהם לחזור שוב ושוב לחברות הביטוח ע"מ להשיג סוף סוף את הנוסח שיתקבל ע"י הצד השני.

 

קובי צרפתי, יו"ר הועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח, טורח ועמל על מציאת פתרון הולם לסוגיה המהווה אתגר לחלק גדול מסוכני הביטוח בישראל.

 

אולם נראה, כי התיקונים שנערכים על ידי חברות הביטוח באישורים, אינם מהווים בעיה לסוכני הביטוח בלבד אלא עשויים גם להוות מקור לסיכון של תביעה משפטית כנגד חברות הביטוח.

 

עדיין לא ידוע על תקדים משפטי כנגד מבטחים, אולם מצב דומה נדון ע"י בית המשפט המחוזי בירושלים בתביעה של לקוחות כנגד בנק על הנפקת ערבות בנקאית פגומה שהביאה לאובדן זכייה במכרז.  מדובר בפס"ד שניתן ביום 08/06/2009 בתיק א 9100/07 גליר פיתוח טכני בע"מ ודוד אליסיאן נגד בנק הפועלים. השופט קבע, כי הבנק, אחראי לנזקי הלקוחות בשיעור של 60%, בגין הנפקת ערבות בנקאית פגומה ואובדן זכייתם תובעת במכרז בשל כך.

 

בשל הדמיון הרב שבין המערכת הבנקאית לחברות הביטוח, מן הראוי לשים לב ולעשות הקבלה בין אחריות הבנק לאחריות חברות הביטוח בכל הקשור לחובת הזהירות שבהליך מתן האישורים ובהתייחסות הראויה להבדל המהותי שבין העסקאות - כאשר בעסקת הביטוח - סוכן הביטוח נמצא בתווך ועשוי אף הוא להימצא אחראי כלפי המבוטח בשל המצאתו של אישור בנוסח שונה מהנוסח המוסכם שבין המבוטח לבין מקבל האישור.

 

סיפור המקרה: הבנק, הנפיק ללקוחו (תובע מס' 1), באמצעות התובע מס' 2, ערבות בנקאית לצורך השתתפותו של התובע מס' 1 במכרז. התובע מס' 2 המציא לבנק את נוסח הערבות הנדרש ובפועל הונפקה ערבות בנוסח שכלל בחובו שוני מסוים מדוגמת הערבות הנדרשת. לטענת התובעים, הדבר הביא לכך שלא זכו במכרז והם תבעו שיפוי מהבנק בשל הרווחים שהיו צפויים לזכות בהם לו היו זוכים במכרז.

 

העובדות: עובדת הבנק, מסרה לידי הלקוח מראש נוסח מסוים של ערבות, אולם מחוסר תשומת לב המציא נוסח שונה של הערבות.לאחר שהוסבה תשומת הלב לטעות ולהבדל בין שני הנוסחים, הניחה עובדת הבנק את דעתו של הלקוח  בכך שמדובר בנוסח מקובל של משרד הבינוי והשיכון, במסגרת מכרזים, בכך ש"יהיה בסדר", וכאשת מקצוע האמונה על הנפקת ערבויות מדי יום וכמי שהיוותה אוטוריטה בנושא זה כלפי הלקוח, הניחה את דעתו כי מדובר בשינוי זניח אשר אין בו לשנות לגופם של דברים.

 

בית המשפט, קבע, בין היתר, כי

"... הבנק - הנתבע יכול היה לצפות את התרחשות הנזק, וכעניין שבמדיניות, היה עליו לעשות כן. אין מדובר בנסיבות חריגות ובלתי שגרתיות אלא בביצוע עסקה פשוטה, יום יומית, מקובלת, אשר מאפייניה ידועים כמו גם הנפקות הנודעת לכך במקרה שלא תסופק ערבות בנוסח הרצוי והנדרש. אין, בהקשר זה, משום חידוש או מידע השמור ליחידי סגולה בלבד"

 

"הנפקת ערבות בנקאית שאינה תואמת את נוסח הערבות הנדרש במכרז (כפי הנוסח שהומצא לידי הגב' סעידיאן), אותו הגיש התובע לבנק – משמעה הפרת חובת הזהירות המוטלת על הנתבע. הנתבע אמור היה לצפות כי פגם בכתב הערבות, כל פגם שהוא, עלול להביא לפסילת ההצעה ולנזקים הנגרמים בשל כך. הנתבע הכיר או אמור היה להכיר את הצורך בחובת התאמתו המדויקת של כתב הערבות לדרישות מכרז, בהיותו מוסד בנקאי שחלק מהשירותים הניתנים על ידו הינו הוצאת כתב ערבות במסגרת הגשת הצעות למכרזים (ר': בג"ץ 368/76, גוזלן נ' המועצה המקומית בית שמש, פ"ד לא(1) 505). כמפורט לעיל, במישור היחסים שבין בנק ללקוח מתאפיין הקשר בהסתמכות מצד הלקוחות כלפי המוסד הבנקאי. האחרון נתפס כאוטוריטה מקצועית המפעיל פקידים בקיאים ומיומנים. יכולתו של הנתבע למנוע נזקים כספיים היא ממשית יותר מיכולת הלקוח לעשות כן, בהיותו נעדר כישורים ואמצעים מתאימים לכך. כפי שנקבע בעניין זה, המצאת כתב ערבות היווה תנאי סף בלתו אין, הדרוש לצורך הצטרפות למכרז. על רקע ההקפדה על עקרון השוויון במכרזים והמגמה לשמור על אחדות פורמלית בין ההצעות השונות, התוצאה הנה כי הנתבע ידע או היה עליו לדעת ולצפות, כי פגם בכתב הערבות, כל פגם שהוא, עלול להביא לפסילת ההצעה."

 

"בענייננו, אפשרות גרימת הנזק מהסוג הנטען (אובדן המכרז) הנה ניתנת לצפייה ואין צורך כי צפייה זו תשתרע גם על היקף הנזק מסוג זה. כל שיעור של נזק מסוג צפוי - נושא בו המזיק, כאמור, באחריות מלאה. סוג הנזק - אובדן המכרז והנובע מכך -הנו צפוי, ודי בכך."

 

"חובת האמון יוצרת אמת מידה גבוהה יותר מחובת תום הלב (ר': א' ברק שיקול דעת שיפוטי (פפירוס, תשמ"ז), 495). לפיכך, ולאור העקרונות המחמירים שנקבעו בנוגע למוסדות "מעין ציבוריים", כדוגמת בנקים, ניתן לסכם ולומר כי על הנתבע מוטלת, בנסיבות עניין זה, חובת זהירות מושגית וקונקרטית לא רק באשר לתובע, אלא גם בנוגע לתובעת, וכאשר הפר הנתבע את חובת הזהירות כלפי התובע, הפר חובה זו גם ביחס לתובעת."

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright