היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אישורי ביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | אחריות של עסק | אינטרנט ומחשבים


 

נגד טופס סטנדרטי של אישור ביטוח

 

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

  ראו דעה נגדית של הסוכן היועץ והשמאי - רפי יוספזון

   


  הנהגת טופס אחיד של אישור ביטוח יכולה להוביל לכשל בעדכון המתחייב לאורך זמן, יש להשתחרר מגישת "הכל כלול" בפעילות הסוכן ולתגמל אותו עבור פעילויות מיוחדות.

  תגובה למהלך של קובי צרפתי, יו"ר הועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח המבקש להנהיג טופס אחיד של אישור על קיום ביטוחים בביטוח כללי - הכתבה פורסמה בעדיף ביטוח ביום 22/2/2009

  קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכוניםמבוא

  איני מכירה יועץ ביטוח ישראלי, מבטח, סוכן ביטוח שלא היה שמח להוריד מעל ראשו את כאב הראש הזה הקרוי "טיפול באישורי ביטוח" הדורש לא פעם  השקעה של אנרגיות וזמן מעל ומעבר לכל הגיון ופרופורציה וגורם אף להוצאות לא מבוטלות של שכר עבודה במשרדיהם של אותם יועצי ביטוח המעסיקים למטרה זו שכירים (בד"כ עורכי דין). הסוכנים נדרשים אף הם להשקיע אנרגיות וזמן בביצוע עבודה שאינם מתוגמלים בעבורה וכדרכם בקודש, מוצאים את עצמם לא אחת לכודים בתווך שבין היועץ של מקבל האישור (ולפעמים גם של המבוטח) ובין חתם המבטח.

  העניין הוא, שמחשבה על היום שאחרי, שוללת את הכדאיות שבהנהגת טופס אחיד ואף מורה על סיכון של תביעה בשל הפרת חובת הזהירות המקצועית, של סוכני ביטוח וסביר להניח שאף המבטחים יידרשו בסופו של יום להשקיע עבודה נוספת ואולי אף להרחיב את הכיסוי הביטוחי באופן שבו יידרשו לשלם תגמולי ביטוח אותם לא היו משלמים אלמלא הטופס האחיד, דבר שיביא לפגיעה בעמלות הרווח של הסוכנים, ואפרט.

  א.   מהו אישור על קיום ביטוחים? –כשמו כן הוא, טופס מוסכם בין המבוטח לבין גורם נוסף המאשר, כי המבוטח ערך את הביטוחים כנדרש בהסכם (בד"כ בכתב) שנערך בינו לבין המבוטח אותו גורם. ראו דוגמא לסעיף ביטוח במכרז הכולל אישור קיום ביטוחים.

  האישורים כוללים בד"כ סעיפים קבועים כמו ויתור על תחלוף (בד"כ בביטוחי רכוש) לטובת מקבל האישור אשר בחלק מהמקרים שמו אף נכלל בשם המבוטח (לפעמים לגבי חלק מהפוליסות או הכיסויים), בהתאם למסוכם.
   
  סעיפים חשובים לטובת מקבל האישור כוללים התחייבות המבטח שלא לבטל את הפוליסות ולא לצמצם את הכיסוי הביטוחי (או לא להרע את תנאיו, לפי יועצים אחדים) מבלי שתינתן למקבל הודעה של 60 או 30 יום מראש (לפי האמור בכל הסכם) והתחייבות המבטח לראות בביטוחים שערך ביטוח ראשוני תוך שהוא פוטר את מבטחיו הנוספים של המקבל מכל אחריות לפי הביטוחים שערכו לגבי כל נזק הכלול בביטוחים המפורטים באישור (הויתור בד"כ לגבי ביטוח רכוש בלבד) האישור אמור להיות מומצא על ידי המבוטח אחת לשנה בסמוך לחידוש ביטוחיו ולא פעם הוא משמש גם כתנאי להמשך שימוש בנכס מושכר, קבלת תשלום מהמזמין, ועוד.

  ב.   ייעודו של האישור – האישור נועד למעשה לחסוך לצדדים את הצורך שבבדיקת הפוליסות הואיל ואת כל המלל וההתחייבויות השונות המפורטות באישור הביטוח ניתן לפרט ללא קושי רב ברשימת הפוליסה, אולם באמצעות האישור, מצטמצמת עבודת הבדיקה (ובד"כ גם תיקון) של פוליסה המשתרעת על פני דפים מרובים לבדיקת אישור בגודל של דף אחד או שניים.

  ג.    האם ניתן להגביל את האמור באישור קיום הביטוחים? -  בודאי, סטנדרטיזציה של אישור הביטוח היא דבר אפשרי, השאלה, היא מה התועלת שתצמח מכך לאור ייעודו של האישור ובהתחשב בעובדה שהוא נועד לשקף את הסיכום שהושג בנושא תנאי הביטוח בין המבוטח לבין מקבלו.

  ד.   האם ניתן להגביל את הקף ההתחייבות לגבי תנאי הביטוח בין הצדדים? – התשובה היא לא!, במרבית המקרים, אם לא בכולם מדובר בביטוחים מסחריים שאין לגביהם תנאי מינימום מחייבים על פי חוק ולא ניתן במדינה מתוקנת להגביל את חופש ההתחייבות החוזית  שבין הצדדים. חלק לא מבוטל מאישורי הביטוח מבוססים על הסכמים שנחתמו בעבר והתחייבות המבוטח קשורה לא פעם בהתחייבות מקבל האישור לפי ההסכם לערוך ביטוחים במתכונת דומה שאינה כרוכה בצורך להמציא אישור על קיום ביטוחים, כמו למשל התחייבותו של משכיר לבטח את המושכר או התחייבותו של מזמין לבטח את ביצוע העבודות הקבלניות ועוד'.

  ה.  התוצאה האפשרית של הצגת אישור שאינו כולל את כל התחייבויות המבוטח – יכולה להוביל לקיומו של ביטוח שאינו עונה להתחייבויות (מי בכלל זוכר על מה הוא חתם בחוזה?) ואז, המבוטח נחשף לאפשרות של הפרת ההסכם ולתוצאות אפשריות של עיכוב תשלומים, עבודות וכיוצ"ב ולסיכון נוסף  הכרוך בצמצום מקביל בזכויותיו לפי הביטוחים שנערכו על ידי הצד השני (בשל האפשרות לקיום יחסי של חוזים). קשה לדמיין מצב שבו המבוטח ישמיט את סוכן הביטוח מהתביעה בשל אי התאמת הביטוח להתחייבויותיו אם ייגרם לו נזק וימנע מלטעון שסיפר לסוכן על קיומו של הסכם כזה או אחר (או שהיה על הסוכן לבקש את ההסכם במקרה שהיה עליו לדעת על קיומו, כמו למשל במקרה של נכס שכור ע"י המבוטח), דבר שכיום נמנע מראש כאשר המבוטח הוא זה שמוסר לסוכן הביטוח את נוסח האישור המבוקש.

  ו.    הפתרון שיונהג על ידי חלק ממקבלי האישורים – כך סביר להניח, הוא, דרישה ששמם יכלל בשם המבוטח בפוליסה. דבר זה יגדיל את הוצאות המבטחים בשל תיקון פוליסות (מחשוב, נייר וכו') וכן את הקף הפיצויים שישולם ע"י המבטחים. כך למשל במקום לכלול הרחבה לשיפוי מקבל האישור במסגרת ביטוח צד ג' של המבוטח, כאשר הוא יכלל כמבוטח נפרד בפוליסה, הכיסוי עשוי לכלול (בשל חוסר תשומת לב של החתמים) גם ביטוח אחריות בשל פעילות שאינה קשורה עם המבוטח.

  לסיכום:

  א.    הבעיה הכללית של סטנדרטיזציה - היא הכשל בעדכון המחייב לאורך זמן, כאשר חל שינוי בתנאי הביטוח המקובלים וגם או נולדים ביטוחים וגם או צרכים חדשים שאינם באים לידי ביטוי בנוסח הסטנדרטי שנוצר לפני קיומם. הדבר בולט בעיקר בפוליסות התקניות לביטוחי פרט, כאשר כיסויים חדשים נוספים לפי צרכי השוק  ואינם מעוגנים במינימום הנדרש בתקנות כמו למשל ביטוח ערך כינון בפוליסת ביטוח רכב וביטוח חבויות בפוליסת ביטוח דירה. כך גם לגבי אישורי ביטוח, כאשר בין הסעיפים שנוספו באחרונה נכללת התחייבות המבטח למקסימום השתתפות עצמית לאירוע אחד, הגבלת השיפוי בביטוח צד ג' לפי נוסח ביט ועוד. בכל מקרה, גם כאשר נעשתה סטנדרטיזציה של תנאי ביטוח היא נועדה לקביעת תנאי המינימום אותם ניתן להרחיב וניתנה אפשרות לקבוע נוסח שונה מהאמור בתקנות כל עוד לא ישונו התוכן והמהות. קביעת סטנדרט הקשור לביטוח שיגביל את האפשרות לקבוע נוסחים שונים והגבלת תנאי המקסימום - טרם נעשתה בישראל!

  ב.   הפתרון לתגמול סוכני הביטוח  - לדעתי, קשור בניתוק חבל התבור של הסוכנים מהמבטחים בכל הקשור למטה לחמם. כאשר מבוטח מבקש מסוכן לעשות בעבורו פעולות מיוחדות, מן הראוי שהסוכן יתוגמל בהתאם וכך גם המבוטחים במדינת ישראל ישתחררו סוף סוף מהקונספציה של "הכל כלול" בכל הקשור בפעילותו של סוכן הביטוח. כאשר התשלום הראוי בעבור העבודה הנעשית ע"י הסוכן יתרום לקידום מעמדו של מקצוע סוכן הביטוח כמקצוע מכובד בעיני הציבור.

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright